آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شفت

صغری نظری

کد متوفی: 8853 یازدید: 449
-

اقای علی نصرالهی چکوسری

کد متوفی: 9917 یازدید: 240
-

فاطمه شفقتی

کد متوفی: 24077 یازدید: 294
-

هدیه شاهرخی

کد متوفی: 25703 یازدید: 343
-

آقاي سيف زاده

کد متوفی: 63112 یازدید: 236
-

زنده یاد مرحوم سیاوش رمضانی

کد متوفی: 77912 یازدید: 210
-

جعفر فلاح زاده

کد متوفی: 6001230 یازدید: 246
-

فاطمه (زیبا) قاسملو

کد متوفی: 6018908 یازدید: 434
-

کربلایی رضا یوسفی

کد متوفی: 6024748 یازدید: 224
-

حاج محمدرضا شفیعی

کد متوفی: 6029874 یازدید: 196
-

بهمن شبرنگ عثماوندانی

کد متوفی: 6065294 یازدید: 383
1348/12/20 - 1397/9/5

محمدعلی مهربان

کد متوفی: 6078446 یازدید: 241
-

کد متوفی: 6097291 یازدید: 210
-

شاهرخ انصاری پیرسرائی

کد متوفی: 6097296 یازدید: 314
-

فرض‌اله صحرانورد

کد متوفی: 6106087 یازدید: 800
1322/02/17 - 1400/02/06

نصیب اله یوسف مدد سیاهمزگی

کد متوفی: 6106746 یازدید: 239
-

سید مصطفی میرحاتمی سیاهمزگی

کد متوفی: 6106955 یازدید: 228
-

ایران رئوف قصبه

کد متوفی: 6111992 یازدید: 193
-

زهرا صالحی

کد متوفی: 6111993 یازدید: 196
-

سیدعلی موسویان

کد متوفی: 6143606 یازدید: 327
- 1400/06/02

محمد یوسف کریمی تکرمی

کد متوفی: 6194707 یازدید: 79
-

کربلایی خانم گل دهقان زاده

کد متوفی: 6198165 یازدید: 82
- 1400

حاج تقي صادقي كوچصفهاني

کد متوفی: 6218346 یازدید: 107
1302/10/03 - 1391/08/10

عباس رشیدی

کد متوفی: 6223121 یازدید: 47
-

کربلایی یوسف زارع

کد متوفی: 6232339 یازدید: 505
-

سید عباس موسوی

کد متوفی: 6235331 یازدید: 121
1346/04/20 - 1396/09/27

رضا فلاح

کد متوفی: 6248153 یازدید: 5
1335/06/01 - 1403/01/12
Loading...

لطفا شکیبا باشید