آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خرم آباد

سید محمدرضا گندآبی

کد متوفی: 718 یازدید: 269
-

سید محمدرضا گندآبی

کد متوفی: 733 یازدید: 220
-

سید محمدرضا گندابی

کد متوفی: 805 یازدید: 341
-

حاج خداکرم مولائی

کد متوفی: 4657 یازدید: 327
-

محمدرضا دالوند

کد متوفی: 4709 یازدید: 266
-

اقبال کرمانشاهی

کد متوفی: 4751 یازدید: 256
-

ابوالقاسم کرمانشاهی

کد متوفی: 4759 یازدید: 245
-

تاج طلا محمدزاده

کد متوفی: 4826 یازدید: 230
-

فرخنده محمدی

کد متوفی: 4842 یازدید: 207
-

مومن حیدری

کد متوفی: 4875 یازدید: 292
-

حسین محمدزاده

کد متوفی: 4905 یازدید: 220
-

مریم اسکندری

کد متوفی: 4907 یازدید: 255
-

اشرف قدمی علم

کد متوفی: 5056 یازدید: 255
-

طاهر کوهزادی

کد متوفی: 5063 یازدید: 202
-

خداکرم مولائی

کد متوفی: 5201 یازدید: 254
-

علی حسین گودرزی

کد متوفی: 5563 یازدید: 238
-

حسین پنیری

کد متوفی: 6686 یازدید: 217
-

حسین بهاروند احمدی

کد متوفی: 6824 یازدید: 348
-

حسین بهاروند احمدی

کد متوفی: 6941 یازدید: 185
-

هبت اله خدارحمی

کد متوفی: 6976 یازدید: 188
-

قاسم سپهوندی فرد

کد متوفی: 7019 یازدید: 555
-

سید امر علی بخشی

کد متوفی: 7153 یازدید: 242
-

عباس وفایی سالاری

کد متوفی: 7284 یازدید: 562
-

صفری درویش وند

کد متوفی: 7294 یازدید: 169
-

حسین و حسن درویش وند

کد متوفی: 7537 یازدید: 161
-

محسن پیری

کد متوفی: 7547 یازدید: 377
-

هادی ابدالی

کد متوفی: 7548 یازدید: 189
-

محمد علی ترک زبان

کد متوفی: 7771 یازدید: 201
-

صدیقه (ژیلا) جعفری

کد متوفی: 7841 یازدید: 291
-

ماریا بختیار

کد متوفی: 7846 یازدید: 198
-

میلاد رحیمی فرد

کد متوفی: 7854 یازدید: 344
-

سمیه دریکوند

کد متوفی: 8083 یازدید: 174
-

هادی ابدالی

کد متوفی: 8104 یازدید: 221
-

میلاد رحیمی پور

کد متوفی: 8230 یازدید: 341
-

پوریا نصیری

کد متوفی: 8997 یازدید: 392
-

مادولت قلی کیانی

کد متوفی: 9086 یازدید: 224
-

صمد(صیدمراد) قربان محمدی(سالاری)

کد متوفی: 9099 یازدید: 791
-

شکوه مفتاحی (خانم اسکندری)

کد متوفی: 10462 یازدید: 160
-

مرادحسین بابایی

کد متوفی: 13205 یازدید: 150
-

محمد علی حسنوندی

کد متوفی: 13710 یازدید: 187
-

کرم مرادی زادگان

کد متوفی: 14434 یازدید: 183
-

کرم مرادی زادگان

کد متوفی: 14436 یازدید: 216
-

كرم مرادي زادگان

کد متوفی: 14438 یازدید: 163
-

حاج جهانشاه فرهادیان لرستانی

کد متوفی: 14615 یازدید: 191
-

حجت اله جافری

کد متوفی: 16576 یازدید: 216
-

اکبر رستمی چگنی

کد متوفی: 16625 یازدید: 236
-

سید محمدباقر نعمت پور

کد متوفی: 16908 یازدید: 206
-

حاج محمدجواد رحمتی

کد متوفی: 17091 یازدید: 230
-

اقدس سقاهی

کد متوفی: 17131 یازدید: 210
-

حاج علی رحمتی

کد متوفی: 17200 یازدید: 182
-

شاهی طلا بهاروندی

کد متوفی: 17368 یازدید: 200
-

محمدجواد میردریکوند

کد متوفی: 17870 یازدید: 199
-

سید محمد رشیدی(سادات تجره)

کد متوفی: 18183 یازدید: 230
-

زینب بشار

کد متوفی: 18424 یازدید: 259
-

رحیم دریکوندی

کد متوفی: 18529 یازدید: 243
-

نوراله اصغری

کد متوفی: 18532 یازدید: 163
-

ماه سلطان میردریکوند

کد متوفی: 18541 یازدید: 172
-

علیرضا بازگیر نژاد

کد متوفی: 18568 یازدید: 186
-

علیرضا بازگیر نژادی

کد متوفی: 18593 یازدید: 253
-

حاج بزرگ بهاروند

کد متوفی: 19416 یازدید: 448
-

شادی سهرابی الوار

کد متوفی: 20477 یازدید: 334
-

غلامعلی امیدزاده

کد متوفی: 20543 یازدید: 160
-

دیرک دریکوندی

کد متوفی: 22135 یازدید: 169
-

دیرک دریکوندی

کد متوفی: 22462 یازدید: 176
-

علی شیر دریکوندی

کد متوفی: 22475 یازدید: 204
-

فرشید میردریکوند

کد متوفی: 23049 یازدید: 174
-

فرشید میردریکوند

کد متوفی: 23065 یازدید: 203
-

طهماس طهماسبی نادری چگنی

کد متوفی: 23139 یازدید: 306
-

حاج محمد حسن غلامرضائی

کد متوفی: 24221 یازدید: 201
-

محمد فریدی

کد متوفی: 24333 یازدید: 163
-

محمد فریدی

کد متوفی: 24337 یازدید: 189
-

طاهر جعفری نژاد

کد متوفی: 24623 یازدید: 182
-

باقر عالیخانی

کد متوفی: 24975 یازدید: 218
-

حاج بهرام خان غلامرضایی

کد متوفی: 25012 یازدید: 241
-

فضل الله ستار

کد متوفی: 25062 یازدید: 191
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 25166 یازدید: 334
-

زهرا سعادتی

کد متوفی: 25173 یازدید: 188
-

مهندس علیرضا چاروسائی

کد متوفی: 25201 یازدید: 217
-

فریبا حاتمی

کد متوفی: 25316 یازدید: 413
-

علی کیخایی

کد متوفی: 25767 یازدید: 296
-

عبدالحسن بازپرواز

کد متوفی: 25850 یازدید: 193
-

سعید دولتشاهی

کد متوفی: 26612 یازدید: 182
-

پدربزرگ پیرانی

کد متوفی: 26766 یازدید: 169
-

خدیجه بی غم

کد متوفی: 27301 یازدید: 228
-

محمود بهلولی

کد متوفی: 27672 یازدید: 247
-

محمد علی نیابیرانوند

کد متوفی: 27917 یازدید: 168
-

رحم خدا شهبازی

کد متوفی: 28725 یازدید: 270
-

رحم خدا شهبازی

کد متوفی: 29156 یازدید: 197
-

رحم خدا شهبازی

کد متوفی: 29160 یازدید: 268
-

احمد(داریوش) بابابیک مرادعلیوند

کد متوفی: 29164 یازدید: 318
-

هادی پرهمت

کد متوفی: 29601 یازدید: 235
-

رحم خدا شهبازی

کد متوفی: 30187 یازدید: 414
1349/08/10 - 1397/06/22

عبدالحسن بازپرواز

کد متوفی: 30226 یازدید: 495
-

علی میرزاوندی

کد متوفی: 30558 یازدید: 226
-

فرخ دژاکام

کد متوفی: 30567 یازدید: 181
-

سرور سلاحورزی

کد متوفی: 30571 یازدید: 143
-

عذرا سلاحورزی

کد متوفی: 30575 یازدید: 208
-

فرشته میرزاوندی

کد متوفی: 30581 یازدید: 204
-

ملک خانم وهابی

کد متوفی: 30583 یازدید: 206
-

حاج علی جعفر کیانی

کد متوفی: 31180 یازدید: 422
-

پرویز بیرانوند

کد متوفی: 31321 یازدید: 179
-

محمد میرزائیان

کد متوفی: 31364 یازدید: 204
-

اقدس ربیعی

کد متوفی: 32465 یازدید: 1124
-

سالار بهرامی

کد متوفی: 32519 یازدید: 280
-

سالار بهرامی

کد متوفی: 32574 یازدید: 302
-

شیر محمد خان کرمی فرد

کد متوفی: 32605 یازدید: 275
-

عزت شکور

کد متوفی: 32607 یازدید: 208
-

حاج محمد زمانیان

کد متوفی: 32749 یازدید: 189
-

علی رباطی

کد متوفی: 32753 یازدید: 251
-

مژگان زمانیان

کد متوفی: 32760 یازدید: 217
-

ربابه عسگری

کد متوفی: 33288 یازدید: 182
-

حاج شعبانعلی بیرانوند

کد متوفی: 33356 یازدید: 171
-

حاج شعبانعلی بیرانوند

کد متوفی: 33556 یازدید: 152
-

کربلایی خیرالله مردانپور

کد متوفی: 33985 یازدید: 159
-

شاپور قربانی نژاد

کد متوفی: 34104 یازدید: 163
-

حاج مظفر صحرانشین

کد متوفی: 34149 یازدید: 181
-

اضغر کاکی

کد متوفی: 34186 یازدید: 207
-

فرامرز فرخی

کد متوفی: 35025 یازدید: 197
-

منصور پاکزاد

کد متوفی: 36343 یازدید: 318
-

خلیل پاکزاد

کد متوفی: 36439 یازدید: 213
-

نادر شهبازی

کد متوفی: 36502 یازدید: 246
-

زهرا خدادادی

کد متوفی: 38574 یازدید: 203
-

سید عبدالحمید هاشم رزین

کد متوفی: 38592 یازدید: 251
-

داراب پرند فاطمه شمس الدین مقدم

کد متوفی: 39213 یازدید: 250
-

علی عباس پاپاپانژادی

کد متوفی: 39971 یازدید: 267
-

حبيب ميرزايي مقدم

کد متوفی: 40436 یازدید: 482
-

حسین ناصرپور

کد متوفی: 40621 یازدید: 528
-

حاج بهرام امیری

کد متوفی: 40637 یازدید: 266
-

حسین ناصرپور

کد متوفی: 40831 یازدید: 521
-

حسین ناصرپور

کد متوفی: 40834 یازدید: 173
-

حسین ناصرپور

کد متوفی: 40836 یازدید: 274
-

حجت الله کردی

کد متوفی: 40964 یازدید: 175
-

حاج محمدحسن رستاخیز

کد متوفی: 41939 یازدید: 192
-

کبری خدا رحمی

کد متوفی: 42258 یازدید: 161
-

ننه حوا بیرانوند

کد متوفی: 42330 یازدید: 154
-

کامران محمودی فرد چگنی

کد متوفی: 43218 یازدید: 1766
-

و اصغر خسروى

کد متوفی: 44550 یازدید: 143
-

سیاوش دهقانی

کد متوفی: 44595 یازدید: 172
-

کلان طالبی

کد متوفی: 44777 یازدید: 716
-

کربلایی میرزاکرم شیرخان چگنی

کد متوفی: 44862 یازدید: 117
-

حاجیه خانم زرین تاج شاهوردی

کد متوفی: 45983 یازدید: 174
-

خاور مولایی

کد متوفی: 46023 یازدید: 169
-

کبری حیدری مقدم

کد متوفی: 46041 یازدید: 171
-

هیوا پاریاد

کد متوفی: 46069 یازدید: 171
-

کلثوم بزن بیرانوند

کد متوفی: 46152 یازدید: 143
-

کلثوم بزن بیرانوند

کد متوفی: 46155 یازدید: 159
-

کلثوم بزن بیرانوند

کد متوفی: 46163 یازدید: 198
-

حشمت الله صفری چنگایی

کد متوفی: 46219 یازدید: 159
-

حاجیه خانوم ملک بانو حسنوند

کد متوفی: 46868 یازدید: 236
-

سروگل نقی بیرانوند

کد متوفی: 46918 یازدید: 144
-

عنایت الله خدارحمی و پسرش

کد متوفی: 46992 یازدید: 147
-

عنایت الله خدارحمی و پسرش

کد متوفی: 46995 یازدید: 147
-

هدایت اله خسروی

کد متوفی: 47107 یازدید: 361
1344/01/09 - 1399/07/10

عزت خانم بیرقدار

کد متوفی: 47176 یازدید: 215
-

فرض الله زکیانی طولابی

کد متوفی: 47214 یازدید: 183
-

فاطمه اسدی

کد متوفی: 47502 یازدید: 142
-

علی نجات محمدی

کد متوفی: 47877 یازدید: 151
-

علی نجات محمدی

کد متوفی: 47879 یازدید: 164
-

علی نجات محمدی

کد متوفی: 47880 یازدید: 170
-

هوا پرور

کد متوفی: 49091 یازدید: 159
-

بگم سلطان آوری

کد متوفی: 49280 یازدید: 156
-

حاج هوشنگ شفیعیان

کد متوفی: 51101 یازدید: 187
-

بهمن غلامرضایی

کد متوفی: 52354 یازدید: 150
-

هادی رضائی

کد متوفی: 52420 یازدید: 158
-

بهمن غلامرضایی

کد متوفی: 52657 یازدید: 178
-

سید علیرضا قاسمی

کد متوفی: 53113 یازدید: 128
-

آذر امیرپور

کد متوفی: 53391 یازدید: 203
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 53517 یازدید: 128
-

اله مراد قربانی

کد متوفی: 53674 یازدید: 183
-

محمدکریم شاه کرمی

کد متوفی: 53793 یازدید: 211
-

عبدالمجید خرم کوهی

کد متوفی: 55577 یازدید: 131
-

عبدالمجید خرم کوهی

کد متوفی: 55583 یازدید: 136
-

مرحوم حاج لطفعلی میرزایی مقدم

کد متوفی: 55603 یازدید: 176
-

حاجیه خانم کشور میرزایی مقدم

کد متوفی: 55611 یازدید: 130
-

حاج علی غافل میردیکوند

کد متوفی: 55685 یازدید: 472
-

علی حسین شایسته فر

کد متوفی: 55791 یازدید: 416
-

مرحوم حمیدرضا میرزایی مقدم

کد متوفی: 55911 یازدید: 176
-

بتول گل آرا

کد متوفی: 56021 یازدید: 149
-

مرحوم حاج اسد بازگیر

کد متوفی: 56091 یازدید: 134
-

رضاجان رحیمی

کد متوفی: 56121 یازدید: 150
-

رضاجان رحیمی

کد متوفی: 56132 یازدید: 147
-

مرحوم حاج حمید سقایی جمعه

کد متوفی: 56173 یازدید: 191
-

حاجیه خانم کبری کشوری

کد متوفی: 56233 یازدید: 146
-

مرحوم محمد غلامی

کد متوفی: 56255 یازدید: 135
-

مرحوم محمد علی بهاری

کد متوفی: 56269 یازدید: 157
-

مرحوم بهروز بهاری

کد متوفی: 56343 یازدید: 146
-

مرحوم‌ حاج مهر علی بهاری

کد متوفی: 56382 یازدید: 142
-

احمد علی ظهوری

کد متوفی: 56611 یازدید: 169
-

مرحومه مغفوره خانم رضوان بهاری

کد متوفی: 57019 یازدید: 152
-

اسفندیار سیاهپوش

کد متوفی: 57541 یازدید: 175
-

علی سپه وند

کد متوفی: 57551 یازدید: 151
-

صید عباس هاشمی

کد متوفی: 57702 یازدید: 105
-

شاپور ساکی

کد متوفی: 57724 یازدید: 141
-

علی سپهوند

کد متوفی: 57963 یازدید: 127
-

بگم سلطان آوری

کد متوفی: 58193 یازدید: 149
-

شهریار فاتحی فولادی

کد متوفی: 58618 یازدید: 148
-

شاهی گرزه ای

کد متوفی: 58813 یازدید: 129
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 58815 یازدید: 107
-

بهناز بازگیر

کد متوفی: 59048 یازدید: 140
-

ملک زاده اسداللهی

کد متوفی: 59274 یازدید: 114
-

کوچک خان بهاروند

کد متوفی: 59430 یازدید: 116
-

احمد علی رحمان پور

کد متوفی: 59692 یازدید: 162
-

نازاره حاصلی

کد متوفی: 59866 یازدید: 128
-

محمدعلی عربان

کد متوفی: 59899 یازدید: 142
-

محمدعلی عربان

کد متوفی: 59977 یازدید: 127
-

محمدعلی عربان

کد متوفی: 59999 یازدید: 140
-

طاهره شیریان بیرانوند

کد متوفی: 60110 یازدید: 151
-

اصغر خسروی

کد متوفی: 62495 یازدید: 150
-

ایرج ماسوریان

کد متوفی: 62597 یازدید: 149
-

قاسم رنجبردلبر

کد متوفی: 62713 یازدید: 115
-

دولتعلی بازگیر

کد متوفی: 62802 یازدید: 117
-

عزیزالله بازگیر

کد متوفی: 62876 یازدید: 176
-

مرتضی بازگیر

کد متوفی: 62936 یازدید: 249
-

دکتر شهریار جهانگیری

کد متوفی: 63340 یازدید: 133
-

نجف علی حسین زاده

کد متوفی: 64452 یازدید: 107
-

مراد بیرانوند

کد متوفی: 64563 یازدید: 118
-

مراد بیرانوند

کد متوفی: 64655 یازدید: 130
-

احمدخان یگانه چناری

کد متوفی: 64683 یازدید: 151
-

صادق خان کر بیرانوند

کد متوفی: 64859 یازدید: 157
-

کربلائی قدم علیپور

کد متوفی: 64886 یازدید: 94
-

ولی زارع

کد متوفی: 65077 یازدید: 111
-

کربلایی‌میرزا‌علی مولایی

کد متوفی: 65117 یازدید: 91
-

مصطفی بیرانوند

کد متوفی: 65247 یازدید: 183
-

سیاوش عرفانی

کد متوفی: 65257 یازدید: 133
-

قاسم ومهدي دارايي

کد متوفی: 65428 یازدید: 117
-

محمد حسین زاده

کد متوفی: 65947 یازدید: 117
-

سکینه حسینی

کد متوفی: 65964 یازدید: 162
-

فتحعلی صوفیوند

کد متوفی: 65972 یازدید: 158
-

فاطمه اسدی

کد متوفی: 66151 یازدید: 127
-

مسخعلى مرادی

کد متوفی: 66211 یازدید: 124
-

محمد حسن محمدی

کد متوفی: 66248 یازدید: 147
-

امیر همه زاده

کد متوفی: 66696 یازدید: 112
-

گلی دوستی چراغیان

کد متوفی: 66897 یازدید: 108
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67049 یازدید: 122
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67062 یازدید: 170
-

خانجان احمدی چگنی

کد متوفی: 67249 یازدید: 172
-

سید محسن موسوی

کد متوفی: 67279 یازدید: 146
-

احمد رضوی

کد متوفی: 67297 یازدید: 177
-

پوریا نصیری

کد متوفی: 68144 یازدید: 107
-

اسماعیل نصیری

کد متوفی: 68178 یازدید: 160
-

سید مرتضی شاهرخی

کد متوفی: 68658 یازدید: 241
-

مهدی ع

کد متوفی: 68782 یازدید: 118
-

مادر بزرگ عزیزم فارسی

کد متوفی: 69207 یازدید: 126
-

کربلایی ماه سلطان رحیمی

کد متوفی: 69428 یازدید: 98
-

کرم رضا ملکی علمی

کد متوفی: 69832 یازدید: 116
-

بهرام مریدی چگنی

کد متوفی: 70525 یازدید: 291
-

حسین خرم آبادی

کد متوفی: 70866 یازدید: 110
-

حاج ابراهیم اسدزاده سرابی

کد متوفی: 71095 یازدید: 128
-

مجید مردانی سراب

کد متوفی: 71215 یازدید: 160
-

مرتضی زرین جویی

کد متوفی: 71399 یازدید: 428
-

امان الله بهاروند

کد متوفی: 71443 یازدید: 191
-

الله نظر اکبری

کد متوفی: 71653 یازدید: 183
-

جاسم جایدری

کد متوفی: 71694 یازدید: 166
-

شبیب قطب الدینی

کد متوفی: 71807 یازدید: 166
-

هوشنگ تاجی پور

کد متوفی: 71961 یازدید: 117
-

هوشنگ تاجی پور

کد متوفی: 72006 یازدید: 241
-

سیده فرخنده موسوی

کد متوفی: 72279 یازدید: 372
-

علیمحمد تاجی پور

کد متوفی: 72465 یازدید: 129
-

ابراهیم بابایی

کد متوفی: 73491 یازدید: 184
-

ماهی طلا طاهری

کد متوفی: 73697 یازدید: 130
-

علی پاپی

کد متوفی: 74480 یازدید: 103
-

احمد دهقانی

کد متوفی: 74629 یازدید: 171
-

محمد رضایی پور

کد متوفی: 75189 یازدید: 112
-

حسن رضایی پور

کد متوفی: 75214 یازدید: 150
-

سید حاجی مراد آهو قلندری

کد متوفی: 76103 یازدید: 129
-

حلیمه رحیم زاده

کد متوفی: 76111 یازدید: 127
-

سید عباس آهوقلتدری

کد متوفی: 76298 یازدید: 118
-

شاخ نبات کرمی

کد متوفی: 76794 یازدید: 132
-

عیدی (حسین) بهاری

کد متوفی: 76848 یازدید: 121
-

نعمت ( نیما ) بازوند ( کیانفر )

کد متوفی: 76956 یازدید: 291
-

فریدون اکبریان

کد متوفی: 77055 یازدید: 169
-

فریدون اکبریان

کد متوفی: 77108 یازدید: 138
-

فریدون اکبریان

کد متوفی: 77280 یازدید: 124
-

فریدون اکبریان

کد متوفی: 77287 یازدید: 128
-

فریدون اکبریان

کد متوفی: 77292 یازدید: 168
-

مرحوم امید نجم سهیلی

کد متوفی: 77444 یازدید: 234
-

مونا(ماندانا) شاوردی

کد متوفی: 77594 یازدید: 337
-

محمد حجاریان

کد متوفی: 77715 یازدید: 130
-

محمد حجاریان

کد متوفی: 77731 یازدید: 134
-

مشهدی صید کرم جوجه وند

کد متوفی: 78909 یازدید: 133
-

نظام کاظمی

کد متوفی: 78974 یازدید: 146
-

حاج ولی اله بهاری پور

کد متوفی: 79065 یازدید: 363
-

شادروان مولائی

کد متوفی: 79116 یازدید: 335
-

سهراب رشیدی فرد

کد متوفی: 79296 یازدید: 121
-

فرهنگ ملکی

کد متوفی: 79504 یازدید: 102
-

اکرم کرمی

کد متوفی: 79670 یازدید: 144
-

اکرم کرمی

کد متوفی: 79723 یازدید: 328
-

سارا مصطفی زاده فر

کد متوفی: 80014 یازدید: 166
-

علیرضا داوری

کد متوفی: 800122 یازدید: 165
-

علیرضا داوری

کد متوفی: 800145 یازدید: 118
-

حاج روح اله سلاح ورزی

کد متوفی: 800163 یازدید: 123
-

فرهنگ ملکی

کد متوفی: 800283 یازدید: 105
-

فرهاد هندی

کد متوفی: 6000326 یازدید: 130
-

محمد علی دولتشاه

کد متوفی: 6000674 یازدید: 136
-

فاطمه حسنوند

کد متوفی: 6001145 یازدید: 188
-

شیر محمد بازگیر

کد متوفی: 6001184 یازدید: 188
-

صید کرم جوجه وند

کد متوفی: 6001207 یازدید: 153
-

فرهنگ ملکی

کد متوفی: 6001742 یازدید: 142
-

مهری بارانی بیرانوند

کد متوفی: 6003396 یازدید: 146
-

حاجیه خانوم زهرا شاهوردی

کد متوفی: 6003471 یازدید: 141
-

میراحمد بارانی بیرانوند

کد متوفی: 6003504 یازدید: 130
-

ولی الله زارعی

کد متوفی: 6003765 یازدید: 130
-

مسعود دارائی

کد متوفی: 6004741 یازدید: 146
-

حاج حسن گیوی

کد متوفی: 6006037 یازدید: 150
-

ظهراب پورمرادی

کد متوفی: 6006452 یازدید: 370
-

شاپاره محمودپوریان

کد متوفی: 6006530 یازدید: 1701
-

زینب مرادی چگنی

کد متوفی: 6007064 یازدید: 321
-

علی پایی

کد متوفی: 6007084 یازدید: 367
-

نورخدا شاپورنیا

کد متوفی: 6007369 یازدید: 119
-

نورخدا شاپورنیا

کد متوفی: 6007378 یازدید: 124
-

حسین ناصرپور

کد متوفی: 6008036 یازدید: 139
-

حسین ناصرپور

کد متوفی: 6008046 یازدید: 158
-

حسین ناصرپور

کد متوفی: 6008053 یازدید: 141
-

جواد ضیایی

کد متوفی: 6008632 یازدید: 131
-

کر بلائی گل اندام و مهدیه محسنی

کد متوفی: 6008779 یازدید: 138
-

میرقاسم شیری حسنوند

کد متوفی: 6009562 یازدید: 132
-

دکتر علی صالح نیا

کد متوفی: 6010387 یازدید: 179
-

حاج بمانی بهاروند

کد متوفی: 6010761 یازدید: 120
-

حجت اله پرورده

کد متوفی: 6010855 یازدید: 124
-

شعبانعلی معتمدی

کد متوفی: 6011352 یازدید: 136
-

حسین سلگی

کد متوفی: 6011512 یازدید: 143
-

پسند بیرانوند

کد متوفی: 6011613 یازدید: 103
-

حاتم عطایی

کد متوفی: 6011948 یازدید: 126
-

دکتر علی صالح نیا

کد متوفی: 6011985 یازدید: 136
-

پارسا رحیمی

کد متوفی: 6013075 یازدید: 110
-

پارسا رحیمی

کد متوفی: 6013110 یازدید: 139
-

نورپسند مرادی

کد متوفی: 6013723 یازدید: 128
-

علی نظر صالح نیا

کد متوفی: 6013831 یازدید: 155
-

مسعود پدرام

کد متوفی: 6013888 یازدید: 127
-

عروس کارگر

کد متوفی: 6013895 یازدید: 141
-

محمد شیخ سلیمانی

کد متوفی: 6014054 یازدید: 138
-

عین الله شیخ سلیمانی

کد متوفی: 6014071 یازدید: 127
-

نجات علی کردمیر

کد متوفی: 6014777 یازدید: 111
-

نجات علی کردمیر

کد متوفی: 6014801 یازدید: 144
-

نجات علی کردمیر

کد متوفی: 6014807 یازدید: 135
-

آذر و مهرداد دیناروند

کد متوفی: 6015286 یازدید: 171
-

ذبیح اله ساکی

کد متوفی: 6015301 یازدید: 156
-

ماهرخ رسنو

کد متوفی: 6015326 یازدید: 157
-

دوستعلی ناصری

کد متوفی: 6015674 یازدید: 141
-

محمدتقی یاراحمدی

کد متوفی: 6015717 یازدید: 146
-

میرحاجی کیانی

کد متوفی: 6016087 یازدید: 123
-

پیری بگ عباسی

کد متوفی: 6016498 یازدید: 127
-

جهانبخش عباسی

کد متوفی: 6016512 یازدید: 135
-

شاعباس ویسکرمی

کد متوفی: 6016658 یازدید: 135
-

طلا حیدری

کد متوفی: 6017301 یازدید: 119
-

کربلایی حجت اله عطایی

کد متوفی: 6017422 یازدید: 131
-

علی محمد رستم نژادی

کد متوفی: 6018022 یازدید: 250
-

علی محمودوند

کد متوفی: 6018179 یازدید: 735
-

خداکرم سپهوند

کد متوفی: 6018571 یازدید: 149
-

حاج اسحق ايازي

کد متوفی: 6018842 یازدید: 202
-

حسین غلامی

کد متوفی: 6019564 یازدید: 124
-

هاشم باباعلی

کد متوفی: 6020108 یازدید: 155
-

عزیزکرم کرمی

کد متوفی: 6020131 یازدید: 137
-

نیما کیانفر

کد متوفی: 6020134 یازدید: 174
-

هوشنگ شفیعیان

کد متوفی: 6020150 یازدید: 166
-

صیدرحمان پاکدل

کد متوفی: 6020225 یازدید: 129
-

ماله جبین دالوند

کد متوفی: 6020576 یازدید: 119
-

ماه جبین دالوند

کد متوفی: 6020594 یازدید: 118
-

طوبی دالوند

کد متوفی: 6020718 یازدید: 148
-

علی دالوند

کد متوفی: 6020769 یازدید: 168
-

میرزا عباس فولادی

کد متوفی: 6021596 یازدید: 127
-

میرزاعباس فولادی

کد متوفی: 6021608 یازدید: 148
-

اسفندیار ملایری

کد متوفی: 6021834 یازدید: 231
-

مهندس مهدي مباركي

کد متوفی: 6022302 یازدید: 142
-

سعید مهری پور

کد متوفی: 6022368 یازدید: 234
-

حاج مجيد بهاروند

کد متوفی: 6022718 یازدید: 154
-

طاهره شيريان بيرانوند

کد متوفی: 6022731 یازدید: 165
-

دكتر حسين زيني وند

کد متوفی: 6022749 یازدید: 121
-

فریده خداکرمی

کد متوفی: 6022795 یازدید: 145
-

حاج سرتيپ رشنو حاجيه شهربانو قوامي

کد متوفی: 6022798 یازدید: 151
-

غزال نامداری

کد متوفی: 6022899 یازدید: 139
-

علی اصغر ملکی طولابی

کد متوفی: 6023099 یازدید: 265
-

محمد نورمحمدی

کد متوفی: 6023136 یازدید: 149
-

امین آذری

کد متوفی: 6023183 یازدید: 145
-

مهندس حسين زيني وند

کد متوفی: 6023382 یازدید: 162
-

مهندس حسين زيني وند

کد متوفی: 6023391 یازدید: 137
-

حاج صید حسن ایمانی کاکولوند

کد متوفی: 6023455 یازدید: 146
-

مهدی زارعی قبادی

کد متوفی: 6023739 یازدید: 135
-

ام البنین انوری خرم آبادی

کد متوفی: 6024124 یازدید: 146
-

طاهر بیاتی

کد متوفی: 6024352 یازدید: 400
-

فرشاد ملکی طولابی

کد متوفی: 6024407 یازدید: 156
-

کریم اورنگی

کد متوفی: 6024545 یازدید: 181
-

رضاعلی صیدی

کد متوفی: 6024652 یازدید: 138
-

رضاعلی صیدی

کد متوفی: 6024668 یازدید: 165
-

عبدالحسین قیاسیان

کد متوفی: 6025609 یازدید: 136
-

ماهرخ قیاسیان

کد متوفی: 6025622 یازدید: 151
-

زیور (زیبنده) نقوی

کد متوفی: 6026007 یازدید: 146
-

علی اسکندری

کد متوفی: 6027466 یازدید: 129
-

صیدحسن سپهوند

کد متوفی: 6027469 یازدید: 130
-

علی اسکندری

کد متوفی: 6027471 یازدید: 138
-

ماهرخ رضاپمر

کد متوفی: 6027484 یازدید: 121
-

عیسی شاهیوند

کد متوفی: 6028054 یازدید: 136
-

زاهد کاظمی

کد متوفی: 6028378 یازدید: 144
-

فتح الله سپهوند

کد متوفی: 6028526 یازدید: 136
-

علی اکبر دالوند

کد متوفی: 6029014 یازدید: 134
-

سید کرم جان حسینی

کد متوفی: 6030243 یازدید: 144
-

سارا پنجی پور

کد متوفی: 6030492 یازدید: 207
-

غلامعلی جمشیدی

کد متوفی: 6030704 یازدید: 136
-

حسین ملکی چگنی

کد متوفی: 6030997 یازدید: 134
-

عباس قهرمانی نژاد

کد متوفی: 6031331 یازدید: 144
-

هوشیار ملکی طولابی

کد متوفی: 6032772 یازدید: 337
-

اشرف رحمانی

کد متوفی: 6032963 یازدید: 184
-

لطفعلی روشن پور

کد متوفی: 6033453 یازدید: 527
-

سید محمد حیات الغیبی

کد متوفی: 6033677 یازدید: 139
-

حاج نصرت اله میرکه دالوند

کد متوفی: 6035418 یازدید: 148
-

جواد یوسفی

کد متوفی: 6035622 یازدید: 129
-

درویش نوروزپور

کد متوفی: 6035804 یازدید: 132
-

سردار رستمی

کد متوفی: 6036251 یازدید: 239
-

کرم خدا دلفان

کد متوفی: 6036294 یازدید: 127
-

احسان طهماسبی

کد متوفی: 6036295 یازدید: 163
-

جواد یوسفی

کد متوفی: 6036771 یازدید: 135
-

محمد سپه‌وند

کد متوفی: 6036807 یازدید: 241
-

مرادی (خداکرم محمودوند

کد متوفی: 6036830 یازدید: 147
-

ابراهیم پاپی

کد متوفی: 6037758 یازدید: 140
-

علی پاپی

کد متوفی: 6039604 یازدید: 150
-

سهراب نصیری

کد متوفی: 6040459 یازدید: 480
-

آغا بانو بارانی بیرانوند

کد متوفی: 6040484 یازدید: 170
-

میرزاعلی دریکوند

کد متوفی: 6041366 یازدید: 157
-

حاج میرزاعلی دریکوند

کد متوفی: 6041367 یازدید: 146
-

محمود یاراحمدی

کد متوفی: 6042048 یازدید: 119
-

محمود یاراحمدی

کد متوفی: 6042073 یازدید: 110
-

عباس محمدی

کد متوفی: 6042079 یازدید: 109
-

احمد عبدی

کد متوفی: 6042450 یازدید: 202
-

زیبا ولیزاده

کد متوفی: 6043033 یازدید: 115
-

علی محمد زارعی

کد متوفی: 6043044 یازدید: 267
-

اسحاق موسوی

کد متوفی: 6043405 یازدید: 224
-

مرحوم عیدی مرادی

کد متوفی: 6043441 یازدید: 252
-

فاطمه ویسکرمی

کد متوفی: 6043458 یازدید: 190
-

هوشنگ بازگیر

کد متوفی: 6043676 یازدید: 153
-

هوشنگ بازگیر

کد متوفی: 6043690 یازدید: 108
-

اسماعیل خسروی

کد متوفی: 6044064 یازدید: 183
-

محسن محمدی

کد متوفی: 6044125 یازدید: 103
-

زیبا ولیزاده

کد متوفی: 6044133 یازدید: 119
-

اکرم همتی علم

کد متوفی: 6044161 یازدید: 136
-

علی کرم مدهنی

کد متوفی: 6044162 یازدید: 158
-

اکرم همتی علم

کد متوفی: 6044164 یازدید: 111
-

اکرم همتی علم

کد متوفی: 6044175 یازدید: 169
-

امیر رضا درویش پور

کد متوفی: 6044279 یازدید: 140
-

حمید ترابی

کد متوفی: 6044550 یازدید: 106
-

حسن آزادمهر

کد متوفی: 6044576 یازدید: 106
-

شیر علی نوروزپور

کد متوفی: 6044581 یازدید: 122
-

حاج کرمی چگنی

کد متوفی: 6045783 یازدید: 292
-

حاج عبدالکریم شرفی

کد متوفی: 6045792 یازدید: 150
-

حاج محمدکریم شرفی

کد متوفی: 6045821 یازدید: 98
-

علی اکبر کاکی

کد متوفی: 6046050 یازدید: 123
-

بهروز پیرداده

کد متوفی: 6046075 یازدید: 306
-

نوربخش نظری چگنی

کد متوفی: 6046970 یازدید: 148
-

سیده آغابانو طبائی

کد متوفی: 6047463 یازدید: 106
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6049305 یازدید: 105
-

عظیم کاظمی

کد متوفی: 6049531 یازدید: 174
-

حاج محمدکریم شرفی

کد متوفی: 6050094 یازدید: 112
-

حاج محمدکریم شرفی

کد متوفی: 6050122 یازدید: 101
-

حاج محمدکریم شرفی

کد متوفی: 6050123 یازدید: 100
-

پدران و مادران آسمانی

کد متوفی: 6050584 یازدید: 168
-

هوشنگ بازگیر

کد متوفی: 6050837 یازدید: 107
- 1399/10/3

عموی مهربونم

کد متوفی: 6050852 یازدید: 138
-

کد متوفی: 6050865 یازدید: 156
-

کد متوفی: 6050873 یازدید: 167
-

خواهر خواهر

کد متوفی: 6051135 یازدید: 118
-

خواهرم روحت شاد مریمم

کد متوفی: 6051143 یازدید: 97
-

مریمم خواهرم روحت شاد

کد متوفی: 6051155 یازدید: 126
-

هوشنگ بازگیر

کد متوفی: 6051382 یازدید: 107
-

حاجیه گلزار سیفی

کد متوفی: 6052048 یازدید: 102
-

حاج محمدتقی نیازی داود

کد متوفی: 6052304 یازدید: 152
-

ابدال عموئی فرد

کد متوفی: 6052345 یازدید: 151
-

دکتر حسین فرید (بگری)

کد متوفی: 6052839 یازدید: 196
-

عیسی گرامی فرد

کد متوفی: 6053309 یازدید: 135
-

مهندس محمدرضا اسدی

کد متوفی: 6053436 یازدید: 154
-

عطا اله امیری

کد متوفی: 6053764 یازدید: 211
-

محرم دالوند

کد متوفی: 6053835 یازدید: 209
-

حاجیه زهرا جایدری

کد متوفی: 6054029 یازدید: 202
-

سید حاجعلی و عین‌علی موسوی

کد متوفی: 6054046 یازدید: 144
-

حاجیه عزت مهدی پناه

کد متوفی: 6054711 یازدید: 102
-

حاجیه عزت مهدی پناه

کد متوفی: 6054717 یازدید: 131
-

حاجی علی گراوند

کد متوفی: 6055396 یازدید: 93
-

حاجیه عزت مهدی پناه

کد متوفی: 6055446 یازدید: 119
-

علی باقر میرزاییان

کد متوفی: 6055626 یازدید: 125
-

سید محمد حیات الغیبی

کد متوفی: 6055654 یازدید: 123
-

سید محمد حیات الغیبی

کد متوفی: 6055658 یازدید: 137
-

حجت اله عبداله زاده

کد متوفی: 6055976 یازدید: 189
01/01/1344 - 18/03/1371

فرشاد فولادی

کد متوفی: 6056449 یازدید: 141
1352/06/15 - 1399/10/24

هوشنگ ساکی یار احمدی

کد متوفی: 6056527 یازدید: 107
- 1385/7/5

صغری افشنگ

کد متوفی: 6056542 یازدید: 145
1339/06/01 - 1399/09/29

صغری افشنگ

کد متوفی: 6056544 یازدید: 140
1339/06/01 - 1399/09/29

سید رسول حیات الغیب

کد متوفی: 6056776 یازدید: 122
156|1354 - 1911399

غلامرضا دوسیده

کد متوفی: 6057059 یازدید: 387
1341/09/01 - 1398/07/10