آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رامیان

جلال بیانی

کد متوفی: 33440 یازدید: 121
-

خاور《تحفه》 علیمردانی

کد متوفی: 33443 یازدید: 129
-

حدیثه کوهنشین

کد متوفی: 49122 یازدید: 124
-

دیگو مارادونا

کد متوفی: 63858 یازدید: 123
-

حسنیه شهرکی

کد متوفی: 6020433 یازدید: 114
-

حسنیه شهرکی

کد متوفی: 6020444 یازدید: 123
-

صدیقه یازرلو

کد متوفی: 6020522 یازدید: 122
-

دنیا حبیبی

کد متوفی: 6020634 یازدید: 137
-

حاج اسمعیل صادقلو

کد متوفی: 6023142 یازدید: 138
-

نامشخص بی نام

کد متوفی: 6023160 یازدید: 117
-

کربلایی فاطمه اسحاقیان

کد متوفی: 6026165 یازدید: 149
-

حاجیه خانم سکینه جاهدی

کد متوفی: 6028496 یازدید: 107
-

سکینه جاهدی

کد متوفی: 6029687 یازدید: 102
-

حاج حسین رجبلی (سجادی)

کد متوفی: 6042657 یازدید: 98
-

حاج حسین رجبلی(سجادی)

کد متوفی: 6042665 یازدید: 95
-

سید خلیل حسینی غفاری

کد متوفی: 6047150 یازدید: 100
-

اقدس طاهری

کد متوفی: 6051591 یازدید: 127
-

فاطمه آبیل

کد متوفی: 6052899 یازدید: 159
-

یوسف دلارامی

کد متوفی: 6053576 یازدید: 96
-

حاج محمد حسن مزجی

کد متوفی: 6062597 یازدید: 100
1314/02/11 - 1397/05/12

حاج محمد حسن مزجی

کد متوفی: 6063196 یازدید: 99
1314/11/02 - 1397/05/12

غلامحسین سنچولی# فرخ نوری سنچولی

کد متوفی: 6080507 یازدید: 133
1328-1331 - 1379-1394

غلام محمد کیخا

کد متوفی: 6080703 یازدید: 97
1310/01/01 - 1364/12/04

غلام محمد کیخا

کد متوفی: 6080710 یازدید: 127
1310/01/01 - 1364/12/04

مهدی جهانتیغ

کد متوفی: 6081094 یازدید: 114
-

سید حسن میرخاندوزی

کد متوفی: 6095464 یازدید: 220
-

سیدحسن میرخاندوزی

کد متوفی: 6095469 یازدید: 117
-

حاج عبدا۰۰ ۰ وهمسر محترمه جباری

کد متوفی: 6100592 یازدید: 86
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسر محترمهژا

کد متوفی: 6100595 یازدید: 85
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسره. محترمه

کد متوفی: 6100598 یازدید: 81
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسر محترمه

کد متوفی: 6100631 یازدید: 82
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسر محترمه

کد متوفی: 6100667 یازدید: 241
-

محمد حسین سرگلزایی

کد متوفی: 6100860 یازدید: 138
-

حاج سید ایوب حسینی غفاری

کد متوفی: 6106081 یازدید: 79
-

حاج سید ایوب حسینی غفاری

کد متوفی: 6106082 یازدید: 189
-

حاج عباسعلی رجبلو(موذن مسجد جامع رامیان)

کد متوفی: 6109408 یازدید: 138
- 13860807

غلامحسین امیری

کد متوفی: 6140820 یازدید: 94
-

. .

کد متوفی: 6140853 یازدید: 174
-

محمود تاجی

کد متوفی: 6140975 یازدید: 423
1360/05/17 - 1399/06/01

روح الله کیخا

کد متوفی: 6142119 یازدید: 112
-

سيد روح الله حسيني باي

کد متوفی: 6142848 یازدید: 2183
1359/12/23 - 1400/05/30

اسماعیل جلالی

کد متوفی: 6143277 یازدید: 190
1311/02/18 - 1400/05/26

کربلایی بستی گل یازرلو

کد متوفی: 6143398 یازدید: 612
1335/10/26 - 1400/05/04

حاج محمد مهدی مشالگردی

کد متوفی: 6164635 یازدید: 830
- 1400/09/03

محمدرضا بندانی

کد متوفی: 6166559 یازدید: 22
1339/05/02 - 1386/08/15

حبیب الله سوخته سرایی

کد متوفی: 6179125 یازدید: 13
1332/02/02 - 1400/11/05

سید حاج مرتضی میرخاندوزی

کد متوفی: 6179410 یازدید: 8
- 1400/10/26

سید موسی حسینی

کد متوفی: 6186932 یازدید: 9
1336/01/01 - 1400/12/16

سید موسی حسینی

کد متوفی: 6186935 یازدید: 334
1336/01/01 - 1400/12/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید