آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پلدختر

مهناز پناهنده

کد متوفی: 17489 یازدید: 71
-

نوربخش سرداری

کد متوفی: 22341 یازدید: 66
-

علی یار کاییدی

کد متوفی: 23154 یازدید: 79
-

علی یار کاییدی

کد متوفی: 23177 یازدید: 82
-

اکبر صادقی

کد متوفی: 23448 یازدید: 91
-

سعید جودکی

کد متوفی: 26536 یازدید: 92
-

سعید جودکی

کد متوفی: 26607 یازدید: 93
-

سوسن و حمید محمودوند و مرادی

کد متوفی: 26622 یازدید: 81
-

سجاد قائمی

کد متوفی: 26711 یازدید: 132
-

مجید باباخانی

کد متوفی: 26956 یازدید: 85
-

سید صحبت الله موسوی

کد متوفی: 30080 یازدید: 103
-

سید مهدی موسوی

کد متوفی: 30091 یازدید: 91
-

روح الله فرهادی

کد متوفی: 31136 یازدید: 99
-

روح الدین فرهادی

کد متوفی: 31156 یازدید: 105
-

رو ح الدین فرهادی

کد متوفی: 31169 یازدید: 95
-

کربلایی توران مهدی خانی

کد متوفی: 32681 یازدید: 75
-

سید نورالله کاظمی

کد متوفی: 33971 یازدید: 93
-

داریوش امیری

کد متوفی: 40975 یازدید: 76
-

عباس امیری

کد متوفی: 40985 یازدید: 73
-

بهرام امیری

کد متوفی: 41050 یازدید: 83
-

حمید آزادپور

کد متوفی: 45662 یازدید: 257
-

پاپی علی بازگیرپور

کد متوفی: 46162 یازدید: 75
-

پاپی علی بازگیر‌پور

کد متوفی: 46180 یازدید: 96
-

مرحوم منصور میر

کد متوفی: 55588 یازدید: 74
-

شاه سلطان بارانی

کد متوفی: 55613 یازدید: 83
-

عیدان دشتی

کد متوفی: 56179 یازدید: 136
-

رحیم و سکینه دشتی (عبد علی)

کد متوفی: 56223 یازدید: 94
-

مرحوم مغفور موسی رضا میر

کد متوفی: 56684 یازدید: 78
-

عباس تاجی پور

کد متوفی: 57064 یازدید: 95
-

مرحوم مغفور شهید احمد تاجی پور

کد متوفی: 57068 یازدید: 112
-

سروان بهروز شیرانی

کد متوفی: 57097 یازدید: 79
-

ماه طلا تاجی پور

کد متوفی: 57100 یازدید: 109
-

مصطفی محمودی

کد متوفی: 57247 یازدید: 78
-

خدایار محمودی

کد متوفی: 57251 یازدید: 97
-

محمود محمودی

کد متوفی: 57258 یازدید: 78
-

نقره ابدالی ذهابی

کد متوفی: 59046 یازدید: 244
-

حاج پیرزاد ناظری

کد متوفی: 59582 یازدید: 97
-

کبری ایمانی

کد متوفی: 60137 یازدید: 82
-

جواد فیضی

کد متوفی: 63261 یازدید: 129
-

شیخعلی ابسری

کد متوفی: 63316 یازدید: 85
-

فرح بانو ملایی

کد متوفی: 65625 یازدید: 102
-

محسن فخری زاده مهابادی

کد متوفی: 69231 یازدید: 75
-

علی محمد تاجی پور

کد متوفی: 72695 یازدید: 76
-

مشهدی غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 73560 یازدید: 64
-

مشهدی غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 73622 یازدید: 63
-

غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 73694 یازدید: 85
-

ماشالله موسوی

کد متوفی: 73964 یازدید: 77
-

غلامرصا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 74773 یازدید: 71
-

غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 74852 یازدید: 78
-

سیدماشالله موسوی

کد متوفی: 75462 یازدید: 88
8بهمن - 1384/11/27

شهید حسن علی میر

کد متوفی: 76464 یازدید: 84
-

حاج غلام ابراهیمی

کد متوفی: 77798 یازدید: 81
-

غلامرضا ابراهیمی نژاد

کد متوفی: 79381 یازدید: 91
-

سیدذبیح الله موسوی

کد متوفی: 800981 یازدید: 87
-

مینا خانی پور

کد متوفی: 6008157 یازدید: 71
-

قرصم مرادی

کد متوفی: 6009091 یازدید: 67
-

شیرین طلا فیضی

کد متوفی: 6013760 یازدید: 243
-

شیرین طلا فیضی

کد متوفی: 6014590 یازدید: 77
-

محمد ایمانی

کد متوفی: 6016111 یازدید: 75
-

حمید پژوهنده

کد متوفی: 6024410 یازدید: 78
-

عزیز وفرزندانش حمید وحسن پژوهنده

کد متوفی: 6024598 یازدید: 131
-

علی تتری

کد متوفی: 6031226 یازدید: 338
-

محمدباقر محمودوند

کد متوفی: 6033752 یازدید: 59
-

مظفر حسنوند

کد متوفی: 6046478 یازدید: 135
-

زینب زمانی

کد متوفی: 6047053 یازدید: 65
-

مظفر حسنوند

کد متوفی: 6047283 یازدید: 61
-

چنگیز رشنو

کد متوفی: 6054093 یازدید: 67
-

حاج بهرام امیری

کد متوفی: 6054181 یازدید: 76
-

یار محمد محمدی کرموند

کد متوفی: 6054594 یازدید: 70
-

میلاد قهرمانی

کد متوفی: 6056208 یازدید: 70
1376 - 1399/10/20

میلاد قهرمانی

کد متوفی: 6056211 یازدید: 67
1376 - 1399/10/20

حاجیه آغانازار دیرکوند

کد متوفی: 6059779 یازدید: 66
23/2/1309 - 16/10/1399

هادی دریکوند

کد متوفی: 6064570 یازدید: 437
1374/06/30 - 1399/01/16

صید کریم احمدی

کد متوفی: 6078691 یازدید: 67
1335 - 1398/12&qu

حاج حجت اله حسن زاده

کد متوفی: 6081151 یازدید: 54
1351/6/28 - 1398/12/20

حاج صیدرحیم رضایی

کد متوفی: 6096298 یازدید: 59
-

مرحوم عبدالعلی و مرحوم نوشاد رشنو

کد متوفی: 6101007 یازدید: 69
۱۳۵۶/۱۳۲۰ - ۱۳۸۳/۱۳۸۵

نادیا کرمی

کد متوفی: 6113664 یازدید: 58
1356 - 1400

محمدرحیم سوخته زاری

کد متوفی: 6113984 یازدید: 292
1308/07/07 - 1366/10/11

طلا مرادی

کد متوفی: 6114049 یازدید: 320
1304 - 94/3/17

مشهدی محمدعلی رضایی ملاوئی

کد متوفی: 6117237 یازدید: 47
- 1400/02/26

مشهدی محمدعلی رضایی ملاوئی

کد متوفی: 6117247 یازدید: 118
- 1400/02/26

اسکورپین کامبت

کد متوفی: 6119689 یازدید: 66
1210/09/05 - 1400/06/06

حمید بابایی

کد متوفی: 6121081 یازدید: 107
1368/08/05 - 1399/01/16

شاهپری رازی پور ( فتحی میر )

کد متوفی: 6126961 یازدید: 98
- 1400/04/05

مهناز آبسری

کد متوفی: 6130330 یازدید: 31
1367/02/03 - 1398/04/06

کربلایی علی احمد قربانی

کد متوفی: 6147421 یازدید: 26
- 1400/06/02

fatemeh nasiri

کد متوفی: 6149218 یازدید: 285
1333/07/01 - 1400/05/31

مشهدی علی رَحم بِیرانوند

کد متوفی: 6150668 یازدید: 88
1324/01/03 - 1394/12/22

امین میرزاوند

کد متوفی: 6160065 یازدید: 53
- 1395/06/24

مشهدیه زیور امیری

کد متوفی: 6160121 یازدید: 24
1334/01/01 - 1400/08/03

سید فضل اله موسوی

کد متوفی: 6164153 یازدید: 114
1317/01/01 - 1400/09/02

زنده یاد حاج سیدحسینعلی موسوی

کد متوفی: 6164167 یازدید: 8
-

زنده یاد حاج سیدحسینعلی موسوی

کد متوفی: 6164170 یازدید: 11
1329/04/12 - 1399/04/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید