آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نقده

حاج محمدعلی محمدی

کد متوفی: 19924 یازدید: 387
-

حسن علیزاده

کد متوفی: 25906 یازدید: 438
-

میر طالب فاطمی نقده

کد متوفی: 45475 یازدید: 282
-

محمدرضا نجفی

کد متوفی: 60192 یازدید: 301
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67753 یازدید: 295
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70834 یازدید: 237
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70838 یازدید: 257
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70848 یازدید: 246
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70852 یازدید: 237
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70854 یازدید: 252
-

حاج محمود اکبری

کد متوفی: 78832 یازدید: 274
-

زرانگیز محمودی

کد متوفی: 79597 یازدید: 231
-

شوکت نوبخت

کد متوفی: 6002613 یازدید: 315
-

علی،مصومه طاهری ،ابیار

کد متوفی: 6002895 یازدید: 225
-

مادرعزیزم سید معصومه طاهری

کد متوفی: 6004760 یازدید: 264
-

معصومه طاهری

کد متوفی: 6004791 یازدید: 254
-

اسکندر بختیاری

کد متوفی: 6005224 یازدید: 237
-

اسکندر بختیاری

کد متوفی: 6005235 یازدید: 235
-

فاطمه آسیابی

کد متوفی: 6005814 یازدید: 232
-

علی آبیار

کد متوفی: 6006611 یازدید: 250
-

بانو مهین دخت مظلومی

کد متوفی: 6007766 یازدید: 254
-

سیده معصومه طاهری

کد متوفی: 6007870 یازدید: 220
-

کد متوفی: 6007873 یازدید: 215
-

ایسترم آبادی

کد متوفی: 6007902 یازدید: 227
-

ربابه محمدزاده

کد متوفی: 6008810 یازدید: 216
-

کربلایی ربابه محمدزاده

کد متوفی: 6008828 یازدید: 190
-

سعید مالک

کد متوفی: 6010826 یازدید: 256
-

ناصر تازه قلعه

کد متوفی: 6027880 یازدید: 239
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031969 یازدید: 209
-

محمود حیدری

کد متوفی: 6033897 یازدید: 243
-

نازدار قطاری

کد متوفی: 6038732 یازدید: 224
-

نریمان اطمینان

کد متوفی: 6038778 یازدید: 197
-

لیلا عسگری

کد متوفی: 6038795 یازدید: 235
-

گلگز سلمانزاده

کد متوفی: 6038804 یازدید: 175
-

ماهی عسگرپور

کد متوفی: 6042451 یازدید: 321
-

محبوب مولاپور

کد متوفی: 6050536 یازدید: 208
-

کربلایی نادر اشرفی زاده

کد متوفی: 6050596 یازدید: 231
-

کربلایی نادر اشرفی زاده

کد متوفی: 6050601 یازدید: 229
-

هاجر قطاری

کد متوفی: 6063996 یازدید: 184
- 99/11/11

منصور محمدولیزاده

کد متوفی: 6064385 یازدید: 202
59 - ۱۳۷۸/۱/۱۳

قاسم سلیمانی سردا ر

کد متوفی: 6064521 یازدید: 202
-

ولی بینا

کد متوفی: 6068716 یازدید: 182
1337 - 1394/10/21

حاج غلام حسین چراغی

کد متوفی: 6069921 یازدید: 393
۱۳۲۴ - ۱۳۹۸

ناهیده تورانی

کد متوفی: 6073165 یازدید: 231
1335,11,23 - 1391,10,27

اعظم عبدالهی

کد متوفی: 6078600 یازدید: 1067
1329/07/20 - 1399/12/07

ملکه(ملاحت) کُرد

کد متوفی: 6078766 یازدید: 618
1328/06/0 - 1399/11/15

خوشقدم داداشی

کد متوفی: 6095729 یازدید: 1535
-

ایمان زیادی

کد متوفی: 6096225 یازدید: 198
19300101 -

محمد باقری

کد متوفی: 6101051 یازدید: 230
1357/6/20 - 1393/5/29

حبیب دوستی فام

کد متوفی: 6102130 یازدید: 235
-

خوشقدم داداشی

کد متوفی: 6104298 یازدید: 1333
-

آیدا عباسی

کد متوفی: 6109428 یازدید: 1858
1382/02/18 - 1399/06/19

النا كارگري

کد متوفی: 6113549 یازدید: 235
1384/06/01 - 1398/06/09

النا كارگري

کد متوفی: 6113550 یازدید: 513
1384/06/01 - 1398/06/09

مهندس اكبر نماز زاده

کد متوفی: 6113553 یازدید: 229
1358/05/10 - 1398/03/02

زلیخا پیرمحمدی

کد متوفی: 6126340 یازدید: 198
1334/02/11 - 1400/02/27

کربلاییه خانم بستی داداشی

کد متوفی: 6127964 یازدید: 203
1311/01/01 - 1400/04/07

شیخ حاج علی ناصری

کد متوفی: 6145429 یازدید: 846
1362/11/02 - 1400/05/23

محمدحسن سرهنگی

کد متوفی: 6147286 یازدید: 815
1333/01/20 - 1400/06/10

یعقوب آقا داداش نژاد

کد متوفی: 6152296 یازدید: 228
- 1400/06/27

حاج ولی ولیزاده

کد متوفی: 6152326 یازدید: 686
- 1400/06/26

دلبر خلیل‌زاده

کد متوفی: 6156651 یازدید: 2401
1318/01/10 - 1400/07/17

منصور آروند

کد متوفی: 6158790 یازدید: 250
- 1400/08/02

فرنگیس آذرخش

کد متوفی: 6159054 یازدید: 127
- 1400/08/04

کبری عسگری

کد متوفی: 6166287 یازدید: 246
-

بستی پورصفر

کد متوفی: 6180121 یازدید: 58
- 1398/11/20

بستی پورصفر

کد متوفی: 6180182 یازدید: 283
- 1398/11/20

جلیل رزیانی و بستی پورصفر

کد متوفی: 6180599 یازدید: 110
-

شمامه تبریزی

کد متوفی: 6186406 یازدید: 260
1310/05/10 - 1395/12/21

للل حییر

کد متوفی: 6198623 یازدید: 44
-

اسماعیل رحمتی

کد متوفی: 6211378 یازدید: 50
1350/04/10 - 1401/05/03

فاطمه اسماعیلی

کد متوفی: 6212853 یازدید: 74
1353/02/20 - 1401/05/29

تقی محمدی

کد متوفی: 6214572 یازدید: 31
1369 - 1401

تقی محمدی

کد متوفی: 6214576 یازدید: 113
-

علیرضا اسفندیار

کد متوفی: 6215944 یازدید: 54
1349/04/04 - 1386/01/25

کربلایی نوروز جوادپور

کد متوفی: 6220371 یازدید: 75
1318/01/01 - 1401/08/22

امیرحسین عمرانی

کد متوفی: 6222978 یازدید: 64
-

سلطنت پرویز

کد متوفی: 6226898 یازدید: 35
1318 - 1401

محمدعلی یعقوب زاده

کد متوفی: 6226932 یازدید: 32
-

حلیمه کریم زاده

کد متوفی: 6226933 یازدید: 36
-

عارف اسلامی

کد متوفی: 6228684 یازدید: 108
1384/03/27 - 1401/10/30

مرحوم عارف اسلامی

کد متوفی: 6228724 یازدید: 54
1384/03/27 - 1401/10/30

حمید حسن زاده

کد متوفی: 6230898 یازدید: 36
1375 - 1401

امین جاویدمنش

کد متوفی: 6232294 یازدید: 861
1377/08/17 - 1402/03/08

سیده مهناز موسوی

کد متوفی: 6235596 یازدید: 211
1355/08/01 - 1402/05/13

سمیه خیره دست

کد متوفی: 6236333 یازدید: 33
- 1402/05/28

پروانه امراهی

کد متوفی: 6237415 یازدید: 17
-

عجب ناز مصری

کد متوفی: 6244200 یازدید: 16
- 1402/10/19

مارال ابراهیمی

کد متوفی: 6245522 یازدید: 13
- 1402/11/22

یحیی حنیفه

کد متوفی: 6248080 یازدید: 156
1337/05/04 - 1402/12/12

مجید ابراهیمی

کد متوفی: 6248432 یازدید: 2
1314 - 1403/01/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید