آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سوادکوه

خسرو تقی پور

کد متوفی: 6101 یازدید: 277
-

اسماعیل بخشیان

کد متوفی: 9530 یازدید: 242
-

اسماعیل بخشیان

کد متوفی: 9538 یازدید: 303
-

خدایار بخشیان

کد متوفی: 9543 یازدید: 247
-

عبدالعلی رشیدی آلاشتی

کد متوفی: 11452 یازدید: 367
-

شیرین بخشیان

کد متوفی: 13719 یازدید: 265
-

اردشیر قاسم نژاد آلاشتی

کد متوفی: 17431 یازدید: 330
-

محمد قاسم نژاد آلاشتي

کد متوفی: 17563 یازدید: 334
-

ماه تابه قاسم نژاد آلاشتي

کد متوفی: 17566 یازدید: 286
-

فاطمه ذاکری

کد متوفی: 37977 یازدید: 309
-

حاجیه حوا یوسفی

کد متوفی: 39649 یازدید: 523
-

مشهدی نور علی امیری

کد متوفی: 40300 یازدید: 490
-

علی اصغر اردشیری

کد متوفی: 42783 یازدید: 257
-

مهیا امیرقادی

کد متوفی: 51404 یازدید: 189
-

شعبانعلی فلاح لاجیمی

کد متوفی: 54387 یازدید: 304
-

سونیا بابایی

کد متوفی: 55204 یازدید: 272
-

فاطمه محمدی

کد متوفی: 60246 یازدید: 280
-

جان جان رستمیان

کد متوفی: 78978 یازدید: 192
-

کرامت کاظمی نژاد

کد متوفی: 79173 یازدید: 197
-

کرامت کاظمی نژاد

کد متوفی: 79218 یازدید: 226
-

سبزعلی یوسفی ززولی

کد متوفی: 6005862 یازدید: 242
-

حاجی رحمت خلیلی کالی

کد متوفی: 6015617 یازدید: 206
-

صالح شمس

کد متوفی: 6018928 یازدید: 226
-

گلشاه(گلدسته) رضایی

کد متوفی: 6022455 یازدید: 229
-

ایمان همافر

کد متوفی: 6028116 یازدید: 228
-

حاجی ننه باجی محمودی

کد متوفی: 6034064 یازدید: 243
-

باجی محمودی

کد متوفی: 6044741 یازدید: 238
-

حاج محمود محمدی

کد متوفی: 6049779 یازدید: 226
-

گل افشان شهابیان

کد متوفی: 6051981 یازدید: 236
-

فیروزه یونسی

کد متوفی: 6052811 یازدید: 288
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

محمد غلامی اواتی

کد متوفی: 6053861 یازدید: 225
-

محمد غلامی اواتی

کد متوفی: 6053864 یازدید: 249
-

ملا حسینعلی اصغری

کد متوفی: 6054618 یازدید: 209
-

یوسف حبیبی

کد متوفی: 6055630 یازدید: 190
۱۹/۷ ۹۲ -

همه فامیل ها همه فامیل ها

کد متوفی: 6057608 یازدید: 214
10/8/1363 - 5/9/1363

محمدعلی بیواره لاجیمی

کد متوفی: 6058135 یازدید: 223
13510825 - 13991102

صغری علیزاده

کد متوفی: 6059905 یازدید: 231
- 1395/06/17

علی علیزاده

کد متوفی: 6060140 یازدید: 288
-

محمد قصابیان

کد متوفی: 6063389 یازدید: 314
-

رضا آقایی

کد متوفی: 6066977 یازدید: 199
۱۳۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

جیران طیبی

کد متوفی: 6072545 یازدید: 245
1301 - 1383/12/1

قادر کالیراد

کد متوفی: 6072952 یازدید: 215
1356/11/23 - 1398/04/06

قادر کالیراد

کد متوفی: 6072980 یازدید: 213
1356/11/23 - 1398/04/06

قادر کالیراد

کد متوفی: 6072991 یازدید: 234
1356/11/23 - 1398/04/06

قدرت احمدی الاشتی

کد متوفی: 6076053 یازدید: 256
1315 - 1385/11/15

دل آرام خانجانی

کد متوفی: 6076062 یازدید: 248
1326 - 1393/5/23

غلامعلی پاریاو

کد متوفی: 6076486 یازدید: 223
1302/12/5 - 1378/12/22

حاج سید جعفر رضوی

کد متوفی: 6092474 یازدید: 217
- ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

حاجیه صدیقه فرهادی سنگدهی

کد متوفی: 6093191 یازدید: 467
۱۳۰۷/۷/۴ - ۱۳۸۵/۱/۱۰

بانو بتول ارم

کد متوفی: 6098822 یازدید: 246
1317 - 1398/01/22

علی قلی رجبی کربلایی مریم قاسمی شورابی

کد متوفی: 6099040 یازدید: 683
- 1399

یحیی مرادی عباس آبادی

کد متوفی: 6107373 یازدید: 509
۱۹۵۱/۳/۱۱ - ۲۰۲۱/۲/۱

پیمان فتحی

کد متوفی: 6108914 یازدید: 229
1359 - 1399

فرامرز داداشی

کد متوفی: 6120976 یازدید: 354
- 1400/03/05

هوشنگ اخوان

کد متوفی: 6130256 یازدید: 195
1330/01/02 - 1399/05/01

مازیار(حسین) گودرزی‌اوریمی

کد متوفی: 6133430 یازدید: 279
- 1400/05/01

جلیل جلیلی

کد متوفی: 6133577 یازدید: 414
- 1400/05/02

طاهره خسروی

کد متوفی: 6138517 یازدید: 242
1320 - 1400/05/20

طاهره خسروی

کد متوفی: 6138520 یازدید: 215
1320 - 1400/05/20

حاجیه خانم جان درزی

کد متوفی: 6140478 یازدید: 348
- 1400/05/25

قدرت الله سیاوشی

کد متوفی: 6155890 یازدید: 232
1312/01/19 - 1394/09/08

فرنگیس فرهادی پهندری

کد متوفی: 6156844 یازدید: 196
1331/01/01 - 1398/05/29

سردار حاج ناصر فارابی خانقاهی

کد متوفی: 6158077 یازدید: 361
-

حسین صدرائی

کد متوفی: 6159822 یازدید: 94
- 1400/08/08

مازیار گودرزی اوریمی

کد متوفی: 6161883 یازدید: 787
- 1400/05/01

سوری شهابیان

کد متوفی: 6162065 یازدید: 82
1314/04/01 - 1398/08/26

شهید فرامرز گوران و خانم محترم گوران

کد متوفی: 6162336 یازدید: 844
1341/11/21 - 1400/06/06

حاج هرمز محمودیان

کد متوفی: 6175319 یازدید: 49
1400/10/26 -

هرمز محمودیان

کد متوفی: 6175320 یازدید: 94
- 1400/10/26

حاج هرمز محمودیان

کد متوفی: 6175321 یازدید: 133
1400/10/26 - 1400/10/26

رستم نجاتی

کد متوفی: 6175390 یازدید: 167
1334/04/06 - 1399/11/11

سید علی موسوی

کد متوفی: 6175397 یازدید: 136
1358/07/06 - 1399/11/04

‌ ‌

کد متوفی: 6175417 یازدید: 52
-

صفرعلی امیری

کد متوفی: 6177977 یازدید: 54
-

زنده یاد محمد انداز

کد متوفی: 6178125 یازدید: 71
1340/06/20 - 1400/08/09

زنده یاد محمد انداز

کد متوفی: 6178127 یازدید: 143
1340/06/20 - 1400/08/09

مصیب علیزاده کلاریجانی

کد متوفی: 6180881 یازدید: 43
- 1379/11/22

سید امان الله قربانی

کد متوفی: 6182288 یازدید: 53
-

نصرت الله سیاوشی

کد متوفی: 6183355 یازدید: 46
-

نصرت الله سیاوشی

کد متوفی: 6183357 یازدید: 42
-

عزیز یزدانی

کد متوفی: 6184853 یازدید: 45
- 1400/12/09

طوبی زاهدی

کد متوفی: 6190135 یازدید: 159
1315/01/28 - 1401/01/13

ولی اله عباسی چاشتخوارانی

کد متوفی: 6190636 یازدید: 213
1305/10/20 - 1356/06/10

حاج همت الله رحمتی بهمنانی

کد متوفی: 6191061 یازدید: 158
1316/07/02 - 1401/01/15

روفیا نبوی قادی

کد متوفی: 6191138 یازدید: 76
-

علی محمدپور

کد متوفی: 6191140 یازدید: 495
- 1401/01/15

‌ ‌

کد متوفی: 6195023 یازدید: 46
1323/11/09 - 1396/02/04

حوا حیدرنژاد

کد متوفی: 6195025 یازدید: 132
1323/11/09 - 1396/02/04

مژگان میرکتولی

کد متوفی: 6195992 یازدید: 105
- 1401

حاج شعبان مرادی کلاریجانی

کد متوفی: 6198487 یازدید: 277
1323/05/10 - 1401/02/23

رضوانيه بلالي شهميرزادي

کد متوفی: 6200999 یازدید: 89
1320/03/30 - 1401/03/09

گل خاتون رضایی

کد متوفی: 6206378 یازدید: 58
1308/05/03 - 1377/09/26

حاج چراغعلی صفایی بزرگ خاندان

کد متوفی: 6214419 یازدید: 92
1309/05/10 - 1376/03/26

حاج کربلایی مهدی رضایی

کد متوفی: 6214896 یازدید: 70
1321/01/01 - 1401/06/10

اردوان و ناهید داداشی و قاسمی

کد متوفی: 6217200 یازدید: 55
1340/05/16 - 1395/01/02

میرتقی حسینی

کد متوفی: 6218194 یازدید: 47
1303/01/15 - 1385/05/25

مهندس فریبرز فتحی

کد متوفی: 6222750 یازدید: 26
-

مهندس فریبرز فتحی

کد متوفی: 6222751 یازدید: 39
-

مهندس فریبرز فتحی

کد متوفی: 6222752 یازدید: 130
-

کربلایی عباس بابایی

کد متوفی: 6222753 یازدید: 140
-

خانم ثریا آبار

کد متوفی: 6222788 یازدید: 113
-

‌حاج رضا ‌فرهادپور

کد متوفی: 6223887 یازدید: 51
-

غلامرضا حامدیان

کد متوفی: 6225949 یازدید: 68
1336/01/07 - 1401/11/17

غلامرضا حامدیان

کد متوفی: 6227638 یازدید: 99
1336/01/07 - 1401/11/17

سعید قنبری عمرانی

کد متوفی: 6228768 یازدید: 49
1357/11/15 - 1401/11/25

سعید قنبری عمرانی

کد متوفی: 6228798 یازدید: 542
1357/11/15 - 1401/11/25

سعید قنبری عمرانی

کد متوفی: 6228828 یازدید: 57
-

علی اذرگون

کد متوفی: 6233871 یازدید: 32
1331 - 1400

ماندگار محمدی رئیسی

کد متوفی: 6236222 یازدید: 21
-

ماندگار محمدی رئیسی

کد متوفی: 6236223 یازدید: 33
-

طاووس ساجدی

کد متوفی: 6236224 یازدید: 13
-

طاووس ساجدی

کد متوفی: 6236225 یازدید: 14
-

طاووس ساجدی

کد متوفی: 6236226 یازدید: 15
-

طاووس ساجدی

کد متوفی: 6236228 یازدید: 45
-

حاج سید محمد کسائیان

کد متوفی: 6246115 یازدید: 5
1337/01/01 - 1402/12/05

حاج سید محمد کسائیان

کد متوفی: 6246116 یازدید: 56
1337/01/01 - 1402/12/05
Loading...

لطفا شکیبا باشید