آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بروجرد

سیدمجتبی حسینی

کد متوفی: 761 یازدید: 245
-

حاج محمد حسین پیله وری

کد متوفی: 1600 یازدید: 250
-

حاجیه خانم فاطمه بی بی بوجار

کد متوفی: 1602 یازدید: 237
-

محمدحسین روشنکار

کد متوفی: 3309 یازدید: 337
-

ربابه شیرزاده

کد متوفی: 3477 یازدید: 263
-

نجیمه پیرهادی

کد متوفی: 3757 یازدید: 266
-

محمدتقی احمدوند

کد متوفی: 4966 یازدید: 228
-

عصمت جاپلقیان

کد متوفی: 5008 یازدید: 240
-

روح الله وداود گودرزی گودرزی

کد متوفی: 5977 یازدید: 346
-

محمدعلی فخری طباطبایی

کد متوفی: 6162 یازدید: 450
-

محمدعلی فخری طباطبایی

کد متوفی: 6166 یازدید: 287
-

محمدعلی فخری طباطبایی

کد متوفی: 6167 یازدید: 251
-

حاج رضا فخری طباطبایی

کد متوفی: 6206 یازدید: 575
-

حاجیه خانم آهو بزرافشان

کد متوفی: 6674 یازدید: 274
-

حجت الله غفاری

کد متوفی: 7467 یازدید: 778
-

حاج عزیز گودرزی

کد متوفی: 8416 یازدید: 242
-

کبری گودرزی

کد متوفی: 8474 یازدید: 248
-

حسین صارمی

کد متوفی: 10430 یازدید: 303
-

جمشید امیدعلی

کد متوفی: 10900 یازدید: 226
-

حاج مراد میرزایی

کد متوفی: 10914 یازدید: 315
-

حاج محمدرضا پناهی

کد متوفی: 11282 یازدید: 284
-

علی صارمی

کد متوفی: 12623 یازدید: 252
-

حاج حسین ابوالفتحی

کد متوفی: 12706 یازدید: 369
-

حاج محمود رضوانی زاده

کد متوفی: 12885 یازدید: 351
-

حاج محمد حسین بوالحسنی

کد متوفی: 12967 یازدید: 305
-

مرضیه رضوانی زاده

کد متوفی: 12983 یازدید: 235
-

حاج حسین شه دوست

کد متوفی: 13204 یازدید: 202
-

حشمت طوسی

کد متوفی: 13863 یازدید: 202
-

عذرا رضوانی زاده

کد متوفی: 13938 یازدید: 248
-

منصوره خدادادیان

کد متوفی: 13957 یازدید: 190
-

داوود گاپله

کد متوفی: 14711 یازدید: 350
-

علي حيدر حسيني

کد متوفی: 15499 یازدید: 204
-

شیرولی ترکاشوند

کد متوفی: 15961 یازدید: 220
-

شیرولی ترکاشوند

کد متوفی: 15972 یازدید: 192
-

مریم کربلایی باخدا

کد متوفی: 16400 یازدید: 454
-

کربلائیه صدیقه امیدعلی

کد متوفی: 16871 یازدید: 174
-

عزیزالله میرزایی

کد متوفی: 16877 یازدید: 258
-

کربلایی احمد میری

کد متوفی: 17042 یازدید: 203
-

افشین دالوند

کد متوفی: 17539 یازدید: 638
-

حاج محمد حسین مسعودی

کد متوفی: 17770 یازدید: 245
-

حاتم کرمی

کد متوفی: 17772 یازدید: 270
-

علی احمد امیدی روزبهانی

کد متوفی: 18274 یازدید: 214
-

فاطمه شب پره

کد متوفی: 18549 یازدید: 203
-

فاطمه شب پره

کد متوفی: 18550 یازدید: 213
-

فاطمه جوجه وند

کد متوفی: 19539 یازدید: 242
-

شیرمحمد بیرانوند

کد متوفی: 19564 یازدید: 295
-

غلامحسن گودرزیان

کد متوفی: 20787 یازدید: 215
-

حاجی مراد ساکی

کد متوفی: 21552 یازدید: 253
-

حسین ریحانچی

کد متوفی: 21826 یازدید: 194
-

امیر ریحانچی

کد متوفی: 21830 یازدید: 271
-

مهندس محمد اسدالهی

کد متوفی: 22817 یازدید: 211
-

داوود منتخب

کد متوفی: 26779 یازدید: 211
-

صغری پیرهادی

کد متوفی: 28325 یازدید: 209
-

اسداله اسدالهی

کد متوفی: 30721 یازدید: 251
-

جعفر فهدپور

کد متوفی: 32773 یازدید: 276
-

حاج عزیزاله پناهی تلخستانی

کد متوفی: 35888 یازدید: 173
-

حاج عزیزاله پناهی تلخستانی

کد متوفی: 35900 یازدید: 183
-

حاج عزیزاله پناهی تلخستانی

کد متوفی: 35903 یازدید: 218
-

روح‌اله یادروج

کد متوفی: 36412 یازدید: 299
-

دختربس منادی

کد متوفی: 37928 یازدید: 198
-

رضا غیاثوند

کد متوفی: 38926 یازدید: 184
-

ابراهیم گلستانی

کد متوفی: 39258 یازدید: 276
-

اباهیم گلستانی

کد متوفی: 39535 یازدید: 255
-

ابراهیم گلستانی

کد متوفی: 39539 یازدید: 220
-

شوکت کتیراچی

کد متوفی: 39570 یازدید: 211
-

حجت اله خسروی

کد متوفی: 40008 یازدید: 269
-

حجت اله خسروی

کد متوفی: 40009 یازدید: 811
-

ربابه ذویوسفین

کد متوفی: 40089 یازدید: 196
-

منیر صدیقی

کد متوفی: 40175 یازدید: 174
-

علی جواهریان

کد متوفی: 40308 یازدید: 205
-

حاج پناه رضایی

کد متوفی: 40360 یازدید: 209
-

مشهدی نبی ساکی

کد متوفی: 41189 یازدید: 342
-

فاطمه خادم جعفری

کد متوفی: 42061 یازدید: 185
-

ابوالقاسم شب پره

کد متوفی: 42083 یازدید: 209
-

فاطمه خادم جعفری

کد متوفی: 42085 یازدید: 170
-

ابوالقاسم شب پره

کد متوفی: 42093 یازدید: 192
-

حسین ریحانچی

کد متوفی: 42221 یازدید: 169
-

محمدرضا گودرزی

کد متوفی: 42310 یازدید: 182
-

محمدرضا گودرزی

کد متوفی: 42324 یازدید: 186
-

علی احمد گودرزی

کد متوفی: 42356 یازدید: 187
-

ولی الله غنی زاده

کد متوفی: 42407 یازدید: 171
-

غلامرضا رستمی

کد متوفی: 43286 یازدید: 268
-

سیداحمد حسینی

کد متوفی: 43433 یازدید: 141
-

شادروان حاج سیداحمد حسینی

کد متوفی: 43589 یازدید: 1091
-

علی نقی روزبهانی

کد متوفی: 44100 یازدید: 230
-

مسعود شادروان

کد متوفی: 45091 یازدید: 198
-

محمدباقر طاهري طباطبايي

کد متوفی: 45642 یازدید: 187
-

مهندس علی عباس گودرز

کد متوفی: 45675 یازدید: 528
-

زهرا کاکائی

کد متوفی: 45902 یازدید: 222
-

حاجیه خانم نسرین موثقی

کد متوفی: 46017 یازدید: 190
-

اسد صحرایی

کد متوفی: 46053 یازدید: 243
-

فریده مسیبیان

کد متوفی: 46060 یازدید: 208
-

فرج اله حسینی روزبهانی

کد متوفی: 46120 یازدید: 176
-

احمد علی مددی

کد متوفی: 46364 یازدید: 248
-

محمد صحرایی

کد متوفی: 47106 یازدید: 175
-

زهرا محمدزکی

کد متوفی: 47327 یازدید: 168
-

جواد کریمی

کد متوفی: 47342 یازدید: 231
-

نیما فاتحی

کد متوفی: 47675 یازدید: 218
-

زهرا کاکایی

کد متوفی: 47970 یازدید: 198
-

مریم پیرهادی

کد متوفی: 48017 یازدید: 197
-

حاج ابراهیم کماسی

کد متوفی: 48488 یازدید: 218
-

محمد روزبه

کد متوفی: 49203 یازدید: 177
-

قدم خیر پاپی

کد متوفی: 50797 یازدید: 167
-

عبدالکریم کشفی

کد متوفی: 52103 یازدید: 172
-

حاج رضا محمدی

کد متوفی: 52337 یازدید: 267
-

محمد(اسماعیل) کمانکش

کد متوفی: 52910 یازدید: 992
-

حاج موسی یاراحمدی

کد متوفی: 53227 یازدید: 204
-

حاج علی رحم کرزبر

کد متوفی: 53980 یازدید: 180
-

حاج محمدحسن کرزبر

کد متوفی: 53988 یازدید: 177
-

محمد اسماعیل کمانکش

کد متوفی: 54072 یازدید: 202
-

حاج رضا محمدی

کد متوفی: 54876 یازدید: 167
-

حاج محمد جواد رحیمی

کد متوفی: 55886 یازدید: 168
-

حاج محمد جواد رحیمی

کد متوفی: 55895 یازدید: 195
-

عبداالله(رضا) گودرزی

کد متوفی: 58215 یازدید: 148
-

کربلایی نادر ساکی

کد متوفی: 59280 یازدید: 141
-

مهدی اختباری

کد متوفی: 59550 یازدید: 376
-

كربلايي فرنگيس تركاشوند

کد متوفی: 62323 یازدید: 152
-

کربلایی داود همتی

کد متوفی: 63620 یازدید: 132
-

کربلایی داود همتی

کد متوفی: 63708 یازدید: 179
-

غلامرضا گودرزی

کد متوفی: 64354 یازدید: 114
-

مجتبي نيكزاد

کد متوفی: 64522 یازدید: 152
-

خدارحم صابری نیا

کد متوفی: 65772 یازدید: 185
-

محسن فرخی زاده

کد متوفی: 67849 یازدید: 137
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67946 یازدید: 156
-

ملوک معصوم زاده

کد متوفی: 68154 یازدید: 183
-

ملوک معصوم زاده

کد متوفی: 68210 یازدید: 171
-

حاج سیف الله خماری

کد متوفی: 69827 یازدید: 259
-

حاج حسین رضا رضایی

کد متوفی: 69860 یازدید: 227
-

بهجت معظمی گودرزی

کد متوفی: 70093 یازدید: 228
-

علی اکبر گودرزی

کد متوفی: 70686 یازدید: 351
-

اشرف ع شب پره

کد متوفی: 71693 یازدید: 287
-

مرید(امیدعلی) یاراحمدی

کد متوفی: 72528 یازدید: 148
-

حاجیه بتول بیاتی فرزند میرزا

کد متوفی: 72539 یازدید: 385
-

بهجت معظمی گودرزی

کد متوفی: 73915 یازدید: 349
-

ابوالقاسم اسكندري

کد متوفی: 74413 یازدید: 199
-

حاج حسین مراد شعبانی

کد متوفی: 74510 یازدید: 171
-

حاج کریم منادی

کد متوفی: 75096 یازدید: 188
-

فاطمه شب پره

کد متوفی: 75355 یازدید: 142
-

رضا روستایی

کد متوفی: 75673 یازدید: 265
-

شادی سهرابی الوار

کد متوفی: 78112 یازدید: 199
-

معصومه پارسا

کد متوفی: 78259 یازدید: 176
-

محمدحسن شب پره

کد متوفی: 78358 یازدید: 165
-

رضا شب پره

کد متوفی: 78363 یازدید: 178
-

ابراهیم ریحانچی

کد متوفی: 78378 یازدید: 180
-

عبدالعظیم شب پره

کد متوفی: 78387 یازدید: 144
-

ماه سلطان شب پره

کد متوفی: 78399 یازدید: 224
-

سیداصغر موسوی

کد متوفی: 78408 یازدید: 183
-

سیداصغر موسوی

کد متوفی: 78617 یازدید: 131
-

دلشاد لری

کد متوفی: 78883 یازدید: 170
-

قاسم کردی

کد متوفی: 79029 یازدید: 158
-

عظیم یاری

کد متوفی: 79640 یازدید: 132
-

فاطمه زاده ولی

کد متوفی: 79675 یازدید: 161
-

محمد یگانه بناء

کد متوفی: 800373 یازدید: 155
-

غلام رضا برنجی

کد متوفی: 800511 یازدید: 182
-

محمدابراهیم گیوکی

کد متوفی: 800543 یازدید: 387
-

محمدحسین معماری

کد متوفی: 800784 یازدید: 188
-

فاطمه پی جوری

کد متوفی: 6000031 یازدید: 239
-

سرور پیریائی

کد متوفی: 6000067 یازدید: 155
-

یحیی بیرانوند

کد متوفی: 6000417 یازدید: 190
-

یحیی بیرانوند

کد متوفی: 6000421 یازدید: 195
-

کربلایی حاج رضا پناهی

کد متوفی: 6000728 یازدید: 181
-

ناهید قادری

کد متوفی: 6001268 یازدید: 162
-

ولی الله قادری

کد متوفی: 6001313 یازدید: 190
-

علی اصغر قادری

کد متوفی: 6001345 یازدید: 187
-

علی زیودار

کد متوفی: 6001361 یازدید: 184
-

خانم گودرزی

کد متوفی: 6001535 یازدید: 182
-

« کربلایی حسین ابوالفتحی»

کد متوفی: 6001809 یازدید: 190
-

حجت اله ابوالفتحی

کد متوفی: 6001848 یازدید: 174
-

حجت اله واهبی

کد متوفی: 6001987 یازدید: 160
-

رضا سالمی

کد متوفی: 6002468 یازدید: 181
-

عصمت درویشی

کد متوفی: 6003667 یازدید: 188
-

استاد عبدالله کیانی

کد متوفی: 6004872 یازدید: 224
- 1397/09/20

زهرا سمیعی

کد متوفی: 6004999 یازدید: 176
-

فضل اله ذوالفقاری

کد متوفی: 6005203 یازدید: 178
-

غلامعباس جمشیدی

کد متوفی: 6005209 یازدید: 186
-

ناصر یاراحمدی

کد متوفی: 6005344 یازدید: 162
-

پرویز سلیمانی روزبهانی

کد متوفی: 6005756 یازدید: 179
-

پرویز سلیمانی روزبهانی

کد متوفی: 6006747 یازدید: 217
-

میرزااحمد عسگری گودرزی

کد متوفی: 6006892 یازدید: 187
-

حاج مهدی فطرس

کد متوفی: 6007299 یازدید: 671
-

علی حسین زندی

کد متوفی: 6007754 یازدید: 166
-

علی محمد امینی

کد متوفی: 6009794 یازدید: 166
-

علی اکبر گودرزی

کد متوفی: 6010274 یازدید: 230
-

لطیفه گودرزی

کد متوفی: 6011033 یازدید: 219
-

صغری گودرزی و محمد زیودار

کد متوفی: 6011168 یازدید: 195
-

حسن مرادي

کد متوفی: 6012071 یازدید: 174
-

احمد مرادي

کد متوفی: 6012073 یازدید: 212
-

مرحوم هادی رزمی

کد متوفی: 6012470 یازدید: 212
-

مرحوم هادی رزمی

کد متوفی: 6012490 یازدید: 168
-

مرحوم هادی رزمی

کد متوفی: 6012500 یازدید: 182
-

مرحوم هادی رزمی

کد متوفی: 6012526 یازدید: 197
-

حسين محمدزكي گودرزي

کد متوفی: 6013784 یازدید: 172
-

احمد دلیران

کد متوفی: 6016305 یازدید: 197
-

سیده بتول موفقی

کد متوفی: 6017980 یازدید: 177
-

علی محمد تالشی

کد متوفی: 6018099 یازدید: 181
-

علی محمد تالشی

کد متوفی: 6018117 یازدید: 168
-

گلابتون گودرزی

کد متوفی: 6020489 یازدید: 169
-

ملک تاج عزیزی

کد متوفی: 6021844 یازدید: 179
-

حاج علیمراد نظامی

کد متوفی: 6022431 یازدید: 184
-

ماشاالله روشن زاده

کد متوفی: 6022465 یازدید: 213
-

حاج علیمراد نظامی

کد متوفی: 6022472 یازدید: 190
-

سعید روانمرد

کد متوفی: 6023587 یازدید: 283
-

حُسین روستائی

کد متوفی: 6024467 یازدید: 423
-

حاج علی عسگر یاراحمدی

کد متوفی: 6024954 یازدید: 160
-

کاظم علی قبادی

کد متوفی: 6025173 یازدید: 139
-

کاظم علی قبادی

کد متوفی: 6025187 یازدید: 179
-

فاطمه پاپی

کد متوفی: 6025585 یازدید: 221
-

حاج علی حسین ممیوند

کد متوفی: 6026071 یازدید: 153
-

شادروان حاج محمد(ملک) اشرفی

کد متوفی: 6026177 یازدید: 152
-

شادروان حاج محمد(ملک) اشرفی

کد متوفی: 6026190 یازدید: 187
-

محمد حسن گودرزی

کد متوفی: 6027058 یازدید: 147
-

محمد حسن گودرزی

کد متوفی: 6027066 یازدید: 395
-

موسی فتح آبادی

کد متوفی: 6028178 یازدید: 145
-

حسن مظفرگودرزی

کد متوفی: 6028207 یازدید: 134
-

محمد معظمی گودرزی

کد متوفی: 6028358 یازدید: 185
-

حجت الله همتی روزبهانی

کد متوفی: 6028649 یازدید: 175
-

خداکرم گودرزی

کد متوفی: 6029122 یازدید: 147
-

خداکرم گودرزی

کد متوفی: 6029129 یازدید: 158
-

افتخار فتاحی

کد متوفی: 6029441 یازدید: 172
-

صدیقه صفرخانی

کد متوفی: 6031500 یازدید: 172
-

کربلایی بتول و مشهدی حسین گودرزی

کد متوفی: 6032479 یازدید: 170
-

مهین نطنزی

کد متوفی: 6032823 یازدید: 195
-

اقدس شجاعی

کد متوفی: 6035441 یازدید: 222
-

محمدعلی. قاسم. احمد گودرزی

کد متوفی: 6037325 یازدید: 163
-

محمدعلی. قاسم. احمد. گودرزی

کد متوفی: 6037363 یازدید: 171
-

چراغعلی اسدی نیک

کد متوفی: 6037755 یازدید: 202
-

محمود امیدعلی

کد متوفی: 6039692 یازدید: 177
-

علی اصغر شریفی

کد متوفی: 6039697 یازدید: 180
-

فاطمه احمدی

کد متوفی: 6041630 یازدید: 172
-

محمد گودرزى

کد متوفی: 6042603 یازدید: 122
-

سعید پورمصطفی

کد متوفی: 6042688 یازدید: 135
-

کریم فیضی

کد متوفی: 6042961 یازدید: 165
-

ناصر آلویی

کد متوفی: 6043172 یازدید: 158
-

حسین رضایی

کد متوفی: 6044048 یازدید: 143
-

حسین رضایی

کد متوفی: 6044050 یازدید: 145
-

حسن علی حاج حسن علی کریمپور

کد متوفی: 6045820 یازدید: 161
-

خیراله قربانی

کد متوفی: 6045833 یازدید: 150
-

خیراله قربانی

کد متوفی: 6045851 یازدید: 151
-

حاج حشمت اله نظری

کد متوفی: 6045913 یازدید: 182
-

بانو فاطمه ملکی

کد متوفی: 6046014 یازدید: 179
-

اعظم کماسی

کد متوفی: 6046987 یازدید: 182
-

اعظم کماسی

کد متوفی: 6046996 یازدید: 212
-

شهرام کاهکویی اکرم ثقلینی

کد متوفی: 6047559 یازدید: 217
-

طاهره (خدیجه) گودرزی

کد متوفی: 6047630 یازدید: 138
-

عبدالله احمدوند

کد متوفی: 6047846 یازدید: 138
-

بهرام معظمی گودرزی

کد متوفی: 6048735 یازدید: 240
-

محمود یاراحمدی

کد متوفی: 6049898 یازدید: 185
-

اموات فرخچه

کد متوفی: 6051380 یازدید: 200
-

هوشنگ (عبدالله) معینی

کد متوفی: 6051413 یازدید: 143
-

هوشنگ (عبدالله) معینی

کد متوفی: 6051481 یازدید: 138
-

ماشالله معطری

کد متوفی: 6051745 یازدید: 127
-

عباس روستایی

کد متوفی: 6051874 یازدید: 127
-

عباس روستایی

کد متوفی: 6051884 یازدید: 126
-

ابراهیم خان فرنیا

کد متوفی: 6052184 یازدید: 204
-

عزیزالله سیف

کد متوفی: 6053014 یازدید: 189
-

محسن زالی

کد متوفی: 6053805 یازدید: 150
-

حشمت الله موسیوند

کد متوفی: 6053808 یازدید: 161
-

سرور یوسفیان

کد متوفی: 6054099 یازدید: 155
-

علیرضا دالوند

کد متوفی: 6054545 یازدید: 148
-

شهید علی گودرزی

کد متوفی: 6056431 یازدید: 149
1335 - 1359

خداداد ورشوچی

کد متوفی: 6056800 یازدید: 136
1/6/1355 - 4/6/1382

داوود پیرزادی

کد متوفی: 6057613 یازدید: 129
-

سید علی حسینی نسب

کد متوفی: 6057914 یازدید: 162
-

امیر حسین بیرانوند

کد متوفی: 6057919 یازدید: 183
-

داود پیرزادی

کد متوفی: 6058027 یازدید: 157
25.5.1364 - 6.7.1399

زرّین نظام الاسلامی

کد متوفی: 6058054 یازدید: 142
-

فاطمه کاکاوند

کد متوفی: 6058972 یازدید: 176
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

سید اسماعیل سجادیان

کد متوفی: 6059507 یازدید: 152
متولد1300 - 1350/11/04

مهشید پیرایی

کد متوفی: 6059793 یازدید: 172
۶۲/۰۳/۱۸ - ۹۸/۱۱/۱۱

مهشید پیرایی

کد متوفی: 6059816 یازدید: 254
1362/3/18 - 1398/11/11

نوراله نوروزی

کد متوفی: 6060541 یازدید: 118
-

نوراله نوروزی

کد متوفی: 6060888 یازدید: 126
-

نوراله نوروزی

کد متوفی: 6060893 یازدید: 122
-

مانی باستان

کد متوفی: 6061099 یازدید: 131
-

حمید غیاثوند

کد متوفی: 6064299 یازدید: 177
1367/12/06 - 1399/11/03

رنگینه صارمی

کد متوفی: 6065448 یازدید: 153
1329/07/01 - 1390/11/28

علی حسین حیدری ملائی

کد متوفی: 6065816 یازدید: 150
1338/03/10 - 1399/09/26

امین خسروی

کد متوفی: 6066201 یازدید: 166
۱۳۴۰/۰۱/۰۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

لطیف ابوالفتحی

کد متوفی: 6066573 یازدید: 135
1340/05/02 - 1395/12/05

علی پیرهادی

کد متوفی: 6066959 یازدید: 155
-

علی پیرهادی

کد متوفی: 6066962 یازدید: 122
-

سید محمد ابراهیم جزایری

کد متوفی: 6067230 یازدید: 145
۱۹۵۱/۶/۲۷ - ۲۰۲۰/۶/۱۶

فاطمه توشمالی

کد متوفی: 6067406 یازدید: 138
- ۹۹/۱۰/۹

فاطمه توشمالی

کد متوفی: 6067412 یازدید: 161
- 99/10/9

گوهر فلاحی

کد متوفی: 6069348 یازدید: 163
-

رضا رازجو

کد متوفی: 6070133 یازدید: 762
- 1396/08/03

سیده کبری سعادتمند

کد متوفی: 6070462 یازدید: 164
- 1399/11/25

پریسا گودرزی

کد متوفی: 6071627 یازدید: 223
1370/2/10 - 1399/11/24

محمد رضا ابوالفتحی

کد متوفی: 6073031 یازدید: 143
۱۳۳۰/۰۱/۰۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

علی اله خسروی

کد متوفی: 6073782 یازدید: 627
-

عزت اله خسروی

کد متوفی: 6075156 یازدید: 137
- 1399/12/5

سید بابک ساداتی

کد متوفی: 6075733 یازدید: 262
۱۳۴۷/۰۸/۲۹ - ۱۳۶۶/۰۲/۲۰

حاجی محمد مرادی

کد متوفی: 6075817 یازدید: 616
-

بهرام حاتمی

کد متوفی: 6076134 یازدید: 253
1313/09/09 - 1395/10/16

بهرام حاتمی

کد متوفی: 6076151 یازدید: 760
1313/09/09 - 1395/10/16

حاجیه خانم اقدس نصرالهی

کد متوفی: 6076573 یازدید: 178
1332/05/09 - 1398/12/11

قنبرعلی مختاری

کد متوفی: 6076858 یازدید: 147
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

قنبرعلی مختاری

کد متوفی: 6077179 یازدید: 157
1315 - 1386/12/21

فریده کرمی

کد متوفی: 6077517 یازدید: 160
-

سرور ترکاشوند

کد متوفی: 6078434 یازدید: 184
-

سید مهدی حیدری

کد متوفی: 6079840 یازدید: 169
-

آیت اله پیرهادی

کد متوفی: 6080148 یازدید: 229
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹

محمد روزبهانی

کد متوفی: 6080897 یازدید: 170
-

محمد روزبهانی

کد متوفی: 6080901 یازدید: 198
-

محمد روزبهانی

کد متوفی: 6080904 یازدید: 183
-

محمد روز بهانی

کد متوفی: 6080905 یازدید: 300
-

حاج مرتضی خسروی

کد متوفی: 6082192 یازدید: 173
1336 - 1397

عباس ملائی

کد متوفی: 6090304 یازدید: 432
1335/08/08 - 1399/04/04

فاطمه نصرالهی

کد متوفی: 6090715 یازدید: 136
-

محمدحسین موسیوند

کد متوفی: 6091465 یازدید: 1165
1339 - 1376/01/04

اسماعیل رشنو

کد متوفی: 6091746 یازدید: 206
-

فاطمه گودرزی

کد متوفی: 6092945 یازدید: 846
1321/05/12 - 1400/01/08

فاطمه علی یاری

کد متوفی: 6092976 یازدید: 142
- 8/1/1400

فاطمه گودرزی

کد متوفی: 6092998 یازدید: 132
-

علی حسین گودرزی

کد متوفی: 6093053 یازدید: 462
1332/02/01 - 1399/05/01

محمد صارمی

کد متوفی: 6093237 یازدید: 825
1334/01/10 - 1383/12/07

باقر رضاپناه

کد متوفی: 6093373 یازدید: 147
- 14/07/1389

فاطمه کردی

کد متوفی: 6093689 یازدید: 375
۲۴/۱/۱۳۴۹ - ۵/۱/۱۴۰۰

منیر موذن

کد متوفی: 6093697 یازدید: 212
-

منیر موذن

کد متوفی: 6093698 یازدید: 239
-

مهتاب گاپله

کد متوفی: 6093771 یازدید: 786
- 11/1/00

حاج علی اکبر گودرزی گودرزی

کد متوفی: 6094641 یازدید: 161
- 1400/1/14

حاج علی اکبر گودرزی گودرزی

کد متوفی: 6094647 یازدید: 184
- 1400/1/14

حسین جمال یگانه

کد متوفی: 6096655 یازدید: 1129
1367/01/01 - 1399/11/21

محمد پیدایش

کد متوفی: 6096830 یازدید: 281
۱۳۰۸/۰۴/۲۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

منصور آیتی

کد متوفی: 6096862 یازدید: 201
۱۳۴۲/۰۲/۰۱ - ۱۳۵۹/۰۴/۱۶

حسین مراد نظامی

کد متوفی: 6097485 یازدید: 149
-

صدیقه خانم سلیمانی

کد متوفی: 6097491 یازدید: 663
۱۳۱۱/۳/۱ - ۱۴۰۰/۱/۲۱

فاطمه نصرالهی

کد متوفی: 6097589 یازدید: 150
- 99/12/17

معصومه معظمی گودرزی

کد متوفی: 6100394 یازدید: 400
-

کیوان صارمی

کد متوفی: 6100707 یازدید: 246
-

هوشنگ پارسا

کد متوفی: 6101058 یازدید: 142
1322/10/17 - 1400/1/25

تا ج با نو کا ئیدی

کد متوفی: 6101074 یازدید: 284
-

حاج محمد جعفر سعادت کیا

کد متوفی: 6101428 یازدید: 201
-

شادروان حاج محمد جعفر سعادت کیا

کد متوفی: 6101478 یازدید: 2400
۱۳۱۵/۵/۱۵ - ۱۴۰۰/۱/۲۸

محمود نثاری

کد متوفی: 6101492 یازدید: 629
-

اصغر آزادپرور

کد متوفی: 6102474 یازدید: 189
۱۳۵۶ - ۱۳۷۸

حاج محمد رضا روزبهانی

کد متوفی: 6102708 یازدید: 499
-

ولی چگنی

کد متوفی: 6102820 یازدید: 131
- 31/01/1400

محمدرضا صارمی

کد متوفی: 6102951 یازدید: 600
1305/02/07 - 1393/07/22

اشراف احمدی

کد متوفی: 6103074 یازدید: 187
1/1/1357 - 27/1/1400

جواد مرادی

کد متوفی: 6103384 یازدید: 147
-

عفت حاتمی

کد متوفی: 6103772 یازدید: 425
1319 - 1397

حاج محمد علی حاتمی

کد متوفی: 6103783 یازدید: 378
1316 - 1395

حاجیه خانم ملوک(اعظم) حاتمی

کد متوفی: 6103791 یازدید: 339
۱۳۲۹ - ۱۳۹۰

حاج اسمعیل حاتمی

کد متوفی: 6103828 یازدید: 151
- 1380

حسن لک

کد متوفی: 6103838 یازدید: 215
1356/10/24 - 1386/03/23

مریم یوسفی

کد متوفی: 6103997 یازدید: 223
30/6/1352 - 8/12/1399

صدیقه سلیمانی روزبهانی

کد متوفی: 6104104 یازدید: 341
-

فتح الله موذن

کد متوفی: 6104317 یازدید: 302
1314/6/7 - 1395/12/9

ماشاءالله صابرپور

کد متوفی: 6105619 یازدید: 134
- ۱۳۷۹/۱۲/۹

علیرحم بختیاری

کد متوفی: 6105656 یازدید: 189
1312 - 1400

مهرداد گودرزی اصل

کد متوفی: 6106753 یازدید: 192
-

کد متوفی: 6106874 یازدید: 149
-

منصوره گودرزی

کد متوفی: 6109401 یازدید: 159
۱۳ /۵۸/۱ - '۶/۶

منصوره گودرزی

کد متوفی: 6110016 یازدید: 360
۵۸/۱/۱۳ - ۹۷/۲/۴

کبری زبری

کد متوفی: 6110644 یازدید: 191
-

دختربس گودرزی

کد متوفی: 6110899 یازدید: 131
-

خدامراد مهری

کد متوفی: 6111245 یازدید: 153
-

ربابه کمانکش

کد متوفی: 6113611 یازدید: 603
- 1399/2/18

علی محمد پیریایی

کد متوفی: 6115406 یازدید: 125
1321/2/6 - 1399/12/12

علی محمد پیریایی

کد متوفی: 6115412 یازدید: 99
1321/2/6 - 1399/12/12

علی روناسی

کد متوفی: 6115705 یازدید: 196
1315/04/09 - 1394/08/25

شادروان علی روناسی

کد متوفی: 6115708 یازدید: 109
1315/04/09 - 1394/08/25

علی روناسی

کد متوفی: 6115714 یازدید: 275
1315/04/09 - 1394/08/25

کد متوفی: 6115717 یازدید: 147
-

حاجیه خانم شمسی دالوندی

کد متوفی: 6115720 یازدید: 317
۱۳۰۹/۱۰/۰۷ - 1399/11/27

شاه رضا جعفرآبادی

کد متوفی: 6116255 یازدید: 225
-

شهناز جودکی

کد متوفی: 6116789 یازدید: 368
- 1397

کد متوفی: 6117172 یازدید: 156
-

کد متوفی: 6117210 یازدید: 181
-

حسن روزبهانی

کد متوفی: 6117401 یازدید: 106
1318/2/10 - 1400/1/28

حسن روزبهانی

کد متوفی: 6117402 یازدید: 134
1318/2/10 - 1400/1/28

کربلایی حسن روزبهانی

کد متوفی: 6117456 یازدید: 170
1318/2/10 - 1400/1/28

علی گودرزی

کد متوفی: 6117464 یازدید: 203
-

حاج محمد فتح الهی

کد متوفی: 6117693 یازدید: 135
1328 - 1394/05/02

غلامحسن بشیری گودرزی

کد متوفی: 6118498 یازدید: 236
1313/01/01 - 1400/02/08

سیدجمال حسینی

کد متوفی: 6118952 یازدید: 312
-

رضا گودرزی

کد متوفی: 6119329 یازدید: 145
- 1400/02/31

علی تفتی

کد متوفی: 6119676 یازدید: 195
1319/01/28 - 1390/04/24

حاج غلامعلی گودرزی

کد متوفی: 6119923 یازدید: 577
-

اسدالله مرادي

کد متوفی: 6120660 یازدید: 180
1327/06/12 - 1395/03/06

علی محمد و محمد صادق رستم نژادی

کد متوفی: 6122480 یازدید: 121
1340/04/01 - 1400/02/13

اختر گواهی

کد متوفی: 6123313 یازدید: 462
1311/02/04 - 1400/03/16

عباس باقری فر

کد متوفی: 6123327 یازدید: 143
-

محمد صادق اسفندی

کد متوفی: 6123458 یازدید: 208
1331/11/15 - 1400/03/17

مهدی اختباری

کد متوفی: 6123472 یازدید: 285
1362/01/01 - 1399/08/01

فتح اله نژادفرحانی

کد متوفی: 6123516 یازدید: 165
1339 - 1400/02/08

عشرت عسلی

کد متوفی: 6123617 یازدید: 96
1313/01/01 - 1396/10/05

محمدصادق اسفندی

کد متوفی: 6123692 یازدید: 337
1331/12/15 - 1400/03/17

فرخنده نقوی

کد متوفی: 6123716 یازدید: 186
-

عبدالحسین معظمی گودرزی

کد متوفی: 6123931 یازدید: 158
-

سید صالح خراسانی

کد متوفی: 6123986 یازدید: 163
1382/08/12 - 1400/03/20

عبدالحسین معظمی گودرزی

کد متوفی: 6123995 یازدید: 194
-

احمد مهرابی

کد متوفی: 6124262 یازدید: 398
1360/06/15 - 1392/06/26

مهدی جنانی

کد متوفی: 6124284 یازدید: 282
1321/06/09 - 1387/03/23

حسین توکلی

کد متوفی: 6124998 یازدید: 137
-

حاج غلامرضا هوشنگی

کد متوفی: 6125113 یازدید: 785
1310/04/01 - 1400/03/26

اسدالله یاراحمدی

کد متوفی: 6125805 یازدید: 227
1319/04/01 - 1375/04/01

هوشنگ وکیلی

کد متوفی: 6126568 یازدید: 156
1317/10/05 - 1400/03/07

عبدالمحمد امید علی

کد متوفی: 6128369 یازدید: 202
- 1400/04/11

فاطمه خانم توکلی

کد متوفی: 6128913 یازدید: 289
1314/03/09 - 1400/03/21

جلیل عباسی

کد متوفی: 6129090 یازدید: 213
1333/01/01 - 1400/02/25

نورالدین ، فرح زیودار

کد متوفی: 6129843 یازدید: 104
-

ابراهیم گلی

کد متوفی: 6130748 یازدید: 181
- 1398/04/27

ابراهیم گلی

کد متوفی: 6130749 یازدید: 475
- 1398/04/27

کربلایی غلامحسین غلامی

کد متوفی: 6131970 یازدید: 270
- 1400/04/27

بتول(مهین) نمدی مادر دکتر حسین صفائی

کد متوفی: 6132100 یازدید: 683
1325/09/27 - 1400/04/27

کربلایی غلامحسین غلامی

کد متوفی: 6132212 یازدید: 127
- 1400/04/27

داوود گودرزی

کد متوفی: 6132249 یازدید: 343
1344/03/02 - 1399/01/05

احمد وثوقی

کد متوفی: 6133052 یازدید: 189
1347/07/07 - 1400/07/08

عشرت سیار دره گرگی

کد متوفی: 6135205 یازدید: 175
- 1400/05/05

علی گودرزی

کد متوفی: 6135516 یازدید: 760
-

محسن ولی زاده

کد متوفی: 6136082 یازدید: 677
1358/05/05 - 1400/04/22

صفا لری

کد متوفی: 6136399 یازدید: 117
1340/05/09 - 1400/04/26

صفا لری

کد متوفی: 6136401 یازدید: 241
1240/05/09 - 1400/04/26

زنده یاد ملوک جوانمرد

کد متوفی: 6138396 یازدید: 114
-

عبدالحميد زندی

کد متوفی: 6138471 یازدید: 110
1330/02/10 - 1399/05/13

مسعود قاسمی

کد متوفی: 6138819 یازدید: 115
-

سید محسن جاسمی

کد متوفی: 6139346 یازدید: 202
- 1400/05/06

مرحومه اقدس نجفی

کد متوفی: 6139569 یازدید: 529
- 1400/05/21

محسن ولی زاده

کد متوفی: 6140810 یازدید: 511
1358/05/05 - 1400/04/22

هبت اله مقدسی

کد متوفی: 6142027 یازدید: 215
1343/08/21 - 1400/05/06

محمد کوشکی

کد متوفی: 6142754 یازدید: 403
1371/04/28 - 1384/04/02

نگار غلامی

کد متوفی: 6142801 یازدید: 597
1380/12/14 - 1399/03/20

کربلایی ابومحمد غلامی

کد متوفی: 6143014 یازدید: 141
1336 - 1386/02/02

خدیجه قاسمی نژاد

کد متوفی: 6146927 یازدید: 367
1326/06/03 - 1400/05/31

زهرا شجاعی نیا

کد متوفی: 6147025 یازدید: 365
1335/06/15 - 1400/06/06

همدم مشته بدست

کد متوفی: 6148202 یازدید: 97
-

رفیعی علی نجار

کد متوفی: 6148744 یازدید: 180
1317/02/01 - 1400/06/11

حاج حسن بهرامی پدر شهید مرتضی بهرامی

کد متوفی: 6149713 یازدید: 229
1319/06/15 - 1400/05/21

حاج محمد رضا رفیعی

کد متوفی: 6149885 یازدید: 236
- 1400/06/13

اقدس عبداله یگانه همسر مرحوم حاج کریم باقری تنها

کد متوفی: 6150823 یازدید: 701
1330/10/19 - 1400/06/21

خدیجه گودرزی

کد متوفی: 6150837 یازدید: 211
-

ولی گودرزی

کد متوفی: 6150838 یازدید: 121
1335/04/01 - 1400/06/11

جاجیه خانم فاطمه ظریفی

کد متوفی: 6151519 یازدید: 298
-

علیرضا کاکاوند قلعه نوی

کد متوفی: 6152762 یازدید: 176
1333/11/06 - 1400/04/07

میرزاجان صفری

کد متوفی: 6153498 یازدید: 119
1337/03/12 - 1400/04/13

علیرضا قربانی

کد متوفی: 6154262 یازدید: 87
1400/07/05 -

علیرضا قربانی

کد متوفی: 6154263 یازدید: 104
1400/07/05 -

علیرضا قربانی

کد متوفی: 6154336 یازدید: 379
- 1400/07/05

طوبی معظمی گودرزی

کد متوفی: 6154421 یازدید: 258
-

محمد زیار

کد متوفی: 6154691 یازدید: 305
1323/04/19 - 1400/07/06

محمود اسماعیلی گودرزی

کد متوفی: 6154994 یازدید: 401
1336/05/01 - 1400/05/11

عیسی زیودار

کد متوفی: 6156400 یازدید: 943
1302/07/01 - 1400/07/15

عبدالله غلامزاده

کد متوفی: 6156433 یازدید: 173
1333/01/25 -

مرحوم آقای امیر رحمانی

کد متوفی: 6157315 یازدید: 228
- 1399

حاج علی روزبهانی

کد متوفی: 6157431 یازدید: 275
1317/04/10 - 1400/07/21

علی کرم صارمی

کد متوفی: 6158395 یازدید: 116
-

مرحوم کربلایی عبدالله عاشوری

کد متوفی: 6158826 یازدید: 221
- 1400/08/01

حاجيه خانم عصمت رنجبر

کد متوفی: 6158840 یازدید: 444
1310/02/02 - 1400/07/17

نسرین یاوریان و مادر محترمشان

کد متوفی: 6158963 یازدید: 1191
-

مونا ترکاشوند

کد متوفی: 6159061 یازدید: 126
- 1400/08/03

پوراندخت اعظمی بیرانوند

کد متوفی: 6159490 یازدید: 439
1327/09/15 - 1400/07/09

حسینعلی باجلان

کد متوفی: 6159498 یازدید: 138
-

قمر خدارحمی

کد متوفی: 6159535 یازدید: 85
1303/07/03 - 1399/10/21

ملک‌حسین طوسی

کد متوفی: 6159652 یازدید: 237
1318/11/15 - 1400/08/07

فریده ‌احمدپور

کد متوفی: 6160197 یازدید: 77
-

حاج محمود جلائی

کد متوفی: 6160695 یازدید: 128
-

حاج سید احمد حسینی

کد متوفی: 6160824 یازدید: 662
- 1399/08/15

شهید ابراهیم قیطانی

کد متوفی: 6161074 یازدید: 254
1360/01/01 - 1385/08/22

عین الله محمودی

کد متوفی: 6161200 یازدید: 246
1328 - 1400/07/19

فرخنده ( فاطمه) گودرزی

کد متوفی: 6162682 یازدید: 213
-

اکرم کاوند

کد متوفی: 6162799 یازدید: 461
- 1400/08/30

عزت اله علیدادی تلخستانی

کد متوفی: 6165606 یازدید: 87
-

عزت اله علیدادی

کد متوفی: 6165607 یازدید: 272
-

مهدی کاوسی

کد متوفی: 6165612 یازدید: 210
1377/01/25 - 1400/09/13

غلامحسین حیدری

کد متوفی: 6165617 یازدید: 65
-

شهین باحور

کد متوفی: 6165708 یازدید: 86
1345/09/08 - 1397/09/12

مینا پیرهادی

کد متوفی: 6165880 یازدید: 301
1375/02/23 - 1400/06/15

محمد درویش زاده

کد متوفی: 6165886 یازدید: 97
-

محمدباقر جودکی

کد متوفی: 6165980 یازدید: 56
-

محمد باقر جودکی

کد متوفی: 6165982 یازدید: 85
-

‌ ‌

کد متوفی: 6166075 یازدید: 92
1384/06/28 - 1400/08/20

فاطمه حلاجی

کد متوفی: 6166112 یازدید: 200
-

عزیزاله قاسم زاده

کد متوفی: 6166114 یازدید: 142
1310/07/18 - 1386/11/21

عبدالمحمد نمدیان

کد متوفی: 6166512 یازدید: 96
-

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6166941 یازدید: 849
-

زهرا حفاری

کد متوفی: 6167085 یازدید: 130
- 1390/09/21

علی عباس ترابی گودرزی

کد متوفی: 6167104 یازدید: 107
-

تورج طولابی

کد متوفی: 6167779 یازدید: 128
- 1399/09/25

تورج طولابی

کد متوفی: 6167789 یازدید: 232
- 1399/09/25

مجتبی فیضی

کد متوفی: 6167864 یازدید: 194
1379/04/26 - 1399/10/01

عذرا گودرزی

کد متوفی: 6168207 یازدید: 642
1301/09/03 - 1400/09/25

زهرا خسروی

کد متوفی: 6168555 یازدید: 909
1340/01/01 - 1400/09/23

زهرا یوسفی

کد متوفی: 6169551 یازدید: 48
- 1398/07/29

زهرا یوسفی

کد متوفی: 6169552 یازدید: 55
- 1398/07/29