آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دورود

صغرى احمدوند

کد متوفی: 5945 یازدید: 230
-

ابوالقاسم دلىخون

کد متوفی: 5958 یازدید: 242
-

عباس حسن پور و زهرا فرامرزی

کد متوفی: 5995 یازدید: 231
-

سىمزر لشنى

کد متوفی: 6163 یازدید: 205
-

عباس حسن پور و زهرا فرامرزی

کد متوفی: 7215 یازدید: 256
-

رضا حاجیوند کریمی

کد متوفی: 7269 یازدید: 349
-

محمد بختیاری

کد متوفی: 7287 یازدید: 225
-

صفر لشنی

کد متوفی: 7417 یازدید: 231
-

کدخدااحمد مراد سالاروند

کد متوفی: 7678 یازدید: 543
-

مصطفی چگنی

کد متوفی: 8070 یازدید: 228
-

فرهاد باقری اقدم

کد متوفی: 8382 یازدید: 253
-

محمد سعید باقری اقدم

کد متوفی: 8394 یازدید: 226
-

سیدعلی رضا موسوی فرد

کد متوفی: 9581 یازدید: 196
-

خداداد حاجیوند کریمی

کد متوفی: 11833 یازدید: 205
-

حرم لک

کد متوفی: 11881 یازدید: 205
-

سیاه سالاروند حاتمی

کد متوفی: 11883 یازدید: 183
-

مرضیه زندی نیا

کد متوفی: 12849 یازدید: 312
-

عزیزالله آسترکی

کد متوفی: 16316 یازدید: 302
-

باقر پاپی

کد متوفی: 16499 یازدید: 253
-

نادر پاپی

کد متوفی: 16526 یازدید: 627
-

کربلایی بیژن پاپی

کد متوفی: 16546 یازدید: 225
-

افسانه _فاطمه آدینه

کد متوفی: 16983 یازدید: 291
-

نصرت الله زلقی

کد متوفی: 17085 یازدید: 201
-

اکبر آدینه سالاروندی

کد متوفی: 17133 یازدید: 264
-

نصرت الله زلقی

کد متوفی: 17370 یازدید: 326
-

عباس عبدالوند

کد متوفی: 18820 یازدید: 298
-

یارمحمد جودکی

کد متوفی: 18848 یازدید: 212
-

یداله خورشیدوند

کد متوفی: 19098 یازدید: 223
-

محمد دهخواری

کد متوفی: 19118 یازدید: 228
-

محمد دهخواری

کد متوفی: 19121 یازدید: 220
-

رضا جودکی

کد متوفی: 20443 یازدید: 260
-

مرتضی ملکی

کد متوفی: 20644 یازدید: 238
-

حاج سیف الله کریم پور

کد متوفی: 24070 یازدید: 697
-

سیدمهدی موسوی

کد متوفی: 24210 یازدید: 212
-

نورعلی پیامنی

کد متوفی: 24256 یازدید: 204
-

مریم شکوری

کد متوفی: 25008 یازدید: 272
-

هما فلاحی

کد متوفی: 25454 یازدید: 232
-

رحیم فلاحی

کد متوفی: 25455 یازدید: 287
-

آرش آستركي

کد متوفی: 26642 یازدید: 384
-

بتول بیغم

کد متوفی: 26905 یازدید: 272
-

دانیال کاظمی

کد متوفی: 26926 یازدید: 326
1394/12/03 - 1400/02/25

شوکت فلاحی

کد متوفی: 27833 یازدید: 224
-

محمد علی عباسی

کد متوفی: 28644 یازدید: 231
-

محمد علی عباسی

کد متوفی: 28668 یازدید: 227
-

محمد علی عباسی

کد متوفی: 28689 یازدید: 220
-

شهید حاج سیف الله کریم پور

کد متوفی: 30286 یازدید: 486
-

فرشته گلپایگانی

کد متوفی: 30806 یازدید: 224
-

خسرو توکلی

کد متوفی: 39107 یازدید: 209
-

حسن رضایی

کد متوفی: 39420 یازدید: 144
-

مهدی ایمانپور

کد متوفی: 39426 یازدید: 201
-

حاج ایمان علیزاده

کد متوفی: 39448 یازدید: 222
-

حاج ایمان علیزاده

کد متوفی: 39451 یازدید: 201
-

اسدالله مصطفی پور

کد متوفی: 39453 یازدید: 289
-

حسن رضائی

کد متوفی: 40035 یازدید: 208
1348/01/01 - 1398/11/01

آقاخان کریمی

کد متوفی: 41352 یازدید: 242
-

اعظم بهلولی

کد متوفی: 44680 یازدید: 226
-

علی حیدر درمیانی

کد متوفی: 44682 یازدید: 179
-

صفدر بهلولی

کد متوفی: 44686 یازدید: 173
-

احمد درمیانی

کد متوفی: 44690 یازدید: 217
-

حیدر بهلولی

کد متوفی: 44693 یازدید: 211
-

ولی اله بهلولی

کد متوفی: 44694 یازدید: 195
-

مهندس صفر علی بهلولی

کد متوفی: 44752 یازدید: 309
-

محمود رمضانی و همسر مکرمه اش

کد متوفی: 46367 یازدید: 180
-

سید باقر حسینی

کد متوفی: 48735 یازدید: 202
-

سید باقر حسینی

کد متوفی: 48739 یازدید: 400
-

سید محمود حسینی

کد متوفی: 50672 یازدید: 175
-

قدرت یاراحمدی

کد متوفی: 51042 یازدید: 188
-

فاطمه کاووسی فرد

کد متوفی: 52902 یازدید: 204
-

عباسعلی لشنی زند

کد متوفی: 55901 یازدید: 230
-

حاج احمد پیامنی

کد متوفی: 56664 یازدید: 204
-

سردارشهیدحاج رضا رستمی مقدم

کد متوفی: 57958 یازدید: 404
-

مراد سالاروند

کد متوفی: 59616 یازدید: 152
-

حاج عبدالمحمد ستاری

کد متوفی: 62684 یازدید: 614
-

حاج علیشاه پیامنی

کد متوفی: 63099 یازدید: 213
-

حاجیه خانم زهرا عاروان

کد متوفی: 63124 یازدید: 188
-

ماهی طلا لشنی

کد متوفی: 64836 یازدید: 178
-

غلام قائدرحمتی

کد متوفی: 65141 یازدید: 188
-

ماه سلطان لشنی زند

کد متوفی: 65800 یازدید: 193
-

تاج قاسمی

کد متوفی: 65952 یازدید: 182
-

خانم قاسمی

کد متوفی: 66301 یازدید: 151
-

حاج کریم سالاروند

کد متوفی: 67217 یازدید: 482
-

پدر جان ۰

کد متوفی: 67319 یازدید: 163
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67511 یازدید: 137
-

ملوک عبرت

کد متوفی: 69171 یازدید: 210
-

حاج کریم سالاروند

کد متوفی: 69667 یازدید: 172
-

حاج کریم سالاروند

کد متوفی: 69737 یازدید: 273
-

حاج رحم خدا لک

کد متوفی: 70513 یازدید: 259
-

حاج رضا فضلی

کد متوفی: 70766 یازدید: 208
-

علی فولادوند

کد متوفی: 70773 یازدید: 189
-

حاج پاپی احمد محمدی

کد متوفی: 72244 یازدید: 214
-

زنده یاد نادر نیک آبادی

کد متوفی: 72407 یازدید: 197
-

قمرتاج قربانی

کد متوفی: 72425 یازدید: 178
-

زنده یاد خلد آشیان نادر نیک آبادی

کد متوفی: 72448 یازدید: 170
-

همه اموات

کد متوفی: 72985 یازدید: 170
-

حجت اله بازدار

کد متوفی: 73922 یازدید: 204
-

پیمان لشنی زند

کد متوفی: 75441 یازدید: 210
-

غلامعباس خادم جعفری

کد متوفی: 77364 یازدید: 136
-

سیدعلی رضا موسوی فرد

کد متوفی: 78016 یازدید: 162
-

صدیقه درویشی

کد متوفی: 6002247 یازدید: 160
-

عیسی حاجیوند

کد متوفی: 6004810 یازدید: 239
-

حاج محمد حسین درویشی

کد متوفی: 6004825 یازدید: 171
-

حاج ایمان علیزاده

کد متوفی: 6008748 یازدید: 219
-

فریده قائدرحمت

کد متوفی: 6008995 یازدید: 203
-

خانم سلطان لشنی

کد متوفی: 6009364 یازدید: 153
-

مژگان لشنی

کد متوفی: 6009372 یازدید: 215
-

شکر پاپی

کد متوفی: 6012080 یازدید: 156
-

حاج مرید سالاروند

کد متوفی: 6012241 یازدید: 179
-

چراغعلی گرجی

کد متوفی: 6012533 یازدید: 165
-

چراغعلی گرجی

کد متوفی: 6012540 یازدید: 161
-

گوهر،علیشاه غیبی،زنگنه

کد متوفی: 6014210 یازدید: 155
-

خانم صغرا ترک

کد متوفی: 6014413 یازدید: 170
-

حسین احمدوند

کد متوفی: 6014986 یازدید: 151
-

مرتضی فاتحی نیا

کد متوفی: 6016145 یازدید: 170
-

ثریا زلقی

کد متوفی: 6016177 یازدید: 211
-

حاجیه خاتون جودکی

کد متوفی: 6018500 یازدید: 146
-

فاطمه/حجت اله فلاحی/سروندی

کد متوفی: 6018548 یازدید: 161
-

علی عباس لشنی

کد متوفی: 6018690 یازدید: 143
-

فریده قائدرحمت

کد متوفی: 6025355 یازدید: 176
-

معصومه بساک

کد متوفی: 6025633 یازدید: 190
-

عابدین قائدرحمتی

کد متوفی: 6026467 یازدید: 191
-

محمد حسن کریوند

کد متوفی: 6026478 یازدید: 193
-

خداداده ( خدایی) قائدرحمتی

کد متوفی: 6026944 یازدید: 137
-

سیف الله هداوند

کد متوفی: 6027330 یازدید: 139
-

نجف محمدی گراوند

کد متوفی: 6027409 یازدید: 191
-

حاجیه مریم یاراحمدی

کد متوفی: 6027513 یازدید: 174
-

حاج علی اصغر حیدری

کد متوفی: 6027521 یازدید: 191
-

کربلایی حجت الله هداوند

کد متوفی: 6027729 یازدید: 175
-

تاجماه یاراحمدی

کد متوفی: 6027892 یازدید: 177
-

یدالله لک

کد متوفی: 6027896 یازدید: 173
-

حاج امیر حسین جودکی

کد متوفی: 6028324 یازدید: 274
-

غلامحسین لشنی بانو هداوند

کد متوفی: 6028356 یازدید: 204
-

مشهدی سیف الله هداوند

کد متوفی: 6028797 یازدید: 159
-

شکر خدا یاراحمدی

کد متوفی: 6028947 یازدید: 179
-

معصومه ساکی

کد متوفی: 6035002 یازدید: 151
-

حسین نعماوی

کد متوفی: 6036824 یازدید: 191
-

روح الله و فتح الله جمشیدفر

کد متوفی: 6037191 یازدید: 152
-

ولی الله سیف

کد متوفی: 6037250 یازدید: 156
-

مرید سالاروند

کد متوفی: 6038840 یازدید: 173
-

معصومه ترک

کد متوفی: 6038997 یازدید: 157
-

حاج فتعلي بهرامي

کد متوفی: 6040666 یازدید: 207
-

خانم برنجی صحرایی

کد متوفی: 6041209 یازدید: 179
-

امین الله کاظمی

کد متوفی: 6041977 یازدید: 220
-

محمد خوش منزل

کد متوفی: 6042491 یازدید: 157
-

کربلایی عزیز مولائی(بلفکه)

کد متوفی: 6042810 یازدید: 160
-

غلام ابدالی

کد متوفی: 6043431 یازدید: 149
-

حاج علی افروغ

کد متوفی: 6048959 یازدید: 237
-

کدخدا احمدمراد سالاروند

کد متوفی: 6052329 یازدید: 324
-

آرش آستركي

کد متوفی: 6053271 یازدید: 221
-

حاج کرمعلی اعتصامی

کد متوفی: 6054007 یازدید: 144
-

کریم فیضی

کد متوفی: 6054278 یازدید: 135
-

صدیقه حیدری

کد متوفی: 6058098 یازدید: 191
- 2/3/99

شاهین خلیلی

کد متوفی: 6066035 یازدید: 161
1373/05/07 - 1399/06/05

محمد پالیزوان

کد متوفی: 6067983 یازدید: 142
16/9/1316 - 26/4/1399

بی بی طلا سالاروند

کد متوفی: 6069604 یازدید: 213
1324/10/01 - 1399/01/09

خادم الرضا بی بی طلا سالاروند

کد متوفی: 6069709 یازدید: 189
- 1399/01/09

حسینعلی شادکام

کد متوفی: 6069912 یازدید: 196
-

سلطنت یوسفی

کد متوفی: 6069923 یازدید: 111
-

گلبهار مصطفی پور

کد متوفی: 6070667 یازدید: 281
- ۹۹/۱۱/۲۳

احسان نظری

کد متوفی: 6070981 یازدید: 219
1370/10/01 - 1399/3/23

حاج مراد بهلولی

کد متوفی: 6075433 یازدید: 167
1336/6/15 - 1391/12/2

عباس حسین زاده

کد متوفی: 6078297 یازدید: 134
-

گل طلا کرمی

کد متوفی: 6078461 یازدید: 163
1326/11/10 - 1399/11/14

گل طلا کرمی

کد متوفی: 6078617 یازدید: 155
1326/11/10 - 1399/11/14

احمد یاراحمدی

کد متوفی: 6081486 یازدید: 191
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

احمد یاراحمدی

کد متوفی: 6081644 یازدید: 244
-

حاج مهراب کوکه

کد متوفی: 6081729 یازدید: 204
-

آیت الله پیرهادی

کد متوفی: 6081872 یازدید: 229
۱۳۳۳/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

علاء پاپی

کد متوفی: 6082415 یازدید: 242
۱۳۴۳/۰۶/۲۰ - ۱۳۶۵/۱۰/۲۴

مجید سیاهپوش فرزند احمد

کد متوفی: 6082541 یازدید: 715
1348/07/20 - 1399/11/08

مهین رحمتی

کد متوفی: 6082974 یازدید: 150
- 1399/12/21

بانو مهین رحمتی

کد متوفی: 6083178 یازدید: 168
-

بانو مهین رحمتی

کد متوفی: 6083535 یازدید: 193
-

ماهرخ ورمزیاری

کد متوفی: 6091469 یازدید: 539
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

حاج مرتضی آروان

کد متوفی: 6094099 یازدید: 807
- 1400/1/10

منظر ستاری

کد متوفی: 6095985 یازدید: 150
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

منظر ستاری

کد متوفی: 6097483 یازدید: 1655
1337/3/1 - 1400/1/17

محمدحسین چراغی شوی

کد متوفی: 6100282 یازدید: 192
- 1400/01/13

محمدحسین چراغی شوی

کد متوفی: 6100287 یازدید: 318
- 1400/01/13

فاطمه ساکی

کد متوفی: 6100548 یازدید: 322
1313/7/5 - 1399/12/20

سید اسماعیل موسوی

کد متوفی: 6101214 یازدید: 179
- ۱۴/۷۱۳۸۶

کد متوفی: 6101871 یازدید: 161
-

کد متوفی: 6103562 یازدید: 164
-

کد متوفی: 6104320 یازدید: 183
-

محمد میرزایی نیا

کد متوفی: 6106072 یازدید: 127
۱/۱/۱۹۴۰ - ۱/۱/۲۰۱۷

محمد میرزایی نیا

کد متوفی: 6106073 یازدید: 145
-

محمد میرزایی نیا

کد متوفی: 6106077 یازدید: 178
-

شاهی طلا سالاروند

کد متوفی: 6106592 یازدید: 167
-

خاتون نامداری

کد متوفی: 6106909 یازدید: 162
1316/10/01 - 1399/05/29

حاج علیداد بهلولی

کد متوفی: 6108015 یازدید: 169
-

سیده جمیله موسوی

کد متوفی: 6109255 یازدید: 865
۱۳۳۱/۰۹/۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

رحیم کریمی

کد متوفی: 6109278 یازدید: 513
۱۳۳۰/۰۳/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

بهرام دولت پناه

کد متوفی: 6109706 یازدید: 247
01/09/1338 - 20/06/1399

مشهدی تیمور پولادوند کایدی

کد متوفی: 6112160 یازدید: 172
-

علی کشوری

کد متوفی: 6113443 یازدید: 268
- 94/2/18

براتعلی رشنو

کد متوفی: 6115092 یازدید: 1339
-

وحید ابکتی

کد متوفی: 6115176 یازدید: 154
6/11 /1365 - 1387/5/22

وحید ابکتی

کد متوفی: 6115183 یازدید: 170
1365/11/6 - 1387/5/22

حاج سید ملک علی موسوی نیک

کد متوفی: 6117923 یازدید: 145
1306/09/06 - 1383/07/19

حاج سید شمس الدین موسوی

کد متوفی: 6117925 یازدید: 153
1305/08/04 - 1390/12/05

ابراهیم بهمنی

کد متوفی: 6120234 یازدید: 570
- 1400/03/04

نجف احمدوند

کد متوفی: 6120941 یازدید: 149
1325/05/01 - 1398/09/05

منوچهر امیدیان

کد متوفی: 6121116 یازدید: 217
-

مرحوم پرویز پاپی

کد متوفی: 6121459 یازدید: 610
1319/04/28 - 1400/03/06

حاج اصغر فلاحی

کد متوفی: 6121686 یازدید: 539
1345/02/03 - 1394/03/13

کاظم مصطفی پور

کد متوفی: 6121717 یازدید: 267
1349/06/01 - 1400/03/07

مهدیه رضایی

کد متوفی: 6122665 یازدید: 732
1374/05/27 - 1400/03/09

مصطفی لک

کد متوفی: 6122732 یازدید: 126
-

مصطفی لک

کد متوفی: 6122735 یازدید: 961
1368/01/10 - 1400/03/11

شاه رضا درویشی

کد متوفی: 6122910 یازدید: 218
-

پدر عزیزم

کد متوفی: 6123206 یازدید: 117
1329/08/06 - 1399/09/14

طلا هاشمی

کد متوفی: 6123246 یازدید: 115
- 1400/03/16

طلا هاشمی

کد متوفی: 6123261 یازدید: 98
- 1400/03/16

فاطمه هاشمی (همسر عمو حاج احمد)

کد متوفی: 6123660 یازدید: 173
- 1400/03/16

بانو گوهرتاج یاوری

کد متوفی: 6124703 یازدید: 346
1306/07/09 - 1400/03/20

حاج احمد مبرزی

کد متوفی: 6125261 یازدید: 452
- 1400/03/23

حاج کریم رفیق دوست

کد متوفی: 6126177 یازدید: 212
1324/04/01 - 1399/08/16

علیرضا درمیانی

کد متوفی: 6126494 یازدید: 111
1355/03/21 - 1396/01/06

برادرم خادمی

کد متوفی: 6128135 یازدید: 164
-

جهانبخش میرزایی

کد متوفی: 6130896 یازدید: 196
- 1399/03/20

آرش آسترکی

کد متوفی: 6134985 یازدید: 388
1370/06/22 - 1399/06/17

دانش یاراحمدی

کد متوفی: 6135759 یازدید: 126
-

امیرخان آسترکی

کد متوفی: 6136697 یازدید: 133
-

ذبیح الله فرشادپور

کد متوفی: 6136869 یازدید: 139
- 1400/05/10

محمد کیانپور

کد متوفی: 6137174 یازدید: 160
1315/08/02 - 1391/12/19

دکتر علی اصغر رضایی

کد متوفی: 6142652 یازدید: 154
1358/09/16 - 1400/05/28

مسعود کریمی

کد متوفی: 6144063 یازدید: 300
1348/01/01 - 1399/06/09

نصرت اله امینی فر

کد متوفی: 6144313 یازدید: 193
- 1400/06/02

جوان ناکام یونس رحمتی مقدم

کد متوفی: 6144603 یازدید: 286
1371/11/01 - 1400/04/26

مهناز پاپی

کد متوفی: 6146009 یازدید: 126
1339/03/20 - 1399/10/14

مظفر پرنیان

کد متوفی: 6146237 یازدید: 113
1318/07/10 - 1399/09/04

غلامحسین زادی

کد متوفی: 6146314 یازدید: 103
1352/02/24 - 1387/07/11

صدیقه بازیار

کد متوفی: 6147098 یازدید: 156
1303/06/05 - 1400/06/11

اقدس مقراض چی

کد متوفی: 6149443 یازدید: 898
-

اقدس مقراض چی

کد متوفی: 6149454 یازدید: 216
-

سکینه زندلشنی

کد متوفی: 6152362 یازدید: 82
-

حاج مراد عبدلیان

کد متوفی: 6156624 یازدید: 1266
1320/03/01 - 1399/04/17

حاج مهدی پروین نژاد

کد متوفی: 6157388 یازدید: 913
1366/01/12 - 1399/12/21

مشهدی گلنازار قائدرحمت

کد متوفی: 6158936 یازدید: 435
1311 - 1399/08/08

سیف الله ناظری

کد متوفی: 6160343 یازدید: 80
1336 - 1384/08/03

حسن حسن پور

کد متوفی: 6161855 یازدید: 83
1312/04/04 - 1400/08/13

فتانه فراشی

کد متوفی: 6162582 یازدید: 122
1337/01/01 - 1400/08/13

اعظم لک

کد متوفی: 6163132 یازدید: 92
-

علی عسگری راد

کد متوفی: 6164979 یازدید: 108
-

علی عسگری راد

کد متوفی: 6164981 یازدید: 84
-

علی عسگری راد

کد متوفی: 6164982 یازدید: 85
1356/07/01 - 1397/05/07

کربلایی عروس فولادوند

کد متوفی: 6166601 یازدید: 414
1343/12/01 - 1400/09/16

زینب سالاروند

کد متوفی: 6167297 یازدید: 158
1323/04/02 - 1382/09/19

اسدالله خدابخشی

کد متوفی: 6167651 یازدید: 168
1326/08/26 - 1400/03/30

عیدی فولادوندی

کد متوفی: 6168716 یازدید: 295
-

محمدرضا. فرهاد بلفکه

کد متوفی: 6173138 یازدید: 207
-

احمدخان حاجی وند

کد متوفی: 6173160 یازدید: 78
1332/02/02 - 1400/09/12

عباس کرنوکر

کد متوفی: 6173727 یازدید: 77
1321/07/09 - 1399/06/15

شیرمحمد جوانمرد

کد متوفی: 6176366 یازدید: 61
-

حاج حمید تاجدینی

کد متوفی: 6178030 یازدید: 68
-

محمد یاسین نصرتی پور

کد متوفی: 6178575 یازدید: 1092
-

عباس همتیان

کد متوفی: 6178606 یازدید: 64
-

سیدمحمدحسن حسینی خرم آبادی

کد متوفی: 6178627 یازدید: 62
-

۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰

کد متوفی: 6178635 یازدید: 97
-

حمیدووحیدوحسن یاراحمدی ورازانی

کد متوفی: 6178664 یازدید: 68
-

سعید زند

کد متوفی: 6178745 یازدید: 253
1360/11/15 - 1394/11/11

حسن سالاروند

کد متوفی: 6178905 یازدید: 115
-

کربلایی ابراهیم بهمنی

کد متوفی: 6178996 یازدید: 76
-

شهید سید هیبت الله موسوی

کد متوفی: 6179012 یازدید: 225
-

حاج حسن یاراحمدی

کد متوفی: 6179971 یازدید: 66
-

حاج حسن یاراحمدی

کد متوفی: 6179976 یازدید: 97
-

حاج حسن یاراحمدی

کد متوفی: 6179987 یازدید: 66
-

هاجر سگوند

کد متوفی: 6181002 یازدید: 116
1318/03/10 - 1399/04/23

جهان حاجیوند

کد متوفی: 6181126 یازدید: 74
-

صادق باقری

کد متوفی: 6182668 یازدید: 78
1359 - 1393/03/03

شهر بانو لشنی زند

کد متوفی: 6183042 یازدید: 330
1322/01/04 - 1400/11/28

مرحوم حاج صادق ساکی

کد متوفی: 6183452 یازدید: 81
-

کربلایی محمدرضا یاراحمدی

کد متوفی: 6183548 یازدید: 102
-

حاج صادق ساکی

کد متوفی: 6183575 یازدید: 177
-

عباس زندی فر

کد متوفی: 6184970 یازدید: 59
- 1400/12/07

کریم پرور

کد متوفی: 6186382 یازدید: 88
-

عباس حسینی

کد متوفی: 6187917 یازدید: 58
- 1391/06/27

حسین رحمتی

کد متوفی: 6188001 یازدید: 96
- 1374/01/12

جمعه جمشیدی تقبی

کد متوفی: 6190547 یازدید: 126
1343/09/13 - 1394/09/10

رحیم قائدرحمتی

کد متوفی: 6191187 یازدید: 277
1340/10/06 - 1393/10/11

عبدالرضا امیدی

کد متوفی: 6193887 یازدید: 87
-

عبد الرضا امیدی

کد متوفی: 6193892 یازدید: 68
-

عبد الرضا امیدی

کد متوفی: 6193897 یازدید: 128
-

عبدالرضا امیدی

کد متوفی: 6193901 یازدید: 62
-

احمد رکرک

کد متوفی: 6197257 یازدید: 82
1344/03/07 - 1400/05/25

کربلایی عباس عباسی سالاروند

کد متوفی: 6197478 یازدید: 505
- 1401/02/11

سید عزیزالله موسوی

کد متوفی: 6197544 یازدید: 179
1342/12/09 - 1400/06/30

سید عزیزالله موسوی

کد متوفی: 6197545 یازدید: 52
1342/12/09 - 1400/06/30

عبدالرضا امیدی

کد متوفی: 6198352 یازدید: 71
1361/12/12 - 1400/12/18

حاج سید فخر الدین موسوی

کد متوفی: 6201289 یازدید: 151
- 1401/03/12

حاج سید فخرالدین موسوی

کد متوفی: 6201292 یازدید: 61
- 1401/03/12

رحیم وحمید کرمی فولادوند

کد متوفی: 6201895 یازدید: 66
-

علی محمد دریکوند

کد متوفی: 6202046 یازدید: 68
1322/01/03 - 1401/02/16

علی محمد دریکوند

کد متوفی: 6202147 یازدید: 91
1322/01/03 - 1401/02/16

حاجیه خانم سالاروند

کد متوفی: 6202404 یازدید: 58
-

اسداله خدابخشی

کد متوفی: 6203795 یازدید: 182
1326/08/26 - 1400/04/30

مهران شریف زاده

کد متوفی: 6204049 یازدید: 280
1368/04/01 - 1400/03/25

عباس عباسی

کد متوفی: 6205143 یازدید: 51
-

فاطمه یاراحمدی

کد متوفی: 6205146 یازدید: 61
- 1401/03/25

فاطمه یاراحمدی

کد متوفی: 6205148 یازدید: 83
- 1401/03/25

حاج روح اله محمودی

کد متوفی: 6205387 یازدید: 469
1322/04/09 - 1401/03/23

حاج روح اله محمودی

کد متوفی: 6205501 یازدید: 53
-

روح اله محمودی

کد متوفی: 6205664 یازدید: 46
-

علی نظر زندلشنی

کد متوفی: 6206252 یازدید: 79
-

دکتر علی اصغر رضایی

کد متوفی: 6206286 یازدید: 549
1358/09/15 - 1400/05/28

جمال قائدرحمتی

کد متوفی: 6206310 یازدید: 77
1361/09/15 - 1401/04/04

جمال قائدرحمتی

کد متوفی: 6206343 یازدید: 817
1361/09/15 - 1401/04/04

جمال قائدرحمتی

کد متوفی: 6206353 یازدید: 101
- 1401/04/04

شاه دولت سالاروند

کد متوفی: 6206399 یازدید: 193
-

فریده لشنی

کد متوفی: 6208860 یازدید: 443
1365/10/01 - 1401/04/24

جمعه چگنی

کد متوفی: 6208932 یازدید: 117
1315/02/02 - 1399/10/21

بلور کرنوکر

کد متوفی: 6209217 یازدید: 117
- 1401/05/04

اقدس ساکی

کد متوفی: 6209572 یازدید: 53
1317 - 1385

علی عسگر یاراحمدی و زرین تاج کرنوکر

کد متوفی: 6211551 یازدید: 114
1318/07/07 - 1398/09/07

سلطنت هداوند

کد متوفی: 6212005 یازدید: 44
-

سیدهاشم موسوی زاده

کد متوفی: 6212584 یازدید: 149
-

صید علی ترابی

کد متوفی: 6213903 یازدید: 173
1309 - 1400/12/20

محمدحسین صدیق

کد متوفی: 6215981 یازدید: 44
-

کربلایی عباس عباسی سالاروند

کد متوفی: 6216668 یازدید: 63
- 1401/02/13

کربلایی عباس عباسی سالاروند

کد متوفی: 6216670 یازدید: 78
- 1401/02/13

ملک زاده کیانمنش

کد متوفی: 6217337 یازدید: 122
- 1401/06/31

زکی نریمانی

کد متوفی: 6217340 یازدید: 47
-

مهندس رضا هداوند

کد متوفی: 6217430 یازدید: 40
-

رضا هداوند

کد متوفی: 6217446 یازدید: 46
1364/05/25 - 1400/06/22

رضوان ساکی

کد متوفی: 6217902 یازدید: 1229
1375/08/27 - 1401/07/20

اکرم پیریایی

کد متوفی: 6217916 یازدید: 39
1332/09/10 - 1401/07/14

محمد دالوند

کد متوفی: 6219705 یازدید: 1265
1343/03/03 - 1401/02/26

رضا هداوند

کد متوفی: 6220450 یازدید: 58
1364/03/01 - 1400/06/22

حاج غلامحسین مولایی

کد متوفی: 6220771 یازدید: 34
-

مجید کرمی

کد متوفی: 6220811 یازدید: 65
1365/03/18 - 1398/10/02

صدیقه دارم

کد متوفی: 6221148 یازدید: 222
- 1400/11/23

نوروز علی فرهادی

کد متوفی: 6221391 یازدید: 121
-

حسینوند حسینوند علی پور

کد متوفی: 6221460 یازدید: 32
1359/01/01 - 1401/09/23

علی قائدرحمتی

کد متوفی: 6221740 یازدید: 27
- 1401/10/10

عبدالرضا نباتی

کد متوفی: 6224396 یازدید: 98
1365/05/22 - 1399/09/05

مریم سالمی

کد متوفی: 6224852 یازدید: 62
-

محمد صادق بوالحسنی

کد متوفی: 6224857 یازدید: 85
1321/07/01 - 1393/12/06

پسرش حسین بوالحسنی

کد متوفی: 6224902 یازدید: 26
-

محمدصادق بوالحسنی

کد متوفی: 6224945 یازدید: 197
-

مرحوم حاج محمود رشیدی پور

کد متوفی: 6226452 یازدید: 126
1308 - 1390/03/24

حاجیه صدیقه مهرابی

کد متوفی: 6228386 یازدید: 57
- 1393/12/01

عصمت پیرهادی

کد متوفی: 6229606 یازدید: 47
- 1402/02/17

فاطمه خادم پور

کد متوفی: 6230113 یازدید: 51
1355/03/01 - 1401/11/29

کربلایی فاطمه خادم پور

کد متوفی: 6230118 یازدید: 1024
1355/03/01 - 1401/11/29

مصطفی صدرزاده

کد متوفی: 6230176 یازدید: 60
-

حسین خورشیدوند

کد متوفی: 6233748 یازدید: 230
1371/03/04 - 1402/04/07

مرحومه منظر دلیخون

کد متوفی: 6237379 یازدید: 57
-

علی حسین شریفی

کد متوفی: 6237570 یازدید: 40
1306/07/03 - 1393/06/03

رسول پاپی(جاویدمهر)

کد متوفی: 6237597 یازدید: 760
1326/08/28 - 1402/06/13

محمد قائدرحمتی

کد متوفی: 6237835 یازدید: 26
-

احمد رکرک

کد متوفی: 6238427 یازدید: 26
1346/08/24 - 1400/05/25

حاج مرید سالاروند

کد متوفی: 6238752 یازدید: 32
1310/07/04 - 1399/05/03

اسداله فولادوند منصوری

کد متوفی: 6240404 یازدید: 24
1327 - 1385/11/21

شاه بانو قائدرحمتی

کد متوفی: 6240859 یازدید: 23
1314/12/01 - 1402/08/18

شاه بانو قائدرحمتی

کد متوفی: 6240861 یازدید: 130
1314/12/01 - 1402/08/18

حجت الاسلام حاج مجید شاملویی

کد متوفی: 6241159 یازدید: 36
1356/01/01 - 1389/09/05

سیدمهدی موسوی

کد متوفی: 6241429 یازدید: 15
-

کیارش لشنی زند

کد متوفی: 6241430 یازدید: 75
-

حجیه زینب گودرزی

کد متوفی: 6241454 یازدید: 13
-

حاج نبی مولایی

کد متوفی: 6241497 یازدید: 49
- 1401/04/01

علی هداوند

کد متوفی: 6242230 یازدید: 40
1359/09/16 - 1402/09/11

حسن میرزائی

کد متوفی: 6242396 یازدید: 37
1316/06/05 - 1402/08/01

زهرا پاپی

کد متوفی: 6243563 یازدید: 38
1335/01/05 - 1399/12/25

کبری سالاروند

کد متوفی: 6244398 یازدید: 14
-

سکینه مهرزاده

کد متوفی: 6245130 یازدید: 113
-

علی حسنی

کد متوفی: 6245174 یازدید: 11
-

مرتضی مویدی

کد متوفی: 6247497 یازدید: 20
1362/04/02 - 1401/07/23

محمد صادق پرنیان

کد متوفی: 6247829 یازدید: 15
1381/09/11 - 1401/06/12

محمدرضا کشور ی

کد متوفی: 6248278 یازدید: 1035
-

عباس محمدیون شبستری

کد متوفی: 6248629 یازدید: 5
- 1403/01/20

افسانه بختیاری

کد متوفی: 6249248 یازدید: 12
1374/01/20 - 1384/08/27

حسین پولادوند

کد متوفی: 6249249 یازدید: 6
1347/04/01 - 1403/02/02

افسانه جانم بختیاری

کد متوفی: 6249431 یازدید: 6
-

امیر و حاجیه قجر سگوند

کد متوفی: 6249852 یازدید: 128
-

ماشاءالله خان پیامنی

کد متوفی: 6250234 یازدید: 16
1291/02/11 - 1370/11/03

مرادقلی پورنعمت

کد متوفی: 6250608 یازدید: 134
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید