آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گنبدکاووس

اسماعیل قمری داز

کد متوفی: 621 یازدید: 394
-

حسینعلی عرب

کد متوفی: 4108 یازدید: 197
-

حسینعلی عرب

کد متوفی: 4119 یازدید: 191
-

رضا آقایی فرخانی

کد متوفی: 4144 یازدید: 232
-

مهندس محمد بردی توکلی

کد متوفی: 4166 یازدید: 274
-

مهندس محمد بردی توکلی

کد متوفی: 4169 یازدید: 300
-

حاج غفار آخوندی شیره جینی

کد متوفی: 4179 یازدید: 284
-

حاج محمد رحمانی

کد متوفی: 4319 یازدید: 650
-

حاج اصغر نظرلوی

کد متوفی: 4685 یازدید: 257
-

حاج اسفندیار هزاری

کد متوفی: 4754 یازدید: 267
-

شادروان اصغر مروی

کد متوفی: 4777 یازدید: 268
-

طیبه پوربشر

کد متوفی: 4783 یازدید: 215
-

طیبه پور بشر

کد متوفی: 4809 یازدید: 253
-

شادروان جعفر قریشی

کد متوفی: 4854 یازدید: 231
-

شادروان خانم نجیبه کاووسی

کد متوفی: 4859 یازدید: 220
-

داوود سلیمانی

کد متوفی: 4873 یازدید: 201
-

داوود سلیمانی

کد متوفی: 4874 یازدید: 228
-

داوود سلیمانی

کد متوفی: 4879 یازدید: 205
-

آزیتا محمدی

کد متوفی: 4976 یازدید: 226
-

سمیه مشمول

کد متوفی: 5034 یازدید: 221
-

ذکرعلی مشمول

کد متوفی: 5080 یازدید: 224
-

علی یارمحمدی

کد متوفی: 5196 یازدید: 208
-

محمد مصطفی لو

کد متوفی: 5458 یازدید: 305
-

محمدتقی کشاورزیان

کد متوفی: 6667 یازدید: 294
-

سرور جهان کشاورزیان

کد متوفی: 6668 یازدید: 280
-

محمدتقی کشاورزیان

کد متوفی: 6669 یازدید: 191
-

مرضيه قرباني

کد متوفی: 12664 یازدید: 202
-

حمیده الهی

کد متوفی: 21501 یازدید: 262
-

عالیه سعادتی

کد متوفی: 25386 یازدید: 270
-

سبحان مباشری

کد متوفی: 26088 یازدید: 298
-

ابراهیم عبادی

کد متوفی: 27782 یازدید: 390
-

مهدی فدایی

کد متوفی: 30052 یازدید: 184
-

نورمحمد اصالتی

کد متوفی: 30649 یازدید: 185
-

میرزاعلی حجتی

کد متوفی: 31642 یازدید: 194
-

میرزاعلی حجتی

کد متوفی: 31651 یازدید: 228
-

حسینقلی خرمی خرق

کد متوفی: 33141 یازدید: 476
-

افسر(افشین) شیدایی

کد متوفی: 34884 یازدید: 281
-

فیروزه بابارضا

کد متوفی: 43215 یازدید: 227
-

داریوش عرب

کد متوفی: 43322 یازدید: 256
-

زهرا قربانی

کد متوفی: 45066 یازدید: 320
-

جان محمد فدایی

کد متوفی: 45100 یازدید: 225
-

انیس زمانی

کد متوفی: 54998 یازدید: 195
-

حسين شيرنگي

کد متوفی: 62575 یازدید: 161
-

محمد امانی

کد متوفی: 64050 یازدید: 225
-

خیرالنساء پرناک

کد متوفی: 64213 یازدید: 190
-

عبدالرضا هنرور

کد متوفی: 68002 یازدید: 264
-

لیلا نظری

کد متوفی: 70323 یازدید: 146
-

طاهره عارف

کد متوفی: 72535 یازدید: 173
-

طاهره عارف

کد متوفی: 72581 یازدید: 201
-

حبیب اله مرادی

کد متوفی: 72949 یازدید: 221
-

حاج غلامحسین خیری

کد متوفی: 73957 یازدید: 186
-

غیبعلی افسری

کد متوفی: 76401 یازدید: 268
-

غیبعلی افسری

کد متوفی: 76432 یازدید: 446
۱۳۱۳/۰۵/۱۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

حاج محمد تیموری

کد متوفی: 76954 یازدید: 298
-

حسین درویشی

کد متوفی: 77346 یازدید: 183
-

هوشنگ اسداله پور

کد متوفی: 79773 یازدید: 206
-

محمد محمدی( نخعی مقدم)

کد متوفی: 79814 یازدید: 173
-

نوید انوری

کد متوفی: 6008069 یازدید: 272
-

میثم انوری

کد متوفی: 6008944 یازدید: 634
-

محمد حبیبی شیره جینی

کد متوفی: 6009703 یازدید: 192
-

محمد حبیبی شیره جینی

کد متوفی: 6009833 یازدید: 154
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6009979 یازدید: 194
-

عبداله عادلی

کد متوفی: 6013425 یازدید: 203
-

آمنه شاه محمدی

کد متوفی: 6015298 یازدید: 216
-

سیده سهیلا سیدپور

کد متوفی: 6015923 یازدید: 148
-

مریم بهادری

کد متوفی: 6022986 یازدید: 195
-

اکبر کریمی

کد متوفی: 6027844 یازدید: 179
-

شهید سردار قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028962 یازدید: 190
-

سید مهدی مطرود ساری

کد متوفی: 6029447 یازدید: 167
-

شهربانو مرادعلیان

کد متوفی: 6030458 یازدید: 150
-

شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030504 یازدید: 169
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033012 یازدید: 164
-

محمد علی گرامی

کد متوفی: 6035960 یازدید: 197
-

حاجیه خانوم عالیه نژادعینی

کد متوفی: 6036433 یازدید: 176
-

علی صادقی

کد متوفی: 6036890 یازدید: 158
-

حسین گل محمدی

کد متوفی: 6037481 یازدید: 152
-

علیرضا دهقانیان

کد متوفی: 6038076 یازدید: 175
-

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038558 یازدید: 154
-

رقیه ناصری

کد متوفی: 6042493 یازدید: 154
-

معصومه هژبریان

کد متوفی: 6043149 یازدید: 126
-

معصومه هژبریان

کد متوفی: 6043155 یازدید: 134
-

حاج محمدعلی لاری

کد متوفی: 6043642 یازدید: 192
-

حاج حسین رمضانی

کد متوفی: 6043657 یازدید: 164
-

کربلایی محمد فتوحی اردهایی

کد متوفی: 6043732 یازدید: 1518
-

ریحانه ملکان

کد متوفی: 6045395 یازدید: 174
-

ریحانه ملکان

کد متوفی: 6045433 یازدید: 152
-

فاطمه مروارید

کد متوفی: 6047506 یازدید: 184
-

مهدی شاهقلی شیره جینی

کد متوفی: 6056733 یازدید: 167
-

حبیب الله عبدالرزاقف

کد متوفی: 6058177 یازدید: 155
- 1399/10/30

محمدرضا ثنایی

کد متوفی: 6062430 یازدید: 157
-

محمد علی نوروزی

کد متوفی: 6062925 یازدید: 121
1332.3.1 - 1398.1.9

حاج محمد رجبلو

کد متوفی: 6067592 یازدید: 185
-

جمشید حکمتی پور

کد متوفی: 6068467 یازدید: 198
- 1399/11/17

مریم کریمی

کد متوفی: 6068843 یازدید: 133
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

کربلایی حسن

کد متوفی: 6071487 یازدید: 131
910 36 - 18 12 98

شهید غلامعلی سلطانی

کد متوفی: 6073008 یازدید: 201
1340 - 1378/11/15

حاج محمدحسن جمال آبادی

کد متوفی: 6076310 یازدید: 215
13100101 - 13961208

حاجیه خانم صغری نامقی

کد متوفی: 6076392 یازدید: 189
- 1396/5/18

جنت امانی

کد متوفی: 6076429 یازدید: 180
-

تقی حشمت

کد متوفی: 6076483 یازدید: 171
1314/10/29 - 1394/09/08

حاجیه معصومه رجعتی

کد متوفی: 6077683 یازدید: 214
1333 - 138307

محمد شادکام

کد متوفی: 6079428 یازدید: 190
۱۳۶۰/۰۷/۱۷ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳

حاجی میرزا علی عراقی

کد متوفی: 6082991 یازدید: 359
-

حاجیه منصوره نظری

کد متوفی: 6083254 یازدید: 193
- 23/12/99

یوسف مختارزاده

کد متوفی: 6083414 یازدید: 165
-

عیسی محبوبی

کد متوفی: 6090293 یازدید: 194
1303 - 1376/06/22

حاج جعفر نگهبان

کد متوفی: 6092090 یازدید: 615
-

مهندس نسین نیازی

کد متوفی: 6092681 یازدید: 4432
1355/03/16 - 1400/01/05

حاج قهرمان چراغی اردهایی

کد متوفی: 6092734 یازدید: 710
-

بی بی سارا مشرقی

کد متوفی: 6092795 یازدید: 337
1331/02/02 - 1400/01/05

انه محمد نيازي

کد متوفی: 6092799 یازدید: 374
- 1399/04/28

انه محمد نيازى

کد متوفی: 6092843 یازدید: 230
1323/03/13 - 1399/04/28

بى بى سارا مشرقى

کد متوفی: 6092846 یازدید: 171
1331/02/02 - 1400/01/05

بی بی سارا مشرقی

کد متوفی: 6092865 یازدید: 539
1331/02/02 - 1400/01/05

محمد حسن حاجی مرادخانی

کد متوفی: 6092961 یازدید: 378
- 1400/01/09

سیدعلی رضا خیرآبادی

کد متوفی: 6098984 یازدید: 180
1967 - 2017

عذرا حسین آبادی

کد متوفی: 6099000 یازدید: 352
-

مهدی فدایی

کد متوفی: 6101697 یازدید: 320
- 1400/01/29

کد متوفی: 6102594 یازدید: 160
-

حاجیه خانم منصوره قریشی

کد متوفی: 6102632 یازدید: 401
1319/04/09 - 1399/05/06

حاج صبرالله خلیق

کد متوفی: 6102668 یازدید: 1596
1323 - 1400/01/29

کد متوفی: 6103011 یازدید: 164
-

اکبر شهرکی

کد متوفی: 6103021 یازدید: 177
1364/7/04 - 1399/02/02

اکبر شهرکی

کد متوفی: 6103022 یازدید: 204
1364/6/30 - 1399/2/2

اکبر شهرکی

کد متوفی: 6103045 یازدید: 260
-

مریم سهرابی (عسکری)

کد متوفی: 6104933 یازدید: 265
1351/9/25 - 1399/5/18

راضیه رضایی

کد متوفی: 6106106 یازدید: 179
-

ناصر امانی

کد متوفی: 6117207 یازدید: 430
- 1400/2/26

مرحومه شهناز محمدی

کد متوفی: 6117705 یازدید: 269
-

حسین کریمی

کد متوفی: 6119014 یازدید: 141
- 1400/02/25

کربلایی مسلم خردپیشه

کد متوفی: 6119966 یازدید: 122
1339/01/01 - 1398/03/08

سمیه مشمول

کد متوفی: 6124211 یازدید: 306
1360/03/06 - 1398/05/25

علی محمد سلیمی

کد متوفی: 6125433 یازدید: 158
- 1400/03/25

موسی الرضا شکفته عسگر آباد

کد متوفی: 6125810 یازدید: 697
1343/06/01 - 1400/03/28

صحرا سعدی

کد متوفی: 6125820 یازدید: 1387
1358 - 1400/03/30

فاطمه قدیم ابادی

کد متوفی: 6130091 یازدید: 94
1316/01/08 - 1399/05/06

نور محمد شمشادیان

کد متوفی: 6131135 یازدید: 447
-

حاج حسین(محمد) طیار

کد متوفی: 6132183 یازدید: 162
- 1400/04/14

حاج غلامعلی امیری نیا

کد متوفی: 6134838 یازدید: 152
-

فاطمه عریانی

کد متوفی: 6136097 یازدید: 603
1308/01/01 - 1400/05/11

حاج موسی الرضا مهدوی

کد متوفی: 6145353 یازدید: 292
1339/02/07 - 1400/05/31

ربابه خوشدل تهرانی

کد متوفی: 6152035 یازدید: 86
1321/03/24 - 1400/06/27

علی اصغر رحیمی

کد متوفی: 6155987 یازدید: 212
1315/01/02 - 1400/07/14

حوا اکبری مقدم

کد متوفی: 6158604 یازدید: 80
1400 -

رضا سرابی زاده

کد متوفی: 6159494 یازدید: 366
1339/08/09 - 1400/08/04

فاطمه بخشنده اردبیلی

کد متوفی: 6161782 یازدید: 185
1321/07/02 - 1400/06/21

محمد فتوحی

کد متوفی: 6162991 یازدید: 81
-

حاج محمدحسن جعفریان

کد متوفی: 6163308 یازدید: 129
- 1396/07/07

قربان بزی

کد متوفی: 6174658 یازدید: 81
1350/04/17 - 1396/07/06

مریم سرگلزایی

کد متوفی: 6179378 یازدید: 267
1333/07/01 - 1400/12/11

هادی ناظری

کد متوفی: 6180700 یازدید: 211
1362/02/05 - 1379/05/10

مهدی رشیدترانلو

کد متوفی: 6183457 یازدید: 241
1360/01/16 - 1400/11/15

حاجی قربان گرگانی

کد متوفی: 6184490 یازدید: 66
1334/01/01 - 1384/03/18

صدیقه شیخ

کد متوفی: 6186697 یازدید: 45
- 1390/12/22

کربلایی طیبه مرادزاده

کد متوفی: 6188505 یازدید: 319
-

شمس الله لقاخواه

کد متوفی: 6190155 یازدید: 46
-

عبدالله اسعدی

کد متوفی: 6190782 یازدید: 96
1326/08/05 - 1400/03/05

« بانو مریم تقی پور» فرزند مصطفی

کد متوفی: 6191613 یازدید: 215
- 1401/01/19

حسین لکزایی

کد متوفی: 6191989 یازدید: 64
1346 - 1378/08/01

اکبر کاسب

کد متوفی: 6192106 یازدید: 286
1315 - 1401/01/10

محمد حبیب اللهی

کد متوفی: 6192299 یازدید: 56
-

زاهد مصطفی لو

کد متوفی: 6196213 یازدید: 60
1358/06/26 - 1389/07/28

حسین غفاری

کد متوفی: 6198261 یازدید: 134
-

حاج حسین رمضانی

کد متوفی: 6199050 یازدید: 47
1341/07/01 - 1394/09/10

حسین پهلوان زاده

کد متوفی: 6200396 یازدید: 41
-

فاطمه عبادی

کد متوفی: 6202186 یازدید: 132
-

حسین حسینیان

کد متوفی: 6203499 یازدید: 152
-

عباس سرگزی

کد متوفی: 6208103 یازدید: 49
-

حاجیه شهربانو صباغی

کد متوفی: 6208256 یازدید: 53
-

یوسف فرامرزی پلنگر

کد متوفی: 6209350 یازدید: 239
-

مونس میرزایی

کد متوفی: 6209724 یازدید: 86
1328/01/01 - 1373/06/11

غلام کریمیان

کد متوفی: 6210834 یازدید: 56
1339/07/09 - 1397/06/31

فرهاد محمودی

کد متوفی: 6210844 یازدید: 47
-

اسمعلی حبیب زاده

کد متوفی: 6212121 یازدید: 42
- 1401/05/24

میثم و صبا و فاطمه کیخا و نورا

کد متوفی: 6214267 یازدید: 217
-

حاج محمد رحمانی

کد متوفی: 6218665 یازدید: 35
-

غلامعلی شاهقلی شیره جینی

کد متوفی: 6221161 یازدید: 46
-

غلامعلی شاهقلی شیره جینی

کد متوفی: 6221162 یازدید: 161
-

حسین ریگی

کد متوفی: 6221195 یازدید: 79
1340/01/02 - 1399/01/31

حاجی قلجه

کد متوفی: 6221240 یازدید: 60
1347/02/14 - 1400/05/11

علیرضا صدیقی

کد متوفی: 6227995 یازدید: 31
1342/07/02 - 1384/03/20

گلشاه مرادزاده

کد متوفی: 6228368 یازدید: 39
-

مصطفی عامریان

کد متوفی: 6234589 یازدید: 28
1388/01/20 - 1400/07/27

حمیدرضا درویشی

کد متوفی: 6237271 یازدید: 34
1364/09/05 - 1402/09/05

محمد سلیمی جلده باخان

کد متوفی: 6237413 یازدید: 30
1326 - 1402/06/16

سید محمد موسوی

کد متوفی: 6246809 یازدید: 49
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید