آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سلسله

قدرتعلی امیری

کد متوفی: 13827 یازدید: 189
-

صغری حسنوند

کد متوفی: 13839 یازدید: 209
-

خاور زیدی عبدیان

کد متوفی: 13857 یازدید: 293
-

علی محمد حسنوند

کد متوفی: 14048 یازدید: 290
-

عسگر حسنوند

کد متوفی: 14158 یازدید: 231
-

کربلایی فاطمه نوربخش

کد متوفی: 29471 یازدید: 245
-

برانازار فرهادی

کد متوفی: 46975 یازدید: 205
-

محمد امین (بهمن) سیاهپوش

کد متوفی: 52237 یازدید: 270
-

ملک محمد امیری

کد متوفی: 52373 یازدید: 203
-

ملک محمد امیری

کد متوفی: 52374 یازدید: 194
-

احمد امیدی میرزایی

کد متوفی: 64505 یازدید: 185
-

خداداد شرفی

کد متوفی: 65400 یازدید: 1040
-

علیرضا نادری

کد متوفی: 65415 یازدید: 197
-

مشهدی بیکش حسنوند

کد متوفی: 65444 یازدید: 210
-

حسین رضا رنجبر

کد متوفی: 65461 یازدید: 178
-

شمامه حسنوند

کد متوفی: 65470 یازدید: 170
-

احمد امیدی میرزایی

کد متوفی: 66540 یازدید: 191
-

فاضل کاکولوند

کد متوفی: 67002 یازدید: 257
-

گل عنبر جوانمرد

کد متوفی: 77556 یازدید: 149
-

مجید حسنوند

کد متوفی: 79811 یازدید: 270
-

صفربگ یوسفوند

کد متوفی: 6000581 یازدید: 217
-

مرادبگ لرستانی

کد متوفی: 6000688 یازدید: 212
-

حاجیه آمنه شرفی

کد متوفی: 6002587 یازدید: 188
- 1396/11/22

حاج یدالله ملکشاهی کردستانی

کد متوفی: 6032773 یازدید: 269
-

منیژه گلبهاری

کد متوفی: 6044061 یازدید: 173
-

نورطلا بیگی هایبل

کد متوفی: 6054327 یازدید: 149
-

کل کسانم ملکشاهی کردستانی

کد متوفی: 6057479 یازدید: 245
۲۴/۱/۱۳۲۴ - ۱۴/۱/۱۳۹۸

حسنقلی جوانمرد

کد متوفی: 6057931 یازدید: 172
1315 - 10/6/1377

وحید اسدالهی

کد متوفی: 6058900 یازدید: 151
۱۳۶۳ - ۱۳۹۸

صیدنور فولادوند

کد متوفی: 6064959 یازدید: 173
1335/9/10 - 1399/11/11

علی شاه یوسفوند

کد متوفی: 6067377 یازدید: 146
۱۳۲۳/۳/۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حاجی جمعه و حاجیه دلبر حسنوند

کد متوفی: 6068079 یازدید: 197
1305-1310 - 1388-1399

حاج احمد امیری

کد متوفی: 6069713 یازدید: 177
- 1399/11/22

علی حسین فولادوند

کد متوفی: 6074190 یازدید: 170
5/4/1319 - 17/4/1399

مهندس محمد امیری

کد متوفی: 6077378 یازدید: 201
1361/04/03 - 1398/12/20

هدایت اله صادقی

کد متوفی: 6078111 یازدید: 727
1350/1/1 - 1398/12/20

حاج صید کریم احمدی

کد متوفی: 6078255 یازدید: 175
05/08/1330 - 14/12/1398

کرامت حسنوند

کد متوفی: 6096679 یازدید: 180
1353/04/12 - 1384/04/09

محمد نظری هابیل

کد متوفی: 6105219 یازدید: 434
-

کامران پیریان صفرآباد

کد متوفی: 6123697 یازدید: 224
1368/12/01 - 1400/06/10

سحر حسنوند

کد متوفی: 6126028 یازدید: 178
- 1400/04/01

علی حسین فولادوند

کد متوفی: 6128774 یازدید: 112
-

حاجی رضا یوسفوند

کد متوفی: 6139711 یازدید: 271
1333/07/01 - 1400/05/18

حاج محمد رضا حسنوند

کد متوفی: 6143542 یازدید: 328
1319/03/03 - 1400/04/31

رحم خدا شهبازی

کد متوفی: 6149699 یازدید: 110
1349/08/05 - 1397/06/22

حاجیه خانم شربتی صیدی

کد متوفی: 6157148 یازدید: 220
1332/06/19 - 1400/07/19

امین غلامزاده

کد متوفی: 6168169 یازدید: 1758
1368/04/09 - 1400/06/15

ملک محمد امیری

کد متوفی: 6168184 یازدید: 98
1330/05/16 - 1399/07/26

ناصر حسنوند

کد متوفی: 6168446 یازدید: 168
-

امین عزیزپور

کد متوفی: 6169149 یازدید: 280
1364/04/05 - 1396/10/02

حاج محمدرضا ندری

کد متوفی: 6169348 یازدید: 41
-

خیراله نظری

کد متوفی: 6174985 یازدید: 96
1352/03/01 - 1397/07/14

ماهرخ پاکسرشت

کد متوفی: 6175016 یازدید: 106
1327/10/05 - 1400/06/10

علی محمد حسنوند

کد متوفی: 6177937 یازدید: 84
-

اکرم یوسفی

کد متوفی: 6177939 یازدید: 104
-

نور محمد مریدزاده

کد متوفی: 6178846 یازدید: 21
-

حاج نورمحمد پارسامهر

کد متوفی: 6184234 یازدید: 55
1327/06/04 - 1399/09/09

فروغ عالم

کد متوفی: 6187309 یازدید: 37
- 1391/07/04

علی مولا قدم پور

کد متوفی: 6201048 یازدید: 39
1328/01/12 - 1398/02/21

وحید فولادوند

کد متوفی: 6201694 یازدید: 1175
- 1401/03/14

میررضا حسنوند

کد متوفی: 6203202 یازدید: 47
-

یوسف کاکولوند

کد متوفی: 6207963 یازدید: 80
-

فضل اله حجازی

کد متوفی: 6207971 یازدید: 70
-

لطفعلی سبزی

کد متوفی: 6211754 یازدید: 32
-

لطفعلی سبزی

کد متوفی: 6211756 یازدید: 19
-

عارفه چراغی

کد متوفی: 6211856 یازدید: 1307
1358/11/11 - 1401/05/18

اسماعیل حسنوند

کد متوفی: 6211861 یازدید: 442
1352/05/02 - 1401/04/07

اسماعیل حسنوند

کد متوفی: 6212894 یازدید: 18
-

کربلایی لطفعلی سبزی

کد متوفی: 6212971 یازدید: 835
1348/01/01 - 1401/05/15

وحید رضایی

کد متوفی: 6213022 یازدید: 27
1358/04/03 - 1401/04/25

لطفعلی سبزی

کد متوفی: 6213087 یازدید: 29
-

نورخدا حسنوند

کد متوفی: 6213174 یازدید: 338
1317/07/24 - 1401/04/07

محمد یوسفوند

کد متوفی: 6213418 یازدید: 192
1358/06/19 - 1399/06/06

حسین حسنوند

کد متوفی: 6213698 یازدید: 42
- 1401

شاه پرور حسنوند

کد متوفی: 6215800 یازدید: 9
- 1401/06/15

شاه پرور حسنوند

کد متوفی: 6215801 یازدید: 223
- 1401/06/15

شاه پرور حسنوند

کد متوفی: 6215822 یازدید: 14
-

شاپرور حسنوند

کد متوفی: 6216696 یازدید: 28
-

اسماعیل حسنوند

کد متوفی: 6216817 یازدید: 14
-

حاج پیرولی چراغی

کد متوفی: 6220787 یازدید: 20
1329/07/10 - 1401/09/25

حاج پیرولی چراغی

کد متوفی: 6220788 یازدید: 450
1329/07/10 - 1401/09/25

تاجی (خانم تاج) یوسفوند

کد متوفی: 6228503 یازدید: 56
1310/07/01 - 1402/01/30

کربلایی علی مرادی

کد متوفی: 6229641 یازدید: 147
-

،کفش طلا پورشیخی پنجعلی کاکولوند

کد متوفی: 6229668 یازدید: 191
-

حاج مراد سبزی نژاد

کد متوفی: 6233456 یازدید: 1187
- 1402/04/05

لطفعلی سبزی

کد متوفی: 6234379 یازدید: 21
1348/01/01 - 1401/05/15

ناصر جایدری

کد متوفی: 6235863 یازدید: 40
1341/04/01 - 1365/02/27

عبدالمحمد امیری

کد متوفی: 6235877 یازدید: 47
1338/01/01 - 1363/07/15

خلیل ارکیا

کد متوفی: 6235880 یازدید: 15
1337/02/02 - 1361/06/17

محمدامین(بهمن) سیاهپوش

کد متوفی: 6235899 یازدید: 64
1343/11/20 - 1398/10/10
Loading...

لطفا شکیبا باشید