آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سوادکوه

خسرو تقی پور

کد متوفی: 6101 یازدید: 178
-

اسماعیل بخشیان

کد متوفی: 9530 یازدید: 156
-

اسماعیل بخشیان

کد متوفی: 9538 یازدید: 155
-

خدایار بخشیان

کد متوفی: 9543 یازدید: 142
-

عبدالعلی رشیدی آلاشتی

کد متوفی: 11452 یازدید: 213
-

شیرین بخشیان

کد متوفی: 13719 یازدید: 166
-

اردشیر قاسم نژاد آلاشتی

کد متوفی: 17431 یازدید: 176
-

محمد قاسم نژاد آلاشتي

کد متوفی: 17563 یازدید: 183
-

ماه تابه قاسم نژاد آلاشتي

کد متوفی: 17566 یازدید: 164
-

فاطمه ذاکری

کد متوفی: 37977 یازدید: 188
-

حاجیه حوا یوسفی

کد متوفی: 39649 یازدید: 430
-

مشهدی نور علی امیری

کد متوفی: 40300 یازدید: 402
-

علی اصغر اردشیری

کد متوفی: 42783 یازدید: 171
-

مهیا امیرقادی

کد متوفی: 51404 یازدید: 130
-

شعبانعلی فلاح لاجیمی

کد متوفی: 54387 یازدید: 174
-

سونیا بابایی

کد متوفی: 55204 یازدید: 151
-

فاطمه محمدی

کد متوفی: 60246 یازدید: 210
-

جان جان رستمیان

کد متوفی: 78978 یازدید: 118
-

کرامت کاظمی نژاد

کد متوفی: 79173 یازدید: 139
-

کرامت کاظمی نژاد

کد متوفی: 79218 یازدید: 172
-

شادروان سوادکوهی

کد متوفی: 6005660 یازدید: 160
-

سبزعلی یوسفی ززولی

کد متوفی: 6005862 یازدید: 150
-

حاجی رحمت خلیلی کالی

کد متوفی: 6015617 یازدید: 130
-

صالح شمس

کد متوفی: 6018928 یازدید: 155
-

گلشاه(گلدسته) رضایی

کد متوفی: 6022455 یازدید: 149
-

ایمان همافر

کد متوفی: 6028116 یازدید: 140
-

حاجی ننه باجی محمودی

کد متوفی: 6034064 یازدید: 165
-

باجی محمودی

کد متوفی: 6044741 یازدید: 154
-

حاج محمود محمدی

کد متوفی: 6049779 یازدید: 154
-

گل افشان شهابیان

کد متوفی: 6051981 یازدید: 165
-

فیروزه یونسی

کد متوفی: 6052811 یازدید: 206
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

محمد غلامی اواتی

کد متوفی: 6053861 یازدید: 151
-

محمد غلامی اواتی

کد متوفی: 6053864 یازدید: 138
-

ملا حسینعلی اصغری

کد متوفی: 6054618 یازدید: 129
-

یوسف حبیبی

کد متوفی: 6055630 یازدید: 114
۱۹/۷ ۹۲ -

همه فامیل ها همه فامیل ها

کد متوفی: 6057608 یازدید: 135
10/8/1363 - 5/9/1363

محمدعلی بیواره لاجیمی

کد متوفی: 6058135 یازدید: 134
13510825 - 13991102

صغری علیزاده

کد متوفی: 6059905 یازدید: 132
- 1395/06/17

علی علیزاده

کد متوفی: 6060140 یازدید: 205
-

محمد قصابیان

کد متوفی: 6063389 یازدید: 231
-

رضا آقایی

کد متوفی: 6066977 یازدید: 126
۱۳۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

جیران طیبی

کد متوفی: 6072545 یازدید: 171
1301 - 1383/12/1

قادر کالیراد

کد متوفی: 6072952 یازدید: 137
1356/11/23 - 1398/04/06

قادر کالیراد

کد متوفی: 6072980 یازدید: 142
1356/11/23 - 1398/04/06

قادر کالیراد

کد متوفی: 6072991 یازدید: 161
1356/11/23 - 1398/04/06

قدرت احمدی الاشتی

کد متوفی: 6076053 یازدید: 154
1315 - 1385/11/15

دل آرام خانجانی

کد متوفی: 6076062 یازدید: 159
1326 - 1393/5/23

غلامعلی پاریاو

کد متوفی: 6076486 یازدید: 144
1302/12/5 - 1378/12/22

حاج سید جعفر رضوی

کد متوفی: 6092474 یازدید: 133
- ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

حاجیه صدیقه فرهادی سنگدهی

کد متوفی: 6093191 یازدید: 280
۱۳۰۷/۷/۴ - ۱۳۸۵/۱/۱۰

بانو بتول ارم

کد متوفی: 6098822 یازدید: 185
1317 - 1398/01/22

علی قلی رجبی کربلایی مریم قاسمی شورابی

کد متوفی: 6099040 یازدید: 586
- 1399

یحیی مرادی عباس آبادی

کد متوفی: 6107373 یازدید: 296
۱۹۵۱/۳/۱۱ - ۲۰۲۱/۲/۱

پیمان فتحی

کد متوفی: 6108914 یازدید: 152
1359 - 1399

فرامرز داداشی

کد متوفی: 6120976 یازدید: 298
- 1400/03/05

هوشنگ اخوان

کد متوفی: 6130256 یازدید: 117
1330/01/02 - 1399/05/01

مازیار(حسین) گودرزی‌اوریمی

کد متوفی: 6133430 یازدید: 164
- 1400/05/01

جلیل جلیلی

کد متوفی: 6133577 یازدید: 324
- 1400/05/02

طاهره خسروی

کد متوفی: 6138517 یازدید: 166
1320 - 1400/05/20

طاهره خسروی

کد متوفی: 6138520 یازدید: 132
1320 - 1400/05/20

حاجیه خانم جان درزی

کد متوفی: 6140478 یازدید: 262
- 1400/05/25

قدرت الله سیاوشی

کد متوفی: 6155890 یازدید: 143
1312/01/19 - 1394/09/08

فرنگیس فرهادی پهندری

کد متوفی: 6156844 یازدید: 84
1331/01/01 - 1398/05/29

سردار حاج ناصر فارابی خانقاهی

کد متوفی: 6158077 یازدید: 132
-

حسین صدرائی

کد متوفی: 6159822 یازدید: 45
- 1400/08/08

مازیار گودرزی اوریمی

کد متوفی: 6161883 یازدید: 684
- 1400/05/01

سوری شهابیان

کد متوفی: 6162065 یازدید: 36
1314/04/01 - 1398/08/26

شهید فرامرز گوران و خانم محترم گوران

کد متوفی: 6162336 یازدید: 578
1341/11/21 - 1400/06/06

حاج هرمز محمودیان

کد متوفی: 6175319 یازدید: 12
1400/10/26 -

هرمز محمودیان

کد متوفی: 6175320 یازدید: 43
- 1400/10/26

حاج هرمز محمودیان

کد متوفی: 6175321 یازدید: 91
1400/10/26 - 1400/10/26

رستم نجاتی

کد متوفی: 6175390 یازدید: 113
1334/04/06 - 1399/11/11

سید علی موسوی

کد متوفی: 6175397 یازدید: 74
1358/07/06 - 1399/11/04

‌ ‌

کد متوفی: 6175417 یازدید: 12
-

صفرعلی امیری

کد متوفی: 6177977 یازدید: 12
-

زنده یاد محمد انداز

کد متوفی: 6178125 یازدید: 12
1340/06/20 - 1400/08/09

زنده یاد محمد انداز

کد متوفی: 6178127 یازدید: 98
1340/06/20 - 1400/08/09

مصیب علیزاده کلاریجانی

کد متوفی: 6180881 یازدید: 9
- 1379/11/22

سید امان الله قربانی

کد متوفی: 6182288 یازدید: 16
-

نصرت الله سیاوشی

کد متوفی: 6183355 یازدید: 10
-

نصرت الله سیاوشی

کد متوفی: 6183357 یازدید: 11
-

عزیز یزدانی

کد متوفی: 6184853 یازدید: 13
- 1400/12/09

طوبی زاهدی

کد متوفی: 6190135 یازدید: 123
1315/01/28 - 1401/01/13

ولی اله عباسی چاشتخوارانی

کد متوفی: 6190636 یازدید: 184
1305/10/20 - 1356/06/10

حاج همت الله رحمتی بهمنانی

کد متوفی: 6191061 یازدید: 102
1316/07/02 - 1401/01/15

روفیا نبوی قادی

کد متوفی: 6191138 یازدید: 25
-

علی محمدپور

کد متوفی: 6191140 یازدید: 425
- 1401/01/15

‌ ‌

کد متوفی: 6195023 یازدید: 11
1323/11/09 - 1396/02/04

حوا حیدرنژاد

کد متوفی: 6195025 یازدید: 93
1323/11/09 - 1396/02/04

مژگان میرکتولی

کد متوفی: 6195992 یازدید: 50
- 1401

حاج شعبان علی مرادی کلاریجانی

کد متوفی: 6198479 یازدید: 10
1323/05/10 - 1401/02/23

حاج شعبان مرادی کلاریجانی

کد متوفی: 6198487 یازدید: 227
1323/05/10 - 1401/02/23

رضوانيه بلالي شهميرزادي

کد متوفی: 6200999 یازدید: 57
1320/03/30 - 1401/03/09

گل خاتون رضایی

کد متوفی: 6206378 یازدید: 13
1308/05/03 - 1377/09/26

حاج چراغعلی صفایی بزرگ خاندان

کد متوفی: 6214419 یازدید: 49
1309/05/10 - 1376/03/26

حاج کربلایی مهدی رضایی

کد متوفی: 6214896 یازدید: 14
1321/01/01 - 1401/06/10

اردوان و ناهید داداشی و قاسمی

کد متوفی: 6217200 یازدید: 1
1340/05/16 - 1395/01/02
Loading...

لطفا شکیبا باشید