آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گرگان

رقیه مقصودلو

کد متوفی: 38 یازدید: 641
1324/03/25 - 1396/04/17

حاج احمد خان مقصودلو

کد متوفی: 40 یازدید: 406
- 1381/11/01

حاج خانم عباسی

کد متوفی: 515 یازدید: 254
-

خانم سلطان رمضانی اوزینه

کد متوفی: 531 یازدید: 274
-

اقا سیدعلی میرمعصومی

کد متوفی: 1026 یازدید: 306
-

حسین قاسمی

کد متوفی: 1065 یازدید: 206
-

صغری صفری

کد متوفی: 4446 یازدید: 345
-

غلامحسین یساقی

کد متوفی: 6013 یازدید: 225
-

فاطمه زارعی

کد متوفی: 6219 یازدید: 247
-

رمضانعلی طالبی

کد متوفی: 6238 یازدید: 196
-

کربلایی علی وردان

کد متوفی: 6292 یازدید: 181
-

محمد و رمضانعلی طالبی

کد متوفی: 6414 یازدید: 235
-

محمد طالبی

کد متوفی: 6423 یازدید: 267
-

سیدابوالفضل حسینی

کد متوفی: 6599 یازدید: 280
-

حوریه شیخی

کد متوفی: 7737 یازدید: 232
-

سیده فاطمه کمیزی

کد متوفی: 8620 یازدید: 304
-

محمدرضا مقنی دامغانی

کد متوفی: 9367 یازدید: 231
-

حاج حسن بهرامي پور

کد متوفی: 9503 یازدید: 194
- 16-02-

حاج بدیل امیری

کد متوفی: 10087 یازدید: 219
-

یوسف فغانی

کد متوفی: 11480 یازدید: 202
-

ننا و حاج‌بابای عزیزمون

کد متوفی: 12698 یازدید: 229
-

اکبردایی عزیز

کد متوفی: 12702 یازدید: 250
-

باباعلی رایج

کد متوفی: 13667 یازدید: 283
-

باباعلی رایج

کد متوفی: 13669 یازدید: 257
-

علی البرزی

کد متوفی: 13734 یازدید: 332
-

حاجیه بانو براتیان

کد متوفی: 15518 یازدید: 259
-

مرحوم حسینقلی نیکخواه

کد متوفی: 18264 یازدید: 200
-

حاج سید تقی سیادت

کد متوفی: 18466 یازدید: 204
-

حاج سید تقی سیادت

کد متوفی: 18468 یازدید: 273
-

حاج سید عبداله حسینی نژاد

کد متوفی: 18509 یازدید: 203
-

کربلائیه فاطمه بهلول

کد متوفی: 18571 یازدید: 198
-

حاجیه فاطمه قربانی نژاد

کد متوفی: 19839 یازدید: 254
-

محمد مقصودلو

کد متوفی: 20236 یازدید: 334
-

حاجیه خانم زهرا حسنی

کد متوفی: 21726 یازدید: 340
-

احمد علیپور

کد متوفی: 22070 یازدید: 229
-

احمد علی پور

کد متوفی: 22071 یازدید: 331
-

احمد علیپور

کد متوفی: 22074 یازدید: 245
-

سید فضل اله حسینی

کد متوفی: 22718 یازدید: 219
-

حسن لطفی زاده

کد متوفی: 23713 یازدید: 216
-

میرزا حسین مهری

کد متوفی: 26483 یازدید: 306
-

محمدجعفر کاویان

کد متوفی: 27811 یازدید: 228
-

علی اکبر رحیمی

کد متوفی: 28208 یازدید: 829
-

فاطمه داوری

کد متوفی: 28475 یازدید: 257
-

حسن لطفی زاده

کد متوفی: 29549 یازدید: 235
-

فاطمه لطفی زاده

کد متوفی: 29595 یازدید: 369
-

ابراهیم سوادکوهی

کد متوفی: 31587 یازدید: 306
-

کربلایی ابراهیم سوادکوهی

کد متوفی: 31883 یازدید: 249
-

کربلایی ابراهیم سوادکوهی

کد متوفی: 32302 یازدید: 252
-

کربلایی ابراهیم سوادکوهی

کد متوفی: 32304 یازدید: 231
-

حاج محمدرضا نظام پرست

کد متوفی: 32391 یازدید: 279
-

علی و مبینا بالویی

کد متوفی: 32592 یازدید: 440
-

حاج علیرضا مهتابی

کد متوفی: 33313 یازدید: 228
-

کاظم بافنده

کد متوفی: 34366 یازدید: 242
-

حاجيه زليخا ترشيزي

کد متوفی: 34706 یازدید: 302
-

امين ارشاد

کد متوفی: 34754 یازدید: 253
-

زینب ولی

کد متوفی: 36504 یازدید: 248
-

علی نجفی

کد متوفی: 36901 یازدید: 387
- 1396/08/07

علی نجفی

کد متوفی: 36904 یازدید: 223
-

عبدالرحمان سبزی سکینه رضایی

کد متوفی: 39238 یازدید: 188
-

حاج محمد رضا غلامی

کد متوفی: 39339 یازدید: 294
-

حاج خسرو بذرافشان

کد متوفی: 39523 یازدید: 241
-

حاجیه خانم فاطمه فخاری

کد متوفی: 41397 یازدید: 314
-

تابنده عرب یارمحمدی

کد متوفی: 41897 یازدید: 249
-

محمد قادری مقدم

کد متوفی: 45940 یازدید: 211
-

رشید_فاطمه نیاکان. میلانی

کد متوفی: 46664 یازدید: 250
-

نبی اله بیابانی

کد متوفی: 46735 یازدید: 193
-

هاجرصادقی مادرشهیدصادق مکتبی

کد متوفی: 47618 یازدید: 342
-

یحیی لطفعلی

کد متوفی: 48981 یازدید: 187
-

دولت حاجی حسینی

کد متوفی: 49900 یازدید: 213
-

موسی اربابی

کد متوفی: 49923 یازدید: 186
-

تاج بانو ملکان

کد متوفی: 51682 یازدید: 197
-

رمضانعلی خسرو آبادی

کد متوفی: 53395 یازدید: 282
-

نظر سوری

کد متوفی: 54455 یازدید: 192
-

سیده بی بی بیگم میرکریمی

کد متوفی: 55646 یازدید: 211
-

ابوالفضل حسينيان

کد متوفی: 58089 یازدید: 510
-

فاطمه مقصودلوکمالی

کد متوفی: 58910 یازدید: 184
-

فاطمه مقصودلوکمالی

کد متوفی: 58911 یازدید: 184
-

فاطمه مقصودلوکمالی

کد متوفی: 58912 یازدید: 200
-

حاج محمدابراهیم بسطامی

کد متوفی: 59099 یازدید: 169
-

حاج محمدمهدی فوجِردی

کد متوفی: 59170 یازدید: 445
-

جواد کریمی

کد متوفی: 59324 یازدید: 199
-

حاجيه خانم مظهرى

کد متوفی: 59355 یازدید: 210
-

كريم قاسمى

کد متوفی: 59498 یازدید: 180
-

سرالله سپهری

کد متوفی: 60188 یازدید: 238
-

حبیب حدادی

کد متوفی: 60269 یازدید: 1489
-

حبیب حدادی گلوگاهی

کد متوفی: 60449 یازدید: 197
-

حجت الله روهنده

کد متوفی: 62455 یازدید: 230
-

غضنفر صفایی

کد متوفی: 62468 یازدید: 162
-

مرضیه بسطامی

کد متوفی: 63225 یازدید: 193
-

حاج محمد حسین بسطامی

کد متوفی: 63297 یازدید: 176
-

ابوبصیر مختاری

کد متوفی: 63490 یازدید: 236
-

دکترعبدالله عباسی

کد متوفی: 63661 یازدید: 187
-

الیاس درباری

کد متوفی: 65045 یازدید: 250
-

منورالسادات نبوی

کد متوفی: 66625 یازدید: 185
-

کربلایی منورالسادات نبوی

کد متوفی: 66657 یازدید: 204
-

کربلایی علی اصغر طالبی

کد متوفی: 66945 یازدید: 166
-

خداوردی پاکدامن

کد متوفی: 67940 یازدید: 235
-

علی اصغر حجازی نیا

کد متوفی: 68767 یازدید: 221
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 70070 یازدید: 184
-

سیدعلیرضا حسینی

کد متوفی: 70486 یازدید: 309
-

حاج اکبر سعید نژاد

کد متوفی: 70567 یازدید: 202
-

ناوخاص حاجی ویسی

کد متوفی: 71276 یازدید: 192
-

ناوخاص حاجی ویسی

کد متوفی: 71310 یازدید: 198
-

رقیه قابلی

کد متوفی: 71530 یازدید: 219
1319/03/02 - 1394/09/22

حاج عطاالله گردانی

کد متوفی: 72304 یازدید: 166
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72335 یازدید: 255
-

علی اصغر رسولی

کد متوفی: 72505 یازدید: 196
-

امیررضا مهرافزا

کد متوفی: 73114 یازدید: 279
-

علیرضا صفدری

کد متوفی: 73814 یازدید: 190
-

حاج حسین احمدی

کد متوفی: 75058 یازدید: 180
-

کاظم نجفی

کد متوفی: 75951 یازدید: 176
-

علیرضا اشرفی

کد متوفی: 76281 یازدید: 171
-

سید حسین غریب

کد متوفی: 79409 یازدید: 168
-

حاج گلعلی مظفری

کد متوفی: 79779 یازدید: 165
-

مهدی دانش فخر

کد متوفی: 800960 یازدید: 273
-

نور علی بزی

کد متوفی: 6001368 یازدید: 235
-

مریم بنت محمدی

کد متوفی: 6002154 یازدید: 186
-

مریم بنت محمد علی

کد متوفی: 6002162 یازدید: 195
-

محمدرضا ملک

کد متوفی: 6002482 یازدید: 146
-

محمدرضا ملک

کد متوفی: 6003430 یازدید: 191
-

سیده آتوسا عقیلی

کد متوفی: 6004324 یازدید: 603
-

محمدرضا ملک

کد متوفی: 6004446 یازدید: 156
-

محمدرضا ملک

کد متوفی: 6004454 یازدید: 156
-

محمدرضا ملک

کد متوفی: 6004462 یازدید: 132
-

محمدرضا ملک

کد متوفی: 6004466 یازدید: 141
-

محمدرضا ملک

کد متوفی: 6004469 یازدید: 143
-

محمدرضا ملک

کد متوفی: 6004482 یازدید: 124
-

حاج دلاور بیروتی الهی

کد متوفی: 6004973 یازدید: 232
-

محمدرضا ملک

کد متوفی: 6005548 یازدید: 208
-

علی تربتی نژاد

کد متوفی: 6005715 یازدید: 147
-

علی تربتی نژاد

کد متوفی: 6005729 یازدید: 192
-

علی طبرسا

کد متوفی: 6006422 یازدید: 152
-

علی طبرسا

کد متوفی: 6006475 یازدید: 140
-

حاج عباسعلی ابتکاری

کد متوفی: 6007648 یازدید: 161
-

علی اصغر ملازاده

کد متوفی: 6010612 یازدید: 426
-

حاج قربانعلی سمیعی

کد متوفی: 6010753 یازدید: 181
-

ابوطالب جمالی پور

کد متوفی: 6011482 یازدید: 221
-

مهدی دانافر

کد متوفی: 6012411 یازدید: 208
-

ــــمیہ ــــاورے

کد متوفی: 6013619 یازدید: 162
-

حاج سید محمد رضا طاهایی میبدی

کد متوفی: 6014175 یازدید: 187
-

رضا اصغریان

کد متوفی: 6015107 یازدید: 152
-

نوربی بی رضایی

کد متوفی: 6018434 یازدید: 145
-

عباس(مالک) پودینه

کد متوفی: 6018697 یازدید: 167
-

حاج رحمان آهن ساز

کد متوفی: 6019426 یازدید: 199
1311 - 1399/09/01

حاج جمشید پوراصغر

کد متوفی: 6022344 یازدید: 176
-

حلیمه صادقی

کد متوفی: 6022904 یازدید: 157
-

حاج حبيب الله رياضي

کد متوفی: 6024998 یازدید: 455
-

حاج سيد هادي مکی

کد متوفی: 6025013 یازدید: 216
-

حاج موسی محمود نیا(فغانی)

کد متوفی: 6025209 یازدید: 178
-

قدسیه ذبیج زاده

کد متوفی: 6026854 یازدید: 173
-

قدسیه ذبیح زاده

کد متوفی: 6026858 یازدید: 191
-

حاج یدالله بابایی بادآشتیانی

کد متوفی: 6027026 یازدید: 122
-

حاج یدالله بابایی

کد متوفی: 6027129 یازدید: 146
-

حاج یدالله بابایی (سلیمانی)

کد متوفی: 6027172 یازدید: 166
-

حاج یدالله بابایی (سلیمانی)

کد متوفی: 6027432 یازدید: 137
-

حاج محمد علی روحانی

کد متوفی: 6027679 یازدید: 147
-

حاج مهدی محمدتقی

کد متوفی: 6027925 یازدید: 142
-

حبیب ا... فراهی

کد متوفی: 6028306 یازدید: 155
-

مسعود احمدی

کد متوفی: 6028479 یازدید: 167
-

حاج علیرضا احمدی

کد متوفی: 6029176 یازدید: 162
-

فهمیه بیارجمندی

کد متوفی: 6029258 یازدید: 160
-

علی کریمی

کد متوفی: 6029588 یازدید: 162
-

حلیمه تجددی غلامرضا اکبرنژاد

کد متوفی: 6029606 یازدید: 146
-

مریم گوکلانی

کد متوفی: 6030181 یازدید: 162
-

حاج حسین اربابی

کد متوفی: 6030414 یازدید: 233
-

فرنگیس گل

کد متوفی: 6030799 یازدید: 206
-

موسی برزگری

کد متوفی: 6030871 یازدید: 191
-

حاج عباس حمزه ای

کد متوفی: 6031521 یازدید: 292
-

زهرا زمانی

کد متوفی: 6033856 یازدید: 163
-

اسماعیل(علی) کریمی

کد متوفی: 6033986 یازدید: 186
-

محمد شیخ عربی

کد متوفی: 6034180 یازدید: 162
-

غلامحسین قندهاری

کد متوفی: 6034357 یازدید: 158
-

فاطمه سلطان خانی

کد متوفی: 6035109 یازدید: 164
-

حاجیه مرضیه تازیک

کد متوفی: 6035624 یازدید: 140
-

حاجیه مرضیه تازیک

کد متوفی: 6035648 یازدید: 145
-

مهندس وحید جوینی رضایی

کد متوفی: 6035844 یازدید: 222
-

وحید جوینی رضایی

کد متوفی: 6035872 یازدید: 164
-

اسماعیل خانی قزلقی

کد متوفی: 6036168 یازدید: 574
-

حاج علی اکبر کلاگر

کد متوفی: 6037420 یازدید: 256
-

نعمت اله داودی

کد متوفی: 6037696 یازدید: 136
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038177 یازدید: 178
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038194 یازدید: 144
-

عرفان مشکانی

کد متوفی: 6039508 یازدید: 336
-

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

کد متوفی: 6040305 یازدید: 209
-

حاج گل محمد صفری

کد متوفی: 6040557 یازدید: 172
-

علیمحمد مزیدی

کد متوفی: 6040578 یازدید: 164
-

و سمیه حلاجی

کد متوفی: 6041864 یازدید: 138
-

محسن تقی مجنی

کد متوفی: 6042506 یازدید: 170
-

کلثوم کیایی

کد متوفی: 6043421 یازدید: 140
-

حاج علی و شهیدصادقعلی شکری

کد متوفی: 6043425 یازدید: 134
-

شهید صادقعلی شکری

کد متوفی: 6043432 یازدید: 165
-

حاجیه کلثوم کیایی

کد متوفی: 6043461 یازدید: 144
-

روح الله مومنی مقدم

کد متوفی: 6043796 یازدید: 168
-

حاج محمدرضا الوند

کد متوفی: 6044774 یازدید: 156
-

حاج کریم مسلمی پور

کد متوفی: 6046077 یازدید: 272
-

حاجیه کلثوم کیائی

کد متوفی: 6046195 یازدید: 186
-

محمدتقی لطفی نیا

کد متوفی: 6046339 یازدید: 156
-

عبدالرضا صابری اشرفی

کد متوفی: 6047226 یازدید: 232
- 1399/10/18

زهرا و طیبه شعبانی و ترکمان غلامی

کد متوفی: 6047408 یازدید: 155
-

طیبه ترکمان غلامی

کد متوفی: 6047410 یازدید: 309
-

حاج شمس الدین جامی

کد متوفی: 6047487 یازدید: 134
-

حاج شمس الدین جامی

کد متوفی: 6047497 یازدید: 133
-

حاج شمس الدین جامی

کد متوفی: 6047500 یازدید: 139
-

عباسعلی جلالی

کد متوفی: 6047560 یازدید: 138
-

عباسعلی جلالی

کد متوفی: 6047562 یازدید: 141
-

علامه مصباح یزدی

کد متوفی: 6047610 یازدید: 173
-

برات علی امیرآبادی

کد متوفی: 6048005 یازدید: 257
-

نصرت اللّه وطن خواه

کد متوفی: 6048036 یازدید: 153
-

علیرضا وطن خواه

کد متوفی: 6048080 یازدید: 158
-

حاج محمداسماعیل عامری

کد متوفی: 6048149 یازدید: 154
-

برات آب باریکی

کد متوفی: 6048171 یازدید: 221
-

ابراهیم محمدی

کد متوفی: 6048179 یازدید: 209
-

حسن محمدی

کد متوفی: 6048186 یازدید: 307
-

راضیه محمودی

کد متوفی: 6048198 یازدید: 157
-

هاجر تجری

کد متوفی: 6048249 یازدید: 196
-

احمد(حاجی) تجری

کد متوفی: 6048316 یازدید: 197
-

سیّد محمّد رضا طاهائی میبدی

کد متوفی: 6048516 یازدید: 154
-

محمّد رضا طاهائی میبدی

کد متوفی: 6048522 یازدید: 333
1299/03/29 - 1398/10/23

محمد علی حجازی

کد متوفی: 6048669 یازدید: 130
-

محمد محمدنژاد

کد متوفی: 6048674 یازدید: 139
-

تقی الوار زندی

کد متوفی: 6048682 یازدید: 195
-

عبداللّه مرادی

کد متوفی: 6048798 یازدید: 145
-

فاطمه ملامحمدزمانی

کد متوفی: 6048889 یازدید: 138
-

یوسف هزار جریبی

کد متوفی: 6049159 یازدید: 133
-

علی اکبر کلاته میمری

کد متوفی: 6049569 یازدید: 163
-

حاج قربانعلی(محمد) مهاجرنیا

کد متوفی: 6049919 یازدید: 274
-

کربلای سید ابوالفضل حسینی

کد متوفی: 6050055 یازدید: 146
-

الحاج خوجه دردی غراوی فر

کد متوفی: 6050821 یازدید: 218
-

خانواده بوجاری خانواده بوجاری

کد متوفی: 6051328 یازدید: 253
-

خدیجه شرفخانی

کد متوفی: 6052043 یازدید: 131
-

حاج عطا ا... گردانی

کد متوفی: 6052162 یازدید: 1656
-

مجتبی پیرسراندیب

کد متوفی: 6052978 یازدید: 149
-

اشرف قاسمي

کد متوفی: 6053420 یازدید: 165
-

رحمت اللّه وطن خواه

کد متوفی: 6053718 یازدید: 193
-

زهرا مروي

کد متوفی: 6053786 یازدید: 141
-

ربابه رمضانی

کد متوفی: 6053940 یازدید: 114
-

فاطمه کاردل

کد متوفی: 6053987 یازدید: 115
-

فاطمه ولی ئی نصرآبادی

کد متوفی: 6054185 یازدید: 103
-

فاطمه ولی ئی نصرآبادی

کد متوفی: 6054222 یازدید: 120
-

بانو پریسا احمدی

کد متوفی: 6054304 یازدید: 182
-

فاطمه ولی ئی نصرآبادی

کد متوفی: 6054530 یازدید: 229
1343/02/01 - 1391/02/01

حاجیه خانم معصومه بسطامی

کد متوفی: 6055937 یازدید: 199
- 1399/10/29

غلامرضا کاشمری زاد

کد متوفی: 6056073 یازدید: 153
-

علی اکبر قاسمی

کد متوفی: 6056113 یازدید: 170
-

علی اکبر قاسمی

کد متوفی: 6056115 یازدید: 140
-

حاجیه طیبه وکیلی

کد متوفی: 6056278 یازدید: 142
- ۹۹.۱۰.۳۰

کربلایی محمدرضا اقبال

کد متوفی: 6058435 یازدید: 151
1346/05/04 - 1399/04/18

حاج عبدالحسین بیاری

کد متوفی: 6058779 یازدید: 242
1335 - 1399

حاج سیف اله خدمتگذاری

کد متوفی: 6058794 یازدید: 118
۱۳۱۵/۰۴/۲۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۴

حاجیه بی بی زهرا کاویان تلوری

کد متوفی: 6058800 یازدید: 137
-

طوبی اکبری

کد متوفی: 6059106 یازدید: 148
1325/08/01 - 1397/11/30

فاطمه (ایران) بهرامی

کد متوفی: 6059693 یازدید: 124
۱۳۱۵ - ۱۳۹۵

ملاحسن دانشمند

کد متوفی: 6060695 یازدید: 133
-

علیرضا علیجانی

کد متوفی: 6060832 یازدید: 120
-

حاج محمود ملازاده

کد متوفی: 6060835 یازدید: 960
1316/4/18 - 1398/11/15

زیبا سرابندی

کد متوفی: 6060851 یازدید: 127
- 1397/7/29

فاطمه صادقی

کد متوفی: 6060997 یازدید: 135
- ۱۳۷۶/۱۱/۸

محمد محمدپور فوجردی

کد متوفی: 6061145 یازدید: 121
- 1399/10/29

حاج محمدعلی قندهاری

کد متوفی: 6062304 یازدید: 113
-

حاج محمدعلی قندهاری

کد متوفی: 6062323 یازدید: 153
-

حاج محمدعلی قندهاری

کد متوفی: 6062346 یازدید: 141
-

ساره خواجوی

کد متوفی: 6062496 یازدید: 120
-

شهربانو کریم آبادی

کد متوفی: 6062793 یازدید: 110
1335/1/1 - 1399/11/1

شهربانو کریم آبادی

کد متوفی: 6062811 یازدید: 123
1335/1/1 - 1399/11/1

بسیجی محمدحیدری

کد متوفی: 6063162 یازدید: 391
1348 - 1365/07/20

کربلایی غلام رضا رخشانی

کد متوفی: 6063497 یازدید: 163
-

محمد طالشی

کد متوفی: 6063882 یازدید: 163
46/04/27 - 62/07/29

حاج محمدرضا خدامی

کد متوفی: 6063952 یازدید: 148
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

حاج حسن محمدی

کد متوفی: 6063965 یازدید: 130
-

حاج باقر مرگدری نژاد

کد متوفی: 6064025 یازدید: 125
-

ابراهیم قربانی

کد متوفی: 6064042 یازدید: 201
-

فاطمه قربانی

کد متوفی: 6064057 یازدید: 155
-

جاجیه خانم جمیله احمدی

کد متوفی: 6064184 یازدید: 153
-

مژگان مسعودی

کد متوفی: 6064194 یازدید: 750
1349/01/09 - 1393/04/06

حاجیه خانم جمیله احمدی

کد متوفی: 6064217 یازدید: 133
-

حاجیه خانم جمیله احمدی

کد متوفی: 6064273 یازدید: 145
-

معصومه حقیقی

کد متوفی: 6064304 یازدید: 152
1380.10.10 - 1398.11.13

محمدرضا باقری

کد متوفی: 6065017 یازدید: 141
- 1399/11/12

حمیده اکبری

کد متوفی: 6065095 یازدید: 219
-

نوروزعلی چراغعلی

کد متوفی: 6066851 یازدید: 137
-

نوروزعلی چراغعلی

کد متوفی: 6066916 یازدید: 117
-

نوروزعلی چراغعلی

کد متوفی: 6066929 یازدید: 113
-

عبدالله نامنی

کد متوفی: 6068176 یازدید: 137
-

حلیمه خاتون مهتدی

کد متوفی: 6068286 یازدید: 113
-

حاج میرزاجانعلی جهان تیغ

کد متوفی: 6068816 یازدید: 611
-

حجی حسن و حاج شهربانو احمدی و کریمی

کد متوفی: 6069112 یازدید: 133
- ۲۷/۱۲/۹۵

. .

کد متوفی: 6069357 یازدید: 171
-

شهدای تخریب تیپ ۴۵

کد متوفی: 6069694 یازدید: 445
-

صغری احمدی

کد متوفی: 6069903 یازدید: 138
-

محبوبه احمدی

کد متوفی: 6070128 یازدید: 129
۱۳۶۰/۱۱/۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۴

فاطمه ناموران

کد متوفی: 6070189 یازدید: 171
- 1399/11/6

حاجیه بی بی طبرسی

کد متوفی: 6070434 یازدید: 132
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

حاج قلی ابراهیمی

کد متوفی: 6070529 یازدید: 118
1330/1/1 - 10/3/2021

حاج قلی ابراهیمی

کد متوفی: 6070550 یازدید: 184
-

کربلایی فریده میقانی

کد متوفی: 6072152 یازدید: 145
-

کربلائی حسن قانعی زارع

کد متوفی: 6073381 یازدید: 201
-

حسین ایزد

کد متوفی: 6073429 یازدید: 149
1339/12/01 - 1397/11/01

سجاد محمدنژاد

کد متوفی: 6073518 یازدید: 135
1372/11/18 - 1396/11/12

گل بانو نبی زاده

کد متوفی: 6073955 یازدید: 170
- 1399/11/25

سروش مختاری نژاد

کد متوفی: 6075025 یازدید: 127
1373/10/7 - 1398/7/29

سروش مختاری نژاد

کد متوفی: 6075046 یازدید: 133
۱۳۷۳/۱۰/۷ - ۱۳۹۸/۶/۲۹

فرج اله شیخ زاده

کد متوفی: 6075160 یازدید: 135
1325/11/28 - 1395/1/20

حاج علی بطیاری

کد متوفی: 6075203 یازدید: 151
1340/3/1 - 1399/3/21

محمدتقی پل نشین

کد متوفی: 6075361 یازدید: 117
-

اکبر قلعه سری

کد متوفی: 6075690 یازدید: 163
1325/1/5 - 1394/8/25

لیدا هروی

کد متوفی: 6076359 یازدید: 179
- 1399/12/4

لیدا هروی

کد متوفی: 6076368 یازدید: 158
- 1399/12/4

لیدا هروی

کد متوفی: 6076658 یازدید: 151
- 1399/12/4

حلیمه جلالی

کد متوفی: 6077565 یازدید: 187
1322/12/05 - 1396/12/12

حاج رضا زاهد احمدی

کد متوفی: 6077692 یازدید: 265
1339 - 1399

شهربانو پورگرد

کد متوفی: 6077697 یازدید: 250
1307/11/14 - 1399/12/09

محمد رضا حق پرست

کد متوفی: 6078296 یازدید: 127
1335/11/17 - 1399/12/11

کربلائی عباس لطیف محمودی

کد متوفی: 6078481 یازدید: 161
١٣٢٤/١١/٢٨ - 1399/6/10

علی ( بهمن ) طلوعی

کد متوفی: 6079334 یازدید: 228
-

علی اکبر کامرانی کساری

کد متوفی: 6079538 یازدید: 212
- 1356/07/18

محمدرضا حق پرست

کد متوفی: 6079716 یازدید: 150
-

عشقعلی مختاری راد

کد متوفی: 6080213 یازدید: 146
1320/01/08 - 1399/11/14

جابر انصاری جهیزدانی

کد متوفی: 6080214 یازدید: 501
-

بانو حکیمه طاهری فر

کد متوفی: 6081154 یازدید: 210
-

عذرا شاهینی

کد متوفی: 6081165 یازدید: 603
1332/04/03 - 1398/12/23

محمدرضا اقبال

کد متوفی: 6082473 یازدید: 180
-

حاج ابراهیم دهباشی

کد متوفی: 6082548 یازدید: 627
-

غلامرضا تجري

کد متوفی: 6082713 یازدید: 295
1334/01/01 - 1399/11/16

علی(رضا) احمدی

کد متوفی: 6082814 یازدید: 238
- 1399/12/23

شهربانو مهاجر

کد متوفی: 6082905 یازدید: 134
-

شهربانو مهاجر

کد متوفی: 6082907 یازدید: 125
-

علی اکبر تفویضی

کد متوفی: 6082944 یازدید: 227
1312/8/4 - 1399/12/22

علی اصغر میربادین

کد متوفی: 6083218 یازدید: 163
-

خورشید دهباشی

کد متوفی: 6083288 یازدید: 139
- ۱۳۸۳/۷/۱۵

جواد مجیری طهرانی

کد متوفی: 6083670 یازدید: 171
1310/03/01 - 1398/12/29

خانواده رضایی

کد متوفی: 6090266 یازدید: 329
-

معصومه مصطفی پور

کد متوفی: 6090342 یازدید: 747
-

محمدرضا اقبال

کد متوفی: 6090745 یازدید: 347
-

کربلایی علی اصغر اسدی

کد متوفی: 6091567 یازدید: 1162
- ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

محمد مهدی (بهمن) مناجاتی

کد متوفی: 6091791 یازدید: 1328
- 1400/01/04

حاجیه خانم جهان آفرین اسدی

کد متوفی: 6091802 یازدید: 145
- 1398/01/05

کلثوم سادات قادری

کد متوفی: 6092783 یازدید: 320
- 1400/01/07

محمدعلی کیا الوندی

کد متوفی: 6092997 یازدید: 148
- ۱۴۰۰/۱/۸

محمدعلی کیاالوندی

کد متوفی: 6093000 یازدید: 247
-

حاج احمدرضا حاجی قاسمی

کد متوفی: 6093211 یازدید: 539
1363/04/07 - 1391/01/11

علی کبودرنگی

کد متوفی: 6094428 یازدید: 184
- 1400/01/13

سید یعقوب میرصادقی

کد متوفی: 6095385 یازدید: 776
-

ابوطالب جمالی پور

کد متوفی: 6095887 یازدید: 229
1339/02/15 - 1379/04/11

روح الله کبیر نجفی

کد متوفی: 6096554 یازدید: 814
- ۱۳۹۹/۱/۲۹

علی محمد میرزایی رودبارکی

کد متوفی: 6097434 یازدید: 170
-

علی محمد میرزایی رودبارکی

کد متوفی: 6097494 یازدید: 147
-

محمد علی مهری

کد متوفی: 6098156 یازدید: 157
1344/04/03 - 1399/01/08

محمدعلی مهری

کد متوفی: 6098158 یازدید: 171
1344/4/3 - 1399/1/8

محمد علی مهری

کد متوفی: 6098162 یازدید: 157
1344/4/3 - 1400/1/8

محمد علی مهری

کد متوفی: 6098163 یازدید: 315
1344/4/3 - 1400/1/8

زهرا عباسی نجات

کد متوفی: 6099021 یازدید: 241
-

کربلایی حسین مهری

کد متوفی: 6099394 یازدید: 340
۱۳۰۸ - ۱۳۹۹

سید ابراهیم حسینی دنگلانی

کد متوفی: 6100163 یازدید: 231
-

لیلا مقدسی

کد متوفی: 6101208 یازدید: 212
9/1/1312 - ۱۰/6/1392

محمدتقی زرفشان

کد متوفی: 6101411 یازدید: 476
1323 - 1386

کربلایی مهدی خواجه محمودی

کد متوفی: 6101474 یازدید: 509
1337/00/00 - 1400/01/28

محمدتقی زرفشان

کد متوفی: 6101882 یازدید: 126
1323 - 1389

کد متوفی: 6102184 یازدید: 176
-

شادروان محمود مرعشی

کد متوفی: 6102597 یازدید: 129
10/9/1362 - 01/02/1399

محمود مرعشی

کد متوفی: 6102608 یازدید: 323
1362/10/10 - 1399/02/01

حسین چشک

کد متوفی: 6102658 یازدید: 216
1328/04/02 - 1386/10/03

کریم معصومه رقیه ایلجاری قزلقی

کد متوفی: 6102815 یازدید: 361
1300 - 1376

شکیبا سجودی

کد متوفی: 6102899 یازدید: 209
-

عباس خورشیدی

کد متوفی: 6104216 یازدید: 150
1341/10/20 - 1398/2/28

عباس خورشیدی

کد متوفی: 6104220 یازدید: 125
1341/10/20 - 1398/2/28

عباس خورشیدی

کد متوفی: 6104225 یازدید: 197
1341/10/20 - 1398/2/28

نساء وردان مهتر کلاته

کد متوفی: 6104451 یازدید: 501
1344/5/21 - 1398/12/19

محمدرضا عباسي

کد متوفی: 6105872 یازدید: 395
13381201 - 13950301

کد متوفی: 6106136 یازدید: 176
-

کد متوفی: 6106404 یازدید: 152
-

حاجیه شهربانو رهبری

کد متوفی: 6106408 یازدید: 372
1315/4/2 - 1400/2/4

معصومه(آتنا) شاهینی

کد متوفی: 6106785 یازدید: 669
-

ابراهيم يوسفي

کد متوفی: 6108596 یازدید: 229
١٣٣٦ - ١٣٦٦/١٢/٢٦

حاجیه مریم خلیلی قلی آباد

کد متوفی: 6108828 یازدید: 154
1/2/1341 - 29/1/1400

سیده لیلابیگم حسینی اتراچالی

کد متوفی: 6112174 یازدید: 285
-

طیبه سادات رجبی شاهکوهی

کد متوفی: 6113046 یازدید: 96
-

نورالله فخرالدین

کد متوفی: 6113124 یازدید: 601
1335/07/24 - 1395/01/13

حسین علی تیموری عبداللهی

کد متوفی: 6113338 یازدید: 359
- ۱۳۶۴/۱۲/۲۱

حاج علی اکبر عبداللهی فر

کد متوفی: 6113746 یازدید: 126
-

مرتضی رضایی

کد متوفی: 6115689 یازدید: 115
-

مرتضی رضایی

کد متوفی: 6115693 یازدید: 116
-

کد متوفی: 6116210 یازدید: 135
-

مرتضی رضایی

کد متوفی: 6116211 یازدید: 122
-

اکبر غلامی

کد متوفی: 6116343 یازدید: 150
1330/8/10 - 1394/2/14

حمید درویش محمدی

کد متوفی: 6116615 یازدید: 507
۱۳۴۹/۱/۱ - ۱۴۰۰/۱/۲۳

شهید قندهاری

کد متوفی: 6116874 یازدید: 981
- 1380/02/27

لیلا بیگم حسینی

کد متوفی: 6116902 یازدید: 91
1318 - 13400

بتول رجبی استرابادی

کد متوفی: 6117070 یازدید: 525
-

حاجیه خانم بتول رجبی

کد متوفی: 6117242 یازدید: 131
- ۱۴۰۰/۲/۲۶

حاجیه خانم بتول رجبی

کد متوفی: 6117245 یازدید: 154
- ۱۴۰۰/۲/۲۶

مرتضی آبرین

کد متوفی: 6117391 یازدید: 1225
1368/04/11 - 1399/04/25

بانو مکتبی

کد متوفی: 6118836 یازدید: 155
-

شادروان حاج اسماعیل زاهدی

کد متوفی: 6120868 یازدید: 197
- 1400/03/05

شادروان حاج اسماعیل زاهدی

کد متوفی: 6120887 یازدید: 340
- 1400/03/05

محمد حجازی پور(بلوچی)

کد متوفی: 6120904 یازدید: 128
1311/01/01 - 1386/09/09

عباس شاهینی

کد متوفی: 6121299 یازدید: 272
1329/07/11 - 1389/03/09

محمدعلی شاهینی

کد متوفی: 6121514 یازدید: 239
- 1377/12/13

حسین شاهینی

کد متوفی: 6123281 یازدید: 189
1303 - 1365/06/10

حاجی بانو (نجمه) شاهینی

کد متوفی: 6123282 یازدید: 94
1312 - 1392

زهرا(ایران) بابازاده

کد متوفی: 6123502 یازدید: 100
- 1400/03/16

زهرا(ایران) بابا زاده

کد متوفی: 6123503 یازدید: 118
- 1400/03/17

سید تقی سیادت

کد متوفی: 6123658 یازدید: 119
-

دکتر سید مرتضی درویش صفی آبادی

کد متوفی: 6123747 یازدید: 580
1313/05/15 - 1400/02/08

غلامرضا فرهادی

کد متوفی: 6124493 یازدید: 335
1332/11/01 - 1399/03/24

سیده نرگس علوی

کد متوفی: 6124522 یازدید: 228
- 1400/03/21

روح انگیز کریم نیا

کد متوفی: 6125888 یازدید: 102
1336/12/28 - 1400/03/08

روح انگیز(سوری) کریم نیا

کد متوفی: 6125892 یازدید: 149
1336/12/28 - 1400/03/08

علي اكبر عامريان

کد متوفی: 6126141 یازدید: 428
1317/01/01 - 1400/03/30

فاطمه کریمی

کد متوفی: 6126582 یازدید: 162
-

پیام گیلانی

کد متوفی: 6126727 یازدید: 122
1358/01/28 - 1399/12/09

پیام گیلانی

کد متوفی: 6126730 یازدید: 160
1358/01/28 - 1399/12/09

حسين عرب رحيمي

کد متوفی: 6129070 یازدید: 248
1329/10/20 - 1400/04/13

زهرا صبور

کد متوفی: 6129360 یازدید: 126
- 1383

معصومه قاضی مقدم

کد متوفی: 6129467 یازدید: 86
-

علیرضا ناصری

کد متوفی: 6129470 یازدید: 128
1350 - 1377

نقی سارانی

کد متوفی: 6129601 یازدید: 107
1361 - 1400/04/18

حاج غلامعلی مخیری

کد متوفی: 6129874 یازدید: 169
-

کربلائیه ماهرخ صیادی

کد متوفی: 6130027 یازدید: 280
- 1400/04/17

مجید قاضی مقدم

کد متوفی: 6131287 یازدید: 137
1286 - 1382/03/29

اشرف سادات حسيني

کد متوفی: 6131534 یازدید: 498
1335/06/20 - 1400/03/20

فاطمه شوشتری رضوانی

کد متوفی: 6133071 یازدید: 344
-

بانو کشتکار

کد متوفی: 6133402 یازدید: 186
-

محمدرضا خمری

کد متوفی: 6133421 یازدید: 91
1324/01/01 - 1397/09/30

شکر نسا میمی

کد متوفی: 6135165 یازدید: 114
-

سید محمد مهدی عقیلی

کد متوفی: 6135302 یازدید: 637
1386/01/20 - 1400/05/08

حبیب الله جعفری

کد متوفی: 6135768 یازدید: 101
1301 - 1383/06/01

حاجیه رحیمه محمودنیا

کد متوفی: 6135880 یازدید: 124
1328/01/01 - 1400/05/11

نورعلی کیهان پور

کد متوفی: 6136064 یازدید: 259
1311/07/04 - 1400/05/09

حاج محمد اسکندریه

کد متوفی: 6136081 یازدید: 192
1319/06/20 - 1399/07/17

پرویز حیدری

کد متوفی: 6136481 یازدید: 214
- 1400/05/12

حاج حمید قلی پور

کد متوفی: 6136518 یازدید: 167
1322/06/27 - 1399/10/20

حاجیه رعنا غلامی

کد متوفی: 6136866 یازدید: 216
- 1400/05/14

دولت پودینه

کد متوفی: 6137026 یازدید: 93
-

ارمیا نودهی

کد متوفی: 6137768 یازدید: 931
-

جابر انصاری

کد متوفی: 6137806 یازدید: 155
1314/07/01 - 1399/12/12

طاهره پدری

کد متوفی: 6137865 یازدید: 104
- 1400/05/18

حاج محمد صانعی

کد متوفی: 6138112 یازدید: 610
- 1400/05/18

توران کردی

کد متوفی: 6138343 یازدید: 427
-

حکیمه صفار تلوری

کد متوفی: 6138954 یازدید: 133
1358/01/07 - 1400/04/30

مهدی صوفی

کد متوفی: 6139060 یازدید: 177
1362/05/21 - 1396/06/04

کربلایی علی محمد مسیبی

کد متوفی: 6139162 یازدید: 500
- 1400/05/21

حاج حجت مقصودلو کمالی

کد متوفی: 6140248 یازدید: 146
- 1400/05/24

حاج حجت مقصودلو کمالی

کد متوفی: 6140257 یازدید: 107
-

حاج حجت مقصودلو کمالی

کد متوفی: 6140261 یازدید: 100
-

حاج حجت مقصودلو کمالی

کد متوفی: 6140263 یازدید: 172
-

اکبر ارشادی

کد متوفی: 6140462 یازدید: 941
1334/08/10 - 1400/05/25

سیدرضا مرتضوی

کد متوفی: 6140754 یازدید: 100
1323/08/08 - 1397/06/28

علیجان چهاری پیر علی آبادی

کد متوفی: 6140917 یازدید: 203
- 1400/05/24

شعبان دولت آبادی

کد متوفی: 6141291 یازدید: 141
- 1400/05/26

موسی کم

کد متوفی: 6141697 یازدید: 409
-

معصومه عسگری

کد متوفی: 6142552 یازدید: 194
-

حاج صمد غلامی اندراتی

کد متوفی: 6142733 یازدید: 132
- 1400/05/25

سید منصور(اصغر) میری

کد متوفی: 6143106 یازدید: 152
1345/06/31 - 1400/05/31

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی حجازی

کد متوفی: 6143506 یازدید: 471
- 1400/05/24

حاج علی سلیمانی

کد متوفی: 6144159 یازدید: 411
1315/04/09 - 1400/05/11

مرحومه ی مغفوره خیرالنساء

کد متوفی: 6144465 یازدید: 86
-

علی اصغر زرگر

کد متوفی: 6144944 یازدید: 763
- 1400/06/05

گل بی بی فیاضی

کد متوفی: 6144958 یازدید: 261
1343/09/12 - 1400/06/04

اصغر رحیمی

کد متوفی: 6145414 یازدید: 170
- 1400/06/06

امیر هوشنگ قدمعلی صوفی

کد متوفی: 6145542 یازدید: 155
1334/12/20 - 1400/01/14

داوود طبرسا

کد متوفی: 6145882 یازدید: 246
-

بهاره بیکی

کد متوفی: 6145984 یازدید: 131
-

حاج محمود دماوندی

کد متوفی: 6146810 یازدید: 226
1327/12/20 - 1400/06/10

حاج محمود دماوندی

کد متوفی: 6146833 یازدید: 679
1327/12/20 - 1400/06/10

مجتبی کبیرنجفی

کد متوفی: 6147373 یازدید: 154
1317/01/01 - 1400/02/11

غلامرضا قلجایی راد

کد متوفی: 6148649 یازدید: 307
1332/11/07 - 1400/05/21

بانو و کشور چاری

کد متوفی: 6148862 یازدید: 125
-

رقیه کشیری و یادبود وحیدیوسفی

کد متوفی: 6149010 یازدید: 87
1330/01/01 - 1399/06/22

مریم خسروانی

کد متوفی: 6149240 یازدید: 96
1321/09/01 - 1400/06/17

مریم خسروانی

کد متوفی: 6149438 یازدید: 687
1321/09/01 - 1400/06/17

حاجیه سیده زهرا رضوی

کد متوفی: 6150031 یازدید: 95
- 1400/05/26

آقای حسینی آقای حسینی

کد متوفی: 6150297 یازدید: 176
- 1400/06/16

حاجیه حلیمه مقصودلو

کد متوفی: 6150547 یازدید: 130
- 1400/06/21

طاهره هزارخانی

کد متوفی: 6151640 یازدید: 318
1310 - 1400

حمزه تکه ای

کد متوفی: 6151643 یازدید: 97
-

ابوالفضل کلانتری

کد متوفی: 6151894 یازدید: 270
1338/05/18 - 1400/06/26

حاج طاهرخان مقصودلو

کد متوفی: 6152432 یازدید: 297
-

حاجیه خانم فاطمه ذبیحی

کد متوفی: 6152569 یازدید: 123
- 1400/06/28

بی بی حیدری

کد متوفی: 6152660 یازدید: 107
- 1400/02/15

حمیدرضا فرقانی

کد متوفی: 6154822 یازدید: 542
-

حاجیه صغری ولی اله ئی

کد متوفی: 6154842 یازدید: 81
1333/01/10 - 1397/06/18

سید ابوالحسن میراحمدی

کد متوفی: 6156182 یازدید: 284
-

حاجیه خاور توکلی

کد متوفی: 6157115 یازدید: 932
- 1400/07/13