آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رودبار

بهمن خوشدل

کد متوفی: 2465 یازدید: 105
-

سید میر حسین میر گلورزی

کد متوفی: 8172 یازدید: 99
-

شهیدسید مجتبی حسینی

کد متوفی: 8187 یازدید: 94
-

سید صادق حسینی

کد متوفی: 8199 یازدید: 103
-

عباداله حیدری منجیلی

کد متوفی: 14780 یازدید: 76
-

سامره افرازه دوگاهه

کد متوفی: 18125 یازدید: 113
-

نظام عابدی

کد متوفی: 18352 یازدید: 91
-

سید مجید حسینی

کد متوفی: 21204 یازدید: 98
-

تیمور علیپور

کد متوفی: 23788 یازدید: 90
-

حاج رحیم پرتوی (بزرگ خاندان)

کد متوفی: 34185 یازدید: 88
-

پری مرادی شمامی

کد متوفی: 42321 یازدید: 97
-

مجتبی نیکخواه شمامی

کد متوفی: 42328 یازدید: 116
-

الهه صادقی سرخنی

کد متوفی: 42363 یازدید: 425
-

اکبر قویدل شمامی

کد متوفی: 42380 یازدید: 81
-

فردین سالاری

کد متوفی: 43579 یازدید: 121
-

شازده خانم سالاری

کد متوفی: 43581 یازدید: 116
-

آرزو عبدالهی جوبنی

کد متوفی: 43595 یازدید: 87
-

حاج جواد کیائی

کد متوفی: 44154 یازدید: 84
-

ثریا بابائی

کد متوفی: 51636 یازدید: 122
-

حاج حبیب ا..‌. قمری

کد متوفی: 57035 یازدید: 87
-

مهرداد رحیم پور

کد متوفی: 57973 یازدید: 115
-

مهرداد رحیم پور

کد متوفی: 57975 یازدید: 164
-

کربلایی سلمان مرعشی

کد متوفی: 62131 یازدید: 99
-

حجت(نظام) بهادیوندچگینی

کد متوفی: 62799 یازدید: 73
-

خانمی حاتمی کلشتری

کد متوفی: 63478 یازدید: 80
-

محرمعلی یعقوبی الیزیی

کد متوفی: 66478 یازدید: 78
-

نصیر قلی پور

کد متوفی: 67239 یازدید: 132
-

گل بانو نریمان پناهی راد

کد متوفی: 68438 یازدید: 82
-

محرمعلی یعقوبی الیزیی

کد متوفی: 68473 یازدید: 80
-

علی صادقی لویه

کد متوفی: 68501 یازدید: 82
-

شهربانو نریمان پناه راد

کد متوفی: 68534 یازدید: 86
-

حسن جوزی

کد متوفی: 77093 یازدید: 87
-

حسن جوزی

کد متوفی: 77113 یازدید: 91
-

اروجعلی صفری

کد متوفی: 79726 یازدید: 94
-

علی مرادی لاسکی

کد متوفی: 6000730 یازدید: 85
-

آیت اله احمدپور

کد متوفی: 6001869 یازدید: 87
-

سیده کلثوم جوادی دوگاهه

کد متوفی: 6003686 یازدید: 96
-

حاج ابراهیم محمدی دوگاهه

کد متوفی: 6004042 یازدید: 113
-

عباس نجومی

کد متوفی: 6005810 یازدید: 91
-

علی باقری

کد متوفی: 6005978 یازدید: 174
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6010569 یازدید: 75
-

شهریار احمدپور هرزویلی

کد متوفی: 6016117 یازدید: 87
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6016810 یازدید: 81
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6017006 یازدید: 84
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6017013 یازدید: 89
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6017186 یازدید: 107
-

فاطمه)جنت) دستیار

کد متوفی: 6019214 یازدید: 77
-

کروش غلامی لویه

کد متوفی: 6019983 یازدید: 87
-

حاج حسن اسکندری نصفجی

کد متوفی: 6026717 یازدید: 198
-

فرج الله فرجی

کد متوفی: 6032793 یازدید: 73
-

گلچهره محمدجانی

کد متوفی: 6033755 یازدید: 67
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034135 یازدید: 74
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035344 یازدید: 73
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035359 یازدید: 68
-

زمانعلی حیدری

کد متوفی: 6037414 یازدید: 84
-

صادق نصراله زاده

کد متوفی: 6037617 یازدید: 73
-

محرم مرادی

کد متوفی: 6039750 یازدید: 63
-

حديقه يوسفپور

کد متوفی: 6042993 یازدید: 78
-

حديقه يوسفپور

کد متوفی: 6042995 یازدید: 73
-

گل‌صبا عالمی شمامی

کد متوفی: 6045321 یازدید: 80
-

تقی صدیقی شمامی

کد متوفی: 6045604 یازدید: 77
-

ابراهیم محمدی دوگاهه

کد متوفی: 6046036 یازدید: 66
-

گلچهره محمدجانی

کد متوفی: 6047644 یازدید: 75
-

احياء يوسف زاده فشالمى

کد متوفی: 6051174 یازدید: 91
-

میرزاآقا لطیفی پاکده

کد متوفی: 6051826 یازدید: 56
-

گلشن محمدخانی غیاثوند

کد متوفی: 6053254 یازدید: 77
-

نور هما . و شهید صحت اله رفیعی

کد متوفی: 6053785 یازدید: 65
-

رمضان کاظمی

کد متوفی: 6055425 یازدید: 72
... - ....

سید میر عباداله میری پاکدهی

کد متوفی: 6058360 یازدید: 92
-

صحت اله فلاح

کد متوفی: 6059415 یازدید: 92
-

حامد پروانه

کد متوفی: 6059859 یازدید: 75
1366/5/8 - 1396/11/6

صدیقه خانم حبیبی گلنگشی

کد متوفی: 6061834 یازدید: 97
- ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

خیر النساء حسن بیگی لاکه

کد متوفی: 6066345 یازدید: 75
1325/01/09 - 1398/11/23

مریم و سعید قلیپور تکلیمی

کد متوفی: 6066611 یازدید: 60
27/12/65.. - 31/3/69

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067484 یازدید: 64
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067485 یازدید: 62
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067486 یازدید: 72
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067487 یازدید: 61
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067488 یازدید: 67
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067489 یازدید: 64
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067490 یازدید: 66
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067491 یازدید: 59
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067492 یازدید: 75
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067493 یازدید: 67
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067494 یازدید: 64
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067495 یازدید: 54
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067496 یازدید: 63
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067497 یازدید: 63
-

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067498 یازدید: 67
-

نورالله(جواد) قدردان سنگرودی

کد متوفی: 6070308 یازدید: 176
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹/۸/۲۷

رحیم رحیمی

کد متوفی: 6070828 یازدید: 93
-

گل صبا صادق نژاد

کد متوفی: 6071010 یازدید: 142
1324/3/2 - 1399/11/19

زهرا بصاری

کد متوفی: 6071810 یازدید: 85
-

معلم نازنین مرحومه زهرا بصاری

کد متوفی: 6071822 یازدید: 69
-

نیایش فکوری

کد متوفی: 6072281 یازدید: 62
1387/5/20 - 1397/6/5

دیدار و گیتی سمیع پور و پور عاقل

کد متوفی: 6072927 یازدید: 72
-

زیبا رمضانی طلابری

کد متوفی: 6073802 یازدید: 76
- 1399/12/2

زیبا رمضانی طلابری

کد متوفی: 6073898 یازدید: 79
- 1399/12/2

مهراب امیرتیموری

کد متوفی: 6077909 یازدید: 73
-

نجمه بشارتی

کد متوفی: 6078538 یازدید: 177
۱۳۱۸/۰۲/۰۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

صدیقه علیپور

کد متوفی: 6096519 یازدید: 852
1348/6/18 - 1399/1/31

عباس عزیزی گلورزی

کد متوفی: 6097586 یازدید: 68
-

امیر ملائی

کد متوفی: 6098403 یازدید: 75
-

نقدعلی رازانی

کد متوفی: 6099807 یازدید: 61
1318/05/06 - 1400/01/25

نقدعلی رازانی

کد متوفی: 6099813 یازدید: 169
۱۳۱۸/۰۵/۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

فرامرز براری

کد متوفی: 6100299 یازدید: 194
1331/07/06 - 1400/01/26

عباس احمدی لویه

کد متوفی: 6102069 یازدید: 870
1357/10/21 - 1398/11/19

مصطفی خوشکام جوبنی

کد متوفی: 6104935 یازدید: 148
1314/10/1 - 1400/1/28

محمد سرودی

کد متوفی: 6107503 یازدید: 319
23121975 - 201112017

جواد صدیقی گنجه

کد متوفی: 6107539 یازدید: 77
1369/8/20 - 1400/1/11

غلامرضا عبدی

کد متوفی: 6107874 یازدید: 153
-

کبری شعبان

کد متوفی: 6112446 یازدید: 44
۱۳۳۴بهار - ۱۳۹۹پاییز

کبری شعبان

کد متوفی: 6112451 یازدید: 46
بهار۱۳۳۴ - پاییز۱۳۹۹

کبری شعبان

کد متوفی: 6112465 یازدید: 74
بهار۱۳۳۴ - پاییز۱۳۹۹

میرمحمدحسین جوادی دوگاهه

کد متوفی: 6114556 یازدید: 55
- 1399/03/27

میرمحمدحسین جوادی دوگاهه

کد متوفی: 6114569 یازدید: 157
- 1399/03/27

خیراالله نظامیوند چگینی

کد متوفی: 6117257 یازدید: 53
-

کربلایی بنفشه پورحیدری

کد متوفی: 6118714 یازدید: 34
-

رحمان مظلومی

کد متوفی: 6120926 یازدید: 196
1306/03/03 - 1400/07/24

اسماعیل پسندیده کلشتری

کد متوفی: 6123553 یازدید: 283
- 1400/03/08

حجت الله نصیری

کد متوفی: 6125289 یازدید: 42
1316/02/01 - 1398/01/06

سیداکبر مصطفوی

کد متوفی: 6128250 یازدید: 172
1324/01/01 - 1393/04/13

سید اکبر مصطفوی

کد متوفی: 6128291 یازدید: 44
1324/01/01 - 1393/04/13

سید رضی حسینی

کد متوفی: 6128400 یازدید: 39
-

فاطمه محمد رحیمی

کد متوفی: 6136482 یازدید: 28
- 1400/05/14

فخرالدین براری

کد متوفی: 6139241 یازدید: 205
1366/02/12 - 1390/05/22

حاج علی مدد یوسفی خرمی

کد متوفی: 6142670 یازدید: 35
- 1400/05/30

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6143279 یازدید: 228
- 1379/06/03

علی اکبر همتی دفرازی

کد متوفی: 6145623 یازدید: 106
1337/06/07 - 1395/06/31

نور جهان ( مهربان) دلیری

کد متوفی: 6145894 یازدید: 22
-

نورجهان (مهربان) دلیری

کد متوفی: 6145969 یازدید: 156
- 1400/06/08

گل آقا علیپور

کد متوفی: 6149453 یازدید: 22
-

حاجیه خانم شیرین حبیبی

کد متوفی: 6150791 یازدید: 565
1344 - 1400/06/22

رحمت الله زال بیگی

کد متوفی: 6155255 یازدید: 553
1325/01/05 - 1400/06/29

حاج علی فردی

کد متوفی: 6156431 یازدید: 26
- 1400/07/13

مرحوم حاج علی فردی

کد متوفی: 6156434 یازدید: 126
- 1400/07/13

ابراهیم خانی

کد متوفی: 6163602 یازدید: 12
1328/01/03 - 1392/09/05

حاج حسین رجبی

کد متوفی: 6165659 یازدید: 1
-

اسداله اعتدادی

کد متوفی: 6165874 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید