آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان میاندوآب

شیخ روح الله فتحی

کد متوفی: 702 یازدید: 135
-

حاج محمود لوحیان

کد متوفی: 709 یازدید: 139
-

عربعلی شجاعی

کد متوفی: 827 یازدید: 116
-

ارسلان حیدری

کد متوفی: 3557 یازدید: 127
-

مینو دقتیان

کد متوفی: 3619 یازدید: 128
-

عدیله پالیز

کد متوفی: 12753 یازدید: 172
-

احمد رسول باوی

کد متوفی: 31199 یازدید: 114
-

حافظ علیزاده

کد متوفی: 42060 یازدید: 100
-

خوشقدم ولی زاده(هنرمند)

کد متوفی: 46394 یازدید: 115
-

آقایار عباسی

کد متوفی: 49841 یازدید: 113
-

سوسن قلی زاده

کد متوفی: 53736 یازدید: 116
-

بهلول و سوسن محمدآذری و قلی زاده

کد متوفی: 53754 یازدید: 115
-

بهلول محمدآذری _سوسن قلی زاده

کد متوفی: 53768 یازدید: 113
-

پروین علی نژاد

کد متوفی: 54464 یازدید: 103
-

پروین علی نژاد

کد متوفی: 54474 یازدید: 123
-

تست تستی

کد متوفی: 55282 یازدید: 123
-

تست شادروان تستی

کد متوفی: 55813 یازدید: 109
-

حاج شمس اله حسنی

کد متوفی: 55838 یازدید: 103
-

حاج شمس اله حسنی

کد متوفی: 55851 یازدید: 138
-

تقی گوزل پور

کد متوفی: 56930 یازدید: 164
-

خوشقدم ولی زاده

کد متوفی: 56969 یازدید: 122
-

ریتا فرهنگی

کد متوفی: 63092 یازدید: 104
-

محمد عبادی

کد متوفی: 66803 یازدید: 183
-

بزرگ خاندان (اسد قو چی فرد )

کد متوفی: 68620 یازدید: 123
-

محسن شهید فخری زاده

کد متوفی: 68688 یازدید: 106
-

خورشیدی مهدی خورشیدی

کد متوفی: 70290 یازدید: 95
-

هستی جوانی

کد متوفی: 72475 یازدید: 112
-

ساینا اصغری

کد متوفی: 72537 یازدید: 105
-

ساینا اصغری

کد متوفی: 72578 یازدید: 117
-

بزرگ خاندان (اسد قوچی فرد)

کد متوفی: 72657 یازدید: 99
-

گلخندان اوژن

کد متوفی: 79206 یازدید: 111
-

ولی ارجمند

کد متوفی: 80059 یازدید: 103
-

گلگز حمدالله زاده

کد متوفی: 800619 یازدید: 101
-

داود کنعانی

کد متوفی: 6006119 یازدید: 129
-

مهدی حیدرزاده

کد متوفی: 6013922 یازدید: 102
-

مهدی حیدرزاده

کد متوفی: 6013926 یازدید: 98
-

فاطمه نورعلی

کد متوفی: 6021514 یازدید: 148
-

مریم حیدری زاده

کد متوفی: 6024658 یازدید: 116
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039086 یازدید: 98
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039099 یازدید: 108
-

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6051023 یازدید: 130
-

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6051043 یازدید: 146
-

مهدی حیدرزاده

کد متوفی: 6052583 یازدید: 110
-

الحاجیه گلزار شکوری فرد

کد متوفی: 6053275 یازدید: 92
-

یوسف نصیری

کد متوفی: 6057478 یازدید: 92
- 13991101

باباعلی واحدی

کد متوفی: 6057792 یازدید: 115
-

افشار سلیمانی

کد متوفی: 6057812 یازدید: 108
1351 - 97/10/7

افشار سلیمانی

کد متوفی: 6057842 یازدید: 112
1351 - 1397/10/7

ابراهیم حسین پور

کد متوفی: 6066049 یازدید: 113
-

ابراهیم حسین پور

کد متوفی: 6066380 یازدید: 112
۱۳۴۳/۰۳/۱۲ - ۹۷/۰۶/۱۱

سودا خلیل پور

کد متوفی: 6070718 یازدید: 287
1377/6/5 - 1399/11/25

شجاعت ابراهیم زاده

کد متوفی: 6073670 یازدید: 106
1312 - 1388/12/02

پوراندوخت ذغالیون

کد متوفی: 6082919 یازدید: 304
۱۳۱۸ - ۱۳۹۹

جلال پورمیرزا

کد متوفی: 6094276 یازدید: 103
1330/05/04 - 1399/12/09

فاطمه پریزاد

کد متوفی: 6094390 یازدید: 118
1367/06/30 - 1398/03/01

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6099572 یازدید: 291
1370/02/12 - 1393/10/28

علیرضا (سجاد) محمدی

کد متوفی: 6100251 یازدید: 893
- 1399/2/3

سلیمان تگرگی

کد متوفی: 6102527 یازدید: 99
۱۳۴۰/۶/۸ - ۱۳۹۹/۹/۳۰

حاج خسرو تاروردیزاده

کد متوفی: 6113379 یازدید: 76
1948 - 2021

حاج خسرو تارویردیزاده

کد متوفی: 6113385 یازدید: 181
1328 - 1400/02/17

آقایار عباسی

کد متوفی: 6137957 یازدید: 83
1342/01/03 - 1399/05/19

فرهاد حیدرپور

کد متوفی: 6146115 یازدید: 202
-

حاجیه خانم سیمین زر حسین زاده

کد متوفی: 6146438 یازدید: 611
1336/01/01 - 1400/06/04

حاج محمد فیاضیان

کد متوفی: 6154589 یازدید: 127
1319/02/01 - 1399/06/20

شهید مدافع سلامت عسگر عینی

کد متوفی: 6154599 یازدید: 156
1360/07/01 - 1400/05/21

قربان مهتاب

کد متوفی: 6154936 یازدید: 32
-

حاج غفار قنبرزاده

کد متوفی: 6164282 یازدید: 271
-

حاج غفار قنبرزاده

کد متوفی: 6168167 یازدید: 38
1307/01/07 - 1400/09/04

ژیلا فیضی

کد متوفی: 6169019 یازدید: 72
-

کربلایی سلطانعلی عباسی

کد متوفی: 6171276 یازدید: 5
-

بانو سلامت طور اغای دوست ( محمدی)

کد متوفی: 6171280 یازدید: 4
-

الحاجیه اکرم موذن قره ورن(بهمنی)

کد متوفی: 6171282 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید