آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گالیکش

غلام کریمیان

کد متوفی: 4913 یازدید: 218
-

صغری محمدزاده

کد متوفی: 21043 یازدید: 127
-

دربی بی راهداری

کد متوفی: 31537 یازدید: 129
-

رضا خسروی

کد متوفی: 42521 یازدید: 176
-

سلیمان ملکان

کد متوفی: 49106 یازدید: 194
-

حاج عبدالله نجف زاده

کد متوفی: 54825 یازدید: 110
-

کربلایی صغری محمدزاده

کد متوفی: 54831 یازدید: 111
-

زبیده محمدی

کد متوفی: 54852 یازدید: 104
-

حاجیه سیده مرضیه قاضوی

کد متوفی: 55375 یازدید: 105
-

الفت محمدی

کد متوفی: 63434 یازدید: 107
-

عزیزالله صابرامان زاده

کد متوفی: 63608 یازدید: 137
-

تیمور خسروی

کد متوفی: 63632 یازدید: 98
-

معصومه موسوی زاده

کد متوفی: 63651 یازدید: 122
-

شهربانو خسروی

کد متوفی: 63722 یازدید: 112
-

مریم خسروی

کد متوفی: 63742 یازدید: 102
-

قربان خسروی پارسیان

کد متوفی: 63842 یازدید: 117
-

موسی و عصمت موسوی

کد متوفی: 63900 یازدید: 118
-

محمد خسروس

کد متوفی: 63912 یازدید: 125
-

محمد خسروی

کد متوفی: 63919 یازدید: 171
-

حامد خردنیا

کد متوفی: 65608 یازدید: 107
-

مالک خودنیا

کد متوفی: 65615 یازدید: 128
-

حامد خردنیا

کد متوفی: 65630 یازدید: 113
-

مرادعلی بارانی

کد متوفی: 6004056 یازدید: 129
-

حمید مقدم

کد متوفی: 6041974 یازدید: 123
-

بدیل سارانی

کد متوفی: 6047286 یازدید: 107
-

بديل ساراني

کد متوفی: 6047326 یازدید: 103
-

کربلایی عباس نورا

کد متوفی: 6052990 یازدید: 110
-

عباس خسروی

کد متوفی: 6057833 یازدید: 103
1330/11/10 - 1399/11/1

عباس خسروی

کد متوفی: 6057838 یازدید: 127
1330/11/10 - 1399/11/1

علی اصغر پورمند

کد متوفی: 6068571 یازدید: 93
-

کربلایی علی اصغر پورمند

کد متوفی: 6068655 یازدید: 116
1336/4/26 - 1399/11/18

کربلایی علی اصغر پورمند

کد متوفی: 6068659 یازدید: 115
1336/4/26 - 1399/11/18

حمیدرضا مرزبان

کد متوفی: 6072934 یازدید: 99
۲۸/۹/۶۱ - ۲۴/۴/۱۳۹۹

سیده مدینه عفتی

کد متوفی: 6108327 یازدید: 171
-

سیده لیلا حسینی

کد متوفی: 6124197 یازدید: 359
-

محمد ارکی

کد متوفی: 6125867 یازدید: 148
- 1400

محمد ارکی

کد متوفی: 6125870 یازدید: 295
1367/04/10 - 1400/03/28

سید غلام رضا قاضوی

کد متوفی: 6127437 یازدید: 756
- 1400/04/08

مصیب پیری

کد متوفی: 6128313 یازدید: 646
1380/10/15 - 1400/01/14

فاطمه میرشکار

کد متوفی: 6129775 یازدید: 101
1311 - 1399

لیلا عسگری(سنچولی)

کد متوفی: 6130879 یازدید: 181
1358/06/28 - 1400/04/23

گل صنم برومند

کد متوفی: 6146607 یازدید: 156
-

کلثوم ملگان

کد متوفی: 6156549 یازدید: 83
1316/02/10 - 1399

سجاد طاهر نیا

کد متوفی: 6165243 یازدید: 18
-

حسین پیاده کوهسار

کد متوفی: 6168915 یازدید: 17
1340/01/01 - 1400/06/02

غلامحسین نجف زاده

کد متوفی: 6169333 یازدید: 59
1315/03/10 - 1400/07/15

موسی حاجی مهدی

کد متوفی: 6169652 یازدید: 45
1340/10/05 -

ابراهیم وعباس بارانی

کد متوفی: 6174507 یازدید: 7
1325/01/04 - 1348/06/10

مشهد قلی آهنگرمحله

کد متوفی: 6184873 یازدید: 1
-

شهربانو قاسمی

کد متوفی: 6187759 یازدید: 367
1343/03/20 - 1400/05/25

آقاجان شیخ بزی

کد متوفی: 6188019 یازدید: 37
-

آقاجان شیخ بزی

کد متوفی: 6188022 یازدید: 4
- 1391

سید خدیجه حسینی

کد متوفی: 6194335 یازدید: 0
-

خیجه حسینی

کد متوفی: 6194338 یازدید: 1
1344/02/04 - 1377/12/12

حسن ملکان

کد متوفی: 6194467 یازدید: 83
1365/06/30 - 1391/05/12

محمد علی بادپایی

کد متوفی: 6200780 یازدید: 40
1333/03/10 - 1397/10/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید