آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پلدختر

مهناز پناهنده

کد متوفی: 17489 یازدید: 203
-

نوربخش سرداری

کد متوفی: 22341 یازدید: 175
-

علی یار کاییدی

کد متوفی: 23154 یازدید: 230
-

علی یار کاییدی

کد متوفی: 23177 یازدید: 224
-

اکبر صادقی

کد متوفی: 23448 یازدید: 248
-

سعید جودکی

کد متوفی: 26536 یازدید: 279
-

سعید جودکی

کد متوفی: 26607 یازدید: 282
-

سوسن و حمید محمودوند و مرادی

کد متوفی: 26622 یازدید: 243
-

سجاد قائمی

کد متوفی: 26711 یازدید: 644
-

مجید باباخانی

کد متوفی: 26956 یازدید: 264
-

سید صحبت الله موسوی

کد متوفی: 30080 یازدید: 242
-

سید مهدی موسوی

کد متوفی: 30091 یازدید: 246
-

روح الله فرهادی

کد متوفی: 31136 یازدید: 342
-

روح الدین فرهادی

کد متوفی: 31156 یازدید: 270
-

رو ح الدین فرهادی

کد متوفی: 31169 یازدید: 260
-

کربلایی توران مهدی خانی

کد متوفی: 32681 یازدید: 214
-

سید نورالله کاظمی

کد متوفی: 33971 یازدید: 266
-

داریوش امیری

کد متوفی: 40975 یازدید: 203
-

عباس امیری

کد متوفی: 40985 یازدید: 265
-

بهرام امیری

کد متوفی: 41050 یازدید: 198
-

حمید آزادپور

کد متوفی: 45662 یازدید: 518
-

پاپی علی بازگیرپور

کد متوفی: 46162 یازدید: 182
-

پاپی علی بازگیر‌پور

کد متوفی: 46180 یازدید: 228
-

مرحوم منصور میر

کد متوفی: 55588 یازدید: 184
-

شاه سلطان بارانی

کد متوفی: 55613 یازدید: 217
-

عیدان دشتی

کد متوفی: 56179 یازدید: 265
-

رحیم و سکینه دشتی (عبد علی)

کد متوفی: 56223 یازدید: 189
-

مرحوم مغفور موسی رضا میر

کد متوفی: 56684 یازدید: 155
-

عباس تاجی پور

کد متوفی: 57064 یازدید: 195
-

مرحوم مغفور شهید احمد تاجی پور

کد متوفی: 57068 یازدید: 241
-

سروان بهروز شیرانی

کد متوفی: 57097 یازدید: 200
-

ماه طلا تاجی پور

کد متوفی: 57100 یازدید: 212
-

مصطفی محمودی

کد متوفی: 57247 یازدید: 162
-

خدایار محمودی

کد متوفی: 57251 یازدید: 212
-

محمود محمودی

کد متوفی: 57258 یازدید: 171
-

نقره ابدالی ذهابی

کد متوفی: 59046 یازدید: 354
-

حاج پیرزاد ناظری

کد متوفی: 59582 یازدید: 218
-

کبری ایمانی

کد متوفی: 60137 یازدید: 170
-

جواد فیضی

کد متوفی: 63261 یازدید: 256
-

شیخعلی ابسری

کد متوفی: 63316 یازدید: 210
-

فرح بانو ملایی

کد متوفی: 65625 یازدید: 201
-

محسن فخری زاده مهابادی

کد متوفی: 69231 یازدید: 166
-

علی محمد تاجی پور

کد متوفی: 72695 یازدید: 214
-

مشهدی غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 73560 یازدید: 153
-

مشهدی غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 73622 یازدید: 146
-

غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 73694 یازدید: 167
-

ماشالله موسوی

کد متوفی: 73964 یازدید: 168
-

غلامرصا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 74773 یازدید: 155
-

غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 74852 یازدید: 164
-

سیدماشالله موسوی

کد متوفی: 75462 یازدید: 230
8بهمن - 1384/11/27

شهید حسن علی میر

کد متوفی: 76464 یازدید: 193
-

حاج غلام ابراهیمی

کد متوفی: 77798 یازدید: 181
-

غلامرضا ابراهیمی نژاد

کد متوفی: 79381 یازدید: 222
-

سیدذبیح الله موسوی

کد متوفی: 800981 یازدید: 210
-

مینا خانی پور

کد متوفی: 6008157 یازدید: 155
-

قرصم مرادی

کد متوفی: 6009091 یازدید: 153
-

شیرین طلا فیضی

کد متوفی: 6013760 یازدید: 385
-

شیرین طلا فیضی

کد متوفی: 6014590 یازدید: 188
-

محمد ایمانی

کد متوفی: 6016111 یازدید: 172
-

حمید پژوهنده

کد متوفی: 6024410 یازدید: 186
-

عزیز وفرزندانش حمید وحسن پژوهنده

کد متوفی: 6024598 یازدید: 270
-

علی تتری

کد متوفی: 6031226 یازدید: 523
-

محمدباقر محمودوند

کد متوفی: 6033752 یازدید: 135
-

مظفر حسنوند

کد متوفی: 6046478 یازدید: 254
-

زینب زمانی

کد متوفی: 6047053 یازدید: 160
-

مظفر حسنوند

کد متوفی: 6047283 یازدید: 159
-

چنگیز رشنو

کد متوفی: 6054093 یازدید: 144
-

حاج بهرام امیری

کد متوفی: 6054181 یازدید: 175
-

یار محمد محمدی کرموند

کد متوفی: 6054594 یازدید: 168
-

میلاد قهرمانی

کد متوفی: 6056208 یازدید: 136
1376 - 1399/10/20

میلاد قهرمانی

کد متوفی: 6056211 یازدید: 173
1376 - 1399/10/20

حاجیه آغانازار دیرکوند

کد متوفی: 6059779 یازدید: 159
23/2/1309 - 16/10/1399

هادی دریکوند

کد متوفی: 6064570 یازدید: 1801
1374/06/30 - 1399/01/16

صید کریم احمدی

کد متوفی: 6078691 یازدید: 162
1335 - 1398/12&qu

حاج حجت اله حسن زاده

کد متوفی: 6081151 یازدید: 161
1351/6/28 - 1398/12/20

حاج صیدرحیم رضایی

کد متوفی: 6096298 یازدید: 170
-

مرحوم عبدالعلی و مرحوم نوشاد رشنو

کد متوفی: 6101007 یازدید: 151
۱۳۵۶/۱۳۲۰ - ۱۳۸۳/۱۳۸۵

نادیا کرمی

کد متوفی: 6113664 یازدید: 117
1356 - 1400

محمدرحیم سوخته زاری

کد متوفی: 6113984 یازدید: 1519
1308/07/07 - 1366/10/11

طلا مرادی

کد متوفی: 6114049 یازدید: 1475
1304 - 94/3/17

مشهدی محمدعلی رضایی ملاوئی

کد متوفی: 6117237 یازدید: 109
- 1400/02/26

مشهدی محمدعلی رضایی ملاوئی

کد متوفی: 6117247 یازدید: 188
- 1400/02/26

اسکورپین کامبت

کد متوفی: 6119689 یازدید: 175
1210/09/05 - 1400/06/06

حمید بابایی

کد متوفی: 6121081 یازدید: 739
1368/08/05 - 1399/01/16

شاهپری رازی پور ( فتحی میر )

کد متوفی: 6126961 یازدید: 193
- 1400/04/05

مهناز آبسری

کد متوفی: 6130330 یازدید: 112
1367/02/03 - 1398/04/06

کربلایی علی احمد قربانی

کد متوفی: 6147421 یازدید: 110
- 1400/06/02

fatemeh nasiri

کد متوفی: 6149218 یازدید: 410
1333/07/01 - 1400/05/31

مشهدی علی رَحم بِیرانوند

کد متوفی: 6150668 یازدید: 190
1324/01/03 - 1394/12/22

امین میرزاوند

کد متوفی: 6160065 یازدید: 174
- 1395/06/24

مشهدیه زیور امیری

کد متوفی: 6160121 یازدید: 97
1334/01/01 - 1400/08/03

سید فضل اله موسوی

کد متوفی: 6164153 یازدید: 211
1317/01/01 - 1400/09/02

زنده یاد حاج سیدحسینعلی موسوی

کد متوفی: 6164167 یازدید: 78
-

زنده یاد حاج سیدحسینعلی موسوی

کد متوفی: 6164170 یازدید: 81
1329/04/12 - 1399/04/24

مهندس علی احمدی

کد متوفی: 6169819 یازدید: 204
-

محمد عزیزی پور

کد متوفی: 6174644 یازدید: 91
-

محمد عزیزی پور

کد متوفی: 6174645 یازدید: 69
1372/01/02 - 1400/10/20

صدیقه نیک بخشی

کد متوفی: 6180350 یازدید: 115
1336/03/09 - 1399/12/26

علی اقا چراغی

کد متوفی: 6182041 یازدید: 49
-

پرویز شاه کرمی

کد متوفی: 6182165 یازدید: 107
- 1397/11/19

کربلایی منصور کشکولی

کد متوفی: 6191267 یازدید: 82
1340/05/09 - 1401/01/13

برزو دلفانی

کد متوفی: 6192079 یازدید: 160
1331/08/20 - 1400/08/18

حجت میرکاری

کد متوفی: 6195425 یازدید: 56
-

سیدنورخدا کاظمی

کد متوفی: 6196027 یازدید: 421
1343/03/01 - 1401/02/06

حاتم نظری سالی

کد متوفی: 6196199 یازدید: 59
1346/04/06 - 1400/11/06

حسین قنبری

کد متوفی: 6196270 یازدید: 54
-

رضا درویشی

کد متوفی: 6199493 یازدید: 76
1376/12/08 - 1401/02/30

علی باقر چراغی

کد متوفی: 6206055 یازدید: 36
-

میرزکی نصراللهی

کد متوفی: 6206386 یازدید: 30
-

روح‌الدین احمدپور

کد متوفی: 6207541 یازدید: 44
1343/05/01 - 1363/12/08

احمدرضا بخشیوند

کد متوفی: 6209108 یازدید: 37
-

احمدرضا بخشیوند

کد متوفی: 6209110 یازدید: 1
-

یارمحمد محمدی کرموند

کد متوفی: 6211258 یازدید: 41
1316/10/06 - 1392/11/23

عبدالرحمن موسوی

کد متوفی: 6211924 یازدید: 29
-

وزین دریکوند

کد متوفی: 6212376 یازدید: 51
1310/09/05 - 1399/02/02

وزین دریکوند

کد متوفی: 6212379 یازدید: 24
-

حاج صمد بوالفتح

کد متوفی: 6215564 یازدید: 655
1353/01/01 - 1401/04/14

جنت مکان مرحومه مژده ( مژگان) احمدی

کد متوفی: 6220489 یازدید: 61
1348/06/30 - 1399/08/04

جنت مکان مرحوم مهدی احمدی

کد متوفی: 6220522 یازدید: 34
- 1386/01/01

جنت مکان مرحوم حاج ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6220523 یازدید: 24
-

جنت مکان مرحوم حاج حسن آقا رشنو

کد متوفی: 6220526 یازدید: 48
-

انتیکه صارمی(سپهوند)

کد متوفی: 6221988 یازدید: 15
1332/05/08 - 1401/09/24

انتیکه صارمی(سپهوند)

کد متوفی: 6221989 یازدید: 69
1332/07/09 - 1401/09/24

انتیکه صارمی

کد متوفی: 6221991 یازدید: 17
1333/01/21 - 1401/09/22

سید نورخدا کاظمی

کد متوفی: 6227096 یازدید: 15
-

شیرمحمد احمدی نیک

کد متوفی: 6227159 یازدید: 150
1329/10/07 - 1402/12/07

معصومه بهاری مقدم

کد متوفی: 6241686 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید