آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان چگنی

حسین اشنا

کد متوفی: 25237 یازدید: 408
-

حاج رضا بهرامی چگنی

کد متوفی: 51678 یازدید: 574
1313/10/10 - 1398/02/19

قاسم امیری

کد متوفی: 6003592 یازدید: 302
-

حکمت عزیزی

کد متوفی: 6020140 یازدید: 260
-

حضرت فاطمـه (سلام الله علیها) بنت رسول الله

کد متوفی: 6173135 یازدید: 238
1400/06/20 - 1400/06/03

نورخدا و سایر فامیل حاتموند

کد متوفی: 6174159 یازدید: 128
-

محمد شاکرمیان

کد متوفی: 6204757 یازدید: 367
1368/07/01 - 1401/04/03

علی نظر دادفر

کد متوفی: 6206058 یازدید: 97
-

محمد حسین احمدی

کد متوفی: 6213492 یازدید: 137
- 1401/05/29

سجاد ولیخانی چگنی

کد متوفی: 6218535 یازدید: 105
1365/07/01 - 1401/02/02

سیده منیر داودی

کد متوفی: 6219934 یازدید: 90
- 1401/09/13

سید احمد حیات الغیبی

کد متوفی: 6219940 یازدید: 105
-

فضل الله نادری رمضان آباد

کد متوفی: 6225268 یازدید: 78
- 1401/12/05

مسعود مریدی

کد متوفی: 6230651 یازدید: 73
1353/06/01 - 1387/07/20

مبینا اصفهانی

کد متوفی: 6244061 یازدید: 1372
- 1402/08/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید