آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نقده

حاج محمدعلی محمدی

کد متوفی: 19924 یازدید: 159
-

حسن علیزاده

کد متوفی: 25906 یازدید: 201
-

میر طالب فاطمی نقده

کد متوفی: 45475 یازدید: 156
-

محمدرضا نجفی

کد متوفی: 60192 یازدید: 188
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67753 یازدید: 158
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70834 یازدید: 126
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70838 یازدید: 132
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70848 یازدید: 130
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70852 یازدید: 126
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70854 یازدید: 135
-

حاج محمود اکبری

کد متوفی: 78832 یازدید: 129
-

زرانگیز محمودی

کد متوفی: 79597 یازدید: 142
-

شوکت نوبخت

کد متوفی: 6002613 یازدید: 201
-

علی،مصومه طاهری ،ابیار

کد متوفی: 6002895 یازدید: 122
-

مادرعزیزم سید معصومه طاهری

کد متوفی: 6004760 یازدید: 159
-

معصومه طاهری

کد متوفی: 6004791 یازدید: 128
-

اسکندر بختیاری

کد متوفی: 6005224 یازدید: 126
-

اسکندر بختیاری

کد متوفی: 6005235 یازدید: 125
-

فاطمه آسیابی

کد متوفی: 6005814 یازدید: 128
-

علی آبیار

کد متوفی: 6006611 یازدید: 125
-

بانو مهین دخت مظلومی

کد متوفی: 6007766 یازدید: 138
-

سیده معصومه طاهری

کد متوفی: 6007870 یازدید: 124
-

کد متوفی: 6007873 یازدید: 117
-

ایسترم آبادی

کد متوفی: 6007902 یازدید: 122
-

ربابه محمدزاده

کد متوفی: 6008810 یازدید: 131
-

کربلایی ربابه محمدزاده

کد متوفی: 6008828 یازدید: 126
-

سعید مالک

کد متوفی: 6010826 یازدید: 173
-

ناصر تازه قلعه

کد متوفی: 6027880 یازدید: 142
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031969 یازدید: 117
-

محمود حیدری

کد متوفی: 6033897 یازدید: 126
-

نازدار قطاری

کد متوفی: 6038732 یازدید: 155
-

نریمان اطمینان

کد متوفی: 6038778 یازدید: 125
-

لیلا عسگری

کد متوفی: 6038795 یازدید: 130
-

گلگز سلمانزاده

کد متوفی: 6038804 یازدید: 116
-

ماهی عسگرپور

کد متوفی: 6042451 یازدید: 245
-

محبوب مولاپور

کد متوفی: 6050536 یازدید: 122
-

کربلایی نادر اشرفی زاده

کد متوفی: 6050596 یازدید: 135
-

کربلایی نادر اشرفی زاده

کد متوفی: 6050601 یازدید: 129
-

هاجر قطاری

کد متوفی: 6063996 یازدید: 118
- 99/11/11

منصور محمدولیزاده

کد متوفی: 6064385 یازدید: 116
59 - ۱۳۷۸/۱/۱۳

قاسم سلیمانی سردا ر

کد متوفی: 6064521 یازدید: 124
-

ولی بینا

کد متوفی: 6068716 یازدید: 105
1337 - 1394/10/21

حاج غلام حسین چراغی

کد متوفی: 6069921 یازدید: 112
۱۳۲۴ - ۱۳۹۸

ناهیده تورانی

کد متوفی: 6073165 یازدید: 137
1335,11,23 - 1391,10,27

اعظم عبدالهی

کد متوفی: 6078600 یازدید: 902
1329/07/20 - 1399/12/07

ملکه(ملاحت) کُرد

کد متوفی: 6078766 یازدید: 518
1328/06/0 - 1399/11/15

خوشقدم داداشی

کد متوفی: 6095729 یازدید: 1425
-

ایمان زیادی

کد متوفی: 6096225 یازدید: 115
19300101 -

محمد باقری

کد متوفی: 6101051 یازدید: 114
1357/6/20 - 1393/5/29

حبیب دوستی فام

کد متوفی: 6102130 یازدید: 119
-

خوشقدم داداشی

کد متوفی: 6104298 یازدید: 1237
-

آیدا عباسی

کد متوفی: 6109428 یازدید: 1428
1382/02/18 - 1399/06/19

النا كارگري

کد متوفی: 6113549 یازدید: 138
1384/06/01 - 1398/06/09

النا كارگري

کد متوفی: 6113550 یازدید: 421
1384/06/01 - 1398/06/09

مهندس اكبر نماز زاده

کد متوفی: 6113553 یازدید: 145
1358/05/10 - 1398/03/02

زلیخا پیرمحمدی

کد متوفی: 6126340 یازدید: 90
1334/02/11 - 1400/02/27

کربلاییه خانم بستی داداشی

کد متوفی: 6127964 یازدید: 100
1311/01/01 - 1400/04/07

لقمان شمامی

کد متوفی: 6142568 یازدید: 142
1358/06/30 - 1400/05/27

شیخ حاج علی ناصری

کد متوفی: 6145429 یازدید: 708
1362/11/02 - 1400/05/23

محمدحسن سرهنگی

کد متوفی: 6147286 یازدید: 718
1333/01/20 - 1400/06/10

یعقوب آقا داداش نژاد

کد متوفی: 6152296 یازدید: 98
- 1400/06/27

حاج ولی ولیزاده

کد متوفی: 6152326 یازدید: 510
- 1400/06/26

دلبر خلیل‌زاده

کد متوفی: 6156651 یازدید: 1847
1318/01/10 - 1400/07/17

منصور آروند

کد متوفی: 6158790 یازدید: 185
- 1400/08/02

فرنگیس آذرخش

کد متوفی: 6159054 یازدید: 47
- 1400/08/04

کبری عسگری

کد متوفی: 6166287 یازدید: 176
-

بستی پورصفر

کد متوفی: 6180121 یازدید: 9
- 1398/11/20

بستی پورصفر

کد متوفی: 6180182 یازدید: 153
- 1398/11/20

جلیل رزیانی و بستی پورصفر

کد متوفی: 6180599 یازدید: 68
-

شمامه تبریزی

کد متوفی: 6186406 یازدید: 145
1310/05/10 - 1395/12/21

للل حییر

کد متوفی: 6198623 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید