آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بهشهر

احمدعلی قلی نژاد

کد متوفی: 11228 یازدید: 105
-

احمدعلی قلی نژاد

کد متوفی: 11236 یازدید: 111
-

نصیر فرجی فرد

کد متوفی: 15393 یازدید: 124
-

رقیه معلمیان

کد متوفی: 15662 یازدید: 90
-

ام سلیمه باقری

کد متوفی: 15684 یازدید: 143
-

رضا شفاهي

کد متوفی: 16969 یازدید: 125
-

سید ذکریا حسینی

کد متوفی: 17752 یازدید: 101
-

سید عابدین حسینی

کد متوفی: 17759 یازدید: 113
-

طیبه متولیان

کد متوفی: 20384 یازدید: 95
-

درویش محمد ذبیحی

کد متوفی: 27922 یازدید: 129
-

خیرالنساء فلاح

کد متوفی: 27926 یازدید: 104
-

مجمدحسین ذبیحی

کد متوفی: 27929 یازدید: 111
-

لقائیه میرزایی

کد متوفی: 27930 یازدید: 101
-

حاج عيسي كريمخاني

کد متوفی: 28550 یازدید: 145
-

عزت عطائی

کد متوفی: 28694 یازدید: 117
-

محمد عالمی

کد متوفی: 28700 یازدید: 105
-

محمدرضا عالمی

کد متوفی: 28704 یازدید: 113
-

حسن عالمی

کد متوفی: 28708 یازدید: 111
-

موسی جعفری فوتمی

کد متوفی: 28712 یازدید: 110
-

صاحبه جهان جباری

کد متوفی: 28732 یازدید: 102
-

عیسی جعفری فوتمی

کد متوفی: 29108 یازدید: 107
-

ولی الله کاظمی

کد متوفی: 29580 یازدید: 110
-

خورشید اسدپور

کد متوفی: 29587 یازدید: 107
-

میرزا احمد کاظمی و طوبی رضایی

کد متوفی: 29593 یازدید: 114
-

نعمت الله اسدپور

کد متوفی: 29642 یازدید: 108
-

حسین رحمانی خلیلی

کد متوفی: 30613 یازدید: 125
-

حاجیه کلثوم حمزه ای

کد متوفی: 30676 یازدید: 115
-

حاج عباس رحمانی و سیده خانم حسینی

کد متوفی: 30709 یازدید: 157
-

حاج سید علی جبارزاده(جباری)

کد متوفی: 33234 یازدید: 114
-

(هما سابقی)

کد متوفی: 33262 یازدید: 99
-

حاج حسین عزیزپور

کد متوفی: 46643 یازدید: 98
-

حاج حسین و حاجیه زهرا

کد متوفی: 46645 یازدید: 274
-

مرحومه حاجیه مریم توکلی

کد متوفی: 53529 یازدید: 116
-

حاج محمد علی صبوحی نژاد

کد متوفی: 55823 یازدید: 88
-

حاج محمد علی صبوحی نژاد

کد متوفی: 55829 یازدید: 98
-

حاج محمد علی صبوحی نژاد

کد متوفی: 55834 یازدید: 96
-

حاج محمدرضا باقریان

کد متوفی: 56375 یازدید: 110
-

زنده یاد حسین خردمند

کد متوفی: 57130 یازدید: 90
-

حسین خردمند

کد متوفی: 57171 یازدید: 100
-

خدیجه حجتی

کد متوفی: 60378 یازدید: 112
-

مهران وهوشنگ درویشی

کد متوفی: 64416 یازدید: 81
-

رجبعلی غلام زاده عسکری

کد متوفی: 65646 یازدید: 97
-

شعبانعلی قلی پور کوهستانی

کد متوفی: 67859 یازدید: 102
-

محمد کاووسی

کد متوفی: 69342 یازدید: 90
-

جعفر کیمیا

کد متوفی: 70466 یازدید: 101
-

جعفر کیمیا

کد متوفی: 70487 یازدید: 97
-

جعفر کیمیا

کد متوفی: 70500 یازدید: 99
-

سرداران شهید سلیمانی - ییلاقی

کد متوفی: 73325 یازدید: 86
-

حاج سید عباس حسینی متکازینی

کد متوفی: 6001312 یازدید: 132
-

نرگس حسامی رستمی

کد متوفی: 6003966 یازدید: 90
-

محمد علی برادران رستمی

کد متوفی: 6004002 یازدید: 82
-

سید غلام رضا عظیمی ساروی

کد متوفی: 6004010 یازدید: 92
-

لیلا منوچهری

کد متوفی: 6005152 یازدید: 99
-

حاج محمد تقی تقی پور

کد متوفی: 6005156 یازدید: 98
-

قربانعلی ساداتی

کد متوفی: 6007270 یازدید: 123
-

کربلاییه حلیمه خندان

کد متوفی: 6013165 یازدید: 85
-

معصومه زوبین

کد متوفی: 6013293 یازدید: 81
-

معصومه زوبین

کد متوفی: 6013315 یازدید: 171
-

مرحوم محمدجعفر محمدی

کد متوفی: 6019120 یازدید: 83
-

علی اصغر برادران

کد متوفی: 6020714 یازدید: 92
-

حاج شیخ قربان درودی

کد متوفی: 6020740 یازدید: 156
-

فاطمه برادران

کد متوفی: 6020843 یازدید: 111
-

محمدعلی صداقتی

کد متوفی: 6020909 یازدید: 77
-

فخرالدین محمدی

کد متوفی: 6020940 یازدید: 94
-

لیلا نوری

کد متوفی: 6020944 یازدید: 83
-

سید محسن مهدوی و خانم زهرا جعفری

کد متوفی: 6022571 یازدید: 82
-

لیلا رنجبر

کد متوفی: 6025232 یازدید: 91
-

حاج محمد حبیب پور

کد متوفی: 6027444 یازدید: 99
-

رقیه ملکی

کد متوفی: 6027477 یازدید: 78
-

محمود درودی

کد متوفی: 6027674 یازدید: 107
-

حاج محمد زکی

کد متوفی: 6027749 یازدید: 99
-

حاج سید عقیل ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6028625 یازدید: 86
-

جانعلي پرنيان

کد متوفی: 6035822 یازدید: 138
1317/08/19 - 1398/06/17

سید عسگری مصطفوی

کد متوفی: 6036297 یازدید: 83
-

سید عسگری مصطفوی

کد متوفی: 6036325 یازدید: 81
-

سید حسن نبوی

کد متوفی: 6036339 یازدید: 74
-

بهزاد حسن پور

کد متوفی: 6040396 یازدید: 147
-

حاج بابا لِندی

کد متوفی: 6041041 یازدید: 92
-

ام ابیها اُم‌الائمه

کد متوفی: 6042228 یازدید: 75
-

حاجیه سیده فاطمه امینی (متکازینی)

کد متوفی: 6042773 یازدید: 102
-

فاطمه سعدی پور

کد متوفی: 6042855 یازدید: 117
-

سید تقی ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6043058 یازدید: 69
-

سیدتقی ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6043059 یازدید: 68
-

عباس زارع نژاد

کد متوفی: 6043199 یازدید: 125
-

رقیه معلمیان گرجی

کد متوفی: 6044226 یازدید: 80
-

فاطمه دهبندی

کد متوفی: 6044611 یازدید: 71
-

سید اسماعیل محمدی متکازینی

کد متوفی: 6045080 یازدید: 104
-

حاج درویشعلی حسنی

کد متوفی: 6045305 یازدید: 177
1313/05/09 - 1395/09/30

حاج سید اسماعیل محمدی متکازینی

کد متوفی: 6045424 یازدید: 88
-

نرگس مجیدی

کد متوفی: 6046866 یازدید: 80
-

نرگس مجیدی

کد متوفی: 6046881 یازدید: 62
-

حاج شیخ محمد عموزادخلیلی

کد متوفی: 6047600 یازدید: 139
-

علی کریمیان

کد متوفی: 6048015 یازدید: 79
-

محمود تبسمی

کد متوفی: 6048952 یازدید: 84
-

فاطمه دهبندی

کد متوفی: 6049074 یازدید: 73
-

فاطمه دهبندی

کد متوفی: 6049075 یازدید: 72
-

فاطمه دهبندی

کد متوفی: 6049076 یازدید: 84
-

فاطمه دهبندی

کد متوفی: 6049084 یازدید: 76
-

هاجر حسنی

کد متوفی: 6050088 یازدید: 74
-

حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ رحیم درودی

کد متوفی: 6050294 یازدید: 164
1329/07/06 - 1397/10/26

ابراهیم عباس زاده

کد متوفی: 6051009 یازدید: 87
-

حاج نورعلی رضایی

کد متوفی: 6051920 یازدید: 82
-

حاج حسین جان حیدری گرجی

کد متوفی: 6058699 یازدید: 84
۱۳۳۶/۰۶/۰۴ - ۱۳۸۷/۰۵/۱۶

حاج حسین جان حیدری گرجی

کد متوفی: 6058711 یازدید: 96
۱۳۳۶/۰۶/۰۴ - ۱۳۸۷/۰۵/۱۶

یدلله دهبندی و رقیه السادات ساداتی

کد متوفی: 6059087 یازدید: 330
-

عزت‌الله آخوندی

کد متوفی: 6059301 یازدید: 71
-

سید محمد علی خاتمی نژاد

کد متوفی: 6059462 یازدید: 76
1337/08/09 - 1399/04/07

نعیم جعفری تیرتاشی

کد متوفی: 6059707 یازدید: 106
1361/03/04 - 1399/11/01

فاطمه علیزاده

کد متوفی: 6059812 یازدید: 90
. - .

فاطمه علیزاده

کد متوفی: 6059815 یازدید: 78
۰ - ۰

فاطمه علیزاده

کد متوفی: 6059822 یازدید: 77
-

مشهدی رستم احمدی

کد متوفی: 6060407 یازدید: 72
-

بهزاد منصف

کد متوفی: 6066009 یازدید: 118
1348/04/10 - 1399/06/24

مهدی حیدری خلیلی

کد متوفی: 6066280 یازدید: 100
1362/10/16 - 1383/04/23

ام سلیمه شعبانی

کد متوفی: 6067613 یازدید: 70
- ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

حاجیه زهرا پالوده

کد متوفی: 6068454 یازدید: 72
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

علی اکبر جابری

کد متوفی: 6069001 یازدید: 71
1349/11/1 - 1399/11/14

حاج حسین حسین پور

کد متوفی: 6069931 یازدید: 114
8/1/1334 - 9/9/1397

حاجیه هاجر نصیریان

کد متوفی: 6071458 یازدید: 110
-

حوا نادری

کد متوفی: 6071463 یازدید: 74
-

نذذت ادنپهنل

کد متوفی: 6071488 یازدید: 63
تلذادتدت - رررززز

عبدالحسین شکریان زینی

کد متوفی: 6071921 یازدید: 60
. -

عبدالحسین شکریان زینی

کد متوفی: 6071923 یازدید: 84
-

ملوک لباف

کد متوفی: 6075027 یازدید: 75
1314/09/03 - 1398/02/23

قربانعلی ساداتی

کد متوفی: 6077566 یازدید: 110
- ۱۳۶۵/۱۲/۱۲

اکبر یونسی کلاکی

کد متوفی: 6077811 یازدید: 109
1339 - 1366.7.7

رشید خیرخواه

کد متوفی: 6077997 یازدید: 64
-

مجتبی دژپسند

کد متوفی: 6078061 یازدید: 136
1361/6/30 - 1398/12/17

مرحومه ماریه محدث

کد متوفی: 6078104 یازدید: 137
1370/05/28 - 1399/11/26

حاج محمود طالبی

کد متوفی: 6078483 یازدید: 93
-

سمانه احمدی

کد متوفی: 6079942 یازدید: 110
-

مرضیه خادمیان

کد متوفی: 6081232 یازدید: 72
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

مرضیه خادمیان

کد متوفی: 6081246 یازدید: 71
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

مشهدی مرضیه خادمیان

کد متوفی: 6081251 یازدید: 735
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

حاج سیداسماعیل محمدی متکازینی(سیدجبل النوری)

کد متوفی: 6083128 یازدید: 69
1335/03/19 - 1399/10/15

حاج کاوه حیدری و حاجیه مریم معلمی

کد متوفی: 6083248 یازدید: 65
-

ام البنین فلاح اشرفی

کد متوفی: 6083429 یازدید: 91
1946 - 1989/9/26

ام البنین فلاح اشرفی

کد متوفی: 6083431 یازدید: 73
1947 - 1989/9:26

کد متوفی: 6091679 یازدید: 95
-

یاسر عبدی

کد متوفی: 6091687 یازدید: 244
1359/09/01 - 1398/01/10

حاج نورعلی رضایی

کد متوفی: 6093534 یازدید: 159
1313 - 1399/01/18

زهرا اسمعیلی

کد متوفی: 6094794 یازدید: 1253
1337/11/11 - 1399/6/16

کد متوفی: 6096025 یازدید: 77
-

گوهر صیاد

کد متوفی: 6096662 یازدید: 65
-

رضا یخکشی

کد متوفی: 6097701 یازدید: 73
1354/12/4 - 1399

احمد دومهری

کد متوفی: 6098036 یازدید: 199
1373/07/06 - 1500/07/06

مسلم نصیری گرجی

کد متوفی: 6099229 یازدید: 63
1326/1/1 - 1398/2/24

مسلم نصیری گرجی

کد متوفی: 6099235 یازدید: 60
1326/1/1 - 1398/2/24

مسلم نصیری گرجی

کد متوفی: 6099239 یازدید: 314
1326/1/1 - 1398/2/24

غلامعلی گلوردی

کد متوفی: 6099302 یازدید: 73
۰۷/۰۱/۱۳۱۶ -

گوهر صیاد

کد متوفی: 6100219 یازدید: 255
-

حاجیه ننه خانم روشنایی

کد متوفی: 6101207 یازدید: 98
- 1400/01/28

کد متوفی: 6101680 یازدید: 76
-

علی صیاد

کد متوفی: 6101683 یازدید: 77
- 1387،1،29

علی صیاد

کد متوفی: 6101777 یازدید: 71
- 1387/1/29

کد متوفی: 6101779 یازدید: 84
-

قربانعلی اصغرپور

کد متوفی: 6103786 یازدید: 490
1307/12/03 - 1400/2/2

قربانعلی اصغرپور

کد متوفی: 6104949 یازدید: 104
. - .

کد متوفی: 6107646 یازدید: 65
-

حاجیه شهربانو فتحی

کد متوفی: 6107647 یازدید: 116
1313/7/10 - 1391/2/11

مریم هاتفی

کد متوفی: 6108857 یازدید: 90
-

حاج محمدرضا منشی زاده

کد متوفی: 6115854 یازدید: 56
-

سیدمحمدجواد نصیری طالشی

کد متوفی: 6116050 یازدید: 94
- ۱۴۰۰/۲/۱۷

علی اصغر محمد نژاد

کد متوفی: 6124150 یازدید: 49
-

مشهدیه زهرا مسکریان

کد متوفی: 6128002 یازدید: 34
- 1400/04/06

سیما سادات میرزمانی

کد متوفی: 6129941 یازدید: 46
-

حاجیه سیده نساء حسینی پاسندی

کد متوفی: 6130475 یازدید: 1379
1321/02/12 - 1400/04/15

موسی پودینه

کد متوفی: 6133286 یازدید: 114
1318/09/28 - 1400/04/29

علی حسین زاده

کد متوفی: 6137137 یازدید: 210
1354/04/14 - 1378/06/04

شمسی لترگازی

کد متوفی: 6137162 یازدید: 185
1337/10/27 - 1400/05/08

مهندس حامد میرزایی

کد متوفی: 6138485 یازدید: 383
1362/06/24 - 1400/05/19

حاج محمود مهدیان

کد متوفی: 6143178 یازدید: 38
1326/07/20 - 1400/05/24

فاطمه سلمانزاده

کد متوفی: 6143386 یازدید: 362
-

زرين تاج عبدالهي روشن

کد متوفی: 6144859 یازدید: 208
1338/03/01 - 1400/06/03

علی دنیادار رستمی

کد متوفی: 6147532 یازدید: 448
1336/03/16 - 1400/06/11

محمداسمعیل اسمعیل زاده نصیری

کد متوفی: 6147762 یازدید: 25
-

محمداسمعیل اسمعیل زاده نصیری

کد متوفی: 6147765 یازدید: 36
-

کربلایی علی صیاد

کد متوفی: 6150529 یازدید: 23
-

محمدرضا رویائی

کد متوفی: 6151931 یازدید: 206
1339/02/11 - 1364/06/24

مشهدی علی خطیری

کد متوفی: 6155330 یازدید: 31
1309/05/26 - 1400/07/09

زینب معینی خلخالی

کد متوفی: 6156380 یازدید: 215
1334/12/20 - 1400/07/13

رقیه طهماسبی

کد متوفی: 6157318 یازدید: 118
1338/08/05 - 1400/07/16

حاج محمود مبارکی

کد متوفی: 6161828 یازدید: 224
- 1400/08/19

ننه جان شکرایی هادیان شکرایی

کد متوفی: 6165356 یازدید: 16
1316/12/04 - 1372/12/06

سردار محمود کمیلی

کد متوفی: 6165777 یازدید: 15
-

فروغ خلیجستانی

کد متوفی: 6167303 یازدید: 40
- 1400/09/22

شهدای مسجدمهدیه بهشهر

کد متوفی: 6170948 یازدید: 13
-

بانو سلیمه قلی نژاد

کد متوفی: 6171409 یازدید: 7
1308/06/03 - 1399/10/03

سلیمه قلی نژاد

کد متوفی: 6171411 یازدید: 153
1308/06/03 - 1399/10/03

تمامی اموات خوشاب

کد متوفی: 6172819 یازدید: 50
-

چنگیز کریمی خانقاه

کد متوفی: 6174595 یازدید: 13
-

کربلایی حسن کهن روز

کد متوفی: 6176895 یازدید: 302
- 1400/10/29

محمدصالح عموزاد

کد متوفی: 6176902 یازدید: 72
1349/12/01 - 1399/10/22

حدیث عزیز

کد متوفی: 6178912 یازدید: 7
-

سهراب اسكندري

کد متوفی: 6178986 یازدید: 125
1349/11/16 - 1392/11/16

سهراب اسکندری

کد متوفی: 6179004 یازدید: 9
1349/01/14 - 1392/11/16

سهراب اسکندری

کد متوفی: 6179187 یازدید: 12
1349/01/16 - 1392/11/16

صفرعلی تیموری فر

کد متوفی: 6179578 یازدید: 243
1335/05/05 - 1373/02/23

حاجیه خانم سکینه طهماسب پور

کد متوفی: 6180008 یازدید: 734
1328/03/19 - 1400/11/18

محمدحسن حسن زاده

کد متوفی: 6184259 یازدید: 36
1338/09/25 - 1389/04/09

عارفه قنبری عبدالملکی

کد متوفی: 6185727 یازدید: 6
1330/03/10 - 1359/12/15

عارفه عارفه قنبری عبدالملکی

کد متوفی: 6185736 یازدید: 113
1330/06/06 - 1359/12/14

اسماعیل شایگان فر

کد متوفی: 6186303 یازدید: 203
1324/09/12 - 1400/12/11

سیده خانم حسینی

کد متوفی: 6187018 یازدید: 23
- 1383/12/25

یاسر عبدی

کد متوفی: 6189531 یازدید: 15
1359/09/01 - 1398/01/10

محمدتقی اصغرپور

کد متوفی: 6191142 یازدید: 79
1337/02/20 - 1400/04/09

سیده بانو حسینی برمائی

کد متوفی: 6191610 یازدید: 35
1328 - 1354/04/05

موسی پودینه

کد متوفی: 6193048 یازدید: 360
1353/11/01 - 1401/01/23

علی اصغراسلامی و سیده زینب نبوی اسلامی

کد متوفی: 6194836 یازدید: 92
1326/11/20 - 1389/07/04

کریم توبه بالادهی

کد متوفی: 6195468 یازدید: 8
-

مشهدی نجیبه کاردگر

کد متوفی: 6196586 یازدید: 2
-

مژگان میرکتولی

کد متوفی: 6197673 یازدید: 1
-

غلامرضا صداقتی

کد متوفی: 6198038 یازدید: 0
1314/01/05 - 1383/05/23
Loading...

لطفا شکیبا باشید