آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان علی آباد

آقا عیسی حسینی

کد متوفی: 6161 یازدید: 105
- 13780611

شهیدعلی نصرتی

کد متوفی: 6174 یازدید: 130
-

کلثوم شاه حسینی

کد متوفی: 6578 یازدید: 122
-

حسین غریب

کد متوفی: 6697 یازدید: 105
-

کربلایی حاج نصرت اله امیری

کد متوفی: 7691 یازدید: 93
-

سلطان سلطانی

کد متوفی: 10348 یازدید: 91
-

عزیز دل، محمدجواد جان

کد متوفی: 12971 یازدید: 133
-

حاج سید اسماعیل حسینی

کد متوفی: 13089 یازدید: 96
-

سید محمود میردیلمی

کد متوفی: 13405 یازدید: 87
-

سید محمود میردیلمی

کد متوفی: 13420 یازدید: 102
-

سید محمود میردیلمی

کد متوفی: 13431 یازدید: 93
-

مهدی لشگریان

کد متوفی: 13939 یازدید: 76
-

حسن زمان آبادی

کد متوفی: 14765 یازدید: 86
-

حسن زمان آبادی

کد متوفی: 14766 یازدید: 139
-

حاج سید تقی حسینی

کد متوفی: 16391 یازدید: 89
-

حاج سید تقی حسینی

کد متوفی: 16406 یازدید: 92
-

حاج سید تقی حسینی

کد متوفی: 16422 یازدید: 88
-

شهدای مدافع حرم استان گلستان

کد متوفی: 32824 یازدید: 158
-

علی اکبر جزندری

کد متوفی: 34193 یازدید: 95
-

حاج علی اکبر دیلم

کد متوفی: 34506 یازدید: 104
-

علیرضا جعفری

کد متوفی: 38004 یازدید: 90
-

رشید نیاکان

کد متوفی: 46664 یازدید: 93
-

محمد گلوی اکبری

کد متوفی: 49917 یازدید: 83
-

قربانعلی زنگانه

کد متوفی: 60596 یازدید: 69
-

عصمت داورزنی

کد متوفی: 67287 یازدید: 91
-

عصمت داورزنی

کد متوفی: 67294 یازدید: 73
-

حاج علی اسفندیاری

کد متوفی: 69156 یازدید: 98
-

حسین مزیدی

کد متوفی: 69886 یازدید: 90
-

کبری مزرعه(همسرجعفر فندرسکی)

کد متوفی: 74337 یازدید: 91
-

حجة الاسلام شیخ عبدالنبی احمدی

کد متوفی: 75862 یازدید: 230
-

طاهره شاه حسینی

کد متوفی: 800909 یازدید: 66
-

حاجیه طوبی آجودانی

کد متوفی: 6010647 یازدید: 79
-

بدیل(علی) محمودی

کد متوفی: 6015096 یازدید: 93
-

کربلایی مهدی پلنگ

کد متوفی: 6019399 یازدید: 156
-

یحیی قنبرآبادی

کد متوفی: 6019451 یازدید: 85
-

یحیی قنبر آبادی

کد متوفی: 6019923 یازدید: 68
-

حاج سید مهدی بهدانی

کد متوفی: 6020464 یازدید: 183
1319/03/02 - 1398/12/13

مرحومه مریم بیگم حسینی

کد متوفی: 6020549 یازدید: 86
-

حاجیه لیلا زنگانه

کد متوفی: 6022320 یازدید: 128
-

حاجیه لیلا زنگانه

کد متوفی: 6022326 یازدید: 92
-

کربلایی امیر شاهی پودینه

کد متوفی: 6028588 یازدید: 69
-

مریم گوکلانی

کد متوفی: 6031660 یازدید: 146
-

ابوذر مزیدی

کد متوفی: 6032243 یازدید: 90
-

ابوذر مزیدی

کد متوفی: 6032602 یازدید: 78
-

ابوذر مزیدی

کد متوفی: 6032605 یازدید: 93
-

عیسی دادی نیا

کد متوفی: 6033837 یازدید: 77
-

محمدرضا روایی

کد متوفی: 6040003 یازدید: 88
-

فاطمه نودهی

کد متوفی: 6041424 یازدید: 141
-

احمد شکی

کد متوفی: 6047356 یازدید: 113
-

علی اصغر حاجی محمدی

کد متوفی: 6047940 یازدید: 79
-

میرزا احمد حاجی محمدی

کد متوفی: 6047959 یازدید: 73
-

ام گلثوم کریمی

کد متوفی: 6047962 یازدید: 66
-

محمد رضا روایی

کد متوفی: 6051311 یازدید: 77
-

علی اکبر مهدوی

کد متوفی: 6055727 یازدید: 62
-

حاج حمیده دیلم

کد متوفی: 6056788 یازدید: 83
- 13930912

حاج محمد امینی

کد متوفی: 6061616 یازدید: 89
-

طاهره قره گزلی

کد متوفی: 6062749 یازدید: 158
1310/11/15 - 1399/11/7

پیرحسین قره گلی

کد متوفی: 6063363 یازدید: 67
عید بزرگ - یک سال پیش

تکذبان نوری

کد متوفی: 6064277 یازدید: 78
- ۲۰ بهمن ۹۴

محمدرضا رزمی

کد متوفی: 6068870 یازدید: 69
1342/11/10 - 1395/11/10

محمدرضا رزمی

کد متوفی: 6068880 یازدید: 97
1342/11/10 - 1394/11/10

خان جان جهان تیغ

کد متوفی: 6068897 یازدید: 143
1330/01/01 - 1399/7/09

رضا کریمی کشته

کد متوفی: 6071024 یازدید: 75
1324 - 1399/11/27

رضا کریم کشته

کد متوفی: 6071025 یازدید: 77
1324 - 1399/11/27

علی عارفی

کد متوفی: 6071460 یازدید: 60
1/12/1313 - 1/12/1392

محمد جججج

کد متوفی: 6073757 یازدید: 79
-

شهید محمد حسن علمشاهی

کد متوفی: 6075795 یازدید: 88
-

شهید حاج محمد حسن علمشاهی

کد متوفی: 6075800 یازدید: 115
-

حاج سید علی حسینی

کد متوفی: 6075913 یازدید: 84
1313/03/04 - 1398/12/15

سکینه امامی شاهرودی مقدم

کد متوفی: 6078619 یازدید: 92
1312/02/03 - 1399/12/03

فاطمه کردی

کد متوفی: 6079816 یازدید: 103
13210520 - 13991215

ساینا صفری

کد متوفی: 6079876 یازدید: 83
1390/01/17 - 1390/09/25

محمدعلی صادقی پور

کد متوفی: 6081786 یازدید: 442
1362/06/30 - 1398/12/24

ابراهیم غلامی

کد متوفی: 6082511 یازدید: 297
1345/03/17 - 1399/12/20

منصوره نظری

کد متوفی: 6090690 یازدید: 112
-

قاسم دهنو خلجی

کد متوفی: 6091526 یازدید: 114
-

حاج باقرعلی مهدوی

کد متوفی: 6094708 یازدید: 67
1304 - 1376

ولی الله زنگانه

کد متوفی: 6095364 یازدید: 81
1333/1/5 - 1400/1/5

ولی الله زنگانه

کد متوفی: 6095367 یازدید: 70
1333/1/5 - 1400/1/5

ولی الله زنگانه

کد متوفی: 6095370 یازدید: 86
1333/1/5 - 1400/1/5

ولی الله زنگانه

کد متوفی: 6095371 یازدید: 198
1333/1/5 - 1400/1/5

منصوره نظری

کد متوفی: 6095433 یازدید: 71
1368/7/10 - 1399/12/22

حاجیه خانم منصوره نظری

کد متوفی: 6096814 یازدید: 125
1368/7/10 - 1399/12/22

ناهید ماجد

کد متوفی: 6097871 یازدید: 67
1334 - 1400

فاطمه نصرتی

کد متوفی: 6098569 یازدید: 437
1333/04/10 - 1399/11/20

حاج ولی اله اشرفی

کد متوفی: 6098939 یازدید: 67
-

حاج عباسعلی میرزایی

کد متوفی: 6102911 یازدید: 1695
1315/04/15 - 1400/1/31

زهرا مظلومی

کد متوفی: 6103017 یازدید: 65
-

یحیی قنبرآبادی

کد متوفی: 6104999 یازدید: 146
- 1399/9/21

فضه برخوردار

کد متوفی: 6105941 یازدید: 255
-

مرحوم زهرا شکی

کد متوفی: 6109489 یازدید: 69
-

کد متوفی: 6111514 یازدید: 61
-

سیّدمرتضی آل بتول

کد متوفی: 6111516 یازدید: 249
-

حاج حسین فندرسکی

کد متوفی: 6111862 یازدید: 82
08/05/1330 - 31/۱۲/۱۳۹۸

ماه سلطان اخلی

کد متوفی: 6116466 یازدید: 187
-

حاجیه ماه سلطان اخلی

کد متوفی: 6116482 یازدید: 62
- 1400/2/24

خداداد ساوری کتولی

کد متوفی: 6117418 یازدید: 584
1335/01/01 - 1400/2/26

طاهره محمدیان

کد متوفی: 6119667 یازدید: 586
1320/02/15 - 1400/02/31

حاج رضا غلامی

کد متوفی: 6122429 یازدید: 60
- 1400/03/12

صفدر شادنام

کد متوفی: 6123213 یازدید: 73
1323/01/03 - 1400/03/16

حاج محمد رضا رحیمی

کد متوفی: 6125169 یازدید: 86
1337/01/20 - 1393/10/23

علی اکبر ده بالایی

کد متوفی: 6126031 یازدید: 181
1314/08/08 - 1399/04/09

طاهره شریعتی

کد متوفی: 6126047 یازدید: 198
- 1400/04/01

فاطمه صالحی پور میلانی

کد متوفی: 6126066 یازدید: 105
- 1400/03/30

فاطمه صالحی پور میلانی (نیاکان)

کد متوفی: 6126070 یازدید: 135
- 1400

حاج محمد اسماعیل حسینی

کد متوفی: 6126719 یازدید: 97
1323/01/10 - 1400/06/27

کلثوم کهساری

کد متوفی: 6126819 یازدید: 69
1352/04/17 - 1400/04/05

کلثوم کهساری

کد متوفی: 6126908 یازدید: 58
1352/04/17 - 1400/04/05

حاج سید اسداله موسوی

کد متوفی: 6134113 یازدید: 179
1312/07/02 - 1399/05/10

محمدرضا هدایتی

کد متوفی: 6139260 یازدید: 35
- 1400/05/05

دکتر حاج ایوب زنگانه

کد متوفی: 6142139 یازدید: 2461
- 1400/05/27

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی مظفری

کد متوفی: 6148100 یازدید: 377
1318 - 1400/06/08

حسین پودینه

کد متوفی: 6153552 یازدید: 69
1377/02/14 - 1400/06/07

زهرا سادات میرفندرسکی

کد متوفی: 6155276 یازدید: 128
1383/01/20 - 1400/07/08

نگار زنگانه

کد متوفی: 6156636 یازدید: 57
-

سپیده اسفندیاری

کد متوفی: 6157838 یازدید: 13
1362 - 1400/07/24

سپیده اسفندیاری

کد متوفی: 6157839 یازدید: 261
1362/04/20 - 1400/07/24

عزت‌الله خراسانی

کد متوفی: 6158045 یازدید: 64
1346/01/01 - 1400/01/24

مریم گوکلانی

کد متوفی: 6165748 یازدید: 2
-

مریم گوکلانی

کد متوفی: 6165780 یازدید: 481
1346 - 1399/10/05

سیدحبیب الله سیدرضایی

کد متوفی: 6167113 یازدید: 25
- 1360/09/21

حسین نعمتی مزرعه

کد متوفی: 6168070 یازدید: 133
1375/02/21 - 1400/05/06

رضا اسلانی کتولی

کد متوفی: 6168102 یازدید: 525
1349/01/01 - 1400/08/30

حاج نصرت خسروی

کد متوفی: 6168273 یازدید: 2
-

ملنگ بزی

کد متوفی: 6174461 یازدید: 138
- 1400/10/02

حاج ابراهیم ابراهیمی

کد متوفی: 6174591 یازدید: 165
- 1400/10/20

کربلایی پری صیادی

کد متوفی: 6175077 یازدید: 243
-

مرحوم احمد کوکلانی

کد متوفی: 6175277 یازدید: 111
1338 - 1400/10/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید