آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کردکوی

عباسعلی مهقانی

کد متوفی: 147 یازدید: 313
-

محمدعلی جلالی

کد متوفی: 153 یازدید: 322
-

حاج شعبانعلی مسگر

کد متوفی: 30311 یازدید: 452
-

سید مرتضی ال عقیل

کد متوفی: 41452 یازدید: 372
-

محمدعلی یزدی بالاجاده

کد متوفی: 62669 یازدید: 294
-

فاطمه خطیر

کد متوفی: 74499 یازدید: 296
-

کربلائی اسداللّه خطیری

کد متوفی: 77936 یازدید: 238
-

داوود چوپانا

کد متوفی: 77976 یازدید: 294
-

سید حسن علوی

کد متوفی: 79919 یازدید: 271
-

فاطمه خطیر

کد متوفی: 6003226 یازدید: 233
-

رحیم مرادی

کد متوفی: 6015692 یازدید: 279
-

نه نه خانم امامی

کد متوفی: 6033873 یازدید: 210
-

کربلائی ابراهیم روزبهی

کد متوفی: 6033959 یازدید: 238
-

ناهید مشهدی حسنی

کد متوفی: 6043363 یازدید: 200
-

فاطمه الزهرا سلام الله علیها

کد متوفی: 6048062 یازدید: 226
-

مهدی ابراهیمی

کد متوفی: 6048428 یازدید: 322
-

مهرشاد حشمتی

کد متوفی: 6048690 یازدید: 231
-

سروش مختاری نژاد

کد متوفی: 6048827 یازدید: 268
۱۳۷۳/۱۱/۷ - ۱۳۹۸/۶/۲۹

رقيه جعفري

کد متوفی: 6053441 یازدید: 231
-

علی نجاتی منش

کد متوفی: 6053613 یازدید: 209
-

رمضان سعیدی نژاد

کد متوفی: 6062778 یازدید: 199
1310/1/1 - 1399/1/7

خلیل گرایلی

کد متوفی: 6063353 یازدید: 218
1331/1/1 - 1398/10/3

رضا الوند

کد متوفی: 6063987 یازدید: 353
-

به پدرم

کد متوفی: 6066081 یازدید: 213
-

عباسعلی شهریاری

کد متوفی: 6066210 یازدید: 3058
1375/09/13 - 1399/02/01

محمد عباسی

کد متوفی: 6067305 یازدید: 1665
1376/03/25 - 1399/06/02

علی کاشکی

کد متوفی: 6068595 یازدید: 243
1357/05/20 - 1399/11/14

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069015 یازدید: 220
- 20 / 11 /9

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069030 یازدید: 287
- 20 / 11 /1

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069039 یازدید: 247
-

حاج عبدالله مازندرانی

کد متوفی: 6069066 یازدید: 222
01/01/1301 - 05/11/1399

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069067 یازدید: 523
1343 - 1399

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069219 یازدید: 269
- 20 / 11 /9

حاج غلامرضا آقاجانی

کد متوفی: 6069886 یازدید: 356
- 1399/11/21

رامتین عقیلی

کد متوفی: 6070109 یازدید: 513
26 11 1373 - 10 10 1399

کربلایی حسینعلی کشیری

کد متوفی: 6073362 یازدید: 199
-

سلطان شوریانی

کد متوفی: 6073374 یازدید: 236
-

کربلائی بابا علی روزبهی

کد متوفی: 6073710 یازدید: 289
- ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

علی اکبر عشرستاقی

کد متوفی: 6078951 یازدید: 224
9/1/1336 - 12/2/1379

حوریه نسا ب بالاجاده

کد متوفی: 6080963 یازدید: 359
1308 - 1386/12/19

کد متوفی: 6101501 یازدید: 185
-

حاج مرتضی قلندرآیشی

کد متوفی: 6101682 یازدید: 556
-

حاج مرتضی قلندرآیشی

کد متوفی: 6101688 یازدید: 721
-

مرتضی قلندرآیش

کد متوفی: 6101734 یازدید: 578
-

حاج سرالله بهرامی

کد متوفی: 6102060 یازدید: 211
1932/2/13 - 2018/4/16

صدرجهان ولی الهی

کد متوفی: 6102790 یازدید: 437
-

کد متوفی: 6103267 یازدید: 194
-

کربلایی میثم بهروزی

کد متوفی: 6105204 یازدید: 808
1372/10/22 - 1400/1/30

زهرا هزارجریبی

کد متوفی: 6106926 یازدید: 204
1354/4/20 - 1394/5/5

زینب خاتون

کد متوفی: 6115522 یازدید: 260
-

بهار مصدق

کد متوفی: 6134191 یازدید: 178
1321/06/10 - 1397/05/05

حمیده نورمحمدی

کد متوفی: 6147069 یازدید: 169
-

صفیه کیا

کد متوفی: 6147442 یازدید: 760
1343/04/10 - 1400/06/11

صادق عرب

کد متوفی: 6148255 یازدید: 159
-

سیدکمال عقیلی

کد متوفی: 6148742 یازدید: 212
1324/12/07 - 1380/09/28

حاجیه فاطمه‌ وردان

کد متوفی: 6149364 یازدید: 252
- 1400/06/17

طاوس صادقی نژاد

کد متوفی: 6162958 یازدید: 131
-

کلثوم درزی

کد متوفی: 6162960 یازدید: 116
-

حاج نورالله مومن

کد متوفی: 6162962 یازدید: 116
-

رضا بالاجاده

کد متوفی: 6165581 یازدید: 109
1362/09/13 - 1396/11/07

حاج سید مظلوم موسوی

کد متوفی: 6165643 یازدید: 90
-

حاج سید مظلوم موسوی

کد متوفی: 6165644 یازدید: 239
1336/11/01 - 1398/08/07

حاجیه رقیه اورسجی

کد متوفی: 6165798 یازدید: 131
1400/08/05 - 1400/08/05

حاج حسین فیروزکوهی

کد متوفی: 6168146 یازدید: 125
-

ساره اسلامی

کد متوفی: 6168149 یازدید: 95
-

محمد زمان مومن

کد متوفی: 6168152 یازدید: 82
-

سید سعید حسینی

کد متوفی: 6168155 یازدید: 161
-

سید حسین حسینی

کد متوفی: 6168160 یازدید: 97
-

سید حبیب حسینی

کد متوفی: 6168161 یازدید: 72
-

حاج مجتبی درزی

کد متوفی: 6168891 یازدید: 64
-

مشهدیه حدیثه صفری

کد متوفی: 6172085 یازدید: 149
- 1400/10/12

علی صدرالهی

کد متوفی: 6172924 یازدید: 252
1362/01/01 - 1400/10/13

مهدی مهرنوش

کد متوفی: 6173587 یازدید: 195
1362/05/10 - 1384/10/18

نصرالله(ولی الله) حقیقی

کد متوفی: 6173674 یازدید: 409
- 1399/10/16

محمد حسین داودی

کد متوفی: 6177447 یازدید: 110
-

صدیقه مهدوی

کد متوفی: 6179608 یازدید: 109
-

شهربانو مومن

کد متوفی: 6183697 یازدید: 74
-

نرگس خلیلی

کد متوفی: 6183700 یازدید: 65
-

فاطمه سادات میرآییز

کد متوفی: 6183704 یازدید: 73
-

سید بدر نساء میری

کد متوفی: 6186009 یازدید: 169
1341/01/01 - 1399/10/06

علی داودی

کد متوفی: 6194140 یازدید: 159
1366/06/30 - 1397/08/23

سیدمصطفی موسوی

کد متوفی: 6194776 یازدید: 86
-

حاج رضا خسروی

کد متوفی: 6194926 یازدید: 49
1349/09/10 - 1400/10/19

حاج رضا خسروی

کد متوفی: 6194929 یازدید: 103
1349/09/10 - 1400/10/19

حاج رضا خسروی

کد متوفی: 6194931 یازدید: 140
1349/09/10 - 1400/10/19

کربلایی محمدعلی امامی

کد متوفی: 6196570 یازدید: 330
-

حاج مصطفی رسولی

کد متوفی: 6210203 یازدید: 162
1299 - 1396/09/16

حاج رحمت درویش ابراهیمی

کد متوفی: 6212641 یازدید: 132
1345/03/20 - 1389/05/28

مسلم تیموری

کد متوفی: 6213265 یازدید: 77
-

آقای رحمام الوارزندی

کد متوفی: 6224842 یازدید: 50
1311 - 1375

محمدعلی صادقی

کد متوفی: 6225131 یازدید: 41
-

محمدرضا رئیسی

کد متوفی: 6227081 یازدید: 57
- 1398/04/05

علی بالوئی

کد متوفی: 6230739 یازدید: 103
1332/04/11 - 1402/02/06

محمدعلی میری

کد متوفی: 6239267 یازدید: 21
-

حاج شیخ حسین روحانی فر

کد متوفی: 6239871 یازدید: 54
1330/01/01 - 1385/08/17

محمدعلی گرایلی

کد متوفی: 6241026 یازدید: 60
1323/01/01 - 1402/01/02

سیدرمضان مسلمی

کد متوفی: 6242209 یازدید: 40
- 1402/09/18

حاج محمد علی رحیمی النگی

کد متوفی: 6251395 یازدید: 4
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید