آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سوادکوه شمالی

عبدالحسین تقوی

کد متوفی: 11453 یازدید: 147
-

مجتبي زماني

کد متوفی: 40655 یازدید: 149
-

حاج هرمز جعفری ایوکی

کد متوفی: 72164 یازدید: 129
-

حاج هرمز جعفری ایوکی

کد متوفی: 72169 یازدید: 130
-

مرحوم بهداد عالیشاه ارات بنی

کد متوفی: 6007699 یازدید: 152
-

غلامعباس معین پور

کد متوفی: 6053318 یازدید: 133
-

علی اعظم آستا

کد متوفی: 6058622 یازدید: 126
-

ماهروزه مظفری

کد متوفی: 6091700 یازدید: 245
۱۳۱۲ - ۱۳۹۴/۱/۵

آقای ماندگار(علی) ابراهیمی

کد متوفی: 6116133 یازدید: 179
1328/9/15 - 1394/5/21

ستاره طالبی

کد متوفی: 6126210 یازدید: 120
- 1400/03/19

جاهد ( هادي) خانلري

کد متوفی: 6139967 یازدید: 139
-

نجات سلیمانی

کد متوفی: 6141988 یازدید: 62
1340/08/27 - 1400/05/01

آسیه رمصانی آسیه رمضانی

کد متوفی: 6182820 یازدید: 107
-

حاج نعمت متان کپوری

کد متوفی: 6182881 یازدید: 45
- 1375/10/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید