آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کلاله

حاج اسفندیار هزاری

کد متوفی: 4773 یازدید: 323
-

حاجیه خانم گوهر نگارنده نوران

کد متوفی: 4787 یازدید: 255
-

هاجر هاجری

کد متوفی: 26769 یازدید: 295
-

کربلایی حسین مودی

کد متوفی: 28926 یازدید: 289
-

حاج عباسعلی مطلبی

کد متوفی: 56031 یازدید: 221
-

غلامعلی میری

کد متوفی: 76530 یازدید: 293
-

امیر محمد صیادی

کد متوفی: 76574 یازدید: 517
-

مجید زارعی

کد متوفی: 6004179 یازدید: 1452
-

کنیز رمرودی

کد متوفی: 6008424 یازدید: 245
-

کنیز رمرودی

کد متوفی: 6008428 یازدید: 244
-

حاج عباسعلی مطلبی

کد متوفی: 6010876 یازدید: 261
-

مجید زارعی

کد متوفی: 6011994 یازدید: 339
-

حبیب الله جهانتیغ

کد متوفی: 6012790 یازدید: 341
-

حبیب الله جهانتیغ

کد متوفی: 6012793 یازدید: 260
-

ملا احمد شیخ

کد متوفی: 6030900 یازدید: 562
1310/03/05 - 1394/10/07

حاجیه خانم فاطمه راستگو فرزند رضا

کد متوفی: 6036485 یازدید: 413
1331/04/01 - 1399/04/24

حاج غلامعلی سرابندی

کد متوفی: 6037590 یازدید: 310
-

علیرضا صیادی

کد متوفی: 6049821 یازدید: 275
-

نورالدین عرفانی زاده

کد متوفی: 6063584 یازدید: 227
-

مجید نوده

کد متوفی: 6064800 یازدید: 261
۱۳۴۵/۰۱/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

رجب بیصوت

کد متوفی: 6066563 یازدید: 242
1323/07/05 - 1395/11/28

عبدالباسط طاهری نیا

کد متوفی: 6093170 یازدید: 265
1371/03/17 - 1400/02/14

علیرضا محمدزاده

کد متوفی: 6102856 یازدید: 270
1344 - 1360

نساء تولا

کد متوفی: 6107325 یازدید: 274
-

رجبقلی ابراهیمی

کد متوفی: 6107329 یازدید: 229
-

محمد بوران

کد متوفی: 6107332 یازدید: 291
-

شهید نوری کاوه

کد متوفی: 6108784 یازدید: 475
1338/04/24 - 1394/06/02

عوض محمد امانی

کد متوفی: 6110947 یازدید: 203
1323/04/18 - 1399/01/14

حاجیه خانم حوا هراتی قوی

کد متوفی: 6133413 یازدید: 374
1340/08/23 - 1399/06/20

ملاخلیل عارفی

کد متوفی: 6135439 یازدید: 241
1295/01/01 -

مهندس عبدالصمد فیروزبخت

کد متوفی: 6138752 یازدید: 648
-

سید ناصر میرزایی

کد متوفی: 6144678 یازدید: 169
-

زهرا واحمد عباسی

کد متوفی: 6146765 یازدید: 183
-

پارسا بشارتی

کد متوفی: 6160943 یازدید: 179
1393/10/04 - 1400/07/23

مریم بیصوت

کد متوفی: 6165751 یازدید: 139
1336/01/19 - 1399/05/03

عبدالله ابده اکبری

کد متوفی: 6167292 یازدید: 87
-

عبدالله ابده اکبری

کد متوفی: 6167294 یازدید: 142
-

محمدرضا رضائی

کد متوفی: 6168634 یازدید: 185
1319/04/18 - 1398/12/05

محمدعلی شیخ

کد متوفی: 6186615 یازدید: 83
1321/02/02 - 1395/10/29

انسیه یادگاری

کد متوفی: 6187817 یازدید: 109
1347/04/03 - 1399/05/02

حسن بهروزی

کد متوفی: 6187899 یازدید: 234
1364/01/01 - 1386/04/10

سید ابوالفضل دروازه طوس

کد متوفی: 6188989 یازدید: 220
- 1401/01/04

کربلایی اردشـــیـر دبیــرستــــان

کد متوفی: 6189446 یازدید: 154
1337/03/01 - 1392/06/07

حاج محمود تا جریان

کد متوفی: 6210725 یازدید: 319
1322/11/05 - 1401/05/16

نبی خواجه درگی

کد متوفی: 6213796 یازدید: 61
-

احمد افتخاری

کد متوفی: 6215294 یازدید: 45
-

روح الله درخشان

کد متوفی: 6217767 یازدید: 30
1306/04/02 - 1400/09/03

ملامحمدعلی شیخ

کد متوفی: 6222873 یازدید: 42
1321/10/30 - 1395/10/30

امیر محمد صیادی

کد متوفی: 6225882 یازدید: 53
1382/02/24 - 1397/10/14

علیرضا کریمی نیا

کد متوفی: 6226035 یازدید: 125
1381/02/28 - 1401/12/15

حاج محمد یوسفی

کد متوفی: 6232528 یازدید: 71
-

مصطفی فرزندابراهیم

کد متوفی: 6232824 یازدید: 69
1367/11/24 - 1392/01/21

طاهره خالقی

کد متوفی: 6234547 یازدید: 79
- 1402/04/26

غلامرضا سرگزی

کد متوفی: 6241696 یازدید: 800
1333/09/24 - 1402/09/08
Loading...

لطفا شکیبا باشید