آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بندرانزلی

شايسته نوروزي

کد متوفی: 2968 یازدید: 95
-

عباس عزیزی توچائی

کد متوفی: 3365 یازدید: 92
-

سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 4669 یازدید: 95
-

مهدی حسین خواه

کد متوفی: 4784 یازدید: 72
-

سیدحسین موسوی

کد متوفی: 4792 یازدید: 127
-

مهدی حسین خواه

کد متوفی: 4795 یازدید: 98
-

احمد ماشین چی

کد متوفی: 4986 یازدید: 113
-

مرحوم محمد صدیقی

کد متوفی: 6958 یازدید: 71
-

محمد نعمت الهی ثابت

کد متوفی: 7074 یازدید: 105
-

یعقوب وظیفه شناس جوان

کد متوفی: 7197 یازدید: 86
-

سکینه نعمت الهی گورابجیری

کد متوفی: 7200 یازدید: 89
-

مکرم نوروزآبادی

کد متوفی: 9774 یازدید: 89
-

فاطمه اسماعیلی

کد متوفی: 10595 یازدید: 97
-

سیدجواد میران عزیزی

کد متوفی: 10998 یازدید: 102
-

جبار پورمقدم

کد متوفی: 11646 یازدید: 111
-

حسین ابوالقاسمی

کد متوفی: 15851 یازدید: 138
-

حمید کرمانشاهی

کد متوفی: 17890 یازدید: 157
-

مهین ملکی رودپشتی

کد متوفی: 18172 یازدید: 131
-

شهلا پور احمدی

کد متوفی: 18318 یازدید: 110
-

مظفر حاجی آقا زاده

کد متوفی: 18451 یازدید: 87
-

گل گیاه محمدی

کد متوفی: 21108 یازدید: 84
-

گل گیاه محمدی

کد متوفی: 21149 یازدید: 88
-

کربلایی سید ذولفعلی جلیلی

کد متوفی: 21394 یازدید: 90
-

نادر کیوان

کد متوفی: 22262 یازدید: 82
-

محمد رسول کفچی

کد متوفی: 22764 یازدید: 100
-

عباس جدیددخانی

کد متوفی: 24731 یازدید: 83
-

سینا ترقی نژاد

کد متوفی: 25756 یازدید: 94
-

موسی رضاجو

کد متوفی: 27359 یازدید: 99
-

سامره درویش زاده

کد متوفی: 28576 یازدید: 81
-

ناخدا يكم حسين رزمي راد

کد متوفی: 32284 یازدید: 79
-

نادر پورقربان

کد متوفی: 36622 یازدید: 198
-

خانوم گل محمدی

کد متوفی: 36623 یازدید: 108
-

کربلائی غلامعلی پوررزاز

کد متوفی: 39641 یازدید: 68
-

آرزو پورقربان

کد متوفی: 40033 یازدید: 97
-

مرحوم محمد ایمانی

کد متوفی: 56400 یازدید: 111
-

تهمینه ایمانی

کد متوفی: 56952 یازدید: 89
-

کافیه فخری ابکنار

کد متوفی: 57480 یازدید: 124
-

حیدر یاری

کد متوفی: 57492 یازدید: 73
-

مسعود صیاد رضاپور

کد متوفی: 57965 یازدید: 80
-

محمدرضا صفری

کد متوفی: 62814 یازدید: 102
-

کربلایی سید عباس پاکنژاد

کد متوفی: 65672 یازدید: 92
-

تهرانه استواری

کد متوفی: 73103 یازدید: 73
-

شریعت حاجی پور یکتا

کد متوفی: 6003112 یازدید: 89
-

شریعت حاجی پور یکتا

کد متوفی: 6003116 یازدید: 101
-

پوران (سکینه ) صراف

کد متوفی: 6014061 یازدید: 503
-

ایرج احمدی

کد متوفی: 6014643 یازدید: 88
-

ایرج احمدی

کد متوفی: 6015602 یازدید: 102
-

مهندس موسی بزرگی بزرگی

کد متوفی: 6029278 یازدید: 79
-

علی پوریوسف

کد متوفی: 6029287 یازدید: 109
-

محرم موقر خانقاه

کد متوفی: 6030508 یازدید: 88
-

گلچهره نقی زاده

کد متوفی: 6032323 یازدید: 74
-

سیروس رخشان زاده

کد متوفی: 6033398 یازدید: 92
-

بانو حوری خلیلی

کد متوفی: 6034057 یازدید: 87
-

حاج خسرو رمضانی

کد متوفی: 6034269 یازدید: 91
-

ابراهیم داسکار

کد متوفی: 6035016 یازدید: 101
-

لحیا محمدی

کد متوفی: 6036737 یازدید: 91
-

فالح ریحانی

کد متوفی: 6045578 یازدید: 86
-

کوچک ارکار

کد متوفی: 6052344 یازدید: 67
-

حاج جواد ملک محمدی

کد متوفی: 6052967 یازدید: 264
-

فالح ریحانی

کد متوفی: 6058528 یازدید: 82
05/05/1368 - 10/10/1397

صاحب سلمانی

کد متوفی: 6062725 یازدید: 83
1952/5/7 - 2019/8/12

بیژن ( صمد ) ایل بیگی اصلی

کد متوفی: 6063913 یازدید: 207
1331/07/16 - 1399/11/10

محمدرضا نظری

کد متوفی: 6063938 یازدید: 69
1355/04/9 - 1399/10/3

محمدرضا نظری

کد متوفی: 6064064 یازدید: 73
1355/04/09 - 1399/10/03

حسن شیخ محبوبی

کد متوفی: 6064262 یازدید: 85
-

سعدی مختاری

کد متوفی: 6070608 یازدید: 88
-

نورالله علی محمدی

کد متوفی: 6072081 یازدید: 68
-

سید مصطفی جلیل

کد متوفی: 6074282 یازدید: 109
1318/2/22 - 1399/12/4

میر محمد احمدی

کد متوفی: 6075113 یازدید: 73
-

میرمحمد احمدی

کد متوفی: 6075125 یازدید: 83
۲۰/۷/۱۳۱۲ - ۸/۱۰/۱۳۹۶

بانو حاجیه سیفی پور

کد متوفی: 6076334 یازدید: 78
۱۳۲۳/۹/۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۷

بانو حاجیه سیفی پور

کد متوفی: 6076339 یازدید: 76
۱۳۲۳/۹/۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۷

حاجیه خانم زهرا عبدی

کد متوفی: 6076762 یازدید: 1628
1332/11/15 - 1399/12/04

کیوان و کیان معراجی

کد متوفی: 6077428 یازدید: 80
- اسفند 98

کیوان و کیان معراجی

کد متوفی: 6077433 یازدید: 77
- اسفند 1398

پویا خردمند

کد متوفی: 6082329 یازدید: 209
1376/5/6 - 1398/12/16

امیر اسلامی اکبر

کد متوفی: 6092148 یازدید: 164
-

اشرف دلسوز بحری

کد متوفی: 6093454 یازدید: 81
13180109 - 13980426

سیده وجیهه اتقیاء

کد متوفی: 6093883 یازدید: 130
-

ابراهیم بخشی

کد متوفی: 6101060 یازدید: 176
1321/1/10 - 1398/1/30

حسین جلال وند

کد متوفی: 6103449 یازدید: 178
1325 - 1400/02/01

ميرزا رسولی مقدم

کد متوفی: 6105024 یازدید: 240
- ۱۴۰۰/۲/۳

ام کلثوم (توران) آزاددخت

کد متوفی: 6109298 یازدید: 330
۱۳۲۳/۸/۹ - ۱۴۰۰/۲/۱

سبز علی محمدی ارهانی

کد متوفی: 6109491 یازدید: 77
1330 - 1400/02/10

بانو رقیه ارشدی

کد متوفی: 6129273 یازدید: 45
1316 - 1400/04/16

سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 6130441 یازدید: 311
1336/11/08 - 1400/04/15

سودابه صیاد محترم

کد متوفی: 6135182 یازدید: 188
-

علی دانش

کد متوفی: 6140028 یازدید: 230
1333/01/01 - 1400/05/24

طاهره نوربخش

کد متوفی: 6142556 یازدید: 1364
- 1400/05/29

مرحومه حبیبه خسرو

کد متوفی: 6146131 یازدید: 27
1341/01/28 - 1400/06/07

حبیبه خسرو

کد متوفی: 6146132 یازدید: 251
1341/01/28 - 1400/06/07

مرحومه حبیبه خسرو

کد متوفی: 6146133 یازدید: 27
1341/01/28 - 1400/06/07

فاطمه پارسافر

کد متوفی: 6150925 یازدید: 132
1353/05/01 - 1400/05/18

زهرا نوح کپورچالی

کد متوفی: 6152372 یازدید: 64
1328/05/08 - 1400/06/27

محمد تیزمهر

کد متوفی: 6162119 یازدید: 8
- 1391/03/01

حسن پوربهلول

کد متوفی: 6163144 یازدید: 46
1348/03/02 - 1399/08/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید