آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تنکابن

اقدس مجتهدسلیمانی

کد متوفی: 1404 یازدید: 88
-

طاهره نصیری نیکومنش

کد متوفی: 2902 یازدید: 76
-

علینقی جوشانی

کد متوفی: 3131 یازدید: 79
-

حاج ایوب نشتاعلی

کد متوفی: 3624 یازدید: 106
-

رقیه محمدرضابیگی

کد متوفی: 4974 یازدید: 77
-

کمیل هاشمی

کد متوفی: 8024 یازدید: 94
-

دخترم فروغ جان

کد متوفی: 12353 یازدید: 171
-

عبدالغفار رمضان پور

کد متوفی: 12786 یازدید: 64
-

محبوبه اقاخان محلاتی

کد متوفی: 16285 یازدید: 71
-

سمانه شکوهی

کد متوفی: 19296 یازدید: 86
-

مشهدی اصغر گلیج

کد متوفی: 19843 یازدید: 71
-

مهرزاد مهرابیان

کد متوفی: 26141 یازدید: 130
-

معصومه امیرصادقی

کد متوفی: 27415 یازدید: 75
-

صدیقه سرایی

کد متوفی: 30165 یازدید: 74
-

زینب اِزارِی

کد متوفی: 30588 یازدید: 203
-

مَحرَم بانو هدائی

کد متوفی: 31830 یازدید: 69
-

کربلایی حسن موفقی

کد متوفی: 37169 یازدید: 72
-

رمضانعلی شیرودزمانی

کد متوفی: 38090 یازدید: 55
-

اختر حکمت شعار

کد متوفی: 38554 یازدید: 68
-

سید محمد رضا علوی

کد متوفی: 41417 یازدید: 53
-

سید محمدرضا علوی و نصیبه بزرگی

کد متوفی: 41424 یازدید: 59
-

سیدمحمدرضا علوی و نصیبه بزرگی

کد متوفی: 41431 یازدید: 51
-

گل خانم نورعینی

کد متوفی: 41648 یازدید: 58
-

حسین حسن ساجدی

کد متوفی: 41654 یازدید: 58
-

ابوالحسن صمدی و همسر عزیزشان

کد متوفی: 41659 یازدید: 64
-

ثریا اکبری

کد متوفی: 41688 یازدید: 52
-

سکینه عزیزی

کد متوفی: 41707 یازدید: 55
-

سید علی اصغر علوی

کد متوفی: 44435 یازدید: 65
-

سید امین افتخاری افتخاری

کد متوفی: 44649 یازدید: 64
-

زینب قربانعلی زاده

کد متوفی: 44978 یازدید: 230
-

عباس گلیج

کد متوفی: 45461 یازدید: 110
-

عباس گلیج

کد متوفی: 45500 یازدید: 70
-

حشمت اله قربانعلي نژاد

کد متوفی: 45715 یازدید: 93
-

عقیل قنبرهراتی

کد متوفی: 54680 یازدید: 93
-

ایرج قبادپور

کد متوفی: 57094 یازدید: 83
-

ایرج قبادپور

کد متوفی: 57098 یازدید: 69
-

حسین مرادحسینی

کد متوفی: 60349 یازدید: 70
-

مختار رمج محمدی

کد متوفی: 62081 یازدید: 162
-

محمدعلي گودرزي

کد متوفی: 63520 یازدید: 62
-

فاطمه گودرزي

کد متوفی: 63633 یازدید: 58
-

خانم بزرگ يوسف نصيري

کد متوفی: 64963 یازدید: 60
-

محمد علی گودرزی

کد متوفی: 65100 یازدید: 69
-

جابر جارچی

کد متوفی: 65309 یازدید: 113
-

جابر جارچى

کد متوفی: 65320 یازدید: 72
-

جابر جارچی

کد متوفی: 65321 یازدید: 100
-

مصطفی شاهری

کد متوفی: 66595 یازدید: 908
-

حاجیه بانو نصیری وناشی

کد متوفی: 67126 یازدید: 65
-

عباس طالشی

کد متوفی: 69101 یازدید: 59
-

سامان برجی خانی

کد متوفی: 70650 یازدید: 49
-

علی اصغر نیک صفت

کد متوفی: 73462 یازدید: 50
-

حکیمه نیک صفت

کد متوفی: 73539 یازدید: 41
-

میثم گلیج

کد متوفی: 75108 یازدید: 75
-

یحیی گودرزی

کد متوفی: 75630 یازدید: 55
-

عبدالحسین قاسمی

کد متوفی: 78198 یازدید: 124
-

رشید خانی کلوری مقدم

کد متوفی: 800535 یازدید: 46
-

اسحاق صفری

کد متوفی: 6003662 یازدید: 65
-

ابراهیم محسن نژاد

کد متوفی: 6006412 یازدید: 82
-

محمدحسن ملاحسینی

کد متوفی: 6006445 یازدید: 122
-

کربلایی سعید هراتی

کد متوفی: 6006568 یازدید: 46
-

معصومه امیر علیپور

کد متوفی: 6008437 یازدید: 47
-

مریم بهزادی

کد متوفی: 6008454 یازدید: 54
-

احمد کهنی

کد متوفی: 6008464 یازدید: 60
-

علی اکبر امیر علیپور

کد متوفی: 6008473 یازدید: 48
-

محترم اشکوری

کد متوفی: 6008485 یازدید: 52
-

حاجیه سیده عذرا مومنی تنکابنی

کد متوفی: 6010174 یازدید: 96
-

حاج نور محمد دربندی

کد متوفی: 6010800 یازدید: 81
-

روبابه کنارودی(خلعتبری)

کد متوفی: 6013344 یازدید: 90
-

رقیه نشتاحسینی

کد متوفی: 6014528 یازدید: 59
-

محمود کیائی تنکابنی

کد متوفی: 6017816 یازدید: 45
-

حاج علی شاهری

کد متوفی: 6018304 یازدید: 100
-

محمود کیائی تنکابنی

کد متوفی: 6019689 یازدید: 53
-

قربان حسنی

کد متوفی: 6024129 یازدید: 58
-

تهمینه محمود سلطانی

کد متوفی: 6024302 یازدید: 61
-

محمود خاکسار

کد متوفی: 6027686 یازدید: 55
-

مروارید غلامی

کد متوفی: 6027695 یازدید: 49
-

عفت منصورکیائی

کد متوفی: 6029815 یازدید: 52
-

حسین جورابراهیمیان

کد متوفی: 6031907 یازدید: 58
-

نصیر نعیم امینی جیویحطو

کد متوفی: 6032005 یازدید: 61
-

حبيب همتي

کد متوفی: 6032500 یازدید: 65
-

حبيب همتي

کد متوفی: 6032501 یازدید: 64
-

اسمائیل منصوری

کد متوفی: 6033102 یازدید: 69
-

رضاپشتگاه قاسمی

کد متوفی: 6033133 یازدید: 65
-

تاجماه کنارودی

کد متوفی: 6034620 یازدید: 61
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037175 یازدید: 52
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037199 یازدید: 55
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037200 یازدید: 51
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037206 یازدید: 52
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037228 یازدید: 51
-

ابوالقاسم ابوکاظمی امیری

کد متوفی: 6039237 یازدید: 82
-

مریم سلیمی

کد متوفی: 6039282 یازدید: 59
-

یونسعلی حدادی

کد متوفی: 6040137 یازدید: 56
-

موسی تراب زاده

کد متوفی: 6041581 یازدید: 49
-

موسی تراب زاده

کد متوفی: 6041592 یازدید: 233
-

مرصع خلعتبری

کد متوفی: 6043107 یازدید: 88
-

ثریا رنگ آور لنگرودی

کد متوفی: 6043916 یازدید: 88
-

اعتقاد لطفی

کد متوفی: 6044656 یازدید: 63
-

حاج ادریس استادی

کد متوفی: 6044781 یازدید: 76
-

درگذشتگان ازدنیا رفتگان

کد متوفی: 6045660 یازدید: 81
-

امید زندی

کد متوفی: 6046746 یازدید: 65
-

زهرا نیکفرجام

کد متوفی: 6048484 یازدید: 1311
1328/2/11 - 1399/2/25

ولی گلین مقدم

کد متوفی: 6050182 یازدید: 92
-

محمدرضا امینی

کد متوفی: 6051319 یازدید: 57
-

فاطمه الزهرا سلام الله علیها

کد متوفی: 6053990 یازدید: 442
-

علی اکبر قبادپور

کد متوفی: 6054186 یازدید: 59
-

کربلایی مجتبی شهردمی

کد متوفی: 6054783 یازدید: 65
-

خورشید ناجی

کد متوفی: 6054920 یازدید: 47
-

مجید ناظریان

کد متوفی: 6055710 یازدید: 53
1/1/1352 - 1399/6/13

مژده دادور

کد متوفی: 6056991 یازدید: 69
-

Blor o parviz Mogadam o norhosayni

کد متوفی: 6057770 یازدید: 60
-

صمد اشکور کیائی

کد متوفی: 6058072 یازدید: 55
-

عذرا خادمی

کد متوفی: 6059113 یازدید: 49
- 1399/02/27

محمد مرشدی

کد متوفی: 6059292 یازدید: 53
-

صنمبر خلعتبری

کد متوفی: 6060141 یازدید: 60
-

صنمبر خلعتبری

کد متوفی: 6060148 یازدید: 68
-

شکوفه اسماعیلی ثانی

کد متوفی: 6060253 یازدید: 66
- ۲۸ ۱۰ ۹۹

مهرداد میناوند

کد متوفی: 6062862 یازدید: 66
9/9/54 - 9/11/99

بتول علی کندسر

کد متوفی: 6064027 یازدید: 71
-

بهمن صبوری

کد متوفی: 6065693 یازدید: 69
- 1399/11/15

بهمن صبوری

کد متوفی: 6065768 یازدید: 60
- 1399/11/15

بهمن صبوری

کد متوفی: 6065773 یازدید: 67
- 1399/11/15

حاج سيد حسين معافي مدني

کد متوفی: 6065967 یازدید: 63
-

گلگیس ایزک شیریان

کد متوفی: 6068785 یازدید: 39
-

حاج محمدحسین ( خسرو ) رحیمی

کد متوفی: 6071377 یازدید: 511
1321/01/09 - 1398/01/19

پیام سرمدی

کد متوفی: 6072391 یازدید: 51
-

پیام سرمدی

کد متوفی: 6072401 یازدید: 42
-

سيده معصومه دانيالي

کد متوفی: 6072763 یازدید: 48
- 1399/11/28

حاج عبدالله سام خانیان

کد متوفی: 6074202 یازدید: 87
-

فرامرز سام خانیان

کد متوفی: 6074306 یازدید: 60
۱۹۲۰ - ۱۰

اله قلی یعقوبی نژاد

کد متوفی: 6075373 یازدید: 71
1309/06/04 - 1398/12/08

نصیر نعیم امینی

کد متوفی: 6075468 یازدید: 89
-

حاجیه خانم ماه بانو داوطلب

کد متوفی: 6078136 یازدید: 37
-

محمد جواد اهنگریان

کد متوفی: 6079915 یازدید: 267
1369/10/26 - 1399/12/14

بهمن صبوری

کد متوفی: 6080088 یازدید: 61
15/4/1340 - 15/11/1399

حسن جمال امیدی

کد متوفی: 6080330 یازدید: 51
- ۱۷ اسفند۹۹

زینت نجار لشگری

کد متوفی: 6080594 یازدید: 46
. - 1399/6/22

زینت نجار لشگری

کد متوفی: 6080788 یازدید: 46
1327/6/2 - 1399/6/22

زینت‌ نجار لشگری

کد متوفی: 6081477 یازدید: 52
1327/6/2 - 1399/6/21

زینت نجار لشگری

کد متوفی: 6081483 یازدید: 42
1327/6/2 - 1399/6/21

زینت نجار لشگری

کد متوفی: 6081508 یازدید: 99
1327/6/2 - 1399/6/21

حاج ابراهیم جهانشاهی

کد متوفی: 6081814 یازدید: 214
1327/01/02 - 1399/07/06

آمنه مسلمی

کد متوفی: 6091237 یازدید: 57
-

آمنه مسلمی

کد متوفی: 6091241 یازدید: 473
- 1399/12/30

فاطمه (مهتا) عابدی

کد متوفی: 6094041 یازدید: 168
-

علیرضا مهرآزما

کد متوفی: 6094488 یازدید: 760
1321/01/03 - 1400/01/14

محسن قویدل

کد متوفی: 6095717 یازدید: 184
-

محسن قویدل

کد متوفی: 6095721 یازدید: 72
-

حاج حسن جمال امیدی

کد متوفی: 6095890 یازدید: 62
- 17/12/1399

حاج حسن جمال امیدی

کد متوفی: 6095910 یازدید: 582
- 1399/12/17

حسن جمال امیدی

کد متوفی: 6095918 یازدید: 74
1320/1/1 - 1399/12/17

نگار قربانعلی نژاد

کد متوفی: 6096086 یازدید: 492
1322/05/02 - 1400/01/17

مهران فیروزی

کد متوفی: 6096715 یازدید: 1078
1363/8/26 - 99/7/7

محمود خلعتبری

کد متوفی: 6097958 یازدید: 118
- 1400/1/23

امین اله رودگرنشتا

کد متوفی: 6101356 یازدید: 419
۱۳۲۸/۱۲/۱۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

شمسی طالشی

کد متوفی: 6101586 یازدید: 51
1343 - 26/1

سیده زهرا مومنی غنی شمسی

کد متوفی: 6102584 یازدید: 200
- 1400/01/26

تقی اشکانی

کد متوفی: 6103742 یازدید: 188
- 1399/06/23

سید بزرگ منصوری

کد متوفی: 6105224 یازدید: 1468
1314/01/06 - 1400/02/03

کد متوفی: 6105683 یازدید: 53
-

محمدتقی کرجی بانی

کد متوفی: 6105686 یازدید: 249
1329/04/02 - 1400/01/05

طوبی طاهری

کد متوفی: 6111844 یازدید: 365
- 1400/02/14

مريم جير كريمي

کد متوفی: 6113420 یازدید: 73
- 1400/02/17

معصومه نعیم امینی

کد متوفی: 6113781 یازدید: 575
1358/10/5 - 1400/2/18

اسماعیل کمالی

کد متوفی: 6114008 یازدید: 128
-

احمد قربان زاده گنجی

کد متوفی: 6114292 یازدید: 198
1955/10/30 - 2005/09/22

موسی قنبری

کد متوفی: 6115709 یازدید: 39
-

مشهدی اشرف گلین رستمی

کد متوفی: 6117783 یازدید: 170
1942/11/6 - 2020/5/21

مهرداد غفاری

کد متوفی: 6118033 یازدید: 61
1345/06/20 - 1400/02/24

شهربانو گلیج صحرایی

کد متوفی: 6118713 یازدید: 54
1328/08/02 - 1397/06/17

احسان اله روحانی

کد متوفی: 6120436 یازدید: 163
1335/06/07 - 1390/03/09

احسان الله روحانی

کد متوفی: 6120443 یازدید: 52
1335/06/07 - 1390/03/09

بهروز نشتاحسینی

کد متوفی: 6120448 یازدید: 35
-

نصیر نعیم امینی

کد متوفی: 6120860 یازدید: 57
1304/05/12 - 1388/03/28

مرحوم مغفور سید بزرگ پدر شهید سید مرتضی منصوری

کد متوفی: 6123576 یازدید: 40
1314/01/06 - 1400/02/03

محرمعلی اسعدی محرمعلی اسعدی

کد متوفی: 6125681 یازدید: 45
1322/06/01 - 1400/03/26

حاجیه ناظری

کد متوفی: 6125838 یازدید: 216
1314/03/01 - 1400/03/30

خانم ناظری

کد متوفی: 6125858 یازدید: 53
- 1400/03/30

حاج حسن حسنی

کد متوفی: 6126554 یازدید: 115
-

هدایت اله شاه نظری اول

کد متوفی: 6126648 یازدید: 93
1327/01/01 - 1400/04/04

زهرا عارف دوست

کد متوفی: 6129565 یازدید: 337
1376/03/08 - 1397/09/06

سید عبدالعلی معافی مدنی

کد متوفی: 6131043 یازدید: 14
1310 - 1390

توران جمشیدی اوانکی

کد متوفی: 6131474 یازدید: 140
- 1400/04/26

معصومه ازوجی

کد متوفی: 6132185 یازدید: 19
-

ابوالحسن مجدی

کد متوفی: 6132289 یازدید: 97
-

کلثوم خلیفه

کد متوفی: 6132585 یازدید: 82
- 1400/04/30

کلثوم خلیفه

کد متوفی: 6133914 یازدید: 21
- 1400/04/30

محمد سعادتمند

کد متوفی: 6135709 یازدید: 101
1366/02/29 - 1400/04/01

کر بلایی حسین پلهم عباسی

کد متوفی: 6136101 یازدید: 79
1361/05/01 - 1400/05/01

حسین پلهم عباسی

کد متوفی: 6136137 یازدید: 336
-

حسین طلوع سرابی نژاد

کد متوفی: 6136349 یازدید: 26
- 1400

حسین طلوع سرابی نژاد

کد متوفی: 6136355 یازدید: 30
- 1400

حاج اسمعیل نورمشرفی

کد متوفی: 6137642 یازدید: 89
1318/08/09 - 1400/04/22

حاج اسمعیل نور مشرفی

کد متوفی: 6137710 یازدید: 227
1318/08/09 - 1400/04/22

طاهر بخشی

کد متوفی: 6137909 یازدید: 2632
1352 - 1400

حاجیه سیما نحاری

کد متوفی: 6139168 یازدید: 19
1332/04/03 - 1400/05/19

حاج صفر علی فریدی

کد متوفی: 6141430 یازدید: 34
1334/07/17 - 1399/05/27

راویه شعبانی نژاد

کد متوفی: 6144759 یازدید: 64
- 1400/04/29

صديقه ازاري

کد متوفی: 6145922 یازدید: 89
- 1400/06/08

صغری درویش

کد متوفی: 6148452 یازدید: 129
- 1398/06/31

محمّد یزدانی

کد متوفی: 6156291 یازدید: 235
1364 - 1400

محمّد یزدانی

کد متوفی: 6156335 یازدید: 116
1364 - 1400

محمّد یزدانی

کد متوفی: 6156339 یازدید: 10
1364 - 1400

زهره شاهری

کد متوفی: 6156934 یازدید: 31
- 1400/06/17

مسعود مرشدی تنکابنی

کد متوفی: 6157288 یازدید: 14
1330/03/09 - 1400/06/13

غلامرضا کزازی

کد متوفی: 6158128 یازدید: 43
1318/04/02 - 1395/06/16

گل گیس تلیکانی

کد متوفی: 6158205 یازدید: 226
- 1400/07/27

اکرم اخوان کندسری

کد متوفی: 6158342 یازدید: 64
1317/12/17 - 1397/09/21

بلور خلعتبری

کد متوفی: 6160758 یازدید: 143
-

محمد حسن مجدی

کد متوفی: 6162848 یازدید: 1
- 1400/08/30

محمد حسن مجدی

کد متوفی: 6162849 یازدید: 1
- 1400/08/30

محمد حسن مجدی

کد متوفی: 6162859 یازدید: 51
- 1400/08/30

سکینه شمسی

کد متوفی: 6164566 یازدید: 6
1302 - 1377/09/09

حاجیه خانم حمیده هادی چوثری

کد متوفی: 6165560 یازدید: 1
1312/06/01 - 1396/06/02

حاجیه خانم امینی

کد متوفی: 6166353 یازدید: 0
-

مادر عزیزمان حاجیه خانم امینی

کد متوفی: 6166354 یازدید: 15
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید