آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لاهیجان

حبیب مولایی

کد متوفی: 695 یازدید: 100
-

نقی شیخانی

کد متوفی: 3985 یازدید: 111
-

ناصر زهد قدسی

کد متوفی: 4012 یازدید: 97
-

نادر زهد قدسی

کد متوفی: 4014 یازدید: 104
-

حاج ابوالقاسم اصغری نژاد

کد متوفی: 4103 یازدید: 88
-

سیده کیمیا مدنی

کد متوفی: 4435 یازدید: 79
-

حاج کربلایی علی رضا رهنمای فلاح

کد متوفی: 5281 یازدید: 82
-

گل آقا برزو

کد متوفی: 8363 یازدید: 71
-

جانعلی میرزایی

کد متوفی: 9455 یازدید: 132
-

صراحی تازه

کد متوفی: 9830 یازدید: 79
-

مسلم قنبری زیازی

کد متوفی: 9969 یازدید: 161
-

ابراهیم رشکن

کد متوفی: 17078 یازدید: 90
-

ابراهیم شعبان پور

کد متوفی: 17831 یازدید: 75
-

احمد عاشوری پاشاکی

کد متوفی: 17902 یازدید: 841
-

معصومه فرح وشی

کد متوفی: 17914 یازدید: 97
-

رحمت تاشپور تاشپور

کد متوفی: 18110 یازدید: 109
-

غلامحسن دانشور پاشاکی

کد متوفی: 19246 یازدید: 75
-

خانم گل کریمی

کد متوفی: 19253 یازدید: 75
-

ژیلا عاشوری پاشاکی

کد متوفی: 20428 یازدید: 786
-

ام البنین صدفی

کد متوفی: 23043 یازدید: 102
-

ام البنین صدفی

کد متوفی: 23058 یازدید: 86
-

ام البنین صدفی

کد متوفی: 23120 یازدید: 73
-

حاج ذبیح الله گلشاهی

کد متوفی: 23328 یازدید: 90
-

منوچهر شیخان

کد متوفی: 27389 یازدید: 72
-

ناصر صادقی

کد متوفی: 29674 یازدید: 108
-

ناصر پورابراهیم

کد متوفی: 31897 یازدید: 69
-

ناصر پورابراهیم

کد متوفی: 31900 یازدید: 67
-

رضا ابراهیم پور

کد متوفی: 31969 یازدید: 73
-

اسماعيل خردپور

کد متوفی: 32771 یازدید: 84
-

رقیه مباشرامینی

کد متوفی: 34529 یازدید: 148
-

محمد ابراهیم حق شناس

کد متوفی: 34858 یازدید: 83
-

محمد (طاها) معصوم پور امیر آبادی

کد متوفی: 37186 یازدید: 212
-

حاج رمضان حاج رمضان حقیقت شناس

کد متوفی: 37531 یازدید: 68
-

قمر رسولی

کد متوفی: 37999 یازدید: 64
-

حسین آذین معراج علیدوست

کد متوفی: 41045 یازدید: 64
-

حاج محمد زمانی

کد متوفی: 43548 یازدید: 123
-

فاطمه نعیمی

کد متوفی: 47822 یازدید: 62
-

آذر دعایی

کد متوفی: 48596 یازدید: 84
-

حلیمه کشت پرور لیالستانی

کد متوفی: 53721 یازدید: 68
-

حاج عباس نوربخش

کد متوفی: 54210 یازدید: 206
-

شهربانو ذاتی قاضیانی

کد متوفی: 55383 یازدید: 62
-

حاج محمدسلیمی حاج محمدسلیمی

کد متوفی: 55756 یازدید: 90
-

سیدابوطالب آقایی نژاد

کد متوفی: 57820 یازدید: 59
-

مونس رهنما فلاح

کد متوفی: 57823 یازدید: 75
-

تبرک دکا

کد متوفی: 62429 یازدید: 136
-

شمسی السادات علیزاده

کد متوفی: 63817 یازدید: 69
-

جمهور خیراندیش

کد متوفی: 66900 یازدید: 65
-

سيده نساء حسيني

کد متوفی: 67540 یازدید: 69
-

تیمور خسروی

کد متوفی: 72836 یازدید: 66
-

على دانشمند

کد متوفی: 74805 یازدید: 57
-

محمد علی اسلام دوست

کد متوفی: 75797 یازدید: 67
-

همتعلی قوامی پور

کد متوفی: 75828 یازدید: 53
-

راضیه سعادتی باهوش

کد متوفی: 75832 یازدید: 50
-

راضیه سعادتی باهاوش

کد متوفی: 75838 یازدید: 60
-

رحیم خیرخواه

کد متوفی: 75914 یازدید: 47
-

پوران (محترم) قوامی لاهیجی

کد متوفی: 79555 یازدید: 58
-

احمد محبی بازاده

کد متوفی: 800692 یازدید: 78
-

خواهران موقری موقری

کد متوفی: 6001191 یازدید: 96
-

کربلایی سید مهدی علوی

کد متوفی: 6004721 یازدید: 57
-

بانو رقیه محمددوست

کد متوفی: 6006742 یازدید: 71
-

حمید پورمحمد

کد متوفی: 6006866 یازدید: 66
-

علیرضا حبیبی لفمجانی

کد متوفی: 6007146 یازدید: 61
-

حسین حبیبی لفمجانی

کد متوفی: 6007158 یازدید: 91
-

صدیقه باقری

کد متوفی: 6007184 یازدید: 58
-

میرحمزه حسینی پور

کد متوفی: 6009683 یازدید: 72
-

کاظم علی نژادی

کد متوفی: 6011089 یازدید: 87
-

کاظم علی نژادی

کد متوفی: 6011562 یازدید: 73
-

سکینه ابراهیمی

کد متوفی: 6011810 یازدید: 59
-

فرید مشا ءزمینی

کد متوفی: 6012635 یازدید: 68
-

نرگس اکبری

کد متوفی: 6012798 یازدید: 63
-

نرگس اکبری

کد متوفی: 6012810 یازدید: 60
-

نرگس اکبری

کد متوفی: 6012828 یازدید: 61
-

نرگس اکبری

کد متوفی: 6012838 یازدید: 67
-

نرگس اکبری

کد متوفی: 6013037 یازدید: 78
-

تقی ( اباذر ) فکری فلاح

کد متوفی: 6013856 یازدید: 87
-

عبدالوهاب عاشوری میکال

کد متوفی: 6017371 یازدید: 73
-

اسماعیل احمدپور

کد متوفی: 6018728 یازدید: 103
-

حاجیه خانوم بمانیه یوسفی

کد متوفی: 6021704 یازدید: 68
-

حاج رضا شعبانی مالبیجار

کد متوفی: 6021747 یازدید: 74
-

پدر آقا مرتضی جوادی

کد متوفی: 6021784 یازدید: 80
-

منوچهر مجیدی

کد متوفی: 6027003 یازدید: 73
-

زیور عاشوری زاده

کد متوفی: 6027157 یازدید: 64
-

محمدرضا کریم

کد متوفی: 6028252 یازدید: 67
-

محمد رضا کریم

کد متوفی: 6028386 یازدید: 72
-

هاجر ره پیمای نرگسی

کد متوفی: 6028546 یازدید: 74
-

کیوان شرمسار

کد متوفی: 6031961 یازدید: 82
-

صفر علی پرآذران

کد متوفی: 6034156 یازدید: 73
-

صفر علی پرآذران

کد متوفی: 6034158 یازدید: 73
-

عالیه انشایی رودپشتی

کد متوفی: 6034855 یازدید: 152
-

عالیه انشائی

کد متوفی: 6035299 یازدید: 68
-

ابوطالب ( اسماعیل) پور تقی

کد متوفی: 6036792 یازدید: 96
۱۳۵۲/۰۳/۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

حاج حسین علیزاده

کد متوفی: 6038074 یازدید: 154
-

سید اشرف میررفتار حقی

کد متوفی: 6039511 یازدید: 74
-

کد متوفی: 6042898 یازدید: 73
-

کربلایی رضا کاظم پور یوسفده

کد متوفی: 6044307 یازدید: 67
-

حميد خاني پور

کد متوفی: 6045102 یازدید: 71
-

عذرا فلاح خوشرنگ طلب

کد متوفی: 6045373 یازدید: 63
-

کاظم و جهان صبح زاهدی

کد متوفی: 6045675 یازدید: 74
-

مولود فلاح توشه بخش

کد متوفی: 6046607 یازدید: 64
-

مولود فلا ح توشه بخش

کد متوفی: 6046615 یازدید: 62
-

مولود فلاح توشه بخش

کد متوفی: 6046619 یازدید: 61
-

مولود فلاح توشه بخش

کد متوفی: 6046628 یازدید: 70
-

ام سلمه فرحمند

کد متوفی: 6046843 یازدید: 80
-

اسماعیل دلیری

کد متوفی: 6046845 یازدید: 78
-

جهانگیر خوشحال سوستانی

کد متوفی: 6046874 یازدید: 164
-

فریدون سجاسی

کد متوفی: 6047482 یازدید: 72
-

مهندس مظاهر قنبری

کد متوفی: 6047511 یازدید: 64
-

محمد صابر

کد متوفی: 6048137 یازدید: 68
-

خلیل مصلح

کد متوفی: 6049080 یازدید: 75
-

هاجر علینژاد

کد متوفی: 6049103 یازدید: 61
-

عذرا فلاح

کد متوفی: 6051408 یازدید: 92
-

محترم کاظمی دوست

کد متوفی: 6055412 یازدید: 58
1313/10/2 - 1398/11/28

حاج حميد رفيع پرهيزكار

کد متوفی: 6056993 یازدید: 92
-

حاج پهلوان منصور مصلح

کد متوفی: 6057741 یازدید: 75
-

نسرین علیدوست خدیجه پوراصغر

کد متوفی: 6057752 یازدید: 57
-

نسرین علیدوست خدیجه پور اصغر

کد متوفی: 6057793 یازدید: 66
-

حاج نامدار و همسرمرحومه پوررضا

کد متوفی: 6057799 یازدید: 85
۱۳۰۸/۱۲/۲۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

حاج نامدار//حاجیه خانم سکینه پوررضا//حراتی

کد متوفی: 6057841 یازدید: 84
۱۳۰۸/۱۳۳۰ - ۱۳۹۶/۱۳۹۲

دینیدتی ژدژدزذزذز

کد متوفی: 6058958 یازدید: 74
-

سکینه چراغی

کد متوفی: 6059093 یازدید: 53
- 1370/11/03

حلیمه فلاح غلامعلی پور لیالستانی

کد متوفی: 6061411 یازدید: 153
1325/01/04 - 1399/11/04

کربلایی شعبان نوروزنیا

کد متوفی: 6061670 یازدید: 60
۱۳۴۴/۱۱/۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

شعبان نوروزنیا

کد متوفی: 6061730 یازدید: 56
1344/11/23 - 1399/11/08

ناصر رضایی مهر

کد متوفی: 6062971 یازدید: 370
1336/01/10 - 1399/10/28

عبدالحسین اسلام دوست

کد متوفی: 6063269 یازدید: 62
1315/03/10 - 1399/11/10

ملوک پوررحیمی گوکه

کد متوفی: 6063890 یازدید: 101
1311/11/6 - 1399/11/7

غلامرضا رمضانی ‌‌پور

کد متوفی: 6064007 یازدید: 70
-

رقیه منهاج پیما

کد متوفی: 6065627 یازدید: 78
1311/7/11 - 1387/2/27

خیرالنساء هاشمی

کد متوفی: 6067367 یازدید: 64
1314/9/4 - 1398/12/9

فاطمه عوضنیا

کد متوفی: 6067939 یازدید: 67
1324 - 1399

خیرالنساء جانی پور رودبنه

کد متوفی: 6069072 یازدید: 69
1318/11/10 - 1394/08/20

سید مهدی دولت

کد متوفی: 6069275 یازدید: 59
1365/04/07 - 1396/02/07

سید نورالدین سعادت

کد متوفی: 6069386 یازدید: 98
۱۳۵۷/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

لیلی قلی پور

کد متوفی: 6071176 یازدید: 62
1310/5/4 - 1399/11/26

مرحوم مرتضی فلاح تقی پور

کد متوفی: 6071468 یازدید: 478
1330/03/06 - 1399/11/24

حاجیه خانم کفایت فلاح نوروز محله

کد متوفی: 6073948 یازدید: 244
۱۳۳۳/۱۲/۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

مرضیه شاملی راد

کد متوفی: 6074707 یازدید: 74
- ۱۳۹۹/۱۲/۴

حاج حسین نصیحت گزار

کد متوفی: 6075332 یازدید: 91
- ۹۳/۱۲/۷

عسگر کاظمی دستک

کد متوفی: 6075726 یازدید: 62
-

عسگر کاظمی دستک

کد متوفی: 6075727 یازدید: 61
-

فاطمه علیجانی

کد متوفی: 6076609 یازدید: 72
1307 - 1388

رقیه صفرپور

کد متوفی: 6077266 یازدید: 79
۱۹۳۹/۲/۲۸ - ۲۰۱۵/۳/۱

محترم السادات كريمي بخش علوي

کد متوفی: 6079694 یازدید: 231
١٣٠٨ - ١٣٩٨

کتایون مجاوری سماک

کد متوفی: 6090848 یازدید: 444
- 1400/1/1

حیدرعلی صابردل ساده

کد متوفی: 6091197 یازدید: 150
-

حسین خادم نخجیری

کد متوفی: 6091432 یازدید: 78
1318 - 1389

نجفعلی قربان زاده

کد متوفی: 6093780 یازدید: 325
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

فاطمه شفیعی

کد متوفی: 6094459 یازدید: 218
1347/1/25 - 1400/1/13

فاطمه(فریبا) شفیعی

کد متوفی: 6094460 یازدید: 262
1347/1/25 - 1400/1/13

رحمت تاشپور

کد متوفی: 6094476 یازدید: 88
-

ساره ربیع پور

کد متوفی: 6094481 یازدید: 82
-

رمضان علی(گل آقا) سبحانی

کد متوفی: 6094483 یازدید: 71
-

فاطمه(فریبا) شفیعی میرصادقی

کد متوفی: 6097022 یازدید: 135
1347/1/25 - 1400/1/13

حسین قاسم نژاد

کد متوفی: 6099360 یازدید: 949
- 1399/11/2

حاج علی صبح زاهدی

کد متوفی: 6101026 یازدید: 130
- ۱۴۰۰/۱/۲۸

غلامحسین اسجدی برکادهی

کد متوفی: 6102152 یازدید: 136
-

محمد علی حق بین

کد متوفی: 6102701 یازدید: 248
- 1400/01/31

علی محمد قلعه تکی زاده

کد متوفی: 6103976 یازدید: 90
- 1362/02/02

علی صبح زاهدی

کد متوفی: 6105205 یازدید: 71
-

فاطمه کریمی آهندانی

کد متوفی: 6106960 یازدید: 62
1331 - 1400/02/07

فاطمه کریمی آهندانی

کد متوفی: 6106962 یازدید: 821
1331 - 1400/02/07

فاطمه(فریبا) شفیعی

کد متوفی: 6114338 یازدید: 88
1347/1/25 - 1400/1/13

فاطمه(فریبا) شفیعی

کد متوفی: 6114907 یازدید: 42
۱۳۴۷/۱/۲۵ - ۱۴۰۰/۱/۱۳

فاطمه(فریبا) شفیعی

کد متوفی: 6114910 یازدید: 54
۱۳۴۷/۱/۲۵ - ۱۴۰۰/۱/۱۳

حاج تقی خادم بهمنیار

کد متوفی: 6116352 یازدید: 378
1940/08/13 - 2021/05/06

پرویز اخوان اشرفیه

کد متوفی: 6117981 یازدید: 73
-

محمود اكبرزاده

کد متوفی: 6118471 یازدید: 36
-

حاج قربانعلي محمدي نژاد ناصركياده

کد متوفی: 6118908 یازدید: 236
1320/03/07 - 1400/02/24

حاج محمد شریف پور چوشلی

کد متوفی: 6119009 یازدید: 43
1339/08/15 - 1400/02/29

مصطفی امیدی

کد متوفی: 6119200 یازدید: 229
1332/04/05 - 1395/04/04

محمد شریف پور چوشلی

کد متوفی: 6119590 یازدید: 825
-

عبدالله‌ کریمی‌ بازکیائی

کد متوفی: 6120622 یازدید: 231
- 1400/03/01

رجبعلی فلاح علیپور لاهیجی

کد متوفی: 6120869 یازدید: 122
1310/01/01 - 1399/05/11

حاج حسین ایدرم(ملک زاده)

کد متوفی: 6121244 یازدید: 81
1314/12/01 - 1400/03/05

علی قربان پور

کد متوفی: 6121779 یازدید: 26
1366/01/01 -

نورسیده ارض پیما

کد متوفی: 6128099 یازدید: 34
1308/01/01 - 1400/04/11

نورسیده ارض پیما

کد متوفی: 6128117 یازدید: 381
1308/01/01 - 1400/04/11

حمید ارشادی حق

کد متوفی: 6128455 یازدید: 179
- 1400/04/11

محمد حسین پور

کد متوفی: 6130650 یازدید: 38
1359/02/17 - 1396/06/14

همسر مکرمه حاج آقا اکرامی

کد متوفی: 6134616 یازدید: 321
-

احمد سمیع نیا

کد متوفی: 6136803 یازدید: 159
1320/01/01 - 1396/07/17

معصومه سیدنظری

کد متوفی: 6138568 یازدید: 422
- 1400/05/18

سید رضا بکتاش

کد متوفی: 6139505 یازدید: 25
1339/01/03 - 1400/04/14

فرنگیس شیخان

کد متوفی: 6139924 یازدید: 25
1323/02/25 - 1395/04/09

محسن درخشان

کد متوفی: 6140859 یازدید: 85
- 1400/05/24

مرتضئ عباسپور

کد متوفی: 6140914 یازدید: 381
1374 - 1400/05/16

معزز اصغری

کد متوفی: 6142630 یازدید: 73
-

نرگس نمازخوان

کد متوفی: 6143336 یازدید: 225
-

حاج حسن قاسمی فربد

کد متوفی: 6143383 یازدید: 203
1311/11/02 - 1400/05/28

اکرم بختو

کد متوفی: 6143401 یازدید: 65
-

احسان اله شریفی خوبده

کد متوفی: 6146167 یازدید: 31
1321 - 1387/07/13

گل بهار رجب پور نخجیری

کد متوفی: 6146570 یازدید: 210
1325/07/01 - 1400/06/06

جعفر نژاد‌شریف‌پور

کد متوفی: 6147830 یازدید: 163
1321/11/21 - 1400/06/12

محمد تقی علیجانی

کد متوفی: 6148016 یازدید: 16
-

محمد حسین بشارتی

کد متوفی: 6148415 یازدید: 233
-

حجت السلام والمسلمین شیخ محمد تقی محبی

کد متوفی: 6148607 یازدید: 84
1327/12/10 - 1395/04/07

معصومه تیع نورد

کد متوفی: 6148727 یازدید: 418
-

یوسف نقدی پور

کد متوفی: 6149022 یازدید: 117
1320/08/05 - 1397/12/15

حسین کریمی

کد متوفی: 6149298 یازدید: 37
- 1380/06/18

سیدعلی جعفرکیا

کد متوفی: 6149401 یازدید: 35
1326/07/22 - 1388/10/13

نجمه صدیقی

کد متوفی: 6150109 یازدید: 284
- 1400/06/18

سیمین تقی زاده

کد متوفی: 6150745 یازدید: 148
- 1400/06/19

فریده‌ باباپور کمنی

کد متوفی: 6152410 یازدید: 26
1342/04/05 - 1400

محمد جواد عبیدی

کد متوفی: 6155242 یازدید: 483
1360/06/20 - 1400/07/09

یوسف و زهرا نقدی پور و هماورد

کد متوفی: 6156294 یازدید: 66
1320/08/05 - 1397/12/15

حاجیه کربلایی زهرا کریمی متعلق محلگی

کد متوفی: 6158382 یازدید: 77
1344/01/05 - 1397/08/29

سیف الله فلاح دوست

کد متوفی: 6158968 یازدید: 379
1343/03/05 - 1400/08/02

سیده زهرا اشرفی

کد متوفی: 6160340 یازدید: 6
1218/04/12 - 1389/04/23

حیدر اکرامی جلیسه

کد متوفی: 6162805 یازدید: 10
1318/06/12 - 1399/09/04

اسلام پورابراهیم

کد متوفی: 6164121 یازدید: 1
1342 - 1400/08/27
Loading...

لطفا شکیبا باشید