آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رامیان

جلال بیانی

کد متوفی: 33440 یازدید: 99
-

خاور《تحفه》 علیمردانی

کد متوفی: 33443 یازدید: 108
-

حدیثه کوهنشین

کد متوفی: 49122 یازدید: 103
-

دیگو مارادونا

کد متوفی: 63858 یازدید: 103
-

حسنیه شهرکی

کد متوفی: 6020433 یازدید: 97
-

حسنیه شهرکی

کد متوفی: 6020444 یازدید: 103
-

صدیقه یازرلو

کد متوفی: 6020522 یازدید: 99
-

دنیا حبیبی

کد متوفی: 6020634 یازدید: 113
-

حاج اسمعیل صادقلو

کد متوفی: 6023142 یازدید: 117
-

نامشخص بی نام

کد متوفی: 6023160 یازدید: 101
-

کربلایی فاطمه اسحاقیان

کد متوفی: 6026165 یازدید: 134
-

حاجیه خانم سکینه جاهدی

کد متوفی: 6028496 یازدید: 90
-

سکینه جاهدی

کد متوفی: 6029687 یازدید: 86
-

حاج حسین رجبلی (سجادی)

کد متوفی: 6042657 یازدید: 79
-

حاج حسین رجبلی(سجادی)

کد متوفی: 6042665 یازدید: 76
-

سید خلیل حسینی غفاری

کد متوفی: 6047150 یازدید: 86
-

اقدس طاهری

کد متوفی: 6051591 یازدید: 110
-

فاطمه آبیل

کد متوفی: 6052899 یازدید: 117
-

یوسف دلارامی

کد متوفی: 6053576 یازدید: 77
-

حاج محمد حسن مزجی

کد متوفی: 6062597 یازدید: 78
1314/02/11 - 1397/05/12

حاج محمد حسن مزجی

کد متوفی: 6063196 یازدید: 77
1314/11/02 - 1397/05/12

غلامحسین سنچولی# فرخ نوری سنچولی

کد متوفی: 6080507 یازدید: 118
1328-1331 - 1379-1394

غلام محمد کیخا

کد متوفی: 6080703 یازدید: 78
1310/01/01 - 1364/12/04

غلام محمد کیخا

کد متوفی: 6080710 یازدید: 109
1310/01/01 - 1364/12/04

مهدی جهانتیغ

کد متوفی: 6081094 یازدید: 95
-

سید حسن میرخاندوزی

کد متوفی: 6095464 یازدید: 198
-

سیدحسن میرخاندوزی

کد متوفی: 6095469 یازدید: 96
-

حاج عبدا۰۰ ۰ وهمسر محترمه جباری

کد متوفی: 6100592 یازدید: 73
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسر محترمهژا

کد متوفی: 6100595 یازدید: 64
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسره. محترمه

کد متوفی: 6100598 یازدید: 68
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسر محترمه

کد متوفی: 6100631 یازدید: 68
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسر محترمه

کد متوفی: 6100667 یازدید: 227
-

محمد حسین سرگلزایی

کد متوفی: 6100860 یازدید: 117
-

حاج سید ایوب حسینی غفاری

کد متوفی: 6106081 یازدید: 65
-

حاج سید ایوب حسینی غفاری

کد متوفی: 6106082 یازدید: 171
-

حاج عباسعلی رجبلو(موذن مسجد جامع رامیان)

کد متوفی: 6109408 یازدید: 120
- 13860807

غلامحسین امیری

کد متوفی: 6140820 یازدید: 75
-

. .

کد متوفی: 6140853 یازدید: 145
-

محمود تاجی

کد متوفی: 6140975 یازدید: 410
1360/05/17 - 1399/06/01

روح الله کیخا

کد متوفی: 6142119 یازدید: 82
-

سيد روح الله حسيني باي

کد متوفی: 6142848 یازدید: 2160
1359/12/23 - 1400/05/30

اسماعیل جلالی

کد متوفی: 6143277 یازدید: 180
1311/02/18 - 1400/05/26

کربلایی بستی گل یازرلو

کد متوفی: 6143398 یازدید: 491
1335/10/26 - 1400/05/04

حاج محمد مهدی مشالگردی

کد متوفی: 6164635 یازدید: 491
- 1400/09/03

محمدرضا بندانی

کد متوفی: 6166559 یازدید: 8
1339/05/02 - 1386/08/15
Loading...

لطفا شکیبا باشید