آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فومن

حسینگل رجب زاده

کد متوفی: 7181 یازدید: 282
-

لیلا عباسی

کد متوفی: 15569 یازدید: 237
-

فخری قلی زاده

کد متوفی: 17813 یازدید: 230
-

مرتضی زراعتی

کد متوفی: 18574 یازدید: 505
-

بهمن هاتف

کد متوفی: 20164 یازدید: 271
-

سجاد عاشوری

کد متوفی: 23155 یازدید: 293
-

جابر آفرین زاد

کد متوفی: 24891 یازدید: 255
-

جابر آفرین زاد

کد متوفی: 24917 یازدید: 263
-

جابر آفرین زاد

کد متوفی: 24922 یازدید: 257
-

كربلايي محمد علي حيدري شالمائي

کد متوفی: 25115 یازدید: 280
-

حاج كاظم نيك نهاد

کد متوفی: 25582 یازدید: 305
-

حاج علي رضائي نيا

کد متوفی: 25637 یازدید: 214
-

خاتون دانشمند

کد متوفی: 29274 یازدید: 244
-

حدیقه پور محمدی

کد متوفی: 31479 یازدید: 241
-

حسن جمالی دزدکی

کد متوفی: 31483 یازدید: 249
-

عین الله کاظم پور

کد متوفی: 33014 یازدید: 469
-

مروارید چوپانی

کد متوفی: 33024 یازدید: 285
-

امیر ملایی

کد متوفی: 41095 یازدید: 320
-

خیرانسا بانوی گیگاسری

کد متوفی: 41415 یازدید: 223
-

حاج علی عاشوری

کد متوفی: 44102 یازدید: 403
1324/01/01 - 1399/08/17

حاج حمید کامران زاده

کد متوفی: 48800 یازدید: 463
-

قربان رمضانزاده ماکلوانی

کد متوفی: 57729 یازدید: 193
-

علی اصغر الماسی

کد متوفی: 58113 یازدید: 248
-

على پارسا چيرانى

کد متوفی: 59186 یازدید: 199
-

عباس علاءالدینی

کد متوفی: 63442 یازدید: 183
-

غلامرضا قرباني حق

کد متوفی: 75627 یازدید: 159
-

کربلایی فرخنده ریحان صفت

کد متوفی: 75877 یازدید: 159
-

نگار صبحتی

کد متوفی: 76117 یازدید: 166
-

شمس الملوک حسنی سیگاری

کد متوفی: 6002095 یازدید: 202
-

محمد مجتبايي ثبوتي

کد متوفی: 6002155 یازدید: 184
-

عمار افروزی

کد متوفی: 6002866 یازدید: 188
-

فرخ محمدی زاده

کد متوفی: 6003490 یازدید: 257
-

جمال وحید خسمخی

کد متوفی: 6014824 یازدید: 204
-

فاطمه رهبر(ایوبی)

کد متوفی: 6015566 یازدید: 182
-

فاطمه رهبر (همسر مرحوم جواد ایوبی)

کد متوفی: 6015568 یازدید: 188
-

کربلایی عزیزاله احمدی کردآبادی

کد متوفی: 6022338 یازدید: 193
-

خانم طیبه ایوبی کلده

کد متوفی: 6034404 یازدید: 302
-

محمد فیض

کد متوفی: 6041667 یازدید: 189
-

محمد صفی زاده

کد متوفی: 6044835 یازدید: 189
-

محمود احمدزاده

کد متوفی: 6045472 یازدید: 199
-

سیدیحیی موسوی

کد متوفی: 6046314 یازدید: 190
-

انیس حسین پور

کد متوفی: 6046320 یازدید: 205
-

فخری حسین پور

کد متوفی: 6046325 یازدید: 178
-

مرحوم مغفور حاج محمد فیض

کد متوفی: 6048344 یازدید: 262
-

احياء يوسف زاده فشالمى

کد متوفی: 6051187 یازدید: 171
-

فاطمه صحرانورد

کد متوفی: 6051818 یازدید: 191
-

علی نژادفلاحی خطیب گورابی

کد متوفی: 6056331 یازدید: 170
- 1399/3/18

علی نژادفلاحی

کد متوفی: 6056343 یازدید: 159
- 1399/03/18

سجاد عاشوري قلعه رودخاني

کد متوفی: 6063450 یازدید: 251
1359/11/14 - 1382/09/04

حسین غزلی

کد متوفی: 6064301 یازدید: 649
1316/06/16 - 1396/10/17

مریم (رزا) غزلی

کد متوفی: 6064302 یازدید: 533
-

سلطان علی و کاظم و معصومه و سیده نسیمه سمیعی و شفیعی

کد متوفی: 6067384 یازدید: 282
1311/12/8 - 1385/24/4

اکبر شادمان ملاسرایی

کد متوفی: 6069017 یازدید: 191
-

حمیدرضا شادمان ملاسرایی

کد متوفی: 6069022 یازدید: 199
-

کاسگل بخشی زاده

کد متوفی: 6070930 یازدید: 177
-

اسماعیل اهوی آتشین

کد متوفی: 6075244 یازدید: 173
-

علی رسایی

کد متوفی: 6076373 یازدید: 2989
۱۰ دی ۱۳۱۵ - ۱۲ اسفند ۱

علی رسایی

کد متوفی: 6076646 یازدید: 163
۱۷/۶/۱۳۱۵ - ۱۲/۱۲/۱۳۹۰

ابراهیم رهبان پژوهی

کد متوفی: 6078898 یازدید: 209
۱۳۲۲/۱۰/۹ - ۱۳۹۶/۳/۲۷

حیات ابراهیم زاده

کد متوفی: 6078901 یازدید: 195
۱۳۲۶/۳/۲۶ - ۱۳۹۹/۱/۱۴

محمد عبداله پور

کد متوفی: 6095248 یازدید: 154
1334/01/02 - 1400/01/08

محمد عبداله پور

کد متوفی: 6095493 یازدید: 148
1334/01/02 - 1400/01/08

محمد عبداله پور

کد متوفی: 6095496 یازدید: 749
1334/01/02 - 1400/01/08

عباس غلامی

کد متوفی: 6095584 یازدید: 512
1323/5/2 - 1398/9/19

مشهدی یوسف حسین خواه فومنی

کد متوفی: 6097340 یازدید: 297
۱۳۰۸ - ۱۳۸۰/۶/۱۳

علی جان ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6099300 یازدید: 203
- 1400/01/25

علیجان ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6099416 یازدید: 520
۱۳۴۱/۰۵/۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

مرتضی میرزایی

کد متوفی: 6100697 یازدید: 767
-

حميد هدي صفت

کد متوفی: 6100890 یازدید: 365
-

کلثوم معصومی

کد متوفی: 6101656 یازدید: 149
۱۳۱۲ - ۱۳۶۵

شهربانو بی کس

کد متوفی: 6107392 یازدید: 349
- 1395/02/09

حاج محمد علی قدیمی

کد متوفی: 6108233 یازدید: 326
۱۳۳۲/۴/۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

جمشید رنجبر

کد متوفی: 6109360 یازدید: 442
1344/05/04 - 1396/02/11

رضا صادقی

کد متوفی: 6109639 یازدید: 308
1319/09/01 - 1399/09/24

مرضیه اسکندرپور

کد متوفی: 6113587 یازدید: 181
1940 - 1997/5/8

طوبی تیغ نورد (سیاه پیرانی)

کد متوفی: 6113877 یازدید: 293
-

حاج محمد وقاری

کد متوفی: 6115074 یازدید: 630
- 1399/08/13

سیده فاطمه میرعبدالعظیمی

کد متوفی: 6115504 یازدید: 220
- 1395/2/10

نجمه نوروزخواه

کد متوفی: 6119026 یازدید: 157
1336/01/02 - 1394/01/08

جمالعلی جانپرور

کد متوفی: 6120668 یازدید: 167
-

حجت فلاح گنج جو

کد متوفی: 6121660 یازدید: 616
1337/04/03 - 1400/03/07

عسگر شجاع

کد متوفی: 6124384 یازدید: 143
- 1399/04/06

عسگر شجاع

کد متوفی: 6124391 یازدید: 174
1332/02/05 - 1399/04/06

عسگر شجاع

کد متوفی: 6124420 یازدید: 206
1332/02/05 - 1399/04/06

حاج حميد آزموده

کد متوفی: 6130236 یازدید: 629
1348/08/01 - 1399/05/24

سید حاج آقاو فاطمه شعبانی و اقتصادی

کد متوفی: 6132427 یازدید: 236
1321/07/07 - 1387/02/23

حاج محمود صفري

کد متوفی: 6133254 یازدید: 674
-

سکینه نازیابی

کد متوفی: 6134258 یازدید: 891
1338/06/15 - 1400/05/03

ولی بیدار گسکرئی

کد متوفی: 6137912 یازدید: 280
1338/03/08 - 1391/05/22

عزیز قنبری

کد متوفی: 6143414 یازدید: 249
1323/02/02 - 1398/06/02

مریم دروازه

کد متوفی: 6150567 یازدید: 104
-

مشهدی محمد رسول چوب برزیده

کد متوفی: 6159097 یازدید: 102
1314/01/08 - 1400/07/20

عطیه کاشف

کد متوفی: 6160626 یازدید: 79
1334/07/01 - 1394/08/27

علی صالحی

کد متوفی: 6163176 یازدید: 142
-

عبدالله نیکروان

کد متوفی: 6163928 یازدید: 74
- 1396/12/24

رامین نیکخواه

کد متوفی: 6165177 یازدید: 285
- 1400/09/10

احمد حاجتی کلفتی

کد متوفی: 6166966 یازدید: 86
-

اسماعیل ربیعی

کد متوفی: 6167859 یازدید: 122
-

اصلان رهبان

کد متوفی: 6169394 یازدید: 97
-

شهید محمد امام پناهی

کد متوفی: 6169469 یازدید: 46
1346 - 1365/10/02

حاجیه سکینه گلپرور

کد متوفی: 6172724 یازدید: 189
1313/10/01 - 1390/10/14

عباس بامداد ماسوله

کد متوفی: 6176219 یازدید: 187
- 1400/10/28

زهرا مسعودی قلعه رودخانی

کد متوفی: 6177046 یازدید: 144
1305/06/02 - 1391/11/30

پرویز خوشسیرت

کد متوفی: 6177324 یازدید: 111
1348/05/02 - 1400/10/14

مصطفی نرگسی

کد متوفی: 6180683 یازدید: 90
1374/08/29 - 1399/04/09

علی نیک نام

کد متوفی: 6181649 یازدید: 69
-

محمد مشهور

کد متوفی: 6182457 یازدید: 34
-

محمد مشهور

کد متوفی: 6182733 یازدید: 54
1329/02/03 - 1400/11/27

غلامرضا بردبار

کد متوفی: 6186913 یازدید: 40
-

غلامرضا بردبار

کد متوفی: 6186936 یازدید: 204
-

غلامرضا بردبار

کد متوفی: 6187193 یازدید: 42
1331/06/20 - 1400/12/21

هدیه شفیعی هدیه شفیعی دزدکی

کد متوفی: 6189553 یازدید: 35
1369/01/14 -

حسين تقوي

کد متوفی: 6191585 یازدید: 47
1307/08/16 - 1395/04/28

سید فاضل میری

کد متوفی: 6193430 یازدید: 255
1329/02/03 - 1401/01/25

علی بهرامی

کد متوفی: 6193596 یازدید: 42
- 1401/01/14

آیت‌الله محمدتقی بهجت فومنی

کد متوفی: 6194051 یازدید: 40
1295/06/02 - 1388/02/27

محمد علی جعفری

کد متوفی: 6194666 یازدید: 35
-

محمد علی جعفری

کد متوفی: 6194684 یازدید: 26
-

سکینه باخدا

کد متوفی: 6196193 یازدید: 74
1320/09/04 - 1400/10/18

سکینه باخدا

کد متوفی: 6196195 یازدید: 120
1320/09/04 - 1400/10/18

سید عظیم دستخط گشتی

کد متوفی: 6197812 یازدید: 326
1310 - 1401

یوسف یوسفی قله رودخانی

کد متوفی: 6202811 یازدید: 129
1310/12/05 - 1347/03/05

مرحوم شاعر دولت دوست

کد متوفی: 6213518 یازدید: 147
- 1401/06/02

محمد عباسی

کد متوفی: 6213833 یازدید: 72
-

احیا حسینی

کد متوفی: 6214336 یازدید: 85
-

علی اصغر ایمانی سیاهمزگی

کد متوفی: 6214341 یازدید: 64
1319/11/09 - 1398/06/08

سیده فاطمه رفعت پناه گشتی

کد متوفی: 6217707 یازدید: 135
1313/07/06 - 1401/06/06

زینب قربانزاده

کد متوفی: 6218376 یازدید: 28
-

زینب قربان پور

کد متوفی: 6218446 یازدید: 70
1334/10/20 - 1385/11/02

زهرا جم

کد متوفی: 6226121 یازدید: 70
- 1401/12/20

انوش (علی) فلاح

کد متوفی: 6226983 یازدید: 326
1353/11/10 - 1402/01/05

نوجوان رامین رنجکش

کد متوفی: 6228671 یازدید: 34
-

حسن محمدی چیرانی

کد متوفی: 6230146 یازدید: 63
1328/02/13 - 1396/05/26

زینب سلطانی

کد متوفی: 6230495 یازدید: 39
- 1402/01/23

حاج محسن پورجانی

کد متوفی: 6233261 یازدید: 724
1340/06/05 - 1402/04/01

محسن پورجانی

کد متوفی: 6233276 یازدید: 49
- 1402/04/02

محمد باقر صالحی

کد متوفی: 6235025 یازدید: 25
-

مرحوم جمشیدو مرحوم علی اکبری

کد متوفی: 6235413 یازدید: 62
-

معصومه صفری روشن

کد متوفی: 6235417 یازدید: 59
- 1397/07/01

کربلایی حامد پرسه

کد متوفی: 6242054 یازدید: 90
1363/04/24 - 1395/08/14

علی اصغر الماسی

کد متوفی: 6242990 یازدید: 27
1386/05/23 - 1399/08/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید