آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بابل

محمد اسفندیاری

کد متوفی: 2409 یازدید: 160
-

جواد جوادی رمی

کد متوفی: 7450 یازدید: 190
-

حاج‌شعبانعلی علی‌پور

کد متوفی: 7614 یازدید: 115
-

یعقوبعلی علی‌پور

کد متوفی: 7632 یازدید: 133
-

حاجیه‌خانم مولود نژاداصغری

کد متوفی: 7644 یازدید: 124
-

مهدی وجیهی

کد متوفی: 8157 یازدید: 154
-

سیدمحسن هاشمی نژاد

کد متوفی: 11087 یازدید: 153
-

حاج خانم رقیه حسین نژاد

کد متوفی: 11915 یازدید: 141
-

سماء شایگان

کد متوفی: 12259 یازدید: 178
-

سماء شایگان

کد متوفی: 12260 یازدید: 134
-

محسن حسین زاده

کد متوفی: 12426 یازدید: 158
-

سیده نرجس ابراهیمیان شیاده

کد متوفی: 14400 یازدید: 146
-

عبدالواحد افروزی

کد متوفی: 15151 یازدید: 144
-

مریم بابکان

کد متوفی: 15394 یازدید: 117
-

محمد علی محمد نژاد

کد متوفی: 15677 یازدید: 116
-

یدالله مهدیزاده سماکوش

کد متوفی: 15701 یازدید: 123
-

نادعلی عباسی فیروزجاه

کد متوفی: 19252 یازدید: 134
-

حاج علی اصغر نصرالله پور

کد متوفی: 19322 یازدید: 138
-

نرگس آهنگر کانی

کد متوفی: 19967 یازدید: 202
-

نسیم زاهدپور

کد متوفی: 20018 یازدید: 149
-

معصومه بیگم موسویان

کد متوفی: 20471 یازدید: 145
-

عباس جهانیان

کد متوفی: 22114 یازدید: 205
-

مقدم شیرزاد

کد متوفی: 23081 یازدید: 123
-

زهرا ذبیهی

کد متوفی: 23101 یازدید: 127
-

معصومه صدیق

کد متوفی: 24497 یازدید: 149
-

هدیه یدالله پور

کد متوفی: 25155 یازدید: 142
-

حاج سيد حسين تقيان مري

کد متوفی: 31820 یازدید: 175
-

زهرا دارابي سنگسري

کد متوفی: 31983 یازدید: 129
-

مهدي دارابي سنگسري

کد متوفی: 31986 یازدید: 126
-

اقا مهدی علی پور پوری

کد متوفی: 32016 یازدید: 147
-

رمضان جوادی

کد متوفی: 32082 یازدید: 116
-

اقا سید مهدی علی پور پوری

کد متوفی: 32386 یازدید: 162
-

حاج سید علی جبارزاده

کد متوفی: 33230 یازدید: 179
-

گل صنم آقاجان زاده شوبی

کد متوفی: 34867 یازدید: 145
-

محمد بلباسی

کد متوفی: 37013 یازدید: 134
-

زلیخا رضایی گنجی

کد متوفی: 37710 یازدید: 117
-

حاجیه بتول اسماعیل پور گنجی

کد متوفی: 37719 یازدید: 164
-

حاج یوسف شکوهی اميری

کد متوفی: 39560 یازدید: 116
-

معصومه تقی تبار

کد متوفی: 40252 یازدید: 87
-

مهدی ذاکریان امیری

کد متوفی: 40459 یازدید: 131
-

علی اکبر حسن زاده

کد متوفی: 40846 یازدید: 118
-

علي اکبر حسن زاده

کد متوفی: 40854 یازدید: 125
-

سید معین قاسم زاده دیوا

کد متوفی: 41408 یازدید: 95
-

سید خاور عباسپور

کد متوفی: 43989 یازدید: 101
-

مهدی عیسی زاده

کد متوفی: 44272 یازدید: 89
-

ولی محمودی

کد متوفی: 44819 یازدید: 110
-

طوبی حسینی

کد متوفی: 47519 یازدید: 120
-

احسان وجیهی

کد متوفی: 48049 یازدید: 133
-

محمد مهدی اسدالله زاده حاجی

کد متوفی: 48649 یازدید: 228
1332/01/02 - 1399/06/10

حاج عبدالله کریمایی طبرستانی

کد متوفی: 48737 یازدید: 129
-

ساره خاتون حسینعلی زاده

کد متوفی: 48741 یازدید: 112
-

باباعلی جانبراری گنجی

کد متوفی: 49242 یازدید: 115
-

محمد(جبار) رفیعی کشتلی

کد متوفی: 49468 یازدید: 121
-

حاجيه كبرى على نژاد

کد متوفی: 49849 یازدید: 101
-

غلامعلی جوادی و رحیمه مهری

کد متوفی: 50011 یازدید: 97
-

شادروان محمد مهدی امین زاده

کد متوفی: 51292 یازدید: 202
-

حاج سیدحسین میرباباپور

کد متوفی: 51813 یازدید: 135
-

سید مصطفی عباسی

کد متوفی: 53190 یازدید: 112
-

کربلایی سید مصطفی عباسی

کد متوفی: 53201 یازدید: 100
-

قاسم شفا

کد متوفی: 56384 یازدید: 96
-

محمدجواد مطلوبی

کد متوفی: 56749 یازدید: 118
-

سید رضا علوی

کد متوفی: 56753 یازدید: 101
-

سید رضا علوی

کد متوفی: 56754 یازدید: 97
-

سید رضا علوی

کد متوفی: 56873 یازدید: 97
-

حاج اسفندیار مهدوی فرد

کد متوفی: 57285 یازدید: 135
-

خسرو ولی زاده

کد متوفی: 62521 یازدید: 105
-

آیت الله شیخ محمد فاضل استرآبادی

کد متوفی: 62582 یازدید: 132
-

سیده طاهره اسدی موسوی

کد متوفی: 63034 یازدید: 121
-

کربلایی حاجیه ماتابان ذوالفقاری

کد متوفی: 63081 یازدید: 119
-

عفت گرجی زاده

کد متوفی: 63302 یازدید: 97
-

حميد رضا شيرزاد كبريت

کد متوفی: 65173 یازدید: 104
-

حمید شیرزاد کبریا

کد متوفی: 65183 یازدید: 96
-

سودابه شیرزاد

کد متوفی: 65206 یازدید: 93
-

فریبا شیرزاد کبریا

کد متوفی: 65231 یازدید: 134
-

اصغر شیران

کد متوفی: 65454 یازدید: 110
-

عباس سلیمان نیا گنجی

کد متوفی: 66006 یازدید: 112
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67149 یازدید: 93
-

ولی الله تیمورزاده

کد متوفی: 69324 یازدید: 82
-

. ..

کد متوفی: 69712 یازدید: 111
-

.. ..

کد متوفی: 69744 یازدید: 144
-

‌ ‌

کد متوفی: 69948 یازدید: 91
-

‌ ‌

کد متوفی: 70056 یازدید: 79
-

... ..

کد متوفی: 70344 یازدید: 112
-

ومرحومه معصومه آخیش جان

کد متوفی: 70878 یازدید: 84
-

سید حسن هاشمی کرویی

کد متوفی: 71318 یازدید: 114
-

حاج کربلایی مرادعلی خدادادی

کد متوفی: 71612 یازدید: 189
-

حاجیه شهربانو گلی

کد متوفی: 71662 یازدید: 125
-

سید محمد ابراهیمی حسینی

کد متوفی: 72206 یازدید: 105
-

رضا یحیی نتاج

کد متوفی: 73682 یازدید: 292
-

مسعود اسکندری فرد

کد متوفی: 74153 یازدید: 177
-

محمد مهدی امین زاده

کد متوفی: 75239 یازدید: 72
-

حاج کربلایی کریم حسن نتاج

کد متوفی: 79869 یازدید: 92
-

مهدی حبیبی

کد متوفی: 800565 یازدید: 158
-

محمد قلی نتاج جلودار

کد متوفی: 800865 یازدید: 86
-

حسین جان غفوری

کد متوفی: 6001446 یازدید: 91
-

امیر ساسان ملکی

کد متوفی: 6002719 یازدید: 110
-

علی اکبر لیموچی

کد متوفی: 6002764 یازدید: 85
-

شهربانو مزدورنژاد

کد متوفی: 6002766 یازدید: 79
-

حمید کاکلیان

کد متوفی: 6002874 یازدید: 85
-

امید رضایی

کد متوفی: 6004018 یازدید: 119
-

یوسف. مهدی. فاطمه نوروزی

کد متوفی: 6004323 یازدید: 91
-

حسن پنبه کار بیشه

کد متوفی: 6005849 یازدید: 105
-

حسن پنبه کار

کد متوفی: 6005864 یازدید: 94
-

محسن فرخ نژاد

کد متوفی: 6007048 یازدید: 96
-

حبیب الله بازچی

کد متوفی: 6007884 یازدید: 121
-

عسکری کاظمی

کد متوفی: 6008109 یازدید: 165
-

حاجیه فاطمه صغری عباسی اقاملکی

کد متوفی: 6011122 یازدید: 123
-

محمد علی اکبرپور

کد متوفی: 6011712 یازدید: 75
-

منوچهر جعفرزاده

کد متوفی: 6011822 یازدید: 103
-

منصوره عليزاده

کد متوفی: 6012457 یازدید: 83
-

قاسمعلي باباجاني

کد متوفی: 6012476 یازدید: 69
-

حسنی علی پور

کد متوفی: 6013606 یازدید: 116
-

توران عزیزی

کد متوفی: 6014083 یازدید: 124
-

توران عزیزی

کد متوفی: 6014089 یازدید: 100
-

محمد جمالی

کد متوفی: 6018996 یازدید: 213
-

حیدر زمان

کد متوفی: 6019984 یازدید: 88
-

علی اصغر برزگران جلالی

کد متوفی: 6021441 یازدید: 89
-

شکرالله بیژنی

کد متوفی: 6022377 یازدید: 100
-

خدیجه نجف زاده

کد متوفی: 6022411 یازدید: 130
-

یدالله میرزایی

کد متوفی: 6023230 یازدید: 73
-

طاهره یوسف نژاد

کد متوفی: 6025238 یازدید: 84
-

حاج عبدالصمد تباری

کد متوفی: 6025403 یازدید: 100
-

طاهره یوسف نژاد

کد متوفی: 6025737 یازدید: 104
-

فرناز کرد

کد متوفی: 6027278 یازدید: 99
-

اسفندیار عزیزی

کد متوفی: 6027747 یازدید: 123
-

سکینه خاتون ابراهیمی

کد متوفی: 6030435 یازدید: 101
-

سکینه خاتون ابراهیمی

کد متوفی: 6030442 یازدید: 88
-

علی اکبر آخوندنسب

کد متوفی: 6030446 یازدید: 85
-

حسن رجایی فر

کد متوفی: 6031026 یازدید: 87
-

ضیا باباجانی

کد متوفی: 6031637 یازدید: 110
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031810 یازدید: 93
-

حاج محسن معافی

کد متوفی: 6031817 یازدید: 94
-

حاج محسن معافی

کد متوفی: 6031843 یازدید: 239
-

گل جهان زارع بائی

کد متوفی: 6035125 یازدید: 125
-

حاج علی گل علیجان زاده روشن

کد متوفی: 6035158 یازدید: 83
-

ناصر جعفری

کد متوفی: 6035492 یازدید: 107
-

طاووس کوهستانی

کد متوفی: 6035615 یازدید: 96
-

سید شجاع بابائیان

کد متوفی: 6035762 یازدید: 115
-

سیدشجاع بابائیان

کد متوفی: 6035769 یازدید: 125
-

حسین طلوعی(عشق علی شاه)

کد متوفی: 6035958 یازدید: 83
-

طاووس کوهستانی

کد متوفی: 6036468 یازدید: 123
-

حسن علیپور

کد متوفی: 6036972 یازدید: 104
-

مشهدی عبدالله اسماعیل زاده

کد متوفی: 6037245 یازدید: 106
-

محمد صادق حسن نیا

کد متوفی: 6037271 یازدید: 104
-

محمدصادق حسن نیا

کد متوفی: 6037294 یازدید: 90
-

حسن علیپور

کد متوفی: 6037534 یازدید: 91
-

آیت الله شیخ محمد فاضل استرآبادی

کد متوفی: 6038273 یازدید: 114
-

کربلایی محسن کبیرنیاطبری

کد متوفی: 6038730 یازدید: 96
-

سیده طاهره باقرپور

کد متوفی: 6038899 یازدید: 92
-

محمود غنی نیا

کد متوفی: 6039865 یازدید: 80
-

حسین معظمی گودرزی

کد متوفی: 6040521 یازدید: 139
-

حسین معظمی گودرزی

کد متوفی: 6040524 یازدید: 100
-

سید شجاع بابایئان

کد متوفی: 6041454 یازدید: 128
-

حاجیه طاهره عزیزی

کد متوفی: 6044666 یازدید: 83
-

حاجیه طاهره خاتون عزیزنژاد

کد متوفی: 6044694 یازدید: 84
-

حاج علی گل علی جان زاده روشن

کد متوفی: 6045021 یازدید: 138
-

حاجیه خانم پروین آسودگان جلالی

کد متوفی: 6046307 یازدید: 96
-

مهدی نازک تبار / صفیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6046907 یازدید: 95
-

صفیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6046911 یازدید: 107
-

عباسعلی احمدی

کد متوفی: 6046913 یازدید: 101
-

مشهدی سیف الله نبی زاده

کد متوفی: 6047033 یازدید: 75
-

جمیع اموات

کد متوفی: 6047110 یازدید: 90
-

حاج آقاجان رمضان تبار

کد متوفی: 6047127 یازدید: 106
-

علیجان فاطمه و حوا احسانتاج

کد متوفی: 6051599 یازدید: 90
-

رقیه علی نسب قمی

کد متوفی: 6051819 یازدید: 83
-

شعبانعلی علی نسب قمی

کد متوفی: 6052363 یازدید: 84
-

َشعبانعلی علی نسب قمی

کد متوفی: 6052476 یازدید: 90
-

زینت السادات (سیده مریم) خیری

کد متوفی: 6053006 یازدید: 125
-

مهدی نازک تبار صعیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6053186 یازدید: 94
-

مهدی نازک تبار صفیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6053198 یازدید: 98
-

مهدی نازک تبار / صفیه جعفری کاردگر

کد متوفی: 6053265 یازدید: 105
-

شهناز روشنگر

کد متوفی: 6053367 یازدید: 89
-

رضاعلی صمدی مرزونی

کد متوفی: 6053784 یازدید: 102
-

علی اکبر اسماعیل‌نیا شیروانی

کد متوفی: 6054951 یازدید: 88
-

صدیقه سعادتی

کد متوفی: 6056639 یازدید: 95
- ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

سیده هاجر قاسم زاده

کد متوفی: 6058346 یازدید: 141
-

رحمان آقایی طلوتی

کد متوفی: 6058557 یازدید: 130
1345/3/3 - 1399/5/3

زهرا حسینی آهنگر

کد متوفی: 6058607 یازدید: 99
-

جانعلی سلیمی لداری

کد متوفی: 6059530 یازدید: 111
1340/02/01 - 1399/11/02

حاج کربلایی عباس رجبعلی زاده

کد متوفی: 6059607 یازدید: 87
-

حاج کربلایی عباس رجبعلی زاده

کد متوفی: 6059612 یازدید: 95
-

محمدعلی منیری

کد متوفی: 6059950 یازدید: 93
1320/12/13 - 1399/11/04

محمدعلی منیری

کد متوفی: 6059953 یازدید: 359
1320/12/13 - 1399/11/04

سیدمرتضی موسوی

کد متوفی: 6061823 یازدید: 129
1332/03/17 - 1399/11/05

عباسعلی کرامتی یزدی

کد متوفی: 6062375 یازدید: 98
-

کربلائی صبورا (طیبه) ادبی فیروزجائی

کد متوفی: 6063509 یازدید: 86
1337/05/13 - 1397/11/22

پروین سلمان پور

کد متوفی: 6063959 یازدید: 104
- 1399/10/23

گرانقدر کشتله

کد متوفی: 6064182 یازدید: 108
-

زهرا پورمحمود

کد متوفی: 6065134 یازدید: 90
-

مجید میرزایی

کد متوفی: 6066204 یازدید: 104
۱۳۶۲/۱۰/۸ - ۱۳۹۹/۴/۳

حاج سید جمال سلامت

کد متوفی: 6067038 یازدید: 102
-

حسن روحانی زاده

کد متوفی: 6067696 یازدید: 107
- 1399/11/18

حمیدرضا حبیب پور

کد متوفی: 6067809 یازدید: 89
1347/03/01 - 1387/12/24

حمیدرضا حبیب پور

کد متوفی: 6067812 یازدید: 71
1347/03/01 - 1387/12/24

حمیدرضا حبیب پور

کد متوفی: 6067820 یازدید: 96
1347/03/01 - 1387/12/24

حمیدرضا حبیب پور

کد متوفی: 6067824 یازدید: 547
1347/03/01 - 1387/12/24

آمنه نازکتبار

کد متوفی: 6068579 یازدید: 87
-

آمنه نازکتبار

کد متوفی: 6068584 یازدید: 84
-

فاطمه بخشی زاد

کد متوفی: 6068952 یازدید: 88
01/05/1330 - 24/09/1399

اولیا تقی پور

کد متوفی: 6069300 یازدید: 82
- 1395/10/01

سید مهدی ربیع

کد متوفی: 6069987 یازدید: 79
-

بهجت الزمان شفیعی

کد متوفی: 6072200 یازدید: 110
- 13951201

علی اصغر بهبهانی

کد متوفی: 6072985 یازدید: 85
- ۱۵بهمن ۹۹

علی اصغر بهبهانی

کد متوفی: 6072996 یازدید: 88
- ۱۵ بهمن ۹۹

فرنگیز گرجی

کد متوفی: 6073369 یازدید: 91
-

حاجیه خانم سکینه شیردل

کد متوفی: 6073862 یازدید: 85
۱۳۰۰/۰۹/۰۶ - ۱۳۸۶/۱۲/۰۳

سکینه شیردل

کد متوفی: 6073868 یازدید: 217
-

سلیمان هدایت پور ساسی

کد متوفی: 6074766 یازدید: 87
1337/11/18 - 1395/7/22

حاج سلیمان هدایت پورساسی

کد متوفی: 6074801 یازدید: 124
1337/11/18 - 1395/07/02

علیمردان محمدی گردرودباری

کد متوفی: 6075170 یازدید: 100
1314/02/02 - 1398/09/23

عباس خیری میر

کد متوفی: 6075940 یازدید: 83
-

حاج سیدحسین هاشم ورزی

کد متوفی: 6076462 یازدید: 106
1311/04 - 1388/02

احمد رحیمیان امیری

کد متوفی: 6076853 یازدید: 112
1308/08/04 - 1396/05/15

ناصر احسنی

کد متوفی: 6077023 یازدید: 96
-

مریم کلانتری

کد متوفی: 6077060 یازدید: 113
- ۱۳۹۹/۱۲/۸

مریم کلانتری

کد متوفی: 6077065 یازدید: 119
0000 - 1399/12/09

مریم کلانتری

کد متوفی: 6077076 یازدید: 117
- 1399/۱۲/۸

کربلایی صادق اسفندیار

کد متوفی: 6078063 یازدید: 250
- 1399/12/12

محمد علی یوسفی

کد متوفی: 6078359 یازدید: 91
- 1399/11/5

شهید مدافع سلامت دکتر عباس توسن

کد متوفی: 6079589 یازدید: 391
- 1398/12/26

صديقه تيموري

کد متوفی: 6080003 یازدید: 260
18/1/1346 - 14/12/1399

علی اصغر رضانژاد امیردهی

کد متوفی: 6080025 یازدید: 102
-

مهوش غلامی

کد متوفی: 6080206 یازدید: 112
1333/01/02 - 1399/12/07

اسماعیل اسماعیلی خطیر

کد متوفی: 6080298 یازدید: 115
1322/5/1 - 1399/8/19

علی مهروان

کد متوفی: 6081207 یازدید: 156
1333/09/05 - 1375

کارن صمیمی

کد متوفی: 6081280 یازدید: 65
۱۳۷۳/۰۵/۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

ايوب فيروزمندي

کد متوفی: 6082385 یازدید: 390
14/8/1345 - 24/4/1364

بانو فاطمه صغری کیانی نژاد

کد متوفی: 6082474 یازدید: 182
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

مشهدی زین‌العابدین اسماعیل‌نیا

کد متوفی: 6082639 یازدید: 119
-

صغری آقاپور

کد متوفی: 6082692 یازدید: 95
- 1399/12/22

سیده زهره جعفر زاده

کد متوفی: 6083461 یازدید: 197
- 1399/12/25

حسن کربلایی زاده

کد متوفی: 6091349 یازدید: 124
1319/2/8 - 1399/1/7

توران باباجان زاده

کد متوفی: 6091525 یازدید: 127
-

توران نوائی نیا

کد متوفی: 6091529 یازدید: 139
-

حضرت آیت اله شیخ محمد حسین قایمی امیری

کد متوفی: 6092901 یازدید: 140
1308 - 1400

حاج حسین حامی طبری

کد متوفی: 6096205 یازدید: 182
-

پنجعلی تشکا فیروزجایی

کد متوفی: 6098455 یازدید: 147
۱۳۱۲/۰۷/۰۵ - ۱۳۷۹/۰۱/۲۶

پنجعلی تشکافیروزجایی

کد متوفی: 6098463 یازدید: 85
۱۳۱۲/۰۷/۰۵ - ۱۳۷۹/۰۱/۲۶

سعید حیدرنتاج

کد متوفی: 6099894 یازدید: 62
-

سعید حیدرنتاج

کد متوفی: 6099902 یازدید: 71
-

کربلایی محمدرضا صفرپور درزی

کد متوفی: 6100360 یازدید: 158
- 1399/04/23

شکراله احمدی

کد متوفی: 6100410 یازدید: 116
-

صدیقه خانم میناگر

کد متوفی: 6101517 یازدید: 94
1306/07/01 - 1400/11/27

خلیل حلاج گروی

کد متوفی: 6104565 یازدید: 369
- 1400/01/29

فرزاد وردی

کد متوفی: 6105831 یازدید: 107
۱۳۴۱/۰۳/۳۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

عیسی فتحی شوب

کد متوفی: 6108943 یازدید: 242
1370/3/11 - 1397/2/15

طاهره فلاح

کد متوفی: 6108947 یازدید: 139
- 1389/02/10

رحمان آقاجانی افغان

کد متوفی: 6109655 یازدید: 96
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

رحمان آقاجانی افغان

کد متوفی: 6109661 یازدید: 75
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

رحمان اقاجان افغان

کد متوفی: 6109732 یازدید: 146
- ۱۳۹۹/۱۱/۵

محمود شهیدیان

کد متوفی: 6110363 یازدید: 108
1312 - 1374/2/13

ابوالقاسم زنجیریان

کد متوفی: 6110384 یازدید: 238
-

آقاجون محمد باقر سمناني

کد متوفی: 6111834 یازدید: 80
1303/01/09 - 1378/01/04

سید حسین ماهوری طبری

کد متوفی: 6112729 یازدید: 214
1306/4/17 - 1400/2/16

ربابه جانپور

کد متوفی: 6113451 یازدید: 1636
-

خدیجه پولائی

کد متوفی: 6113542 یازدید: 78
-

زهره احمدی فیروزجایی

کد متوفی: 6113826 یازدید: 234
1363/3/3 - 1399/3/3

سید خلاق مهدوی

کد متوفی: 6116618 یازدید: 77
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۷۹/۱۲/۱۴

راضیه پوراکبر

کد متوفی: 6116692 یازدید: 64
8/4/1341 - 23/21400

نصیرا عباس زاده

کد متوفی: 6119703 یازدید: 301
1327/01/01 - 1399/03/13

حاج حمیدرضا محمدعلیزاده

کد متوفی: 6120169 یازدید: 361
-

وثوق سلیمان تبار

کد متوفی: 6120215 یازدید: 61
-

حاجیه خانم بتول صمدی

کد متوفی: 6121445 یازدید: 136
-

فضل اله فتحی شوب

کد متوفی: 6123456 یازدید: 102
1315/10/05 - 1400/02/22

شعبانعلی محمدی

کد متوفی: 6126992 یازدید: 41
-

سیده زهره نقی زاده موسوی

کد متوفی: 6127706 یازدید: 46
1359/12/01 - 1399/06/24

مهندس حاج سید کاظم عباسی

کد متوفی: 6128482 یازدید: 62
-

کربلایی سیف الله نجار فیروزجایی

کد متوفی: 6132278 یازدید: 71
- 1400/04/29

عارف قنبرپور کبوووودی

کد متوفی: 6132399 یازدید: 75
1374/10/09 - 1400/04/30

زلفعلی حسین نیا

کد متوفی: 6133492 یازدید: 110
-

حاج شعبانعلی چراغعلی زاده

کد متوفی: 6134855 یازدید: 142
1333/04/01 - 1400/03/13

زینت قائمی امیری

کد متوفی: 6135652 یازدید: 98
1333/06/10 - 1400/05/11

سروش لاهیجانی امیری

کد متوفی: 6136573 یازدید: 409
1348/06/23 - 1399/09/11

حاجیه خانم انسیه خراسانی

کد متوفی: 6136666 یازدید: 232
- 1400/05/11

خانم زهره اوشیب نتاج

کد متوفی: 6137301 یازدید: 6631
1355/06/15 - 1400/05/12

مرضیه بیگم ( رویا ) عباسی

کد متوفی: 6137877 یازدید: 241
1351/06/20 - 1400/05/18

سید عیسی رضوی

کد متوفی: 6138805 یازدید: 63
- 1398/08/05

محمد حبیبیان

کد متوفی: 6139458 یازدید: 468
- 1400/05/13

محمد تقی داغمه چی فیروزجایی

کد متوفی: 6140884 یازدید: 197
1330 - 1396

حاج محمد اسماعیل سوهانیان

کد متوفی: 6141409 یازدید: 301
1309/02/18 - 1400/05/26

الهه عباس پور

کد متوفی: 6142003 یازدید: 70
1348/05/01 - 1400/01/27

رمضانعلي صفرپورطاهر

کد متوفی: 6143865 یازدید: 335
1302/01/14 - 1400/06/01

نرگس اسداللهی

کد متوفی: 6144084 یازدید: 157
1320/01/01 - 1385/07/14

محمد حاجی‌زاده

کد متوفی: 6144605 یازدید: 56
1325/07/03 - 1395/07/06

حاج غلامعلی حسین پور

کد متوفی: 6145239 یازدید: 37
-

سیدهاشم منیعی

کد متوفی: 6147300 یازدید: 51
- 1400/06/12

بشیر(کیا) حق گو

کد متوفی: 6149511 یازدید: 216
1338/05/15 - 1400/06/11

محمود علیپور

کد متوفی: 6149557 یازدید: 43
1353/04/10 - 1400/06/11

سیـد قاسـم میـرباباپور

کد متوفی: 6150001 یازدید: 76
- 1400/06/15

محمود ومهدی فرجی

کد متوفی: 6150147 یازدید: 40
-

زری غرقابی نژاد

کد متوفی: 6150355 یازدید: 75
- 1400/06/21

معصومه شجاع

کد متوفی: 6150538 یازدید: 431
1326/02/05 - 1400/06/13

حاج احسان ولیزاده

کد متوفی: 6151325 یازدید: 121
-

حاج علی رضایی روشن

کد متوفی: 6151346 یازدید: 116
- 1400/06/24

عذرا ذاکری گتابی

کد متوفی: 6151580 یازدید: 49
1305/01/01 - 1400/06/24

سیده خاطره میرزاد

کد متوفی: 6152010 یازدید: 210
1376/04/10 - 1400/06/26

حاج جانعلی اکبری

کد متوفی: 6152037 یازدید: 196
1332/04/18 - 1400/06/26

کلثوم حسین تبار

کد متوفی: 6152081 یازدید: 141
1342/10/01 - 1400/01/12

واقفین و متولیان موقوفات، کره زمین

کد متوفی: 6152513 یازدید: 95
1200/01/01 - 1200/01/01

سید کریم صالحی میر

کد متوفی: 6152851 یازدید: 515
1315/04/07 - 1400/06/27

زنده یاد حاج محمد زاهدی تجریشی

کد متوفی: 6153911 یازدید: 169
1325/12/10 - 1400/07/31

هما ملک زاده احمدی

کد متوفی: 6157832 یازدید: 168
1327/05/07 - 1400/07/26

حاجیه خانم آقاجانی

کد متوفی: 6159603 یازدید: 65
-

فاطمه اردبیلی

کد متوفی: 6162078 یازدید: 168
1307 - 1400/08/24

محمد جمالی

کد متوفی: 6162394 یازدید: 36
- 1396/10/10

حسین خدامی

کد متوفی: 6163050 یازدید: 25
1342 - 1400/09/02

نوروزعلی ملک دار

کد متوفی: 6163802 یازدید: 1164
- 1398/08/10

شامره گل پور

کد متوفی: 6163855 یازدید: 88
- 1400/09/05

حسین فیروزنیا

کد متوفی: 6166020 یازدید: 25
1358 - 1397

سیروس حسن پور امیر

کد متوفی: 6168375 یازدید: 150
- 1400/09/16

سید حمزه علی سلیمانی راد

کد متوفی: 6170727 یازدید: 439
1319/01/12 - 1370/07/26

. .

کد متوفی: 6171484 یازدید: 22
-

محمد مهدی شعبانی

کد متوفی: 6171751 یازدید: 754
1382/10/29 - 1400/04/01

امامقلی کاظمی حاجی

کد متوفی: 6172221 یازدید: 111
-

امامقلی کاظمی حاجی

کد متوفی: 6172241 یازدید: 314
-

حاجیه خانم کلثوم غلام پور دهکی

کد متوفی: 6173841 یازدید: 344
1309/05/04 - 1400/10/02

حاج حسینعلی محمد زاده

کد متوفی: 6174532 یازدید: 67
- 1400/10/21

حمید رضا عابدی کبریا

کد متوفی: 6176629 یازدید: 377
1348/02/29 - 1400/11/01

علی اکبر حبیبی افروزی

کد متوفی: 6176843 یازدید: 170
1341/01/02 - 1400/11/03

خسرو فولادی

کد متوفی: 6176860 یازدید: 130
1329/05/07 - 1399/11/22

عزیزالله باباگل زاده

کد متوفی: 6178277 یازدید: 686
1333/06/25 - 1400/10/06

مریم طاهری

کد متوفی: 6178918 یازدید: 29
-

استاد زهره اوشیب نتاج

کد متوفی: 6179276 یازدید: 48
1355/06/15 - 1400/05/12

مرتضی ذوالفقاری

کد متوفی: 6180219 یازدید: 91
1348/10/25 - 1400/09/09

درزی کلای نصیرایی

کد متوفی: 6180369 یازدید: 23
-

مکرمه غنی پور ملکشاه

کد متوفی: 6182064 یازدید: 12
- 1400/03/08

سلیمان جانعلی

کد متوفی: 6183440 یازدید: 12
1305 - 1394

احمد احمدی حاجی

کد متوفی: 6183501 یازدید: 32
1303/04/05 - 1396/06/31

محمد ابراهیم احمدی حاجی

کد متوفی: 6183510 یازدید: 21
1329/01/01 - 1390/03/23

محمد ابراهیم احمدی حاجی

کد متوفی: 6183515 یازدید: 43
1329/01/01 - 1390/03/23

ابوالحسن احمدی حاجی

کد متوفی: 6183516 یازدید: 182
1337/01/02 - 1365/01/04

محمد ابراهیم احمدی حاجی

کد متوفی: 6183535 یازدید: 13
1329/01/01 - 1390/03/23

عبدالکریم نجار فیروزجایی

کد متوفی: 6183678 یازدید: 65
1319/01/10 - 1388/08/18

سید آمنه خاتون آبانگاه موسوی

کد متوفی: 6183679 یازدید: 33
1312/11/14 - 1377/08/05

کبری آقاجانی

کد متوفی: 6183692 یازدید: 35
1334/08/22 - 1398/02/27

غلام علی احمدنیا

کد متوفی: 6183815 یازدید: 27
1325 - 1382

محمد ابراهیم احمدی حاجی

کد متوفی: 6183861 یازدید: 21
1329/01/01 - 1390/03/23

محمد ابراهیم احمدی حاجی

کد متوفی: 6183917 یازدید: 15
1329/01/01 - 1390/03/23

شهید سلمان اسماعیل پور

کد متوفی: 6184009 یازدید: 24
-

حضرت مهدی حضرت قائم

کد متوفی: 6185159 یازدید: 25
1291/01/15 -

محمد ابراهیم احمدی حاجی

کد متوفی: 6185495 یازدید: 16
1329/01/01 - 1390/03/23

سیده صبورا سیف اله پور

کد متوفی: 6186282 یازدید: 748
1328/09/05 - 1400/12/13

سکینه قاسمی

کد متوفی: 6187523 یازدید: 239
1319/01/12 - 1400/12/23

نادعلی اقابرارنیا گودرزی

کد متوفی: 6188196 یازدید: 13
1324/01/01 - 1400/11/06

صنم حسین زاده

کد متوفی: 6188856 یازدید: 37
1292/03/08 - 1360/03/08

حمید و حسین عابدی کبریا

کد متوفی: 6189087 یازدید: 280
1383/05/19 - 1400/12/17

فــریده هــادی پور ساسی

کد متوفی: 6189147 یازدید: 58
1327/05/25 - 1400/12/16

ابوالحسن ملاتبار فيروزجايي

کد متوفی: 6189410 یازدید: 99
1295 - 1389/01/08

رضا پسر خاور

کد متوفی: 6191815 یازدید: 26
1347/06/05 - 1399/01/04

حاج شعبان خانداشپور قمی

کد متوفی: 6191972 یازدید: 8
1311/12/28 - 1401/01/18

حاج شعبان خانداشپور قمی

کد متوفی: 6191974 یازدید: 14
1311/12/28 - 1401/01/18

حاج سعدی احمدی فیروزجائی

کد متوفی: 6192893 یازدید: 70
1315/07/06 - 1384/07/12

محمدمهدی زرشام فر

کد متوفی: 6192942 یازدید: 39
1336/06/10 - 1400/02/09

حاج خانم خیرالنساء لکایی

کد متوفی: 6193373 یازدید: 93
-

مریم ( صغری) خان پور

کد متوفی: 6193715 یازدید: 80
1315/07/05 - 1400/06/31

عزیز شعبانی

کد متوفی: 6194554 یازدید: 15
1297/06/12 - 1347/07/12

غلامعباس ابراهيمي

کد متوفی: 6194651 یازدید: 120
-

حسين حقّاني

کد متوفی: 6194664 یازدید: 73
-

حاجیه عذرا عباسی

کد متوفی: 6194706 یازدید: 8
-

عذرا عباسی

کد متوفی: 6194728 یازدید: 124
1340/01/07 - 1399/02/29

علیرضا ملک پور

کد متوفی: 6196046 یازدید: 100
1325/01/01 - 1400/11/25

ابراهیم خلیل پور مرزوی

کد متوفی: 6200121 یازدید: 67
1354/01/20 - 1396/10/21

حاج حسن کاددگر

کد متوفی: 6202898 یازدید: 5
-

حامد قاسمی

کد متوفی: 6203360 یازدید: 107
1370/01/15 - 1400/11/23

هاجر خدابنده

کد متوفی: 6203656 یازدید: 26
-

زهرا باران طلب_حسین باران طلب

کد متوفی: 6205116 یازدید: 159
-

حاج سید خلیل حسینی نژاد

کد متوفی: 6205123 یازدید: 75
- 1401/04/07

زهرا باران طلب

کد متوفی: 6205159 یازدید: 11
-

حاج حسن حسن نژاد

کد متوفی: 6205476 یازدید: 173
- 1401/04/11

حاج احمد ملاعلی زاده و حاجیه صغری جهانی **

کد متوفی: 6206138 یازدید: 12
1311/01/01 - 1391/10/28

اشرف السادات صاحبی

کد متوفی: 6206311 یازدید: 101
1308/12/16 - 1398/06/18

زهره اوشیب نتاج

کد متوفی: 6207695 یازدید: 28
1355/06/15 - 1400/05/12

شهید مجید غلامحسين نژاد بیشه

کد متوفی: 6207982 یازدید: 13
1343/07/22 - 1366/05/07

مبینا بدری

کد متوفی: 6209603 یازدید: 26
-

محنا بدری

کد متوفی: 6209604 یازدید: 22
-

مجید لاهیجانی امیری

کد متوفی: 6209655 یازدید: 9
1358/05/31 - 1401/01/01

علی اکبر عالم زاده

کد متوفی: 6209766 یازدید: 7
-

محسن معافی

کد متوفی: 6210163 یازدید: 10
-

رحمت اکبری

کد متوفی: 6211062 یازدید: 13
- 1401/05/18

سیدرضا علی احمدی

کد متوفی: 6211274 یازدید: 7
1333/01/19 - 1401/04/14

حاج کربلایی نورعلی ابوالفضلی

کد متوفی: 6211886 یازدید: 52
-

حاج سید اکبر هاشمی

کد متوفی: 6212976 یازدید: 94
- 1396/11/21

حاجیه کبری امیری اندی

کد متوفی: 6213047 یازدید: 64
1329/01/04 - 1397/01/28

سیده صفیه حسینی

کد متوفی: 6213704 یازدید: 10
-

سیدمحمود میرمحمدنژاد آغوزی

کد متوفی: 6215088 یازدید: 72
1329/11/09 - 1380/06/16

مرحومه عالیه رکیده

کد متوفی: 6215502 یازدید: 12
1341/05/09 - 1401/06/13

عالیه رکیده

کد متوفی: 6215539 یازدید: 32
1341/05/13 - 1401/06/13

مرحومه عالیه (شهناز) رکیده

کد متوفی: 6216456 یازدید: 20
1341/05/09 - 1401/06/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید