آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان چالوس

غلام رضايي اصل

کد متوفی: 1971 یازدید: 190
-

نبی شمس ناتری

کد متوفی: 2710 یازدید: 375
-

طاهره نصیری نیکومنش

کد متوفی: 3043 یازدید: 146
-

حاج اصغر ،سکینه پیکرستان،توسلی

کد متوفی: 11315 یازدید: 149
-

اسماعیل قره خانی

کد متوفی: 11601 یازدید: 183
-

قاسم مهرعلیان

کد متوفی: 11614 یازدید: 192
-

حاج اژدر کارکر

کد متوفی: 11633 یازدید: 247
-

حاج حجت الله ملاعلی اکبری

کد متوفی: 11760 یازدید: 200
-

مهدی شمس ناتری

کد متوفی: 11805 یازدید: 278
-

علی اکبر جلائی

کد متوفی: 16314 یازدید: 286
-

کلثوم خیری

کد متوفی: 16338 یازدید: 112
-

ساره کیا دلیری

کد متوفی: 22395 یازدید: 147
-

غلامرضا حاجی میرزاقایی یزدی

کد متوفی: 22399 یازدید: 148
-

قربان توکلی

کد متوفی: 22401 یازدید: 219
-

علاالدین کوهستانی

کد متوفی: 24339 یازدید: 185
-

علاالدین کوهستانی

کد متوفی: 24370 یازدید: 267
-

شهید عاشور مقدم

کد متوفی: 24462 یازدید: 167
-

شهید عاشور مقدم

کد متوفی: 24472 یازدید: 151
-

علی اکبر عاشوری

کد متوفی: 24488 یازدید: 227
-

علی اکبر عاشوری

کد متوفی: 24494 یازدید: 118
-

نادر کاویانی

کد متوفی: 24553 یازدید: 157
-

سلمان علی بیگی

کد متوفی: 24756 یازدید: 125
-

جمیله گروسیان

کد متوفی: 24783 یازدید: 145
-

رضا وریج کاظمی

کد متوفی: 28807 یازدید: 136
-

حاج محمد رضا رضاییان

کد متوفی: 33049 یازدید: 161
-

توران بطر لشكناري

کد متوفی: 37876 یازدید: 99
-

توران بطر لشكناري

کد متوفی: 37899 یازدید: 117
-

جمشید نصیری

کد متوفی: 38006 یازدید: 134
-

سلیمه پورقربان

کد متوفی: 38502 یازدید: 96
-

محمد هادی توپا اسفندیاری

کد متوفی: 43160 یازدید: 78
-

محمد پور عبدالله كرمي

کد متوفی: 45981 یازدید: 105
-

بهمن بشکول

کد متوفی: 47289 یازدید: 153
1337/01/01 - 1397/09/07

رقیه آل ابراهیم

کد متوفی: 50170 یازدید: 83
-

جواد نعیمی

کد متوفی: 50237 یازدید: 103
-

رمضانعلی حسین نژاد

کد متوفی: 55009 یازدید: 123
-

حاج صفرعلی بابایی

کد متوفی: 56642 یازدید: 103
-

حاج ابراهیم رهبر

کد متوفی: 58448 یازدید: 105
-

حاج علی کوچکی

کد متوفی: 60508 یازدید: 165
-

کیانوش جفادیده

کد متوفی: 64003 یازدید: 84
-

حسین لطفی خاچکی

کد متوفی: 70733 یازدید: 83
-

مرحومه صدیقه لطفی و سیاه پشت

کد متوفی: 70770 یازدید: 87
-

لطفی و مرحومه صدیقه سیاه پشت

کد متوفی: 70779 یازدید: 82
-

حسین کُجدی نژاد

کد متوفی: 71176 یازدید: 142
-

حسین کُجدی نژاد

کد متوفی: 71195 یازدید: 74
-

حسین کُجدی نژاد

کد متوفی: 71212 یازدید: 85
-

حاج سبحان گل محمدی

کد متوفی: 72235 یازدید: 82
-

حاج سبحان گل محمدی پنجکی

کد متوفی: 72379 یازدید: 86
-

شعیب صادق کوهستانی

کد متوفی: 74390 یازدید: 85
-

مشهدی یوسف گل محمدی

کد متوفی: 800380 یازدید: 72
-

تیمور دلفانیان

کد متوفی: 800736 یازدید: 109
-

حاج سبحان گل محمدی

کد متوفی: 6000538 یازدید: 130
-

کربلایی زهرا ابراهیمی پنجکی

کد متوفی: 6000565 یازدید: 118
-

رسول نازپرور

کد متوفی: 6001377 یازدید: 385
-

حاج سيد مطهر مطهري

کد متوفی: 6002130 یازدید: 93
-

اسکندر انگوران اصغری

کد متوفی: 6003742 یازدید: 137
-

درویشعلی بزرگی

کد متوفی: 6004235 یازدید: 95
-

محمد نادری

کد متوفی: 6008342 یازدید: 73
-

کد متوفی: 6008350 یازدید: 78
-

کد متوفی: 6008354 یازدید: 90
-

حاج محمدمهدی درستکار سرمستانی

کد متوفی: 6009853 یازدید: 88
-

خانوادهای عموئی،علیپور،درستکار .

کد متوفی: 6009938 یازدید: 81
-

حاج محمد فلاح

کد متوفی: 6010031 یازدید: 96
-

ربابه خورسند

کد متوفی: 6010044 یازدید: 75
-

حاج محمد مهدی درستکار سرمستانی

کد متوفی: 6010068 یازدید: 98
-

پرویز درستکارسرمستانی

کد متوفی: 6010129 یازدید: 68
-

کشور ( خاور) حسین عموئی

کد متوفی: 6010177 یازدید: 93
-

کشور ( خاور) حسین عموئی

کد متوفی: 6010205 یازدید: 85
-

شهربانو کرمانی

کد متوفی: 6010525 یازدید: 93
-

حاجیه خانم مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011811 یازدید: 78
-

حاجیه خانم مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011830 یازدید: 89
-

حاجیه مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011930 یازدید: 79
-

حاجیه خانم مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011939 یازدید: 346
-

حاجیه خانم مینو الیاسی مصباحی

کد متوفی: 6011952 یازدید: 107
-

مجتبی توکلی

کد متوفی: 6016655 یازدید: 108
-

سیدعیسی مطهری

کد متوفی: 6017305 یازدید: 91
-

سید عیسی مطهری

کد متوفی: 6017309 یازدید: 105
-

حاج سبحان گل محمدی پنجکی

کد متوفی: 6017929 یازدید: 90
-

مرحومه آسیه آذری۹

کد متوفی: 6018013 یازدید: 98
-

مشهدی لیلا ابراهیمی

کد متوفی: 6018554 یازدید: 90
-

مشهدی ملک آرا گل محمدی

کد متوفی: 6018568 یازدید: 88
-

عباس افشاری

کد متوفی: 6019191 یازدید: 86
-

حاج ایوب نعمت جمشیدی

کد متوفی: 6021324 یازدید: 415
-

کیقباد رودگرپور

کد متوفی: 6021642 یازدید: 134
-

عشرت منصور لکورج

کد متوفی: 6023523 یازدید: 87
-

صاحب سلطان سینکا کریمی

کد متوفی: 6024166 یازدید: 83
-

خلیل جمشیدی

کد متوفی: 6024532 یازدید: 94
-

علی کیاپاشا

کد متوفی: 6024900 یازدید: 93
-

علی کیاپاشا

کد متوفی: 6024901 یازدید: 93
-

رضی دلفان همتی

کد متوفی: 6025383 یازدید: 92
-

امید علی قنبری

کد متوفی: 6026437 یازدید: 82
-

امید علی قنبری بمانی حبیب پور

کد متوفی: 6026449 یازدید: 109
-

امید علی قنبری و بمانی حبیب پور

کد متوفی: 6026468 یازدید: 104
-

مشهدی محمد آل ابراهیم

کد متوفی: 6027275 یازدید: 101
-

خاا تاا

کد متوفی: 6028836 یازدید: 124
-

خدیجه میردار هریجانی

کد متوفی: 6031235 یازدید: 90
-

حوا نقیبی

کد متوفی: 6033685 یازدید: 99
-

علی اکبر حسین عموئی رضا محله

کد متوفی: 6033748 یازدید: 126
-

علی اکبر حسین عموئی رضا محله

کد متوفی: 6033766 یازدید: 92
-

علی اکبر حسین عموئی رضا محله

کد متوفی: 6033772 یازدید: 85
-

علی اکبر حسین عموئی رضا محله

کد متوفی: 6033775 یازدید: 88
-

محمد جواد بحرینی

کد متوفی: 6034351 یازدید: 110
-

عبدالله گودرزی نیا

کد متوفی: 6035340 یازدید: 179
-

محمد میردار مکاری

کد متوفی: 6035392 یازدید: 95
-

نوربخش الیکایی

کد متوفی: 6039366 یازدید: 90
-

سیدشعبان میرنورالهی

کد متوفی: 6040263 یازدید: 80
-

زینب رضایی

کد متوفی: 6041395 یازدید: 118
-

محمود یعقوبی

کد متوفی: 6041993 یازدید: 77
-

پروانه سولقانی

کد متوفی: 6043414 یازدید: 82
-

سیما مرادمند

کد متوفی: 6045413 یازدید: 89
-

علی زمانی فرد

کد متوفی: 6045786 یازدید: 88
-

محمد حسین زندی

کد متوفی: 6046774 یازدید: 146
-

عین الله باروج کیاکلایی

کد متوفی: 6047240 یازدید: 91
-

مهران (مهدی ) کوهستان نجفی

کد متوفی: 6048535 یازدید: 98
-

مهران (مهدی) کوهستان نجفی

کد متوفی: 6048537 یازدید: 82
-

مهران (مهدی ) کوهستان نجفی

کد متوفی: 6048543 یازدید: 92
-

مهران (مهدی) کوهستان نجفی

کد متوفی: 6048568 یازدید: 95
-

علی اصغر آقاجان پور پاشا

کد متوفی: 6054421 یازدید: 121
-

صغری لشگایی

کد متوفی: 6055206 یازدید: 123
-

صغری لشگائی

کد متوفی: 6055224 یازدید: 112
-

بمانی حبیب پور و شهید علی قنبری

کد متوفی: 6057283 یازدید: 55
-

حسن سلیمانی

کد متوفی: 6057854 یازدید: 108
۱۳۷۲ - ۱۳۹۷

حسن سلیمانی

کد متوفی: 6057867 یازدید: 102
-

حسن سلیمانی

کد متوفی: 6057873 یازدید: 91
-

بلور و پرویز مقدم و نورحسینی

کد متوفی: 6057894 یازدید: 103
10.11.1325 - 3.10.1397

صمد عبادی

کد متوفی: 6060881 یازدید: 186
46/03/01 - 65/11/07

رستم پولادی

کد متوفی: 6062899 یازدید: 97
-

حاجیه خانم سیما زارع

کد متوفی: 6066232 یازدید: 78
- 1399/11/10

آقای محمد و حسین شعبانی

کد متوفی: 6068148 یازدید: 116
-

جاوید صادقی نیچکوهی

کد متوفی: 6068225 یازدید: 103
- 1398/11/23

حسین حسین عموئی (فرنام)

کد متوفی: 6069298 یازدید: 98
۱۳۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

عباس نیری پسند لنگرودی

کد متوفی: 6070300 یازدید: 73
1308/04/04 - 1389/04/11

صراحی یعقوبی لیاسی

کد متوفی: 6070309 یازدید: 83
1325/05/03 - 1393/06/19

فرهاد نیری پسند لنگرودی

کد متوفی: 6070345 یازدید: 102
1342/02/02 - 1363/04/28

صغرا داودی

کد متوفی: 6072730 یازدید: 100
1313 - 1399/11/30

حاج على ردائى

کد متوفی: 6074040 یازدید: 124
١٣٢٨/١/١٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٢

ربابه نفرزاده

کد متوفی: 6074328 یازدید: 89
-

حسین آل ابراهیم

کد متوفی: 6075022 یازدید: 95
-

محمد حسین قاسمی

کد متوفی: 6075560 یازدید: 80
۰۸/۰۹/۱۳۰۷ - ۱۱/۴/۹۲

محمد حسین قاسمی

کد متوفی: 6075579 یازدید: 534
۱۳۰۷/۰۹/۰۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

بی بی خانم ناریانی

کد متوفی: 6076971 یازدید: 90
- ۹۹.۱۲.۹

بی بی خانم ناریانی

کد متوفی: 6076975 یازدید: 92
-

بی بی خانم ناریانی

کد متوفی: 6076978 یازدید: 92
- ۹۹.۱۲.۹

بی بی خانم ناریانی

کد متوفی: 6076979 یازدید: 103
- ۹۹.۱۲.۹

مينو(خديجه) انگورج تقوي

کد متوفی: 6080123 یازدید: 92
١٣٤٠/٠٢/٠١ - ١٣٩٩/١٢/٢٢

معصومه داوودی

کد متوفی: 6081907 یازدید: 190
-

حاج عباس رمضانی

کد متوفی: 6083530 یازدید: 77
-

حاج عباس رمضانی

کد متوفی: 6083536 یازدید: 82
-

حاج عباس رمضانی

کد متوفی: 6083552 یازدید: 84
- 1398

صفرعلی حقایقی

کد متوفی: 6091121 یازدید: 605
- 1399/12/30

دکتر حبیب رضا گلپور

کد متوفی: 6091774 یازدید: 226
-

حاجیه آسیه احمدی کمرپشتی

کد متوفی: 6094703 یازدید: 884
-

عبدالعظیم خزایی

کد متوفی: 6094739 یازدید: 605
- 1400/1/13

محمد علی بهنام فرد

کد متوفی: 6095211 یازدید: 274
1327/10/22 - 1400/01/15

اصغر ضیائی

کد متوفی: 6095261 یازدید: 99
1314/09/24 - 1399/02/04

اصغر ضیائی

کد متوفی: 6095264 یازدید: 94
1314/09/24 - 1399/02/04

کد متوفی: 6095268 یازدید: 89
-

حاج اصغر ضیائی

کد متوفی: 6096376 یازدید: 331
1314/09/24 - 1399/02/04

حاج اصغر ضیائی

کد متوفی: 6096385 یازدید: 106
1314/09/24 - 1399/02/04

رقیه ال ابراهیم و تقی نعیمی

کد متوفی: 6099083 یازدید: 127
۱۳۱۸/۸/۹ - ۱۳۹۹/۱/۲۷

میهقتبتب نینینیب

کد متوفی: 6101896 یازدید: 82
8827 - 1992

كربلايي علي ساعدي

کد متوفی: 6102759 یازدید: 135
- 1400/01/27

خلیل جمشیدی

کد متوفی: 6103599 یازدید: 90
1345.6.6 - 1399.9.29

مهدی محمدی فیروز

کد متوفی: 6104824 یازدید: 272
1372/08/24 - 1396/02/22

حسین بهینه

کد متوفی: 6109027 یازدید: 239
۱۳۱۸ - ۱۴۰۰/۲/۸

حاج محسن بزرگ مقام

کد متوفی: 6115053 یازدید: 651
1327 - 23/2/1398

محسن بزرگمقام

کد متوفی: 6115117 یازدید: 53
1327 - 1398

بانو صغری الکایی

کد متوفی: 6115713 یازدید: 60
-

صغری الکائی بهجتی

کد متوفی: 6115926 یازدید: 101
-

زمرد شریفی

کد متوفی: 6116654 یازدید: 94
-

خدیجه ابراهیم نژاد شلمانی

کد متوفی: 6121560 یازدید: 128
-

رقیه ذوالفقاری

کد متوفی: 6121636 یازدید: 49
-

بانو شمسی‌جهان خلیلی

کد متوفی: 6122389 یازدید: 153
-

لیلا کیا

کد متوفی: 6128739 یازدید: 258
- 1400/04/14

حاج ابوالحسن سرشار

کد متوفی: 6128817 یازدید: 1579
1342/06/05 - 1400/04/10

حنیفه توپااسفندیاری

کد متوفی: 6131449 یازدید: 65
1306 - 1388/04/26

علی کشاورز لشکناری

کد متوفی: 6132398 یازدید: 45
-

محمد نعمتی

کد متوفی: 6132461 یازدید: 321
1331/07/18 - 1400/03/23

حسین مرادی

کد متوفی: 6132985 یازدید: 41
-

فرضعلی کرمی

کد متوفی: 6133176 یازدید: 37
1321/01/20 - 1399/01/24

شهلا سام

کد متوفی: 6136476 یازدید: 100
- 1394/11/06

قربانعلی رزاقی

کد متوفی: 6138754 یازدید: 211
1336/11/01 - 1400/04/16

منوچهر پور رحمانی

کد متوفی: 6140168 یازدید: 102
1360/06/28 - 1400/05/23

مهناز میار کیانی

کد متوفی: 6146065 یازدید: 70
-

کربلائیه فرخ لقاء غلام قاسمی

کد متوفی: 6146069 یازدید: 94
-

حاج یزدان قلی میار کیانی

کد متوفی: 6146080 یازدید: 103
-

حاج محمد آقای حسین زاده

کد متوفی: 6146336 یازدید: 72
- 1400/06/09

فردوس ( علی اصغر) اعظم پور

کد متوفی: 6147340 یازدید: 547
- 1400/06/11

مصطفی بخشی

کد متوفی: 6147384 یازدید: 165
1359/02/24 - 1400/06/02

امیر حسین سلیمی منصور

کد متوفی: 6147431 یازدید: 80
1379/01/12 - 1396/11/19

نوراله قاسمی

کد متوفی: 6149607 یازدید: 346
-

نوراله قاسمی

کد متوفی: 6149612 یازدید: 26
-

حاج محمود زارع زاده مهریزی

کد متوفی: 6150200 یازدید: 54
1327/01/02 - 1399/07/04

محمدرضا اباذری

کد متوفی: 6152106 یازدید: 37
-

فاطمه زال نژاد

کد متوفی: 6156522 یازدید: 370
1331 - 1400/07/17

رضا کریمی طاهری

کد متوفی: 6160155 یازدید: 19
-

خلیل جمشیدی

کد متوفی: 6160731 یازدید: 14
-

محمدسعید حیدرپور

کد متوفی: 6162396 یازدید: 12
1372/10/16 - 1400/07/06

محمّد سعید حیدرپور

کد متوفی: 6162398 یازدید: 408
1372/10/16 - 1400/07/06

نذری پاشا

کد متوفی: 6166550 یازدید: 13
- 1396/09/20

محمدرضا لزرقدیری

کد متوفی: 6167469 یازدید: 67
-

شهید علی قنبری/جعفر قربانپور Sadat

کد متوفی: 6173246 یازدید: 76
-

افراسیاب قاسمی

کد متوفی: 6174049 یازدید: 9
- 1400/10/18

محمد وریج کاظمی

کد متوفی: 6177578 یازدید: 97
1339/06/01 - 1398/07/15

محمد وریج کاظمی

کد متوفی: 6177587 یازدید: 3
-

نصرت رزوان

کد متوفی: 6180389 یازدید: 158
-

مصطفی علیزاده

کد متوفی: 6180566 یازدید: 80
1348/03/03 - 1381/06/19

سکینه عیسی پور

کد متوفی: 6180738 یازدید: 71
- 1400/11/11

رحمت رجب نژاد

کد متوفی: 6180836 یازدید: 4
-

حاج کاظم توشکان

کد متوفی: 6180895 یازدید: 8
-

حاج کاظم توشکان

کد متوفی: 6180929 یازدید: 18
-

حاج حسن کریمی

کد متوفی: 6180933 یازدید: 155
-

حاج موسی اصغرحیدری

کد متوفی: 6181461 یازدید: 3
-

اسماعیل حفیظی بارجین

کد متوفی: 6182170 یازدید: 115
1337/06/17 - 1378/04/20

امیر حفیظی بارجین

کد متوفی: 6182181 یازدید: 52
1360/03/31 - 1383/11/08

آقای یحیی باقری

کد متوفی: 6183881 یازدید: 89
- 1400/11/03

غلامرضا میردار سلطانی

کد متوفی: 6184828 یازدید: 21
- 1400/10/26

محمدرضا گلبخت

کد متوفی: 6184851 یازدید: 114
- 1400/12/03

خسرو صالحی

کد متوفی: 6185686 یازدید: 2
- 1400/05/14

حاجیه خانم معصومه ترچانی فیروز حاج شعبان خدایی

کد متوفی: 6185889 یازدید: 122
1315/08/03 - 1398/12/21

فرهاد نیری پسند

کد متوفی: 6188077 یازدید: 2
1342/02/01 - 1363/04/28

فرهاد نیری پسندلنگرودی

کد متوفی: 6188213 یازدید: 7
1342/02/01 - 1362/04/28

اشکان برهمتی

کد متوفی: 6190137 یازدید: 301
1366/04/25 - 1400/02/10

راحله مرادنوری

کد متوفی: 6190297 یازدید: 47
- 1400/12/18

جهانبخش فریدونی

کد متوفی: 6190883 یازدید: 5
1343/07/01 - 1400/09/02

حاج محمد محقق

کد متوفی: 6191727 یازدید: 139
-

حاج سید حسن بنی هاشمی

کد متوفی: 6192111 یازدید: 282
1312/02/07 - 1401/01/14

کربلائیه آتکه عالج

کد متوفی: 6193654 یازدید: 187
-

سید حسین رباطی

کد متوفی: 6193874 یازدید: 0
1338/05/06 - 1399/09/05

سیده طوبی کاشی زاده

کد متوفی: 6196574 یازدید: 70
1313/07/09 - 1397/05/27

حاجیه خانم بالا ردایی

کد متوفی: 6196604 یازدید: 42
1309/02/09 - 1399/12/15

اسفندیار قنبری

کد متوفی: 6196681 یازدید: 18
-

حاج شمس الله سام دلیری

کد متوفی: 6196755 یازدید: 134
-

سکینه محمدی فر

کد متوفی: 6196762 یازدید: 48
1337/12/20 - 1392/05/11

کربلایی علی ارجمندپور

کد متوفی: 6197092 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید