آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دلفان

عبدالرضا خسروی

کد متوفی: 20286 یازدید: 175
-

حاج محمد مراد کرمی

کد متوفی: 20337 یازدید: 130
-

ماهی جان عزیزیان

کد متوفی: 21100 یازدید: 132
-

حسن نظری (پیری دلفان)

کد متوفی: 30456 یازدید: 160
-

حاج نصرت الله غلامی

کد متوفی: 40005 یازدید: 123
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 42244 یازدید: 118
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 42249 یازدید: 137
-

محمدجواد هدایتی

کد متوفی: 43879 یازدید: 1267
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 45162 یازدید: 127
-

جهانشاه جهانگیری

کد متوفی: 45557 یازدید: 116
-

علی محمد رستمی

کد متوفی: 46093 یازدید: 145
-

سید خدامراد قدمی

کد متوفی: 46914 یازدید: 121
-

سیده نورملک اولیایی

کد متوفی: 46927 یازدید: 116
-

سیروس مرادی زاده

کد متوفی: 55323 یازدید: 129
-

غلام (غلامشاه) منصوری اولادی

کد متوفی: 58530 یازدید: 133
-

حمیدرضا دارایی

کد متوفی: 70395 یازدید: 144
-

رمضان ملک پور

کد متوفی: 72350 یازدید: 133
-

مشهدی عباس سبزیان

کد متوفی: 6001225 یازدید: 114
-

مشهدی عباس سبزیان

کد متوفی: 6001249 یازدید: 126
-

حاج نصرت الله شریفی

کد متوفی: 6002181 یازدید: 5519
-

صیدعلی نادی

کد متوفی: 6003911 یازدید: 119
-

حاج علیرضا رضائیان

کد متوفی: 6009604 یازدید: 140
-

چنگیز زارعی

کد متوفی: 6013502 یازدید: 112
-

علی قدم نجفی

کد متوفی: 6013658 یازدید: 119
-

فرامرز رضایی

کد متوفی: 6016823 یازدید: 116
-

محمد قاسم طهماسبی

کد متوفی: 6021377 یازدید: 141
-

محمد قاسم طهماسبی

کد متوفی: 6021444 یازدید: 113
-

میکائیل صادقی دارکولی

کد متوفی: 6025279 یازدید: 98
-

کسعلی کرمی طلائی

کد متوفی: 6026873 یازدید: 108
-

محمد جواد هدایتی

کد متوفی: 6028452 یازدید: 114
-

حاج قاسم سلیمانی سردار دلها

کد متوفی: 6028801 یازدید: 98
-

سعیده کریمی

کد متوفی: 6033510 یازدید: 263
-

فاطمه کرمی

کد متوفی: 6034229 یازدید: 111
-

علی اکبر عزیزی

کد متوفی: 6034266 یازدید: 107
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034330 یازدید: 294
-

سردار سپهبد قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037483 یازدید: 105
-

علی احمد پور

کد متوفی: 6040797 یازدید: 137
-

حاج جواد محمدی دهنو

کد متوفی: 6044041 یازدید: 1351
-

محمد جواد هدایتی

کد متوفی: 6047248 یازدید: 104
-

خداکرم سهرابی فرد

کد متوفی: 6049520 یازدید: 125
-

امامعلی ملکی

کد متوفی: 6052530 یازدید: 104
-

عزیزاله سیف

کد متوفی: 6055919 یازدید: 105
13330101 - 13970129

حاجیه رنگین طلا شیخی

کد متوفی: 6065182 یازدید: 106
- ۱۳۹۹

حاجیه رنگین طلا شیخی

کد متوفی: 6065186 یازدید: 181
- 1399

آنیتا غلامی

کد متوفی: 6065446 یازدید: 123
1375/05/03 - 1399/11/07

مهدی عطایی

کد متوفی: 6073035 یازدید: 108
1 7 72 - 1392

علی انصاریان

کد متوفی: 6073303 یازدید: 125
1360/01/01 - 1399/11/25

حسنمراد مهدوی

کد متوفی: 6074930 یازدید: 111
6/5/32 - 3/12/99

رضا کرمی کنگاوری

کد متوفی: 6076042 یازدید: 112
1337/1/1 - 1377/06/17

شیدا قبادی

کد متوفی: 6078765 یازدید: 106
-

شیدا قبادی

کد متوفی: 6078822 یازدید: 270
-

محمد شهبازی

کد متوفی: 6090405 یازدید: 245
-

سرتیپ رستمی

کد متوفی: 6090586 یازدید: 141
-

قدم خیر شهبازی

کد متوفی: 6090778 یازدید: 296
13350101 - 13991227

فرنگ رحیمی

کد متوفی: 6091491 یازدید: 8126
1320 - 1399/12/20

علی بگ حاتمی

کد متوفی: 6091588 یازدید: 120
1331 - 1395

محمد شهبازی

کد متوفی: 6097565 یازدید: 120
1370/03/01 - 1399/12/26

حاج علی قاسمیان

کد متوفی: 6098226 یازدید: 121
1322/7/17 - 1400/1/20

مرحوم مهدی قاسمی ب

کد متوفی: 6107195 یازدید: 81
-

حاج عباس اکبری

کد متوفی: 6108875 یازدید: 283
-

سرتیپ رستمی موسیوند

کد متوفی: 6118539 یازدید: 200
1337/01/01 - 1399/12/29

خدیجه احمدی وجد

کد متوفی: 6121947 یازدید: 101
-

جهانشاه خزایی

کد متوفی: 6126308 یازدید: 217
1331/01/01 - 1398/10/17

نورعلی جهان پور

کد متوفی: 6126564 یازدید: 116
1323/01/01 - 1395/05/15

کربلایی زردعلی گنجی کرم آبادی

کد متوفی: 6127601 یازدید: 60
1331/05/02 - 1400/03/19

پرویز و معصومه نوری و خرمبخش نیا

کد متوفی: 6130315 یازدید: 108
1354/06/28 - 1400/02/09

عباس قبادی

کد متوفی: 6148108 یازدید: 57
1320 - 1400/06/14

کربلایی عزیزاله نوروزی

کد متوفی: 6148787 یازدید: 43
1320/01/01 - 1399/06/18

سلمان حیدری فتح آباد

کد متوفی: 6158418 یازدید: 487
1365/08/30 - 1400/06/21

«کربلایی حسین برزکار»

کد متوفی: 6160079 یازدید: 557
1388/08/02 - 1400/08/07

طاوس خزایی

کد متوفی: 6161548 یازدید: 1309
-

حسین برزکار برزکار

کد متوفی: 6163415 یازدید: 33
1388/08/02 - 1400/08/07

اشکان قربانی

کد متوفی: 6166469 یازدید: 21
-

خدارحم ساعدی

کد متوفی: 6167004 یازدید: 125
-

خاص طلا کاظمی

کد متوفی: 6168443 یازدید: 323
-

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171922 یازدید: 28
- 1398/10/13

حمیده همتی شریفی

کد متوفی: 6175499 یازدید: 255
- 1400/10/25

حاج محمد حسین عزیزی

کد متوفی: 6175863 یازدید: 1319
1330/12/29 - 1400/10/25

کربلایی صادق کاکایی کلواری

کد متوفی: 6175945 یازدید: 62
1370/01/08 - 1400/05/12

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6176603 یازدید: 7
-

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6176604 یازدید: 42
- 1378

نصرت‌الله غلامی

کد متوفی: 6178564 یازدید: 38
-

نصرت‌الله غلامی

کد متوفی: 6178570 یازدید: 10
-

علیرضا عزیزی

کد متوفی: 6180990 یازدید: 145
- 1380/11/23

کرمرضا رضائیان

کد متوفی: 6182200 یازدید: 149
1341/11/01 - 1362/11/27

حاتم حیدری

کد متوفی: 6182441 یازدید: 95
1350/07/01 - 1400/08/15

اقای کربلای ابوذر افتاده

کد متوفی: 6183701 یازدید: 108
-

شهـیدان شهـــدا

کد متوفی: 6185977 یازدید: 4
-

مرحومه حاجیه طلا کرمیان

کد متوفی: 6187807 یازدید: 129
-

شیرین طلا رحمتی سنگ کر

کد متوفی: 6188772 یازدید: 40
-

ربابه قبادی

کد متوفی: 6189131 یازدید: 5
- 1395/01/17

آرمیتا مشعل روز

کد متوفی: 6189364 یازدید: 104
- 1401/01/08

محمد امین اسدآبادی

کد متوفی: 6189708 یازدید: 90
1383/03/09 - 1400/06/27

حاج محمد حسن زارعیان مراد ابادی

کد متوفی: 6190580 یازدید: 19
1318/10/03 - 1390/12/24

ربابه قبادی

کد متوفی: 6190823 یازدید: 126
- 1395/01/17

ابوذر افتاده

کد متوفی: 6191366 یازدید: 106
-

حاج حسین مراد میرزایی

کد متوفی: 6191996 یازدید: 262
1336/01/18 - 1400/12/12

حاج حسین مراد میرزایی

کد متوفی: 6192011 یازدید: 4
-

محمد امین اسدآبادی

کد متوفی: 6192490 یازدید: 5
-

محمد حبیب مرادی زاده

کد متوفی: 6192804 یازدید: 2
-

هوشنگ حسین زاده

کد متوفی: 6193773 یازدید: 297
1355/04/20 - 1401/01/20

کسعلی کرمی طلائی

کد متوفی: 6194109 یازدید: 60
- 1395/10/05

کیوان کریمی

کد متوفی: 6194458 یازدید: 707
1351/05/23 - 1401/01/30

کیوان کریمی

کد متوفی: 6194522 یازدید: 1680
1351/05/23 - 1401/01/30

کیوان کریمی

کد متوفی: 6194547 یازدید: 10
-

انیس زارعیان

کد متوفی: 6194589 یازدید: 6
- 1398/06/13

گوهرطلا نوروزی

کد متوفی: 6195063 یازدید: 2
-

کربلایی کیوان کریمی

کد متوفی: 6195102 یازدید: 4
-

یوسف و یعقوب قبادی

کد متوفی: 6195152 یازدید: 110
1358/06/06 - 1399/04/03

کربلایی دوستمراد مسافری علی آبادی

کد متوفی: 6195872 یازدید: 460
1315 - 1397/08/24

مرتضی کرمی

کد متوفی: 6198629 یازدید: 7
1342/12/12 - 1401/02/24

مشهدی یارولی دهقانی

کد متوفی: 6200209 یازدید: 11
-

مشهدی یارولی دهقانی

کد متوفی: 6200211 یازدید: 92
-

سرگرد سید بهزاد فارضی

کد متوفی: 6200811 یازدید: 195
1363/08/20 - 1401/03/03

احمد رازمنش

کد متوفی: 6202160 یازدید: 50
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید