آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دورود

صغرى احمدوند

کد متوفی: 5945 یازدید: 79
-

ابوالقاسم دلىخون

کد متوفی: 5958 یازدید: 79
-

عباس حسن پور و زهرا فرامرزی

کد متوفی: 5995 یازدید: 81
-

سىمزر لشنى

کد متوفی: 6163 یازدید: 73
-

عباس حسن پور و زهرا فرامرزی

کد متوفی: 7215 یازدید: 78
-

رضا حاجیوند کریمی

کد متوفی: 7269 یازدید: 97
-

محمد بختیاری

کد متوفی: 7287 یازدید: 70
-

صفر لشنی

کد متوفی: 7417 یازدید: 56
-

کدخدااحمد مراد سالاروند

کد متوفی: 7678 یازدید: 120
-

مصطفی چگنی

کد متوفی: 8070 یازدید: 68
-

فرهاد باقری اقدم

کد متوفی: 8382 یازدید: 68
-

محمد سعید باقری اقدم

کد متوفی: 8394 یازدید: 80
-

سیدعلی رضا موسوی فرد

کد متوفی: 9581 یازدید: 56
-

خداداد حاجیوند کریمی

کد متوفی: 11833 یازدید: 60
-

حرم لک

کد متوفی: 11881 یازدید: 67
-

سیاه سالاروند حاتمی

کد متوفی: 11883 یازدید: 56
-

مرضیه زندی نیا

کد متوفی: 12849 یازدید: 108
-

عزیزالله آسترکی

کد متوفی: 16316 یازدید: 120
-

باقر پاپی

کد متوفی: 16499 یازدید: 68
-

نادر پاپی

کد متوفی: 16526 یازدید: 115
-

کربلایی بیژن پاپی

کد متوفی: 16546 یازدید: 59
-

افسانه _فاطمه آدینه

کد متوفی: 16983 یازدید: 98
-

نصرت الله زلقی

کد متوفی: 17085 یازدید: 63
-

اکبر آدینه سالاروندی

کد متوفی: 17133 یازدید: 80
-

نصرت الله زلقی

کد متوفی: 17370 یازدید: 169
-

عباس عبدالوند

کد متوفی: 18820 یازدید: 85
-

یارمحمد جودکی

کد متوفی: 18848 یازدید: 67
-

یداله خورشیدوند

کد متوفی: 19098 یازدید: 69
-

محمد دهخواری

کد متوفی: 19118 یازدید: 78
-

محمد دهخواری

کد متوفی: 19121 یازدید: 58
-

رضا جودکی

کد متوفی: 20443 یازدید: 79
-

مرتضی ملکی

کد متوفی: 20644 یازدید: 82
-

حاج سیف الله کریم پور

کد متوفی: 24070 یازدید: 180
-

سیدمهدی موسوی

کد متوفی: 24210 یازدید: 78
-

نورعلی پیامنی

کد متوفی: 24256 یازدید: 68
-

مریم شکوری

کد متوفی: 25008 یازدید: 96
-

هما فلاحی

کد متوفی: 25454 یازدید: 116
-

رحیم فلاحی

کد متوفی: 25455 یازدید: 98
-

آرش آستركي

کد متوفی: 26642 یازدید: 132
-

بتول بیغم

کد متوفی: 26905 یازدید: 93
-

دانیال کاظمی

کد متوفی: 26926 یازدید: 84
1394/12/03 - 1400/02/25

شوکت فلاحی

کد متوفی: 27833 یازدید: 88
-

محمد علی عباسی

کد متوفی: 28644 یازدید: 77
-

محمد علی عباسی

کد متوفی: 28668 یازدید: 74
-

محمد علی عباسی

کد متوفی: 28689 یازدید: 59
-

شهید حاج سیف الله کریم پور

کد متوفی: 30286 یازدید: 182
-

فرشته گلپایگانی

کد متوفی: 30806 یازدید: 63
-

خسرو توکلی

کد متوفی: 39107 یازدید: 71
-

حسن رضایی

کد متوفی: 39420 یازدید: 50
-

مهدی ایمانپور

کد متوفی: 39426 یازدید: 65
-

حاج ایمان علیزاده

کد متوفی: 39448 یازدید: 84
-

حاج ایمان علیزاده

کد متوفی: 39451 یازدید: 73
-

اسدالله مصطفی پور

کد متوفی: 39453 یازدید: 81
-

حسن رضائی

کد متوفی: 40035 یازدید: 77
-

آقاخان کریمی

کد متوفی: 41352 یازدید: 71
-

اعظم بهلولی

کد متوفی: 44680 یازدید: 81
-

علی حیدر درمیانی

کد متوفی: 44682 یازدید: 62
-

صفدر بهلولی

کد متوفی: 44686 یازدید: 54
-

احمد درمیانی

کد متوفی: 44690 یازدید: 67
-

حیدر بهلولی

کد متوفی: 44693 یازدید: 68
-

ولی اله بهلولی

کد متوفی: 44694 یازدید: 61
-

مهندس صفر علی بهلولی

کد متوفی: 44752 یازدید: 81
-

محمود رمضانی و همسر مکرمه اش

کد متوفی: 46367 یازدید: 61
-

سید باقر حسینی

کد متوفی: 48735 یازدید: 73
-

سید باقر حسینی

کد متوفی: 48739 یازدید: 75
-

سید محمود حسینی

کد متوفی: 50672 یازدید: 70
-

قدرت یاراحمدی

کد متوفی: 51042 یازدید: 72
-

فاطمه کاووسی فرد

کد متوفی: 52902 یازدید: 80
-

عباسعلی لشنی زند

کد متوفی: 55901 یازدید: 111
-

احمد شامسیرخانی

کد متوفی: 56433 یازدید: 65
-

احمد شامسیرخانی

کد متوفی: 56440 یازدید: 79
-

حاج احمد پیامنی

کد متوفی: 56664 یازدید: 64
-

سردارشهیدحاج رضا رستمی مقدم

کد متوفی: 57958 یازدید: 76
-

مراد سالاروند

کد متوفی: 59616 یازدید: 56
-

حاج عبدالمحمد ستاری

کد متوفی: 62684 یازدید: 218
-

حاج علیشاه پیامنی

کد متوفی: 63099 یازدید: 64
-

حاجیه خانم زهرا عاروان

کد متوفی: 63124 یازدید: 44
-

ماهی طلا لشنی

کد متوفی: 64836 یازدید: 54
-

غلام قائدرحمتی

کد متوفی: 65141 یازدید: 66
-

ماه سلطان لشنی زند

کد متوفی: 65800 یازدید: 59
-

تاج قاسمی

کد متوفی: 65952 یازدید: 68
-

خانم قاسمی

کد متوفی: 66301 یازدید: 65
-

حاج کریم سالاروند

کد متوفی: 67217 یازدید: 296
-

پدر جان ۰

کد متوفی: 67319 یازدید: 60
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67511 یازدید: 50
-

ملوک عبرت

کد متوفی: 69171 یازدید: 99
-

حاج کریم سالاروند

کد متوفی: 69667 یازدید: 67
-

حاج کریم سالاروند

کد متوفی: 69737 یازدید: 79
-

حاج رحم خدا لک

کد متوفی: 70513 یازدید: 99
-

حاج رضا فضلی

کد متوفی: 70766 یازدید: 83
-

علی فولادوند

کد متوفی: 70773 یازدید: 64
-

حاج پاپی احمد محمدی

کد متوفی: 72244 یازدید: 79
-

زنده یاد نادر نیک آبادی

کد متوفی: 72407 یازدید: 99
-

قمرتاج قربانی

کد متوفی: 72425 یازدید: 87
-

همه اموات

کد متوفی: 72985 یازدید: 54
-

حجت اله بازدار

کد متوفی: 73922 یازدید: 98
-

پیمان لشنی زند

کد متوفی: 75441 یازدید: 105
-

غلامعباس خادم جعفری

کد متوفی: 77364 یازدید: 55
-

سیدعلی رضا موسوی فرد

کد متوفی: 78016 یازدید: 57
-

صدیقه درویشی

کد متوفی: 6002247 یازدید: 77
-

عیسی حاجیوند

کد متوفی: 6004810 یازدید: 87
-

حاج محمد حسین درویشی

کد متوفی: 6004825 یازدید: 62
-

حاج ایمان علیزاده

کد متوفی: 6008748 یازدید: 65
-

فریده قائدرحمت

کد متوفی: 6008995 یازدید: 99
-

خانم سلطان لشنی

کد متوفی: 6009364 یازدید: 72
-

مژگان لشنی

کد متوفی: 6009372 یازدید: 56
-

شکر پاپی

کد متوفی: 6012080 یازدید: 59
-

حاج مرید سالاروند

کد متوفی: 6012241 یازدید: 75
-

چراغعلی گرجی

کد متوفی: 6012533 یازدید: 71
-

چراغعلی گرجی

کد متوفی: 6012540 یازدید: 80
-

گوهر،علیشاه غیبی،زنگنه

کد متوفی: 6014210 یازدید: 63
-

خانم صغرا ترک

کد متوفی: 6014413 یازدید: 71
-

حسین احمدوند

کد متوفی: 6014986 یازدید: 63
-

مرتضی فاتحی نیا

کد متوفی: 6016145 یازدید: 59
-

ثریا زلقی

کد متوفی: 6016177 یازدید: 95
-

حاجیه خاتون جودکی

کد متوفی: 6018500 یازدید: 62
-

فاطمه/حجت اله فلاحی/سروندی

کد متوفی: 6018548 یازدید: 57
-

علی عباس لشنی

کد متوفی: 6018690 یازدید: 64
-

فریده قائدرحمت

کد متوفی: 6025355 یازدید: 76
-

معصومه بساک

کد متوفی: 6025633 یازدید: 88
-

عابدین قائدرحمتی

کد متوفی: 6026467 یازدید: 78
-

محمد حسن کریوند

کد متوفی: 6026478 یازدید: 71
-

خداداده ( خدایی) قائدرحمتی

کد متوفی: 6026944 یازدید: 58
-

سیف الله هداوند

کد متوفی: 6027330 یازدید: 48
-

نجف محمدی گراوند

کد متوفی: 6027409 یازدید: 93
-

حاجیه مریم یاراحمدی

کد متوفی: 6027513 یازدید: 66
-

حاج علی اصغر حیدری

کد متوفی: 6027521 یازدید: 86
-

کربلایی حجت الله هداوند

کد متوفی: 6027729 یازدید: 55
-

تاجماه یاراحمدی

کد متوفی: 6027892 یازدید: 69
-

یدالله لک

کد متوفی: 6027896 یازدید: 65
-

حاج امیر حسین جودکی

کد متوفی: 6028324 یازدید: 104
-

غلامحسین لشنی بانو هداوند

کد متوفی: 6028356 یازدید: 75
-

مشهدی سیف الله هداوند

کد متوفی: 6028797 یازدید: 49
-

شکر خدا یاراحمدی

کد متوفی: 6028947 یازدید: 55
-

معصومه ساکی

کد متوفی: 6035002 یازدید: 49
-

حسین نعماوی

کد متوفی: 6036824 یازدید: 78
-

روح الله و فتح الله جمشیدفر

کد متوفی: 6037191 یازدید: 59
-

ولی الله سیف

کد متوفی: 6037250 یازدید: 63
-

مرید سالاروند

کد متوفی: 6038840 یازدید: 47
-

معصومه ترک

کد متوفی: 6038997 یازدید: 75
-

حاج فتعلي بهرامي

کد متوفی: 6040666 یازدید: 79
-

خانم برنجی صحرایی

کد متوفی: 6041209 یازدید: 71
-

امین الله کاظمی

کد متوفی: 6041977 یازدید: 72
-

محمد خوش منزل

کد متوفی: 6042491 یازدید: 59
-

کربلایی عزیز مولائی(بلفکه)

کد متوفی: 6042810 یازدید: 73
-

غلام ابدالی

کد متوفی: 6043431 یازدید: 46
-

حاج علی افروغ

کد متوفی: 6048959 یازدید: 75
-

کدخدا احمدمراد سالاروند

کد متوفی: 6052329 یازدید: 163
-

آرش آستركي

کد متوفی: 6053271 یازدید: 70
-

حاج کرمعلی اعتصامی

کد متوفی: 6054007 یازدید: 69
-

کریم فیضی

کد متوفی: 6054278 یازدید: 50
-

صدیقه حیدری

کد متوفی: 6058098 یازدید: 64
- 2/3/99

شاهین خلیلی

کد متوفی: 6066035 یازدید: 66
1373/05/07 - 1399/06/05

محمد پالیزوان

کد متوفی: 6067983 یازدید: 53
16/9/1316 - 26/4/1399

بی بی طلا سالاروند

کد متوفی: 6069604 یازدید: 110
1324/10/01 - 1399/01/09

خادم الرضا بی بی طلا سالاروند

کد متوفی: 6069709 یازدید: 69
- 1399/01/09

حسینعلی شادکام

کد متوفی: 6069912 یازدید: 55
-

سلطنت یوسفی

کد متوفی: 6069923 یازدید: 42
-

گلبهار مصطفی پور

کد متوفی: 6070667 یازدید: 145
- ۹۹/۱۱/۲۳

احسان نظری

کد متوفی: 6070981 یازدید: 108
1370/10/01 - 1399/3/23

حاج مراد بهلولی

کد متوفی: 6075433 یازدید: 56
1336/6/15 - 1391/12/2

عباس حسین زاده

کد متوفی: 6078297 یازدید: 50
-

گل طلا کرمی

کد متوفی: 6078461 یازدید: 60
1326/11/10 - 1399/11/14

گل طلا کرمی

کد متوفی: 6078617 یازدید: 49
1326/11/10 - 1399/11/14

احمد یاراحمدی

کد متوفی: 6081486 یازدید: 70
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

احمد یاراحمدی

کد متوفی: 6081644 یازدید: 109
-

حاج مهراب کوکه

کد متوفی: 6081729 یازدید: 73
-

آیت الله پیرهادی

کد متوفی: 6081872 یازدید: 109
۱۳۳۳/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

علاء پاپی

کد متوفی: 6082415 یازدید: 163
۱۳۴۳/۰۶/۲۰ - ۱۳۶۵/۱۰/۲۴

مجید سیاهپوش فرزند احمد

کد متوفی: 6082541 یازدید: 516
1348/07/20 - 1399/11/08

مهین رحمتی

کد متوفی: 6082974 یازدید: 51
- 1399/12/21

بانو مهین رحمتی

کد متوفی: 6083178 یازدید: 75
-

بانو مهین رحمتی

کد متوفی: 6083535 یازدید: 73
-

ماهرخ ورمزیاری

کد متوفی: 6091469 یازدید: 424
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

حاج مرتضی آروان

کد متوفی: 6094099 یازدید: 710
- 1400/1/10

منظر ستاری

کد متوفی: 6095985 یازدید: 51
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

منظر ستاری

کد متوفی: 6097483 یازدید: 1415
1337/3/1 - 1400/1/17

محمدحسین چراغی شوی

کد متوفی: 6100282 یازدید: 107
- 1400/01/13

محمدحسین چراغی شوی

کد متوفی: 6100287 یازدید: 161
- 1400/01/13

فاطمه ساکی

کد متوفی: 6100548 یازدید: 210
1313/7/5 - 1399/12/20

سید اسماعیل موسوی

کد متوفی: 6101214 یازدید: 94
- ۱۴/۷۱۳۸۶

کد متوفی: 6101871 یازدید: 65
-

کد متوفی: 6103562 یازدید: 71
-

کد متوفی: 6104320 یازدید: 75
-

محمد میرزایی نیا

کد متوفی: 6106072 یازدید: 56
۱/۱/۱۹۴۰ - ۱/۱/۲۰۱۷

محمد میرزایی نیا

کد متوفی: 6106073 یازدید: 68
-

محمد میرزایی نیا

کد متوفی: 6106077 یازدید: 87
-

شاهی طلا سالاروند

کد متوفی: 6106592 یازدید: 48
-

خاتون نامداری

کد متوفی: 6106909 یازدید: 51
1316/10/01 - 1399/05/29

حاج علیداد بهلولی

کد متوفی: 6108015 یازدید: 48
-

سیده جمیله موسوی

کد متوفی: 6109255 یازدید: 714
۱۳۳۱/۰۹/۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

رحیم کریمی

کد متوفی: 6109278 یازدید: 392
۱۳۳۰/۰۳/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

بهرام دولت پناه

کد متوفی: 6109706 یازدید: 143
01/09/1338 - 20/06/1399

مشهدی تیمور پولادوند کایدی

کد متوفی: 6112160 یازدید: 50
-

علی کشوری

کد متوفی: 6113443 یازدید: 192
- 94/2/18

براتعلی رشنو

کد متوفی: 6115092 یازدید: 1220
-

وحید ابکتی

کد متوفی: 6115176 یازدید: 30
6/11 /1365 - 1387/5/22

وحید ابکتی

کد متوفی: 6115183 یازدید: 44
1365/11/6 - 1387/5/22

حاج سید ملک علی موسوی نیک

کد متوفی: 6117923 یازدید: 46
1306/09/06 - 1383/07/19

حاج سید شمس الدین موسوی

کد متوفی: 6117925 یازدید: 60
1305/08/04 - 1390/12/05

ابراهیم بهمنی

کد متوفی: 6120234 یازدید: 398
- 1400/03/04

نجف احمدوند

کد متوفی: 6120941 یازدید: 35
1325/05/01 - 1398/09/05

منوچهر امیدیان

کد متوفی: 6121116 یازدید: 84
-

مرحوم پرویز پاپی

کد متوفی: 6121459 یازدید: 217
1319/04/28 - 1400/03/06

حاج اصغر فلاحی

کد متوفی: 6121686 یازدید: 108
1345/02/03 - 1394/03/14

کاظم مصطفی پور

کد متوفی: 6121717 یازدید: 180
1349/06/01 - 1400/03/07

مهدیه رضایی

کد متوفی: 6122665 یازدید: 534
1374/05/27 - 1400/03/09

مصطفی لک

کد متوفی: 6122732 یازدید: 28
-

مصطفی لک

کد متوفی: 6122735 یازدید: 812
1368/01/10 - 1400/03/11

شاه رضا درویشی

کد متوفی: 6122910 یازدید: 51
-

پدر عزیزم

کد متوفی: 6123206 یازدید: 25
1329/08/06 - 1399/09/14

طلا هاشمی

کد متوفی: 6123246 یازدید: 32
- 1400/03/16

طلا هاشمی

کد متوفی: 6123261 یازدید: 23
- 1400/03/16

فاطمه هاشمی (همسر عمو حاج احمد)

کد متوفی: 6123660 یازدید: 90
- 1400/03/16

بانو گوهرتاج یاوری

کد متوفی: 6124703 یازدید: 232
1306/07/09 - 1400/03/20

حاج احمد مبرزی

کد متوفی: 6125261 یازدید: 330
- 1400/03/23

حاج کریم رفیق دوست

کد متوفی: 6126177 یازدید: 105
1324/04/01 - 1399/08/16

علیرضا درمیانی

کد متوفی: 6126494 یازدید: 21
1355/03/21 - 1396/01/06

برادرم خادمی

کد متوفی: 6128135 یازدید: 46
-

جهانبخش میرزایی

کد متوفی: 6130896 یازدید: 39
- 1399/03/20

علی عسگر اسدی

کد متوفی: 6131195 یازدید: 681
-

آرش آسترکی

کد متوفی: 6134985 یازدید: 166
1370/06/22 - 1399/06/17

دانش یاراحمدی

کد متوفی: 6135759 یازدید: 32
-

امیرخان آسترکی

کد متوفی: 6136697 یازدید: 31
-

ذبیح الله فرشادپور

کد متوفی: 6136869 یازدید: 22
- 1400/05/10

محمد کیانپور

کد متوفی: 6137174 یازدید: 31
1315/08/02 - 1391/12/19

دکتر علی اصغر رضایی

کد متوفی: 6142652 یازدید: 17
1358/09/16 - 1400/05/28

مسعود کریمی

کد متوفی: 6144063 یازدید: 169
1348/01/01 - 1399/06/09

نصرت اله امینی فر

کد متوفی: 6144313 یازدید: 15
- 1400/06/02

جوان ناکام یونس رحمتی مقدم

کد متوفی: 6144603 یازدید: 153
1371/11/01 - 1400/04/26

مهناز پاپی

کد متوفی: 6146009 یازدید: 15
1339/03/20 - 1399/10/14

مظفر پرنیان

کد متوفی: 6146237 یازدید: 28
1318/07/10 - 1399/09/04

غلامحسین زادی

کد متوفی: 6146314 یازدید: 17
1352/02/24 - 1387/07/11

صدیقه بازیار

کد متوفی: 6147098 یازدید: 41
1303/06/05 - 1400/06/11

اقدس مقراض چی

کد متوفی: 6149443 یازدید: 534
-

اقدس مقراض چی

کد متوفی: 6149454 یازدید: 109
-

سکینه زندلشنی

کد متوفی: 6152362 یازدید: 10
-

حاج مراد عبدلیان

کد متوفی: 6156624 یازدید: 65
1320/01/03 - 1399/04/18

حاج مهدی پروین نژاد

کد متوفی: 6157388 یازدید: 342
1366/01/12 - 1399/12/21

مشهدی گلنازار قائدرحمت

کد متوفی: 6158936 یازدید: 331
1311 - 1399/08/08

سیف الله ناظری

کد متوفی: 6160343 یازدید: 4
1336 - 1384/08/03

حسن حسن پور

کد متوفی: 6161855 یازدید: 2
1312/04/04 - 1400/08/13

فتانه فراشی

کد متوفی: 6162582 یازدید: 16
1337/01/01 - 1400/08/13

اعظم لک

کد متوفی: 6163132 یازدید: 1
-

علی عسگری راد

کد متوفی: 6164979 یازدید: 0
-

علی عسگری راد

کد متوفی: 6164981 یازدید: 0
-

علی عسگری راد

کد متوفی: 6164982 یازدید: 0
1356/07/01 - 1397/05/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید