آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان چالوس

غلام رضايي اصل

کد متوفی: 1971 یازدید: 121
-

نبی شمس ناتری

کد متوفی: 2710 یازدید: 276
-

طاهره نصیری نیکومنش

کد متوفی: 3043 یازدید: 111
-

حاج اصغر ،سکینه پیکرستان،توسلی

کد متوفی: 11315 یازدید: 115
-

اسماعیل قره خانی

کد متوفی: 11601 یازدید: 131
-

قاسم مهرعلیان

کد متوفی: 11614 یازدید: 119
-

حاج اژدر کارکر

کد متوفی: 11633 یازدید: 143
-

حاج حجت الله ملاعلی اکبری

کد متوفی: 11760 یازدید: 132
-

مهدی شمس ناتری

کد متوفی: 11805 یازدید: 163
-

علی اکبر جلائی

کد متوفی: 16314 یازدید: 161
-

کلثوم خیری

کد متوفی: 16338 یازدید: 85
-

ساره کیا دلیری

کد متوفی: 22395 یازدید: 110
-

غلامرضا حاجی میرزاقایی یزدی

کد متوفی: 22399 یازدید: 109
-

قربان توکلی

کد متوفی: 22401 یازدید: 110
-

علاالدین کوهستانی

کد متوفی: 24339 یازدید: 111
-

علاالدین کوهستانی

کد متوفی: 24370 یازدید: 154
-

شهید عاشور مقدم

کد متوفی: 24462 یازدید: 119
-

شهید عاشور مقدم

کد متوفی: 24472 یازدید: 112
-

علی اکبر عاشوری

کد متوفی: 24488 یازدید: 127
-

علی اکبر عاشوری

کد متوفی: 24494 یازدید: 79
-

نادر کاویانی

کد متوفی: 24553 یازدید: 111
-

سلمان علی بیگی

کد متوفی: 24756 یازدید: 99
-

جمیله گروسیان

کد متوفی: 24783 یازدید: 117
-

رضا وریج کاظمی

کد متوفی: 28807 یازدید: 95
-

حاج محمد رضا رضاییان

کد متوفی: 33049 یازدید: 116
-

توران بطر لشكناري

کد متوفی: 37876 یازدید: 73
-

توران بطر لشكناري

کد متوفی: 37899 یازدید: 85
-

جمشید نصیری

کد متوفی: 38006 یازدید: 82
-

سلیمه پورقربان

کد متوفی: 38502 یازدید: 70
-

محمد هادی توپا اسفندیاری

کد متوفی: 43160 یازدید: 58
-

محمد پور عبدالله كرمي

کد متوفی: 45981 یازدید: 74
-

بهمن بشکول

کد متوفی: 47289 یازدید: 118
1337/01/01 - 1397/09/07

رقیه آل ابراهیم

کد متوفی: 50170 یازدید: 67
-

جواد نعیمی

کد متوفی: 50237 یازدید: 85
-

رمضانعلی حسین نژاد

کد متوفی: 55009 یازدید: 82
-

حاج صفرعلی بابایی

کد متوفی: 56642 یازدید: 75
-

حاج ابراهیم رهبر

کد متوفی: 58448 یازدید: 80
-

حاج علی کوچکی

کد متوفی: 60508 یازدید: 103
-

کیانوش جفادیده

کد متوفی: 64003 یازدید: 62
-

حسین لطفی خاچکی

کد متوفی: 70733 یازدید: 62
-

مرحومه صدیقه لطفی و سیاه پشت

کد متوفی: 70770 یازدید: 64
-

لطفی و مرحومه صدیقه سیاه پشت

کد متوفی: 70779 یازدید: 61
-

حسین کُجدی نژاد

کد متوفی: 71176 یازدید: 125
-

حسین کُجدی نژاد

کد متوفی: 71195 یازدید: 58
-

حسین کُجدی نژاد

کد متوفی: 71212 یازدید: 66
-

حاج سبحان گل محمدی

کد متوفی: 72235 یازدید: 67
-

حاج سبحان گل محمدی پنجکی

کد متوفی: 72379 یازدید: 67
-

شعیب صادق کوهستانی

کد متوفی: 74390 یازدید: 67
-

مشهدی یوسف گل محمدی

کد متوفی: 800380 یازدید: 59
-

تیمور دلفانیان

کد متوفی: 800736 یازدید: 93
-

حاج سبحان گل محمدی

کد متوفی: 6000538 یازدید: 90
-

کربلایی زهرا ابراهیمی پنجکی

کد متوفی: 6000565 یازدید: 90
-

رسول نازپرور

کد متوفی: 6001377 یازدید: 349
-

حاج سيد مطهر مطهري

کد متوفی: 6002130 یازدید: 74
-

اسکندر انگوران اصغری

کد متوفی: 6003742 یازدید: 107
-

درویشعلی بزرگی

کد متوفی: 6004235 یازدید: 70
-

محمد نادری

کد متوفی: 6008342 یازدید: 57
-

کد متوفی: 6008350 یازدید: 66
-

کد متوفی: 6008354 یازدید: 74
-

حاج محمدمهدی درستکار سرمستانی

کد متوفی: 6009853 یازدید: 71
-

خانوادهای عموئی،علیپور،درستکار .

کد متوفی: 6009938 یازدید: 57
-

حاج محمد فلاح

کد متوفی: 6010031 یازدید: 81
-

ربابه خورسند

کد متوفی: 6010044 یازدید: 58
-

حاج محمد مهدی درستکار سرمستانی

کد متوفی: 6010068 یازدید: 82
-

پرویز درستکارسرمستانی

کد متوفی: 6010129 یازدید: 53
-

کشور ( خاور) حسین عموئی

کد متوفی: 6010177 یازدید: 68
-

کشور ( خاور) حسین عموئی

کد متوفی: 6010205 یازدید: 59
-

شهربانو کرمانی

کد متوفی: 6010525 یازدید: 61
-

حاجیه خانم مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011811 یازدید: 60
-

حاجیه خانم مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011830 یازدید: 67
-

حاجیه مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011930 یازدید: 60
-

حاجیه خانم مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011939 یازدید: 329
-

حاجیه خانم مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011952 یازدید: 88
-

مجتبی توکلی

کد متوفی: 6016655 یازدید: 79
-

سیدعیسی مطهری

کد متوفی: 6017305 یازدید: 71
-

سید عیسی مطهری

کد متوفی: 6017309 یازدید: 80
-

حاج سبحان گل محمدی پنجکی

کد متوفی: 6017929 یازدید: 72
-

مرحومه آسیه آذری۹

کد متوفی: 6018013 یازدید: 66
-

مشهدی لیلا ابراهیمی

کد متوفی: 6018554 یازدید: 72
-

مشهدی ملک آرا گل محمدی

کد متوفی: 6018568 یازدید: 69
-

عباس افشاری

کد متوفی: 6019191 یازدید: 65
-

حاج ایوب نعمت جمشیدی

کد متوفی: 6021324 یازدید: 252
-

کیقباد رودگرپور

کد متوفی: 6021642 یازدید: 101
-

عشرت منصور لکورج

کد متوفی: 6023523 یازدید: 70
-

صاحب سلطان سینکا کریمی

کد متوفی: 6024166 یازدید: 67
-

خلیل جمشیدی

کد متوفی: 6024532 یازدید: 75
-

علی کیاپاشا

کد متوفی: 6024900 یازدید: 71
-

علی کیاپاشا

کد متوفی: 6024901 یازدید: 73
-

رضی دلفان همتی

کد متوفی: 6025383 یازدید: 67
-

امید علی قنبری

کد متوفی: 6026437 یازدید: 69
-

امید علی قنبری بمانی حبیب پور

کد متوفی: 6026449 یازدید: 92
-

امید علی قنبری و بمانی حبیب پور

کد متوفی: 6026468 یازدید: 84
-

مشهدی محمد آل ابراهیم

کد متوفی: 6027275 یازدید: 78
-

علی قنبری

کد متوفی: 6028023 یازدید: 71
-

خاا تاا

کد متوفی: 6028836 یازدید: 81
-

خدیجه میردار هریجانی

کد متوفی: 6031235 یازدید: 71
-

حوا نقیبی

کد متوفی: 6033685 یازدید: 78
-

علی اکبر حسین عموئی رضا محله

کد متوفی: 6033748 یازدید: 98
-

علی اکبر حسین عموئی رضا محله

کد متوفی: 6033766 یازدید: 79
-

علی اکبر حسین عموئی رضا محله

کد متوفی: 6033772 یازدید: 70
-

علی اکبر حسین عموئی رضا محله

کد متوفی: 6033775 یازدید: 73
-

محمد جواد بحرینی

کد متوفی: 6034351 یازدید: 84
-

عبدالله گودرزی نیا

کد متوفی: 6035340 یازدید: 125
-

محمد میردار مکاری

کد متوفی: 6035392 یازدید: 77
-

نوربخش الیکایی

کد متوفی: 6039366 یازدید: 72
-

سیدشعبان میرنورالهی

کد متوفی: 6040263 یازدید: 62
-

زینب رضایی

کد متوفی: 6041395 یازدید: 94
-

محمود یعقوبی

کد متوفی: 6041993 یازدید: 59
-

پروانه سولقانی

کد متوفی: 6043414 یازدید: 59
-

سیما مرادمند

کد متوفی: 6045413 یازدید: 71
-

علی زمانی فرد

کد متوفی: 6045786 یازدید: 58
-

محمد حسین زندی

کد متوفی: 6046774 یازدید: 118
-

عین الله باروج کیاکلایی

کد متوفی: 6047240 یازدید: 71
-

مهران (مهدی ) کوهستان نجفی

کد متوفی: 6048535 یازدید: 71
-

مهران (مهدی) کوهستان نجفی

کد متوفی: 6048537 یازدید: 59
-

مهران (مهدی ) کوهستان نجفی

کد متوفی: 6048543 یازدید: 68
-

مهران (مهدی) کوهستان نجفی

کد متوفی: 6048568 یازدید: 75
-

علی اصغر آقاجان پور پاشا

کد متوفی: 6054421 یازدید: 98
-

صغری لشگایی

کد متوفی: 6055206 یازدید: 102
-

صغری لشگائی

کد متوفی: 6055224 یازدید: 93
-

حسن سلیمانی

کد متوفی: 6057854 یازدید: 85
۱۳۷۲ - ۱۳۹۷

حسن سلیمانی

کد متوفی: 6057867 یازدید: 79
-

حسن سلیمانی

کد متوفی: 6057873 یازدید: 70
-

بلور و پرویز مقدم و نورحسینی

کد متوفی: 6057894 یازدید: 75
10.11.1325 - 3.10.1397

صمد عبادی

کد متوفی: 6060881 یازدید: 154
46/03/01 - 65/11/07

رستم پولادی

کد متوفی: 6062899 یازدید: 74
-

حاجیه خانم سیما زارع

کد متوفی: 6066232 یازدید: 60
- 1399/11/10

آقای محمد و حسین شعبانی

کد متوفی: 6068148 یازدید: 99
-

جاوید صادقی نیچکوهی

کد متوفی: 6068225 یازدید: 89
- 1398/11/23

حسین حسین عموئی (فرنام)

کد متوفی: 6069298 یازدید: 75
۱۳۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

عباس نیری پسند لنگرودی

کد متوفی: 6070300 یازدید: 56
1308/04/04 - 1389/04/11

صراحی یعقوبی لیاسی

کد متوفی: 6070309 یازدید: 63
1325/05/03 - 1393/06/19

فرهاد نیری پسند لنگرودی

کد متوفی: 6070345 یازدید: 69
1342/02/02 - 1363/04/28

صغرا داودی

کد متوفی: 6072730 یازدید: 72
1313 - 1399/11/30

حاج على ردائى

کد متوفی: 6074040 یازدید: 97
١٣٢٨/١/١٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٢

ربابه نفرزاده

کد متوفی: 6074328 یازدید: 70
-

حسین آل ابراهیم

کد متوفی: 6075022 یازدید: 74
-

محمد حسین قاسمی

کد متوفی: 6075560 یازدید: 64
۰۸/۰۹/۱۳۰۷ - ۱۱/۴/۹۲

محمد حسین قاسمی

کد متوفی: 6075579 یازدید: 508
۱۳۰۷/۰۹/۰۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

بی بی خانم ناریانی

کد متوفی: 6076971 یازدید: 68
- ۹۹.۱۲.۹

بی بی خانم ناریانی

کد متوفی: 6076975 یازدید: 69
-

بی بی خانم ناریانی

کد متوفی: 6076978 یازدید: 70
- ۹۹.۱۲.۹

بی بی خانم ناریانی

کد متوفی: 6076979 یازدید: 79
- ۹۹.۱۲.۹

مينو(خديجه) انگورج تقوي

کد متوفی: 6080123 یازدید: 73
١٣٤٠/٠٢/٠١ - ١٣٩٩/١٢/٢٢

معصومه داوودی

کد متوفی: 6081907 یازدید: 176
-

حاج عباس رمضانی

کد متوفی: 6083530 یازدید: 66
-

حاج عباس رمضانی

کد متوفی: 6083536 یازدید: 66
-

حاج عباس رمضانی

کد متوفی: 6083552 یازدید: 73
- 1398

صفرعلی حقایقی

کد متوفی: 6091121 یازدید: 537
- 1399/12/30

دکتر حبیب رضا گلپور

کد متوفی: 6091774 یازدید: 176
-

حاجیه آسیه احمدی کمرپشتی

کد متوفی: 6094703 یازدید: 862
-

عبدالعظیم خزایی

کد متوفی: 6094739 یازدید: 542
- 1400/1/13

محمد علی بهنام فرد

کد متوفی: 6095211 یازدید: 228
1327/10/22 - 1400/01/15

اصغر ضیائی

کد متوفی: 6095261 یازدید: 74
1314/09/24 - 1399/02/04

اصغر ضیائی

کد متوفی: 6095264 یازدید: 77
1314/09/24 - 1399/02/04

کد متوفی: 6095268 یازدید: 78
-

حاج اصغر ضیائی

کد متوفی: 6096376 یازدید: 315
1314/09/24 - 1399/02/04

حاج اصغر ضیائی

کد متوفی: 6096385 یازدید: 90
1314/09/24 - 1399/02/04

رقیه ال ابراهیم و تقی نعیمی

کد متوفی: 6099083 یازدید: 111
۱۳۱۸/۸/۹ - ۱۳۹۹/۱/۲۷

میهقتبتب نینینیب

کد متوفی: 6101896 یازدید: 71
8827 - 1992

كربلايي علي ساعدي

کد متوفی: 6102759 یازدید: 120
- 1400/01/27

خلیل جمشیدی

کد متوفی: 6103599 یازدید: 78
1345.6.6 - 1399.9.29

مهدی محمدی فیروز

کد متوفی: 6104824 یازدید: 248
1372/08/24 - 1396/02/22

حسین بهینه

کد متوفی: 6109027 یازدید: 225
۱۳۱۸ - ۱۴۰۰/۲/۸

حاج محسن بزرگ مقام

کد متوفی: 6115053 یازدید: 609
1327 - 23/2/1398

محسن بزرگمقام

کد متوفی: 6115117 یازدید: 43
1327 - 1398

بانو صغری الکایی

کد متوفی: 6115713 یازدید: 47
-

صغری الکائی بهجتی

کد متوفی: 6115926 یازدید: 86
-

زمرد شریفی

کد متوفی: 6116654 یازدید: 71
-

خدیجه ابراهیم نژاد شلمانی

کد متوفی: 6121560 یازدید: 110
-

رقیه ذوالفقاری

کد متوفی: 6121636 یازدید: 36
-

بانو شمسی‌جهان خلیلی

کد متوفی: 6122389 یازدید: 140
-

لیلا کیا

کد متوفی: 6128739 یازدید: 222
- 1400/04/14

حاج ابوالحسن سرشار

کد متوفی: 6128817 یازدید: 1238
1342/06/05 - 1400/04/10

حنیفه توپااسفندیاری

کد متوفی: 6131449 یازدید: 51
1306 - 1388/04/26

علی کشاورز لشکناری

کد متوفی: 6132398 یازدید: 30
-

محمد نعمتی

کد متوفی: 6132461 یازدید: 310
1331/07/18 - 1400/03/23

حسین مرادی

کد متوفی: 6132985 یازدید: 25
-

فرضعلی کرمی

کد متوفی: 6133176 یازدید: 23
1321/01/20 - 1399/01/24

شهلا سام

کد متوفی: 6136476 یازدید: 78
- 1394/11/06

قربانعلی رزاقی

کد متوفی: 6138754 یازدید: 194
1336/11/01 - 1400/04/16

منوچهر پور رحمانی

کد متوفی: 6140168 یازدید: 79
1360/06/28 - 1400/05/23

مهناز میار کیانی

کد متوفی: 6146065 یازدید: 58
-

کربلائیه فرخ لقاء غلام قاسمی

کد متوفی: 6146069 یازدید: 85
-

حاج یزدان قلی میار کیانی

کد متوفی: 6146080 یازدید: 84
-

حاج محمد آقای حسین زاده

کد متوفی: 6146336 یازدید: 60
- 1400/06/09

فردوس ( علی اصغر) اعظم پور

کد متوفی: 6147340 یازدید: 489
- 1400/06/11

مصطفی بخشی

کد متوفی: 6147384 یازدید: 151
1359/02/24 - 1400/06/02

امیر حسین سلیمی منصور

کد متوفی: 6147431 یازدید: 69
1379/01/12 - 1396/11/19

نوراله قاسمی

کد متوفی: 6149607 یازدید: 327
-

نوراله قاسمی

کد متوفی: 6149612 یازدید: 14
-

حاج محمود زارع زاده مهریزی

کد متوفی: 6150200 یازدید: 19
1327/01/02 - 1399/07/04

محمدرضا اباذری

کد متوفی: 6152106 یازدید: 30
-

فاطمه زال نژاد

کد متوفی: 6156522 یازدید: 331
1331 - 1400/07/17

رضا کریمی طاهری

کد متوفی: 6160155 یازدید: 7
-

خلیل جمشیدی

کد متوفی: 6160731 یازدید: 2
-

محمدسعید حیدرپور

کد متوفی: 6162396 یازدید: 1
1372/10/16 - 1400/07/06

محمّد سعید حیدرپور

کد متوفی: 6162398 یازدید: 101
1372/10/16 - 1400/07/06
Loading...

لطفا شکیبا باشید