آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گالیکش

غلام کریمیان

کد متوفی: 4913 یازدید: 282
-

صغری محمدزاده

کد متوفی: 21043 یازدید: 195
-

دربی بی راهداری

کد متوفی: 31537 یازدید: 206
-

رضا خسروی

کد متوفی: 42521 یازدید: 260
-

سلیمان ملکان

کد متوفی: 49106 یازدید: 275
-

حاج عبدالله نجف زاده

کد متوفی: 54825 یازدید: 156
-

کربلایی صغری محمدزاده

کد متوفی: 54831 یازدید: 157
-

زبیده محمدی

کد متوفی: 54852 یازدید: 161
-

حاجیه سیده مرضیه قاضوی

کد متوفی: 55375 یازدید: 157
-

الفت محمدی

کد متوفی: 63434 یازدید: 165
-

عزیزالله صابرامان زاده

کد متوفی: 63608 یازدید: 201
-

تیمور خسروی

کد متوفی: 63632 یازدید: 159
-

معصومه موسوی زاده

کد متوفی: 63651 یازدید: 168
-

شهربانو خسروی

کد متوفی: 63722 یازدید: 178
-

مریم خسروی

کد متوفی: 63742 یازدید: 162
-

قربان خسروی پارسیان

کد متوفی: 63842 یازدید: 205
-

موسی و عصمت موسوی

کد متوفی: 63900 یازدید: 179
-

محمد خسروس

کد متوفی: 63912 یازدید: 187
-

محمد خسروی

کد متوفی: 63919 یازدید: 324
-

حامد خردنیا

کد متوفی: 65608 یازدید: 167
-

مالک خودنیا

کد متوفی: 65615 یازدید: 183
-

حامد خردنیا

کد متوفی: 65630 یازدید: 178
-

مرادعلی بارانی

کد متوفی: 6004056 یازدید: 187
-

حمید مقدم

کد متوفی: 6041974 یازدید: 176
-

بدیل سارانی

کد متوفی: 6047286 یازدید: 158
-

بديل ساراني

کد متوفی: 6047326 یازدید: 150
-

کربلایی عباس نورا

کد متوفی: 6052990 یازدید: 154
-

عباس خسروی

کد متوفی: 6057833 یازدید: 140
1330/11/10 - 1399/11/1

عباس خسروی

کد متوفی: 6057838 یازدید: 175
1330/11/10 - 1399/11/1

علی اصغر پورمند

کد متوفی: 6068571 یازدید: 141
-

کربلایی علی اصغر پورمند

کد متوفی: 6068655 یازدید: 164
1336/4/26 - 1399/11/18

کربلایی علی اصغر پورمند

کد متوفی: 6068659 یازدید: 147
1336/4/26 - 1399/11/18

حمیدرضا مرزبان

کد متوفی: 6072934 یازدید: 140
۲۸/۹/۶۱ - ۲۴/۴/۱۳۹۹

سیده مدینه عفتی

کد متوفی: 6108327 یازدید: 217
-

سیده لیلا حسینی

کد متوفی: 6124197 یازدید: 389
-

محمد ارکی

کد متوفی: 6125867 یازدید: 200
- 1400

محمد ارکی

کد متوفی: 6125870 یازدید: 374
1367/04/10 - 1400/03/28

سید غلام رضا قاضوی

کد متوفی: 6127437 یازدید: 845
- 1400/04/08

مصیب پیری

کد متوفی: 6128313 یازدید: 823
1380/10/15 - 1400/01/14

فاطمه میرشکار

کد متوفی: 6129775 یازدید: 153
1311 - 1399

لیلا عسگری(سنچولی)

کد متوفی: 6130879 یازدید: 269
1358/06/28 - 1400/04/23

گل صنم برومند

کد متوفی: 6146607 یازدید: 251
-

کلثوم ملگان

کد متوفی: 6156549 یازدید: 120
1316/02/10 - 1399

سجاد طاهر نیا

کد متوفی: 6165243 یازدید: 41
-

حسین پیاده کوهسار

کد متوفی: 6168915 یازدید: 93
1340/01/01 - 1400/06/02

غلامحسین نجف زاده

کد متوفی: 6169333 یازدید: 75
1315/03/10 - 1400/07/15

موسی حاجی مهدی

کد متوفی: 6169652 یازدید: 52
1340/10/05 -

ابراهیم وعباس بارانی

کد متوفی: 6174507 یازدید: 20
1325/01/04 - 1348/06/10

مشهد قلی آهنگرمحله

کد متوفی: 6184873 یازدید: 24
-

شهربانو قاسمی

کد متوفی: 6187759 یازدید: 398
1343/03/20 - 1400/05/25

آقاجان شیخ بزی

کد متوفی: 6188019 یازدید: 50
-

آقاجان شیخ بزی

کد متوفی: 6188022 یازدید: 17
- 1391

سید خدیجه حسینی

کد متوفی: 6194335 یازدید: 20
-

خیجه حسینی

کد متوفی: 6194338 یازدید: 23
1344/02/04 - 1377/12/12

حسن ملکان

کد متوفی: 6194467 یازدید: 103
1365/06/30 - 1391/05/12

محمد علی بادپایی

کد متوفی: 6200780 یازدید: 49
1333/03/10 - 1397/10/24

محمد موذن

کد متوفی: 6211031 یازدید: 65
- 1396/06/17

ربابه سرایلو

کد متوفی: 6211254 یازدید: 60
-

رجب ترک کوهسار

کد متوفی: 6220582 یازدید: 17
1312/06/07 - 1396/09/26

عمه عرب

کد متوفی: 6223401 یازدید: 7
1343/01/04 - 1401/10/24

حاجیه خاور محمدقاسمی

کد متوفی: 6226165 یازدید: 59
1327/12/02 - 1401/11/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید