آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ازنا

چراغعلی بابایئ

کد متوفی: 3294 یازدید: 95
-

اعظم ابوالحسنی

کد متوفی: 4960 یازدید: 75
-

احمدرضا زلقی

کد متوفی: 6871 یازدید: 76
-

اسماعیل شیرازی

کد متوفی: 7836 یازدید: 82
-

ابوالقاسم رضایی

کد متوفی: 7958 یازدید: 86
-

اسماعیل شیرازی

کد متوفی: 7963 یازدید: 69
-

یوسفعلی ومنور دهنوی. گرجی

کد متوفی: 8982 یازدید: 62
-

بتول معصومی

کد متوفی: 14315 یازدید: 108
-

یارعلی یوسفی

کد متوفی: 16267 یازدید: 80
-

میرزا محمد معصومی

کد متوفی: 16478 یازدید: 59
-

شاهرضا میرزایی

کد متوفی: 16861 یازدید: 58
-

غلام حسین دهقان

کد متوفی: 18912 یازدید: 167
-

مراد زلقی

کد متوفی: 19141 یازدید: 70
-

حاج مصطفی رمضانی

کد متوفی: 20441 یازدید: 69
-

غلامعلی ورمزیاری

کد متوفی: 21333 یازدید: 100
-

علی یوسفی

کد متوفی: 21729 یازدید: 61
-

سیف الله لک

کد متوفی: 22310 یازدید: 67
-

زهرا شیرازی

کد متوفی: 23552 یازدید: 65
-

حاج حجت الله میرزایی

کد متوفی: 23751 یازدید: 76
-

محمد خلیلی جهان طونی

کد متوفی: 24162 یازدید: 70
-

محمد خلیلی زهرا شریفی

کد متوفی: 24180 یازدید: 73
-

علی خلیلی

کد متوفی: 24184 یازدید: 57
-

ابراهیم خلیلی خانم سلطان قاسمی

کد متوفی: 24187 یازدید: 82
-

مهندس مجید دهنوی

کد متوفی: 24579 یازدید: 72
-

علی درویشی چشمه سلطانی

کد متوفی: 25575 یازدید: 72
-

حاج نظر ملکی

کد متوفی: 26975 یازدید: 65
-

نظر ملکی

کد متوفی: 26987 یازدید: 75
-

شرفعلی مددی

کد متوفی: 34786 یازدید: 63
-

محمد بیات

کد متوفی: 35103 یازدید: 83
-

امیر حسین جدیداسلامی

کد متوفی: 35616 یازدید: 66
-

مهسا همتی

کد متوفی: 37771 یازدید: 89
-

حسن ترابی

کد متوفی: 37797 یازدید: 51
-

حسین و نجمه رضایی

کد متوفی: 45923 یازدید: 62
-

کربلایی عبدالله پیرامون

کد متوفی: 46118 یازدید: 99
-

زینب لک

کد متوفی: 46144 یازدید: 206
-

قاسمعلی_حسینعلی جدیداسلامی

کد متوفی: 48565 یازدید: 60
-

حاج رضا و بی بی کوکب عزیزی

کد متوفی: 48819 یازدید: 73
-

رضایی نصرالله

کد متوفی: 49626 یازدید: 64
-

اشرف دهقان

کد متوفی: 50326 یازدید: 74
-

مرتضی خدابخشی

کد متوفی: 57178 یازدید: 52
-

مجید موسوی

کد متوفی: 63161 یازدید: 50
- 1388/2/18

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 69986 یازدید: 62
-

کربلایی احمد حاجیوند

کد متوفی: 70816 یازدید: 48
-

کربلایی حجت اله گرجی چالسباری

کد متوفی: 70828 یازدید: 134
1337/01/05 - 1398/06/14

بتول سلیمانی

کد متوفی: 70988 یازدید: 64
-

زهرا محمدالیگودرزی

کد متوفی: 70998 یازدید: 57
-

حاج ابراهیم عبدالوند

کد متوفی: 71256 یازدید: 73
-

محمدرضا باباتمیمی

کد متوفی: 71496 یازدید: 53
-

علی اکبر عبدالی

کد متوفی: 75336 یازدید: 62
-

محمد سلیمانی

کد متوفی: 75522 یازدید: 55
-

حاجیه خانم عشرت جودکی

کد متوفی: 79601 یازدید: 72
-

حاج علی سبزی

کد متوفی: 79992 یازدید: 60
-

حاج حسین گلابی

کد متوفی: 800295 یازدید: 59
-

حاج حسین گلابی

کد متوفی: 6001163 یازدید: 80
-

مهدی شیرپاک

کد متوفی: 6002617 یازدید: 64
-

مهدی شیرپاک

کد متوفی: 6002623 یازدید: 64
-

مهدی شیرپاک

کد متوفی: 6002641 یازدید: 101
-

مهدی شیرپاک

کد متوفی: 6002655 یازدید: 88
-

سید مطلب موسوی

کد متوفی: 6003830 یازدید: 58
-

حاج محمد مهدی گلابی

کد متوفی: 6004575 یازدید: 61
-

حاجیه خانم حمیده فولادی

کد متوفی: 6004611 یازدید: 124
-

مرتضی خدا بخشی

کد متوفی: 6005597 یازدید: 50
-

مرتضى خدابخشى

کد متوفی: 6005606 یازدید: 47
-

مرتضي خدابخشي

کد متوفی: 6005790 یازدید: 58
-

مرتضی خدابخشی

کد متوفی: 6005801 یازدید: 248
-

کربلایی احمد عشقی

کد متوفی: 6006111 یازدید: 57
-

کربلایی احمد عشقی

کد متوفی: 6006118 یازدید: 58
-

حاج رضا خلیل آبادی

کد متوفی: 6007504 یازدید: 76
-

حاج علیزمان فعلی

کد متوفی: 6008441 یازدید: 66
-

احمد عشقی

کد متوفی: 6008626 یازدید: 70
-

احمد عشقی

کد متوفی: 6008660 یازدید: 67
-

حاج ابراهیم اسکندری

کد متوفی: 6011662 یازدید: 66
-

نصرت نعمت پور

کد متوفی: 6014024 یازدید: 59
-

قدم خیر بهمنی

کد متوفی: 6014032 یازدید: 63
-

احمد عشقی

کد متوفی: 6014311 یازدید: 63
-

پریان رضایی

کد متوفی: 6016040 یازدید: 55
-

محمد حسن کشاورز

کد متوفی: 6016764 یازدید: 62
-

سید نصراله میری

کد متوفی: 6018760 یازدید: 52
-

قشنگ قیطاسی

کد متوفی: 6019517 یازدید: 64
-

حاج حسن نوربخش

کد متوفی: 6026438 یازدید: 69
-

حاج غلامحسن گرجی

کد متوفی: 6031303 یازدید: 66
-

محترم نبی زاده

کد متوفی: 6032951 یازدید: 55
-

علی محمد نبی زاده

کد متوفی: 6032954 یازدید: 50
-

بلور ملکی

کد متوفی: 6032967 یازدید: 61
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033067 یازدید: 46
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035746 یازدید: 64
-

حاج ابراهیم بیات

کد متوفی: 6035775 یازدید: 71
-

حاج علیرضا خوانساری

کد متوفی: 6036023 یازدید: 64
-

محمد ملکی

کد متوفی: 6037804 یازدید: 48
-

خدا رحم و اکبر بازگیر

کد متوفی: 6037872 یازدید: 48
-

ابراهیم قطبی

کد متوفی: 6039267 یازدید: 184
-

محمد قاسمی

کد متوفی: 6039353 یازدید: 46
-

مرتضی رضایی

کد متوفی: 6039689 یازدید: 43
-

حاج علی حسین جان بزرگی

کد متوفی: 6041329 یازدید: 64
-

حاج علی حسین جانبزرگی

کد متوفی: 6041484 یازدید: 62
-

حاج علی حسین جانبزرگی

کد متوفی: 6041490 یازدید: 57
-

احمد جانبزرگی

کد متوفی: 6042187 یازدید: 51
-

حاج علی جانبزرگی

کد متوفی: 6042340 یازدید: 52
-

كربلايي كبري ميرزايي

کد متوفی: 6044332 یازدید: 86
-

ابراهیم خلیلی

کد متوفی: 6044411 یازدید: 48
-

خانم سلطان قاسمی

کد متوفی: 6044450 یازدید: 57
-

علی اکبر لک

کد متوفی: 6045533 یازدید: 53
-

نجف پدرپیر آلمانی

کد متوفی: 6053743 یازدید: 52
-

حسن کرمپور

کد متوفی: 6054141 یازدید: 62
-

حلیمه هیودی

کد متوفی: 6055361 یازدید: 57
-

فاطمه سلطان اکبری

کد متوفی: 6056258 یازدید: 161
-

مشهدی آ امیر خلیلی

کد متوفی: 6060709 یازدید: 46
-

حسین مقصودی

کد متوفی: 6061281 یازدید: 11
1306/10/02 - 1355/08/05

فضل‌الله عبداللهی

کد متوفی: 6063771 یازدید: 47
-

منصور فولادوند

کد متوفی: 6064387 یازدید: 201
1319/01/07 - 1399/03/30

زهرا عبدالوند

کد متوفی: 6064430 یازدید: 49
1318/10/15 - 1399/9/16

منصور فولادوند

کد متوفی: 6064595 یازدید: 62
-

نرگس کُلیوند مرادی

کد متوفی: 6064619 یازدید: 43
1333/1/1 - 1399/3/14

حیدر خوانساری

کد متوفی: 6064757 یازدید: 47
1930 - 2020

فاطمه خلیلی

کد متوفی: 6065291 یازدید: 626
- 1399/11/14

حاج محمدنبی هیودی

کد متوفی: 6065586 یازدید: 166
۱۳۱۶/۱۱/۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

. .

کد متوفی: 6066314 یازدید: 96
. - .

فاطمه خلیلی

کد متوفی: 6067298 یازدید: 52
- 1399/11/15

فاطمه خلیلی

کد متوفی: 6067369 یازدید: 50
- ۱۴/۱۱/۱۳۹۹

محمد ملکی

کد متوفی: 6069367 یازدید: 42
-

محمد ملکــــــی

کد متوفی: 6069371 یازدید: 77
-

عظیم دهقانی

کد متوفی: 6072998 یازدید: 54
- 1399/11/29

فاطمه خلیلی

کد متوفی: 6073257 یازدید: 62
-

حاج فضل الله جعفری

کد متوفی: 6073275 یازدید: 88
-

سیدعطاالله عظیمی

کد متوفی: 6074712 یازدید: 92
- ۱۳۸۱

لیلی خاکباز

کد متوفی: 6077486 یازدید: 65
1948/08/09 - 2018/11/05

یدالله شمس

کد متوفی: 6077562 یازدید: 62
-

داود امیری

کد متوفی: 6090431 یازدید: 211
1343/3/23 - 1399/12/14

مریم..ابوالحسن جعفری.شهبازی

کد متوفی: 6090558 یازدید: 66
۱۹۶۰/۱۰/۱۰ - ۲۰۰۰/۱۰/۱۰

میثم عبدالرحیمی

کد متوفی: 6093783 یازدید: 215
- ۱۳۹۴/۱/۳۱

حاجیه خانم کبری میری

کد متوفی: 6094868 یازدید: 339
- ۱۴۰۰/1/14

سید عبدالله موسویان

کد متوفی: 6094995 یازدید: 166
1358/4/19 - 1395/5/20

سیداحمد فرجی

کد متوفی: 6096098 یازدید: 305
1318/01/06 - 1400/01/18

معصومه اسلامی

کد متوفی: 6096908 یازدید: 259
-

امیر لک و مریم حاجیو ند و صدری ترک

کد متوفی: 6097393 یازدید: 264
1328 - 1398/12/15

مریم حموله

کد متوفی: 6097757 یازدید: 69
1345,4,14 - 1400,1,16

مریم حموله

کد متوفی: 6097760 یازدید: 565
14.4.1345 - 16.1.1400

حاجیه خانم قدم خیر جعفری

کد متوفی: 6099251 یازدید: 59
۱۳۱۲/۲/۵ - ۱۴۰۰/۱/۲۲

حاجیه خانم قدم بیات

کد متوفی: 6099425 یازدید: 70
- 23/01/1400

حاجیه خانم قدم بیات

کد متوفی: 6099437 یازدید: 130
- 23/01/1400

نورعلی تونی

کد متوفی: 6101866 یازدید: 62
-

نورعلی تونی

کد متوفی: 6101867 یازدید: 190
-

محمدرضا بیات

کد متوفی: 6102524 یازدید: 380
- 1400/01/30

محمد قربان خاکباز

کد متوفی: 6104112 یازدید: 109
- 1387/01/28

شمس اله دهقانی

کد متوفی: 6104735 یازدید: 185
-

عفت اورنگی

کد متوفی: 6107194 یازدید: 57
- ۱۴۰۰/۲/۵

کد متوفی: 6107200 یازدید: 62
-

عشرت خنجری

کد متوفی: 6109276 یازدید: 51
-

عشرت خنجری

کد متوفی: 6109286 یازدید: 550
-

کد متوفی: 6109697 یازدید: 54
-

کوکب کاکاوند

کد متوفی: 6110116 یازدید: 47
۱۳۱۸ - ۱۴۰۰

کربلایی نصرت اله خدابخشی

کد متوفی: 6110998 یازدید: 65
۱۳۱۴ - ۱۴۰۰

کربلایی نصرت اله خدابخشی

کد متوفی: 6111020 یازدید: 187
1314 - 1400

حاج حسین جعفری

کد متوفی: 6112063 یازدید: 100
- ۱۳۸۵/۱۰/۰۵

نصرالله گورکش

کد متوفی: 6112706 یازدید: 46
1340 - 1386

حاج علی محمد عبدالوند

کد متوفی: 6115819 یازدید: 39
12/ 8/1341 - 4/2/1391

حاج علی محمد عبدالوند

کد متوفی: 6115820 یازدید: 44
12/8/1341 - 4/2/1391

حاج علی محمد عبدالوند

کد متوفی: 6115878 یازدید: 65
12/8/1341 - 4/2/1391

حاج علی محمد عبدالوند

کد متوفی: 6115881 یازدید: 38
12/8/1341 - 4/2/1391

حاج علی محمد عبدالوند

کد متوفی: 6115884 یازدید: 120
12/8/1341 - 4/2/1391

مریم مهدوی

کد متوفی: 6123397 یازدید: 18
1337/07/07 - 1400/03/15

محمد ضیغمی

کد متوفی: 6126723 یازدید: 36
1315 - 1400/03/25

محمد ضیغمی

کد متوفی: 6126740 یازدید: 79
1315/12/20 - 1400/03/24

مریم محمدی

کد متوفی: 6127060 یازدید: 94
1352/09/20 - 1400/04/06

حسین مهدوی

کد متوفی: 6127298 یازدید: 109
- 1400/04/07

علی شیوامنش

کد متوفی: 6129099 یازدید: 15
1367/04/28 - 1396/02/16

سامان اسکندری

کد متوفی: 6133284 یازدید: 349
1367/06/28 - 1400/04/30

حاج علی اکبر گرجی

کد متوفی: 6135163 یازدید: 573
1330/01/01 - 1400/05/03

شوکت کاظمی

کد متوفی: 6137471 یازدید: 18
1323 -

گلی جهانگیری

کد متوفی: 6139328 یازدید: 170
-

فاطمه بانو طالبی

کد متوفی: 6141572 یازدید: 122
1314/05/06 - 1400/03/16

زهرا سعدی

کد متوفی: 6142260 یازدید: 16
1345/01/01 - 1388/06/29

علیمراد رنجبر

کد متوفی: 6143469 یازدید: 72
-

صفدر پنهانی آسیه محمودوندی

کد متوفی: 6144525 یازدید: 132
-

اعظم سادات صالحی

کد متوفی: 6145343 یازدید: 107
- 1400/06/02

سید موسی جلیلی ( صالحی)

کد متوفی: 6145344 یازدید: 36
-

حاج علی اکبر گرجی

کد متوفی: 6145497 یازدید: 28
1330/01/01 - 1400/05/03

ذبیح ا.. فروغی فاطمه حسینی

کد متوفی: 6145499 یازدید: 197
-

علی محمد صادقی

کد متوفی: 6148187 یازدید: 155
- 1400/06/13

علی محمد صادقی

کد متوفی: 6148276 یازدید: 111
1343/01/02 - 1400/06/13

حاج کریم ساری

کد متوفی: 6149365 یازدید: 201
1317/06/12 - 1400/03/18

سعید هشترودی

کد متوفی: 6152032 یازدید: 109
-

عشرت موسوی

کد متوفی: 6154653 یازدید: 10
1348/05/05 - 1368

حاج ماشاالله خورشیدوند

کد متوفی: 6156548 یازدید: 105
1325/01/06 - 1394/07/02

بتول بیات

کد متوفی: 6159019 یازدید: 9
1320/05/03 - 1391/08/22

اسماعیل جعفر زاده

کد متوفی: 6159159 یازدید: 65
1341/10/30 - 1399/03/21

صديقه بیات

کد متوفی: 6160240 یازدید: 113
1345/08/20 - 1400/08/06

مراد دهقان

کد متوفی: 6161845 یازدید: 144
1346 - 1380

عزت الله فتحی

کد متوفی: 6162660 یازدید: 1
1309/12/16 - 1400/08/26

مهراب اسدی

کد متوفی: 6163518 یازدید: 83
1321/05/01 - 1400/01/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید