آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رودبار

بهمن خوشدل

کد متوفی: 2465 یازدید: 244
-

سید میر حسین میر گلورزی

کد متوفی: 8172 یازدید: 239
-

شهیدسید مجتبی حسینی

کد متوفی: 8187 یازدید: 207
-

سید صادق حسینی

کد متوفی: 8199 یازدید: 226
-

عباداله حیدری منجیلی

کد متوفی: 14780 یازدید: 184
-

سامره افرازه دوگاهه

کد متوفی: 18125 یازدید: 270
-

نظام عابدی

کد متوفی: 18352 یازدید: 200
-

سید مجید حسینی

کد متوفی: 21204 یازدید: 216
-

تیمور علیپور

کد متوفی: 23788 یازدید: 265
-

حاج رحیم پرتوی (بزرگ خاندان)

کد متوفی: 34185 یازدید: 213
-

پری مرادی شمامی

کد متوفی: 42321 یازدید: 220
-

مجتبی نیکخواه شمامی

کد متوفی: 42328 یازدید: 256
-

الهه صادقی سرخنی

کد متوفی: 42363 یازدید: 1545
-

اکبر قویدل شمامی

کد متوفی: 42380 یازدید: 494
- 1391/06/21

فردین سالاری

کد متوفی: 43579 یازدید: 324
-

شازده خانم سالاری

کد متوفی: 43581 یازدید: 205
-

آرزو عبدالهی جوبنی

کد متوفی: 43595 یازدید: 257
-

حاج جواد کیائی

کد متوفی: 44154 یازدید: 238
-

ثریا بابائی

کد متوفی: 51636 یازدید: 258
-

حاج حبیب ا..‌. قمری

کد متوفی: 57035 یازدید: 205
-

مهرداد رحیم پور

کد متوفی: 57973 یازدید: 223
-

مهرداد رحیم پور

کد متوفی: 57975 یازدید: 291
-

کربلایی سلمان مرعشی

کد متوفی: 62131 یازدید: 198
-

حجت(نظام) بهادیوندچگینی

کد متوفی: 62799 یازدید: 205
-

خانمی حاتمی کلشتری

کد متوفی: 63478 یازدید: 172
-

محرمعلی یعقوبی الیزیی

کد متوفی: 66478 یازدید: 176
-

نصیر قلی پورفتحکوهی

کد متوفی: 67239 یازدید: 300
1341/03/24 - 1362/08/30

گل بانو نریمان پناهی راد

کد متوفی: 68438 یازدید: 170
-

محرمعلی یعقوبی الیزیی

کد متوفی: 68473 یازدید: 193
-

علی صادقی لویه

کد متوفی: 68501 یازدید: 190
-

شهربانو نریمان پناه راد

کد متوفی: 68534 یازدید: 184
-

حسن جوزی

کد متوفی: 77093 یازدید: 230
-

حسن جوزی

کد متوفی: 77113 یازدید: 264
-

اروجعلی صفری

کد متوفی: 79726 یازدید: 202
-

علی مرادی لاسکی

کد متوفی: 6000730 یازدید: 178
-

آیت اله احمدپور

کد متوفی: 6001869 یازدید: 182
-

سیده کلثوم جوادی دوگاهه

کد متوفی: 6003686 یازدید: 220
-

حاج ابراهیم محمدی دوگاهه

کد متوفی: 6004042 یازدید: 215
-

عباس نجومی

کد متوفی: 6005810 یازدید: 217
-

علی باقری

کد متوفی: 6005978 یازدید: 371
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6010569 یازدید: 166
-

شهریار احمدپور هرزویلی

کد متوفی: 6016117 یازدید: 170
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6016810 یازدید: 191
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6017006 یازدید: 209
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6017013 یازدید: 194
-

عربعلی احمدپور

کد متوفی: 6017186 یازدید: 257
-

فاطمه)جنت) دستیار

کد متوفی: 6019214 یازدید: 218
-

کروش غلامی لویه

کد متوفی: 6019983 یازدید: 176
-

حاج حسن اسکندری نصفجی

کد متوفی: 6026717 یازدید: 277
-

فرج الله فرجی

کد متوفی: 6032793 یازدید: 170
-

گلچهره محمدجانی

کد متوفی: 6033755 یازدید: 152
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034135 یازدید: 189
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035344 یازدید: 181
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035359 یازدید: 150
-

زمانعلی حیدری

کد متوفی: 6037414 یازدید: 201
-

صادق نصراله زاده

کد متوفی: 6037617 یازدید: 157
-

محرم مرادی

کد متوفی: 6039750 یازدید: 155
-

حديقه يوسفپور

کد متوفی: 6042993 یازدید: 199
-

حديقه يوسفپور

کد متوفی: 6042995 یازدید: 196
-

گل‌صبا عالمی شمامی

کد متوفی: 6045321 یازدید: 204
-

تقی صدیقی شمامی

کد متوفی: 6045604 یازدید: 190
-

ابراهیم محمدی دوگاهه

کد متوفی: 6046036 یازدید: 178
-

گلچهره محمدجانی

کد متوفی: 6047644 یازدید: 217
-

احياء يوسف زاده فشالمى

کد متوفی: 6051174 یازدید: 225
-

میرزاآقا لطیفی پاکده

کد متوفی: 6051826 یازدید: 176
-

گلشن محمدخانی غیاثوند

کد متوفی: 6053254 یازدید: 190
-

نور هما . و شهید صحت اله رفیعی

کد متوفی: 6053785 یازدید: 145
-

رمضان کاظمی

کد متوفی: 6055425 یازدید: 178
... - ....

سید میر عباداله میری پاکدهی

کد متوفی: 6058360 یازدید: 309
-

صحت اله فلاح

کد متوفی: 6059415 یازدید: 205
-

حامد پروانه

کد متوفی: 6059859 یازدید: 169
1366/5/8 - 1396/11/6

صدیقه خانم حبیبی گلنگشی

کد متوفی: 6061834 یازدید: 179
- ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

خیر النساء حسن بیگی لاکه

کد متوفی: 6066345 یازدید: 176
1325/01/09 - 1398/11/23

مریم و سعید قلیپور تکلیمی

کد متوفی: 6066611 یازدید: 157
27/12/65.. - 31/3/69

عذرا درویشی جوبنی

کد متوفی: 6067498 یازدید: 157
1329/03/04 - 1399/11/04

نورالله(جواد) قدردان سنگرودی

کد متوفی: 6070308 یازدید: 305
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹/۸/۲۷

رحیم رحیمی

کد متوفی: 6070828 یازدید: 224
-

گل صبا صادق نژاد

کد متوفی: 6071010 یازدید: 232
1324/3/2 - 1399/11/19

زهرا بصاری

کد متوفی: 6071810 یازدید: 189
-

معلم نازنین مرحومه زهرا بصاری

کد متوفی: 6071822 یازدید: 155
-

نیایش فکوری

کد متوفی: 6072281 یازدید: 157
1387/5/20 - 1397/6/5

دیدار و گیتی سمیع پور و پور عاقل

کد متوفی: 6072927 یازدید: 195
-

زیبا رمضانی طلابری

کد متوفی: 6073802 یازدید: 190
- 1399/12/2

زیبا رمضانی طلابری

کد متوفی: 6073898 یازدید: 188
- 1399/12/2

مهراب امیرتیموری

کد متوفی: 6077909 یازدید: 190
-

نجمه بشارتی

کد متوفی: 6078538 یازدید: 287
۱۳۱۸/۰۲/۰۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

صدیقه علیپور

کد متوفی: 6096519 یازدید: 1166
1348/6/18 - 1399/1/31

عباس عزیزی گلورزی

کد متوفی: 6097586 یازدید: 200
-

امیر ملائی

کد متوفی: 6098403 یازدید: 201
-

نقدعلی رازانی

کد متوفی: 6099807 یازدید: 138
1318/05/06 - 1400/01/25

نقدعلی رازانی

کد متوفی: 6099813 یازدید: 234
۱۳۱۸/۰۵/۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

فرامرز براری

کد متوفی: 6100299 یازدید: 281
1331/07/06 - 1400/01/26

عباس احمدی لویه

کد متوفی: 6102069 یازدید: 1629
1357/10/21 - 1398/11/19

مصطفی خوشکام جوبنی

کد متوفی: 6104935 یازدید: 298
1314/10/1 - 1400/1/28

محمد سرودی

کد متوفی: 6107503 یازدید: 437
-

جواد صدیقی گنجه

کد متوفی: 6107539 یازدید: 173
1369/8/20 - 1400/1/11

غلامرضا عبدی

کد متوفی: 6107874 یازدید: 326
-

کبری شعبان

کد متوفی: 6112446 یازدید: 115
۱۳۳۴بهار - ۱۳۹۹پاییز

کبری شعبان

کد متوفی: 6112451 یازدید: 127
بهار۱۳۳۴ - پاییز۱۳۹۹

کبری شعبان

کد متوفی: 6112465 یازدید: 154
بهار۱۳۳۴ - پاییز۱۳۹۹

میرمحمدحسین جوادی دوگاهه

کد متوفی: 6114556 یازدید: 118
- 1399/03/27

میرمحمدحسین جوادی دوگاهه

کد متوفی: 6114569 یازدید: 222
- 1399/03/27

خیراالله نظامیوند چگینی

کد متوفی: 6117257 یازدید: 169
-

کربلایی بنفشه پورحیدری

کد متوفی: 6118714 یازدید: 102
-

رحمان مظلومی

کد متوفی: 6120926 یازدید: 276
1306/03/03 - 1400/07/24

اسماعیل پسندیده کلشتری

کد متوفی: 6123553 یازدید: 429
- 1400/03/08

حجت الله نصیری

کد متوفی: 6125289 یازدید: 121
1316/02/01 - 1398/01/06

سیداکبر مصطفوی

کد متوفی: 6128250 یازدید: 242
1324/01/01 - 1393/04/13

سید اکبر مصطفوی

کد متوفی: 6128291 یازدید: 149
1324/01/01 - 1393/04/13

سید رضی حسینی

کد متوفی: 6128400 یازدید: 155
-

فاطمه محمد رحیمی

کد متوفی: 6136482 یازدید: 137
- 1400/05/14

فخرالدین براری

کد متوفی: 6139241 یازدید: 265
1366/02/12 - 1390/05/22

حاج علی مدد یوسفی خرمی

کد متوفی: 6142670 یازدید: 180
- 1400/05/30

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6143279 یازدید: 399
- 1379/06/03

علی اکبر همتی دفرازی

کد متوفی: 6145623 یازدید: 210
1337/06/07 - 1395/06/31

نور جهان ( مهربان) دلیری

کد متوفی: 6145894 یازدید: 80
-

نورجهان (مهربان) دلیری

کد متوفی: 6145969 یازدید: 250
- 1400/06/08

گل آقا علیپور

کد متوفی: 6149453 یازدید: 107
-

حاجیه خانم شیرین حبیبی

کد متوفی: 6150791 یازدید: 706
1344 - 1400/06/22

رحمت الله زال بیگی

کد متوفی: 6155255 یازدید: 747
1325/01/05 - 1400/06/29

حاج علی فردی

کد متوفی: 6156431 یازدید: 219
- 1400/07/13

مرحوم حاج علی فردی

کد متوفی: 6156434 یازدید: 233
- 1400/07/13

ابراهیم خانی

کد متوفی: 6163602 یازدید: 132
1328/01/03 - 1392/09/05

حاج حسین رجبی

کد متوفی: 6165659 یازدید: 56
-

اسداله اعتدادی

کد متوفی: 6165874 یازدید: 76
-

اکبر قویدل شمامی

کد متوفی: 6166558 یازدید: 68
- 1391/06/21

مرجان خانم عزیزی

کد متوفی: 6167191 یازدید: 127
-

سیده مریم بشارتی خولکی

کد متوفی: 6169377 یازدید: 90
- 1399/10/05

مسلم نجار

کد متوفی: 6169592 یازدید: 48
-

قربانعلی سرمعلی پور

کد متوفی: 6169634 یازدید: 431
1327/10/03 - 1400/09/30

مرضیه نصرالله زاده جیرندهی

کد متوفی: 6170003 یازدید: 228
1311/05/03 - 1399/10/07

مهربان کاظمی شیرکده

کد متوفی: 6171012 یازدید: 256
- 1396/10/09

کربلایی محرم رضایی ویایه ای

کد متوفی: 6171054 یازدید: 56
- 1400/10/08

میرکریم کریمی

کد متوفی: 6171605 یازدید: 37
-

حاجیه خانوم نورهما رفیعی

کد متوفی: 6172063 یازدید: 150
-

جهانگیر نورياني

کد متوفی: 6173458 یازدید: 75
-

محمد لطیفی

کد متوفی: 6176900 یازدید: 138
1362/11/10 - 1396/11/05

صدراله امیری نژاد

کد متوفی: 6177685 یازدید: 55
-

صدراله امیری نژاد

کد متوفی: 6177686 یازدید: 103
-

کربلائی علی نصیری لاکه

کد متوفی: 6178860 یازدید: 136
1332/05/15 - 1400/07/25

حاج ولی اله رحیمی دوگاهه

کد متوفی: 6182504 یازدید: 33
-

بانو رضاپور گلدیانی

کد متوفی: 6183782 یازدید: 116
-

کبری ذولفی

کد متوفی: 6188522 یازدید: 145
1348/08/01 - 1400/05/24

شعبان خلیلی

کد متوفی: 6191784 یازدید: 267
1360/01/14 - 1400/07/23

محمد احمدیان

کد متوفی: 6192696 یازدید: 45
-

فرنگیس مرادی

کد متوفی: 6193846 یازدید: 50
1334/05/12 - 1400/11/04

فرنگیس مرادی

کد متوفی: 6193868 یازدید: 118
1334/05/12 - 1400/11/04

فرنگیس مرادی

کد متوفی: 6194221 یازدید: 35
1334/05/12 - 1400/11/04

قربان برقی نصفجی

کد متوفی: 6195353 یازدید: 146
1324/04/01 - 1367/03/29

صغری مقامی

کد متوفی: 6196528 یازدید: 25
-

کبری صادقی نژاد

کد متوفی: 6196789 یازدید: 75
- 1399/04/25

مهندس سید مهدی اقائی

کد متوفی: 6197073 یازدید: 28
-

مهندس سیدمهدی اقائی

کد متوفی: 6197075 یازدید: 116
-

ابوالحسن نصری نصفجی

کد متوفی: 6199286 یازدید: 51
1333/07/01 - 1399/09/22

زرافشان محجوبی نصفجی

کد متوفی: 6199290 یازدید: 88
1342/06/01 - 1397/09/19

زینب فرجی

کد متوفی: 6200886 یازدید: 118
-

آمنه پیرزاده و نصرت سلمانی

کد متوفی: 6200944 یازدید: 144
-

آمنه و نصرت پیرزاده و سلمانی

کد متوفی: 6200946 یازدید: 31
-

حاج کرم لطیفی پاکدهی

کد متوفی: 6201677 یازدید: 94
1307/01/01 - 1401/03/13

رضا رجب پور سوسفی

کد متوفی: 6203317 یازدید: 224
-

حقیقت محجوبی

کد متوفی: 6206185 یازدید: 55
1339/08/04 - 1401/01/04

زهرا احدی

کد متوفی: 6207096 یازدید: 167
1320/01/01 - 1401/04/24

یوسف ملایوسفی کلشتری

کد متوفی: 6208054 یازدید: 38
1329/06/18 - 1395/09/29

سید احمد زیادخانی

کد متوفی: 6209495 یازدید: 33
-

ابراهیم امیری شاد

کد متوفی: 6212677 یازدید: 109
1322/01/22 - 1401/05/26

لیلا مسافر الیزئی

کد متوفی: 6213794 یازدید: 196
1315/11/05 - 1401/04/30

مهربانو احمدپورشمامی

کد متوفی: 6214713 یازدید: 128
1319/12/10 - 1401/04/13

فخری نجفی سوسفی

کد متوفی: 6220825 یازدید: 116
-

مروتعلی رضائی پره

کد متوفی: 6223404 یازدید: 85
1315/11/15 - 1366/11/09

عباس عزیزی گِلورزی

کد متوفی: 6223709 یازدید: 52
1325/09/08 - 1400/01/17

شهربانو افروز جوبنی

کد متوفی: 6224529 یازدید: 38
1318 - 1384/07/30

کربلایی ستار اسماعیلی جوبنی

کد متوفی: 6224530 یازدید: 59
1314/10/04 - 1397/09/28

اسکندر(هوشنگ) مهربان جوبنی

کد متوفی: 6224586 یازدید: 92
- 1400

علی جمالی سوسفی

کد متوفی: 6227254 یازدید: 44
1359/03/07 - 1401/12/10

سید یاسر حسینی

کد متوفی: 6227643 یازدید: 476
- 1402/01/19

جهان جلوخانی

کد متوفی: 6228106 یازدید: 54
1348/01/01 - 1399/11/01

مجتبی صادقی لویه

کد متوفی: 6229085 یازدید: 62
1362/08/05 - 1396/05/01

علیرضا محمدی لویه

کد متوفی: 6229086 یازدید: 42
1344/02/30 - 1365/01/24

احمد علی رحمتی

کد متوفی: 6233883 یازدید: 67
- 1402/02/19

شهین فیضی بیورزنی

کد متوفی: 6233935 یازدید: 10
-

قدم خیر یونسی

کد متوفی: 6234994 یازدید: 262
1317/03/02 - 1402/03/23

سيد عليرضا حسيني

کد متوفی: 6235270 یازدید: 124
1372/05/30 - 1401/12/06

اسداله خوشکار مقدم

کد متوفی: 6238198 یازدید: 185
1336/01/01 - 1402/06/02

محمد شوقی

کد متوفی: 6238262 یازدید: 7
-

سید محمدرضا حسینی

کد متوفی: 6239623 یازدید: 93
1357/07/01 - 1401/08/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید