آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان میاندوآب

شیخ روح الله فتحی

کد متوفی: 702 یازدید: 412
-

حاج محمود لوحیان

کد متوفی: 709 یازدید: 291
-

عربعلی شجاعی

کد متوفی: 827 یازدید: 250
-

ارسلان حیدری

کد متوفی: 3557 یازدید: 350
-

مینو دقتیان

کد متوفی: 3619 یازدید: 261
-

عدیله پالیز

کد متوفی: 12753 یازدید: 347
-

احمد رسول باوی

کد متوفی: 31199 یازدید: 268
-

حافظ علیزاده

کد متوفی: 42060 یازدید: 210
-

خوشقدم ولی زاده(هنرمند)

کد متوفی: 46394 یازدید: 254
-

آقایار عباسی

کد متوفی: 49841 یازدید: 229
-

سوسن قلی زاده

کد متوفی: 53736 یازدید: 248
-

بهلول و سوسن محمدآذری و قلی زاده

کد متوفی: 53754 یازدید: 252
-

بهلول محمدآذری _سوسن قلی زاده

کد متوفی: 53768 یازدید: 233
-

پروین علی نژاد

کد متوفی: 54464 یازدید: 219
-

پروین علی نژاد

کد متوفی: 54474 یازدید: 221
-

تست تستی

کد متوفی: 55282 یازدید: 235
-

تست شادروان تستی

کد متوفی: 55813 یازدید: 238
-

حاج شمس اله حسنی

کد متوفی: 55838 یازدید: 217
-

حاج شمس اله حسنی

کد متوفی: 55851 یازدید: 271
-

تقی گوزل پور

کد متوفی: 56930 یازدید: 296
-

خوشقدم ولی زاده

کد متوفی: 56969 یازدید: 220
-

ریتا فرهنگی

کد متوفی: 63092 یازدید: 214
-

محمد عبادی

کد متوفی: 66803 یازدید: 323
-

بزرگ خاندان (اسد قو چی فرد )

کد متوفی: 68620 یازدید: 372
-

محسن شهید فخری زاده

کد متوفی: 68688 یازدید: 183
-

خورشیدی مهدی خورشیدی

کد متوفی: 70290 یازدید: 226
-

هستی جوانی

کد متوفی: 72475 یازدید: 179
-

ساینا اصغری

کد متوفی: 72537 یازدید: 212
-

ساینا اصغری

کد متوفی: 72578 یازدید: 217
-

بزرگ خاندان (اسد قوچی فرد)

کد متوفی: 72657 یازدید: 184
-

گلخندان اوژن

کد متوفی: 79206 یازدید: 188
-

ولی ارجمند

کد متوفی: 80059 یازدید: 167
-

گلگز حمدالله زاده

کد متوفی: 800619 یازدید: 174
-

داود کنعانی

کد متوفی: 6006119 یازدید: 260
-

مهدی حیدرزاده

کد متوفی: 6013922 یازدید: 217
-

مهدی حیدرزاده

کد متوفی: 6013926 یازدید: 195
-

فاطمه نورعلی

کد متوفی: 6021514 یازدید: 292
-

مریم حیدری زاده

کد متوفی: 6024658 یازدید: 199
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039086 یازدید: 185
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039099 یازدید: 220
-

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6051023 یازدید: 230
-

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6051043 یازدید: 245
-

مهدی حیدرزاده

کد متوفی: 6052583 یازدید: 267
-

الحاجیه گلزار شکوری فرد

کد متوفی: 6053275 یازدید: 185
-

یوسف نصیری

کد متوفی: 6057478 یازدید: 156
- 13991101

باباعلی واحدی

کد متوفی: 6057792 یازدید: 213
-

افشار سلیمانی

کد متوفی: 6057812 یازدید: 201
1351 - 97/10/7

افشار سلیمانی

کد متوفی: 6057842 یازدید: 281
1351 - 1397/10/7

ابراهیم حسین پور

کد متوفی: 6066049 یازدید: 243
-

ابراهیم حسین پور

کد متوفی: 6066380 یازدید: 194
۱۳۴۳/۰۳/۱۲ - ۹۷/۰۶/۱۱

سودا خلیل پور

کد متوفی: 6070718 یازدید: 543
1377/6/5 - 1399/11/25

شجاعت ابراهیم زاده

کد متوفی: 6073670 یازدید: 234
1312 - 1388/12/02

پوراندوخت ذغالیون

کد متوفی: 6082919 یازدید: 375
۱۳۱۸ - ۱۳۹۹

جلال پورمیرزا

کد متوفی: 6094276 یازدید: 248
1330/05/04 - 1399/12/09

فاطمه پریزاد

کد متوفی: 6094390 یازدید: 290
1367/06/30 - 1398/03/01

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6099572 یازدید: 1409
1370/02/12 - 1393/10/28

علیرضا (سجاد) محمدی

کد متوفی: 6100251 یازدید: 992
- 1399/2/3

سلیمان تگرگی

کد متوفی: 6102527 یازدید: 182
۱۳۴۰/۶/۸ - ۱۳۹۹/۹/۳۰

حاج خسرو تاروردیزاده

کد متوفی: 6113379 یازدید: 141
1948 - 2021

حاج خسرو تارویردیزاده

کد متوفی: 6113385 یازدید: 330
1328 - 1400/02/17

آقایار عباسی

کد متوفی: 6137957 یازدید: 166
1342/01/03 - 1399/05/19

فرهاد حیدرپور

کد متوفی: 6146115 یازدید: 268
-

حاجیه خانم سیمین زر حسین زاده

کد متوفی: 6146438 یازدید: 715
1336/01/01 - 1400/06/04

حاج محمد فیاضیان

کد متوفی: 6154589 یازدید: 209
1319/02/01 - 1399/06/20

شهید مدافع سلامت عسگر عینی

کد متوفی: 6154599 یازدید: 295
1360/07/01 - 1400/05/21

قربان مهتاب

کد متوفی: 6154936 یازدید: 101
-

حاج غفار قنبرزاده

کد متوفی: 6164282 یازدید: 329
-

حاج غفار قنبرزاده

کد متوفی: 6168167 یازدید: 151
1307/01/07 - 1400/09/04

ژیلا فیضی

کد متوفی: 6169019 یازدید: 126
-

کربلایی سلطانعلی عباسی

کد متوفی: 6171276 یازدید: 46
-

بانو سلامت طور اغای دوست ( محمدی)

کد متوفی: 6171280 یازدید: 65
-

الحاجیه اکرم موذن قره ورن(بهمنی)

کد متوفی: 6171282 یازدید: 84
-

کربلایی منیجه عبداللهی

کد متوفی: 6178885 یازدید: 119
1324/04/05 - 1400/11/09

نگین جلوه گری

کد متوفی: 6184919 یازدید: 71
-

قنداب نصیری

کد متوفی: 6185493 یازدید: 33
1334/01/03 - 1400/07/11

جنت مکان کربلایی قنداب نصیری

کد متوفی: 6185500 یازدید: 27
1334/01/03 - 1400/07/11

شهناز حبیب پور

کد متوفی: 6186529 یازدید: 43
1336/05/07 - 1400/05/14

حبیبه بشیربنائم

کد متوفی: 6200859 یازدید: 151
- 1401/02/16

اکرم همپازاده

کد متوفی: 6206461 یازدید: 33
1327/09/01 - 1401/04/06

مریم زلفی

کد متوفی: 6207077 یازدید: 333
1362/03/01 - 1401/04/03

طوبی حمیدی

کد متوفی: 6207813 یازدید: 102
1313/06/05 - 1401/04/16

حمزه علی پورعلیقلی

کد متوفی: 6219815 یازدید: 14
-

حیدر مسلمان

کد متوفی: 6226202 یازدید: 103
1312/04/13 - 1396/02/26
Loading...

لطفا شکیبا باشید