آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رضوانشهر

حاج خالد بختیاری آقمسجد

کد متوفی: 6067 یازدید: 214
-

نجمه جنبند

کد متوفی: 15729 یازدید: 120
-

احمد علی رحیمی

کد متوفی: 32736 یازدید: 102
-

و حاج حسن چهری

کد متوفی: 67712 یازدید: 120
-

سیده زینب جلیلی

کد متوفی: 6003653 یازدید: 124
-

خانم تاج محسنی

کد متوفی: 6012473 یازدید: 121
-

لیلا قربانی

کد متوفی: 6020678 یازدید: 119
-

ربابه خرسندی

کد متوفی: 6026722 یازدید: 139
-

حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

کد متوفی: 6035449 یازدید: 115
-

علیرضا احمدی

کد متوفی: 6046807 یازدید: 108
-

سیده عصمت هاشمی

کد متوفی: 6069813 یازدید: 124
-

امین اسدی

کد متوفی: 6082533 یازدید: 93
۱۳۷۷ - ۱۳۹۹

محمد پورمرادخان ملال

کد متوفی: 6090678 یازدید: 2431
-

حمید عظیم خواه

کد متوفی: 6093823 یازدید: 211
1340/1/20 - 1396/6/11

حمید عظیم خواه

کد متوفی: 6093830 یازدید: 88
۱۹۶۱۰۴۲۱ - ۲۰۱۷۰۳۳۱

حسین جلال وند فرزند اسدالله

کد متوفی: 6103438 یازدید: 87
۱325 - 1400/02/01

غلامرضا فرجی پور ماسوله

کد متوفی: 6104227 یازدید: 84
1348/10/26 - 1396/12/6

مرجان امیرخانی ارده

کد متوفی: 6125152 یازدید: 149
1337/01/03 - 1399/12/22

مرتضی سهرابی

کد متوفی: 6143887 یازدید: 84
1354/10/15 - 1400/04/28

عطاءالله شیرمحمدی

کد متوفی: 6144917 یازدید: 226
1331/01/14 - 1400/06/02

نسترن سعیدی اصلی

کد متوفی: 6161539 یازدید: 27
1379/04/12 - 1395/12/21

نوروز علی پور نظری

کد متوفی: 6172637 یازدید: 71
-

راضیه شاه میرزائی

کد متوفی: 6174659 یازدید: 32
1335/11/23 - 1399/10/26

صغری کربمی کلور

کد متوفی: 6180170 یازدید: 206
1344/06/12 - 1399/12/02

علی تقی پور

کد متوفی: 6182491 یازدید: 350
- 1400/11/24

کریم اصحابی

کد متوفی: 6183802 یازدید: 120
-

محسن جلالی فر

کد متوفی: 6194839 یازدید: 15
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید