آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سوادکوه

خسرو تقی پور

کد متوفی: 6101 یازدید: 245
-

اسماعیل بخشیان

کد متوفی: 9530 یازدید: 213
-

اسماعیل بخشیان

کد متوفی: 9538 یازدید: 252
-

خدایار بخشیان

کد متوفی: 9543 یازدید: 218
-

عبدالعلی رشیدی آلاشتی

کد متوفی: 11452 یازدید: 324
-

شیرین بخشیان

کد متوفی: 13719 یازدید: 234
-

اردشیر قاسم نژاد آلاشتی

کد متوفی: 17431 یازدید: 290
-

محمد قاسم نژاد آلاشتي

کد متوفی: 17563 یازدید: 285
-

ماه تابه قاسم نژاد آلاشتي

کد متوفی: 17566 یازدید: 253
-

فاطمه ذاکری

کد متوفی: 37977 یازدید: 275
-

حاجیه حوا یوسفی

کد متوفی: 39649 یازدید: 496
-

مشهدی نور علی امیری

کد متوفی: 40300 یازدید: 458
-

علی اصغر اردشیری

کد متوفی: 42783 یازدید: 228
-

مهیا امیرقادی

کد متوفی: 51404 یازدید: 167
-

شعبانعلی فلاح لاجیمی

کد متوفی: 54387 یازدید: 260
-

سونیا بابایی

کد متوفی: 55204 یازدید: 238
-

فاطمه محمدی

کد متوفی: 60246 یازدید: 258
-

جان جان رستمیان

کد متوفی: 78978 یازدید: 165
-

کرامت کاظمی نژاد

کد متوفی: 79173 یازدید: 173
-

کرامت کاظمی نژاد

کد متوفی: 79218 یازدید: 204
-

شادروان سوادکوهی

کد متوفی: 6005660 یازدید: 216
-

سبزعلی یوسفی ززولی

کد متوفی: 6005862 یازدید: 213
-

حاجی رحمت خلیلی کالی

کد متوفی: 6015617 یازدید: 181
-

صالح شمس

کد متوفی: 6018928 یازدید: 202
-

گلشاه(گلدسته) رضایی

کد متوفی: 6022455 یازدید: 202
-

ایمان همافر

کد متوفی: 6028116 یازدید: 193
-

حاجی ننه باجی محمودی

کد متوفی: 6034064 یازدید: 213
-

باجی محمودی

کد متوفی: 6044741 یازدید: 213
-

حاج محمود محمدی

کد متوفی: 6049779 یازدید: 204
-

گل افشان شهابیان

کد متوفی: 6051981 یازدید: 205
-

فیروزه یونسی

کد متوفی: 6052811 یازدید: 251
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

محمد غلامی اواتی

کد متوفی: 6053861 یازدید: 195
-

محمد غلامی اواتی

کد متوفی: 6053864 یازدید: 204
-

ملا حسینعلی اصغری

کد متوفی: 6054618 یازدید: 175
-

یوسف حبیبی

کد متوفی: 6055630 یازدید: 158
۱۹/۷ ۹۲ -

همه فامیل ها همه فامیل ها

کد متوفی: 6057608 یازدید: 180
10/8/1363 - 5/9/1363

محمدعلی بیواره لاجیمی

کد متوفی: 6058135 یازدید: 184
13510825 - 13991102

صغری علیزاده

کد متوفی: 6059905 یازدید: 201
- 1395/06/17

علی علیزاده

کد متوفی: 6060140 یازدید: 258
-

محمد قصابیان

کد متوفی: 6063389 یازدید: 284
-

رضا آقایی

کد متوفی: 6066977 یازدید: 169
۱۳۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

جیران طیبی

کد متوفی: 6072545 یازدید: 214
1301 - 1383/12/1

قادر کالیراد

کد متوفی: 6072952 یازدید: 187
1356/11/23 - 1398/04/06

قادر کالیراد

کد متوفی: 6072980 یازدید: 188
1356/11/23 - 1398/04/06

قادر کالیراد

کد متوفی: 6072991 یازدید: 206
1356/11/23 - 1398/04/06

قدرت احمدی الاشتی

کد متوفی: 6076053 یازدید: 222
1315 - 1385/11/15

دل آرام خانجانی

کد متوفی: 6076062 یازدید: 216
1326 - 1393/5/23

غلامعلی پاریاو

کد متوفی: 6076486 یازدید: 197
1302/12/5 - 1378/12/22

حاج سید جعفر رضوی

کد متوفی: 6092474 یازدید: 190
- ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

حاجیه صدیقه فرهادی سنگدهی

کد متوفی: 6093191 یازدید: 417
۱۳۰۷/۷/۴ - ۱۳۸۵/۱/۱۰

بانو بتول ارم

کد متوفی: 6098822 یازدید: 226
1317 - 1398/01/22

علی قلی رجبی کربلایی مریم قاسمی شورابی

کد متوفی: 6099040 یازدید: 647
- 1399

یحیی مرادی عباس آبادی

کد متوفی: 6107373 یازدید: 465
۱۹۵۱/۳/۱۱ - ۲۰۲۱/۲/۱

پیمان فتحی

کد متوفی: 6108914 یازدید: 204
1359 - 1399

فرامرز داداشی

کد متوفی: 6120976 یازدید: 334
- 1400/03/05

هوشنگ اخوان

کد متوفی: 6130256 یازدید: 163
1330/01/02 - 1399/05/01

مازیار(حسین) گودرزی‌اوریمی

کد متوفی: 6133430 یازدید: 245
- 1400/05/01

جلیل جلیلی

کد متوفی: 6133577 یازدید: 383
- 1400/05/02

طاهره خسروی

کد متوفی: 6138517 یازدید: 211
1320 - 1400/05/20

طاهره خسروی

کد متوفی: 6138520 یازدید: 189
1320 - 1400/05/20

حاجیه خانم جان درزی

کد متوفی: 6140478 یازدید: 312
- 1400/05/25

قدرت الله سیاوشی

کد متوفی: 6155890 یازدید: 205
1312/01/19 - 1394/09/08

فرنگیس فرهادی پهندری

کد متوفی: 6156844 یازدید: 172
1331/01/01 - 1398/05/29

سردار حاج ناصر فارابی خانقاهی

کد متوفی: 6158077 یازدید: 272
-

حسین صدرائی

کد متوفی: 6159822 یازدید: 75
- 1400/08/08

مازیار گودرزی اوریمی

کد متوفی: 6161883 یازدید: 751
- 1400/05/01

سوری شهابیان

کد متوفی: 6162065 یازدید: 59
1314/04/01 - 1398/08/26

شهید فرامرز گوران و خانم محترم گوران

کد متوفی: 6162336 یازدید: 757
1341/11/21 - 1400/06/06

حاج هرمز محمودیان

کد متوفی: 6175319 یازدید: 36
1400/10/26 -

هرمز محمودیان

کد متوفی: 6175320 یازدید: 67
- 1400/10/26

حاج هرمز محمودیان

کد متوفی: 6175321 یازدید: 110
1400/10/26 - 1400/10/26

رستم نجاتی

کد متوفی: 6175390 یازدید: 147
1334/04/06 - 1399/11/11

سید علی موسوی

کد متوفی: 6175397 یازدید: 110
1358/07/06 - 1399/11/04

‌ ‌

کد متوفی: 6175417 یازدید: 32
-

صفرعلی امیری

کد متوفی: 6177977 یازدید: 37
-

زنده یاد محمد انداز

کد متوفی: 6178125 یازدید: 43
1340/06/20 - 1400/08/09

زنده یاد محمد انداز

کد متوفی: 6178127 یازدید: 119
1340/06/20 - 1400/08/09

مصیب علیزاده کلاریجانی

کد متوفی: 6180881 یازدید: 24
- 1379/11/22

سید امان الله قربانی

کد متوفی: 6182288 یازدید: 36
-

نصرت الله سیاوشی

کد متوفی: 6183355 یازدید: 30
-

نصرت الله سیاوشی

کد متوفی: 6183357 یازدید: 27
-

عزیز یزدانی

کد متوفی: 6184853 یازدید: 30
- 1400/12/09

طوبی زاهدی

کد متوفی: 6190135 یازدید: 142
1315/01/28 - 1401/01/13

ولی اله عباسی چاشتخوارانی

کد متوفی: 6190636 یازدید: 198
1305/10/20 - 1356/06/10

حاج همت الله رحمتی بهمنانی

کد متوفی: 6191061 یازدید: 125
1316/07/02 - 1401/01/15

روفیا نبوی قادی

کد متوفی: 6191138 یازدید: 60
-

علی محمدپور

کد متوفی: 6191140 یازدید: 471
- 1401/01/15

‌ ‌

کد متوفی: 6195023 یازدید: 31
1323/11/09 - 1396/02/04

حوا حیدرنژاد

کد متوفی: 6195025 یازدید: 116
1323/11/09 - 1396/02/04

مژگان میرکتولی

کد متوفی: 6195992 یازدید: 90
- 1401

حاج شعبان مرادی کلاریجانی

کد متوفی: 6198487 یازدید: 259
1323/05/10 - 1401/02/23

رضوانيه بلالي شهميرزادي

کد متوفی: 6200999 یازدید: 71
1320/03/30 - 1401/03/09

گل خاتون رضایی

کد متوفی: 6206378 یازدید: 43
1308/05/03 - 1377/09/26

حاج چراغعلی صفایی بزرگ خاندان

کد متوفی: 6214419 یازدید: 71
1309/05/10 - 1376/03/26

حاج کربلایی مهدی رضایی

کد متوفی: 6214896 یازدید: 47
1321/01/01 - 1401/06/10

اردوان و ناهید داداشی و قاسمی

کد متوفی: 6217200 یازدید: 31
1340/05/16 - 1395/01/02

میرتقی حسینی

کد متوفی: 6218194 یازدید: 32
1303/01/15 - 1385/05/25

مهندس فریبرز فتحی

کد متوفی: 6222750 یازدید: 10
-

مهندس فریبرز فتحی

کد متوفی: 6222751 یازدید: 20
-

مهندس فریبرز فتحی

کد متوفی: 6222752 یازدید: 89
-

کربلایی عباس بابایی

کد متوفی: 6222753 یازدید: 114
-

خانم ثریا آبار

کد متوفی: 6222788 یازدید: 97
-

‌حاج رضا ‌فرهادپور

کد متوفی: 6223887 یازدید: 35
-

غلامرضا حامدیان

کد متوفی: 6225949 یازدید: 38
1336/01/07 - 1401/11/17

غلامرضا حامدیان

کد متوفی: 6227638 یازدید: 71
1336/01/07 - 1401/11/17

سعید قنبری عمرانی

کد متوفی: 6228768 یازدید: 21
1357/11/15 - 1401/11/25

سعید قنبری عمرانی

کد متوفی: 6228798 یازدید: 440
1357/11/15 - 1401/11/25

سعید قنبری عمرانی

کد متوفی: 6228828 یازدید: 18
-

علی اذرگون

کد متوفی: 6233871 یازدید: 16
1331 - 1400

ماندگار محمدی رئیسی

کد متوفی: 6236222 یازدید: 5
-

ماندگار محمدی رئیسی

کد متوفی: 6236223 یازدید: 15
-

طاووس ساجدی

کد متوفی: 6236224 یازدید: 2
-

طاووس ساجدی

کد متوفی: 6236225 یازدید: 2
-

طاووس ساجدی

کد متوفی: 6236226 یازدید: 2
-

طاووس ساجدی

کد متوفی: 6236228 یازدید: 32
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید