آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دلفان

عبدالرضا خسروی

کد متوفی: 20286 یازدید: 127
-

حاج محمد مراد کرمی

کد متوفی: 20337 یازدید: 92
-

ماهی جان عزیزیان

کد متوفی: 21100 یازدید: 101
-

حسن نظری (پیری دلفان)

کد متوفی: 30456 یازدید: 109
-

حاج نصرت الله غلامی

کد متوفی: 40005 یازدید: 84
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 42244 یازدید: 84
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 42249 یازدید: 104
-

محمدجواد هدایتی

کد متوفی: 43879 یازدید: 947
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 45162 یازدید: 95
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 45557 یازدید: 89
-

علی محمد رستمی

کد متوفی: 46093 یازدید: 97
-

سید خدامراد قدمی

کد متوفی: 46914 یازدید: 91
-

سیده نورملک اولیایی

کد متوفی: 46927 یازدید: 87
-

سیروس مرادی زاده

کد متوفی: 55323 یازدید: 91
-

خداکرم سهرابی

کد متوفی: 55491 یازدید: 252
-

غلام (غلامشاه) منصوری اولادی

کد متوفی: 58530 یازدید: 83
-

حمیدرضا دارایی

کد متوفی: 70395 یازدید: 104
-

رمضان ملک پور

کد متوفی: 72350 یازدید: 99
-

مشهدی عباس سبزیان

کد متوفی: 6001225 یازدید: 88
-

مشهدی عباس سبزیان

کد متوفی: 6001249 یازدید: 94
-

حاج نصرت الله شریفی

کد متوفی: 6002181 یازدید: 4266
-

صیدعلی نادی

کد متوفی: 6003911 یازدید: 94
-

حاج علیرضا رضائیان

کد متوفی: 6009604 یازدید: 94
-

چنگیز زارعی

کد متوفی: 6013502 یازدید: 77
-

علی قدم نجفی

کد متوفی: 6013658 یازدید: 92
-

فرامرز رضایی

کد متوفی: 6016823 یازدید: 90
-

محمد قاسم طهماسبی

کد متوفی: 6021377 یازدید: 110
-

محمد قاسم طهماسبی

کد متوفی: 6021444 یازدید: 83
-

میکائیل صادقی دارکولی

کد متوفی: 6025279 یازدید: 73
-

کسعلی کرمی طلائی

کد متوفی: 6026873 یازدید: 67
-

محمد جواد هدایتی

کد متوفی: 6028452 یازدید: 72
-

حاج قاسم سلیمانی سردار دلها

کد متوفی: 6028801 یازدید: 72
-

سعیده کریمی

کد متوفی: 6033510 یازدید: 225
-

فاطمه کرمی

کد متوفی: 6034229 یازدید: 86
-

علی اکبر عزیزی

کد متوفی: 6034266 یازدید: 77
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034330 یازدید: 246
-

سردار سپهبد قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037483 یازدید: 76
-

علی احمد پور

کد متوفی: 6040797 یازدید: 100
-

حاج جواد محمدی دهنو

کد متوفی: 6044041 یازدید: 910
-

محمد جواد هدایتی

کد متوفی: 6047248 یازدید: 73
-

خداکرم سهرابی فرد

کد متوفی: 6049520 یازدید: 87
-

امامعلی ملکی

کد متوفی: 6052530 یازدید: 75
-

عزیزاله سیف

کد متوفی: 6055919 یازدید: 77
13330101 - 13970129

حاجیه رنگین طلا شیخی

کد متوفی: 6065182 یازدید: 77
- ۱۳۹۹

حاجیه رنگین طلا شیخی

کد متوفی: 6065186 یازدید: 76
- 1399

آنیتا غلامی

کد متوفی: 6065446 یازدید: 88
1375/05/03 - 1399/11/07

مهدی عطایی

کد متوفی: 6073035 یازدید: 75
1 7 72 - 1392

علی انصاریان

کد متوفی: 6073303 یازدید: 89
1360/01/01 - 1399/11/25

حسنمراد مهدوی

کد متوفی: 6074930 یازدید: 84
6/5/32 - 3/12/99

رضا کرمی کنگاوری

کد متوفی: 6076042 یازدید: 80
1337/1/1 - 1377/06/17

شیدا قبادی

کد متوفی: 6078765 یازدید: 70
-

شیدا قبادی

کد متوفی: 6078822 یازدید: 237
-

محمد شهبازی

کد متوفی: 6090405 یازدید: 213
-

سرتیپ رستمی

کد متوفی: 6090586 یازدید: 109
-

قدم خیر شهبازی

کد متوفی: 6090778 یازدید: 270
13350101 - 13991227

فرنگ رحیمی

کد متوفی: 6091491 یازدید: 6987
1320 - 1399/12/20

علی بگ حاتمی

کد متوفی: 6091588 یازدید: 89
1331 - 1395

محمد شهبازی

کد متوفی: 6097565 یازدید: 76
1370/03/01 - 1399/12/26

حاج علی قاسمیان

کد متوفی: 6098226 یازدید: 84
1322/7/17 - 1400/1/20

مرحوم مهدی قاسمی ب

کد متوفی: 6107195 یازدید: 53
-

حاج عباس اکبری

کد متوفی: 6108875 یازدید: 253
-

سرتیپ رستمی موسیوند

کد متوفی: 6118539 یازدید: 167
1337/01/01 - 1399/12/29

خدیجه احمدی وجد

کد متوفی: 6121947 یازدید: 61
-

جهانشاه خزایی

کد متوفی: 6126308 یازدید: 183
1331/01/01 - 1398/10/17

نورعلی جهان پور

کد متوفی: 6126564 یازدید: 60
1323/01/01 - 1395/05/15

کربلایی زردعلی گنجی کرم آبادی

کد متوفی: 6127601 یازدید: 34
1331/05/02 - 1400/03/19

پرویز نوری

کد متوفی: 6130315 یازدید: 65
1354/06/28 - 1400/02/09

عباس قبادی

کد متوفی: 6148108 یازدید: 28
1320 - 1400/06/14

کربلایی عزیزاله نوروزی

کد متوفی: 6148787 یازدید: 19
1320/01/01 - 1399/06/18

سلمان حیدری فتح آباد

کد متوفی: 6158418 یازدید: 371
1365/08/30 - 1400/06/21

«کربلایی حسین برزکار»

کد متوفی: 6160079 یازدید: 477
1388/08/02 - 1400/08/07

طاوس خزایی

کد متوفی: 6161548 یازدید: 1198
-

حسین برزکار برزکار

کد متوفی: 6163415 یازدید: 2
1388/08/02 - 1400/08/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید