آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بندرانزلی

شايسته نوروزي

کد متوفی: 2968 یازدید: 137
-

عباس عزیزی توچائی

کد متوفی: 3365 یازدید: 116
-

سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 4669 یازدید: 127
-

مهدی حسین خواه

کد متوفی: 4784 یازدید: 105
-

سیدحسین موسوی

کد متوفی: 4792 یازدید: 177
-

مهدی حسین خواه

کد متوفی: 4795 یازدید: 133
-

احمد ماشین چی

کد متوفی: 4986 یازدید: 159
-

مرحوم محمد صدیقی

کد متوفی: 6958 یازدید: 96
-

محمد نعمت الهی ثابت

کد متوفی: 7074 یازدید: 166
-

یعقوب وظیفه شناس جوان

کد متوفی: 7197 یازدید: 109
-

سکینه نعمت الهی گورابجیری

کد متوفی: 7200 یازدید: 119
-

مکرم نوروزآبادی

کد متوفی: 9774 یازدید: 131
-

فاطمه اسماعیلی

کد متوفی: 10595 یازدید: 124
-

سیدجواد میران عزیزی

کد متوفی: 10998 یازدید: 124
-

جبار پورمقدم

کد متوفی: 11646 یازدید: 139
-

حسین ابوالقاسمی

کد متوفی: 15851 یازدید: 180
-

حمید کرمانشاهی

کد متوفی: 17890 یازدید: 215
-

مهین ملکی رودپشتی

کد متوفی: 18172 یازدید: 167
-

شهلا پور احمدی

کد متوفی: 18318 یازدید: 138
-

مظفر حاجی آقا زاده

کد متوفی: 18451 یازدید: 123
-

گل گیاه محمدی

کد متوفی: 21108 یازدید: 106
-

گل گیاه محمدی

کد متوفی: 21149 یازدید: 121
-

کربلایی سید ذولفعلی جلیلی

کد متوفی: 21394 یازدید: 119
-

نادر کیوان

کد متوفی: 22262 یازدید: 103
-

محمد رسول کفچی

کد متوفی: 22764 یازدید: 149
-

عباس جدیددخانی

کد متوفی: 24731 یازدید: 108
-

سینا ترقی نژاد

کد متوفی: 25756 یازدید: 130
-

موسی رضاجو

کد متوفی: 27359 یازدید: 148
-

سامره درویش زاده

کد متوفی: 28576 یازدید: 111
-

ناخدا يكم حسين رزمي راد

کد متوفی: 32284 یازدید: 131
-

نادر پورقربان

کد متوفی: 36622 یازدید: 262
-

خانوم گل محمدی

کد متوفی: 36623 یازدید: 154
-

کربلائی غلامعلی پوررزاز

کد متوفی: 39641 یازدید: 103
-

آرزو پورقربان

کد متوفی: 40033 یازدید: 131
-

مرحوم محمد ایمانی

کد متوفی: 56400 یازدید: 140
-

تهمینه ایمانی

کد متوفی: 56952 یازدید: 115
-

کافیه فخری ابکنار

کد متوفی: 57480 یازدید: 156
-

حیدر یاری

کد متوفی: 57492 یازدید: 95
-

مسعود صیاد رضاپور

کد متوفی: 57965 یازدید: 104
-

محمدرضا صفری

کد متوفی: 62814 یازدید: 125
-

کربلایی سید عباس پاکنژاد

کد متوفی: 65672 یازدید: 120
-

تهرانه استواری

کد متوفی: 73103 یازدید: 90
-

شریعت حاجی پور یکتا

کد متوفی: 6003112 یازدید: 111
-

شریعت حاجی پور یکتا

کد متوفی: 6003116 یازدید: 127
-

پوران (سکینه ) صراف

کد متوفی: 6014061 یازدید: 634
-

ایرج احمدی

کد متوفی: 6014643 یازدید: 113
-

ایرج احمدی

کد متوفی: 6015602 یازدید: 128
-

مهندس موسی بزرگی بزرگی

کد متوفی: 6029278 یازدید: 109
-

علی پوریوسف

کد متوفی: 6029287 یازدید: 152
-

محرم موقر خانقاه

کد متوفی: 6030508 یازدید: 111
-

سیروس رخشان زاده

کد متوفی: 6033398 یازدید: 130
-

بانو حوری خلیلی

کد متوفی: 6034057 یازدید: 111
-

کربلایی حاج خسرو رمضانی

کد متوفی: 6034269 یازدید: 637
-

ابراهیم داسکار

کد متوفی: 6035016 یازدید: 135
-

لحیا محمدی

کد متوفی: 6036737 یازدید: 119
-

فالح ریحانی

کد متوفی: 6045578 یازدید: 108
-

کوچک ارکار

کد متوفی: 6052344 یازدید: 93
-

حاج جواد ملک محمدی

کد متوفی: 6052967 یازدید: 314
-

فالح ریحانی

کد متوفی: 6058528 یازدید: 110
05/05/1368 - 10/10/1397

صاحب سلمانی

کد متوفی: 6062725 یازدید: 106
1952/5/7 - 2019/8/12

بیژن ( صمد ) ایل بیگی اصلی

کد متوفی: 6063913 یازدید: 242
1331/07/16 - 1399/11/10

محمدرضا نظری

کد متوفی: 6063938 یازدید: 97
1355/04/9 - 1399/10/3

محمدرضا نظری

کد متوفی: 6064064 یازدید: 101
1355/04/09 - 1399/10/03

حسن شیخ محبوبی

کد متوفی: 6064262 یازدید: 107
-

سعدی مختاری

کد متوفی: 6070608 یازدید: 114
-

سید مصطفی جلیل

کد متوفی: 6074282 یازدید: 134
1318/2/22 - 1399/12/4

میر محمد احمدی

کد متوفی: 6075113 یازدید: 101
-

میرمحمد احمدی

کد متوفی: 6075125 یازدید: 108
۲۰/۷/۱۳۱۲ - ۸/۱۰/۱۳۹۶

بانو حاجیه سیفی پور

کد متوفی: 6076334 یازدید: 113
۱۳۲۳/۹/۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۷

بانو حاجیه سیفی پور

کد متوفی: 6076339 یازدید: 99
۱۳۲۳/۹/۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۷

حاجیه خانم زهرا عبدی

کد متوفی: 6076762 یازدید: 1784
1332/11/15 - 1399/12/04

کیوان و کیان معراجی

کد متوفی: 6077428 یازدید: 105
- اسفند 98

کیوان و کیان معراجی

کد متوفی: 6077433 یازدید: 106
- اسفند 1398

پویا خردمند

کد متوفی: 6082329 یازدید: 237
1376/5/6 - 1398/12/16

امیر اسلامی اکبر

کد متوفی: 6092148 یازدید: 187
-

اشرف دلسوز بحری

کد متوفی: 6093454 یازدید: 107
13180109 - 13980426

سیده وجیهه اتقیاء

کد متوفی: 6093883 یازدید: 152
-

ابراهیم بخشی

کد متوفی: 6101060 یازدید: 197
1321/1/10 - 1398/1/30

حسین جلال وند

کد متوفی: 6103449 یازدید: 198
1325 - 1400/02/01

ميرزا رسولی مقدم

کد متوفی: 6105024 یازدید: 265
- ۱۴۰۰/۲/۳

ام کلثوم (توران) آزاددخت

کد متوفی: 6109298 یازدید: 435
۱۳۲۳/۸/۹ - ۱۴۰۰/۲/۱

سبز علی محمدی ارهانی

کد متوفی: 6109491 یازدید: 100
1330 - 1400/02/10

بانو رقیه ارشدی

کد متوفی: 6129273 یازدید: 65
1316 - 1400/04/16

سیدمحمد موسوی

کد متوفی: 6130441 یازدید: 377
1336/11/08 - 1400/04/15

سودابه صیاد محترم

کد متوفی: 6135182 یازدید: 214
-

علی دانش

کد متوفی: 6140028 یازدید: 247
1333/01/01 - 1400/05/24

طاهره نوربخش

کد متوفی: 6142556 یازدید: 1397
- 1400/05/29

مرحومه حبیبه خسرو

کد متوفی: 6146131 یازدید: 39
1341/01/28 - 1400/06/07

حبیبه خسرو

کد متوفی: 6146132 یازدید: 271
1341/01/28 - 1400/06/07

مرحومه حبیبه خسرو

کد متوفی: 6146133 یازدید: 47
1341/01/28 - 1400/06/07

فاطمه پارسافر

کد متوفی: 6150925 یازدید: 148
1353/05/01 - 1400/05/18

زهرا نوح کپورچالی

کد متوفی: 6152372 یازدید: 88
1328/05/08 - 1400/06/27

محمد تیزمهر

کد متوفی: 6162119 یازدید: 21
- 1391/03/01

حسن پوربهلول

کد متوفی: 6163144 یازدید: 65
1348/03/02 - 1399/08/16

کاسمار فلاحتی

کد متوفی: 6168284 یازدید: 13
- 1400/01/31

فریبا یوسفی

کد متوفی: 6169538 یازدید: 8
1344/01/01 - 1400/09/14

پروین محمدی

کد متوفی: 6169839 یازدید: 13
- 1400/10/02

اسماعیل پوربرجی

کد متوفی: 6170062 یازدید: 93
1333/05/20 - 1376/04/26

حسين كلانتري

کد متوفی: 6170838 یازدید: 550
1377/01/25 - 1400/09/27

فتح الله نیکوکار

کد متوفی: 6171968 یازدید: 8
-

فتح الله نیکوکار

کد متوفی: 6171970 یازدید: 7
-

فتح الله حسین زاده نیکوکار

کد متوفی: 6171971 یازدید: 9
-

جوان ناکام سید سجاد مصباحی

کد متوفی: 6175885 یازدید: 7
1374/07/30 - 1400/10/28

آیدا ذوغالیان

کد متوفی: 6177068 یازدید: 181
-

احمد بلندکردار

کد متوفی: 6177351 یازدید: 41
1341/05/05 - 1367/01/24

سجاد ابراهیمی

کد متوفی: 6177647 یازدید: 144
1371/04/11 - 1400/11/05

مهدی هدایتی برزگرپهلویانی

کد متوفی: 6186341 یازدید: 96
-

محمد نوروزی

کد متوفی: 6186880 یازدید: 78
-

محمدابراهیم علیزاده

کد متوفی: 6188448 یازدید: 264
1312/12/16 - 1400/12/29

مرحوم محمدجواد سماک امانی

کد متوفی: 6188456 یازدید: 1238
1358/01/26 - 1400/01/12

پوران حسینیان

کد متوفی: 6192924 یازدید: 3
1320/07/15 - 1400/11/04

کربلایی یدالله سماک امانی

کد متوفی: 6197249 یازدید: 158
1306/05/03 - 1384/02/03

مهران وظیفه شناس جوان

کد متوفی: 6198563 یازدید: 1
1354/06/09 - 1401/02/23

انسیه آذرتور

کد متوفی: 6198571 یازدید: 40
1302/04/04 - 1401/02/25

سید رضا موسوی

کد متوفی: 6199230 یازدید: 19
- 1398/08/22

حاجیه خانم شهربانو صدرخانلو

کد متوفی: 6203440 یازدید: 94
- 1401/03/26

شاهزاده خانم ، هدایتی هروی

کد متوفی: 6204475 یازدید: 97
1304/01/01 - 1401/04/03

افسرخانم تجددی

کد متوفی: 6204947 یازدید: 31
1310/06/06 - 1401/04/08

محب اله فلاح

کد متوفی: 6205950 یازدید: 48
1333/03/11 - 1400/11/13

سرمعلی سرمعلیزاد

کد متوفی: 6205975 یازدید: 0
1333/04/01 - 1395/05/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید