آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پلدختر

مهناز پناهنده

کد متوفی: 17489 یازدید: 229
-

نوربخش سرداری

کد متوفی: 22341 یازدید: 201
-

علی یار کاییدی

کد متوفی: 23154 یازدید: 266
-

علی یار کاییدی

کد متوفی: 23177 یازدید: 249
-

اکبر صادقی

کد متوفی: 23448 یازدید: 278
-

سعید جودکی

کد متوفی: 26536 یازدید: 312
-

سعید جودکی

کد متوفی: 26607 یازدید: 317
-

سوسن و حمید محمودوند و مرادی

کد متوفی: 26622 یازدید: 276
-

سجاد قائمی

کد متوفی: 26711 یازدید: 687
-

مجید باباخانی

کد متوفی: 26956 یازدید: 298
-

سید صحبت الله موسوی

کد متوفی: 30080 یازدید: 277
-

سید مهدی موسوی

کد متوفی: 30091 یازدید: 279
-

روح الله فرهادی

کد متوفی: 31136 یازدید: 510
-

روح الدین فرهادی

کد متوفی: 31156 یازدید: 303
-

رو ح الدین فرهادی

کد متوفی: 31169 یازدید: 293
-

کربلایی توران مهدی خانی

کد متوفی: 32681 یازدید: 257
-

سید نورالله کاظمی

کد متوفی: 33971 یازدید: 296
-

داریوش امیری

کد متوفی: 40975 یازدید: 228
-

عباس امیری

کد متوفی: 40985 یازدید: 317
-

بهرام امیری

کد متوفی: 41050 یازدید: 219
-

حمید آزادپور

کد متوفی: 45662 یازدید: 560
-

پاپی علی بازگیرپور

کد متوفی: 46162 یازدید: 214
-

پاپی علی بازگیر‌پور

کد متوفی: 46180 یازدید: 251
-

مرحوم منصور میر

کد متوفی: 55588 یازدید: 212
-

شاه سلطان بارانی

کد متوفی: 55613 یازدید: 250
-

عیدان دشتی

کد متوفی: 56179 یازدید: 300
-

رحیم و سکینه دشتی (عبد علی)

کد متوفی: 56223 یازدید: 222
-

مرحوم مغفور موسی رضا میر

کد متوفی: 56684 یازدید: 188
-

عباس تاجی پور

کد متوفی: 57064 یازدید: 227
-

مرحوم مغفور شهید احمد تاجی پور

کد متوفی: 57068 یازدید: 269
-

سروان بهروز شیرانی

کد متوفی: 57097 یازدید: 230
-

ماه طلا تاجی پور

کد متوفی: 57100 یازدید: 248
-

مصطفی محمودی

کد متوفی: 57247 یازدید: 190
-

خدایار محمودی

کد متوفی: 57251 یازدید: 240
-

محمود محمودی

کد متوفی: 57258 یازدید: 200
-

نقره ابدالی ذهابی

کد متوفی: 59046 یازدید: 384
-

حاج پیرزاد ناظری

کد متوفی: 59582 یازدید: 251
-

کبری ایمانی

کد متوفی: 60137 یازدید: 199
-

جواد فیضی

کد متوفی: 63261 یازدید: 291
-

شیخعلی ابسری

کد متوفی: 63316 یازدید: 256
-

فرح بانو ملایی

کد متوفی: 65625 یازدید: 234
-

محسن فخری زاده مهابادی

کد متوفی: 69231 یازدید: 194
-

علی محمد تاجی پور

کد متوفی: 72695 یازدید: 244
-

مشهدی غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 73560 یازدید: 187
-

مشهدی غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 73622 یازدید: 174
-

غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 73694 یازدید: 190
-

ماشالله موسوی

کد متوفی: 73964 یازدید: 193
-

غلامرصا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 74773 یازدید: 179
-

غلامرضا ابراهیم نژاد

کد متوفی: 74852 یازدید: 185
-

سیدماشالله موسوی

کد متوفی: 75462 یازدید: 263
8بهمن - 1384/11/27

شهید حسن علی میر

کد متوفی: 76464 یازدید: 211
-

حاج غلام ابراهیمی

کد متوفی: 77798 یازدید: 209
-

غلامرضا ابراهیمی نژاد

کد متوفی: 79381 یازدید: 245
-

سیدذبیح الله موسوی

کد متوفی: 800981 یازدید: 244
-

مینا خانی پور

کد متوفی: 6008157 یازدید: 181
-

قرصم مرادی

کد متوفی: 6009091 یازدید: 176
-

شیرین طلا فیضی

کد متوفی: 6013760 یازدید: 415
-

شیرین طلا فیضی

کد متوفی: 6014590 یازدید: 208
-

محمد ایمانی

کد متوفی: 6016111 یازدید: 200
-

حمید پژوهنده

کد متوفی: 6024410 یازدید: 211
-

عزیز وفرزندانش حمید وحسن پژوهنده

کد متوفی: 6024598 یازدید: 293
-

علی تتری

کد متوفی: 6031226 یازدید: 553
-

محمدباقر محمودوند

کد متوفی: 6033752 یازدید: 162
-

مظفر حسنوند

کد متوفی: 6046478 یازدید: 301
-

زینب زمانی

کد متوفی: 6047053 یازدید: 186
-

مظفر حسنوند

کد متوفی: 6047283 یازدید: 177
-

چنگیز رشنو

کد متوفی: 6054093 یازدید: 166
-

حاج بهرام امیری

کد متوفی: 6054181 یازدید: 200
-

یار محمد محمدی کرموند

کد متوفی: 6054594 یازدید: 195
-

میلاد قهرمانی

کد متوفی: 6056208 یازدید: 155
1376 - 1399/10/20

میلاد قهرمانی

کد متوفی: 6056211 یازدید: 208
1376 - 1399/10/20

حاجیه آغانازار دیرکوند

کد متوفی: 6059779 یازدید: 194
23/2/1309 - 16/10/1399

هادی دریکوند

کد متوفی: 6064570 یازدید: 1859
1374/06/30 - 1399/01/16

صید کریم احمدی

کد متوفی: 6078691 یازدید: 180
1335 - 1398/12&qu

حاج حجت اله حسن زاده

کد متوفی: 6081151 یازدید: 185
1351/6/28 - 1398/12/20

حاج صیدرحیم رضایی

کد متوفی: 6096298 یازدید: 191
-

مرحوم عبدالعلی و مرحوم نوشاد رشنو

کد متوفی: 6101007 یازدید: 172
۱۳۵۶/۱۳۲۰ - ۱۳۸۳/۱۳۸۵

نادیا کرمی

کد متوفی: 6113664 یازدید: 138
1356 - 1400

محمدرحیم سوخته زاری

کد متوفی: 6113984 یازدید: 1672
1308/07/07 - 1366/10/11

طلا مرادی

کد متوفی: 6114049 یازدید: 1618
1304 - 94/3/17

مشهدی محمدعلی رضایی ملاوئی

کد متوفی: 6117237 یازدید: 140
- 1400/02/26

مشهدی محمدعلی رضایی ملاوئی

کد متوفی: 6117247 یازدید: 207
- 1400/02/26

اسکورپین کامبت

کد متوفی: 6119689 یازدید: 195
1210/09/05 - 1400/06/06

حمید بابایی

کد متوفی: 6121081 یازدید: 769
1368/08/05 - 1399/01/16

شاهپری رازی پور ( فتحی میر )

کد متوفی: 6126961 یازدید: 214
- 1400/04/05

مهناز آبسری

کد متوفی: 6130330 یازدید: 149
1367/02/03 - 1398/04/06

کربلایی علی احمد قربانی

کد متوفی: 6147421 یازدید: 151
- 1400/06/02

fatemeh nasiri

کد متوفی: 6149218 یازدید: 430
1333/07/01 - 1400/05/31

مشهدی علی رَحم بِیرانوند

کد متوفی: 6150668 یازدید: 213
1324/01/03 - 1394/12/22

امین میرزاوند

کد متوفی: 6160065 یازدید: 194
- 1395/06/24

مشهدیه زیور امیری

کد متوفی: 6160121 یازدید: 119
1334/01/01 - 1400/08/03

سید فضل اله موسوی

کد متوفی: 6164153 یازدید: 235
1317/01/01 - 1400/09/02

زنده یاد حاج سیدحسینعلی موسوی

کد متوفی: 6164167 یازدید: 95
-

زنده یاد حاج سیدحسینعلی موسوی

کد متوفی: 6164170 یازدید: 103
1329/04/12 - 1399/04/24

مهندس علی احمدی

کد متوفی: 6169819 یازدید: 242
-

محمد عزیزی پور

کد متوفی: 6174644 یازدید: 114
-

محمد عزیزی پور

کد متوفی: 6174645 یازدید: 84
1372/01/02 - 1400/10/20

صدیقه نیک بخشی

کد متوفی: 6180350 یازدید: 139
1336/03/09 - 1399/12/26

علی اقا چراغی

کد متوفی: 6182041 یازدید: 75
-

پرویز شاه کرمی

کد متوفی: 6182165 یازدید: 137
- 1397/11/19

کربلایی منصور کشکولی

کد متوفی: 6191267 یازدید: 98
1340/05/09 - 1401/01/13

برزو دلفانی

کد متوفی: 6192079 یازدید: 179
1331/08/20 - 1400/08/18

حجت میرکاری

کد متوفی: 6195425 یازدید: 76
-

سیدنورخدا کاظمی

کد متوفی: 6196027 یازدید: 448
1343/03/01 - 1401/02/06

حاتم نظری سالی

کد متوفی: 6196199 یازدید: 89
1346/04/06 - 1400/11/06

حسین قنبری

کد متوفی: 6196270 یازدید: 73
-

رضا درویشی

کد متوفی: 6199493 یازدید: 93
1376/12/08 - 1401/02/30

علی باقر چراغی

کد متوفی: 6206055 یازدید: 58
-

میرزکی نصراللهی

کد متوفی: 6206386 یازدید: 53
-

روح‌الدین احمدپور

کد متوفی: 6207541 یازدید: 74
1343/05/01 - 1363/12/08

احمدرضا بخشیوند

کد متوفی: 6209108 یازدید: 57
-

احمدرضا بخشیوند

کد متوفی: 6209110 یازدید: 11
-

یارمحمد محمدی کرموند

کد متوفی: 6211258 یازدید: 57
1316/10/06 - 1392/11/23

عبدالرحمن موسوی

کد متوفی: 6211924 یازدید: 48
-

وزین دریکوند

کد متوفی: 6212376 یازدید: 70
1310/09/05 - 1399/02/02

وزین دریکوند

کد متوفی: 6212379 یازدید: 36
-

حاج صمد بوالفتح

کد متوفی: 6215564 یازدید: 713
1353/01/01 - 1401/04/14

جنت مکان مرحومه مژده ( مژگان) احمدی

کد متوفی: 6220489 یازدید: 74
1348/06/30 - 1399/08/04

جنت مکان مرحوم مهدی احمدی

کد متوفی: 6220522 یازدید: 52
- 1386/01/01

جنت مکان مرحوم حاج ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6220523 یازدید: 41
-

جنت مکان مرحوم حاج حسن آقا رشنو

کد متوفی: 6220526 یازدید: 65
-

انتیکه صارمی(سپهوند)

کد متوفی: 6221988 یازدید: 26
1332/05/08 - 1401/09/24

انتیکه صارمی(سپهوند)

کد متوفی: 6221989 یازدید: 84
1332/07/09 - 1401/09/24

انتیکه صارمی

کد متوفی: 6221991 یازدید: 29
1333/01/21 - 1401/09/22

سید نورخدا کاظمی

کد متوفی: 6227096 یازدید: 30
-

شیرمحمد احمدی نیک

کد متوفی: 6227159 یازدید: 171
1329/10/07 - 1402/12/07

معصومه بهاری مقدم

کد متوفی: 6241686 یازدید: 22
-

فضل اله پورنصیر

کد متوفی: 6244437 یازدید: 8
-

خداکرم محمودوند

کد متوفی: 6244473 یازدید: 112
1330/10/09 - 1399/09/09

حاج شکرخدا فیضی

کد متوفی: 6245552 یازدید: 72
1327/01/09 - 1402/11/15

کرمعلی فردکائیدی

کد متوفی: 6248485 یازدید: 7
1325/01/03 - 1398/01/31
Loading...

لطفا شکیبا باشید