آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان میاندوآب

شیخ روح الله فتحی

کد متوفی: 702 یازدید: 498
-

حاج محمود لوحیان

کد متوفی: 709 یازدید: 336
-

عربعلی شجاعی

کد متوفی: 827 یازدید: 466
-

ارسلان حیدری

کد متوفی: 3557 یازدید: 397
-

مینو دقتیان

کد متوفی: 3619 یازدید: 296
-

عدیله پالیز

کد متوفی: 12753 یازدید: 397
-

احمد رسول باوی

کد متوفی: 31199 یازدید: 302
-

حافظ علیزاده

کد متوفی: 42060 یازدید: 243
-

خوشقدم ولی زاده(هنرمند)

کد متوفی: 46394 یازدید: 301
-

آقایار عباسی

کد متوفی: 49841 یازدید: 254
-

سوسن قلی زاده

کد متوفی: 53736 یازدید: 281
-

بهلول و سوسن محمدآذری و قلی زاده

کد متوفی: 53754 یازدید: 282
-

بهلول محمدآذری _سوسن قلی زاده

کد متوفی: 53768 یازدید: 266
-

پروین علی نژاد

کد متوفی: 54464 یازدید: 249
-

پروین علی نژاد

کد متوفی: 54474 یازدید: 251
-

تست تستی

کد متوفی: 55282 یازدید: 262
-

تست شادروان تستی

کد متوفی: 55813 یازدید: 268
-

حاج شمس اله حسنی

کد متوفی: 55838 یازدید: 242
-

حاج شمس اله حسنی

کد متوفی: 55851 یازدید: 298
-

تقی گوزل پور

کد متوفی: 56930 یازدید: 325
-

خوشقدم ولی زاده

کد متوفی: 56969 یازدید: 242
-

ریتا فرهنگی

کد متوفی: 63092 یازدید: 247
-

محمد عبادی

کد متوفی: 66803 یازدید: 358
-

بزرگ خاندان (اسد قو چی فرد )

کد متوفی: 68620 یازدید: 506
-

محسن شهید فخری زاده

کد متوفی: 68688 یازدید: 217
-

خورشیدی مهدی خورشیدی

کد متوفی: 70290 یازدید: 252
-

هستی جوانی

کد متوفی: 72475 یازدید: 210
-

ساینا اصغری

کد متوفی: 72537 یازدید: 245
-

ساینا اصغری

کد متوفی: 72578 یازدید: 243
-

بزرگ خاندان (اسد قوچی فرد)

کد متوفی: 72657 یازدید: 208
-

گلخندان اوژن

کد متوفی: 79206 یازدید: 213
-

ولی ارجمند

کد متوفی: 80059 یازدید: 195
-

گلگز حمدالله زاده

کد متوفی: 800619 یازدید: 201
-

داود کنعانی

کد متوفی: 6006119 یازدید: 300
-

مهدی حیدرزاده

کد متوفی: 6013922 یازدید: 263
-

مهدی حیدرزاده

کد متوفی: 6013926 یازدید: 231
-

فاطمه نورعلی

کد متوفی: 6021514 یازدید: 328
-

مریم حیدری زاده

کد متوفی: 6024658 یازدید: 228
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039086 یازدید: 212
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039099 یازدید: 249
-

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6051023 یازدید: 259
-

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6051043 یازدید: 275
-

مهدی حیدرزاده

کد متوفی: 6052583 یازدید: 299
-

الحاجیه گلزار شکوری فرد

کد متوفی: 6053275 یازدید: 206
-

یوسف نصیری

کد متوفی: 6057478 یازدید: 175
- 13991101

باباعلی واحدی

کد متوفی: 6057792 یازدید: 236
-

افشار سلیمانی

کد متوفی: 6057812 یازدید: 230
1351 - 97/10/7

افشار سلیمانی

کد متوفی: 6057842 یازدید: 303
1351 - 1397/10/7

ابراهیم حسین پور

کد متوفی: 6066049 یازدید: 278
-

ابراهیم حسین پور

کد متوفی: 6066380 یازدید: 213
۱۳۴۳/۰۳/۱۲ - ۹۷/۰۶/۱۱

سودا خلیل پور

کد متوفی: 6070718 یازدید: 593
1377/6/5 - 1399/11/25

شجاعت ابراهیم زاده

کد متوفی: 6073670 یازدید: 260
1312 - 1388/12/02

پوراندوخت ذغالیون

کد متوفی: 6082919 یازدید: 398
۱۳۱۸ - ۱۳۹۹

جلال پورمیرزا

کد متوفی: 6094276 یازدید: 282
1330/05/04 - 1399/12/09

فاطمه پریزاد

کد متوفی: 6094390 یازدید: 353
1367/06/30 - 1398/03/01

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6099572 یازدید: 1566
1370/02/12 - 1393/10/28

علیرضا (سجاد) محمدی

کد متوفی: 6100251 یازدید: 1014
- 1399/2/3

سلیمان تگرگی

کد متوفی: 6102527 یازدید: 210
۱۳۴۰/۶/۸ - ۱۳۹۹/۹/۳۰

حاج خسرو تاروردیزاده

کد متوفی: 6113379 یازدید: 156
1948 - 2021

حاج خسرو تارویردیزاده

کد متوفی: 6113385 یازدید: 349
1328 - 1400/02/17

آقایار عباسی

کد متوفی: 6137957 یازدید: 185
1342/01/03 - 1399/05/19

فرهاد حیدرپور

کد متوفی: 6146115 یازدید: 291
-

حاجیه خانم سیمین زر حسین زاده

کد متوفی: 6146438 یازدید: 757
1336/01/01 - 1400/06/04

حاج محمد فیاضیان

کد متوفی: 6154589 یازدید: 234
1319/02/01 - 1399/06/20

شهید مدافع سلامت عسگر عینی

کد متوفی: 6154599 یازدید: 327
1360/07/01 - 1400/05/21

قربان مهتاب

کد متوفی: 6154936 یازدید: 121
-

حاج غفار قنبرزاده

کد متوفی: 6164282 یازدید: 347
-

حاج غفار قنبرزاده

کد متوفی: 6168167 یازدید: 198
1307/01/07 - 1400/09/04

ژیلا فیضی

کد متوفی: 6169019 یازدید: 144
-

کربلایی سلطانعلی عباسی

کد متوفی: 6171276 یازدید: 64
-

بانو سلامت طور اغای دوست ( محمدی)

کد متوفی: 6171280 یازدید: 83
-

الحاجیه اکرم موذن قره ورن(بهمنی)

کد متوفی: 6171282 یازدید: 103
-

کربلایی منیجه عبداللهی

کد متوفی: 6178885 یازدید: 133
1324/04/05 - 1400/11/09

نگین جلوه گری

کد متوفی: 6184919 یازدید: 101
-

قنداب نصیری

کد متوفی: 6185493 یازدید: 49
1334/01/03 - 1400/07/11

جنت مکان کربلایی قنداب نصیری

کد متوفی: 6185500 یازدید: 40
1334/01/03 - 1400/07/11

شهناز حبیب پور

کد متوفی: 6186529 یازدید: 59
1336/05/07 - 1400/05/14

حبیبه بشیربنائم

کد متوفی: 6200859 یازدید: 167
- 1401/02/16

اکرم همپازاده

کد متوفی: 6206461 یازدید: 54
1327/09/01 - 1401/04/06

مریم زلفی

کد متوفی: 6207077 یازدید: 369
1362/03/01 - 1401/04/03

طوبی حمیدی

کد متوفی: 6207813 یازدید: 142
1313/06/05 - 1401/04/16

حمزه علی پورعلیقلی

کد متوفی: 6219815 یازدید: 29
-

حیدر مسلمان

کد متوفی: 6226202 یازدید: 122
1312/04/13 - 1396/02/26

امین (هادی ) حسین زاد

کد متوفی: 6238493 یازدید: 23
- 1393/03/08

جبار ساییلی

کد متوفی: 6238691 یازدید: 466
1337/12/02 - 1399/01/07

جبار ساییلی

کد متوفی: 6239197 یازدید: 403
1337/12/02 - 1399/01/07

مشهدي زيور كاظمي

کد متوفی: 6239243 یازدید: 49
-

اهل قبور اهل قبور

کد متوفی: 6242053 یازدید: 8
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید