آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رامسر

مرحومه درخشان شیخ الاسلامی

کد متوفی: 8361 یازدید: 210
-

درخشان شیخ الاسلامی

کد متوفی: 8375 یازدید: 226
-

محمد عبدالهی

کد متوفی: 9199 یازدید: 225
-

سيد علي نقي برشي سيدي

کد متوفی: 11988 یازدید: 313
-

حسین مهریار

کد متوفی: 12727 یازدید: 708
-

کربلایی مصطفی نوروز شمسیان

کد متوفی: 16372 یازدید: 268
-

مسلم کریمی

کد متوفی: 18726 یازدید: 327
-

تاج نسا قنبری

کد متوفی: 19215 یازدید: 268
-

سیده فاطمه سلیبی

کد متوفی: 22872 یازدید: 282
-

طاهره حسام محمودی نژاد

کد متوفی: 22934 یازدید: 397
-

طاهره حسام محمودی نژاد

کد متوفی: 22939 یازدید: 308
-

مهندس جعفرقلی راهب

کد متوفی: 23167 یازدید: 276
-

مهندس جعفرقلی راهب

کد متوفی: 23173 یازدید: 378
-

مهندس جعفرقلی راهب

کد متوفی: 23183 یازدید: 377
-

علی کرم مبلغی

کد متوفی: 23350 یازدید: 265
-

سیده زهرا (فاطمه ) میرطالبیان

کد متوفی: 35372 یازدید: 325
-

مادرمهربانم روحت‌شادعزیزم

کد متوفی: 37276 یازدید: 225
-

علی شاهنظری ثانی

کد متوفی: 42966 یازدید: 215
-

گوهر غنمی

کد متوفی: 43279 یازدید: 210
-

اموات

کد متوفی: 44186 یازدید: 411
-

محمد حسین اکرانژاد

کد متوفی: 44282 یازدید: 232
-

محمد حسین اکرانژاد

کد متوفی: 44286 یازدید: 199
-

والدین خانم شاهنظری

کد متوفی: 44433 یازدید: 213
-

خدیجه کوزه گر

کد متوفی: 45786 یازدید: 262
-

نجمه ایزک شیریان

کد متوفی: 48308 یازدید: 267
-

نجمه ایزک شیریان

کد متوفی: 48309 یازدید: 222
-

نجمه ایزک شیریان

کد متوفی: 48310 یازدید: 230
-

نجمه ایزک شیریان

کد متوفی: 48312 یازدید: 253
-

حاج محمدابراهیم طالش مصطفی

کد متوفی: 49208 یازدید: 267
-

نوروزعلی کریم‌نیا

کد متوفی: 51127 یازدید: 194
-

مرحوم دایی مهربونم رضاشکیبایی

کد متوفی: 55582 یازدید: 388
-

شیرین موفقی

کد متوفی: 55928 یازدید: 225
-

محسن فخر زاده

کد متوفی: 76600 یازدید: 204
-

سیده کبری شفایی

کد متوفی: 6003338 یازدید: 259
-

محمودرضا مداح رودسری

کد متوفی: 6004797 یازدید: 298
-

حاج یوسفعلی لاریجانی

کد متوفی: 6006221 یازدید: 312
-

حاج یزدانقلی گلینی مقدم

کد متوفی: 6006899 یازدید: 206
-

محمدکاظم حیات بخش

کد متوفی: 6011021 یازدید: 242
-

فاطمه جعفری

کد متوفی: 6014976 یازدید: 225
-

مرتضی مجاهد

کد متوفی: 6018146 یازدید: 220
-

محمدعلی مرادبخش کرمانی پور

کد متوفی: 6018254 یازدید: 201
-

حسن گلین شریف دینی

کد متوفی: 6019357 یازدید: 253
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027367 یازدید: 236
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030718 یازدید: 221
-

حضرت زهرا (س) زهرا بنت محمد

کد متوفی: 6032396 یازدید: 284
-

فیروزه کوزه گر

کد متوفی: 6042461 یازدید: 176
-

حضرت زهرا زهرا بنت محمد

کد متوفی: 6052272 یازدید: 260
-

اسماعیل احمد معظم

کد متوفی: 6054238 یازدید: 250
-

محسن کارگر

کد متوفی: 6055694 یازدید: 213
-

کربلایی مرتضی مجاهد

کد متوفی: 6058773 یازدید: 369
1338/2/1 - 1399/9/26

حاجیه خانم حبیبه روجایی

کد متوفی: 6060205 یازدید: 243
-

حسن بیاضی

کد متوفی: 6061785 یازدید: 227
-

شهرزاد salmalian

کد متوفی: 6061786 یازدید: 221
-

مصطفی مجاهد

کد متوفی: 6063758 یازدید: 1992
1348/6/10 - 1384/9/1

حسین نوروزی شمسیان

کد متوفی: 6067315 یازدید: 326
-

حاج محمدقاسم یحیی پور شیخ زاهدی

کد متوفی: 6068455 یازدید: 230
- 1399/10/20

ابراهيم غفاري

کد متوفی: 6068964 یازدید: 335
1341 - 1359/10/10

ميثم دولتخواه

کد متوفی: 6069330 یازدید: 187
1364/06/24 - 96/05/21

حاج نقي محمدي

کد متوفی: 6069796 یازدید: 243
04/07/1313 - 29/10/1399

حاج نقی محمدی

کد متوفی: 6069810 یازدید: 199
13130704 - 13991029

عیسی محدث دیلمی

کد متوفی: 6077892 یازدید: 226
1333/12/21 - 1399/01/04

زهرا غنمی

کد متوفی: 6078855 یازدید: 196
۱۳۱۶ - ۹۲/۱۲/۶

زهرا غنمی

کد متوفی: 6079122 یازدید: 318
-

معصومه غیاثی

کد متوفی: 6080894 یازدید: 347
- 1399/12/17

آرش پورمنصوری

کد متوفی: 6081426 یازدید: 361
-

فریبا(زمرد) سلیمی

کد متوفی: 6082355 یازدید: 238
1344/07/20 - 1399/01/04

عباس قربان کرکدی

کد متوفی: 6093069 یازدید: 217
۱۳۲۱ - ۱۳۹۶

عباس عباس قربان کرکدی

کد متوفی: 6093072 یازدید: 213
۱۳۲۱ - ۱۳۹۶

سکینه نوروز شمسیان

کد متوفی: 6094804 یازدید: 343
- 1400/1/15

رمضان بهفر

کد متوفی: 6095957 یازدید: 1655
1327/01/03 - 1400/01/03

زمرد پور احمدی

کد متوفی: 6100956 یازدید: 480
- 1400/01/22

کد متوفی: 6101315 یازدید: 155
-

کد متوفی: 6101316 یازدید: 199
-

خانم سیده زهرا ( نازنین) بنی هاشمی

کد متوفی: 6101583 یازدید: 1512
۱۳۱۳/۱۲/۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

صنمبر آقاجانی

کد متوفی: 6103554 یازدید: 236
- ۱۳۹۴۰۲۰۱

حاج نصرت(ناصر) کاکوان

کد متوفی: 6104045 یازدید: 412
- 1398/02/06

زمرد پوراحمدی

کد متوفی: 6105918 یازدید: 185
-

فاطمه عظیمی قزوینی

کد متوفی: 6115085 یازدید: 214
-

علیجان (نقی) کریمی کیا کلایه

کد متوفی: 6115850 یازدید: 211
- 1400/02/23

مجید مهرزاد

کد متوفی: 6121570 یازدید: 131
1362/04/11 - 1399/12/29

حاج رستم بالابندی

کد متوفی: 6125414 یازدید: 174
- 1400/03/28

فریده رمضان طالشی

کد متوفی: 6129990 یازدید: 392
-

جعفر جوربنیان

کد متوفی: 6135257 یازدید: 193
-

سیدکمال هاشمی

کد متوفی: 6136537 یازدید: 160
1349/06/20 - 1400/03/18

حاج قدیر یکرنگی

کد متوفی: 6136840 یازدید: 237
- 1400/05/14

محمد قانع

کد متوفی: 6138149 یازدید: 474
1345/06/15 - 1400/05/19

حاجیه زهرا چاوشی ثانی

کد متوفی: 6138543 یازدید: 213
1332/03/03 - 1400/04/29

مریم رجبی (خواهر شهید والا مقام حسین رجبی)

کد متوفی: 6144862 یازدید: 1001
- 1400/06/04

نسرین فاریابی

کد متوفی: 6147013 یازدید: 169
- 1400/06/11

نوراله نوروزی شمسیان

کد متوفی: 6149637 یازدید: 491
1343/02/22 - 1400/05/17

رقیه مومن زاده

کد متوفی: 6157497 یازدید: 170
- 1400/07/22

مرحومه شهربانو محمد مفخمی

کد متوفی: 6162621 یازدید: 113
-

عبدالرحمان رحیم نصیریان

کد متوفی: 6165688 یازدید: 222
- 1400/09/13

گلگیس ایزک شیریان

کد متوفی: 6172459 یازدید: 74
1330/12/20 - 1399/10/16

علی کرم مبلغی

کد متوفی: 6175048 یازدید: 105
-

علی اکبر جوربنیان

کد متوفی: 6175633 یازدید: 135
1339/01/03 - 1397/06/09

جمشید قربانی

کد متوفی: 6176449 یازدید: 80
- 1336/05/05

جمشید قربانی

کد متوفی: 6176451 یازدید: 170
1363/05/05 - 1396/11/02

جمشید قربانی

کد متوفی: 6176460 یازدید: 65
-

علی غنمی

کد متوفی: 6176565 یازدید: 81
1317 - 1400/06/18

سیما گوهررستمی

کد متوفی: 6178028 یازدید: 84
-

منیژه کلاه دوز

کد متوفی: 6181362 یازدید: 104
- 1400

امیر (امین) جنت فریدونی

کد متوفی: 6200118 یازدید: 151
1306/03/06 - 1388/12/23

استاد کمال الدین رضوانی

کد متوفی: 6202153 یازدید: 69
1351/06/31 - 1401/03/12

کمال رضوانی

کد متوفی: 6202219 یازدید: 123
1315/06/31 - 1401/03/12

شهید ابرهیم غفاری

کد متوفی: 6225035 یازدید: 55
1341/05/10 - 1359/10/01

ملوک صفاتیان

کد متوفی: 6226231 یازدید: 43
-

ضیاء اله آذرهوش

کد متوفی: 6226237 یازدید: 72
1310/06/03 - 1392/07/21

حاجیه رقیه باقری ثانی

کد متوفی: 6227515 یازدید: 138
-

زهرا يوسف زاده

کد متوفی: 6238346 یازدید: 29
-

یوسف عسگری

کد متوفی: 6246183 یازدید: 53
1366/02/02 - 1400/06/22

عزیز الله ملکی

کد متوفی: 6250155 یازدید: 218
1329/01/10 - 1403/02/19

امیررضا انتظار

کد متوفی: 6251171 یازدید: 11
- 1402/10/08
Loading...

لطفا شکیبا باشید