آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گالیکش

غلام کریمیان

کد متوفی: 4913 یازدید: 337
-

صغری محمدزاده

کد متوفی: 21043 یازدید: 252
-

دربی بی راهداری

کد متوفی: 31537 یازدید: 272
-

رضا خسروی

کد متوفی: 42521 یازدید: 347
-

سلیمان ملکان

کد متوفی: 49106 یازدید: 340
-

حاج عبدالله نجف زاده

کد متوفی: 54825 یازدید: 203
-

کربلایی صغری محمدزاده

کد متوفی: 54831 یازدید: 213
-

زبیده محمدی

کد متوفی: 54852 یازدید: 201
-

حاجیه سیده مرضیه قاضوی

کد متوفی: 55375 یازدید: 203
-

الفت محمدی

کد متوفی: 63434 یازدید: 220
-

عزیزالله صابرامان زاده

کد متوفی: 63608 یازدید: 251
-

تیمور خسروی

کد متوفی: 63632 یازدید: 209
-

معصومه موسوی زاده

کد متوفی: 63651 یازدید: 231
-

شهربانو خسروی

کد متوفی: 63722 یازدید: 247
-

مریم خسروی

کد متوفی: 63742 یازدید: 209
-

قربان خسروی پارسیان

کد متوفی: 63842 یازدید: 283
-

موسی و عصمت موسوی

کد متوفی: 63900 یازدید: 234
-

محمد خسروس

کد متوفی: 63912 یازدید: 233
-

محمد خسروی

کد متوفی: 63919 یازدید: 393
-

حامد خردنیا

کد متوفی: 65608 یازدید: 207
-

مالک خودنیا

کد متوفی: 65615 یازدید: 233
-

حامد خردنیا

کد متوفی: 65630 یازدید: 241
-

مرادعلی بارانی

کد متوفی: 6004056 یازدید: 237
-

حمید مقدم

کد متوفی: 6041974 یازدید: 235
-

بدیل سارانی

کد متوفی: 6047286 یازدید: 226
-

بديل ساراني

کد متوفی: 6047326 یازدید: 206
-

کربلایی عباس نورا

کد متوفی: 6052990 یازدید: 224
-

عباس خسروی

کد متوفی: 6057833 یازدید: 190
1330/11/10 - 1399/11/1

عباس خسروی

کد متوفی: 6057838 یازدید: 229
1330/11/10 - 1399/11/1

علی اصغر پورمند

کد متوفی: 6068571 یازدید: 185
-

کربلایی علی اصغر پورمند

کد متوفی: 6068655 یازدید: 218
1336/4/26 - 1399/11/18

کربلایی علی اصغر پورمند

کد متوفی: 6068659 یازدید: 207
1336/4/26 - 1399/11/18

حمیدرضا مرزبان

کد متوفی: 6072934 یازدید: 198
۲۸/۹/۶۱ - ۲۴/۴/۱۳۹۹

سیده مدینه عفتی

کد متوفی: 6108327 یازدید: 288
-

سیده لیلا حسینی

کد متوفی: 6124197 یازدید: 457
-

محمد ارکی

کد متوفی: 6125867 یازدید: 269
- 1400

محمد ارکی

کد متوفی: 6125870 یازدید: 434
1367/04/10 - 1400/03/28

سید غلام رضا قاضوی

کد متوفی: 6127437 یازدید: 929
- 1400/04/08

مصیب پیری

کد متوفی: 6128313 یازدید: 935
1380/10/15 - 1400/01/14

فاطمه میرشکار

کد متوفی: 6129775 یازدید: 212
1311 - 1399

لیلا عسگری(سنچولی)

کد متوفی: 6130879 یازدید: 353
1358/06/28 - 1400/04/23

گل صنم برومند

کد متوفی: 6146607 یازدید: 322
-

کلثوم ملگان

کد متوفی: 6156549 یازدید: 189
1316/02/10 - 1399

سجاد طاهر نیا

کد متوفی: 6165243 یازدید: 94
-

حسین پیاده کوهسار

کد متوفی: 6168915 یازدید: 143
1340/01/01 - 1400/06/02

غلامحسین نجف زاده

کد متوفی: 6169333 یازدید: 122
1315/03/10 - 1400/07/15

موسی حاجی مهدی

کد متوفی: 6169652 یازدید: 107
1340/10/05 -

ابراهیم وعباس بارانی

کد متوفی: 6174507 یازدید: 69
1325/01/04 - 1348/06/10

مشهد قلی آهنگرمحله

کد متوفی: 6184873 یازدید: 77
-

شهربانو قاسمی

کد متوفی: 6187759 یازدید: 444
1343/03/20 - 1400/05/25

آقاجان شیخ بزی

کد متوفی: 6188019 یازدید: 92
-

آقاجان شیخ بزی

کد متوفی: 6188022 یازدید: 76
- 1391

سید خدیجه حسینی

کد متوفی: 6194335 یازدید: 77
-

خیجه حسینی

کد متوفی: 6194338 یازدید: 69
1344/02/04 - 1377/12/12

حسن ملکان

کد متوفی: 6194467 یازدید: 148
1365/06/30 - 1391/05/12

محمد علی بادپایی

کد متوفی: 6200780 یازدید: 86
1333/03/10 - 1397/10/24

محمد موذن

کد متوفی: 6211031 یازدید: 113
- 1396/06/17

ربابه سرایلو

کد متوفی: 6211254 یازدید: 88
-

رجب ترک کوهسار

کد متوفی: 6220582 یازدید: 54
1312/06/07 - 1396/09/26

عمه عرب

کد متوفی: 6223401 یازدید: 37
1343/01/04 - 1401/10/24

حاجیه خاور محمدقاسمی

کد متوفی: 6226165 یازدید: 104
1327/12/02 - 1401/11/25

حسینعلی مصطفی لو

کد متوفی: 6235299 یازدید: 49
-

کربلایی منصور مجیدی

کد متوفی: 6236382 یازدید: 26
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید