آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ساری

مریم نادری

کد متوفی: 1589 یازدید: 116
-

شمسیه رسولی

کد متوفی: 2906 یازدید: 88
-

مقدسه نظری

کد متوفی: 3201 یازدید: 72
-

مقدسه نظری

کد متوفی: 3202 یازدید: 85
-

حاج عشقعلی نظری

کد متوفی: 3204 یازدید: 72
-

سید مسیح مهدی نژاد

کد متوفی: 3208 یازدید: 81
-

حسن گندمی

کد متوفی: 4900 یازدید: 65
-

حسن گندمی

کد متوفی: 4912 یازدید: 101
-

حاج شیردل سلیمانی اگره

کد متوفی: 5415 یازدید: 190
-

حسن مریخی

کد متوفی: 5494 یازدید: 91
-

هاجر خاتون نوری

کد متوفی: 5538 یازدید: 69
-

هاجر نوری

کد متوفی: 5551 یازدید: 57
-

نجیبه نادری

کد متوفی: 5559 یازدید: 70
-

مهندس حاج‌محمد تقی وطن دوست

کد متوفی: 5573 یازدید: 74
-

علی علیزاده

کد متوفی: 5727 یازدید: 71
-

حاج علی علیزاده

کد متوفی: 5733 یازدید: 69
-

حاجیه فاطمه مجاوری

کد متوفی: 5735 یازدید: 87
-

حاج احمد مشایخی

کد متوفی: 5799 یازدید: 86
-

حاج احمد مشایخی

کد متوفی: 5802 یازدید: 137
-

سید مجتبی علمدار

کد متوفی: 5916 یازدید: 105
-

سیده مطهره موسوی

کد متوفی: 6056 یازدید: 161
-

حاج امیر علیزاده

کد متوفی: 6097 یازدید: 131
-

ابولحسن نصیری

کد متوفی: 6409 یازدید: 79
-

کربلایی اسماعیل مطلبی

کد متوفی: 6505 یازدید: 84
-

مرحوم سید احمد رضا صحرایی

کد متوفی: 6809 یازدید: 75
-

حاج سید موسی صالحی

کد متوفی: 7928 یازدید: 102
-

باجی آهنگر دارابی

کد متوفی: 12575 یازدید: 82
-

محمد چراغی

کد متوفی: 12717 یازدید: 65
-

سید اسماعیل میرزاده

کد متوفی: 14987 یازدید: 97
-

آرش یعقوبی

کد متوفی: 14988 یازدید: 274
-

خانم ناهید جلالی نژاد

کد متوفی: 15005 یازدید: 89
-

گلباجی رستمی

کد متوفی: 15517 یازدید: 62
-

رمضان ولوئیان

کد متوفی: 15553 یازدید: 65
-

على باباجانپور

کد متوفی: 17774 یازدید: 74
-

مرضیه شریعت

کد متوفی: 23573 یازدید: 68
-

محمد حسین نیکخواه شهمیرزادی

کد متوفی: 23613 یازدید: 78
-

قدرت الله حبیب پور

کد متوفی: 23743 یازدید: 69
-

نجمه نادری

کد متوفی: 23780 یازدید: 80
-

حاج حسین کلانتری

کد متوفی: 23800 یازدید: 68
-

کربلایی سکینه مظلومی

کد متوفی: 23836 یازدید: 66
-

حاج‌ محمد کلانتری

کد متوفی: 23847 یازدید: 80
-

سید جلیل محمدی تاکامی

کد متوفی: 24011 یازدید: 58
-

سیده سلطنت عمادی

کد متوفی: 24014 یازدید: 79
-

حاج محمود گلی

کد متوفی: 24053 یازدید: 71
-

حاج عباس فعالیان

کد متوفی: 24198 یازدید: 74
-

عادل نوذری

کد متوفی: 25879 یازدید: 90
-

معظم رضایی طالعی

کد متوفی: 26276 یازدید: 54
-

اکبر خوانچه زرین

کد متوفی: 27319 یازدید: 70
-

حاجیه مدینه بالویی

کد متوفی: 28560 یازدید: 75
-

حسین قربانی

کد متوفی: 28736 یازدید: 56
-

حاج رضا صمیمی

کد متوفی: 28912 یازدید: 75
-

عالیه خانم جباری قادی

کد متوفی: 29651 یازدید: 49
-

غلامحسین خالقی

کد متوفی: 29749 یازدید: 67
-

خیرالنسا(زهرا) یوسفی

کد متوفی: 29867 یازدید: 71
-

یوسف شاکری

کد متوفی: 31117 یازدید: 56
-

شهید محمود رادمهر

کد متوفی: 31206 یازدید: 70
-

مجتبی محمدی تمامی

کد متوفی: 32748 یازدید: 93
-

کریم سهرابی بورخیلی

کد متوفی: 33038 یازدید: 72
-

شقایق رخشان

کد متوفی: 35155 یازدید: 63
-

صدیقه مرحمتی

کد متوفی: 37987 یازدید: 54
-

صدیقه مرحمتی

کد متوفی: 37997 یازدید: 65
-

صدیقه مرحمتی

کد متوفی: 38013 یازدید: 54
-

حاج رضا حاجیان

کد متوفی: 38719 یازدید: 131
-

حاج حسین ایمانی عمادی

کد متوفی: 38726 یازدید: 56
-

علی جاهد خلیفه لو

کد متوفی: 38858 یازدید: 65
-

سید علی اصغر ساداتی

کد متوفی: 39251 یازدید: 221
-

مرحومه فاطمه بلالى

کد متوفی: 40380 یازدید: 53
-

حاج اکبر خوانچه زرین

کد متوفی: 40537 یازدید: 52
-

نصرت فغانعلی

کد متوفی: 41085 یازدید: 65
-

کربلایی جمشید صحرائی

کد متوفی: 42150 یازدید: 55
-

حسین خوشدل

کد متوفی: 44681 یازدید: 44
-

محمود محرزی

کد متوفی: 45166 یازدید: 54
-

محمود محرزی

کد متوفی: 45167 یازدید: 67
-

ربابه احمدیان

کد متوفی: 49494 یازدید: 57
-

حمیدرضا افتخاری

کد متوفی: 51200 یازدید: 42
-

کربلایی محمد طایفه

کد متوفی: 54712 یازدید: 120
-

حسین کاظمی

کد متوفی: 59082 یازدید: 67
-

حسنی زلیکانی

کد متوفی: 60395 یازدید: 72
-

مهتاب سبحاني

کد متوفی: 62073 یازدید: 61
-

حاج علی اصغر فردوسی

کد متوفی: 62364 یازدید: 46
-

حاج علی اصغر فردوسی

کد متوفی: 62421 یازدید: 55
-

حاج احمد مرتضوی

کد متوفی: 62963 یازدید: 52
-

رمضان پورقاسم

کد متوفی: 64297 یازدید: 140
-

محمد ورور

کد متوفی: 64617 یازدید: 45
-

محمد ورور

کد متوفی: 64635 یازدید: 47
-

احمد رشیدثانی

کد متوفی: 64693 یازدید: 58
-

قمر فلاح

کد متوفی: 64696 یازدید: 52
-

سید ابراهیم موسوی

کد متوفی: 64715 یازدید: 55
-

احمد رشیدثانی

کد متوفی: 64720 یازدید: 60
-

عباس رشیدثانی

کد متوفی: 64762 یازدید: 47
-

محمد ورور

کد متوفی: 64771 یازدید: 50
-

عباس رشیدثانی

کد متوفی: 64776 یازدید: 51
-

عباس رشیدثانی

کد متوفی: 64798 یازدید: 46
-

نقی قدمی دنگسرکی

کد متوفی: 65443 یازدید: 47
-

نقی قدمی دنگسرکی

کد متوفی: 65457 یازدید: 70
-

سیده زهرا کاظمی سنگدهی

کد متوفی: 65586 یازدید: 90
-

حاج احمد مشایخی

کد متوفی: 67012 یازدید: 425
-

حاج میر اسرافیل میرشفیعی

کد متوفی: 67219 یازدید: 66
-

محمود مرادیان

کد متوفی: 67699 یازدید: 50
-

نرگس محمدپور

کد متوفی: 68194 یازدید: 95
-

سیدعباس(دانیال) عمادی

کد متوفی: 68328 یازدید: 94
-

محمدرضا اسفندیاری

کد متوفی: 70012 یازدید: 103
-

حرمت السادات علوی

کد متوفی: 72936 یازدید: 60
-

سید رسول علوی

کد متوفی: 72938 یازدید: 41
-

حرمت السادات علوی

کد متوفی: 72940 یازدید: 54
-

محمدتقی معصونی

کد متوفی: 74227 یازدید: 81
-

حاجیه زهره هدایتی(ولی پور)

کد متوفی: 74470 یازدید: 49
-

جواد خليلى مطلق

کد متوفی: 74649 یازدید: 59
-

حاج شیخ محمدتقی معصومی

کد متوفی: 75101 یازدید: 52
-

رحیم تقوی

کد متوفی: 75124 یازدید: 45
-

محمدتقی قدمی

کد متوفی: 75126 یازدید: 44
-

جمیله قدمی دنگسرکی

کد متوفی: 75154 یازدید: 67
-

کاظم قدمی دنگسرکی

کد متوفی: 75171 یازدید: 54
-

جواد خلیلی مطلق

کد متوفی: 75206 یازدید: 59
-

جواد خلیلی مطلق

کد متوفی: 75219 یازدید: 57
-

جواد خلیلی مطلق

کد متوفی: 75277 یازدید: 56
-

اصغر سراجی

کد متوفی: 76498 یازدید: 142
-

یوسف پاکنیا

کد متوفی: 77034 یازدید: 85
-

حاج علی نصیری

کد متوفی: 77503 یازدید: 57
-

احمد علی احمدی

کد متوفی: 77555 یازدید: 66
-

فاطمه چمنی

کد متوفی: 79535 یازدید: 41
-

فاطمه چمنی

کد متوفی: 79641 یازدید: 44
-

رقیه دلاوری

کد متوفی: 6000053 یازدید: 64
-

سیدعیسی قریشی

کد متوفی: 6000330 یازدید: 49
-

سیدعیسی قریشی

کد متوفی: 6000342 یازدید: 72
-

معصومه سادات امرئی

کد متوفی: 6000559 یازدید: 54
-

معصومه سادات امرئی

کد متوفی: 6000684 یازدید: 68
-

معصومه سادات امرئی

کد متوفی: 6000691 یازدید: 95
-

سلیمه دوستی

کد متوفی: 6003233 یازدید: 43
-

تقی شعبانی کلکناری

کد متوفی: 6003305 یازدید: 70
-

محمد درزی

کد متوفی: 6003503 یازدید: 56
-

محمد درزی

کد متوفی: 6003788 یازدید: 48
-

محمد درزی

کد متوفی: 6003818 یازدید: 57
-

میر مفید اندرواژ

کد متوفی: 6004249 یازدید: 107
-

حاج میرمنان میرسفیعی لنگری

کد متوفی: 6004506 یازدید: 51
-

مهیار قاهری

کد متوفی: 6005385 یازدید: 48
-

شيرين حسيني

کد متوفی: 6006503 یازدید: 59
-

فتححعلی زیبافر

کد متوفی: 6007189 یازدید: 51
-

فتحعلی زیبافر

کد متوفی: 6007206 یازدید: 52
-

حاج صفدر قبادی

کد متوفی: 6007544 یازدید: 78
-

گلچهره نقی زاده

کد متوفی: 6007903 یازدید: 81
-

گلچهره نقی زاده

کد متوفی: 6007913 یازدید: 48
-

بهمن حدادیان

کد متوفی: 6008490 یازدید: 60
-

حاج امان تقوی

کد متوفی: 6009798 یازدید: 63
-

حاج نبی اله اکبریان کیاسری

کد متوفی: 6011271 یازدید: 46
-

رضا بیگلر پور عمرانی

کد متوفی: 6011942 یازدید: 60
- 1400/2/5

حاج سید قاسم ساداتی

کد متوفی: 6012186 یازدید: 56
-

سید هاشم صدر

کد متوفی: 6013200 یازدید: 50
-

سید هاشم صدر

کد متوفی: 6013216 یازدید: 59
-

مرحومه حلیمه مهدی زاده

کد متوفی: 6013683 یازدید: 54
-

حمید شیرازی

کد متوفی: 6013732 یازدید: 57
-

محمد جدیدی

کد متوفی: 6013913 یازدید: 141
-

حاج شعبانعلی توسلی

کد متوفی: 6014288 یازدید: 57
-

معصومه آدینه

کد متوفی: 6020437 یازدید: 82
-

ابوالقاسم نیکو

کد متوفی: 6020917 یازدید: 64
-

ابوالقاسم نیکو

کد متوفی: 6020981 یازدید: 66
-

مهدی رستگار

کد متوفی: 6021030 یازدید: 205
1362/06/21 - 1399/01/08

شعیب جانبازی

کد متوفی: 6021485 یازدید: 63
-

علی تقی زاده ولشکلایی

کد متوفی: 6021934 یازدید: 67
-

خانم مریم رجبی دارابی

کد متوفی: 6022105 یازدید: 64
-

رجبعلی سلیمان نژاد

کد متوفی: 6022126 یازدید: 59
-

ادریس کلائی

کد متوفی: 6022242 یازدید: 86
-

حسن فرجی

کد متوفی: 6022586 یازدید: 71
-

حسن فرجی

کد متوفی: 6022593 یازدید: 88
-

سادات کاظمی

کد متوفی: 6022980 یازدید: 68
-

صادق عباس زاده

کد متوفی: 6023248 یازدید: 69
-

حاج حسن فرجی

کد متوفی: 6023416 یازدید: 52
-

سردار شهید محمدرضا حاجیان نژاد

کد متوفی: 6024096 یازدید: 1142
-

حجت کشاورزیان

کد متوفی: 6024819 یازدید: 81
-

پری حبیبی

کد متوفی: 6025177 یازدید: 68
-

حاج مهتاب رئیسیان

کد متوفی: 6029128 یازدید: 67
-

قاسم مرادی فرح آبادی

کد متوفی: 6033668 یازدید: 159
-

بتول یزدان پناه

کد متوفی: 6034379 یازدید: 74
-

محمد شاکری

کد متوفی: 6034709 یازدید: 61
-

س س

کد متوفی: 6035266 یازدید: 51
-

صدیقه واحدی

کد متوفی: 6036429 یازدید: 53
-

حاج قاسم اکبری لارمایی

کد متوفی: 6037003 یازدید: 52
-

معصومه زائیدیان

کد متوفی: 6038274 یازدید: 53
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038524 یازدید: 59
-

محترم نجف زاده

کد متوفی: 6040995 یازدید: 58
-

نرجس آسیان

کد متوفی: 6041039 یازدید: 48
-

فاطمه آهنگر

کد متوفی: 6041051 یازدید: 50
-

نرجس آسیان

کد متوفی: 6041053 یازدید: 84
-

فاطمه آهنگر

کد متوفی: 6041092 یازدید: 53
-

سید جلیل حسینی

کد متوفی: 6041096 یازدید: 54
-

پروانه قبادی قادیکلائی

کد متوفی: 6041108 یازدید: 52
-

پروانه قبادی قادیکلائی

کد متوفی: 6041116 یازدید: 75
-

حاج رحیم آزمون

کد متوفی: 6041185 یازدید: 66
-

فاطمه آهنگر

کد متوفی: 6041265 یازدید: 52
-

حاج قاسم اکبری لارمایی

کد متوفی: 6041277 یازدید: 81
-

علی حسین بابایی

کد متوفی: 6041505 یازدید: 70
-

امیر حسین ابن عباس

کد متوفی: 6041543 یازدید: 65
-

امیرحسین ابن عباس

کد متوفی: 6041570 یازدید: 77
-

حاج ابراهیم(داریوش) رسولیان

کد متوفی: 6041871 یازدید: 61
-

حسین محمدی کلاجان

کد متوفی: 6041906 یازدید: 100
-

خانم معصومه شاکری

کد متوفی: 6042774 یازدید: 77
-

حامد دیانی

کد متوفی: 6043114 یازدید: 93
-

حامد دیانی تیلکی

کد متوفی: 6043184 یازدید: 63
-

ابراهیم نوبخت لنگری

کد متوفی: 6043308 یازدید: 67
-

خانم معصومه شاکری

کد متوفی: 6043368 یازدید: 65
-

خانم معصومه شاکری

کد متوفی: 6043374 یازدید: 50
-

حاج اسماعیل بوشهری

کد متوفی: 6043595 یازدید: 70
-

علیرضا واحدی

کد متوفی: 6043864 یازدید: 40
-

. .

کد متوفی: 6044136 یازدید: 68
-

کربلایی خاتون احمدی

کد متوفی: 6045613 یازدید: 69
-

حاجیه خاتون خادمی

کد متوفی: 6046006 یازدید: 52
-

قاسم خلیلی

کد متوفی: 6046281 یازدید: 58
-

طاهره ابوترابی

کد متوفی: 6046785 یازدید: 56
-

سید محمود و سید حسین میرعمادی

کد متوفی: 6047238 یازدید: 105
- 1385/01/12

فیض اله شیرزاد

کد متوفی: 6047699 یازدید: 68
-

فیض اله شیرزاد

کد متوفی: 6047808 یازدید: 59
-

محمد یاربد پناه

کد متوفی: 6048446 یازدید: 61
-

مرحومه عالیه قادری

کد متوفی: 6048556 یازدید: 44
-

میلاد جعفری

کد متوفی: 6048616 یازدید: 65
-

امیر کریمی

کد متوفی: 6048947 یازدید: 235
-

X Y

کد متوفی: 6049222 یازدید: 64
-

کربلایی محمد باکویی

کد متوفی: 6049995 یازدید: 59
-

فاطمه کمالی پور

کد متوفی: 6050039 یازدید: 185
-

کربلایی ربابه مظفــری

کد متوفی: 6051498 یازدید: 56
-

محمد رهنما

کد متوفی: 6053476 یازدید: 44
-

ابراهیم اکبری

کد متوفی: 6053566 یازدید: 91
-

محمد شاکری سورکی

کد متوفی: 6053901 یازدید: 55
-

سیده فاطمه(بتول) میرعمادی

کد متوفی: 6053950 یازدید: 65
-

حاج عزت الله قدمی

کد متوفی: 6053986 یازدید: 83
-

کربلایی سیده آسیه شفیعی

کد متوفی: 6054314 یازدید: 72
-

روح انگیز پاکدامن

کد متوفی: 6054616 یازدید: 53
-

سیده زهرا میری

کد متوفی: 6055329 یازدید: 61
- 1399/10/27

راضیه طوسی

کد متوفی: 6055330 یازدید: 76
-

سیده فاطمه نساء میرجمالی

کد متوفی: 6055370 یازدید: 54
1337/12/22 - 1386/02/11

صائب عرب خزائلی

کد متوفی: 6055524 یازدید: 91
1368.08.21 - 1399.05.28

نساء قاسمیان صاحبی

کد متوفی: 6055532 یازدید: 145
-

علی عباس زاده

کد متوفی: 6056281 یازدید: 68
1349 - 1368/11/3

غلامعلی پارسا رضایی

کد متوفی: 6056358 یازدید: 56
۱۳۱۸ - ۲۹ دی ۱۳۹۹

مرحوم حاج اکبر خوانچه زرین

کد متوفی: 6057279 یازدید: 47
۱۳۲۸.۱۱.۱۲ - ۱۳۹۹.۷.۱۹

مرحوم حاج اکبر خوانچه زرین

کد متوفی: 6057314 یازدید: 62
-

حاج اکبر خوانچه زرین

کد متوفی: 6057342 یازدید: 48
-

سیده زهرا میری

کد متوفی: 6057673 یازدید: 68
- 99/10/29

لیلا صالحی

کد متوفی: 6057808 یازدید: 51
-

آقا سید یعقوب سادات شهابی

کد متوفی: 6058527 یازدید: 57
-

سیده بیگوم شکرالله زاده

کد متوفی: 6058669 یازدید: 77
1314/10/10 - 1399/10/7

فاطمه صغری عنایتی

کد متوفی: 6058674 یازدید: 45
-

زهر ا نجفی

کد متوفی: 6059029 یازدید: 52
-

مریم تقوی

کد متوفی: 6060037 یازدید: 96
-

عزت الله اصغری مشهدیکلایی

کد متوفی: 6060121 یازدید: 53
۱۳۴۷ - ۱۳۹۹/۱/۳

مهدی پیرنیا

کد متوفی: 6060543 یازدید: 62
- 13991107

زهرا توکلی

کد متوفی: 6060968 یازدید: 36
-

زهرا توکلی

کد متوفی: 6060979 یازدید: 52
- 1399/11/07

حاجیه خانم فاطمه ذبیحی

کد متوفی: 6062131 یازدید: 44
- 9/11/1399

حاجیه صغری فاضل

کد متوفی: 6062733 یازدید: 32
1928/02/28 - 2021/01/28

حسینعلی حق شناس

کد متوفی: 6062756 یازدید: 44
-

فرج الله سوركي

کد متوفی: 6062763 یازدید: 38
-

حاج جواد حاجی خداکرم

کد متوفی: 6062851 یازدید: 51
-

اسماعیل روحی

کد متوفی: 6063266 یازدید: 55
13460521 - 13990919

کاوه حیدری مریم معلمی

کد متوفی: 6064307 یازدید: 52
-

رمضان نیکوکار

کد متوفی: 6064716 یازدید: 58
-

رمضان نیکوکار

کد متوفی: 6064724 یازدید: 70
- ۹۹/۱۱/۹

زهرا رنجبر

کد متوفی: 6064787 یازدید: 76
-

باب الله سلیمان نژاد

کد متوفی: 6064827 یازدید: 181
1341/1/1 - 1395/5/11

حسین علی محمود جان لو

کد متوفی: 6065085 یازدید: 74
-

مهدی پیرنیا

کد متوفی: 6065439 یازدید: 51
-

نرگس پایدار ساروی

کد متوفی: 6066019 یازدید: 264
- 1399/11/10

رقیه ترابی

کد متوفی: 6066099 یازدید: 164
- ۱۶ /۱۱/ ۱۳

حاج رمضان صفری

کد متوفی: 6066216 یازدید: 72
-

کربلایی سید احمدخان خناری نژاد

کد متوفی: 6066251 یازدید: 40
-

حسین فیروزگان

کد متوفی: 6067371 یازدید: 95
- 1379/11/02

نجیبه نثاری

کد متوفی: 6067408 یازدید: 45
- 1374/11/18

سیدصفر موسوی

کد متوفی: 6067699 یازدید: 44
- 03/12/1398

کربلایی حاج علی محمد روحی مله

کد متوفی: 6068878 یازدید: 71
1331/08/10 - 1399/10/28

فاطمه پیر پور

کد متوفی: 6069136 یازدید: 65
-

فاطمه پیرپور

کد متوفی: 6069147 یازدید: 62
-

حاج میرطاهر طاهری عمادی

کد متوفی: 6070275 یازدید: 209
21/3/1326 - 23/11/1399

سید عباس بشیریان

کد متوفی: 6071408 یازدید: 56
- ۹۹.۱۱.۲۶

عین اللّه مسرور

کد متوفی: 6072166 یازدید: 58
1957/12/20 - 2018/12/20

سید محسن میرشفیعی لنگری

کد متوفی: 6072505 یازدید: 130
1314/11/20 - 1399/7/18

حاج رحمت رحیمی رسکتی

کد متوفی: 6072928 یازدید: 84
1306/07/03 - 1398/06/14

علي رنجبر

کد متوفی: 6073098 یازدید: 67
1356/01/01 - 1399/11/30

حاجیه نرگس اسدی

کد متوفی: 6073130 یازدید: 54
-

کلثوم خلردی (نوریان)

کد متوفی: 6073349 یازدید: 60
-

خدیجه احمدی

کد متوفی: 6073384 یازدید: 60
-

مظاهر رحیمی

کد متوفی: 6073415 یازدید: 58
-

مظاهر رحیمی

کد متوفی: 6073422 یازدید: 49
۱۳۷۱/۲/۲۲ - ۱۳۹۳/۶/۷

مجید سلطان تویه

کد متوفی: 6073513 یازدید: 73
۱۳۶۳/۱۲/۱ - ۱۳۹۰/۳/۱۷

حسین اخلاقی

کد متوفی: 6073583 یازدید: 71
-

توران سعیدی

کد متوفی: 6074103 یازدید: 84
-

سبز علی خلیلی الندانی

کد متوفی: 6074812 یازدید: 236
1335.2.15 - 1368.8.13

هاجر قاسمی

کد متوفی: 6076146 یازدید: 87
1360 - 1399/12/06

یحیی نوریان

کد متوفی: 6076213 یازدید: 285
1337 - 1399

سید منوچهر قاسمی

کد متوفی: 6076278 یازدید: 61
3/3/1326 - 27/10/1398

سید منوچهر قاسمی

کد متوفی: 6076280 یازدید: 65
3/3/1326 - 27/10/1398

سید منوچهر قاسمی

کد متوفی: 6076285 یازدید: 57
3/3/1326 - 27/10/1398

حاجی مؤدبی

کد متوفی: 6076312 یازدید: 68
1315/01/02 - 2003/10/03

حامد دیانی

کد متوفی: 6076316 یازدید: 73
1350/10/12 - 1399/10/11

محمدعلی میوه چیان

کد متوفی: 6076341 یازدید: 96
۱۳۱۵/۷/۲۵ - ۱۳۸۳/۱۲/۱۱

علی انصاریان

کد متوفی: 6076400 یازدید: 55
1350/1/1 - 1399/11/15

ذکریا ماهفروزی

کد متوفی: 6076800 یازدید: 91
1326 - 1399

حسین ذوالفقاری مقدم

کد متوفی: 6078139 یازدید: 41
1326/12/20 - 1396/9/25

زهرا محمدیان

کد متوفی: 6079102 یازدید: 123
- 1399/12/08

زهرا (سهیلا) ورور

کد متوفی: 6079819 یازدید: 60
1330/6/10 - 1384/11/17

حاج محمد علی وثوقی نیا

کد متوفی: 6079911 یازدید: 62
1325/03/02 - 1399/11/10

مینا فضیلت

کد متوفی: 6079927 یازدید: 395
۱۳۳۶ - ۹۹/۱۲/۱۲

عباس وطن دوست

کد متوفی: 6080045 یازدید: 76
- ۱۳۹۹

نرگیس پایدار ساروی

کد متوفی: 6080734 یازدید: 49
- 1399/11/10

فاطمه صادقی عطار

کد متوفی: 6081651 یازدید: 46
1306 - 1392

نصرالله صفوتی و فاطمه صادقی عطار

کد متوفی: 6081655 یازدید: 568
-

فاطمه برومند

کد متوفی: 6081763 یازدید: 382
- 1399/12/21

شیر محمد قربانی

کد متوفی: 6090427 یازدید: 350
1321/9/12 - 1398/02/02

نورمحمد قربانی

کد متوفی: 6090491 یازدید: 58
-

محمد باکویی کتریمی

کد متوفی: 6090494 یازدید: 65
-

نورمحمد قربانی

کد متوفی: 6090496 یازدید: 101
-

محمد باکویی کتریمی

کد متوفی: 6090498 یازدید: 108
-

خلیل عظیمی

کد متوفی: 6090545 یازدید: 114
1324/08/14 - 1398/12/03

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6090551 یازدید: 144
1329/06/04 - 1398/11/08

سید جمال محمدی

کد متوفی: 6090634 یازدید: 71
1333/7/14 - 1395/9/7

سید جمال محمدی

کد متوفی: 6090635 یازدید: 62
۱۳۳۳/۷/۱۴ - ۱۳۹۵/۹/۷

سیده مریم حسینی

کد متوفی: 6090642 یازدید: 877
-

پدر مهربانمان

کد متوفی: 6090880 یازدید: 580
-

حاج رمضانعلی حق شناس

کد متوفی: 6092082 یازدید: 492
1322/6/10 - 1400/1/3

علی اکبر کریمی سورکی

کد متوفی: 6092867 یازدید: 62
- 1400/01/08

زهرا(سهیلا) ورور

کد متوفی: 6092923 یازدید: 62
1330/06/10 - 1384/11/17

منوچهر محمودی

کد متوفی: 6093940 یازدید: 152
1329/07/09 - 1396/07/14

آرمیتا طوطی

کد متوفی: 6094313 یازدید: 79
- 144/1/12

آ رمیتا طوطی

کد متوفی: 6094318 یازدید: 70
- 1400/1/12

آ رمیتا طوطی

کد متوفی: 6094323 یازدید: 70
- 1400/1/12

ارمیتا طوطی

کد متوفی: 6094327 یازدید: 101
1400/1/12 -

ارمیتا طوطی

کد متوفی: 6094353 یازدید: 78
- 1400/1/12

ارمیتا طوطی

کد متوفی: 6094385 یازدید: 75
-

زهرا ایزدی

کد متوفی: 6094730 یازدید: 1068
1351/6/15 - 1400/1/14

حاجیه خانم سیده حمیده عالمی

کد متوفی: 6094864 یازدید: 116
- 1399/01/19

مرحوم مغفور حاج سید رسول میریان

کد متوفی: 6097918 یازدید: 46
1327/11/21 - 1399/1/27

حاج سید رسول میریان

کد متوفی: 6097940 یازدید: 1205
1327/11/21 - 1399/1/27

علیرضا بریمانی

کد متوفی: 6098387 یازدید: 481
- ۲۳/۱/۱۴۰۰

محمد رضا باقری نوذری

کد متوفی: 6098805 یازدید: 55
-

سیدنسا عبدی

کد متوفی: 6100603 یازدید: 218
1334/07/09 - 1399/12/25

احمد اصغری

کد متوفی: 6100619 یازدید: 902
۱۳۴۹/۶/۴ - ۱۳۹۹/۱/۲۷

طیبه جلالی

کد متوفی: 6101365 یازدید: 417
1344/10/01 - 1400/01/24

سیدعباس حسینی

کد متوفی: 6103091 یازدید: 184
-

احمد بادله

کد متوفی: 6103799 یازدید: 80
02/01/1334 - 07/11/1388

آقارضا شادروز

کد متوفی: 6104591 یازدید: 91
۱۳۲۵/۷/۱۲ - ۱۳۶۷/۶/۲۷

سیده فاطمه حجازی

کد متوفی: 6107307 یازدید: 486
1322/07/20 - 1399/02/10

رضا اسفندی سرافراز

کد متوفی: 6109835 یازدید: 81
- 1399/1/14

مهران پهلوان

کد متوفی: 6110036 یازدید: 133
۱۳۴۸/۱۰/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

محمد فقیهی سراجی

کد متوفی: 6110628 یازدید: 33
1336/03/22 - 1384/08/24

حاج رضا عمرانی بیگلرپور

کد متوفی: 6111551 یازدید: 97
-

حاج سید ضیاءالدین نصیری

کد متوفی: 6112758 یازدید: 170
1327/12/20 - 1399/06/23

یدالله امیدوند چالی .محسنی

کد متوفی: 6114678 یازدید: 87
-

سید محمد رضا حسینی رستمی

کد متوفی: 6115267 یازدید: 188
-

غلامعلی شمسی

کد متوفی: 6119573 یازدید: 22
1331/01/02 - 1392/03/03

بتول وطن دوست

کد متوفی: 6119637 یازدید: 172
-

محمود برمر

کد متوفی: 6119640 یازدید: 319
1336/02/20 - 1400/03/02

سیده رقیه حسینی

کد متوفی: 6119674 یازدید: 89
1333/12/10 - 1398/08/25

علیرضا بابایی

کد متوفی: 6120297 یازدید: 57
1336/05/12 - 1398/10/04

صفیهه خاتون واحدی

کد متوفی: 6120718 یازدید: 28
- 1388/11/15

کربلایی فرود محمدی رودباری

کد متوفی: 6122071 یازدید: 106
1336/05/09 - 1399/03/13

مهندس سید احمد عباسی

کد متوفی: 6123419 یازدید: 204
1367/03/01 - 1400/02/14

محمدرضا استادی

کد متوفی: 6123706 یازدید: 381
1375/01/07 - 1399/03/25

یوسف رمضانی

کد متوفی: 6123777 یازدید: 22
1335/04/02 - 1382/04/22

حاج محمدرضا رضاییان

کد متوفی: 6126167 یازدید: 34
1321 - 1400/04/01

حاج محمد رضا رضاییان

کد متوفی: 6126170 یازدید: 122
1321 - 1400/04/01

شهید سبزعلی باقری

کد متوفی: 6126289 یازدید: 26
-

وکیل پایه یک مهدی طایفه و همسر و فرزندشان امیر

کد متوفی: 6126803 یازدید: 134
1345/09/05 - 1384/04/07

حاج حسینعلی عزیزی

کد متوفی: 6128210 یازدید: 75
1316 - 1400/03/23

مهین حق شناس

کد متوفی: 6131088 یازدید: 130
- 1400/04/20

سیداحسان هاشمی

کد متوفی: 6131836 یازدید: 307
- 1400/04/26

حاج غلامرسول توکلی

کد متوفی: 6132651 یازدید: 281
1321/06/09 - 1400/04/29

معصومه رازقی

کد متوفی: 6135263 یازدید: 237
- 1400/05/09

سهیلا سکوتی

کد متوفی: 6135976 یازدید: 20
- 1400/05/09

زهرا خادمی

کد متوفی: 6136113 یازدید: 222
-

حوری طالبی

کد متوفی: 6137785 یازدید: 44
1337/05/22 - 1390/05/18

سیده معصومه کریمی

کد متوفی: 6138119 یازدید: 47
-

حاجیه صابره کردان

کد متوفی: 6138123 یازدید: 101
-

ساره صادقی

کد متوفی: 6139107 یازدید: 20
1356/03/07 - 1400/05/20

زهره علیمیری زهره علیمیری

کد متوفی: 6139276 یازدید: 26
- 1400/05/21

شاهرخ بهرامى منجّمى

کد متوفی: 6139283 یازدید: 496
1327/04/07 - 1400/05/18

زهره علیمیری

کد متوفی: 6139519 یازدید: 143
-

فاطمه کمالی

کد متوفی: 6139780 یازدید: 334
1355/01/01 - 1400/05/21

حاجیه هاجر نوری

کد متوفی: 6140525 یازدید: 133
1313/01/09 - 1399/06/06

فتح الله دل آویز بایعکلائی

کد متوفی: 6140770 یازدید: 1397
1352/11/01 - 1400/05/23

زینب واگذاری

کد متوفی: 6140801 یازدید: 204
-

محمد حسین سنگ

کد متوفی: 6140817 یازدید: 62
1347/01/01 - 1399/07/12

محمد حسین سنگ

کد متوفی: 6140824 یازدید: 18
1347/01/01 - 1399/07/12

علیرضا اتحاد

کد متوفی: 6140940 یازدید: 146
1339/01/12 - 1400/05/15

هاجر خاتون نوری

کد متوفی: 6141511 یازدید: 20
1313/01/09 - 1399/06/07

اسماعيل یخکشی

کد متوفی: 6142604 یازدید: 277
1356/12/20 - 1400/05/28

بتول(مهري) حامي

کد متوفی: 6142695 یازدید: 680
- 1398/06/02

محمدعلی داداشی

کد متوفی: 6142742 یازدید: 73
- 1400/05/30

غلامرضا خیرآبادی

کد متوفی: 6143010 یازدید: 304
1316/04/02 - 1400/05/28

فاطمه خورشیدی میانایی

کد متوفی: 6143481 یازدید: 258
- 1400/06/01

محمد محمودی

کد متوفی: 6144564 یازدید: 44
1320 - 1384

محمدعلی خرم

کد متوفی: 6145262 یازدید: 19
1328/01/01 - 1400/06/02

احمد عسکری

کد متوفی: 6145350 یازدید: 38
-

مریم کلانتری

کد متوفی: 6145950 یازدید: 207
- 1400/06/08

حسین فرمانبردار

کد متوفی: 6147208 یازدید: 1905
1373/10/10 - 1400/06/07

منوچهر عراقی

کد متوفی: 6147829 یازدید: 280
1319/08/12 - 1400/06/05

مهندس پیام قربانی مهندس پیام قربانی

کد متوفی: 6147856 یازدید: 12
1352/06/24 - 1400/05/25

مهندس پیام شادروان مهندس قربانی

کد متوفی: 6147891 یازدید: 146
1352/06/24 - 1400/05/25

محمود کمیلی

کد متوفی: 6148268 یازدید: 134
1350/05/01 - 1400/06/14

حکیمه رجبی

کد متوفی: 6148695 یازدید: 718
1353/10/29 - 1400/06/03

دكتر عليرضا( داريوش) نيستانى

کد متوفی: 6149668 یازدید: 31
1349/06/20 - 1400/06/10

محمدعلی فتاحی

کد متوفی: 6151666 یازدید: 76
1309/03/02 - 1398/06/30

کربلاییه رقیه محمدنزاد

کد متوفی: 6151674 یازدید: 19
1336/06/24 - 1398/06/26

قدرت الله صادقی

کد متوفی: 6151911 یازدید: 249
- 1400/06/26

سیده طاهره موسوی

کد متوفی: 6152483 یازدید: 278
1367/03/09 - 1400/06/22

اسکندر قلی پور

کد متوفی: 6152671 یازدید: 41
1326/01/01 - 1398/08/04

قاسم رحیمی

کد متوفی: 6153010 یازدید: 17
1362/06/28 - 1400/05/26

صمد حسنی

کد متوفی: 6153731 یازدید: 16
-

رضا عبادی فر

کد متوفی: 6154703 یازدید: 52
1358 - 1399

رضا عبادی‌فر

کد متوفی: 6154729 یازدید: 89
1358 - 1399/06/02

سیده مبینا صالحی دارابی

کد متوفی: 6154908 یازدید: 20
1374/04/20 - 1400/06/09

محمود دانش

کد متوفی: 6156075 یازدید: 21
-

حسین مجیدی

کد متوفی: 6156106 یازدید: 16
1320 - 1379

بانو محمدی

کد متوفی: 6157515 یازدید: 181
-

طاهره عجب نوش

کد متوفی: 6158987 یازدید: 306
- 1400/07/30

مرضیه خاکی نهاد

کد متوفی: 6159691 یازدید: 361
-

گلین بابایی

کد متوفی: 6160899 یازدید: 34
-

منصور رضایی

کد متوفی: 6161212 یازدید: 1204
1352/02/12 - 1400/08/18

عین الله رضاپور دروپی

کد متوفی: 6161297 یازدید: 386
1319/04/07 - 1400/08/18

حاج قربان خورشیدی

کد متوفی: 6161605 یازدید: 86
1312/09/01 - 1400/08/20

سید محمد اسد

کد متوفی: 6162100 یازدید: 9
1376 - 1400/08/13

حاج حسین علی طاعتی زاده

کد متوفی: 6162153 یازدید: 20
-

بهرام حسین پور

کد متوفی: 6162500 یازدید: 6
1366/04/09 - 1400/01/01

سید محمد اسد

کد متوفی: 6163049 یازدید: 569
1376/06/03 - 1400/08/13

سید محمد اری، روستای ماهفروجک

کد متوفی: 6163055 یازدید: 5
1376/06/03 - 1400/08/13

سید محمد اسد

کد متوفی: 6163056 یازدید: 6
1376/06/03 - 1400/08/13

انیس کاشفی

کد متوفی: 6163273 یازدید: 3
1328/11/23 - 1400/03/19

دکتر فاطمه پولادی

کد متوفی: 6163704 یازدید: 1000
1371/06/07 - 1400/07/28

Mohana Biyabani

کد متوفی: 6163728 یازدید: 1
1361/05/22 - 1394/10/02

رحمان جمالی

کد متوفی: 6163740 یازدید: 1
1361/02/01 - 1394/10/02

روبابه رضوانی

کد متوفی: 6163977 یازدید: 151
1336/05/09 - 1396/09/06

مرحوم علی اصغر شیری

کد متوفی: 6164273 یازدید: 18
1360/10/19 - 1400/09/05

سیدعلی علیزاده

کد متوفی: 6164643 یازدید: 0
-

احمد لقمان پور

کد متوفی: 6165870 یازدید: 1
1317 - 1400/08/30

رجب محمدجانی

کد متوفی: 6166152 یازدید: 47
1339/08/14 - 1396/09/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید