آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان جویبار

سكينه قرباني

کد متوفی: 1954 یازدید: 286
-

فاطمه زهرا رحیمی

کد متوفی: 7006 یازدید: 379
-

محمد صادق قرایی نژاد

کد متوفی: 20047 یازدید: 255
-

رستمعلی قاسم پور کردکلایی

کد متوفی: 64318 یازدید: 280
-

حاج احمد جوانی

کد متوفی: 74234 یازدید: 294
-

سیده مریم حسن نژاد

کد متوفی: 6004404 یازدید: 222
-

سیده مریم حسن نژاد.

کد متوفی: 6004572 یازدید: 212
-

حاج سيدعسگري هاشمي جويباري

کد متوفی: 6011294 یازدید: 204
-

امیر غفاری لاریمی

کد متوفی: 6018750 یازدید: 230
-

امیر غفاری لاریمی

کد متوفی: 6018757 یازدید: 197
-

امیر غفاری لاریمی

کد متوفی: 6018786 یازدید: 225
-

امیر غفاری لاریمی

کد متوفی: 6018795 یازدید: 460
-

حاج محمد قوی بنیه

کد متوفی: 6021793 یازدید: 236
-

رمضان ظاهری

کد متوفی: 6025972 یازدید: 228
-

مهرداد تقوي

کد متوفی: 6036050 یازدید: 2339
1374/07/03 - 1399/01/29

حاج رجبعلی صمدی سروکلایی

کد متوفی: 6036264 یازدید: 226
-

حاج حسین فقیهی

کد متوفی: 6041214 یازدید: 268
-

صبح گل مدانلو

کد متوفی: 6042837 یازدید: 193
-

صبح گل مدانلو

کد متوفی: 6042846 یازدید: 225
-

کربلایی حسنجان فلاح

کد متوفی: 6057338 یازدید: 185
- 1399/11/01

کربلایی حسنجان فلاح

کد متوفی: 6057349 یازدید: 220
- 1399/11/01

شهدای آستانه سر

کد متوفی: 6058541 یازدید: 197
-

حاج کربلایی عبدالرضا متولی

کد متوفی: 6072304 یازدید: 270
1375/07/07 - 1398/12/28

محمد پرندك

کد متوفی: 6082679 یازدید: 231
-

امیر غفاری لاریمی

کد متوفی: 6100887 یازدید: 443
1368/12/17 - 1399/8/18

حاج رجبعلی یعقوبی جویباری

کد متوفی: 6123074 یازدید: 205
-

حاج میرزا اقاجان میرزانژاد

کد متوفی: 6124292 یازدید: 152
1310/07/03 - 1398/02/28

حسین احمدی سروکلائی

کد متوفی: 6135164 یازدید: 180
- 1400/05/07

مشهدی ننه گل خبازی

کد متوفی: 6139272 یازدید: 166
-

حاج محمدعلی محفوظی

کد متوفی: 6141256 یازدید: 125
-

حاجیه کربلایی سکینه یزدانی

کد متوفی: 6143764 یازدید: 359
1307/05/06 - 1400/06/01

مصطفی تقی زاده

کد متوفی: 6143866 یازدید: 141
1362/04/31 - 1400/05/05

محمد مهدی ارجمند

کد متوفی: 6145384 یازدید: 135
1385/03/16 - 1400/04/10

سیدعلی اکبر قاسمی پطرودی

کد متوفی: 6163504 یازدید: 334
-

سید علی اکبر (مظفرالدین ) قاسمی پطرودی

کد متوفی: 6163708 یازدید: 100
1347/04/02 - 1400/04/01

عبدالله علی پور

کد متوفی: 6176780 یازدید: 512
- 1400/11/01

علی محمد علیزاده

کد متوفی: 6177099 یازدید: 155
- 1400/11/05

شهربانو(گیتی) ضامنی

کد متوفی: 6184396 یازدید: 614
1342/04/02 - 1398/06/30

شمس الله علیزاده

کد متوفی: 6187634 یازدید: 147
1349/06/04 - 1400/06/06

حاجیه خانم سکینه قلی زاده

کد متوفی: 6189620 یازدید: 614
-

میثم بیاتی

کد متوفی: 6189626 یازدید: 25
-

هنگامه بابازاده

کد متوفی: 6192297 یازدید: 41
-

هنگامه بابازاده

کد متوفی: 6192298 یازدید: 31
1386/04/15 - 1399/11/05

حاج حسن وفاطمه قاسمی فرحی

کد متوفی: 6193584 یازدید: 29
-

سلیمه کمالی

کد متوفی: 6196177 یازدید: 50
1331/09/09 - 1401/01/15

علی محبوب

کد متوفی: 6196280 یازدید: 39
1316/03/18 - 1372/06/09

حسین علی قنبری

کد متوفی: 6199846 یازدید: 31
1323/03/03 - 1401/03/03

حاج حسین علی قنبری

کد متوفی: 6199847 یازدید: 172
1323/03/03 - 1401/03/03

دکتر محمد حاجی زاده

کد متوفی: 6203255 یازدید: 427
1367/12/28 - 1400/12/14

سیده سارا صمدیان

کد متوفی: 6214182 یازدید: 58
-

نادر صاحبی

کد متوفی: 6214789 یازدید: 30
1338/01/14 - 1401/06/07

نادر صاحبی

کد متوفی: 6214804 یازدید: 75
1401/01/14 - 1338/06/07

حاج محمد سرمستی

کد متوفی: 6217638 یازدید: 40
-

تقی ایجادی

کد متوفی: 6220466 یازدید: 56
1344/05/12 - 1399/09/24

محمد شاکری

کد متوفی: 6223229 یازدید: 43
-

محمد حاجی زاده

کد متوفی: 6227899 یازدید: 11
1367/12/28 - 1400/12/14
Loading...

لطفا شکیبا باشید