آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لنگرود

سیده معصومه هاشمی

کد متوفی: 3999 یازدید: 72
-

زهرا رستمی

کد متوفی: 6353 یازدید: 88
-

حسین باقری

کد متوفی: 7824 یازدید: 90
-

حجت اسماعیلی

کد متوفی: 7831 یازدید: 81
-

حسین اسماعیلی

کد متوفی: 7837 یازدید: 92
-

سیده ربابه کیایی

کد متوفی: 7875 یازدید: 83
-

زهرا باقری

کد متوفی: 7877 یازدید: 84
-

سیده ملوک میرفندرسکی

کد متوفی: 7880 یازدید: 73
-

اسماعیل طلوع قمری

کد متوفی: 7889 یازدید: 82
-

رشید طلوع قمری

کد متوفی: 7891 یازدید: 76
-

حسن باقری

کد متوفی: 7893 یازدید: 88
-

مصطفی باقری

کد متوفی: 7895 یازدید: 95
-

مجید ظرافت انگیز لنگرودی

کد متوفی: 7896 یازدید: 161
-

مجید ظرافت انگیز

کد متوفی: 9316 یازدید: 111
-

لیلا صفرنژاد

کد متوفی: 10257 یازدید: 78
-

کلثوم صفری

کد متوفی: 10367 یازدید: 78
-

مریم(فرح) قاسمنژاد

کد متوفی: 10389 یازدید: 101
-

حاج علی ثامنی

کد متوفی: 10393 یازدید: 87
-

صادق مهماندوست

کد متوفی: 10403 یازدید: 84
-

مصیب صفرخواه

کد متوفی: 10406 یازدید: 78
-

مهدی زمانی

کد متوفی: 10480 یازدید: 93
-

موسی مهماندوست

کد متوفی: 10494 یازدید: 89
-

طهمورث اقبالی

کد متوفی: 10694 یازدید: 102
-

لیلا نوروزی

کد متوفی: 10887 یازدید: 82
-

رمضانعلی رفیق خواه

کد متوفی: 11447 یازدید: 92
-

رحیم مسیحا

کد متوفی: 13624 یازدید: 79
-

اسمعیل پیرواحمدی

کد متوفی: 14613 یازدید: 87
-

اسمعیل پیرواحمدی

کد متوفی: 14616 یازدید: 97
-

اسمعیل پیرواحمدی

کد متوفی: 14618 یازدید: 75
-

غلامحسین فلاح زاده

کد متوفی: 17118 یازدید: 92
-

زهرا رضائیان

کد متوفی: 20904 یازدید: 89
-

اسماعیل آقائی زاده فرحبخش

کد متوفی: 21071 یازدید: 86
-

احمد کاظمی

کد متوفی: 22823 یازدید: 123
-

مهری غلامی

کد متوفی: 22969 یازدید: 82
-

احمد پورزلفی هادی سمیع پور

کد متوفی: 23360 یازدید: 93
-

حاج مجید شفیعی

کد متوفی: 29986 یازدید: 87
-

اصغر رضایی منش

کد متوفی: 34514 یازدید: 95
-

اصغر رضایی منش

کد متوفی: 34729 یازدید: 88
-

حاج عیسی ربانی پاپکیادهی

کد متوفی: 37203 یازدید: 83
-

جواد صحرائی

کد متوفی: 37905 یازدید: 76
-

حاج آقا گدا علی هادی زاده

کد متوفی: 38166 یازدید: 77
-

صغری کیهال

کد متوفی: 38251 یازدید: 63
-

کربلایی صفورا اصلاحی پاپکیادهی

کد متوفی: 38473 یازدید: 67
-

ماهرخ آقایی پور

کد متوفی: 40071 یازدید: 76
-

کاظم اندرزا

کد متوفی: 45283 یازدید: 109
- 1367/10/26

کامران صفری

کد متوفی: 47332 یازدید: 95
-

حسین خانه زرین

کد متوفی: 50171 یازدید: 70
-

حسن فربود

کد متوفی: 52326 یازدید: 173
-

موسی ترابی گلسفیدی

کد متوفی: 53051 یازدید: 72
-

اکبر ترابی

کد متوفی: 57821 یازدید: 78
-

حوا مرادی

کد متوفی: 57822 یازدید: 158
-

ایرج ترابی

کد متوفی: 57825 یازدید: 79
-

حمید عسکری

کد متوفی: 69238 یازدید: 57
-

ايران خجسته

کد متوفی: 69662 یازدید: 143
-

ايران خجسته

کد متوفی: 71127 یازدید: 130
-

ايران خجسته

کد متوفی: 71169 یازدید: 113
-

مرحوم نوید(جلال) یوسفی نژاد

کد متوفی: 71982 یازدید: 58
-

صادق عسکری

کد متوفی: 75831 یازدید: 55
-

ماه بانو آقاجانی خشکدشتی

کد متوفی: 75842 یازدید: 45
-

سیدابوالفضل آل حسینی

کد متوفی: 78295 یازدید: 49
-

سید عباس میرنادم

کد متوفی: 79193 یازدید: 50
-

کربلایی بانو حورا اسپید سلوش

کد متوفی: 6005590 یازدید: 69
-

بانو کربلایی حورا اسپید سلوش

کد متوفی: 6005616 یازدید: 73
-

کربلایی حورا اسپید سلوش

کد متوفی: 6005634 یازدید: 131
-

نوید (جلال) یوسفی نژاد

کد متوفی: 6005760 یازدید: 73
-

سید رسول پوررضوانی

کد متوفی: 6006331 یازدید: 176
-

مهراد هادیپور

کد متوفی: 6008100 یازدید: 93
-

مرحوم حسن روحی پور

کد متوفی: 6009087 یازدید: 60
-

سکینه(ملیحه) نیک پور

کد متوفی: 6009100 یازدید: 134
-

سکینه(مدینه) سلیمانی

کد متوفی: 6009195 یازدید: 81
-

حاج شیخ رضا اسلامی کجیدی

کد متوفی: 6012782 یازدید: 361
-

حسن عباسی دریاسری

کد متوفی: 6013912 یازدید: 82
-

شاپور دوستدار

کد متوفی: 6016448 یازدید: 63
-

علی نجات و ختایی حسن زاده

کد متوفی: 6016856 یازدید: 61
-

صادق ملکی

کد متوفی: 6018206 یازدید: 73
-

عیسی رضاپور

کد متوفی: 6019009 یازدید: 71
-

فرشيد نارنجى

کد متوفی: 6019342 یازدید: 152
-

سلیمان علی پور

کد متوفی: 6019607 یازدید: 66
-

احمد خجسته کومله

کد متوفی: 6020883 یازدید: 98
-

اسماعیل و حسین جمالی

کد متوفی: 6021023 یازدید: 91
-

حاج کریمعلی نجفی

کد متوفی: 6021256 یازدید: 88
-

کریم علی نجفی

کد متوفی: 6021336 یازدید: 70
-

نصرت قربانی

کد متوفی: 6021902 یازدید: 79
-

حکیمه وهاجر مقدسی

کد متوفی: 6021951 یازدید: 92
-

فاطمه شیخ ثانی پور

کد متوفی: 6023607 یازدید: 67
-

سیده صدیقه موسوی

کد متوفی: 6023865 یازدید: 71
-

محمود محمدی پور شیوا

کد متوفی: 6024694 یازدید: 114
-

جابر ملایی

کد متوفی: 6026786 یازدید: 69
-

صغري(بتول) قاسمعليپور

کد متوفی: 6028421 یازدید: 109
-

سيروس دلشاد

کد متوفی: 6032431 یازدید: 66
-

کربلایی علی قلیانی دریاکناری

کد متوفی: 6035094 یازدید: 61
-

كربلايي علي قلياني درياكناري

کد متوفی: 6035121 یازدید: 130
-

مهدي شكوه

کد متوفی: 6035294 یازدید: 69
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039204 یازدید: 79
-

تقی بابائی

کد متوفی: 6039690 یازدید: 73
-

حاجیه خانم محترم خانم پورحسین

کد متوفی: 6042934 یازدید: 560
-

مشهدی علی نجات

کد متوفی: 6043002 یازدید: 66
-

مرضیه حسن زاده

کد متوفی: 6043007 یازدید: 63
-

علی نجات حسن زاده

کد متوفی: 6043436 یازدید: 59
-

راضیه حسن زاده

کد متوفی: 6043440 یازدید: 53
-

اسماعیل دهبان

کد متوفی: 6046405 یازدید: 78
-

اسماعیل دهبان

کد متوفی: 6046410 یازدید: 68
-

سرکار خانوم گلپور گلپور

کد متوفی: 6046531 یازدید: 59
-

شریعه شامخی صابر

کد متوفی: 6047267 یازدید: 66
-

عفت الشریعه شامخی لنگرودی

کد متوفی: 6047275 یازدید: 103
-

زهرا گلپور

کد متوفی: 6047583 یازدید: 61
-

محمد باقر پور باقر فتیده

کد متوفی: 6048454 یازدید: 62
-

محمد باقر پور باقر فتیده

کد متوفی: 6048460 یازدید: 73
-

محمد باقر پور باقر فتیده

کد متوفی: 6048465 یازدید: 66
-

رحیم رضایی

کد متوفی: 6049032 یازدید: 139
-

حسن شریعت ناصری

کد متوفی: 6051172 یازدید: 71
-

لیلا جعفرنزاد

کد متوفی: 6052078 یازدید: 51
-

سیده سکینه موسوی سراجاری

کد متوفی: 6052369 یازدید: 78
-

زهرا گلپور

کد متوفی: 6054308 یازدید: 81
-

حمزه فلاح حسین پور

کد متوفی: 6054574 یازدید: 59
-

سید جعفر نصیری سلوشی

کد متوفی: 6054584 یازدید: 81
-

حسین مکتبی

کد متوفی: 6055114 یازدید: 71
-

داوود همتی مقدم

کد متوفی: 6058678 یازدید: 81
-

موسی خیری

کد متوفی: 6058884 یازدید: 54
- 1399/11/3

مولود خانم پورحسین

کد متوفی: 6064934 یازدید: 273
-

سید منصوره موسوی( همسر شیخ حسن پورحسینی)

کد متوفی: 6065565 یازدید: 62
1310/10/08 - 1389/07/22

شیخ حسن پورحسینی

کد متوفی: 6065572 یازدید: 59
1305/07/03 - 1363/11/03

جابر راد قصبه

کد متوفی: 6068349 یازدید: 63
1347/06/20 - 1373/11/21

سکینه ( شهناز ) قدرتی

کد متوفی: 6069257 یازدید: 61
-

محمدحسین شبرنگ مریدانی

کد متوفی: 6070418 یازدید: 266
1325 - 1399

صدیقه اسماعیلی جلیسه

کد متوفی: 6071719 یازدید: 52
1321.10.10 - 1386.11.29

مرحومه صدیقه اسماعیلی جلیسه

کد متوفی: 6071722 یازدید: 58
13211010 - 13861129

حاج رجبعلی میرزاآقایی

کد متوفی: 6072641 یازدید: 67
1308 - 1390/7/28

مادروپدر چابک وخانی

کد متوفی: 6075463 یازدید: 61
-

رجبعلی بادگیسو

کد متوفی: 6075513 یازدید: 272
-

سید احمد توسلی شلمانی

کد متوفی: 6075930 یازدید: 288
1324/06/22 - 1399/08/01

کربلایی حلیمه صالح پور

کد متوفی: 6076515 یازدید: 45
-

عباس درخشان

کد متوفی: 6076545 یازدید: 58
-

شهربانو رجبی

کد متوفی: 6076943 یازدید: 63
-

سیدعباس انصاری سیده فاطمه اصلمند

کد متوفی: 6078841 یازدید: 137
-

حاج هادی وطن خواه

کد متوفی: 6082194 یازدید: 68
3/8/41 - 22/12/98

حاج هادی وطن خواه

کد متوفی: 6082201 یازدید: 321
3/8/41 - 22/12/98

صدیقه بینوا

کد متوفی: 6083391 یازدید: 57
1111 - 1398

زهرا آرزومند

کد متوفی: 6093096 یازدید: 51
1344/12/20 - 1400/1/8

كربلايي حاج محسن اماني شلماني

کد متوفی: 6095874 یازدید: 72
-

سیب خانم اصغری

کد متوفی: 6097830 یازدید: 175
1327 - 1399/12/23

حمید رضا جستان *خاوران*

کد متوفی: 6098714 یازدید: 104
۱۳۴۹/۱/۲۷ - ۲۱/۱/۱۴۰۰

حسین مظلومی

کد متوفی: 6101419 یازدید: 50
- 2021/04/10

حسین مظلومی

کد متوفی: 6101421 یازدید: 915
- 1400/01/21

فاطمه گل پور

کد متوفی: 6101757 یازدید: 36
- 29/1/1400

سید کاظم حسینی

کد متوفی: 6103555 یازدید: 45
۱۳۰۹ - ۱۳۸۴

هاجر خصالی

کد متوفی: 6104179 یازدید: 800
1311/9/3 - 1393/3/25

خلیل شفیعی

کد متوفی: 6106446 یازدید: 367
- 1400

انیس آل اسماعیل

کد متوفی: 6107468 یازدید: 490
- 1400/01/26

حاج علی غلامی

کد متوفی: 6115330 یازدید: 381
-

صغری فرجودی

کد متوفی: 6121178 یازدید: 25
-

لیلا محمدی پور

کد متوفی: 6122817 یازدید: 22
- 1400/03/14

غلامعلی قربانی

کد متوفی: 6122919 یازدید: 162
1315/01/01 - 1400/02/11

محمود وفايی گیلانی

کد متوفی: 6123834 یازدید: 141
1315/01/04 - 1400/02/29

زیبا فرید

کد متوفی: 6125750 یازدید: 79
1334/03/20 - 1393/07/13

فاطمه ابراهیم نژاد شلمانی

کد متوفی: 6126098 یازدید: 149
-

گل قشنگم حاجیه خانم طاهره غلامیان لنگرودی

کد متوفی: 6127800 یازدید: 150
1327/10/02 - 1399/05/24

فضه اسماعیلی

کد متوفی: 6128567 یازدید: 118
-

حجت سجودی

کد متوفی: 6132138 یازدید: 170
1347/10/12 - 1399/12/25

فاطمه کریمی نژاد

کد متوفی: 6135776 یازدید: 55
- 1400/05/10

حاج جانعلی صوفی

کد متوفی: 6139388 یازدید: 66
1319/07/20 - 1399/11/15

اسماعیل آردی

کد متوفی: 6139528 یازدید: 138
1342/02/07 - 1400/05/17

سیده معصومه هاتف

کد متوفی: 6140076 یازدید: 26
1327/04/15 - 1400/05/24

سیده مصومه هاتف

کد متوفی: 6140818 یازدید: 595
-

زهرا یکتایی

کد متوفی: 6141327 یازدید: 130
1349/12/20 - 1399/04/29

مرضیه ابراهیم پور

کد متوفی: 6141403 یازدید: 18
1351/01/04 - 1381/09/20

غلامعلی فدایی مریدانی

کد متوفی: 6143186 یازدید: 21
1331 - 1386/12/25

باقر فرزند کمال حبیب زاده

کد متوفی: 6145599 یازدید: 260
1311/04/04 - 1400/06/06

سیده راضیه (فوزیه) باقرزاده فرزند سید هادی

کد متوفی: 6147054 یازدید: 568
1333/01/19 - 1400/06/09

محمدعلی کامیاب

کد متوفی: 6147872 یازدید: 178
1332/06/09 - 1400/04/21

مینا کرامتی راد و علیرضا برهانیان

کد متوفی: 6149592 یازدید: 130
1372/12/02 - 1398/07/18

اسمعیل پیرو احمدی لنگرودی

کد متوفی: 6151829 یازدید: 24
- 1399/06/29

سید ابولفضل موسوی

کد متوفی: 6153331 یازدید: 12
1323/08/15 - 1400/06/23

سید ابوالفضل موسوی

کد متوفی: 6155036 یازدید: 177
1324/02/01 - 1400/06/22

آسیه رنجور

کد متوفی: 6155945 یازدید: 445
- 1400

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6156323 یازدید: 9
-

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6156430 یازدید: 9
-

حاجیه خانوم سیده عذرا میرحیدری

کد متوفی: 6159272 یازدید: 649
1329/01/01 - 1400/08/04

مرضیه خیرخواه

کد متوفی: 6163711 یازدید: 1
1314/04/14 - 1400/09/03

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6165222 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید