آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آستارا

احسان پابرجا

کد متوفی: 5100 یازدید: 340
-

اسماعیل خدمتی

کد متوفی: 5240 یازدید: 332
-

داود علی نژاد

کد متوفی: 18753 یازدید: 323
-

تینا کرمکا ر

کد متوفی: 18799 یازدید: 367
-

رجبعلی سعادتی

کد متوفی: 33451 یازدید: 255
-

وجیه غفاری

کد متوفی: 55109 یازدید: 319
-

دکتر رضا اقتدایی

کد متوفی: 56480 یازدید: 1329
- 1400/12/28

مولود عطایی

کد متوفی: 75041 یازدید: 253
-

کیانوش آبسالان

کد متوفی: 6013149 یازدید: 270
-

الحاج محرم هوشدری

کد متوفی: 6014446 یازدید: 348
-

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026044 یازدید: 228
-

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026079 یازدید: 335
-

امید علی قنبری

کد متوفی: 6026424 یازدید: 270
-

داوود سید رضایی و لطیفه کاتبی

کد متوفی: 6026459 یازدید: 313
-

صمد مرمرشاهی

کد متوفی: 6027625 یازدید: 312
-

عارفه کارجویان

کد متوفی: 6027634 یازدید: 297
-

ابراهیم _گلبهار محرمی _ ملکیان

کد متوفی: 6040464 یازدید: 363
-

ناصر نصیر نژاد

کد متوفی: 6049134 یازدید: 284
-

محمد(انوش) بخشنده

کد متوفی: 6058125 یازدید: 282
-

گلشن کرمخواه

کد متوفی: 6092349 یازدید: 277
1325/03/15 - 1400/01/04

تعارفه فرهنگی

کد متوفی: 6098737 یازدید: 3244
1327/01/19 - 1400/01/23

فاطمه فاتحی

کد متوفی: 6101701 یازدید: 755
- ۱۳۹۹/۱/۲۹

محبوب میرزاپور

کد متوفی: 6103787 یازدید: 565
۱۳۳۲/۸/۶ - ۱۴۰۰/۱/۲۸

ميرزا رسولی مقدم

کد متوفی: 6105022 یازدید: 249
- ۱۴۰۰/۲/۳

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

کد متوفی: 6105423 یازدید: 442
-

رحیم کریم زاده

کد متوفی: 6116334 یازدید: 189
-

حاج رحیم کریم زاده

کد متوفی: 6116415 یازدید: 432
1305 - 1400

خادم حسینی الحاج اکبر کرمیانی

کد متوفی: 6122335 یازدید: 543
1306/09/18 - 1400/03/12

يوسف صديقى

کد متوفی: 6126253 یازدید: 239
1341/06/15 - 1400/03/31

علی یزدان پرست

کد متوفی: 6130351 یازدید: 326
1332/08/10 - 1400/04/15

حاج اورنگ آسیائی

کد متوفی: 6133806 یازدید: 162
- 1400/05/03

سعيد معانی

کد متوفی: 6134840 یازدید: 1167
- 1400/05/03

مولود چیچک

کد متوفی: 6136570 یازدید: 203
1340/04/23 - 1392/12/09

وظیفه بنی شهر (عبدالرحیمی)

کد متوفی: 6137236 یازدید: 268
1321/03/30 - 1399/05/24

شهربانو باقر صفت

کد متوفی: 6140943 یازدید: 333
1304 - 1375/05/26

سلیمان شکیب نیارق

کد متوفی: 6142013 یازدید: 114
- 1397/05/28

عسگر گنجی پور

کد متوفی: 6149431 یازدید: 238
1324/03/20 - 1399/10/03

محمد علی محمد پور

کد متوفی: 6156301 یازدید: 153
1337/01/05 - 1382/11/05

کلثوم طاهرنیای مژدهی

کد متوفی: 6158059 یازدید: 201
1328/05/03 - 1400/06/09

فاطمه ادهم کوچصفهانی

کد متوفی: 6158701 یازدید: 254
1347/07/01 - 1400/06/03

عبدالحسین وهابزاده

کد متوفی: 6160416 یازدید: 241
-

حسن صادق قمی

کد متوفی: 6162082 یازدید: 269
1334/01/04 - 1400/08/04

رحیم پورحسن

کد متوفی: 6163974 یازدید: 226
- 1400/09/05

قسمت قاسمی آسیابر

کد متوفی: 6166266 یازدید: 482
-

علويه خليلي موسوي

کد متوفی: 6171902 یازدید: 130
- 1398/10/12

فتخ الله نیکوکا ر

کد متوفی: 6171966 یازدید: 95
-

محمد پیک

کد متوفی: 6173121 یازدید: 82
-

طیبه شمسی۰۰

کد متوفی: 6173403 یازدید: 56
-

مهران شفابخش

کد متوفی: 6173884 یازدید: 104
1359/11/09 - 1400/09/27

مهران شفابخش

کد متوفی: 6173885 یازدید: 100
1359/11/09 - 1400/09/27

مهران شفابخش

کد متوفی: 6173992 یازدید: 86
1359/11/22 - 1400/09/27

مهران شفابخش

کد متوفی: 6173999 یازدید: 416
1359/11/22 - 1400/09/27

حمید فزونی

کد متوفی: 6176216 یازدید: 153
- 1400/10/29

حاج حسن مردی

کد متوفی: 6180223 یازدید: 139
1350/10/01 - 1399/09/17

میلاد حسن نژاد

کد متوفی: 6181737 یازدید: 747
1373/08/12 - 1400/03/02

میلاد حسن نژاد

کد متوفی: 6181738 یازدید: 277
1373/08/12 - 1400/03/02

وحید نیکنام نیما امین زاده

کد متوفی: 6181818 یازدید: 126
-

دکتر رضا اقتدایی

کد متوفی: 6188961 یازدید: 106
- 1401/12/28

دکتر فريبرز اقتدایی

کد متوفی: 6191955 یازدید: 2022
1349/01/01 - 1401/01/21

اصلان رهبان

کد متوفی: 6198727 یازدید: 83
-

میلاد عزیزوند

کد متوفی: 6198774 یازدید: 127
1366/10/14 - 1384/06/19

رحیم اسماعیلی

کد متوفی: 6199422 یازدید: 293
1341/03/05 - 1402/01/03

قمرتاج احمدی

کد متوفی: 6209293 یازدید: 98
1315/12/02 - 1390/07/23

عادل نصیرزاد

کد متوفی: 6210435 یازدید: 141
- 1401/05/14

حمید رضا قلی‌زاده

کد متوفی: 6213444 یازدید: 72
1379/05/18 - 1401/05/31

بانو مهین دخت محمدیان

کد متوفی: 6220927 یازدید: 39
1313/11/11 - 1400/06/11

شهید هادی مهدوی

کد متوفی: 6224429 یازدید: 49
-

محمد علی رمضانپور

کد متوفی: 6224433 یازدید: 159
1332/12/17 - 1401/08/23

اکبر ضیا اکبر ضیا

کد متوفی: 6232327 یازدید: 28
1344/05/05 - 1402/09/04

سیروس حیدریان

کد متوفی: 6234893 یازدید: 32
-

کربلایی سیده مهتاب هاشمیان

کد متوفی: 6249426 یازدید: 34
- 1403/02/01

علی علی نژاد

کد متوفی: 6251891 یازدید: 80
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید