آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان املش

محمدرضا رهبری املشی

کد متوفی: 4329 یازدید: 405
-

حاج حسن خیراندیش

کد متوفی: 12220 یازدید: 271
-

محمد تنها

کد متوفی: 12222 یازدید: 398
-

کربلائی رمضانعلی خجسته

کد متوفی: 12225 یازدید: 228
-

محمد پیش باز

کد متوفی: 12226 یازدید: 234
-

سید شهاب الدین علوی املشی

کد متوفی: 17740 یازدید: 297
-

مهدی پوربابایی

کد متوفی: 24743 یازدید: 379
-

ابراهیم سیف الهی

کد متوفی: 28266 یازدید: 316
-

معصومه صفری

کد متوفی: 34738 یازدید: 341
-

مظهر قنبرى

کد متوفی: 34766 یازدید: 232
-

معصومه تبیده

کد متوفی: 53383 یازدید: 236
-

رقیّه تبیده

کد متوفی: 53422 یازدید: 241
-

ناهید رستمی

کد متوفی: 63193 یازدید: 280
-

بهروز علنی محمود آبادی

کد متوفی: 64157 یازدید: 239
-

سیده فاطمه راستگو املشی

کد متوفی: 74741 یازدید: 239
-

علی پناه بر

کد متوفی: 6003674 یازدید: 234
-

علی شریفی

کد متوفی: 6003767 یازدید: 224
-

عزیز الله حسن زاده

کد متوفی: 6007785 یازدید: 251
-

قدرت محقق کجیدی

کد متوفی: 6012999 یازدید: 312
-

حاج محمد غلامحسین زاده

کد متوفی: 6013819 یازدید: 347
-

حاج میرزا بابا علی پور

کد متوفی: 6013835 یازدید: 349
-

حاج مصطفی رجب زاده کوره تاش

کد متوفی: 6013990 یازدید: 243
-

آمنه محقق کجیدی

کد متوفی: 6013995 یازدید: 231
-

سید محمد (روح الله) نقیبی بیجی

کد متوفی: 6014624 یازدید: 237
-

ناصر کاظم پناه

کد متوفی: 6015001 یازدید: 233
-

یدالله صفری

کد متوفی: 6025447 یازدید: 187
-

سهیلا امین

کد متوفی: 6025938 یازدید: 251
-

ستاره نیکوزاد

کد متوفی: 6026637 یازدید: 211
-

پدرومادر مهربانم

کد متوفی: 6028014 یازدید: 225
-

انیسه میرزاقاسمی

کد متوفی: 6032767 یازدید: 223
-

بهرام آشناگر

کد متوفی: 6033060 یازدید: 251
-

علی احمدی نسب

کد متوفی: 6035010 یازدید: 259
-

مرحوم اسماعیل سرپناه سورکوهی

کد متوفی: 6036763 یازدید: 248
-

معصومه سادات موسوی صفوی

کد متوفی: 6038813 یازدید: 223
-

معصومه سادات موسوی صفوی

کد متوفی: 6039126 یازدید: 210
-

گلجهان حسین پور

کد متوفی: 6044518 یازدید: 298
-

تقی بابائی

کد متوفی: 6049092 یازدید: 223
-

ینب معصومی

کد متوفی: 6054601 یازدید: 183
-

کربلایی اصغر آشنا

کد متوفی: 6055275 یازدید: 294
- 1399/10/28

ربابه خودرو

کد متوفی: 6059399 یازدید: 227
-

هاجر خوشحال

کد متوفی: 6061782 یازدید: 172
-

غلام اصغر جمالپور

کد متوفی: 6061784 یازدید: 223
-

هاجر علیزاده

کد متوفی: 6063861 یازدید: 763
1350/11/07 - 1399/11/07

اکبر گنجی

کد متوفی: 6066118 یازدید: 220
-

هاجر خوشحال

کد متوفی: 6066121 یازدید: 173
-

حاج علی اکبر رمضان نژاد آزاربنی

کد متوفی: 6073976 یازدید: 417
1312/5/5 - 1399/10/26

حسین صادقی

کد متوفی: 6078224 یازدید: 238
۱۳۳۰ - ۱۳۶۰

نبی اله کریمی امام

کد متوفی: 6080550 یازدید: 178
-

حاجیه خانوم طوبا اصغری

کد متوفی: 6099147 یازدید: 594
- 14/1/۱۴00

محمد علی حق بین

کد متوفی: 6103479 یازدید: 179
13450201 - 14000131

علی عاشوری فرزند قربان علی

کد متوفی: 6104244 یازدید: 209
-

علی عاشوری فرزند قربان علی

کد متوفی: 6104260 یازدید: 285
-

خیرالله آدیش

کد متوفی: 6110167 یازدید: 212
1307/06/08 - 1399/11/10

زینب معصومی خرشتمی

کد متوفی: 6118097 یازدید: 359
- 1388/12/24

مرحوم مغفور حاج حسن رحیمی

کد متوفی: 6118763 یازدید: 884
1312/06/07 - 1399/06/17

دکتر علی تاتلی

کد متوفی: 6119090 یازدید: 248
- 1400/02/11

کربلایی احمد محبتی

کد متوفی: 6125731 یازدید: 235
1318/02/10 - 1397/06/05

حاج قربان علی مرادی سورکوهی

کد متوفی: 6133095 یازدید: 287
1319/01/07 - 1398/08/04

نجمه علیپور

کد متوفی: 6138492 یازدید: 161
1312/01/20 - 1390/06/13

باقر گوری املشی

کد متوفی: 6145906 یازدید: 212
-

نجمه علیپور

کد متوفی: 6146245 یازدید: 308
1312/01/20 - 1390/06/13

پریوش ذوالفقاری

کد متوفی: 6157669 یازدید: 243
-

رمضان احمدی تماجانی

کد متوفی: 6158795 یازدید: 229
-

علی Kh

کد متوفی: 6165321 یازدید: 95
1381/06/15 - 1387/10/20

معصومه سادات موسوی صفوی

کد متوفی: 6174074 یازدید: 146
-

معصومه سادات موسوی صفوی

کد متوفی: 6174121 یازدید: 90
-

هاجر جمالدوست

کد متوفی: 6182472 یازدید: 93
-

حاجیه خانم صالحه علی جانی

کد متوفی: 6186950 یازدید: 184
1332/01/21 - 1397/12/29

سکینه باقری

کد متوفی: 6197417 یازدید: 53
1327/01/02 - 1401/01/14

حسین آقاجانی

کد متوفی: 6200871 یازدید: 78
-

قدرت محمدرضاپور املشی

کد متوفی: 6206506 یازدید: 178
1335/01/05 - 1400/01/25

مرحوم قدرت محمدرضاپور املشی

کد متوفی: 6206789 یازدید: 329
1335/01/05 - 1400/01/25

قدرت محمدرضاپور املشی

کد متوفی: 6212420 یازدید: 70
-

کربلایی محمد باقر پورزاهد

کد متوفی: 6215550 یازدید: 194
1313/04/01 - 1401/06/15

ابراهیم اسماعیل زاده کجیدی

کد متوفی: 6217896 یازدید: 32
- 1382/02/12

سید سکینه موسوی خرشتمی

کد متوفی: 6222382 یازدید: 679
- 1401/10/18

حاجیه خانم عالیه خلیلی کیازنیکی

کد متوفی: 6225331 یازدید: 278
1309/05/08 - 1401/12/07

ربابه قاری زاده

کد متوفی: 6230254 یازدید: 63
- 1401/05/05

ربابه قاری زاده

کد متوفی: 6230269 یازدید: 28
1333/01/05 - 1401/05/05

کربلایی عباسعلی منزوی کجیدی

کد متوفی: 6231609 یازدید: 63
1332/04/14 - 1402/03/03

سید جلیل اشرفی

کد متوفی: 6236753 یازدید: 116
1368/03/23 - 1401/05/01

حاج محمد ابراهیم کریمی پور سورکوهی

کد متوفی: 6238159 یازدید: 29
1313/06/05 - 1399/07/02

مرحومه رخساره طالبی تماجانی

کد متوفی: 6242082 یازدید: 42
-

آتیه اکبری

کد متوفی: 6245387 یازدید: 30
1328 - 1402

حاج اسماعیل کریمی پور سورکوهی

کد متوفی: 6246281 یازدید: 47
- 1396/12/12
Loading...

لطفا شکیبا باشید