آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فومن

حسینگل رجب زاده

کد متوفی: 7181 یازدید: 205
-

لیلا عباسی

کد متوفی: 15569 یازدید: 166
-

فخری قلی زاده

کد متوفی: 17813 یازدید: 144
-

مرتضی زراعتی

کد متوفی: 18574 یازدید: 300
-

بهمن هاتف

کد متوفی: 20164 یازدید: 192
-

سجاد عاشوری

کد متوفی: 23155 یازدید: 206
-

جابر آفرین زاد

کد متوفی: 24891 یازدید: 170
-

جابر آفرین زاد

کد متوفی: 24917 یازدید: 196
-

جابر آفرین زاد

کد متوفی: 24922 یازدید: 187
-

كربلايي محمد علي حيدري شالمائي

کد متوفی: 25115 یازدید: 218
-

حاج كاظم نيك نهاد

کد متوفی: 25582 یازدید: 200
-

حاج علي رضائي نيا

کد متوفی: 25637 یازدید: 165
-

خاتون دانشمند

کد متوفی: 29274 یازدید: 188
-

حدیقه پور محمدی

کد متوفی: 31479 یازدید: 162
-

حسن جمالی دزدکی

کد متوفی: 31483 یازدید: 169
-

عین الله کاظم پور

کد متوفی: 33014 یازدید: 243
-

مروارید چوپانی

کد متوفی: 33024 یازدید: 162
-

امیر ملایی

کد متوفی: 41095 یازدید: 216
-

خیرانسا بانوی گیگاسری

کد متوفی: 41415 یازدید: 178
-

حاج علی عاشوری

کد متوفی: 44102 یازدید: 244
1324/01/01 - 1399/08/17

حاج حمید کامران زاده

کد متوفی: 48800 یازدید: 315
-

قربان رمضانزاده ماکلوانی

کد متوفی: 57729 یازدید: 142
-

علی اصغر الماسی

کد متوفی: 58113 یازدید: 177
-

على پارسا چيرانى

کد متوفی: 59186 یازدید: 140
-

عباس علاءالدینی

کد متوفی: 63442 یازدید: 132
-

غلامرضا قرباني حق

کد متوفی: 75627 یازدید: 114
-

کربلایی فرخنده ریحان صفت

کد متوفی: 75877 یازدید: 117
-

نگار صبحتی

کد متوفی: 76117 یازدید: 109
-

شمس الملوک حسنی سیگاری

کد متوفی: 6002095 یازدید: 150
-

محمد مجتبايي ثبوتي

کد متوفی: 6002155 یازدید: 135
-

عمار افروزی

کد متوفی: 6002866 یازدید: 129
-

فرخ محمدی زاده

کد متوفی: 6003490 یازدید: 207
-

جمال وحید خسمخی

کد متوفی: 6014824 یازدید: 146
-

فاطمه رهبر(ایوبی)

کد متوفی: 6015566 یازدید: 134
-

فاطمه رهبر (همسر مرحوم جواد ایوبی)

کد متوفی: 6015568 یازدید: 126
-

کربلایی عزیزاله احمدی کردآبادی

کد متوفی: 6022338 یازدید: 138
-

خانم طیبه ایوبی کلده

کد متوفی: 6034404 یازدید: 211
-

محمد فیض

کد متوفی: 6041667 یازدید: 136
-

محمد صفی زاده

کد متوفی: 6044835 یازدید: 130
-

محمود احمدزاده

کد متوفی: 6045472 یازدید: 118
-

سیدیحیی موسوی

کد متوفی: 6046314 یازدید: 130
-

انیس حسین پور

کد متوفی: 6046320 یازدید: 140
-

فخری حسین پور

کد متوفی: 6046325 یازدید: 120
-

مرحوم مغفور حاج محمد فیض

کد متوفی: 6048344 یازدید: 212
-

احياء يوسف زاده فشالمى

کد متوفی: 6051187 یازدید: 131
-

فاطمه صحرانورد

کد متوفی: 6051818 یازدید: 116
-

علی نژادفلاحی خطیب گورابی

کد متوفی: 6056331 یازدید: 124
- 1399/3/18

علی نژادفلاحی

کد متوفی: 6056343 یازدید: 122
- 1399/03/18

سجاد عاشوري قلعه رودخاني

کد متوفی: 6063450 یازدید: 161
1359/11/14 - 1382/09/04

حسین غزلی

کد متوفی: 6064301 یازدید: 565
1316/06/16 - 1396/10/17

مریم (رزا) غزلی

کد متوفی: 6064302 یازدید: 466
-

سلطان علی و کاظم و معصومه و سیده نسیمه سمیعی و شفیعی

کد متوفی: 6067384 یازدید: 228
1311/12/8 - 1385/24/4

اکبر شادمان ملاسرایی

کد متوفی: 6069017 یازدید: 133
-

حمیدرضا شادمان ملاسرایی

کد متوفی: 6069022 یازدید: 152
-

کاسگل بخشی زاده

کد متوفی: 6070930 یازدید: 138
-

اسماعیل اهوی آتشین

کد متوفی: 6075244 یازدید: 124
-

علی رسایی

کد متوفی: 6076373 یازدید: 1311
۱۰ دی ۱۳۱۵ - ۱۲ اسفند ۱

علی رسایی

کد متوفی: 6076646 یازدید: 110
۱۷/۶/۱۳۱۵ - ۱۲/۱۲/۱۳۹۰

ابراهیم رهبان پژوهی

کد متوفی: 6078898 یازدید: 131
۱۳۲۲/۱۰/۹ - ۱۳۹۶/۳/۲۷

حیات ابراهیم زاده

کد متوفی: 6078901 یازدید: 136
۱۳۲۶/۳/۲۶ - ۱۳۹۹/۱/۱۴

محمد عبداله پور

کد متوفی: 6095248 یازدید: 103
1334/01/02 - 1400/01/08

محمد عبداله پور

کد متوفی: 6095493 یازدید: 103
1334/01/02 - 1400/01/08

محمد عبداله پور

کد متوفی: 6095496 یازدید: 710
1334/01/02 - 1400/01/08

عباس غلامی

کد متوفی: 6095584 یازدید: 426
1323/5/2 - 1398/9/19

مشهدی یوسف حسین خواه فومنی

کد متوفی: 6097340 یازدید: 216
۱۳۰۸ - ۱۳۸۰/۶/۱۳

علی جان ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6099300 یازدید: 151
- 1400/01/25

علیجان ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6099416 یازدید: 435
۱۳۴۱/۰۵/۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

مرتضی میرزایی

کد متوفی: 6100697 یازدید: 696
-

حميد هدي صفت

کد متوفی: 6100890 یازدید: 304
-

کلثوم معصومی

کد متوفی: 6101656 یازدید: 121
۱۳۱۲ - ۱۳۶۵

شهربانو بی کس

کد متوفی: 6107392 یازدید: 216
- 1395/02/09

حاج محمد علی قدیمی

کد متوفی: 6108233 یازدید: 232
۱۳۳۲/۴/۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

جمشید رنجبر

کد متوفی: 6109360 یازدید: 362
1344/05/04 - 1396/02/11

رضا صادقی

کد متوفی: 6109639 یازدید: 262
1319/09/01 - 1399/09/24

مرضیه اسکندرپور

کد متوفی: 6113587 یازدید: 89
1940 - 1997/5/8

طوبی تیغ نورد (سیاه پیرانی)

کد متوفی: 6113877 یازدید: 244
-

حاج محمد وقاری

کد متوفی: 6115074 یازدید: 555
- 1399/08/13

سیده فاطمه میرعبدالعظیمی

کد متوفی: 6115504 یازدید: 127
- 1395/2/10

نجمه نوروزخواه

کد متوفی: 6119026 یازدید: 114
1336/01/02 - 1394/01/08

جمالعلی جانپرور

کد متوفی: 6120668 یازدید: 128
-

حجت فلاح گنج جو

کد متوفی: 6121660 یازدید: 566
1337/04/03 - 1400/03/07

عسگر شجاع

کد متوفی: 6124384 یازدید: 102
- 1399/04/06

عسگر شجاع

کد متوفی: 6124391 یازدید: 127
1332/02/05 - 1399/04/06

عسگر شجاع

کد متوفی: 6124420 یازدید: 150
1332/02/05 - 1399/04/06

حاج حميد آزموده

کد متوفی: 6130236 یازدید: 544
1348/08/01 - 1399/05/24

سید حاج آقاو فاطمه شعبانی و اقتصادی

کد متوفی: 6132427 یازدید: 196
1321/07/07 - 1387/02/23

حاج محمود صفري

کد متوفی: 6133254 یازدید: 115
-

سکینه نازیابی

کد متوفی: 6134258 یازدید: 808
1338/06/15 - 1400/05/03

ولی بیدار گسکرئی

کد متوفی: 6137912 یازدید: 223
1338/03/08 - 1391/05/22

عزیز قنبری

کد متوفی: 6143414 یازدید: 203
1323/02/02 - 1398/06/02

مریم دروازه

کد متوفی: 6150567 یازدید: 73
-

مشهدی محمد رسول چوب برزیده

کد متوفی: 6159097 یازدید: 53
1314/01/08 - 1400/07/20

عطیه کاشف

کد متوفی: 6160626 یازدید: 33
1334/07/01 - 1394/08/27

علی صالحی

کد متوفی: 6163176 یازدید: 61
-

عبدالله نیکروان

کد متوفی: 6163928 یازدید: 26
- 1396/12/24

رامین نیکخواه

کد متوفی: 6165177 یازدید: 246
- 1400/09/10

احمد حاجتی کلفتی

کد متوفی: 6166966 یازدید: 40
-

اسماعیل ربیعی

کد متوفی: 6167859 یازدید: 75
-

اصلان رهبان

کد متوفی: 6169394 یازدید: 72
-

شهید محمد امام پناهی

کد متوفی: 6169469 یازدید: 14
1346 - 1365/10/02

حاجیه سکینه گلپرور

کد متوفی: 6172724 یازدید: 159
1313/10/01 - 1390/10/14

عباس بامداد ماسوله

کد متوفی: 6176219 یازدید: 107
- 1400/10/28

زهرا مسعودی قلعه رودخانی

کد متوفی: 6177046 یازدید: 96
1305/06/02 - 1391/11/30

پرویز خوشسیرت

کد متوفی: 6177324 یازدید: 56
1348/05/02 - 1400/10/14

مصطفی نرگسی

کد متوفی: 6180683 یازدید: 15
1374/08/29 - 1399/04/09

علی نیک نام

کد متوفی: 6181649 یازدید: 44
-

محمد مشهور

کد متوفی: 6182457 یازدید: 7
-

محمد مشهور

کد متوفی: 6182733 یازدید: 29
1329/02/03 - 1400/11/27

غلامرضا بردبار

کد متوفی: 6186913 یازدید: 11
-

غلامرضا بردبار

کد متوفی: 6186936 یازدید: 182
-

غلامرضا بردبار

کد متوفی: 6187193 یازدید: 10
1331/06/20 - 1400/12/21

هدیه شفیعی هدیه شفیعی دزدکی

کد متوفی: 6189553 یازدید: 8
1369/01/14 -

حسين تقوي

کد متوفی: 6191585 یازدید: 26
1307/08/16 - 1395/04/28

سید فاضل میری

کد متوفی: 6193430 یازدید: 157
1329/02/03 - 1401/01/25

علی بهرامی

کد متوفی: 6193596 یازدید: 7
- 1401/01/14

آیت‌الله محمدتقی بهجت فومنی

کد متوفی: 6194051 یازدید: 9
1295/06/02 - 1388/02/27

محمد علی جعفری

کد متوفی: 6194666 یازدید: 14
-

محمد علی جعفری

کد متوفی: 6194684 یازدید: 9
-

سکینه باخدا

کد متوفی: 6196193 یازدید: 8
1320/09/04 - 1400/10/18

سکینه باخدا

کد متوفی: 6196195 یازدید: 75
1320/09/04 - 1400/10/18

سید عظیم دستخط گشتی

کد متوفی: 6197812 یازدید: 243
1310 - 1401

یوسف یوسفی قله رودخانی

کد متوفی: 6202811 یازدید: 12
1310/12/05 - 1347/03/05

مرحوم شاعر دولت دوست

کد متوفی: 6213518 یازدید: 116
- 1401/06/02

محمد عباسی

کد متوفی: 6213833 یازدید: 8
-

احیا حسینی

کد متوفی: 6214336 یازدید: 39
-

علی اصغر ایمانی سیاهمزگی

کد متوفی: 6214341 یازدید: 20
1319/11/09 - 1398/06/08

سیده فاطمه رفعت پناه گشتی

کد متوفی: 6217707 یازدید: 23
1313/07/06 - 1401/06/06

زینب قربانزاده

کد متوفی: 6218376 یازدید: 6
-

زینب قربان پور

کد متوفی: 6218446 یازدید: 9
1334/10/20 - 1385/11/02
Loading...

لطفا شکیبا باشید