آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رودسر

ستار علی یاری

کد متوفی: 505 یازدید: 189
-

مرحوم احسان الله صمدی

کد متوفی: 2396 یازدید: 148
-

ساره رحمتی

کد متوفی: 2521 یازدید: 172
-

سید اسماعیل میرحسینی رودبارکی

کد متوفی: 2531 یازدید: 161
-

بمانی ابراهیم‌زاده اشکلک

کد متوفی: 2567 یازدید: 186
-

حسین کشاورز اشکلک

کد متوفی: 2613 یازدید: 238
-

ابراهیم رحمتی‌زاده

کد متوفی: 2636 یازدید: 169
-

شمسی نجفی زاده

کد متوفی: 3081 یازدید: 167
-

سکینه _سیف اله فدایی _اربجین

کد متوفی: 3826 یازدید: 167
-

حسین محمدی بلکوتی

کد متوفی: 3992 یازدید: 204
-

محمدعلی جعفردوست

کد متوفی: 3998 یازدید: 137
-

رحمان اکبری

کد متوفی: 4016 یازدید: 179
-

ابوطالب نجفی

کد متوفی: 9945 یازدید: 189
-

خدیجه اسدی

کد متوفی: 9980 یازدید: 440
-

رمضان عابدینی

کد متوفی: 10825 یازدید: 146
-

زهرا آزاد حسن

کد متوفی: 10845 یازدید: 135
-

سهیل پوررنجبر

کد متوفی: 10851 یازدید: 133
-

زهرا اسماعیل زاده

کد متوفی: 12261 یازدید: 141
-

حاج تیمور عموئی

کد متوفی: 15849 یازدید: 141
-

خلیل محمد علی پور اربوسرا

کد متوفی: 18372 یازدید: 187
-

پروین رضایی

کد متوفی: 19340 یازدید: 153
-

پروین رضایی

کد متوفی: 19359 یازدید: 125
-

علی رحیمی

کد متوفی: 25581 یازدید: 143
-

زیبا شریف زارع

کد متوفی: 25752 یازدید: 309
-

قربانعلی نورالهی

کد متوفی: 31205 یازدید: 189
-

مشهدی کلثوم طاهری

کد متوفی: 32775 یازدید: 129
-

صغری شریفی

کد متوفی: 39233 یازدید: 180
-

حاج کاظم خوشبخت

کد متوفی: 44270 یازدید: 149
-

حاج کاظم حاج کاظم خوشبخت

کد متوفی: 44273 یازدید: 148
-

حاج کاظم خوشبخت

کد متوفی: 44275 یازدید: 143
-

کلثوم یوسفخانی

کد متوفی: 49355 یازدید: 108
-

اسماعیل اکبری

کد متوفی: 52968 یازدید: 161
-

علی اکبر محمد علیزاده

کد متوفی: 56180 یازدید: 140
-

طلعت بي ريا

کد متوفی: 63492 یازدید: 99
-

فاطمه فدایی

کد متوفی: 63821 یازدید: 119
-

عقيل (خليل) وسيكه

کد متوفی: 64176 یازدید: 113
-

مسلم (هوشنگ) وسيكه

کد متوفی: 64288 یازدید: 106
-

طلائی آقاجان پور

کد متوفی: 72507 یازدید: 88
-

سید میلاد موسوی

کد متوفی: 73394 یازدید: 85
-

سید میلاد موسوی

کد متوفی: 73409 یازدید: 98
-

سید میلاد موسوی

کد متوفی: 73503 یازدید: 98
-

سید میلاد موسوی

کد متوفی: 73513 یازدید: 93
-

سید میلاد موسوی

کد متوفی: 73529 یازدید: 102
-

زیبا غلامی

کد متوفی: 75428 یازدید: 112
-

یحیی گوشه نشین

کد متوفی: 75430 یازدید: 102
-

کربلایی احمد رضاپور

کد متوفی: 75533 یازدید: 337
-

ام سلمه علی نژاد

کد متوفی: 77474 یازدید: 120
-

حاجی مرادی پینوندی

کد متوفی: 78396 یازدید: 147
-

حاجی مرادی پینوندی

کد متوفی: 78423 یازدید: 182
-

قاسم عزیزی پینوندی

کد متوفی: 78491 یازدید: 256
-

صفیه اسماعیل زاده حسن سرایی

کد متوفی: 6000003 یازدید: 321
- ۱۳۹۸/۴/۷

فاطمه سلیمانی گیلاکجانی

کد متوفی: 6000080 یازدید: 98
-

ماه منیر بازری

کد متوفی: 6004284 یازدید: 198
- ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

سید علی هاشمی چافجیری

کد متوفی: 6006071 یازدید: 104
-

سید علی هاشمی چافجیری

کد متوفی: 6006072 یازدید: 95
-

سیده فاطمه عرشی

کد متوفی: 6006083 یازدید: 98
-

سید علی هاشمی چافجیری

کد متوفی: 6006086 یازدید: 96
-

سید علی هاشمی جافجیری

کد متوفی: 6006092 یازدید: 96
-

حسن خیراندیش

کد متوفی: 6009114 یازدید: 145
-

ابراهیم قاسمی

کد متوفی: 6009302 یازدید: 173
-

معصومه عادلی رانکوهی

کد متوفی: 6015735 یازدید: 133
-

اکرم نیازمند

کد متوفی: 6016936 یازدید: 124
-

مریم نعمتی

کد متوفی: 6018601 یازدید: 113
-

مریم(ماریا) نعمتی

کد متوفی: 6018623 یازدید: 102
-

یعقوب تقی زاده

کد متوفی: 6018702 یازدید: 121
-

خلیل قاسمخواه

کد متوفی: 6019548 یازدید: 124
-

محمدحسن توفیقی ویشکی

کد متوفی: 6020815 یازدید: 117
-

مهدی احمدی گیلاکجانی

کد متوفی: 6021098 یازدید: 108
-

امنه داداشی پور

کد متوفی: 6021126 یازدید: 149
-

یزدان مومن پورطیولا

کد متوفی: 6021994 یازدید: 106
-

زهرا خشنودی گیلاکجانی

کد متوفی: 6022085 یازدید: 94
-

زهرا خشنودی گیلاکجانی

کد متوفی: 6022096 یازدید: 111
-

زهرا خشنودی گیلاکجانی

کد متوفی: 6022119 یازدید: 117
-

علی حسین‌نیا ریابی

کد متوفی: 6022505 یازدید: 139
-

راضیه بابایی

کد متوفی: 6022957 یازدید: 159
-

زكيه انتظارى

کد متوفی: 6023750 یازدید: 134
-

شهربانو احمدی

کد متوفی: 6025967 یازدید: 97
-

اصغر رضازاده سیاهکلرودی

کد متوفی: 6029106 یازدید: 147
-

ساره خاتون نکویی فر

کد متوفی: 6029159 یازدید: 128
-

سید حسین عسکری رانکوهی

کد متوفی: 6030847 یازدید: 224
1333/10/27 - 1399/07/25

سید عبدالله عسگری

کد متوفی: 6031038 یازدید: 97
-

محمد كاظم و شهرزاد حاضري چابك

کد متوفی: 6031577 یازدید: 120
-

محمود کسرائی

کد متوفی: 6031667 یازدید: 111
-

مهندس حاج منصور محمدپور لیما

کد متوفی: 6033266 یازدید: 144
-

محمدعلی ابراهیمی

کد متوفی: 6034141 یازدید: 96
-

فاطمه اصغری خواه

کد متوفی: 6034177 یازدید: 88
-

مرضیه اقبالی

کد متوفی: 6034187 یازدید: 111
-

محمد عسگری

کد متوفی: 6034978 یازدید: 89
-

سید ضیاءالدین اصغری

کد متوفی: 6036731 یازدید: 105
-

یوسف اسدی

کد متوفی: 6037948 یازدید: 102
-

شهرام مهرزاد

کد متوفی: 6038797 یازدید: 110
-

ایوب نصرالهی

کد متوفی: 6038826 یازدید: 117
-

ایوب نصرالهی

کد متوفی: 6039047 یازدید: 120
-

حاج سید هادی مظفری

کد متوفی: 6039568 یازدید: 170
-

حاج سید هادی مظفری

کد متوفی: 6039722 یازدید: 302
-

گلزار خندان علی اکبر باباخانزاده

کد متوفی: 6044337 یازدید: 246
-

سبحانقلی بامداد

کد متوفی: 6044909 یازدید: 92
-

مه لقا کشاورزی

کد متوفی: 6044942 یازدید: 93
-

صفورا غلامرضایی

کد متوفی: 6045161 یازدید: 105
-

علی اکبر اکبری لسبو

کد متوفی: 6045608 یازدید: 97
-

صدیقه اصغری لسبو

کد متوفی: 6045616 یازدید: 106
-

کلثوم حمزه ای

کد متوفی: 6047359 یازدید: 91
-

محمدحسین علیزاده

کد متوفی: 6048508 یازدید: 120
-

محمدحسین علیزاده

کد متوفی: 6048511 یازدید: 109
-

امنه فضلی

کد متوفی: 6050726 یازدید: 128
-

ام البنین خجک

کد متوفی: 6050882 یازدید: 143
-

غلامعلی صالحی نژادبالنگا

کد متوفی: 6051008 یازدید: 95
-

علی اکبر رمضان نژاد آزار بنی

کد متوفی: 6055911 یازدید: 98
- 1399/10/27

عبدالله فرج پور رودسری

کد متوفی: 6056882 یازدید: 235
- 1399/07/25

سیلان سلیمی

کد متوفی: 6057001 یازدید: 93
-

رحمان.مهری آقاجانزاده.گلعلیزاده

کد متوفی: 6058046 یازدید: 108
-

کورروش رمضانی گهروئی

کد متوفی: 6058442 یازدید: 1817
1346/02/02 - 1399/10/30

زینب کوپانی

کد متوفی: 6059132 یازدید: 90
1313/01/01 - 1398/11/25

غفور صالحی نژاد

کد متوفی: 6059410 یازدید: 83
- 1399/11/02

آقاغفور صالحی نژاد

کد متوفی: 6059429 یازدید: 100
- 1399/11/02

رضا بابایی

کد متوفی: 6060054 یازدید: 92
1355/6/25 - 1399/9/28

رضا بابایی

کد متوفی: 6060064 یازدید: 145
1355/6/25 - 1399/9/28

افسر همرنگ

کد متوفی: 6061220 یازدید: 108
1337/07/15 - 1399/11/16

گلچین صفری

کد متوفی: 6063279 یازدید: 124
- 1399/10/18

شیرین صادقی

کد متوفی: 6066715 یازدید: 85
1321/12/5 - 1397/7/22

نصرت ناصری

کد متوفی: 6070126 یازدید: 87
- 99/11/23

سید حیدر میراکبری

کد متوفی: 6072048 یازدید: 99
1344/6/17 - 1385/5/20

گلتاج فدایی اشکوری

کد متوفی: 6072744 یازدید: 111
1302/11/2 - 1398/12/14

حاج علی علی نیا خانسری

کد متوفی: 6073825 یازدید: 139
- 1399/11/01

حاج علی علی نیا خانسری

کد متوفی: 6073829 یازدید: 137
- 1399/11/01

حاج علی علی نیا خانسری

کد متوفی: 6073830 یازدید: 131
- 1399/11/01

یدالله بابائی قاسم آبادی

کد متوفی: 6075966 یازدید: 89
02/09/1955 - 05/03/2020

یدالله بابائی قاسم آبادی

کد متوفی: 6075969 یازدید: 218
02/09/1955 - 05/03/2020

استادبهلول رودی

کد متوفی: 6076248 یازدید: 123
۱۳۱۴/۰۴/۲۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

سلیمان رمضان علیزاده

کد متوفی: 6076495 یازدید: 158
1341/01/14 - 1386/07/05

سیدمرتضی جعفری

کد متوفی: 6076748 یازدید: 114
- ۹۸/۱۲/۱۰

حاج هادی صدر

کد متوفی: 6081147 یازدید: 313
- 1392/12/24

حسن رجبی کیوانی

کد متوفی: 6082673 یازدید: 210
1322/01/02 - 1398/12/25

علی (حاج عزیز) پورترابزاده رودسری

کد متوفی: 6093450 یازدید: 356
-

سلمان سلیمانی گیلاکجانی

کد متوفی: 6093581 یازدید: 465
- 1399/12/30

معصومه دسترنج

کد متوفی: 6093617 یازدید: 116
-

یزدان زندی فرزند شهیدش؛ امید زندی

کد متوفی: 6095130 یازدید: 105
-

یوسف صدیقی

کد متوفی: 6096111 یازدید: 90
1312.7.6 - 1396.3.6

سردار محمدعلی حق بین

کد متوفی: 6103925 یازدید: 98
-

فاطمه فاطمه چراغی - چراغعلی چراغی

کد متوفی: 6104114 یازدید: 79
- 1384-1367

محمود شعبان زاده

کد متوفی: 6104168 یازدید: 1265
1309/10/2 - 1399/7/14

سارا حیدری مقدم۱۳۶۷

کد متوفی: 6106708 یازدید: 2756
1367/05/18 - 1400/02/04

حسین حسن‌زاده

کد متوفی: 6110064 یازدید: 275
1332/11/10 - 1400/02/11

فاطمه ملک محمدی

کد متوفی: 6112444 یازدید: 227
۱۳۶۱/۴/۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کبری بافراست

کد متوفی: 6112895 یازدید: 336
-

بهمن آقائی

کد متوفی: 6113306 یازدید: 92
-

مرحوم رضا عصمتی فرزند جعفر عصمتی

کد متوفی: 6118680 یازدید: 288
1329 - 1400/08/02

فرزند اشکور

کد متوفی: 6119662 یازدید: 90
-

وحید الله قلی پور

کد متوفی: 6121374 یازدید: 70
1361/11/22 - 1400/02/24

میرحسین میرهاشمی سیگارودی

کد متوفی: 6123983 یازدید: 183
1323 - 1378

لیلا آقاجانی

کد متوفی: 6125977 یازدید: 99
1318/02/04 - 1398/02/13

لیلا آقاجانی

کد متوفی: 6125982 یازدید: 918
1318/02/04 - 1398/02/13

خانم زهرا یوسفی

کد متوفی: 6126173 یازدید: 199
-

زهرا نصرالله زاده

کد متوفی: 6128952 یازدید: 108
- 1400/04/15

علی لاجوردی

کد متوفی: 6130983 یازدید: 111
-

ارسلان فرج زاده

کد متوفی: 6131501 یازدید: 122
-

سیدهادی سیدمحمدی

کد متوفی: 6132688 یازدید: 166
1363/01/15 - 1394/05/01

محمد باقر محمودی

کد متوفی: 6134226 یازدید: 55
1313/01/01 - 1400/04/30

فلورا نیکخو

کد متوفی: 6135142 یازدید: 129
-

ابوالحسن انتظاری

کد متوفی: 6137202 یازدید: 98
-

محمود مهرابی لیمنجوبی

کد متوفی: 6137385 یازدید: 55
1317/01/09 - 1399/10/19

ابراهیم احدی

کد متوفی: 6139150 یازدید: 96
-

داوود حیدرپور

کد متوفی: 6140521 یازدید: 128
1319/08/07 - 1400/05/18

مسعود رحمتی

کد متوفی: 6140733 یازدید: 239
1378/05/14 - 1399/02/16

حاج رحیم رحیم زاده

کد متوفی: 6141310 یازدید: 103
-

قاسم غلامپور

کد متوفی: 6141975 یازدید: 51
-

قاسم غلامپور

کد متوفی: 6141981 یازدید: 66
-

یادبود شادروان سیدحسن سیدترابی

کد متوفی: 6143346 یازدید: 351
- 1400/05/29

فاطمه بهمنی

کد متوفی: 6143878 یازدید: 104
- 1400/05/28

حسن فرخ نیا

کد متوفی: 6143896 یازدید: 327
1312 - 1400/06/03

خیرالنسا بابایی

کد متوفی: 6143916 یازدید: 242
- 1400/06/03

کربلایی سکینه رضاییان چنیجانی

کد متوفی: 6146993 یازدید: 225
1330/06/15 - 1400/03/14

مهدی هاشمی

کد متوفی: 6148123 یازدید: 111
1346/12/02 - 1400/06/08

ناصر سلیمانی گیلاکجانی

کد متوفی: 6151327 یازدید: 206
1333/05/04 - 1400/06/20

مریم کارگر گواسرائی

کد متوفی: 6151607 یازدید: 75
1365/06/05 - 1400/05/25

احمد رحمتی

کد متوفی: 6152189 یازدید: 156
- 1400/06/27

علی اسماعیلی

کد متوفی: 6157520 یازدید: 92
- 1393/08/15

مرضیه علیزاده مقدم

کد متوفی: 6158534 یازدید: 88
-

محدثه میرزاعلی پور

کد متوفی: 6158913 یازدید: 42
1364 - 1400

حسین فرجی

کد متوفی: 6161134 یازدید: 64
1346/04/01 - 1389/02/10

ایرج رحیمی

کد متوفی: 6161897 یازدید: 80
- 1400/08/23

محمد نصرتی گزافرودی

کد متوفی: 6165143 یازدید: 29
-

محمد نصرتی گزافرودی

کد متوفی: 6165147 یازدید: 117
-

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6165219 یازدید: 23
-

ماهرخ الله بداشتی

کد متوفی: 6169239 یازدید: 440
1359/06/31 - 1393/10/04

زهرا حسین پور

کد متوفی: 6170669 یازدید: 113
1291/03/07 - 1400/04/05

قربان احمدنیا ریابی

کد متوفی: 6170675 یازدید: 24
-

علی طبیب رودسری

کد متوفی: 6179369 یازدید: 74
-

مشهدی خانوم صراحی آقا جانپور

کد متوفی: 6179654 یازدید: 54
- 1400/11/16

منیره بان برهستیا

کد متوفی: 6179761 یازدید: 187
1328/01/20 - 1385/11/20

سیدابوالحسن اصل مند

کد متوفی: 6182075 یازدید: 16
1312 - 1361/09/09

صغری باذوق

کد متوفی: 6183174 یازدید: 221
1307 - 1400/11/30

احمد حریری

کد متوفی: 6183390 یازدید: 186
1311 - 1400/11/11

عبدالغی رحیمی گورجی

کد متوفی: 6183408 یازدید: 20
1291/03/15 - 1367/12/05

عبدالغنی رحیمی گورجی

کد متوفی: 6183414 یازدید: 127
1291/03/15 - 1367/12/05

حاج احمد رحیمی گورجی

کد متوفی: 6183458 یازدید: 1442
1328/12/16 - 1398/12/17

مرحوم محمد علی اسماعیلی

کد متوفی: 6184560 یازدید: 16
- 1388/10/22

سید جعفر نوری

کد متوفی: 6186164 یازدید: 27
1310/07/05 - 1373/04/05

حسن مرادی واجارگاه

کد متوفی: 6187177 یازدید: 21
- 1400/12/22

محسن باقی پور سارمی

کد متوفی: 6188382 یازدید: 62
- 1398/11/08

بلقیس بخشی چالکسرائی

کد متوفی: 6188974 یازدید: 96
1315/06/02 - 1400/12/04

سیدجواد سیدآقایی

کد متوفی: 6189271 یازدید: 61
1343/03/03 - 1398/03/28

ام البنین کهنسال بوساری

کد متوفی: 6191568 یازدید: 48
1330/01/03 - 1390/11/06

آمنه خلیلی

کد متوفی: 6192573 یازدید: 178
1323/02/10 - 1401/01/15

یحیی ترابی

کد متوفی: 6193533 یازدید: 200
- 1401/01/23

غلام رستمی

کد متوفی: 6194364 یازدید: 33
-

هاجر یوسف زاده

کد متوفی: 6194374 یازدید: 15
1315/05/14 - 1379/07/14

هاجر موسی پور

کد متوفی: 6194388 یازدید: 38
-

غلام رستمی

کد متوفی: 6194394 یازدید: 30
-

غلامحسین مشکوری

کد متوفی: 6194432 یازدید: 22
-

مرتضی آقاجانپور گزافرودی

کد متوفی: 6196074 یازدید: 25
- 1400/06/10

سیده جمیله موسوی سارسری

کد متوفی: 6197759 یازدید: 388
1318/09/05 - 1401/02/04

امیر (حسن) حسینیان رودسری

کد متوفی: 6200522 یازدید: 14
- 1384/09/22

کوثر ابراهیمی

کد متوفی: 6204973 یازدید: 421
-

حاجیه خانم رفعت موسی زاده صیاد محله

کد متوفی: 6206915 یازدید: 15
1331/10/12 - 1400/05/04

فاطمه بهمنی

کد متوفی: 6211979 یازدید: 14
1324/05/12 -

نورالله حسن پور

کد متوفی: 6213227 یازدید: 11
1319/10/04 - 1401/04/17

شهریار باقرپسند تمیجانی

کد متوفی: 6215724 یازدید: 60
1346/04/01 - 1400/02/05

عطااله حسین زاده

کد متوفی: 6216116 یازدید: 11
-

کوثرجان ابراهیمی

کد متوفی: 6217729 یازدید: 85
1390/07/20 - 1401/04/02
Loading...

لطفا شکیبا باشید