آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لنگرود

سیده معصومه هاشمی

کد متوفی: 3999 یازدید: 134
-

زهرا رستمی

کد متوفی: 6353 یازدید: 146
-

حسین باقری

کد متوفی: 7824 یازدید: 155
-

حجت اسماعیلی

کد متوفی: 7831 یازدید: 171
-

حسین اسماعیلی

کد متوفی: 7837 یازدید: 163
-

سیده ربابه کیایی

کد متوفی: 7875 یازدید: 138
-

زهرا باقری

کد متوفی: 7877 یازدید: 143
-

سیده ملوک میرفندرسکی

کد متوفی: 7880 یازدید: 150
-

اسماعیل طلوع قمری

کد متوفی: 7889 یازدید: 152
-

رشید طلوع قمری

کد متوفی: 7891 یازدید: 142
-

حسن باقری

کد متوفی: 7893 یازدید: 156
-

مصطفی باقری

کد متوفی: 7895 یازدید: 159
-

مجید ظرافت انگیز لنگرودی

کد متوفی: 7896 یازدید: 266
-

مجید ظرافت انگیز

کد متوفی: 9316 یازدید: 200
-

لیلا صفرنژاد

کد متوفی: 10257 یازدید: 135
-

کلثوم صفری

کد متوفی: 10367 یازدید: 146
-

مریم(فرح) قاسمنژاد

کد متوفی: 10389 یازدید: 161
-

حاج علی ثامنی

کد متوفی: 10393 یازدید: 169
-

صادق مهماندوست

کد متوفی: 10403 یازدید: 138
-

مصیب صفرخواه

کد متوفی: 10406 یازدید: 134
-

مهدی زمانی

کد متوفی: 10480 یازدید: 157
-

موسی مهماندوست

کد متوفی: 10494 یازدید: 156
-

طهمورث اقبالی

کد متوفی: 10694 یازدید: 160
-

لیلا نوروزی

کد متوفی: 10887 یازدید: 134
-

رمضانعلی رفیق خواه

کد متوفی: 11447 یازدید: 171
-

رحیم مسیحا

کد متوفی: 13624 یازدید: 118
-

اسمعیل پیرواحمدی

کد متوفی: 14613 یازدید: 149
-

اسمعیل پیرواحمدی

کد متوفی: 14616 یازدید: 155
-

اسمعیل پیرواحمدی

کد متوفی: 14618 یازدید: 141
-

غلامحسین فلاح زاده

کد متوفی: 17118 یازدید: 153
-

زهرا رضائیان

کد متوفی: 20904 یازدید: 167
-

اسماعیل آقائی زاده فرحبخش

کد متوفی: 21071 یازدید: 160
-

احمد کاظمی

کد متوفی: 22823 یازدید: 201
-

مهری غلامی

کد متوفی: 22969 یازدید: 131
-

احمد پورزلفی هادی سمیع پور

کد متوفی: 23360 یازدید: 237
-

حاج مجید شفیعی

کد متوفی: 29986 یازدید: 153
-

اصغر رضایی منش

کد متوفی: 34514 یازدید: 198
-

اصغر رضایی منش

کد متوفی: 34729 یازدید: 162
-

حاج عیسی ربانی پاپکیادهی

کد متوفی: 37203 یازدید: 155
-

جواد صحرائی

کد متوفی: 37905 یازدید: 155
-

حاج آقا گدا علی هادی زاده

کد متوفی: 38166 یازدید: 155
-

صغری کیهال

کد متوفی: 38251 یازدید: 109
-

کربلایی صفورا اصلاحی پاپکیادهی

کد متوفی: 38473 یازدید: 116
-

ماهرخ آقایی پور

کد متوفی: 40071 یازدید: 125
-

کاظم اندرزا

کد متوفی: 45283 یازدید: 229
- 1367/10/26

کامران صفری

کد متوفی: 47332 یازدید: 151
-

حسین خانه زرین

کد متوفی: 50171 یازدید: 114
-

حسن فربود

کد متوفی: 52326 یازدید: 244
-

موسی ترابی گلسفیدی

کد متوفی: 53051 یازدید: 134
-

اکبر ترابی

کد متوفی: 57821 یازدید: 149
-

حوا مرادی

کد متوفی: 57822 یازدید: 223
-

ایرج ترابی

کد متوفی: 57825 یازدید: 140
-

حمید عسکری

کد متوفی: 69238 یازدید: 95
-

ايران خجسته

کد متوفی: 69662 یازدید: 196
-

ايران خجسته

کد متوفی: 71127 یازدید: 183
-

ايران خجسته

کد متوفی: 71169 یازدید: 189
-

مرحوم نوید(جلال) یوسفی نژاد

کد متوفی: 71982 یازدید: 93
-

صادق عسکری

کد متوفی: 75831 یازدید: 90
-

ماه بانو آقاجانی خشکدشتی

کد متوفی: 75842 یازدید: 88
-

سیدابوالفضل آل حسینی

کد متوفی: 78295 یازدید: 78
-

سید عباس میرنادم

کد متوفی: 79193 یازدید: 82
-

کربلایی بانو حورا اسپید سلوش

کد متوفی: 6005590 یازدید: 108
-

بانو کربلایی حورا اسپید سلوش

کد متوفی: 6005616 یازدید: 144
-

کربلایی حورا اسپید سلوش

کد متوفی: 6005634 یازدید: 179
-

نوید (جلال) یوسفی نژاد

کد متوفی: 6005760 یازدید: 132
-

سید رسول پوررضوانی

کد متوفی: 6006331 یازدید: 216
-

مهراد هادیپور

کد متوفی: 6008100 یازدید: 163
-

مرحوم حسن روحی پور

کد متوفی: 6009087 یازدید: 99
-

سکینه(ملیحه) نیک پور

کد متوفی: 6009100 یازدید: 185
-

سکینه(مدینه) سلیمانی

کد متوفی: 6009195 یازدید: 123
-

حاج شیخ رضا اسلامی کجیدی

کد متوفی: 6012782 یازدید: 436
-

حسن عباسی دریاسری

کد متوفی: 6013912 یازدید: 140
-

شاپور دوستدار

کد متوفی: 6016448 یازدید: 110
-

علی نجات و ختایی حسن زاده

کد متوفی: 6016856 یازدید: 95
-

صادق ملکی

کد متوفی: 6018206 یازدید: 111
-

عیسی رضاپور

کد متوفی: 6019009 یازدید: 106
-

فرشيد نارنجى

کد متوفی: 6019342 یازدید: 181
-

سلیمان علی پور

کد متوفی: 6019607 یازدید: 104
-

احمد خجسته کومله

کد متوفی: 6020883 یازدید: 161
-

اسماعیل و حسین جمالی

کد متوفی: 6021023 یازدید: 148
-

حاج کریمعلی نجفی

کد متوفی: 6021256 یازدید: 147
-

کریم علی نجفی

کد متوفی: 6021336 یازدید: 103
-

نصرت قربانی

کد متوفی: 6021902 یازدید: 115
-

حکیمه وهاجر مقدسی

کد متوفی: 6021951 یازدید: 131
-

فاطمه شیخ ثانی پور

کد متوفی: 6023607 یازدید: 97
-

سیده صدیقه موسوی

کد متوفی: 6023865 یازدید: 108
-

محمود محمدی پور شیوا

کد متوفی: 6024694 یازدید: 144
-

جابر ملایی

کد متوفی: 6026786 یازدید: 121
-

صغري(بتول) قاسمعليپور

کد متوفی: 6028421 یازدید: 141
-

سيروس دلشاد

کد متوفی: 6032431 یازدید: 107
-

کربلایی علی قلیانی دریاکناری

کد متوفی: 6035094 یازدید: 97
-

كربلايي علي قلياني درياكناري

کد متوفی: 6035121 یازدید: 292
-

مهدي شكوه

کد متوفی: 6035294 یازدید: 103
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039204 یازدید: 112
-

تقی بابائی

کد متوفی: 6039690 یازدید: 128
-

حاجیه خانم محترم خانم پورحسین

کد متوفی: 6042934 یازدید: 725
-

مشهدی علی نجات

کد متوفی: 6043002 یازدید: 102
-

مرضیه حسن زاده

کد متوفی: 6043007 یازدید: 95
-

علی نجات حسن زاده

کد متوفی: 6043436 یازدید: 100
-

راضیه حسن زاده

کد متوفی: 6043440 یازدید: 94
-

اسماعیل دهبان

کد متوفی: 6046405 یازدید: 144
-

اسماعیل دهبان

کد متوفی: 6046410 یازدید: 139
-

سرکار خانوم گلپور گلپور

کد متوفی: 6046531 یازدید: 101
-

شریعه شامخی صابر

کد متوفی: 6047267 یازدید: 102
-

عفت الشریعه شامخی لنگرودی

کد متوفی: 6047275 یازدید: 142
-

زهرا گلپور

کد متوفی: 6047583 یازدید: 107
-

محمد باقر پور باقر فتیده

کد متوفی: 6048454 یازدید: 109
-

محمد باقر پور باقر فتیده

کد متوفی: 6048460 یازدید: 112
-

محمد باقر پور باقر فتیده

کد متوفی: 6048465 یازدید: 112
-

رحیم رضایی

کد متوفی: 6049032 یازدید: 188
-

حسن شریعت ناصری

کد متوفی: 6051172 یازدید: 131
-

لیلا جعفرنزاد

کد متوفی: 6052078 یازدید: 92
-

سیده سکینه موسوی سراجاری

کد متوفی: 6052369 یازدید: 145
-

زهرا گلپور

کد متوفی: 6054308 یازدید: 116
-

حمزه فلاح حسین پور

کد متوفی: 6054574 یازدید: 95
-

سید جعفر نصیری سلوشی

کد متوفی: 6054584 یازدید: 122
-

حسین مکتبی

کد متوفی: 6055114 یازدید: 116
-

داوود همتی مقدم

کد متوفی: 6058678 یازدید: 110
-

موسی خیری

کد متوفی: 6058884 یازدید: 89
- 1399/11/3

مولود خانم پورحسین

کد متوفی: 6064934 یازدید: 351
-

سید منصوره موسوی( همسر شیخ حسن پورحسینی)

کد متوفی: 6065565 یازدید: 105
1310/10/08 - 1389/07/22

شیخ حسن پورحسینی

کد متوفی: 6065572 یازدید: 94
1305/07/03 - 1363/11/03

جابر راد قصبه

کد متوفی: 6068349 یازدید: 116
1347/06/20 - 1373/11/21

سکینه ( شهناز ) قدرتی

کد متوفی: 6069257 یازدید: 94
-

محمدحسین شبرنگ مریدانی

کد متوفی: 6070418 یازدید: 346
1325 - 1399

صدیقه اسماعیلی جلیسه

کد متوفی: 6071719 یازدید: 84
1321.10.10 - 1386.11.29

مرحومه صدیقه اسماعیلی جلیسه

کد متوفی: 6071722 یازدید: 91
13211010 - 13861129

حاج رجبعلی میرزاآقایی

کد متوفی: 6072641 یازدید: 132
1308 - 1390/7/28

مادروپدر چابک وخانی

کد متوفی: 6075463 یازدید: 95
-

رجبعلی بادگیسو

کد متوفی: 6075513 یازدید: 346
-

سید احمد توسلی شلمانی

کد متوفی: 6075930 یازدید: 375
1324/06/22 - 1399/08/01

کربلایی حلیمه صالح پور

کد متوفی: 6076515 یازدید: 75
-

عباس درخشان

کد متوفی: 6076545 یازدید: 99
-

شهربانو رجبی

کد متوفی: 6076943 یازدید: 93
-

سیدعباس انصاری سیده فاطمه اصلمند

کد متوفی: 6078841 یازدید: 176
-

حاج هادی وطن خواه

کد متوفی: 6082194 یازدید: 130
3/8/41 - 22/12/98

حاج هادی وطن خواه

کد متوفی: 6082201 یازدید: 382
3/8/41 - 22/12/98

صدیقه بینوا

کد متوفی: 6083391 یازدید: 95
1111 - 1398

زهرا آرزومند

کد متوفی: 6093096 یازدید: 81
1344/12/20 - 1400/1/8

كربلايي حاج محسن اماني شلماني

کد متوفی: 6095874 یازدید: 110
-

سیب خانم اصغری

کد متوفی: 6097830 یازدید: 216
1327 - 1399/12/23

حمید رضا جستان *خاوران*

کد متوفی: 6098714 یازدید: 134
۱۳۴۹/۱/۲۷ - ۲۱/۱/۱۴۰۰

حسین مظلومی

کد متوفی: 6101419 یازدید: 83
- 2021/04/10

حسین مظلومی

کد متوفی: 6101421 یازدید: 1793
- 1400/01/21

فاطمه گل پور

کد متوفی: 6101757 یازدید: 71
- 29/1/1400

سید کاظم حسینی

کد متوفی: 6103555 یازدید: 81
۱۳۰۹ - ۱۳۸۴

هاجر خصالی

کد متوفی: 6104179 یازدید: 1434
1311/9/3 - 1393/3/25

خلیل شفیعی

کد متوفی: 6106446 یازدید: 415
- 1400

انیس آل اسماعیل

کد متوفی: 6107468 یازدید: 592
- 1400/01/26

حاج علی غلامی

کد متوفی: 6115330 یازدید: 522
-

صغری فرجودی

کد متوفی: 6121178 یازدید: 58
-

لیلا محمدی پور

کد متوفی: 6122817 یازدید: 47
- 1400/03/14

غلامعلی قربانی

کد متوفی: 6122919 یازدید: 191
1315/01/01 - 1400/02/11

محمود وفايی گیلانی

کد متوفی: 6123834 یازدید: 163
1315/01/04 - 1400/02/29

زیبا فرید

کد متوفی: 6125750 یازدید: 108
1334/03/20 - 1393/07/13

فاطمه ابراهیم نژاد شلمانی

کد متوفی: 6126098 یازدید: 217
-

گل قشنگم حاجیه خانم طاهره غلامیان لنگرودی

کد متوفی: 6127800 یازدید: 207
1327/10/02 - 1399/05/24

فضه اسماعیلی

کد متوفی: 6128567 یازدید: 147
-

حجت سجودی

کد متوفی: 6132138 یازدید: 250
1347/10/12 - 1399/12/25

فاطمه کریمی نژاد

کد متوفی: 6135776 یازدید: 105
- 1400/05/10

حاج جانعلی صوفی

کد متوفی: 6139388 یازدید: 128
1319/07/20 - 1399/11/15

اسماعیل آردی

کد متوفی: 6139528 یازدید: 206
1342/02/07 - 1400/05/17

سیده معصومه هاتف

کد متوفی: 6140076 یازدید: 54
1327/04/15 - 1400/05/24

سیده مصومه هاتف

کد متوفی: 6140818 یازدید: 626
-

زهرا یکتایی

کد متوفی: 6141327 یازدید: 163
1349/12/20 - 1399/04/29

مرضیه ابراهیم پور

کد متوفی: 6141403 یازدید: 51
1351/01/04 - 1381/09/20

غلامعلی فدایی مریدانی

کد متوفی: 6143186 یازدید: 46
1331 - 1386/12/25

باقر فرزند کمال حبیب زاده

کد متوفی: 6145599 یازدید: 308
1311/04/04 - 1400/06/06

سیده راضیه (فوزیه) باقرزاده فرزند سید هادی

کد متوفی: 6147054 یازدید: 628
1333/01/19 - 1400/06/09

محمدعلی کامیاب

کد متوفی: 6147872 یازدید: 285
1332/06/09 - 1400/04/21

مینا کرامتی راد و علیرضا برهانیان

کد متوفی: 6149592 یازدید: 280
1372/12/02 - 1398/07/18

اسمعیل پیرو احمدی لنگرودی

کد متوفی: 6151829 یازدید: 74
- 1399/06/29

سید ابولفضل موسوی

کد متوفی: 6153331 یازدید: 44
1323/08/15 - 1400/06/23

سید ابوالفضل موسوی

کد متوفی: 6155036 یازدید: 207
1324/02/01 - 1400/06/22

آسیه رنجور

کد متوفی: 6155945 یازدید: 601
- 1400

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6156323 یازدید: 66
-

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6156430 یازدید: 50
-

حاجیه خانوم سیده عذرا میرحیدری

کد متوفی: 6159272 یازدید: 763
1329/01/01 - 1400/08/04

مرضیه خیرخواه

کد متوفی: 6163711 یازدید: 38
1314/04/14 - 1400/09/03

محسن(احسان) پوریان

کد متوفی: 6165222 یازدید: 27
-

مجید توتچی فتیدهی

کد متوفی: 6166648 یازدید: 37
-

سیدحسین حسینی

کد متوفی: 6169312 یازدید: 20
1357/03/01 - 1400/03/05

شکراله کاظمی شلمانی

کد متوفی: 6170399 یازدید: 111
-

صغری حمزه پور پهمدانی

کد متوفی: 6171073 یازدید: 19
1335/04/06 - 1392/06/21

حسن پورملالنكرودي

کد متوفی: 6171320 یازدید: 74
- 1400/10/05

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172450 یازدید: 21
-

محمد مهدی نیک صولت

کد متوفی: 6180641 یازدید: 61
- 1391/02/08

حسن فرضی پور

کد متوفی: 6180654 یازدید: 15
-

حسن فرضی پور

کد متوفی: 6180655 یازدید: 24
-

حسن فرضی پور

کد متوفی: 6180657 یازدید: 19
1360/06/12 - 1384/01/21

قدیم علی پورصمد لیلی

کد متوفی: 6183985 یازدید: 144
1327/05/10 - 1399/12/12

علی اکبر عاقلی

کد متوفی: 6184882 یازدید: 67
-

رقیه چراغچی

کد متوفی: 6185282 یازدید: 21
-

مریم پوراصغر

کد متوفی: 6185369 یازدید: 14
- 1400/12/02

محمدرضا(هانی) نشاط

کد متوفی: 6186195 یازدید: 602
1365/06/30 - 1400/12/16

مهرداد امین

کد متوفی: 6186923 یازدید: 46
-

علی اکبر عابد

کد متوفی: 6187408 یازدید: 60
- 1400/12/21

سید محمد اجدادی

کد متوفی: 6187506 یازدید: 36
1324/03/14 - 1400/11/25

هانی نشاط

کد متوفی: 6188031 یازدید: 16
-

منیژه شهداب لنگرودی

کد متوفی: 6188391 یازدید: 109
1346/11/14 - 1400/02/14

علی اصغر جهان‌بین مراددهنده

کد متوفی: 6188651 یازدید: 8
-

علی اصغر جانی پور

کد متوفی: 6188719 یازدید: 167
1331/03/04 - 1397/05/14

صالحه دست افکن

کد متوفی: 6188724 یازدید: 67
1331/03/14 - 1400/05/08

مرضیه محمدزاده

کد متوفی: 6188820 یازدید: 142
- 1401/01/01

زهرا محمدی

کد متوفی: 6193474 یازدید: 97
1330 - 1394/10/26

حاج محمد شفیعی چافی

کد متوفی: 6193664 یازدید: 9
- 1377/03/20

رمضانعلی اخگری

کد متوفی: 6194506 یازدید: 152
1315/02/01 - 1400/05/29

سوری فلاح.اکبری نژاد

کد متوفی: 6195639 یازدید: 13
-

سوری فلاح اکبری نژاد

کد متوفی: 6195709 یازدید: 18
1358/04/29 - 1400/09/21

مسرور فلاح اکبری نژاد

کد متوفی: 6195711 یازدید: 14
1358/04/29 - 1400/09/21

امیرحسین پورجعفر

کد متوفی: 6200558 یازدید: 272
-

امیرحسین پورجعفر

کد متوفی: 6200814 یازدید: 8
1381/06/13 - 1401/01/28

، حسین امیدی

کد متوفی: 6202014 یازدید: 302
1313/10/06 - 1400/03/18

ماجد آل حصین

کد متوفی: 6202139 یازدید: 65
1383/11/18 - 1401/01/07

سیده هاجر رضایی فرزند سید تقی

کد متوفی: 6202955 یازدید: 8
1303/01/02 - 1382/03/28

صابره پوررضایی

کد متوفی: 6203619 یازدید: 231
- 1401/03/28

نیر ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6204956 یازدید: 13
-

نیر ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6205017 یازدید: 138
- 1401/04/08

کبری یوسفی

کد متوفی: 6205168 یازدید: 12
-

صادق کامکار

کد متوفی: 6208458 یازدید: 95
1347/06/06 - 1367/05/05

محمد و جابر آقاجانی

کد متوفی: 6208476 یازدید: 63
-

سعید رحیمی موبندانی

کد متوفی: 6208743 یازدید: 356
- 1401/04/21

حاجیه خانم رقیه افتخاری

کد متوفی: 6211827 یازدید: 61
1324/10/14 - 1400/06/01

رضا یکتایی

کد متوفی: 6211989 یازدید: 46
1357/06/30 - 1401/02/24

رشید سمیع پور کومنی

کد متوفی: 6214605 یازدید: 60
- 1399/02/07

صفرعلی بابائی بارکوسرایی

کد متوفی: 6219488 یازدید: 101
- 1401/09/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید