آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رامسر

مرحومه درخشان شیخ الاسلامی

کد متوفی: 8361 یازدید: 82
-

درخشان شیخ الاسلامی

کد متوفی: 8375 یازدید: 76
-

محمد عبدالهی

کد متوفی: 9199 یازدید: 77
-

سيد علي نقي برشي سيدي

کد متوفی: 11988 یازدید: 142
-

حسین مهریار

کد متوفی: 12727 یازدید: 467
-

کربلایی مصطفی نوروز شمسیان

کد متوفی: 16372 یازدید: 121
-

مسلم کریمی

کد متوفی: 18726 یازدید: 97
-

تاج نسا قنبری

کد متوفی: 19215 یازدید: 85
-

سیده فاطمه سلیبی

کد متوفی: 22872 یازدید: 97
-

طاهره حسام محمودی نژاد

کد متوفی: 22934 یازدید: 105
-

طاهره حسام محمودی نژاد

کد متوفی: 22939 یازدید: 90
-

مهندس جعفرقلی راهب

کد متوفی: 23167 یازدید: 86
-

مهندس جعفرقلی راهب

کد متوفی: 23173 یازدید: 101
-

مهندس جعفرقلی راهب

کد متوفی: 23183 یازدید: 89
-

علی کرم مبلغی

کد متوفی: 23350 یازدید: 95
-

سیده زهرا (فاطمه ) میرطالبیان

کد متوفی: 35372 یازدید: 110
-

مادرمهربانم روحت‌شادعزیزم

کد متوفی: 37276 یازدید: 89
-

علی شاهنظری ثانی

کد متوفی: 42966 یازدید: 69
-

گوهر غنمی

کد متوفی: 43279 یازدید: 79
-

اموات

کد متوفی: 44186 یازدید: 86
-

محمد حسین اکرانژاد

کد متوفی: 44282 یازدید: 74
-

محمد حسین اکرانژاد

کد متوفی: 44286 یازدید: 68
-

والدین خانم شاهنظری

کد متوفی: 44433 یازدید: 70
-

خدیجه کوزه گر

کد متوفی: 45786 یازدید: 79
-

نجمه ایزک شیریان

کد متوفی: 48308 یازدید: 80
-

نجمه ایزک شیریان

کد متوفی: 48309 یازدید: 86
-

نجمه ایزک شیریان

کد متوفی: 48310 یازدید: 76
-

نجمه ایزک شیریان

کد متوفی: 48312 یازدید: 77
-

حاج محمدابراهیم طالش مصطفی

کد متوفی: 49208 یازدید: 116
-

نوروزعلی کریم‌نیا

کد متوفی: 51127 یازدید: 74
-

مرحوم دایی مهربونم رضاشکیبایی

کد متوفی: 55582 یازدید: 138
-

شیرین موفقی

کد متوفی: 55928 یازدید: 82
-

محسن فخر زاده

کد متوفی: 76600 یازدید: 75
-

سیده کبری شفایی

کد متوفی: 6003338 یازدید: 102
-

محمودرضا مداح رودسری

کد متوفی: 6004797 یازدید: 78
-

حاج یوسفعلی لاریجانی

کد متوفی: 6006221 یازدید: 84
-

حاج یزدانقلی گلینی مقدم

کد متوفی: 6006899 یازدید: 86
-

محمدکاظم حیات بخش

کد متوفی: 6011021 یازدید: 97
-

فاطمه جعفری

کد متوفی: 6014976 یازدید: 97
-

مرتضی مجاهد

کد متوفی: 6018146 یازدید: 74
-

محمدعلی مرادبخش کرمانی پور

کد متوفی: 6018254 یازدید: 76
-

حسن گلین شریف دینی

کد متوفی: 6019357 یازدید: 93
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027367 یازدید: 94
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030718 یازدید: 95
-

حضرت زهرا (س) زهرا بنت محمد

کد متوفی: 6032396 یازدید: 78
-

فیروزه کوزه گر

کد متوفی: 6042461 یازدید: 65
-

حضرت زهرا زهرا بنت محمد

کد متوفی: 6052272 یازدید: 81
-

اسماعیل احمد معظم

کد متوفی: 6054238 یازدید: 83
-

محسن کارگر

کد متوفی: 6055694 یازدید: 64
-

کربلایی مرتضی مجاهد

کد متوفی: 6058773 یازدید: 241
1338/2/1 - 1399/9/26

حاجیه خانم حبیبه روجایی

کد متوفی: 6060205 یازدید: 85
-

حسن بیاضی

کد متوفی: 6061785 یازدید: 75
-

شهرزاد salmalian

کد متوفی: 6061786 یازدید: 72
-

مصطفی مجاهد

کد متوفی: 6063758 یازدید: 1119
1348/6/10 - 1384/9/1

حسین نوروزی شمسیان

کد متوفی: 6067315 یازدید: 113
-

حاج محمدقاسم یحیی پور شیخ زاهدی

کد متوفی: 6068455 یازدید: 84
- 1399/10/20

ابراهيم غفاري

کد متوفی: 6068964 یازدید: 121
1341 - 1359/10/10

ميثم دولتخواه

کد متوفی: 6069330 یازدید: 65
1364/06/24 - 96/05/21

حاج نقي محمدي

کد متوفی: 6069796 یازدید: 88
04/07/1313 - 29/10/1399

حاج نقی محمدی

کد متوفی: 6069810 یازدید: 74
13130704 - 13991029

عیسی محدث دیلمی

کد متوفی: 6077892 یازدید: 77
1333/12/21 - 1399/01/04

زهرا غنمی

کد متوفی: 6078855 یازدید: 67
۱۳۱۶ - ۹۲/۱۲/۶

زهرا غنمی

کد متوفی: 6079122 یازدید: 123
-

معصومه غیاثی

کد متوفی: 6080894 یازدید: 177
- 1399/12/17

آرش پورمنصوری

کد متوفی: 6081426 یازدید: 231
-

فریبا(زمرد) سلیمی

کد متوفی: 6082355 یازدید: 148
1344/07/20 - 1399/01/04

عباس قربان کرکدی

کد متوفی: 6093069 یازدید: 82
۱۳۲۱ - ۱۳۹۶

عباس عباس قربان کرکدی

کد متوفی: 6093072 یازدید: 78
۱۳۲۱ - ۱۳۹۶

سکینه نوروز شمسیان

کد متوفی: 6094804 یازدید: 79
- 1400/1/15

رمضان بهفر

کد متوفی: 6095957 یازدید: 1372
1327/01/03 - 1400/01/03

زمرد پور احمدی

کد متوفی: 6100956 یازدید: 297
- 1400/01/22

کد متوفی: 6101315 یازدید: 78
-

کد متوفی: 6101316 یازدید: 80
-

خانم سیده زهرا ( نازنین) بنی هاشمی

کد متوفی: 6101583 یازدید: 1156
۱۳۱۳/۱۲/۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

صنمبر آقاجانی

کد متوفی: 6103554 یازدید: 81
- ۱۳۹۴۰۲۰۱

حاج نصرت(ناصر) کاکوان

کد متوفی: 6104045 یازدید: 220
- 1398/02/06

زمرد پوراحمدی

کد متوفی: 6105918 یازدید: 64
-

فاطمه عظیمی قزوینی

کد متوفی: 6115085 یازدید: 107
-

علیجان (نقی) کریمی کیا کلایه

کد متوفی: 6115850 یازدید: 104
- 1400/02/23

مجید مهرزاد

کد متوفی: 6121570 یازدید: 33
1362/04/11 - 1399/12/29

حاج رستم بالابندی

کد متوفی: 6125414 یازدید: 43
- 1400/03/28

فریده رمضان طالشی

کد متوفی: 6129990 یازدید: 203
-

جعفر جوربنیان

کد متوفی: 6135257 یازدید: 76
-

سیدکمال هاشمی

کد متوفی: 6136537 یازدید: 44
1349/06/20 - 1400/03/18

حاج قدیر یکرنگی

کد متوفی: 6136840 یازدید: 94
- 1400/05/14

محمد قانع

کد متوفی: 6138149 یازدید: 294
1345/06/15 - 1400/05/19

حاجیه زهرا چاوشی ثانی

کد متوفی: 6138543 یازدید: 67
1332/03/03 - 1400/04/29

مریم رجبی (خواهر شهید والا مقام حسین رجبی)

کد متوفی: 6144862 یازدید: 660
- 1400/06/04

نسرین فاریابی

کد متوفی: 6147013 یازدید: 31
- 1400/06/11

نوراله نوروزی شمسیان

کد متوفی: 6149637 یازدید: 240
1343/02/22 - 1400/05/17

رقیه مومن زاده

کد متوفی: 6157497 یازدید: 39
- 1400/07/22

مرحومه شهربانو محمد مفخمی

کد متوفی: 6162621 یازدید: 2
-

عبدالرحمان رحیم نصیریان

کد متوفی: 6165688 یازدید: 75
- 1400/09/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید