آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بابلسر

سیده بیگم نورانی

کد متوفی: 15562 یازدید: 283
-

سیده بیگم نورانی

کد متوفی: 15566 یازدید: 392
-

مرحومه معصومه رضا قلی پور

کد متوفی: 16223 یازدید: 285
-

ایمان فرج اله پور

کد متوفی: 22290 یازدید: 270
-

رعنا عزیز پور عربخیلی

کد متوفی: 26627 یازدید: 196
1333/05/16 - 1398/01/14

مير رشيد ميرآقاپور خردمردي

کد متوفی: 31792 یازدید: 307
-

محمد فلاح نتاج بابلی

کد متوفی: 40280 یازدید: 228
-

محمد فلاح نتاج بابلی

کد متوفی: 40603 یازدید: 226
-

سید شایان مطلبی عربی

کد متوفی: 56934 یازدید: 271
-

سید شایان مطلبی عربی

کد متوفی: 57161 یازدید: 262
-

نرگس پنعان

کد متوفی: 58997 یازدید: 268
-

سمیرا باقری

کد متوفی: 64202 یازدید: 254
-

محمد فتحی

کد متوفی: 65887 یازدید: 236
-

باباجان(حسن) پورفلاح کاسگری

کد متوفی: 66053 یازدید: 271
-

باباجان(حسن) پورفلاح کاسگری

کد متوفی: 66069 یازدید: 1507
-

ناصر علیزاده

کد متوفی: 66117 یازدید: 239
-

مهران رهبانی

کد متوفی: 66947 یازدید: 236
-

شهیدسرافرازمحسن فخریزاده

کد متوفی: 68710 یازدید: 203
-

عسکری رجبعلیان

کد متوفی: 74278 یازدید: 236
-

سیدعلی اکبر سیدحسین پور

کد متوفی: 6005793 یازدید: 446
-

حیدر قلی صادقی شرمه

کد متوفی: 6007557 یازدید: 223
-

سیدعلی سیدحسین پور

کد متوفی: 6007711 یازدید: 269
-

منیژه نورانی

کد متوفی: 6008243 یازدید: 225
-

محمد واحدی امیری

کد متوفی: 6020270 یازدید: 222
-

سیده عقیله سجادی

کد متوفی: 6023565 یازدید: 428
-

ماشاالله شاهی

کد متوفی: 6026918 یازدید: 201
-

ماشاالله شاهی

کد متوفی: 6026925 یازدید: 214
-

سکینه نعمت پور

کد متوفی: 6028503 یازدید: 248
-

شوکت طبایی زواره

کد متوفی: 6029334 یازدید: 232
-

سیده صفیه(فضه) اسماعیل زاده موسوی

کد متوفی: 6032757 یازدید: 210
-

حاج قاسم سلیمانی سلیمانی

کد متوفی: 6033528 یازدید: 255
-

فاطمه عباس نژاد

کد متوفی: 6034720 یازدید: 238
-

طاهره يحيي نژاد

کد متوفی: 6034928 یازدید: 201
-

عسکری رجبعلیان

کد متوفی: 6044890 یازدید: 282
-

حسین (رجبعلی) قربانی مرزونی

کد متوفی: 6048257 یازدید: 239
-

شعبان محمد علیپور گودرزی

کد متوفی: 6055455 یازدید: 231
- 1376/9/3

طاهره علی حسینی

کد متوفی: 6056051 یازدید: 291
-

ابراهیم عزیزپور عزیزپور

کد متوفی: 6061982 یازدید: 241
-

ابراهیم عزیزپور عزیزپور

کد متوفی: 6062001 یازدید: 281
-

قاسم مرشدطلب

کد متوفی: 6063770 یازدید: 207
-

خداکریم محمودی وانعلیا

کد متوفی: 6067882 یازدید: 188
۹۹/۰۵/۰۲ - ۹۶/۰۳/۰۳

أم کلثوم پورنصرالله

کد متوفی: 6068350 یازدید: 213
1331/1/1 - 1399/10/13

سید عباس موسوی

کد متوفی: 6070016 یازدید: 186
1315 - 1392

سید عباس موسوی

کد متوفی: 6070019 یازدید: 185
1315 - 1392

علی احمدی منش

کد متوفی: 6070205 یازدید: 199
- 1399/11/24

زینب محمدیان نژاد

کد متوفی: 6079625 یازدید: 204
-

علیرضا گرجیان

کد متوفی: 6081153 یازدید: 185
-

حاج علی امیری فرح آبادی

کد متوفی: 6082708 یازدید: 243
خرداد1311 - اسفند1399

حجت الاسلام مهدی طلابیان

کد متوفی: 6091043 یازدید: 1099
-

محمدعلی امیری

کد متوفی: 6100474 یازدید: 147
1309 - 1385/1/28

محمدعلی امیری

کد متوفی: 6100481 یازدید: 147
- 1385/1/28

محمدعلی امیری

کد متوفی: 6100500 یازدید: 164
- 1385/1/28

محمدعلی امیری

کد متوفی: 6100504 یازدید: 807
- 1385/1/28

مشهدی حمید (منوچهر) باقری کاسگر

کد متوفی: 6101239 یازدید: 203
1354/08/19 - 1396/12/21

شهدای عربخیل

کد متوفی: 6101392 یازدید: 298
-

سلمان محمدی

کد متوفی: 6106346 یازدید: 407
-

علی مختار تقی پور

کد متوفی: 6107757 یازدید: 241
-

سکینه قاطولی

کد متوفی: 6110548 یازدید: 164
1331/01/01 - 1390/01/01

حاج میراقا(سیدقاسم) رمضانیان

کد متوفی: 6115372 یازدید: 643
۱۳۱۰/۶/۲۰ - ۱۳۹۵/۵/۲۶

شهربانو رحیمییان

کد متوفی: 6124117 یازدید: 170
-

مرجان پورعلی

کد متوفی: 6151982 یازدید: 157
1370/08/07 - 1397/05/10

حاجیه کربلاییه سیده سکینه کاری‌پور

کد متوفی: 6155086 یازدید: 149
- 1400/07/09

هاجر خاتون آقاجانی

کد متوفی: 6156577 یازدید: 114
-

نوراله صادقی شرمه

کد متوفی: 6168747 یازدید: 449
- 1400/09/29

سلمان (احمد) حسین پور

کد متوفی: 6174233 یازدید: 196
1362/05/22 - 1400/09/14

مسیب مسیبی

کد متوفی: 6180440 یازدید: 66
1326/04/03 - 1400/05/10

سید نوراله میرافضل

کد متوفی: 6191746 یازدید: 55
1315/05/05 - 1401/01/20

رقیه برارپور

کد متوفی: 6196221 یازدید: 80
-

هما ابراهیمی

کد متوفی: 6196447 یازدید: 84
-

هاجر خاتون (خانم گل) دریایی

کد متوفی: 6198925 یازدید: 68
1311/01/12 - 1399/09/07

حاجیه خانم حکیمه محمودی

کد متوفی: 6202509 یازدید: 68
- 1401/03/19

سکینه دنان

کد متوفی: 6205141 یازدید: 45
-

نرجس خستو

کد متوفی: 6205640 یازدید: 55
1347/08/17 - 1401/04/06

هادی باغبانی جویباری

کد متوفی: 6212847 یازدید: 247
1362/06/15 - 1392/05/28

سیده سلطان ضیاتبار احمدی

کد متوفی: 6214809 یازدید: 198
- 1401/06/10

هاجر یوسف تبار میری

کد متوفی: 6221280 یازدید: 39
- 1401/10/08

هاجر یوسف تبار میری

کد متوفی: 6221281 یازدید: 205
- 1401/10/08

حاج حسین صادقی

کد متوفی: 6223895 یازدید: 73
1291/07/25 - 1393/12/11

حاج کربلایی سیده فاطمه مسلمی

کد متوفی: 6230937 یازدید: 80
1326/02/07 - 1402/01/28

میثم علیجانی

کد متوفی: 6233325 یازدید: 68
-

میثم علیجانی

کد متوفی: 6233327 یازدید: 1798
1366/01/21 - 1396/04/18

سید مظفر میرزاده

کد متوفی: 6233823 یازدید: 291
1310/01/01 - 1397/04/17

قربانعلی علیزاده

کد متوفی: 6233912 یازدید: 39
-

ام البنین آقاجانی

کد متوفی: 6235223 یازدید: 546
1312/10/17 - 1396/05/10

مهندس علی زاهدی

کد متوفی: 6236735 یازدید: 53
-

رجب ابوالقاسمی

کد متوفی: 6237438 یازدید: 99
1334/03/03 - 1401/06/15

رجب ابوالقاسمی

کد متوفی: 6237442 یازدید: 115
1334/03/03 - 1401/06/15

کربلایی رمضان باقریان کاسگری

کد متوفی: 6239541 یازدید: 469
- 1402/07/20

عبدالله مسیبی

کد متوفی: 6242878 یازدید: 48
1301/01/01 - 1402/09/28

سیده فاطمه پوررفیع

کد متوفی: 6249992 یازدید: 6
1332/11/06 - 1396/06/08

سید مظفر میرزاده

کد متوفی: 6252474 یازدید: 30
1310/01/01 - 1397/04/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید