آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دلفان

عبدالرضا خسروی

کد متوفی: 20286 یازدید: 224
-

حاج محمد مراد کرمی

کد متوفی: 20337 یازدید: 173
-

ماهی جان عزیزیان

کد متوفی: 21100 یازدید: 157
-

حسن نظری (پیری دلفان)

کد متوفی: 30456 یازدید: 212
-

حاج نصرت الله غلامی

کد متوفی: 40005 یازدید: 172
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 42244 یازدید: 160
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 42249 یازدید: 176
-

محمدجواد هدایتی

کد متوفی: 43879 یازدید: 1403
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 45162 یازدید: 165
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 45557 یازدید: 162
-

علی محمد رستمی

کد متوفی: 46093 یازدید: 194
-

سید خدامراد قدمی

کد متوفی: 46914 یازدید: 161
-

سیده نورملک اولیایی

کد متوفی: 46927 یازدید: 152
-

سیروس مرادی زاده

کد متوفی: 55323 یازدید: 172
-

غلام (غلامشاه) منصوری اولادی

کد متوفی: 58530 یازدید: 187
-

حمیدرضا دارایی

کد متوفی: 70395 یازدید: 195
-

رمضان ملک پور

کد متوفی: 72350 یازدید: 174
-

مشهدی عباس سبزیان

کد متوفی: 6001225 یازدید: 136
-

مشهدی عباس سبزیان

کد متوفی: 6001249 یازدید: 146
-

حاج نصرت الله شریفی

کد متوفی: 6002181 یازدید: 6211
-

صیدعلی نادی

کد متوفی: 6003911 یازدید: 154
-

حاج علیرضا رضائیان

کد متوفی: 6009604 یازدید: 195
-

چنگیز زارعی

کد متوفی: 6013502 یازدید: 135
-

علی قدم نجفی

کد متوفی: 6013658 یازدید: 150
-

فرامرز رضایی

کد متوفی: 6016823 یازدید: 135
-

محمد قاسم طهماسبی

کد متوفی: 6021377 یازدید: 156
-

محمد قاسم طهماسبی

کد متوفی: 6021444 یازدید: 129
-

میکائیل صادقی دارکولی

کد متوفی: 6025279 یازدید: 115
-

کسعلی کرمی طلائی

کد متوفی: 6026873 یازدید: 126
-

محمد جواد هدایتی

کد متوفی: 6028452 یازدید: 133
-

حاج قاسم سلیمانی سردار دلها

کد متوفی: 6028801 یازدید: 131
-

سعیده کریمی

کد متوفی: 6033510 یازدید: 303
-

فاطمه کرمی

کد متوفی: 6034229 یازدید: 141
-

علی اکبر عزیزی

کد متوفی: 6034266 یازدید: 132
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034330 یازدید: 316
-

سردار سپهبد قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037483 یازدید: 144
-

علی احمد پور

کد متوفی: 6040797 یازدید: 164
-

حاج جواد محمدی دهنو

کد متوفی: 6044041 یازدید: 1490
-

محمد جواد هدایتی

کد متوفی: 6047248 یازدید: 124
-

خداکرم سهرابی فرد

کد متوفی: 6049520 یازدید: 160
-

امامعلی ملکی

کد متوفی: 6052530 یازدید: 144
-

عزیزاله سیف

کد متوفی: 6055919 یازدید: 136
13330101 - 13970129

حاجیه رنگین طلا شیخی

کد متوفی: 6065182 یازدید: 133
- ۱۳۹۹

حاجیه رنگین طلا شیخی

کد متوفی: 6065186 یازدید: 201
- 1399

آنیتا غلامی

کد متوفی: 6065446 یازدید: 158
1375/05/03 - 1399/11/07

مهدی عطایی

کد متوفی: 6073035 یازدید: 131
1 7 72 - 1392

علی انصاریان

کد متوفی: 6073303 یازدید: 165
1360/01/01 - 1399/11/25

حسنمراد مهدوی

کد متوفی: 6074930 یازدید: 148
6/5/32 - 3/12/99

رضا کرمی کنگاوری

کد متوفی: 6076042 یازدید: 146
1337/1/1 - 1377/06/17

شیدا قبادی

کد متوفی: 6078765 یازدید: 144
-

شیدا قبادی

کد متوفی: 6078822 یازدید: 312
-

محمد شهبازی

کد متوفی: 6090405 یازدید: 265
-

سرتیپ رستمی

کد متوفی: 6090586 یازدید: 176
-

قدم خیر شهبازی

کد متوفی: 6090778 یازدید: 316
13350101 - 13991227

فرنگ رحیمی

کد متوفی: 6091491 یازدید: 8498
1320 - 1399/12/20

علی بگ حاتمی

کد متوفی: 6091588 یازدید: 150
1331 - 1395

محمد شهبازی

کد متوفی: 6097565 یازدید: 154
1370/03/01 - 1399/12/26

حاج علی قاسمیان

کد متوفی: 6098226 یازدید: 157
1322/7/17 - 1400/1/20

مرحوم مهدی قاسمی ب

کد متوفی: 6107195 یازدید: 95
-

حاج عباس اکبری

کد متوفی: 6108875 یازدید: 317
-

سرتیپ رستمی موسیوند

کد متوفی: 6118539 یازدید: 239
1337/01/01 - 1399/12/29

خدیجه احمدی وجد

کد متوفی: 6121947 یازدید: 140
-

جهانشاه خزایی

کد متوفی: 6126308 یازدید: 238
1331/01/01 - 1398/10/17

نورعلی جهان پور

کد متوفی: 6126564 یازدید: 145
1323/01/01 - 1395/05/15

کربلایی زردعلی گنجی کرم آبادی

کد متوفی: 6127601 یازدید: 85
1331/05/02 - 1400/03/19

پرویز و معصومه نوری و خرمبخش نیا

کد متوفی: 6130315 یازدید: 126
1354/06/28 - 1400/02/09

عباس قبادی

کد متوفی: 6148108 یازدید: 95
1320 - 1400/06/14

کربلایی عزیزاله نوروزی

کد متوفی: 6148787 یازدید: 59
1320/01/01 - 1399/06/18

سلمان حیدری فتح آباد

کد متوفی: 6158418 یازدید: 528
1365/08/30 - 1400/06/21

«کربلایی حسین برزکار»

کد متوفی: 6160079 یازدید: 612
1388/08/02 - 1400/08/07

طاوس خزایی

کد متوفی: 6161548 یازدید: 1334
-

حسین برزکار برزکار

کد متوفی: 6163415 یازدید: 51
1388/08/02 - 1400/08/07

اشکان قربانی

کد متوفی: 6166469 یازدید: 27
-

خدارحم ساعدی

کد متوفی: 6167004 یازدید: 138
-

خاص طلا کاظمی

کد متوفی: 6168443 یازدید: 337
-

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171922 یازدید: 36
- 1398/10/13

حمیده همتی شریفی

کد متوفی: 6175499 یازدید: 265
- 1400/10/25

حاج محمد حسین عزیزی

کد متوفی: 6175863 یازدید: 1472
1330/12/29 - 1400/10/25

کربلایی صادق کاکایی کلواری

کد متوفی: 6175945 یازدید: 75
1370/01/08 - 1400/05/12

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6176603 یازدید: 14
-

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6176604 یازدید: 53
- 1378

نصرت‌الله غلامی

کد متوفی: 6178564 یازدید: 47
-

نصرت‌الله غلامی

کد متوفی: 6178570 یازدید: 16
-

علیرضا عزیزی

کد متوفی: 6180990 یازدید: 162
- 1380/11/23

کرمرضا رضائیان

کد متوفی: 6182200 یازدید: 163
1341/11/01 - 1362/11/27

حاتم حیدری

کد متوفی: 6182441 یازدید: 105
1350/07/01 - 1400/08/15

اقای کربلای ابوذر افتاده

کد متوفی: 6183701 یازدید: 120
-

شهـیدان شهـــدا

کد متوفی: 6185977 یازدید: 14
-

مرحومه حاجیه طلا کرمیان

کد متوفی: 6187807 یازدید: 137
-

شیرین طلا رحمتی سنگ کر

کد متوفی: 6188772 یازدید: 47
-

ربابه قبادی

کد متوفی: 6189131 یازدید: 13
- 1395/01/17

آرمیتا مشعل روز

کد متوفی: 6189364 یازدید: 116
- 1401/01/08

محمد امین اسدآبادی

کد متوفی: 6189708 یازدید: 127
1383/03/09 - 1400/06/27

حاج محمد حسن زارعیان مراد ابادی

کد متوفی: 6190580 یازدید: 29
1318/10/03 - 1390/12/24

ربابه قبادی

کد متوفی: 6190823 یازدید: 136
- 1395/01/17

ابوذر افتاده

کد متوفی: 6191366 یازدید: 112
-

حاج حسین مراد میرزایی

کد متوفی: 6191996 یازدید: 295
1336/01/18 - 1400/12/12

حاج حسین مراد میرزایی

کد متوفی: 6192011 یازدید: 10
-

محمد امین اسدآبادی

کد متوفی: 6192490 یازدید: 21
-

محمد حبیب مرادی زاده

کد متوفی: 6192804 یازدید: 13
-

هوشنگ حسین زاده

کد متوفی: 6193773 یازدید: 379
1355/04/20 - 1401/01/20

کسعلی کرمی طلائی

کد متوفی: 6194109 یازدید: 72
- 1395/10/05

کیوان کریمی

کد متوفی: 6194458 یازدید: 721
1351/05/23 - 1401/01/30

کیوان کریمی

کد متوفی: 6194522 یازدید: 1926
1351/05/23 - 1401/01/30

کیوان کریمی

کد متوفی: 6194547 یازدید: 22
-

انیس زارعیان

کد متوفی: 6194589 یازدید: 18
- 1398/06/13

گوهرطلا نوروزی

کد متوفی: 6195063 یازدید: 10
-

کربلایی کیوان کریمی

کد متوفی: 6195102 یازدید: 16
-

یوسف و یعقوب قبادی

کد متوفی: 6195152 یازدید: 135
1358/06/06 - 1399/04/03

کربلایی دوستمراد مسافری علی آبادی

کد متوفی: 6195872 یازدید: 651
1315 - 1397/08/24

مرتضی کرمی

کد متوفی: 6198629 یازدید: 14
1342/12/12 - 1401/02/24

مشهدی یارولی دهقانی

کد متوفی: 6200209 یازدید: 17
-

مشهدی یارولی دهقانی

کد متوفی: 6200211 یازدید: 104
-

سرگرد سید بهزاد فارضی

کد متوفی: 6200811 یازدید: 910
1363/08/20 - 1401/03/03

احمد رازمنش

کد متوفی: 6202160 یازدید: 56
-

خاصعلی شیخی

کد متوفی: 6208052 یازدید: 15
1359/01/01 - 1382/06/06

حاج محمدباقر عرفانی

کد متوفی: 6209229 یازدید: 12
-

عباس طهماسبی

کد متوفی: 6210548 یازدید: 229
-

حیدر،رضا،محمد مهدی امرایی

کد متوفی: 6210641 یازدید: 332
1385/05/18 - 1401/01/09

محمدهادی مهدویان

کد متوفی: 6212082 یازدید: 6
1321/08/04 - 1400/03/09

سامان میرزایی

کد متوفی: 6215802 یازدید: 43
1370/05/28 - 1396/08/14

حاج علی داد عدالتجو

کد متوفی: 6217925 یازدید: 113
1318/01/01 - 1401/07/21

توران کرکی

کد متوفی: 6218731 یازدید: 3
1340/09/10 - 1396/08/16

علی حیدریان

کد متوفی: 6219160 یازدید: 1
1365/07/13 - 1400/04/31
Loading...

لطفا شکیبا باشید