آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ماکو

صغری حیدر پور

کد متوفی: 4547 یازدید: 150
-

ناصر هشترودی اصل

کد متوفی: 9780 یازدید: 114
-

مظفر ابراهیم پور

کد متوفی: 20718 یازدید: 165
-

رباب عزت پناهی

کد متوفی: 20722 یازدید: 161
-

مریم زینالپور

کد متوفی: 56694 یازدید: 145
-

یحیی حیدری

کد متوفی: 68106 یازدید: 132
-

اسدالله باباپور

کد متوفی: 70555 یازدید: 138
-

کربلایی انور اسدزاده

کد متوفی: 70590 یازدید: 291
-

امیر محمد حسنی

کد متوفی: 71227 یازدید: 223
-

سلبناز علیزاده شاه بندلو

کد متوفی: 73464 یازدید: 113
-

حاجی نریمان پس پوری

کد متوفی: 74149 یازدید: 119
-

رضا قنبرزاده

کد متوفی: 75792 یازدید: 561
-

یونس حسین پور

کد متوفی: 77220 یازدید: 126
-

الماس ادهمی و حسین امیری ..

کد متوفی: 77689 یازدید: 217
2و 9دی ماه - 17و7مهرماه

سمیه باقرزاده

کد متوفی: 78487 یازدید: 125
-

رحیم عباس زاده

کد متوفی: 800860 یازدید: 115
-

خسرو قنبرزاده

کد متوفی: 6001235 یازدید: 114
-

محمود ابراهیمی

کد متوفی: 6001815 یازدید: 135
-

داریوش قهرمان زاده

کد متوفی: 6002069 یازدید: 152
-

عین الله روستا

کد متوفی: 6002433 یازدید: 132
-

ولی داداش زاده

کد متوفی: 6004045 یازدید: 123
-

شاهرخ پیشه ور

کد متوفی: 6018162 یازدید: 125
-

اسماعیل آزرم

کد متوفی: 6018324 یازدید: 125
-

سکینه جعفرزاده

کد متوفی: 6018366 یازدید: 123
-

مهدی پیشه ور

کد متوفی: 6020183 یازدید: 514
-

حاج ارشد رسول زاده

کد متوفی: 6023905 یازدید: 134
-

ذوالفعلی جلیل زاده

کد متوفی: 6026078 یازدید: 128
-

حسنقلی اسماعیلی

کد متوفی: 6026108 یازدید: 126
-

نرگس نصرالله زاده

کد متوفی: 6026653 یازدید: 106
-

کربلایی نرگس نصرالله زاده

کد متوفی: 6026666 یازدید: 106
-

خانم حدیقه قره خانلو

کد متوفی: 6034836 یازدید: 110
-

سودا آتشین

کد متوفی: 6035027 یازدید: 141
-

حجت رضائی

کد متوفی: 6037675 یازدید: 118
-

حجت رضائی

کد متوفی: 6038434 یازدید: 131
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038938 یازدید: 120
-

آرش باباپور

کد متوفی: 6043411 یازدید: 113
-

حیدرعلی مهدیزاده

کد متوفی: 6044435 یازدید: 117
-

حاجیه گلثوم حسین زاده

کد متوفی: 6044632 یازدید: 111
-

قربان محمد زاده

کد متوفی: 6045430 یازدید: 114
-

عارف زینالپور

کد متوفی: 6051164 یازدید: 122
-

کربلایی اسماعیل زینالپور

کد متوفی: 6051199 یازدید: 107
-

حیدرعلی خدادادی

کد متوفی: 6053102 یازدید: 120
-

نوروز نجف زاده

کد متوفی: 6053257 یازدید: 124
-

هوا عباس زاده

کد متوفی: 6061372 یازدید: 98
-

ناصر مهدی‌زاده

کد متوفی: 6062829 یازدید: 824
1369/06/29 - 1398/05/15

گلشن صمدزاده

کد متوفی: 6068159 یازدید: 130
-

موسی پروین

کد متوفی: 6068717 یازدید: 157
-

حجت رضایی

کد متوفی: 6068808 یازدید: 122
- 1399.08.28

ایران حسن نژاد

کد متوفی: 6069098 یازدید: 161
-

میر صابر نقیب زاده

کد متوفی: 6075187 یازدید: 125
-

میر صابر نقیب زاده

کد متوفی: 6075202 یازدید: 135
- 1399/12/06

صابر نقیب زاده

کد متوفی: 6076196 یازدید: 129
-

پیام جدیدی

کد متوفی: 6077801 یازدید: 129
1371/01/01 - 1399/12/10

زهرا قاسم زاده

کد متوفی: 6082283 یازدید: 121
-

ظریفه تقی زاده

کد متوفی: 6082680 یازدید: 144
1331/1/1 - 1390/8/25

حبیبه آیرملو

کد متوفی: 6083118 یازدید: 123
1317/06/05 - 1399/12/21

شعبانعلی حسنی

کد متوفی: 6112764 یازدید: 95
1312/01/04 - 1399/02/31

شعبانعلی حسنی

کد متوفی: 6112765 یازدید: 456
1312/01/04 - 1399/02/31

عزیز آذرخش

کد متوفی: 6112794 یازدید: 194
1311/03/13 - 1400/02/12

سنار وکالتی

کد متوفی: 6116974 یازدید: 303
- 1400/02/04

جواد عبداله زاده

کد متوفی: 6122004 یازدید: 99
- 1400/02/08

جمیله لایقی بلخکانلو

کد متوفی: 6127904 یازدید: 64
- 1400/02/28

جملیه لایقی بلخکانلو

کد متوفی: 6127922 یازدید: 132
-

بهروز جهانگیری

کد متوفی: 6131530 یازدید: 779
- 1400/04/11

کربلایی بهنام جعفرزاده

کد متوفی: 6135804 یازدید: 63
1363/08/01 - 1400/05/04

حسین حسین زاده و عیسی حسین زاده

کد متوفی: 6169042 یازدید: 33
-

صاحبقلی اکبری

کد متوفی: 6171953 یازدید: 22
- 1400/10/11

عمر آصفی

کد متوفی: 6172009 یازدید: 19
- 1400/10/10

مصطفی اسکندری

کد متوفی: 6172051 یازدید: 19
-

کربلایی حمید مرتضی زاده

کد متوفی: 6172055 یازدید: 18
-

رسول نصیرزاده

کد متوفی: 6173474 یازدید: 12
-

ناصر مهدی زاده

کد متوفی: 6182816 یازدید: 39
1369/06/29 -

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6184543 یازدید: 172
1335/12/20 - 1398/10/13

جواد مولایی

کد متوفی: 6186834 یازدید: 7
-

بهروز جليل زاده باغچه جوقي

کد متوفی: 6188966 یازدید: 278
1321/12/01 - 1400/12/16

صفیه متقیانی

کد متوفی: 6200670 یازدید: 2
1333/06/01 - 1401/03/06

ناحید اصغرنژاد

کد متوفی: 6203116 یازدید: 24
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید