آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رامیان

جلال بیانی

کد متوفی: 33440 یازدید: 236
-

خاور《تحفه》 علیمردانی

کد متوفی: 33443 یازدید: 258
-

حدیثه کوهنشین

کد متوفی: 49122 یازدید: 300
-

دیگو مارادونا

کد متوفی: 63858 یازدید: 227
-

حسنیه شهرکی

کد متوفی: 6020433 یازدید: 195
-

حسنیه شهرکی

کد متوفی: 6020444 یازدید: 218
-

صدیقه یازرلو

کد متوفی: 6020522 یازدید: 227
-

دنیا حبیبی

کد متوفی: 6020634 یازدید: 286
-

حاج اسمعیل صادقلو

کد متوفی: 6023142 یازدید: 231
-

نامشخص بی نام

کد متوفی: 6023160 یازدید: 196
-

کربلایی فاطمه اسحاقیان

کد متوفی: 6026165 یازدید: 252
-

حاجیه خانم سکینه جاهدی

کد متوفی: 6028496 یازدید: 248
-

سکینه جاهدی

کد متوفی: 6029687 یازدید: 205
-

حاج حسین رجبلی (سجادی)

کد متوفی: 6042657 یازدید: 198
-

حاج حسین رجبلی(سجادی)

کد متوفی: 6042665 یازدید: 182
-

سید خلیل حسینی غفاری

کد متوفی: 6047150 یازدید: 212
-

اقدس طاهری

کد متوفی: 6051591 یازدید: 248
-

فاطمه آبیل

کد متوفی: 6052899 یازدید: 285
-

یوسف دلارامی

کد متوفی: 6053576 یازدید: 190
-

حاج محمد حسن مزجی

کد متوفی: 6062597 یازدید: 313
1314/02/11 - 1397/05/12

حاج محمد حسن مزجی

کد متوفی: 6063196 یازدید: 189
1314/11/02 - 1397/05/12

غلامحسین سنچولی# فرخ نوری سنچولی

کد متوفی: 6080507 یازدید: 233
1328-1331 - 1379-1394

غلام محمد کیخا

کد متوفی: 6080703 یازدید: 189
1310/01/01 - 1364/12/04

غلام محمد کیخا

کد متوفی: 6080710 یازدید: 231
1310/01/01 - 1364/12/04

مهدی جهانتیغ

کد متوفی: 6081094 یازدید: 195
-

سید حسن میرخاندوزی

کد متوفی: 6095464 یازدید: 291
-

سیدحسن میرخاندوزی

کد متوفی: 6095469 یازدید: 193
-

حاج عبدا۰۰ ۰ وهمسر محترمه جباری

کد متوفی: 6100592 یازدید: 163
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسر محترمهژا

کد متوفی: 6100595 یازدید: 156
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسره. محترمه

کد متوفی: 6100598 یازدید: 173
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسر محترمه

کد متوفی: 6100631 یازدید: 216
-

حاج عبدا۰۰۰ جباری وهمسر محترمه

کد متوفی: 6100667 یازدید: 331
-

محمد حسین سرگلزایی

کد متوفی: 6100860 یازدید: 228
-

حاج سید ایوب حسینی غفاری

کد متوفی: 6106081 یازدید: 149
-

حاج سید ایوب حسینی غفاری

کد متوفی: 6106082 یازدید: 329
-

حاج عباسعلی رجبلو(موذن مسجد جامع رامیان)

کد متوفی: 6109408 یازدید: 257
- 13860807

غلامحسین امیری

کد متوفی: 6140820 یازدید: 201
-

. .

کد متوفی: 6140853 یازدید: 240
-

محمود تاجی

کد متوفی: 6140975 یازدید: 549
1360/05/17 - 1399/06/01

روح الله کیخا

کد متوفی: 6142119 یازدید: 237
-

سيد روح الله حسيني باي

کد متوفی: 6142848 یازدید: 2324
1359/12/23 - 1400/05/30

اسماعیل جلالی

کد متوفی: 6143277 یازدید: 264
1311/02/18 - 1400/05/26

کربلایی بستی گل یازرلو

کد متوفی: 6143398 یازدید: 740
1335/10/26 - 1400/05/04

حاج محمد مهدی مشالگردی

کد متوفی: 6164635 یازدید: 1241
- 1400/09/03

محمدرضا بندانی

کد متوفی: 6166559 یازدید: 108
1339/05/02 - 1386/08/15

حبیب الله سوخته سرایی

کد متوفی: 6179125 یازدید: 77
1332/02/02 - 1400/11/05

سید حاج مرتضی میرخاندوزی

کد متوفی: 6179410 یازدید: 57
- 1400/10/26

سید موسی حسینی

کد متوفی: 6186932 یازدید: 57
1336/01/01 - 1400/12/16

سید موسی حسینی

کد متوفی: 6186935 یازدید: 365
1357/06/01 - 1400/01/14

فضه کریم گشته

کد متوفی: 6209366 یازدید: 717
- 1399/10/11

محمدحسین سرگلزایی

کد متوفی: 6210633 یازدید: 237
1313/06/01 - 1390/09/22

محمدعلی سرگل زائی

کد متوفی: 6222214 یازدید: 239
1300/07/05 - 1373/11/30

فضه کریم کشته

کد متوفی: 6222278 یازدید: 181
- 1399/10/11

یداله فروزانفر

کد متوفی: 6226575 یازدید: 26
1330/11/14 - 1402/01/03

حاج یدالله فروزانفر

کد متوفی: 6226588 یازدید: 225
1330/11/14 - 1402/01/03

احمد غفاری توران

کد متوفی: 6227168 یازدید: 17
-

یحیی ومجتبی ابراهیمی

کد متوفی: 6230715 یازدید: 41
1333/01/03 - 1400/01/14

بهمن بای

کد متوفی: 6237943 یازدید: 6
- 1402/06/26
Loading...

لطفا شکیبا باشید