آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شفت

صغری نظری

کد متوفی: 8853 یازدید: 262
-

اقای علی نصرالهی چکوسری

کد متوفی: 9917 یازدید: 193
-

فاطمه شفقتی

کد متوفی: 24077 یازدید: 230
-

هدیه شاهرخی

کد متوفی: 25703 یازدید: 246
-

آقاي سيف زاده

کد متوفی: 63112 یازدید: 191
-

زنده یاد مرحوم سیاوش رمضانی

کد متوفی: 77912 یازدید: 168
-

جعفر فلاح زاده

کد متوفی: 6001230 یازدید: 190
-

فاطمه (زیبا) قاسملو

کد متوفی: 6018908 یازدید: 340
-

کربلایی رضا یوسفی

کد متوفی: 6024748 یازدید: 180
-

حاج محمدرضا شفیعی

کد متوفی: 6029874 یازدید: 166
-

بهمن شبرنگ عثماوندانی

کد متوفی: 6065294 یازدید: 302
1348/12/20 - 1397/9/5

محمدعلی مهربان

کد متوفی: 6078446 یازدید: 162
-

کد متوفی: 6097291 یازدید: 166
-

شاهرخ انصاری پیرسرائی

کد متوفی: 6097296 یازدید: 262
-

فرض‌اله صحرانورد

کد متوفی: 6106087 یازدید: 727
1322/02/17 - 1400/02/06

نصیب اله یوسف مدد سیاهمزگی

کد متوفی: 6106746 یازدید: 187
-

سید مصطفی میرحاتمی سیاهمزگی

کد متوفی: 6106955 یازدید: 172
-

ایران رئوف قصبه

کد متوفی: 6111992 یازدید: 138
-

زهرا صالحی

کد متوفی: 6111993 یازدید: 131
-

سیدعلی موسویان

کد متوفی: 6143606 یازدید: 243
- 1400/06/02

محمد یوسف کریمی تکرمی

کد متوفی: 6194707 یازدید: 28
-

کربلایی خانم گل دهقان زاده

کد متوفی: 6198165 یازدید: 39
- 1400

حاج تقي صادقي كوچصفهاني

کد متوفی: 6218346 یازدید: 67
1302/10/03 - 1391/08/10

عباس رشیدی

کد متوفی: 6223121 یازدید: 7
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید