آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کردکوی

عباسعلی مهقانی

کد متوفی: 147 یازدید: 297
-

محمدعلی جلالی

کد متوفی: 153 یازدید: 312
-

حاج شعبانعلی مسگر

کد متوفی: 30311 یازدید: 436
-

سید مرتضی ال عقیل

کد متوفی: 41452 یازدید: 341
-

محمدعلی یزدی بالاجاده

کد متوفی: 62669 یازدید: 282
-

فاطمه خطیر

کد متوفی: 74499 یازدید: 281
-

کربلائی اسداللّه خطیری

کد متوفی: 77936 یازدید: 230
-

داوود چوپانا

کد متوفی: 77976 یازدید: 280
-

سید حسن علوی

کد متوفی: 79919 یازدید: 262
-

فاطمه خطیر

کد متوفی: 6003226 یازدید: 222
-

رحیم مرادی

کد متوفی: 6015692 یازدید: 271
-

نه نه خانم امامی

کد متوفی: 6033873 یازدید: 200
-

کربلائی ابراهیم روزبهی

کد متوفی: 6033959 یازدید: 229
-

ناهید مشهدی حسنی

کد متوفی: 6043363 یازدید: 188
-

فاطمه الزهرا سلام الله علیها

کد متوفی: 6048062 یازدید: 217
-

مهدی ابراهیمی

کد متوفی: 6048428 یازدید: 308
-

مهرشاد حشمتی

کد متوفی: 6048690 یازدید: 220
-

سروش مختاری نژاد

کد متوفی: 6048827 یازدید: 257
۱۳۷۳/۱۱/۷ - ۱۳۹۸/۶/۲۹

رقيه جعفري

کد متوفی: 6053441 یازدید: 220
-

علی نجاتی منش

کد متوفی: 6053613 یازدید: 201
-

رمضان سعیدی نژاد

کد متوفی: 6062778 یازدید: 191
1310/1/1 - 1399/1/7

خلیل گرایلی

کد متوفی: 6063353 یازدید: 208
1331/1/1 - 1398/10/3

رضا الوند

کد متوفی: 6063987 یازدید: 327
-

به پدرم

کد متوفی: 6066081 یازدید: 207
-

عباسعلی شهریاری

کد متوفی: 6066210 یازدید: 3016
1375/09/13 - 1399/02/01

محمد عباسی

کد متوفی: 6067305 یازدید: 1567
1376/03/25 - 1399/06/02

علی کاشکی

کد متوفی: 6068595 یازدید: 232
1357/05/20 - 1399/11/14

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069015 یازدید: 211
- 20 / 11 /9

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069030 یازدید: 278
- 20 / 11 /1

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069039 یازدید: 237
-

حاج عبدالله مازندرانی

کد متوفی: 6069066 یازدید: 208
01/01/1301 - 05/11/1399

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069067 یازدید: 514
1343 - 1399

حسینعلی کیا

کد متوفی: 6069219 یازدید: 254
- 20 / 11 /9

حاج غلامرضا آقاجانی

کد متوفی: 6069886 یازدید: 344
- 1399/11/21

رامتین عقیلی

کد متوفی: 6070109 یازدید: 504
26 11 1373 - 10 10 1399

کربلایی حسینعلی کشیری

کد متوفی: 6073362 یازدید: 184
-

سلطان شوریانی

کد متوفی: 6073374 یازدید: 223
-

کربلائی بابا علی روزبهی

کد متوفی: 6073710 یازدید: 272
- ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

علی اکبر عشرستاقی

کد متوفی: 6078951 یازدید: 214
9/1/1336 - 12/2/1379

حوریه نسا ب بالاجاده

کد متوفی: 6080963 یازدید: 344
1308 - 1386/12/19

کد متوفی: 6101501 یازدید: 178
-

حاج مرتضی قلندرآیشی

کد متوفی: 6101682 یازدید: 537
-

حاج مرتضی قلندرآیشی

کد متوفی: 6101688 یازدید: 704
-

مرتضی قلندرآیش

کد متوفی: 6101734 یازدید: 568
-

حاج سرالله بهرامی

کد متوفی: 6102060 یازدید: 200
1932/2/13 - 2018/4/16

صدرجهان ولی الهی

کد متوفی: 6102790 یازدید: 426
-

کد متوفی: 6103267 یازدید: 187
-

کربلایی میثم بهروزی

کد متوفی: 6105204 یازدید: 791
1372/10/22 - 1400/1/30

زهرا هزارجریبی

کد متوفی: 6106926 یازدید: 191
1354/4/20 - 1394/5/5

زینب خاتون

کد متوفی: 6115522 یازدید: 251
-

بهار مصدق

کد متوفی: 6134191 یازدید: 168
1321/06/10 - 1397/05/05

حمیده نورمحمدی

کد متوفی: 6147069 یازدید: 162
-

صفیه کیا

کد متوفی: 6147442 یازدید: 755
1343/04/10 - 1400/06/11

صادق عرب

کد متوفی: 6148255 یازدید: 151
-

سیدکمال عقیلی

کد متوفی: 6148742 یازدید: 200
1324/12/07 - 1380/09/28

حاجیه فاطمه‌ وردان

کد متوفی: 6149364 یازدید: 240
- 1400/06/17

طاوس صادقی نژاد

کد متوفی: 6162958 یازدید: 125
-

کلثوم درزی

کد متوفی: 6162960 یازدید: 107
-

حاج نورالله مومن

کد متوفی: 6162962 یازدید: 111
-

رضا بالاجاده

کد متوفی: 6165581 یازدید: 103
1362/09/13 - 1396/11/07

حاج سید مظلوم موسوی

کد متوفی: 6165643 یازدید: 82
-

حاج سید مظلوم موسوی

کد متوفی: 6165644 یازدید: 225
1336/11/01 - 1398/08/07

حاجیه رقیه اورسجی

کد متوفی: 6165798 یازدید: 121
1400/08/05 - 1400/08/05

حاج حسین فیروزکوهی

کد متوفی: 6168146 یازدید: 118
-

ساره اسلامی

کد متوفی: 6168149 یازدید: 91
-

محمد زمان مومن

کد متوفی: 6168152 یازدید: 74
-

سید سعید حسینی

کد متوفی: 6168155 یازدید: 152
-

سید حسین حسینی

کد متوفی: 6168160 یازدید: 91
-

سید حبیب حسینی

کد متوفی: 6168161 یازدید: 64
-

حاج مجتبی درزی

کد متوفی: 6168891 یازدید: 60
-

مشهدیه حدیثه صفری

کد متوفی: 6172085 یازدید: 145
- 1400/10/12

علی صدرالهی

کد متوفی: 6172924 یازدید: 241
1362/01/01 - 1400/10/13

مهدی مهرنوش

کد متوفی: 6173587 یازدید: 180
1362/05/10 - 1384/10/18

نصرالله(ولی الله) حقیقی

کد متوفی: 6173674 یازدید: 360
- 1399/10/16

محمد حسین داودی

کد متوفی: 6177447 یازدید: 101
-

صدیقه مهدوی

کد متوفی: 6179608 یازدید: 98
-

شهربانو مومن

کد متوفی: 6183697 یازدید: 67
-

نرگس خلیلی

کد متوفی: 6183700 یازدید: 59
-

فاطمه سادات میرآییز

کد متوفی: 6183704 یازدید: 65
-

سید بدر نساء میری

کد متوفی: 6186009 یازدید: 161
1341/01/01 - 1399/10/06

علی داودی

کد متوفی: 6194140 یازدید: 153
1366/06/30 - 1397/08/23

سیدمصطفی موسوی

کد متوفی: 6194776 یازدید: 80
-

حاج رضا خسروی

کد متوفی: 6194926 یازدید: 46
1349/09/10 - 1400/10/19

حاج رضا خسروی

کد متوفی: 6194929 یازدید: 84
1349/09/10 - 1400/10/19

حاج رضا خسروی

کد متوفی: 6194931 یازدید: 128
1349/09/10 - 1400/10/19

کربلایی محمدعلی امامی

کد متوفی: 6196570 یازدید: 323
-

حاج مصطفی رسولی

کد متوفی: 6210203 یازدید: 146
1299 - 1396/09/16

حاج رحمت درویش ابراهیمی

کد متوفی: 6212641 یازدید: 122
1345/03/20 - 1389/05/28

مسلم تیموری

کد متوفی: 6213265 یازدید: 71
-

آقای رحمام الوارزندی

کد متوفی: 6224842 یازدید: 43
1311 - 1375

محمدعلی صادقی

کد متوفی: 6225131 یازدید: 35
-

محمدرضا رئیسی

کد متوفی: 6227081 یازدید: 50
- 1398/04/05

علی بالوئی

کد متوفی: 6230739 یازدید: 91
1332/04/11 - 1402/02/06

محمدعلی میری

کد متوفی: 6239267 یازدید: 18
-

حاج شیخ حسین روحانی فر

کد متوفی: 6239871 یازدید: 47
1330/01/01 - 1385/08/17

محمدعلی گرایلی

کد متوفی: 6241026 یازدید: 54
1323/01/01 - 1402/01/02

سیدرمضان مسلمی

کد متوفی: 6242209 یازدید: 34
- 1402/09/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید