آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لنگرود

سیده معصومه هاشمی

کد متوفی: 3999 یازدید: 237
-

زهرا رستمی

کد متوفی: 6353 یازدید: 249
-

حسین باقری

کد متوفی: 7824 یازدید: 340
-

حجت اسماعیلی

کد متوفی: 7831 یازدید: 309
-

حسین اسماعیلی

کد متوفی: 7837 یازدید: 310
-

سیده ربابه کیایی

کد متوفی: 7875 یازدید: 1086
-

زهرا باقری

کد متوفی: 7877 یازدید: 296
-

سیده ملوک میرفندرسکی

کد متوفی: 7880 یازدید: 336
-

اسماعیل طلوع قمری

کد متوفی: 7889 یازدید: 1669
-

رشید طلوع قمری

کد متوفی: 7891 یازدید: 2648
-

حسن باقری

کد متوفی: 7893 یازدید: 283
-

مصطفی باقری

کد متوفی: 7895 یازدید: 672
-

مجید ظرافت انگیز لنگرودی

کد متوفی: 7896 یازدید: 437
-

مجید ظرافت انگیز

کد متوفی: 9316 یازدید: 437
-

لیلا صفرنژاد

کد متوفی: 10257 یازدید: 223
-

کلثوم صفری

کد متوفی: 10367 یازدید: 265
-

مریم(فرح) قاسمنژاد

کد متوفی: 10389 یازدید: 246
-

حاج علی ثامنی

کد متوفی: 10393 یازدید: 332
-

صادق مهماندوست

کد متوفی: 10403 یازدید: 230
-

مصیب صفرخواه

کد متوفی: 10406 یازدید: 224
-

مهدی زمانی

کد متوفی: 10480 یازدید: 247
-

موسی مهماندوست

کد متوفی: 10494 یازدید: 283
-

طهمورث اقبالی

کد متوفی: 10694 یازدید: 292
-

لیلا نوروزی

کد متوفی: 10887 یازدید: 216
-

رمضانعلی رفیق خواه

کد متوفی: 11447 یازدید: 329
-

رحیم مسیحا

کد متوفی: 13624 یازدید: 212
-

اسمعیل پیرواحمدی

کد متوفی: 14613 یازدید: 227
-

اسمعیل پیرواحمدی

کد متوفی: 14616 یازدید: 248
-

اسمعیل پیرواحمدی

کد متوفی: 14618 یازدید: 230
-

غلامحسین فلاح زاده

کد متوفی: 17118 یازدید: 246
-

زهرا رضائیان

کد متوفی: 20904 یازدید: 329
-

اسماعیل آقائی زاده فرحبخش

کد متوفی: 21071 یازدید: 259
-

احمد کاظمی

کد متوفی: 22823 یازدید: 288
-

مهری غلامی

کد متوفی: 22969 یازدید: 220
-

احمد پورزلفی هادی سمیع پور

کد متوفی: 23360 یازدید: 613
-

حاج مجید شفیعی

کد متوفی: 29986 یازدید: 315
-

اصغر رضایی منش

کد متوفی: 34514 یازدید: 336
-

اصغر رضایی منش

کد متوفی: 34729 یازدید: 230
-

حاج عیسی ربانی پاپکیادهی

کد متوفی: 37203 یازدید: 265
-

جواد صحرائی

کد متوفی: 37905 یازدید: 241
-

حاج آقا گدا علی هادی زاده

کد متوفی: 38166 یازدید: 289
-

صغری کیهال

کد متوفی: 38251 یازدید: 180
-

کربلایی صفورا اصلاحی پاپکیادهی

کد متوفی: 38473 یازدید: 188
-

ماهرخ آقایی پور

کد متوفی: 40071 یازدید: 199
-

کاظم اندرزا

کد متوفی: 45283 یازدید: 315
- 1367/10/26

کامران صفری

کد متوفی: 47332 یازدید: 251
-

حسین خانه زرین

کد متوفی: 50171 یازدید: 194
-

حسن فربود

کد متوفی: 52326 یازدید: 313
-

موسی ترابی گلسفیدی

کد متوفی: 53051 یازدید: 212
-

اکبر ترابی

کد متوفی: 57821 یازدید: 223
-

حوا مرادی

کد متوفی: 57822 یازدید: 321
-

ایرج ترابی

کد متوفی: 57825 یازدید: 213
-

حمید عسکری

کد متوفی: 69238 یازدید: 186
-

ايران خجسته

کد متوفی: 69662 یازدید: 268
-

ايران خجسته

کد متوفی: 71127 یازدید: 235
-

ايران خجسته

کد متوفی: 71169 یازدید: 257
-

مرحوم نوید(جلال) یوسفی نژاد

کد متوفی: 71982 یازدید: 153
-

صادق عسکری

کد متوفی: 75831 یازدید: 145
-

ماه بانو آقاجانی خشکدشتی

کد متوفی: 75842 یازدید: 162
-

سیدابوالفضل آل حسینی

کد متوفی: 78295 یازدید: 137
-

سید عباس میرنادم

کد متوفی: 79193 یازدید: 149
-

کربلایی بانو حورا اسپید سلوش

کد متوفی: 6005590 یازدید: 190
-

بانو کربلایی حورا اسپید سلوش

کد متوفی: 6005616 یازدید: 224
-

کربلایی حورا اسپید سلوش

کد متوفی: 6005634 یازدید: 256
-

نوید (جلال) یوسفی نژاد

کد متوفی: 6005760 یازدید: 225
-

سید رسول پوررضوانی

کد متوفی: 6006331 یازدید: 286
-

مهراد هادیپور

کد متوفی: 6008100 یازدید: 270
-

مرحوم حسن روحی پور

کد متوفی: 6009087 یازدید: 181
-

سکینه(ملیحه) نیک پور

کد متوفی: 6009100 یازدید: 286
-

سکینه(مدینه) سلیمانی

کد متوفی: 6009195 یازدید: 205
-

حاج شیخ رضا اسلامی کجیدی

کد متوفی: 6012782 یازدید: 528
-

حسن عباسی دریاسری

کد متوفی: 6013912 یازدید: 226
-

شاپور دوستدار

کد متوفی: 6016448 یازدید: 202
-

علی نجات و ختایی حسن زاده

کد متوفی: 6016856 یازدید: 167
-

صادق ملکی

کد متوفی: 6018206 یازدید: 175
-

عیسی رضاپور

کد متوفی: 6019009 یازدید: 179
-

فرشيد نارنجى

کد متوفی: 6019342 یازدید: 237
-

سلیمان علی پور

کد متوفی: 6019607 یازدید: 175
-

احمد خجسته کومله

کد متوفی: 6020883 یازدید: 249
-

اسماعیل و حسین جمالی

کد متوفی: 6021023 یازدید: 231
-

حاج کریمعلی نجفی

کد متوفی: 6021256 یازدید: 231
-

کریم علی نجفی

کد متوفی: 6021336 یازدید: 171
-

نصرت قربانی

کد متوفی: 6021902 یازدید: 184
-

حکیمه وهاجر مقدسی

کد متوفی: 6021951 یازدید: 185
-

فاطمه شیخ ثانی پور

کد متوفی: 6023607 یازدید: 155
-

سیده صدیقه موسوی

کد متوفی: 6023865 یازدید: 195
-

محمود محمدی پور شیوا

کد متوفی: 6024694 یازدید: 222
-

جابر ملایی

کد متوفی: 6026786 یازدید: 181
-

صغري(بتول) قاسمعليپور

کد متوفی: 6028421 یازدید: 192
-

سيروس دلشاد

کد متوفی: 6032431 یازدید: 183
-

کربلایی علی قلیانی دریاکناری

کد متوفی: 6035094 یازدید: 176
-

كربلايي علي قلياني درياكناري

کد متوفی: 6035121 یازدید: 378
-

مهدي شكوه

کد متوفی: 6035294 یازدید: 163
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039204 یازدید: 181
-

تقی بابائی

کد متوفی: 6039690 یازدید: 200
-

حاجیه خانم محترم خانم پورحسین

کد متوفی: 6042934 یازدید: 803
-

مشهدی علی نجات

کد متوفی: 6043002 یازدید: 173
-

مرضیه حسن زاده

کد متوفی: 6043007 یازدید: 176
-

علی نجات حسن زاده

کد متوفی: 6043436 یازدید: 167
-

راضیه حسن زاده

کد متوفی: 6043440 یازدید: 157
-

اسماعیل دهبان

کد متوفی: 6046405 یازدید: 236
-

اسماعیل دهبان

کد متوفی: 6046410 یازدید: 218
-

سرکار خانوم گلپور گلپور

کد متوفی: 6046531 یازدید: 185
-

شریعه شامخی صابر

کد متوفی: 6047267 یازدید: 183
-

عفت الشریعه شامخی لنگرودی

کد متوفی: 6047275 یازدید: 225
-

زهرا گلپور

کد متوفی: 6047583 یازدید: 224
-

محمد باقر پور باقر فتیده

کد متوفی: 6048454 یازدید: 188
-

محمد باقر پور باقر فتیده

کد متوفی: 6048460 یازدید: 187
-

محمد باقر پور باقر فتیده

کد متوفی: 6048465 یازدید: 208
-

رحیم رضایی

کد متوفی: 6049032 یازدید: 274
-

حسن شریعت ناصری

کد متوفی: 6051172 یازدید: 254
-

لیلا جعفرنزاد

کد متوفی: 6052078 یازدید: 153
-

سیده سکینه موسوی سراجاری

کد متوفی: 6052369 یازدید: 210
-

زهرا گلپور

کد متوفی: 6054308 یازدید: 196
-

حمزه فلاح حسین پور

کد متوفی: 6054574 یازدید: 185
-

سید جعفر نصیری سلوشی

کد متوفی: 6054584 یازدید: 200
-

حسین مکتبی

کد متوفی: 6055114 یازدید: 194
-

داوود همتی مقدم

کد متوفی: 6058678 یازدید: 167
-

موسی خیری

کد متوفی: 6058884 یازدید: 179
- 1399/11/3

مولود خانم پورحسین

کد متوفی: 6064934 یازدید: 424
-

سید منصوره موسوی( همسر شیخ حسن پورحسینی)

کد متوفی: 6065565 یازدید: 189
1310/10/08 - 1389/07/22

شیخ حسن پورحسینی

کد متوفی: 6065572 یازدید: 167
1305/07/03 - 1363/11/03

جابر راد قصبه

کد متوفی: 6068349 یازدید: 204
1347/06/20 - 1373/11/21

سکینه ( شهناز ) قدرتی

کد متوفی: 6069257 یازدید: 158
-

محمدحسین شبرنگ مریدانی

کد متوفی: 6070418 یازدید: 451
1325 - 1399

صدیقه اسماعیلی جلیسه

کد متوفی: 6071719 یازدید: 157
1321.10.10 - 1386.11.29

مرحومه صدیقه اسماعیلی جلیسه

کد متوفی: 6071722 یازدید: 153
13211010 - 13861129

حاج رجبعلی میرزاآقایی

کد متوفی: 6072641 یازدید: 209
1308 - 1390/7/28

مادروپدر چابک وخانی

کد متوفی: 6075463 یازدید: 147
-

رجبعلی بادگیسو

کد متوفی: 6075513 یازدید: 407
-

سید احمد توسلی شلمانی

کد متوفی: 6075930 یازدید: 463
1324/06/22 - 1399/08/01

کربلایی حلیمه صالح پور

کد متوفی: 6076515 یازدید: 146
-

عباس درخشان

کد متوفی: 6076545 یازدید: 171
-

شهربانو رجبی

کد متوفی: 6076943 یازدید: 157
-

سیدعباس انصاری سیده فاطمه اصلمند

کد متوفی: 6078841 یازدید: 242
-

حاج هادی وطن خواه

کد متوفی: 6082194 یازدید: 195
3/8/41 - 22/12/98

حاج هادی وطن خواه

کد متوفی: 6082201 یازدید: 472
3/8/41 - 22/12/98

صدیقه بینوا

کد متوفی: 6083391 یازدید: 165
1111 - 1398

زهرا آرزومند

کد متوفی: 6093096 یازدید: 144
1344/12/20 - 1400/1/8

كربلايي حاج محسن اماني شلماني

کد متوفی: 6095874 یازدید: 194
-

سیب خانم اصغری

کد متوفی: 6097830 یازدید: 297
1327 - 1399/12/23

حمید رضا جستان *خاوران*

کد متوفی: 6098714 یازدید: 199
۱۳۴۹/۱/۲۷ - ۲۱/۱/۱۴۰۰

حسین مظلومی

کد متوفی: 6101419 یازدید: 151
- 2021/04/10

حسین مظلومی

کد متوفی: 6101421 یازدید: 2330
- 1400/01/21

فاطمه گل پور

کد متوفی: 6101757 یازدید: 118
- 29/1/1400

سید کاظم حسینی

کد متوفی: 6103555 یازدید: 145
۱۳۰۹ - ۱۳۸۴

هاجر خصالی

کد متوفی: 6104179 یازدید: 2043
1311/9/3 - 1393/3/25

خلیل شفیعی

کد متوفی: 6106446 یازدید: 476
- 1400

انیس آل اسماعیل

کد متوفی: 6107468 یازدید: 645
- 1400/01/26

حاج علی غلامی

کد متوفی: 6115330 یازدید: 609
-

صغری فرجودی

کد متوفی: 6121178 یازدید: 113
-

لیلا محمدی پور

کد متوفی: 6122817 یازدید: 96
- 1400/03/14

غلامعلی قربانی

کد متوفی: 6122919 یازدید: 259
1315/01/01 - 1400/02/11

محمود وفايی گیلانی

کد متوفی: 6123834 یازدید: 217
1315/01/04 - 1400/02/29

زیبا فرید

کد متوفی: 6125750 یازدید: 191
1334/03/20 - 1393/07/13

فاطمه ابراهیم نژاد شلمانی

کد متوفی: 6126098 یازدید: 307
-

گل قشنگم حاجیه خانم طاهره غلامیان لنگرودی

کد متوفی: 6127800 یازدید: 301
1327/10/02 - 1399/05/24

فضه اسماعیلی

کد متوفی: 6128567 یازدید: 193
-

حجت سجودی

کد متوفی: 6132138 یازدید: 351
1347/10/12 - 1399/12/25

فاطمه کریمی نژاد

کد متوفی: 6135776 یازدید: 227
- 1400/05/10

حاج جانعلی صوفی

کد متوفی: 6139388 یازدید: 199
1319/07/20 - 1399/11/15

اسماعیل آردی

کد متوفی: 6139528 یازدید: 267
1342/02/07 - 1400/05/17

سیده معصومه هاتف

کد متوفی: 6140076 یازدید: 118
1327/04/15 - 1400/05/24

سیده مصومه هاتف

کد متوفی: 6140818 یازدید: 686
-

زهرا یکتایی

کد متوفی: 6141327 یازدید: 235
1349/12/20 - 1399/04/29

مرضیه ابراهیم پور

کد متوفی: 6141403 یازدید: 125
1351/01/04 - 1381/09/20

غلامعلی فدایی مریدانی

کد متوفی: 6143186 یازدید: 119
1331 - 1386/12/25

باقر فرزند کمال حبیب زاده

کد متوفی: 6145599 یازدید: 374
1311/04/04 - 1400/06/06

سیده راضیه (فوزیه) باقرزاده فرزند سید هادی

کد متوفی: 6147054 یازدید: 733
1333/01/19 - 1400/06/09

محمدعلی کامیاب

کد متوفی: 6147872 یازدید: 396
1332/06/09 - 1400/04/21

مینا کرامتی راد و علیرضا برهانیان

کد متوفی: 6149592 یازدید: 481
1372/12/02 - 1398/07/18

اسمعیل پیرو احمدی لنگرودی

کد متوفی: 6151829 یازدید: 167
- 1399/06/29

سید ابولفضل موسوی

کد متوفی: 6153331 یازدید: 100
1323/08/15 - 1400/06/23

سید ابوالفضل موسوی

کد متوفی: 6155036 یازدید: 266
1324/02/01 - 1400/06/22

آسیه رنجور

کد متوفی: 6155945 یازدید: 682
- 1400

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6156323 یازدید: 128
-

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6156430 یازدید: 117
-

حاجیه خانوم سیده عذرا میرحیدری

کد متوفی: 6159272 یازدید: 850
1329/01/01 - 1400/08/04

مرضیه خیرخواه

کد متوفی: 6163711 یازدید: 99
1314/04/14 - 1400/09/03

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6165222 یازدید: 85
-

مجید توتچی فتیدهی

کد متوفی: 6166648 یازدید: 111
-

سیدحسین حسینی

کد متوفی: 6169312 یازدید: 55
1357/03/01 - 1400/03/05

شکراله کاظمی شلمانی

کد متوفی: 6170399 یازدید: 197
-

صغری حمزه پور پهمدانی

کد متوفی: 6171073 یازدید: 74
1335/04/06 - 1392/06/21

حسن پورملالنكرودي

کد متوفی: 6171320 یازدید: 118
- 1400/10/05

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172450 یازدید: 90
-

محمد مهدی نیک صولت

کد متوفی: 6180641 یازدید: 109
- 1391/02/08

حسن فرضی پور

کد متوفی: 6180654 یازدید: 50
-

حسن فرضی پور

کد متوفی: 6180655 یازدید: 64
-

حسن فرضی پور

کد متوفی: 6180657 یازدید: 62
1360/06/12 - 1384/01/21

قدیم علی پورصمد لیلی

کد متوفی: 6183985 یازدید: 177
1327/05/10 - 1399/12/12

علی اکبر عاقلی

کد متوفی: 6184882 یازدید: 108
-

رقیه چراغچی

کد متوفی: 6185282 یازدید: 58
-

مریم پوراصغر

کد متوفی: 6185369 یازدید: 93
- 1400/12/02

محمدرضا(هانی) نشاط

کد متوفی: 6186195 یازدید: 735
1365/06/30 - 1400/12/16

مهرداد امین

کد متوفی: 6186923 یازدید: 122
-

علی اکبر عابد

کد متوفی: 6187408 یازدید: 142
- 1400/12/21

سید محمد اجدادی

کد متوفی: 6187506 یازدید: 86
1324/03/14 - 1400/11/25

هانی نشاط

کد متوفی: 6188031 یازدید: 58
-

منیژه شهداب لنگرودی

کد متوفی: 6188391 یازدید: 177
1346/11/14 - 1400/02/14

علی اصغر جهان‌بین مراددهنده

کد متوفی: 6188651 یازدید: 43
-

علی اصغر جانی پور

کد متوفی: 6188719 یازدید: 205
1331/03/04 - 1397/05/14

صالحه دست افکن

کد متوفی: 6188724 یازدید: 116
1331/03/14 - 1400/05/08

مرضیه محمدزاده

کد متوفی: 6188820 یازدید: 193
- 1401/01/01

زهرا محمدی

کد متوفی: 6193474 یازدید: 139
1330 - 1394/10/26

حاج محمد شفیعی چافی

کد متوفی: 6193664 یازدید: 111
- 1377/03/20

رمضانعلی اخگری

کد متوفی: 6194506 یازدید: 353
1315/02/01 - 1400/05/29

سوری فلاح.اکبری نژاد

کد متوفی: 6195639 یازدید: 53
-

سوری فلاح اکبری نژاد

کد متوفی: 6195709 یازدید: 60
1358/04/29 - 1400/09/21

مسرور فلاح اکبری نژاد

کد متوفی: 6195711 یازدید: 54
1358/04/29 - 1400/09/21

امیرحسین پورجعفر

کد متوفی: 6200558 یازدید: 388
-

امیرحسین پورجعفر

کد متوفی: 6200814 یازدید: 53
1381/06/13 - 1401/01/28

، حسین امیدی

کد متوفی: 6202014 یازدید: 347
1313/10/06 - 1400/03/18

ماجد آل حصین

کد متوفی: 6202139 یازدید: 165
1383/11/18 - 1401/01/07

سیده هاجر رضایی فرزند سید تقی

کد متوفی: 6202955 یازدید: 50
1303/01/02 - 1382/03/28

صابره پوررضایی

کد متوفی: 6203619 یازدید: 285
- 1401/03/28

نیر ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6204956 یازدید: 74
-

نیر ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6205017 یازدید: 180
- 1401/04/08

کبری یوسفی

کد متوفی: 6205168 یازدید: 50
-

صادق کامکار

کد متوفی: 6208458 یازدید: 234
1347/06/06 - 1367/05/05

محمد و جابر آقاجانی

کد متوفی: 6208476 یازدید: 98
-

سعید رحیمی موبندانی

کد متوفی: 6208743 یازدید: 423
- 1401/04/21

حاجیه خانم رقیه افتخاری

کد متوفی: 6211827 یازدید: 101
1324/10/14 - 1400/06/01

رضا یکتایی

کد متوفی: 6211989 یازدید: 109
1357/06/30 - 1401/02/24

رشید سمیع پور کومنی

کد متوفی: 6214605 یازدید: 121
- 1399/02/07

صفرعلی بابائی بارکوسرایی

کد متوفی: 6219488 یازدید: 638
- 1401/09/03

خدیجه نارنجی

کد متوفی: 6220421 یازدید: 120
1329/01/08 - 1394/09/22

مریم شیخ طاهر

کد متوفی: 6220717 یازدید: 95
- 1400/11/04

صغری قربان زاد گوهری

کد متوفی: 6221077 یازدید: 35
1344/03/03 - 1398/02/08

آقای حبیبی

کد متوفی: 6221383 یازدید: 110
-

محمد حاجی زاده

کد متوفی: 6221399 یازدید: 38
1319/06/17 - 1376/09/01

رقیه عبادت طلب

کد متوفی: 6224511 یازدید: 219
- 1401/11/20

سیدهاشم محمدی

کد متوفی: 6227532 یازدید: 122
-

(حاج محمد صفری لوکلایه)

کد متوفی: 6227544 یازدید: 274
- 1402/01/11

موسی اسمعیلی

کد متوفی: 6228839 یازدید: 172
-

مریم حسن پور

کد متوفی: 6233665 یازدید: 60
1364/10/30 - 1400/06/01

کتابعلی کاظمی

کد متوفی: 6233815 یازدید: 147
1339/07/09 - 1402/04/12

سیده صغری موسوی

کد متوفی: 6234143 یازدید: 129
1314/08/05 - 1402/04/19

کیانوش بهراد

کد متوفی: 6234490 یازدید: 320
-

فاطمه نیکروان گلسفیدی

کد متوفی: 6234774 یازدید: 26
1326/01/02 - 1402/04/05

عزیزالله کشتکار لنگرودی

کد متوفی: 6234896 یازدید: 29
-

عزیزالله عزیزالله کشتکار لنگرودی

کد متوفی: 6234899 یازدید: 31
-

تقی ساقی

کد متوفی: 6236500 یازدید: 38
1336/01/12 - 1398/08/02

ثریا رضایی نژاد

کد متوفی: 6236502 یازدید: 55
1326/01/01 - 1400/06/06

رفیع دلخوش

کد متوفی: 6237314 یازدید: 27
-

مهوش خوش سرور

کد متوفی: 6237315 یازدید: 20
1315 - 1400

سیما ربیع خواه

کد متوفی: 6237784 یازدید: 48
-

روح انگیز مهردل درخشنده

کد متوفی: 6241368 یازدید: 33
1331/01/16 - 1386/07/20

غلامحسین تجلی رانکوهی

کد متوفی: 6241868 یازدید: 96
1334/03/17 - 1398/09/14

سیدتقی نصیری سلوش

کد متوفی: 6242523 یازدید: 16
1325/01/01 - 1384/05/15

مونس پورحبیب

کد متوفی: 6242527 یازدید: 17
1329/03/16 - 1394/06/19

مادرم زینب عاشق اهل بیت

کد متوفی: 6244290 یازدید: 16
1326/12/18 - 1402/10/02

مهدی دوستی

کد متوفی: 6245327 یازدید: 11
-

طیبه نیکپور کورنده

کد متوفی: 6245601 یازدید: 66
- 1402/11/25

نجمه شریف زاده

کد متوفی: 6248544 یازدید: 30
-

صفورا رحیمی گواسرائی(آقازن)

کد متوفی: 6248781 یازدید: 26
1330/12/29 - 1402/10/09

محمود حبیبی

کد متوفی: 6251559 یازدید: 7
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید