آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دلفان

عبدالرضا خسروی

کد متوفی: 20286 یازدید: 322
-

حاج محمد مراد کرمی

کد متوفی: 20337 یازدید: 261
-

ماهی جان عزیزیان

کد متوفی: 21100 یازدید: 258
-

حسن نظری (پیری دلفان)

کد متوفی: 30456 یازدید: 370
-

حاج نصرت الله غلامی

کد متوفی: 40005 یازدید: 271
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 42244 یازدید: 232
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 42249 یازدید: 254
-

محمدجواد هدایتی

کد متوفی: 43879 یازدید: 1845
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 45162 یازدید: 254
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 45557 یازدید: 232
-

علی محمد رستمی

کد متوفی: 46093 یازدید: 288
-

سید خدامراد قدمی

کد متوفی: 46914 یازدید: 234
-

سیده نورملک اولیایی

کد متوفی: 46927 یازدید: 223
-

سیروس مرادی زاده

کد متوفی: 55323 یازدید: 275
-

غلام (غلامشاه) منصوری اولادی

کد متوفی: 58530 یازدید: 272
-

حمیدرضا دارایی

کد متوفی: 70395 یازدید: 332
-

رمضان ملک پور

کد متوفی: 72350 یازدید: 269
-

مشهدی عباس سبزیان

کد متوفی: 6001225 یازدید: 220
-

مشهدی عباس سبزیان

کد متوفی: 6001249 یازدید: 215
-

حاج نصرت الله شریفی

کد متوفی: 6002181 یازدید: 7387
-

صیدعلی نادی

کد متوفی: 6003911 یازدید: 267
-

حاج علیرضا رضائیان

کد متوفی: 6009604 یازدید: 310
-

چنگیز زارعی

کد متوفی: 6013502 یازدید: 231
-

علی قدم نجفی

کد متوفی: 6013658 یازدید: 228
-

فرامرز رضایی

کد متوفی: 6016823 یازدید: 209
-

محمد قاسم طهماسبی

کد متوفی: 6021377 یازدید: 216
-

محمد قاسم طهماسبی

کد متوفی: 6021444 یازدید: 224
-

میکائیل صادقی دارکولی

کد متوفی: 6025279 یازدید: 191
-

کسعلی کرمی طلائی

کد متوفی: 6026873 یازدید: 194
-

محمد جواد هدایتی

کد متوفی: 6028452 یازدید: 254
-

حاج قاسم سلیمانی سردار دلها

کد متوفی: 6028801 یازدید: 198
-

سعیده کریمی

کد متوفی: 6033510 یازدید: 375
-

فاطمه کرمی

کد متوفی: 6034229 یازدید: 201
-

علی اکبر عزیزی

کد متوفی: 6034266 یازدید: 220
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034330 یازدید: 412
-

سردار سپهبد قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037483 یازدید: 206
-

علی احمد پور

کد متوفی: 6040797 یازدید: 224
-

حاج جواد محمدی دهنو

کد متوفی: 6044041 یازدید: 1935
-

محمد جواد هدایتی

کد متوفی: 6047248 یازدید: 186
-

خداکرم سهرابی فرد

کد متوفی: 6049520 یازدید: 239
-

امامعلی ملکی

کد متوفی: 6052530 یازدید: 213
-

عزیزاله سیف

کد متوفی: 6055919 یازدید: 214
13330101 - 13970129

حاجیه رنگین طلا شیخی

کد متوفی: 6065182 یازدید: 199
- ۱۳۹۹

حاجیه رنگین طلا شیخی

کد متوفی: 6065186 یازدید: 263
- 1399

آنیتا غلامی

کد متوفی: 6065446 یازدید: 220
1375/05/03 - 1399/11/07

علی محمد طلایی

کد متوفی: 6070721 یازدید: 41
- 1402/02/16

مهدی عطایی

کد متوفی: 6073035 یازدید: 204
1 7 72 - 1392

علی انصاریان

کد متوفی: 6073303 یازدید: 241
1360/01/01 - 1399/11/25

حسنمراد مهدوی

کد متوفی: 6074930 یازدید: 214
6/5/32 - 3/12/99

رضا کرمی کنگاوری

کد متوفی: 6076042 یازدید: 227
1337/1/1 - 1377/06/17

شیدا قبادی

کد متوفی: 6078765 یازدید: 219
-

شیدا قبادی

کد متوفی: 6078822 یازدید: 386
-

محمد شهبازی

کد متوفی: 6090405 یازدید: 334
-

سرتیپ رستمی

کد متوفی: 6090586 یازدید: 254
-

قدم خیر شهبازی

کد متوفی: 6090778 یازدید: 384
13350101 - 13991227

فرنگ رحیمی

کد متوفی: 6091491 یازدید: 10144
1320 - 1399/12/20

علی بگ حاتمی

کد متوفی: 6091588 یازدید: 217
1331 - 1395

محمد شهبازی

کد متوفی: 6097565 یازدید: 315
1370/03/01 - 1399/12/26

حاج علی قاسمیان

کد متوفی: 6098226 یازدید: 247
1322/7/17 - 1400/1/20

مرحوم مهدی قاسمی ب

کد متوفی: 6107195 یازدید: 151
-

حاج عباس اکبری

کد متوفی: 6108875 یازدید: 411
-

سرتیپ رستمی موسیوند

کد متوفی: 6118539 یازدید: 315
1337/01/01 - 1399/12/29

خدیجه احمدی وجد

کد متوفی: 6121947 یازدید: 206
-

جهانشاه خزایی

کد متوفی: 6126308 یازدید: 306
1331/01/01 - 1398/10/17

نورعلی جهان پور

کد متوفی: 6126564 یازدید: 227
1323/01/01 - 1395/05/15

کربلایی زردعلی گنجی کرم آبادی

کد متوفی: 6127601 یازدید: 157
1331/05/02 - 1400/03/19

پرویز و معصومه نوری و خرمبخش نیا

کد متوفی: 6130315 یازدید: 198
1354/06/28 - 1400/02/09

عباس قبادی

کد متوفی: 6148108 یازدید: 158
1320 - 1400/06/14

کربلایی عزیزاله نوروزی

کد متوفی: 6148787 یازدید: 149
1320/01/01 - 1399/06/18

سلمان حیدری فتح آباد

کد متوفی: 6158418 یازدید: 619
1365/08/30 - 1400/06/21

«کربلایی حسین برزکار»

کد متوفی: 6160079 یازدید: 762
1388/08/02 - 1400/08/07

طاوس خزایی

کد متوفی: 6161548 یازدید: 1416
-

حسین برزکار برزکار

کد متوفی: 6163415 یازدید: 142
1388/08/02 - 1400/08/07

اشکان قربانی

کد متوفی: 6166469 یازدید: 71
-

خدارحم ساعدی

کد متوفی: 6167004 یازدید: 190
-

خاص طلا کاظمی

کد متوفی: 6168443 یازدید: 383
-

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171922 یازدید: 84
- 1398/10/13

حمیده همتی شریفی

کد متوفی: 6175499 یازدید: 315
- 1400/10/25

حاج محمد حسین عزیزی

کد متوفی: 6175863 یازدید: 1730
1330/12/29 - 1400/10/25

کربلایی صادق کاکایی کلواری

کد متوفی: 6175945 یازدید: 141
1370/01/08 - 1400/05/12

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6176603 یازدید: 60
-

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6176604 یازدید: 104
- 1378

نصرت‌الله غلامی

کد متوفی: 6178564 یازدید: 114
-

نصرت‌الله غلامی

کد متوفی: 6178570 یازدید: 57
-

علیرضا عزیزی

کد متوفی: 6180990 یازدید: 222
- 1380/11/23

کرمرضا رضائیان

کد متوفی: 6182200 یازدید: 316
1341/11/01 - 1362/11/27

حاتم حیدری

کد متوفی: 6182441 یازدید: 149
1350/07/01 - 1400/08/15

اقای کربلای ابوذر افتاده

کد متوفی: 6183701 یازدید: 175
-

شهـیدان شهـــدا

کد متوفی: 6185977 یازدید: 268
-

مرحومه حاجیه طلا کرمیان

کد متوفی: 6187807 یازدید: 183
-

شیرین طلا رحمتی سنگ کر

کد متوفی: 6188772 یازدید: 123
-

ربابه قبادی

کد متوفی: 6189131 یازدید: 57
- 1395/01/17

آرمیتا مشعل روز

کد متوفی: 6189364 یازدید: 190
- 1401/01/08

محمد امین اسدآبادی

کد متوفی: 6189708 یازدید: 164
1383/03/09 - 1400/06/27

حاج محمد حسن زارعیان مراد ابادی

کد متوفی: 6190580 یازدید: 96
1318/10/03 - 1390/12/24

ربابه قبادی

کد متوفی: 6190823 یازدید: 186
- 1395/01/17

ابوذر افتاده

کد متوفی: 6191366 یازدید: 144
-

حاج حسین مراد میرزایی

کد متوفی: 6191996 یازدید: 359
1336/01/18 - 1400/12/12

حاج حسین مراد میرزایی

کد متوفی: 6192011 یازدید: 73
-

محمد امین اسدآبادی

کد متوفی: 6192490 یازدید: 124
-

محمد حبیب مرادی زاده

کد متوفی: 6192804 یازدید: 68
-

هوشنگ حسین زاده

کد متوفی: 6193773 یازدید: 454
1355/04/20 - 1401/01/20

کسعلی کرمی طلائی

کد متوفی: 6194109 یازدید: 177
- 1395/10/05

کیوان کریمی

کد متوفی: 6194458 یازدید: 830
1351/05/23 - 1401/01/30

کیوان کریمی

کد متوفی: 6194522 یازدید: 2925
1351/05/23 - 1401/01/30

کیوان کریمی

کد متوفی: 6194547 یازدید: 92
-

انیس زارعیان

کد متوفی: 6194589 یازدید: 70
- 1398/06/13

گوهرطلا نوروزی

کد متوفی: 6195063 یازدید: 49
-

کربلایی کیوان کریمی

کد متوفی: 6195102 یازدید: 55
-

یوسف و یعقوب قبادی

کد متوفی: 6195152 یازدید: 201
1358/06/06 - 1399/04/03

کربلایی دوستمراد مسافری علی آبادی

کد متوفی: 6195872 یازدید: 1166
1315 - 1397/08/24

مرتضی کرمی

کد متوفی: 6198629 یازدید: 76
1342/12/12 - 1401/02/24

مشهدی یارولی دهقانی

کد متوفی: 6200209 یازدید: 68
-

مشهدی یارولی دهقانی

کد متوفی: 6200211 یازدید: 144
-

سرگرد سید بهزاد فارضی

کد متوفی: 6200811 یازدید: 1247
1363/08/20 - 1401/03/03

احمد رازمنش

کد متوفی: 6202160 یازدید: 102
-

خاصعلی شیخی

کد متوفی: 6208052 یازدید: 56
1359/01/01 - 1382/06/06

حاج محمدباقر عرفانی

کد متوفی: 6209229 یازدید: 49
-

عباس طهماسبی

کد متوفی: 6210548 یازدید: 349
-

حیدر،رضا،محمد مهدی امرایی

کد متوفی: 6210641 یازدید: 497
1385/05/18 - 1401/01/09

محمدهادی مهدویان

کد متوفی: 6212082 یازدید: 51
1321/08/04 - 1400/03/09

سامان میرزایی

کد متوفی: 6215802 یازدید: 118
1370/05/28 - 1396/08/14

حاج علی داد عدالتجو

کد متوفی: 6217925 یازدید: 168
1318/01/01 - 1401/07/21

توران کرکی

کد متوفی: 6218731 یازدید: 49
1340/09/10 - 1396/08/16

علی حیدریان

کد متوفی: 6219160 یازدید: 60
1365/07/13 - 1400/04/31

صاحب نصرت بیگی

کد متوفی: 6223092 یازدید: 36
-

رستم،بهنام وبهناز طهماسبی دلفان

کد متوفی: 6223305 یازدید: 134
- 1361/02/18

داریوش نظری

کد متوفی: 6223843 یازدید: 43
1353/04/02 - 1397/12/17

حسین قدمی

کد متوفی: 6223985 یازدید: 521
1383/01/15 - 1401/11/06

حسین قدمی فیروزآبادی

کد متوفی: 6224452 یازدید: 1540
1382/10/17 - 1401/11/06

چنگیز محمودیان

کد متوفی: 6225877 یازدید: 53
1354/07/01 - 1401/07/05

مرتضی طهماسبی

کد متوفی: 6226090 یازدید: 50
1367/01/01 - 1397/09/29

صید محمد هاشمی

کد متوفی: 6226221 یازدید: 29
-

سکینه عباسی

کد متوفی: 6228073 یازدید: 131
-

نورسلطان جهانگیری

کد متوفی: 6228831 یازدید: 397
1338/01/01 - 1402/02/05

حتم بگ حتمی

کد متوفی: 6228874 یازدید: 195
1314/06/07 - 1401/12/07

مرید علی حقی

کد متوفی: 6229578 یازدید: 104
1326/06/03 - 1399/10/21

علی محمد طلایی

کد متوفی: 6230740 یازدید: 348
- 1402/02/16

الفت رضایی

کد متوفی: 6231058 یازدید: 30
1320 - 1399/10/18

نصرت بانو سبزیان

کد متوفی: 6234056 یازدید: 83
1326/10/01 - 1402/01/09

کربلایی ایوب محمدپور

کد متوفی: 6234624 یازدید: 378
1371/07/01 - 1402/01/08

خدا مراد نوروزی عموی عزیزم نوروزی

کد متوفی: 6234823 یازدید: 68
-

فاطمه کاروانی

کد متوفی: 6235465 یازدید: 391
1327/07/10 - 1395/07/26

کریم کریمی

کد متوفی: 6235696 یازدید: 86
1326/01/01 - 1393/07/27

فاطمه کاروانی

کد متوفی: 6235866 یازدید: 90
-

فرزانه محمدی

کد متوفی: 6236417 یازدید: 165
- 1402/05/27

امین صالحی

کد متوفی: 6236425 یازدید: 51
-

عزیز بگ‌جوادی جوادی

کد متوفی: 6236484 یازدید: 24
-

نگار نوروزی نوروزی

کد متوفی: 6236485 یازدید: 24
1382/08/22 - 1402/05/01

شهروز رحیمی

کد متوفی: 6236895 یازدید: 322
- 1402/06/05

سعیده محمودی

کد متوفی: 6237679 یازدید: 44
-

علی عسگر (کاکه) اصغری

کد متوفی: 6241214 یازدید: 80
- 1402/09/02

حاجیه صفت همتی شریفی

کد متوفی: 6241858 یازدید: 44
1349/07/01 - 1402/07/12

کرمرضا شریفی

کد متوفی: 6242384 یازدید: 96
1343/01/01 - 1402/09/11

مرحوم جوانمرگ سعیده وفریده محمودی

کد متوفی: 6242490 یازدید: 46
1370/03/05 - 1402/06/02

حمید رضا نیازی

کد متوفی: 6248431 یازدید: 8
1366/01/01 - 1402/12/29

حمید رضا نیازی

کد متوفی: 6248433 یازدید: 14
1366/01/01 - 1402/12/29

قاسم جهانیان

کد متوفی: 6248741 یازدید: 5
- 1327/12/12
Loading...

لطفا شکیبا باشید