آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آستارا

احسان پابرجا

کد متوفی: 5100 یازدید: 118
-

اسماعیل خدمتی

کد متوفی: 5240 یازدید: 150
-

داود علی نژاد

کد متوفی: 18753 یازدید: 113
-

تینا کرمکا ر

کد متوفی: 18799 یازدید: 129
-

رجبعلی سعادتی

کد متوفی: 33451 یازدید: 106
-

وجیه غفاری

کد متوفی: 55109 یازدید: 106
-

مولود عطایی

کد متوفی: 75041 یازدید: 106
-

کیانوش آبسالان

کد متوفی: 6013149 یازدید: 122
-

الحاج محرم هوشدری

کد متوفی: 6014446 یازدید: 118
-

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026044 یازدید: 99
-

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026079 یازدید: 124
-

امید علی قنبری

کد متوفی: 6026424 یازدید: 97
-

داوود سید رضایی و لطیفه کاتبی

کد متوفی: 6026459 یازدید: 114
-

صمد مرمرشاهی

کد متوفی: 6027625 یازدید: 126
-

عارفه کارجویان

کد متوفی: 6027634 یازدید: 94
-

ابراهیم _گلبهار محرمی _ ملکیان

کد متوفی: 6040464 یازدید: 144
-

ناصر نصیر نژاد

کد متوفی: 6049134 یازدید: 107
-

محمد(انوش) بخشنده

کد متوفی: 6058125 یازدید: 126
-

گلشن کرمخواه

کد متوفی: 6092349 یازدید: 103
1325/03/15 - 1400/01/04

تعارفه فرهنگی

کد متوفی: 6098737 یازدید: 2885
1327/01/19 - 1400/01/23

فاطمه فاتحی

کد متوفی: 6101701 یازدید: 440
- ۱۳۹۹/۱/۲۹

محبوب میرزاپور

کد متوفی: 6103787 یازدید: 411
۱۳۳۲/۸/۶ - ۱۴۰۰/۱/۲۸

ميرزا رسولی مقدم

کد متوفی: 6105022 یازدید: 80
- ۱۴۰۰/۲/۳

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

کد متوفی: 6105423 یازدید: 210
-

رحیم کریم زاده

کد متوفی: 6116334 یازدید: 75
-

حاج رحیم کریم زاده

کد متوفی: 6116415 یازدید: 190
1305 - 1400

خادم حسینی الحاج اکبر کرمیانی

کد متوفی: 6122335 یازدید: 308
1306/09/18 - 1400/03/12

يوسف صديقى

کد متوفی: 6126253 یازدید: 110
1341/06/15 - 1400/03/31

علی یزدان پرست

کد متوفی: 6130351 یازدید: 123
1332/08/10 - 1400/04/15

حاج اورنگ آسیائی

کد متوفی: 6133806 یازدید: 53
- 1400/05/03

سعيد معانی

کد متوفی: 6134840 یازدید: 988
- 1400/05/03

مولود چیچک

کد متوفی: 6136570 یازدید: 72
1340/04/23 - 1392/12/09

وظیفه بنی شهر (عبدالرحیمی)

کد متوفی: 6137236 یازدید: 94
1321/03/30 - 1399/05/24

شهربانو باقر صفت

کد متوفی: 6140943 یازدید: 145
1304 - 1375/05/26

عسگر گنجی پور

کد متوفی: 6149431 یازدید: 87
1324/03/20 - 1399/10/03

محمد علی محمد پور

کد متوفی: 6156301 یازدید: 28
1337/01/05 - 1382/11/05

کلثوم طاهرنیای مژدهی

کد متوفی: 6158059 یازدید: 56
1328/05/03 - 1400/06/09

فاطمه ادهم کوچصفهانی

کد متوفی: 6158701 یازدید: 77
1347/07/01 - 1400/06/03

عبدالحسین وهابزاده

کد متوفی: 6160416 یازدید: 68
-

حسن صادق قمی

کد متوفی: 6162082 یازدید: 11
1334/01/04 - 1400/08/04

رحیم پورحسن

کد متوفی: 6163974 یازدید: 42
- 1400/09/05

قسمت قاسمی آسیابی

کد متوفی: 6166266 یازدید: 12
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید