آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بابل

محمد اسفندیاری

کد متوفی: 2409 یازدید: 91
-

جواد جوادی رمی

کد متوفی: 7450 یازدید: 93
-

حاج‌شعبانعلی علی‌پور

کد متوفی: 7614 یازدید: 61
-

یعقوبعلی علی‌پور

کد متوفی: 7632 یازدید: 75
-

حاجیه‌خانم مولود نژاداصغری

کد متوفی: 7644 یازدید: 66
-

مهدی وجیهی

کد متوفی: 8157 یازدید: 95
-

سیدمحسن هاشمی نژاد

کد متوفی: 11087 یازدید: 89
-

حاج خانم رقیه حسین نژاد

کد متوفی: 11915 یازدید: 71
-

سماء شایگان

کد متوفی: 12259 یازدید: 92
-

سماء شایگان

کد متوفی: 12260 یازدید: 71
-

محسن حسین زاده

کد متوفی: 12426 یازدید: 96
-

سیده نرجس ابراهیمیان شیاده

کد متوفی: 14400 یازدید: 81
-

عبدالواحد افروزی

کد متوفی: 15151 یازدید: 76
-

مریم بابکان

کد متوفی: 15394 یازدید: 68
-

محمد علی محمد نژاد

کد متوفی: 15677 یازدید: 66
-

یدالله مهدیزاده سماکوش

کد متوفی: 15701 یازدید: 69
-

نادعلی عباسی فیروزجاه

کد متوفی: 19252 یازدید: 69
-

حاج علی اصغر نصرالله پور

کد متوفی: 19322 یازدید: 84
-

نرگس آهنگر کانی

کد متوفی: 19967 یازدید: 100
-

نسیم زاهدپور

کد متوفی: 20018 یازدید: 82
-

معصومه بیگم موسویان

کد متوفی: 20471 یازدید: 89
-

عباس جهانیان

کد متوفی: 22114 یازدید: 142
-

مقدم شیرزاد

کد متوفی: 23081 یازدید: 63
-

زهرا ذبیهی

کد متوفی: 23101 یازدید: 67
-

معصومه صدیق

کد متوفی: 24497 یازدید: 81
-

هدیه یدالله پور

کد متوفی: 25155 یازدید: 79
-

حاج سيد حسين تقيان مري

کد متوفی: 31820 یازدید: 96
-

زهرا دارابي سنگسري

کد متوفی: 31983 یازدید: 69
-

مهدي دارابي سنگسري

کد متوفی: 31986 یازدید: 72
-

اقا مهدی علی پور پوری

کد متوفی: 32016 یازدید: 81
-

رمضان جوادی

کد متوفی: 32082 یازدید: 61
-

اقا سید مهدی علی پور پوری

کد متوفی: 32386 یازدید: 74
-

حاج سید علی جبارزاده

کد متوفی: 33230 یازدید: 101
-

گل صنم آقاجان زاده شوبی

کد متوفی: 34867 یازدید: 80
-

محمد بلباسی

کد متوفی: 37013 یازدید: 84
-

زلیخا رضایی گنجی

کد متوفی: 37710 یازدید: 67
-

حاجیه بتول اسماعیل پور گنجی

کد متوفی: 37719 یازدید: 115
-

حاج یوسف شکوهی اميری

کد متوفی: 39560 یازدید: 67
-

معصومه تقی تبار

کد متوفی: 40252 یازدید: 50
-

مهدی ذاکریان امیری

کد متوفی: 40459 یازدید: 63
-

علی اکبر حسن زاده

کد متوفی: 40846 یازدید: 56
-

علي اکبر حسن زاده

کد متوفی: 40854 یازدید: 54
-

سید معین قاسم زاده دیوا

کد متوفی: 41408 یازدید: 61
-

سید خاور عباسپور

کد متوفی: 43989 یازدید: 67
-

مهدی عیسی زاده

کد متوفی: 44272 یازدید: 51
-

ولی محمودی

کد متوفی: 44819 یازدید: 64
-

طوبی حسینی

کد متوفی: 47519 یازدید: 73
-

احسان وجیهی

کد متوفی: 48049 یازدید: 87
-

محمد مهدی اسدالله زاده حاجی

کد متوفی: 48649 یازدید: 176
1332/01/02 - 1399/06/10

حاج عبدالله کریمایی طبرستانی

کد متوفی: 48737 یازدید: 96
-

ساره خاتون حسینعلی زاده

کد متوفی: 48741 یازدید: 71
-

باباعلی جانبراری گنجی

کد متوفی: 49242 یازدید: 74
-

محمد(جبار) رفیعی کشتلی

کد متوفی: 49468 یازدید: 66
-

حاجيه كبرى على نژاد

کد متوفی: 49849 یازدید: 70
-

غلامعلی جوادی و رحیمه مهری

کد متوفی: 50011 یازدید: 66
-

شادروان محمد مهدی امین زاده

کد متوفی: 51292 یازدید: 161
-

حاج سیدحسین میرباباپور

کد متوفی: 51813 یازدید: 97
-

سید مصطفی عباسی

کد متوفی: 53190 یازدید: 72
-

کربلایی سید مصطفی عباسی

کد متوفی: 53201 یازدید: 63
-

قاسم شفا

کد متوفی: 56384 یازدید: 60
-

محمدجواد مطلوبی

کد متوفی: 56749 یازدید: 76
-

سید رضا علوی

کد متوفی: 56753 یازدید: 65
-

سید رضا علوی

کد متوفی: 56754 یازدید: 59
-

سید رضا علوی

کد متوفی: 56873 یازدید: 62
-

حاج اسفندیار مهدوی فرد

کد متوفی: 57285 یازدید: 91
-

خسرو ولی زاده

کد متوفی: 62521 یازدید: 66
-

سیده طاهره اسدی موسوی

کد متوفی: 63034 یازدید: 71
-

عفت گرجی زاده

کد متوفی: 63302 یازدید: 66
-

حميد رضا شيرزاد كبريت

کد متوفی: 65173 یازدید: 69
-

حمید شیرزاد کبریا

کد متوفی: 65183 یازدید: 55
-

سودابه شیرزاد

کد متوفی: 65206 یازدید: 58
-

فریبا شیرزاد کبریا

کد متوفی: 65231 یازدید: 93
-

اصغر شیران

کد متوفی: 65454 یازدید: 63
-

عباس سلیمان نیا گنجی

کد متوفی: 66006 یازدید: 75
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67149 یازدید: 56
-

ولی الله تیمورزاده

کد متوفی: 69324 یازدید: 53
-

. ..

کد متوفی: 69712 یازدید: 76
-

.. ..

کد متوفی: 69744 یازدید: 104
-

‌ ‌

کد متوفی: 69948 یازدید: 66
-

‌ ‌

کد متوفی: 70056 یازدید: 52
-

... ..

کد متوفی: 70344 یازدید: 72
-

ومرحومه معصومه آخیش جان

کد متوفی: 70878 یازدید: 56
-

سید حسن هاشمی کرویی

کد متوفی: 71318 یازدید: 82
-

حاج کربلایی مرادعلی خدادادی

کد متوفی: 71612 یازدید: 130
-

حاجیه شهربانو گلی

کد متوفی: 71662 یازدید: 90
-

سید محمد ابراهیمی حسینی

کد متوفی: 72206 یازدید: 71
-

رضا یحیی نتاج

کد متوفی: 73682 یازدید: 190
-

مسعود اسکندری فرد

کد متوفی: 74153 یازدید: 73
-

محمد مهدی امین زاده

کد متوفی: 75239 یازدید: 49
-

حاج کربلایی کریم حسن نتاج

کد متوفی: 79869 یازدید: 63
-

مهدی حبیبی

کد متوفی: 800565 یازدید: 131
-

محمد قلی نتاج جلودار

کد متوفی: 800865 یازدید: 59
-

حسین جان غفوری

کد متوفی: 6001446 یازدید: 54
-

امیر ساسان ملکی

کد متوفی: 6002719 یازدید: 70
-

علی اکبر لیموچی

کد متوفی: 6002764 یازدید: 49
-

شهربانو مزدورنژاد

کد متوفی: 6002766 یازدید: 44
-

حمید کاکلیان

کد متوفی: 6002874 یازدید: 56
-

امید رضایی

کد متوفی: 6004018 یازدید: 75
-

یوسف. مهدی. فاطمه نوروزی

کد متوفی: 6004323 یازدید: 59
-

حسن پنبه کار بیشه

کد متوفی: 6005849 یازدید: 60
-

حسن پنبه کار

کد متوفی: 6005864 یازدید: 53
-

محسن فرخ نژاد

کد متوفی: 6007048 یازدید: 60
-

حبیب الله بازچی

کد متوفی: 6007884 یازدید: 91
-

عسکری کاظمی

کد متوفی: 6008109 یازدید: 108
-

حاجیه فاطمه صغری عباسی اقاملکی

کد متوفی: 6011122 یازدید: 93
-

محمد علی اکبرپور

کد متوفی: 6011712 یازدید: 42
-

منوچهر جعفرزاده

کد متوفی: 6011822 یازدید: 63
-

منصوره عليزاده

کد متوفی: 6012457 یازدید: 53
-

قاسمعلي باباجاني

کد متوفی: 6012476 یازدید: 40
-

حسنی علی پور

کد متوفی: 6013606 یازدید: 63
-

توران عزیزی

کد متوفی: 6014083 یازدید: 87
-

توران عزیزی

کد متوفی: 6014089 یازدید: 58
-

محمد جمالی

کد متوفی: 6018996 یازدید: 181
-

حیدر زمان

کد متوفی: 6019984 یازدید: 49
-

علی اصغر برزگران جلالی

کد متوفی: 6021441 یازدید: 56
-

شکرالله بیژنی

کد متوفی: 6022377 یازدید: 58
-

خدیجه نجف زاده

کد متوفی: 6022411 یازدید: 50
-

یدالله میرزایی

کد متوفی: 6023230 یازدید: 51
-

طاهره یوسف نژاد

کد متوفی: 6025238 یازدید: 50
-

حاج عبدالصمد تباری

کد متوفی: 6025403 یازدید: 65
-

طاهره یوسف نژاد

کد متوفی: 6025737 یازدید: 66
-

فرناز کرد

کد متوفی: 6027278 یازدید: 66
-

اسفندیار عزیزی

کد متوفی: 6027747 یازدید: 80
-

سکینه خاتون ابراهیمی

کد متوفی: 6030435 یازدید: 67
-

سکینه خاتون ابراهیمی

کد متوفی: 6030442 یازدید: 57
-

علی اکبر آخوندنسب

کد متوفی: 6030446 یازدید: 56
-

حسن رجایی فر

کد متوفی: 6031026 یازدید: 55
-

ضیا باباجانی

کد متوفی: 6031637 یازدید: 76
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031810 یازدید: 64
-

حاج محسن معافی

کد متوفی: 6031817 یازدید: 61
-

حاج محسن معافی

کد متوفی: 6031843 یازدید: 82
-

گل جهان زارع بائی

کد متوفی: 6035125 یازدید: 86
-

حاج علی گل علیجان زاده روشن

کد متوفی: 6035158 یازدید: 48
-

ناصر جعفری

کد متوفی: 6035492 یازدید: 74
-

طاووس کوهستانی

کد متوفی: 6035615 یازدید: 55
-

سید شجاع بابائیان

کد متوفی: 6035762 یازدید: 63
-

سیدشجاع بابائیان

کد متوفی: 6035769 یازدید: 62
-

حسین طلوعی(عشق علی شاه)

کد متوفی: 6035958 یازدید: 53
-

طاووس کوهستانی

کد متوفی: 6036468 یازدید: 73
-

حسن علیپور

کد متوفی: 6036972 یازدید: 63
-

مشهدی عبدالله اسماعیل زاده

کد متوفی: 6037245 یازدید: 55
-

محمد صادق حسن نیا

کد متوفی: 6037271 یازدید: 73
-

محمدصادق حسن نیا

کد متوفی: 6037294 یازدید: 58
-

حسن علیپور

کد متوفی: 6037534 یازدید: 56
-

آیت الله شیخ محمد فاضل استرآبادی

کد متوفی: 6038273 یازدید: 69
-

کربلایی محسن کبیرنیاطبری

کد متوفی: 6038730 یازدید: 63
-

سیده طاهره باقرپور

کد متوفی: 6038899 یازدید: 61
-

حمزه علی علیزاده

کد متوفی: 6039120 یازدید: 53
-

محمود غنی نیا

کد متوفی: 6039865 یازدید: 46
-

حسین معظمی گودرزی

کد متوفی: 6040521 یازدید: 96
-

حسین معظمی گودرزی

کد متوفی: 6040524 یازدید: 63
-

سید شجاع بابایئان

کد متوفی: 6041454 یازدید: 78
-

حاجیه طاهره عزیزی

کد متوفی: 6044666 یازدید: 46
-

حاجیه طاهره خاتون عزیزنژاد

کد متوفی: 6044694 یازدید: 50
-

حاج علی گل علی جان زاده روشن

کد متوفی: 6045021 یازدید: 91
-

حاجیه خانم پروین آسودگان جلالی

کد متوفی: 6046307 یازدید: 57
-

مهدی نازک تبار / صفیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6046907 یازدید: 56
-

صفیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6046911 یازدید: 65
-

عباسعلی احمدی

کد متوفی: 6046913 یازدید: 53
-

مشهدی سیف الله نبی زاده

کد متوفی: 6047033 یازدید: 47
-

جمیع اموات

کد متوفی: 6047110 یازدید: 54
-

حاج آقاجان رمضان تبار

کد متوفی: 6047127 یازدید: 62
-

زینت السادات (سیده مریم) خیری

کد متوفی: 6047533 یازدید: 58
-

علیجان فاطمه و حوا احسانتاج

کد متوفی: 6051599 یازدید: 48
-

رقیه علی نسب قمی

کد متوفی: 6051819 یازدید: 46
-

شعبانعلی علی نسب قمی

کد متوفی: 6052363 یازدید: 52
-

َشعبانعلی علی نسب قمی

کد متوفی: 6052476 یازدید: 48
-

زینت السادات (سیده مریم) خیری

کد متوفی: 6053006 یازدید: 88
-

مهدی نازک تبار صعیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6053186 یازدید: 60
-

مهدی نازک تبار صفیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6053198 یازدید: 54
-

مهدی نازک تبار / صفیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6053265 یازدید: 62
-

شهناز روشنگر

کد متوفی: 6053367 یازدید: 55
-

رضاعلی صمدی مرزونی

کد متوفی: 6053784 یازدید: 55
-

علی اکبر اسماعیل‌نیا شیروانی

کد متوفی: 6054951 یازدید: 46
-

صدیقه سعادتی

کد متوفی: 6056639 یازدید: 57
- ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

سیده هاجر قاسم زاده

کد متوفی: 6058346 یازدید: 59
- ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

رحمان آقایی طلوتی

کد متوفی: 6058557 یازدید: 87
1345/3/3 - 1399/5/3

زهرا حسینی آهنگر

کد متوفی: 6058607 یازدید: 54
-

جانعلی سلیمی لداری

کد متوفی: 6059530 یازدید: 67
1340/02/01 - 1399/11/02

حاج کربلایی عباس رجبعلی زاده

کد متوفی: 6059607 یازدید: 59
-

حاج کربلایی عباس رجبعلی زاده

کد متوفی: 6059612 یازدید: 60
-

محمدعلی منیری

کد متوفی: 6059950 یازدید: 56
1320/12/13 - 1399/11/04

محمدعلی منیری

کد متوفی: 6059953 یازدید: 273
1320/12/13 - 1399/11/04

سیدمرتضی موسوی

کد متوفی: 6061823 یازدید: 86
1332/03/17 - 1399/11/05

عباسعلی کرامتی یزدی

کد متوفی: 6062375 یازدید: 64
-

کربلائی صبورا (طیبه) ادبی فیروزجائی

کد متوفی: 6063509 یازدید: 49
1337/05/13 - 1397/11/22

پروین سلمان پور

کد متوفی: 6063959 یازدید: 66
- 1399/10/23

گرانقدر کشتله

کد متوفی: 6064182 یازدید: 71
-

زهرا پورمحمود

کد متوفی: 6065134 یازدید: 50
-

مجید میرزایی

کد متوفی: 6066204 یازدید: 56
۱۳۶۲/۱۰/۸ - ۱۳۹۹/۴/۳

حاج سید جمال سلامت

کد متوفی: 6067038 یازدید: 58
-

حسن روحانی زاده

کد متوفی: 6067696 یازدید: 82
- 1399/11/18

حمیدرضا حبیب پور

کد متوفی: 6067809 یازدید: 58
1347/03/01 - 1387/12/24

حمیدرضا حبیب پور

کد متوفی: 6067812 یازدید: 42
1347/03/01 - 1387/12/24

حمیدرضا حبیب پور

کد متوفی: 6067820 یازدید: 62
1347/03/01 - 1387/12/24

حمیدرضا حبیب پور

کد متوفی: 6067824 یازدید: 299
1347/03/01 - 1387/12/24

آمنه نازکتبار

کد متوفی: 6068579 یازدید: 54
-

آمنه نازکتبار

کد متوفی: 6068584 یازدید: 55
-

فاطمه بخشی زاد

کد متوفی: 6068952 یازدید: 59
01/05/1330 - 24/09/1399

اولیا تقی پور

کد متوفی: 6069300 یازدید: 56
- 1395/10/01

سید مهدی ربیع

کد متوفی: 6069987 یازدید: 52
-

بهجت الزمان شفیعی

کد متوفی: 6072200 یازدید: 74
- 13951201

علی اصغر بهبهانی

کد متوفی: 6072985 یازدید: 54
- ۱۵بهمن ۹۹

علی اصغر بهبهانی

کد متوفی: 6072996 یازدید: 53
- ۱۵ بهمن ۹۹

فرنگیز گرجی

کد متوفی: 6073369 یازدید: 55
-

حاجیه خانم سکینه شیردل

کد متوفی: 6073862 یازدید: 55
۱۳۰۰/۰۹/۰۶ - ۱۳۸۶/۱۲/۰۳

سکینه شیردل

کد متوفی: 6073868 یازدید: 72
۱۳۰۰/۹/۶ - ۱۳۸۶/۱۲/۳

سلیمان هدایت پور ساسی

کد متوفی: 6074766 یازدید: 53
1337/11/18 - 1395/7/22

حاج سلیمان هدایت پورساسی

کد متوفی: 6074801 یازدید: 83
1337/11/18 - 1395/07/02

علیمردان محمدی گردرودباری

کد متوفی: 6075170 یازدید: 58
1314/02/02 - 1398/09/23

عباس خیری میر

کد متوفی: 6075940 یازدید: 56
-

حاج سیدحسین هاشم ورزی

کد متوفی: 6076462 یازدید: 64
1311/04 - 1388/02

احمد رحیمیان امیری

کد متوفی: 6076853 یازدید: 65
1308/08/04 - 1396/05/15

ناصر احسنی

کد متوفی: 6077023 یازدید: 58
-

مریم کلانتری

کد متوفی: 6077060 یازدید: 69
- ۱۳۹۹/۱۲/۸

مریم کلانتری

کد متوفی: 6077065 یازدید: 79
0000 - 1399/12/09

مریم کلانتری

کد متوفی: 6077076 یازدید: 75
- 1399/۱۲/۸

کربلایی صادق اسفندیار

کد متوفی: 6078063 یازدید: 215
- 1399/12/12

محمد علی یوسفی

کد متوفی: 6078359 یازدید: 53
- 1399/11/5

شهید مدافع سلامت دکتر عباس توسن

کد متوفی: 6079589 یازدید: 314
- 1398/12/26

صديقه تيموري

کد متوفی: 6080003 یازدید: 224
18/1/1346 - 14/12/1399

علی اصغر رضانژاد امیردهی

کد متوفی: 6080025 یازدید: 60
-

مهوش غلامی

کد متوفی: 6080206 یازدید: 72
1333/01/02 - 1399/12/07

اسماعیل اسماعیلی خطیر

کد متوفی: 6080298 یازدید: 73
1322/5/1 - 1399/8/19

علی مهروان

کد متوفی: 6081207 یازدید: 136
1333/09/05 - 1375

کارن صمیمی

کد متوفی: 6081280 یازدید: 37
۱۳۷۳/۰۵/۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

ايوب فيروزمندي

کد متوفی: 6082385 یازدید: 329
14/8/1345 - 24/4/1364

بانو فاطمه صغری کیانی نژاد

کد متوفی: 6082474 یازدید: 157
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

مشهدی زین‌العابدین اسماعیل‌نیا

کد متوفی: 6082639 یازدید: 92
-

صغری آقاپور

کد متوفی: 6082692 یازدید: 70
- 1399/12/22

سیده زهره جعفر زاده

کد متوفی: 6083461 یازدید: 166
- 1399/12/25

حسن کربلایی زاده

کد متوفی: 6091349 یازدید: 88
1319/2/8 - 1399/1/7

توران باباجان زاده

کد متوفی: 6091525 یازدید: 86
-

توران نوائی نیا

کد متوفی: 6091529 یازدید: 98
-

حضرت آیت اله شیخ محمد حسین قایمی امیری

کد متوفی: 6092901 یازدید: 75
1308 - 1400

حاج حسین حامی طبری

کد متوفی: 6096205 یازدید: 81
-

پنجعلی تشکا فیروزجایی

کد متوفی: 6098455 یازدید: 119
۱۳۱۲/۰۷/۰۵ - ۱۳۷۹/۰۱/۲۶

پنجعلی تشکافیروزجایی

کد متوفی: 6098463 یازدید: 69
۱۳۱۲/۰۷/۰۵ - ۱۳۷۹/۰۱/۲۶

سعید حیدرنتاج

کد متوفی: 6099894 یازدید: 37
-

سعید حیدرنتاج

کد متوفی: 6099902 یازدید: 35
-

کربلایی محمدرضا صفرپور درزی

کد متوفی: 6100360 یازدید: 124
- 1399/04/23

شکراله احمدی

کد متوفی: 6100410 یازدید: 96
-

مریم صمدی

کد متوفی: 6101517 یازدید: 48
-

خلیل حلاج گروی

کد متوفی: 6104565 یازدید: 339
- 1400/01/29

فرزاد وردی

کد متوفی: 6105831 یازدید: 56
۱۳۴۱/۰۳/۳۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

عیسی فتحی شوب

کد متوفی: 6108943 یازدید: 212
1370/3/11 - 1397/2/15

طاهره فلاح

کد متوفی: 6108947 یازدید: 121
- 1389/02/10

رحمان آقاجانی افغان

کد متوفی: 6109655 یازدید: 52
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

رحمان آقاجانی افغان

کد متوفی: 6109661 یازدید: 49
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

رحمان اقاجان افغان

کد متوفی: 6109732 یازدید: 116
- ۱۳۹۹/۱۱/۵

محمود شهیدیان

کد متوفی: 6110363 یازدید: 91
1312 - 1374/2/13

ابوالقاسم زنجیریان

کد متوفی: 6110384 یازدید: 164
۱۱۳۱۹/۵/۲۰ - ۱۳۹۹/۹/۲۵

آقاجون محمد باقر سمناني

کد متوفی: 6111834 یازدید: 50
1303/01/09 - 1378/01/04

سید حسین ماهوری طبری

کد متوفی: 6112729 یازدید: 188
1306/4/17 - 1400/2/16

ربابه جانپور

کد متوفی: 6113451 یازدید: 1542
-

خدیجه پولائی

کد متوفی: 6113542 یازدید: 48
-

زهره احمدی فیروزجایی

کد متوفی: 6113826 یازدید: 210
1363/3/3 - 1399/3/3

سید خلاق مهدوی

کد متوفی: 6116618 یازدید: 56
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۷۹/۱۲/۱۴

راضیه پوراکبر

کد متوفی: 6116692 یازدید: 36
8/4/1341 - 23/21400

نصیرا عباس زاده

کد متوفی: 6119703 یازدید: 239
1327/01/01 - 1399/03/13

حاج حمیدرضا محمدعلیزاده

کد متوفی: 6120169 یازدید: 316
-

وثوق سلیمان تبار

کد متوفی: 6120215 یازدید: 29
-

حاجیه خانم بتول صمدی

کد متوفی: 6121445 یازدید: 109
-

فضل اله فتحی شوب

کد متوفی: 6123456 یازدید: 26
1315/10/05 - 1400/02/22

شعبانعلی محمدی

کد متوفی: 6126992 یازدید: 20
-

سیده زهره نقی زاده موسوی

کد متوفی: 6127706 یازدید: 22
1359/12/01 - 1399/06/24

مهندس حاج سید کاظم عباسی

کد متوفی: 6128482 یازدید: 40
-

کربلایی سیف الله نجار فیروزجایی

کد متوفی: 6132278 یازدید: 47
- 1400/04/29

عارف قنبرپور کبوووودی

کد متوفی: 6132399 یازدید: 46
1374/10/09 - 1400/04/30

زلفعلی حسین نیا

کد متوفی: 6133492 یازدید: 75
-

حاج شعبانعلی چراغعلی زاده

کد متوفی: 6134855 یازدید: 100
1333/04/01 - 1400/03/13

زینت قائمی امیری

کد متوفی: 6135652 یازدید: 67
1333/06/10 - 1400/05/11

سروش لاهیجانی امیری

کد متوفی: 6136573 یازدید: 323
1348/06/23 - 1399/09/11

حاجیه خانم انسیه خراسانی

کد متوفی: 6136666 یازدید: 203
- 1400/05/11

مرضیه بیگم ( رویا ) عباسی

کد متوفی: 6137877 یازدید: 166
1351/06/20 - 1400/05/18

سید عیسی رضوی

کد متوفی: 6138805 یازدید: 34
- 1398/08/05

محمد حبیبیان

کد متوفی: 6139458 یازدید: 446
- 1400/05/13

محمد تقی داغمه چی فیروزجایی

کد متوفی: 6140884 یازدید: 154
1330 - 1396

حاج محمد اسماعیل سوهانیان

کد متوفی: 6141409 یازدید: 233
1309/02/18 - 1400/05/26

الهه عباس پور

کد متوفی: 6142003 یازدید: 43
1348/05/01 - 1400/01/27

رمضانعلي صفرپورطاهر

کد متوفی: 6143865 یازدید: 303
1302/01/14 - 1400/06/01

نرگس اسداللهی

کد متوفی: 6144084 یازدید: 112
1320/01/01 - 1385/07/14

محمد حاجی‌زاده

کد متوفی: 6144605 یازدید: 32
1325/07/03 - 1395/07/06

حاج غلامعلی حسین پور

کد متوفی: 6145239 یازدید: 19
-

سیدهاشم منیعی

کد متوفی: 6147300 یازدید: 20
- 1400/06/12

بشیر(کیا) حق گو

کد متوفی: 6149511 یازدید: 168
1338/05/15 - 1400/06/11

محمود علیپور

کد متوفی: 6149557 یازدید: 15
1353/04/10 - 1400/06/11

سیـد قاسـم میـرباباپور

کد متوفی: 6150001 یازدید: 26
- 1400/06/15

محمود ومهدی فرجی

کد متوفی: 6150147 یازدید: 16
-

زری غرقابی نژاد

کد متوفی: 6150355 یازدید: 54
- 1400/06/21

معصومه شجاع

کد متوفی: 6150538 یازدید: 366
1326/02/05 - 1400/06/13

حاج احسان ولیزاده

کد متوفی: 6151325 یازدید: 80
-

حاج علی رضایی روشن

کد متوفی: 6151346 یازدید: 56
- 1400/06/24

عذرا ذاکری گتابی

کد متوفی: 6151580 یازدید: 27
1305/01/01 - 1400/06/24

سیده خاطره میرزاد

کد متوفی: 6152010 یازدید: 154
1376/04/10 - 1400/06/26

حاج جانعلی اکبری

کد متوفی: 6152037 یازدید: 167
1332/04/18 - 1400/06/26

کلثوم حسین تبار

کد متوفی: 6152081 یازدید: 116
1342/10/01 - 1400/01/12

واقفین و متولیان موقوفات، کره زمین

کد متوفی: 6152513 یازدید: 69
1200/01/01 - 1200/01/01

سید کریم صالحی میر

کد متوفی: 6152851 یازدید: 431
1315/04/07 - 1400/06/27

زنده یاد حاج محمد زاهدی تجریشی

کد متوفی: 6153911 یازدید: 147
1325/12/10 - 1400/07/31

هما ملک زاده احمدی

کد متوفی: 6157832 یازدید: 139
1327/05/07 - 1400/07/26

حاجیه خانم آقاجانی

کد متوفی: 6159603 یازدید: 43
-

آذرملوک آذرتاش

کد متوفی: 6160578 یازدید: 31
1319/02/15 - 1400/07/30

فاطمه اردبیلی

کد متوفی: 6162078 یازدید: 123
1307 - 1400/08/24

محمد جمالی

کد متوفی: 6162394 یازدید: 7
- 1396/10/10

حسین خدامی

کد متوفی: 6163050 یازدید: 3
1342 - 1400/09/02

نوروزعلی ملک دار

کد متوفی: 6163802 یازدید: 114
- 1398/08/10

شامره گل پور

کد متوفی: 6163855 یازدید: 66
- 1400/09/05

حسین فیروزنیا

کد متوفی: 6166020 یازدید: 0
1358 - 1397
Loading...

لطفا شکیبا باشید