آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نقده

حاج محمدعلی محمدی

کد متوفی: 19924 یازدید: 202
-

حسن علیزاده

کد متوفی: 25906 یازدید: 272
-

میر طالب فاطمی نقده

کد متوفی: 45475 یازدید: 187
-

محمدرضا نجفی

کد متوفی: 60192 یازدید: 220
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67753 یازدید: 206
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70834 یازدید: 163
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70838 یازدید: 171
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70848 یازدید: 170
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70852 یازدید: 169
-

محمد محمدیان

کد متوفی: 70854 یازدید: 170
-

حاج محمود اکبری

کد متوفی: 78832 یازدید: 172
-

زرانگیز محمودی

کد متوفی: 79597 یازدید: 180
-

شوکت نوبخت

کد متوفی: 6002613 یازدید: 238
-

علی،مصومه طاهری ،ابیار

کد متوفی: 6002895 یازدید: 157
-

مادرعزیزم سید معصومه طاهری

کد متوفی: 6004760 یازدید: 196
-

معصومه طاهری

کد متوفی: 6004791 یازدید: 173
-

اسکندر بختیاری

کد متوفی: 6005224 یازدید: 163
-

اسکندر بختیاری

کد متوفی: 6005235 یازدید: 162
-

فاطمه آسیابی

کد متوفی: 6005814 یازدید: 158
-

علی آبیار

کد متوفی: 6006611 یازدید: 163
-

بانو مهین دخت مظلومی

کد متوفی: 6007766 یازدید: 179
-

سیده معصومه طاهری

کد متوفی: 6007870 یازدید: 152
-

کد متوفی: 6007873 یازدید: 157
-

ایسترم آبادی

کد متوفی: 6007902 یازدید: 160
-

ربابه محمدزاده

کد متوفی: 6008810 یازدید: 158
-

کربلایی ربابه محمدزاده

کد متوفی: 6008828 یازدید: 141
-

سعید مالک

کد متوفی: 6010826 یازدید: 202
-

ناصر تازه قلعه

کد متوفی: 6027880 یازدید: 165
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031969 یازدید: 144
-

محمود حیدری

کد متوفی: 6033897 یازدید: 160
-

نازدار قطاری

کد متوفی: 6038732 یازدید: 174
-

نریمان اطمینان

کد متوفی: 6038778 یازدید: 143
-

لیلا عسگری

کد متوفی: 6038795 یازدید: 154
-

گلگز سلمانزاده

کد متوفی: 6038804 یازدید: 132
-

ماهی عسگرپور

کد متوفی: 6042451 یازدید: 275
-

محبوب مولاپور

کد متوفی: 6050536 یازدید: 150
-

کربلایی نادر اشرفی زاده

کد متوفی: 6050596 یازدید: 159
-

کربلایی نادر اشرفی زاده

کد متوفی: 6050601 یازدید: 152
-

هاجر قطاری

کد متوفی: 6063996 یازدید: 137
- 99/11/11

منصور محمدولیزاده

کد متوفی: 6064385 یازدید: 147
59 - ۱۳۷۸/۱/۱۳

قاسم سلیمانی سردا ر

کد متوفی: 6064521 یازدید: 152
-

ولی بینا

کد متوفی: 6068716 یازدید: 121
1337 - 1394/10/21

حاج غلام حسین چراغی

کد متوفی: 6069921 یازدید: 151
۱۳۲۴ - ۱۳۹۸

ناهیده تورانی

کد متوفی: 6073165 یازدید: 161
1335,11,23 - 1391,10,27

اعظم عبدالهی

کد متوفی: 6078600 یازدید: 940
1329/07/20 - 1399/12/07

ملکه(ملاحت) کُرد

کد متوفی: 6078766 یازدید: 548
1328/06/0 - 1399/11/15

خوشقدم داداشی

کد متوفی: 6095729 یازدید: 1468
-

ایمان زیادی

کد متوفی: 6096225 یازدید: 142
19300101 -

محمد باقری

کد متوفی: 6101051 یازدید: 148
1357/6/20 - 1393/5/29

حبیب دوستی فام

کد متوفی: 6102130 یازدید: 155
-

خوشقدم داداشی

کد متوفی: 6104298 یازدید: 1261
-

آیدا عباسی

کد متوفی: 6109428 یازدید: 1638
1382/02/18 - 1399/06/19

النا كارگري

کد متوفی: 6113549 یازدید: 180
1384/06/01 - 1398/06/09

النا كارگري

کد متوفی: 6113550 یازدید: 456
1384/06/01 - 1398/06/09

مهندس اكبر نماز زاده

کد متوفی: 6113553 یازدید: 167
1358/05/10 - 1398/03/02

زلیخا پیرمحمدی

کد متوفی: 6126340 یازدید: 129
1334/02/11 - 1400/02/27

کربلاییه خانم بستی داداشی

کد متوفی: 6127964 یازدید: 119
1311/01/01 - 1400/04/07

شیخ حاج علی ناصری

کد متوفی: 6145429 یازدید: 757
1362/11/02 - 1400/05/23

محمدحسن سرهنگی

کد متوفی: 6147286 یازدید: 759
1333/01/20 - 1400/06/10

یعقوب آقا داداش نژاد

کد متوفی: 6152296 یازدید: 110
- 1400/06/27

حاج ولی ولیزاده

کد متوفی: 6152326 یازدید: 566
- 1400/06/26

دلبر خلیل‌زاده

کد متوفی: 6156651 یازدید: 1975
1318/01/10 - 1400/07/17

منصور آروند

کد متوفی: 6158790 یازدید: 205
- 1400/08/02

فرنگیس آذرخش

کد متوفی: 6159054 یازدید: 76
- 1400/08/04

کبری عسگری

کد متوفی: 6166287 یازدید: 197
-

بستی پورصفر

کد متوفی: 6180121 یازدید: 18
- 1398/11/20

بستی پورصفر

کد متوفی: 6180182 یازدید: 160
- 1398/11/20

جلیل رزیانی و بستی پورصفر

کد متوفی: 6180599 یازدید: 74
-

شمامه تبریزی

کد متوفی: 6186406 یازدید: 155
1310/05/10 - 1395/12/21

للل حییر

کد متوفی: 6198623 یازدید: 12
-

اسماعیل رحمتی

کد متوفی: 6211378 یازدید: 9
1350/04/10 - 1401/05/03

فاطمه اسماعیلی

کد متوفی: 6212853 یازدید: 35
1353/02/20 - 1401/05/29

تقی محمدی

کد متوفی: 6214572 یازدید: 7
1369 - 1401

تقی محمدی

کد متوفی: 6214576 یازدید: 85
-

علیرضا اسفندیار

کد متوفی: 6215944 یازدید: 24
1349/04/04 - 1386/01/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید