آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رضوانشهر

حاج خالد بختیاری آقمسجد

کد متوفی: 6067 یازدید: 539
-

نجمه جنبند

کد متوفی: 15729 یازدید: 335
-

احمد علی رحیمی

کد متوفی: 32736 یازدید: 282
-

و حاج حسن چهری

کد متوفی: 67712 یازدید: 258
-

سیده زینب جلیلی

کد متوفی: 6003653 یازدید: 251
-

خانم تاج محسنی

کد متوفی: 6012473 یازدید: 283
-

لیلا قربانی

کد متوفی: 6020678 یازدید: 252
-

ربابه خرسندی

کد متوفی: 6026722 یازدید: 254
-

حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

کد متوفی: 6035449 یازدید: 310
-

علیرضا احمدی

کد متوفی: 6046807 یازدید: 273
-

سیده عصمت هاشمی

کد متوفی: 6069813 یازدید: 237
-

امین اسدی

کد متوفی: 6082533 یازدید: 221
۱۳۷۷ - ۱۳۹۹

محمد پورمرادخان ملال

کد متوفی: 6090678 یازدید: 7694
-

حمید عظیم خواه

کد متوفی: 6093823 یازدید: 443
1340/1/20 - 1396/6/11

حمید عظیم خواه

کد متوفی: 6093830 یازدید: 200
۱۹۶۱۰۴۲۱ - ۲۰۱۷۰۳۳۱

حسین جلال وند فرزند اسدالله

کد متوفی: 6103438 یازدید: 205
۱325 - 1400/02/01

غلامرضا فرجی پور ماسوله

کد متوفی: 6104227 یازدید: 252
1348/10/26 - 1396/12/6

مرجان امیرخانی ارده

کد متوفی: 6125152 یازدید: 267
1337/01/03 - 1399/12/22

مرتضی سهرابی

کد متوفی: 6143887 یازدید: 226
1354/10/15 - 1400/04/28

عطاءالله شیرمحمدی

کد متوفی: 6144917 یازدید: 325
1331/01/14 - 1400/06/02

نسترن سعیدی اصلی

کد متوفی: 6161539 یازدید: 121
1379/04/12 - 1395/12/21

نوروز علی پور نظری

کد متوفی: 6172637 یازدید: 278
-

راضیه شاه میرزائی

کد متوفی: 6174659 یازدید: 128
1335/11/23 - 1399/10/26

صغری کربمی کلور

کد متوفی: 6180170 یازدید: 275
1344/06/12 - 1399/12/02

علی تقی پور

کد متوفی: 6182491 یازدید: 613
- 1400/11/24

کریم اصحابی

کد متوفی: 6183802 یازدید: 186
-

محسن جلالی فر

کد متوفی: 6194839 یازدید: 85
-

سینا پاسخی زارع

کد متوفی: 6199086 یازدید: 426
1378/07/18 - 1401/02/25

حبیب علمی

کد متوفی: 6201639 یازدید: 228
- 1401/03/14

سیده زینب شکوری

کد متوفی: 6204011 یازدید: 413
1366/02/12 - 1401/03/22

حاجیه خانم «لیلا حیدری»

کد متوفی: 6216040 یازدید: 252
-

امامعلی پوراحمد رزداری

کد متوفی: 6222386 یازدید: 27
1332/03/16 - 1401/09/11

امامعلی پوراحمد رزداری

کد متوفی: 6222388 یازدید: 67
1332/03/16 - 1401/09/11

آفاق (زینت) فکوری ماسوله

کد متوفی: 6245628 یازدید: 286
- 1402/11/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید