آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سلسله

قدرتعلی امیری

کد متوفی: 13827 یازدید: 110
-

صغری حسنوند

کد متوفی: 13839 یازدید: 120
-

خاور زیدی عبدیان

کد متوفی: 13857 یازدید: 166
-

علی محمد حسنوند

کد متوفی: 14048 یازدید: 149
-

عسگر حسنوند

کد متوفی: 14158 یازدید: 131
-

کربلایی فاطمه نوربخش

کد متوفی: 29471 یازدید: 131
-

برانازار فرهادی

کد متوفی: 46975 یازدید: 129
-

محمد امین (بهمن) سیاهپوش

کد متوفی: 52237 یازدید: 154
-

ملک محمد امیری

کد متوفی: 52373 یازدید: 117
-

ملک محمد امیری

کد متوفی: 52374 یازدید: 113
-

احمد امیدی میرزایی

کد متوفی: 64505 یازدید: 111
-

خداداد شرفی

کد متوفی: 65400 یازدید: 905
-

علیرضا نادری

کد متوفی: 65415 یازدید: 106
-

مشهدی بیکش حسنوند

کد متوفی: 65444 یازدید: 133
-

حسین رضا رنجبر

کد متوفی: 65461 یازدید: 103
-

شمامه حسنوند

کد متوفی: 65470 یازدید: 99
-

احمد امیدی میرزایی

کد متوفی: 66540 یازدید: 108
-

فاضل کاکولوند

کد متوفی: 67002 یازدید: 143
-

گل عنبر جوانمرد

کد متوفی: 77556 یازدید: 111
-

مجید حسنوند

کد متوفی: 79811 یازدید: 141
-

صفربگ یوسفوند

کد متوفی: 6000581 یازدید: 129
-

مرادبگ لرستانی

کد متوفی: 6000688 یازدید: 117
-

حاجیه آمنه شرفی

کد متوفی: 6002587 یازدید: 113
- 1396/11/22

حاج یدالله ملکشاهی کردستانی

کد متوفی: 6032773 یازدید: 183
-

منیژه گلبهاری

کد متوفی: 6044061 یازدید: 98
-

نورطلا بیگی هایبل

کد متوفی: 6054327 یازدید: 101
-

کل کسانم ملکشاهی کردستانی

کد متوفی: 6057479 یازدید: 181
۲۴/۱/۱۳۲۴ - ۱۴/۱/۱۳۹۸

حسنقلی جوانمرد

کد متوفی: 6057931 یازدید: 108
1315 - 10/6/1377

وحید اسدالهی

کد متوفی: 6058900 یازدید: 96
۱۳۶۳ - ۱۳۹۸

صیدنور فولادوند

کد متوفی: 6064959 یازدید: 98
1335/9/10 - 1399/11/11

علی شاه یوسفوند

کد متوفی: 6067377 یازدید: 86
۱۳۲۳/۳/۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حاجی جمعه و حاجیه دلبر حسنوند

کد متوفی: 6068079 یازدید: 141
1305-1310 - 1388-1399

حاج احمد امیری

کد متوفی: 6069713 یازدید: 97
- 1399/11/22

علی حسین فولادوند

کد متوفی: 6074190 یازدید: 106
5/4/1319 - 17/4/1399

مهندس محمد امیری

کد متوفی: 6077378 یازدید: 128
1361/04/03 - 1398/12/20

هدایت اله صادقی

کد متوفی: 6078111 یازدید: 648
1350/1/1 - 1398/12/20

حاج صید کریم احمدی

کد متوفی: 6078255 یازدید: 99
05/08/1330 - 14/12/1398

کرامت حسنوند

کد متوفی: 6096679 یازدید: 113
1353/04/12 - 1384/04/09

محمد نظری هابیل

کد متوفی: 6105219 یازدید: 369
-

کامران پیریان صفرآباد

کد متوفی: 6123697 یازدید: 111
1368/12/01 - 1400/06/10

سحر حسنوند

کد متوفی: 6126028 یازدید: 100
- 1400/04/01

علی حسین فولادوند

کد متوفی: 6128774 یازدید: 62
-

حاجی رضا یوسفوند

کد متوفی: 6139711 یازدید: 185
1333/07/01 - 1400/05/18

حاج محمد رضا حسنوند

کد متوفی: 6143542 یازدید: 203
1319/03/03 - 1400/04/31

رحم خدا شهبازی

کد متوفی: 6149699 یازدید: 51
1349/08/05 - 1397/06/22

حاجیه خانم شربتی صیدی

کد متوفی: 6157148 یازدید: 150
1332/06/19 - 1400/07/19

امین غلامزاده

کد متوفی: 6168169 یازدید: 1411
1368/04/09 - 1400/06/15

ملک محمد امیری

کد متوفی: 6168184 یازدید: 62
1330/05/16 - 1399/07/26

ناصر حسنوند

کد متوفی: 6168446 یازدید: 135
-

امین عزیزپور

کد متوفی: 6169149 یازدید: 217
1364/04/05 - 1396/10/02

حاج محمدرضا ندری

کد متوفی: 6169348 یازدید: 9
-

خیراله نظری

کد متوفی: 6174985 یازدید: 74
1352/03/01 - 1397/07/14

ماهرخ پاکسرشت

کد متوفی: 6175016 یازدید: 88
1327/10/05 - 1400/06/10

علی محمد حسنوند

کد متوفی: 6177937 یازدید: 37
-

اکرم یوسفی

کد متوفی: 6177939 یازدید: 33
-

نور محمد مریدزاده

کد متوفی: 6178846 یازدید: 4
-

حاج نورمحمد پارسامهر

کد متوفی: 6184234 یازدید: 8
1327/06/04 - 1399/09/09

فروغ عالم

کد متوفی: 6187309 یازدید: 12
- 1391/07/04
Loading...

لطفا شکیبا باشید