آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان املش

محمدرضا رهبری املشی

کد متوفی: 4329 یازدید: 184
-

حاج حسن خیراندیش

کد متوفی: 12220 یازدید: 104
-

محمد تنها

کد متوفی: 12222 یازدید: 109
-

کربلائی رمضانعلی خجسته

کد متوفی: 12225 یازدید: 92
-

محمد پیش باز

کد متوفی: 12226 یازدید: 94
-

سید شهاب الدین علوی املشی

کد متوفی: 17740 یازدید: 105
-

مهدی پوربابایی

کد متوفی: 24743 یازدید: 92
-

ابراهیم سیف الهی

کد متوفی: 28266 یازدید: 119
-

معصومه صفری

کد متوفی: 34738 یازدید: 102
-

مظهر قنبرى

کد متوفی: 34766 یازدید: 99
-

معصومه تبیده

کد متوفی: 53383 یازدید: 94
-

رقیّه تبیده

کد متوفی: 53422 یازدید: 87
-

ناهید رستمی

کد متوفی: 63193 یازدید: 114
-

بهروز علنی محمود آبادی

کد متوفی: 64157 یازدید: 90
-

سیده فاطمه راستگو املشی

کد متوفی: 74741 یازدید: 86
-

ابوطالب یونسی

کد متوفی: 6001115 یازدید: 90
-

ابوطالب یونسی

کد متوفی: 6001127 یازدید: 124
-

علی پناه بر

کد متوفی: 6003674 یازدید: 99
-

علی شریفی

کد متوفی: 6003767 یازدید: 94
-

عزیز الله حسن زاده

کد متوفی: 6007785 یازدید: 94
-

قدرت محقق کجیدی

کد متوفی: 6012999 یازدید: 122
-

حاج محمد غلامحسین زاده

کد متوفی: 6013819 یازدید: 165
-

حاج میرزا بابا علی پور

کد متوفی: 6013835 یازدید: 193
-

حاج مصطفی رجب زاده کوره تاش

کد متوفی: 6013990 یازدید: 87
-

آمنه محقق کجیدی

کد متوفی: 6013995 یازدید: 100
-

سید محمد (روح الله) نقیبی بیجی

کد متوفی: 6014624 یازدید: 102
-

ناصر کاظم پناه

کد متوفی: 6015001 یازدید: 99
-

یدالله صفری

کد متوفی: 6025447 یازدید: 77
-

سهیلا امین

کد متوفی: 6025938 یازدید: 89
-

ستاره نیکوزاد

کد متوفی: 6026637 یازدید: 92
-

پدرومادر مهربانم

کد متوفی: 6028014 یازدید: 106
-

انیسه میرزاقاسمی

کد متوفی: 6032767 یازدید: 127
-

بهرام آشناگر

کد متوفی: 6033060 یازدید: 121
-

علی احمدی نسب

کد متوفی: 6035010 یازدید: 98
-

مرحوم اسماعیل سرپناه سورکوهی

کد متوفی: 6036763 یازدید: 96
-

معصومه سادات موسوی صفوی

کد متوفی: 6038813 یازدید: 92
-

معصومه سادات موسوی صفوی

کد متوفی: 6039126 یازدید: 90
-

گلجهان حسین پور

کد متوفی: 6044518 یازدید: 168
-

تقی بابائی

کد متوفی: 6049092 یازدید: 87
-

ینب معصومی

کد متوفی: 6054601 یازدید: 71
-

کربلایی اصغر آشنا

کد متوفی: 6055275 یازدید: 175
- 1399/10/28

ربابه خودرو

کد متوفی: 6059399 یازدید: 76
-

هاجر خوشحال

کد متوفی: 6061782 یازدید: 72
-

غلام اصغر جمالپور

کد متوفی: 6061784 یازدید: 80
-

هاجر علیزاده

کد متوفی: 6063861 یازدید: 318
۱۳۵۰/۱۱/۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۷

اکبر گنجی

کد متوفی: 6066118 یازدید: 99
-

هاجر خوشحال

کد متوفی: 6066121 یازدید: 70
-

حاج علی اکبر رمضان نژاد آزاربنی

کد متوفی: 6073976 یازدید: 244
1312/5/5 - 1399/10/26

حسین صادقی

کد متوفی: 6078224 یازدید: 111
۱۳۳۰ - ۱۳۶۰

نبی اله کریمی امام

کد متوفی: 6080550 یازدید: 78
-

حاجیه خانوم طوبا اصغری

کد متوفی: 6099147 یازدید: 377
- 14/1/۱۴00

محمد علی حق بین

کد متوفی: 6103479 یازدید: 72
13450201 - 14000131

علی عاشوری فرزند قربان علی

کد متوفی: 6104244 یازدید: 75
-

علی عاشوری فرزند قربان علی

کد متوفی: 6104260 یازدید: 143
-

خیرالله آدیش

کد متوفی: 6110167 یازدید: 77
1307/06/08 - 1399/11/10

زینب معصومی خرشتمی

کد متوفی: 6118097 یازدید: 165
- 1388/12/24

مرحوم مغفور حاج حسن رحیمی

کد متوفی: 6118763 یازدید: 320
1312/06/07 - 1399/06/17

دکتر علی تاتلی

کد متوفی: 6119090 یازدید: 93
- 1400/02/11

کربلایی احمد محبتی

کد متوفی: 6125731 یازدید: 135
1318/02/10 - 1397/06/05

حاج قربان علی مرادی سورکوهی

کد متوفی: 6133095 یازدید: 79
1319/01/07 - 1398/08/04

نجمه علیپور

کد متوفی: 6138492 یازدید: 50
1312/01/20 - 1390/06/13

باقر گوری املشی

کد متوفی: 6145906 یازدید: 91
-

نجمه علیپور

کد متوفی: 6146245 یازدید: 200
1312/01/20 - 1390/06/13

پریوش ذوالفقاری

کد متوفی: 6157669 یازدید: 140
-

رمضان احمدی تماجانی

کد متوفی: 6158795 یازدید: 113
-

علی Kh

کد متوفی: 6165321 یازدید: 2
1381/06/15 - 1387/10/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید