آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قایم شهر

رحمت رضی پرچیکلائی

کد متوفی: 2707 یازدید: 93
-

یا ری شهاب یا ری

کد متوفی: 2718 یازدید: 82
-

نبی الله ولی

کد متوفی: 4791 یازدید: 77
-

عین الله روشن قیاس

کد متوفی: 5711 یازدید: 76
-

کیوان ماندی

کد متوفی: 5827 یازدید: 118
-

(طاهره خوشروئی وعیسی یحیی زاده)

کد متوفی: 6483 یازدید: 93
-

عزیزالله عابدینی

کد متوفی: 9301 یازدید: 86
-

پرویز امانی

کد متوفی: 9717 یازدید: 65
-

حکیمه خاتون سبحانی

کد متوفی: 10753 یازدید: 82
-

حسن رمضانی

کد متوفی: 12813 یازدید: 62
-

کربلایی حسین رمضانی

کد متوفی: 22758 یازدید: 146
-

حاجيه خانم هاجر ساميان

کد متوفی: 23711 یازدید: 72
-

سيد هادي قاسمي

کد متوفی: 24431 یازدید: 250
-

هاجر سامیان

کد متوفی: 24535 یازدید: 59
-

کلثوم محمدی کوچکسرایی

کد متوفی: 25292 یازدید: 72
-

مرحومه فرخنده قنبری

کد متوفی: 25348 یازدید: 74
-

مرحوم مجید صاحبی

کد متوفی: 25351 یازدید: 71
-

حاج محمد اسماعیل حیدری قرا

کد متوفی: 26721 یازدید: 73
-

شاه پسند غنی زاده

کد متوفی: 26740 یازدید: 81
-

سیده سکینه کاظمی

کد متوفی: 27820 یازدید: 83
-

فر انگیز اختیاری اردبیلی

کد متوفی: 29171 یازدید: 69
-

نظرعلي احمدي

کد متوفی: 30593 یازدید: 74
-

فاطمه(لیلا) میرزایی

کد متوفی: 33578 یازدید: 65
-

کلانتر سلمانزاده

کد متوفی: 33591 یازدید: 83
-

حاج ناصر خطیرآقاجانی

کد متوفی: 33653 یازدید: 119
-

عیسی خانلری کوچکسرایی

کد متوفی: 33800 یازدید: 75
-

حاج محمد رضا فروزان

کد متوفی: 34069 یازدید: 99
-

حاج محمدرضا فروزان

کد متوفی: 34084 یازدید: 85
-

حاج محمد رضا فروزان

کد متوفی: 34093 یازدید: 66
-

محمدولی حیدری

کد متوفی: 35507 یازدید: 70
-

رمضان مشهدبان کوچکسرایی

کد متوفی: 35592 یازدید: 70
-

رفيع نخستين آگاه

کد متوفی: 37042 یازدید: 105
-

خسرو فلاح اوریمی

کد متوفی: 37458 یازدید: 65
-

ناصر محمدحسن زاده

کد متوفی: 41612 یازدید: 80
-

بهرام گرایلی افرا

کد متوفی: 43877 یازدید: 98
-

خسرو اعظمی قادیکلائی

کد متوفی: 46141 یازدید: 80
-

حاجیه خدیجه جباری

کد متوفی: 47557 یازدید: 61
-

حاجیه خدیجه جباری

کد متوفی: 47568 یازدید: 64
-

حسین حسنی

کد متوفی: 48419 یازدید: 63
-

علي اصغر نظري

کد متوفی: 49294 یازدید: 63
-

حاج سید جعفر عمادی

کد متوفی: 49522 یازدید: 71
-

زهرا کاکویی

کد متوفی: 54429 یازدید: 215
-

گل ابرو نبی بخش

کد متوفی: 57028 یازدید: 92
-

شادروان باقری واولادی

کد متوفی: 57091 یازدید: 49
-

شادروان ها باقری واولادی

کد متوفی: 57095 یازدید: 59
-

شادروان باقری واولادی

کد متوفی: 57123 یازدید: 49
-

علی باقری و رضا اولادی

کد متوفی: 57483 یازدید: 62
-

سلیمه مسلمی

کد متوفی: 57943 یازدید: 56
-

آذردخت آذرپور

کد متوفی: 58918 یازدید: 81
-

فاطمه هوشیار

کد متوفی: 59003 یازدید: 60
-

حاجیه خانم نور جهان اسدی

کد متوفی: 60035 یازدید: 60
-

حاج شعبان ابوالحسنی

کد متوفی: 60125 یازدید: 78
-

علی نیک زاد باروق

کد متوفی: 63425 یازدید: 59
1318/01/01 - 1396/01/10

علی نیک زاد باروق

کد متوفی: 63439 یازدید: 47
-

علي نيك زادباروق

کد متوفی: 63507 یازدید: 46
-

علي نيك زادباروق

کد متوفی: 63540 یازدید: 50
-

حسین و رضا رعیت ساروکلائی

کد متوفی: 65340 یازدید: 63
-

نادعلی و صفرعلی یعقوبی

کد متوفی: 65374 یازدید: 55
-

نادعلی و صفرعلی یعقوبی

کد متوفی: 65383 یازدید: 40
-

سید معصوم زمانی

کد متوفی: 65827 یازدید: 51
-

زینب فرهادی سنگدهی

کد متوفی: 65995 یازدید: 47
-

حاج محمد حیدری

کد متوفی: 66322 یازدید: 63
-

حاج محمد حیدری

کد متوفی: 66342 یازدید: 169
-

حاج رحیم حسن پور

کد متوفی: 66778 یازدید: 91
-

جابر رمضانی

کد متوفی: 66830 یازدید: 74
-

ملارستم هدایتی

کد متوفی: 69405 یازدید: 45
-

نورجهان اسدی

کد متوفی: 72958 یازدید: 54
-

نور جهان اسدی

کد متوفی: 72968 یازدید: 51
-

حسین حاجیان برنجستانکی

کد متوفی: 75932 یازدید: 129
-

بهروز مهدی زاده

کد متوفی: 76959 یازدید: 52
-

درجهان کجوری

کد متوفی: 78092 یازدید: 49
-

کد متوفی: 800560 یازدید: 73
-

عبدالله محسنی

کد متوفی: 6000723 یازدید: 127
-

احمد رمضانی ساروکلایی

کد متوفی: 6002116 یازدید: 78
-

مرحومه سیده راضیه ادیانی

کد متوفی: 6002910 یازدید: 51
-

حاج خلیل رحیمی

کد متوفی: 6010237 یازدید: 60
-

حاج جانبابا رنجبر

کد متوفی: 6011531 یازدید: 63
-

کربلایی نصرت حق پناه

کد متوفی: 6012187 یازدید: 103
-

مهدی(حامد) شاهی

کد متوفی: 6014664 یازدید: 63
-

سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6015140 یازدید: 69
-

علی گدا سلحشور

کد متوفی: 6015620 یازدید: 70
-

علی گدا سلحشور

کد متوفی: 6015624 یازدید: 66
-

کربلایی حاج علی گدا سلحشور

کد متوفی: 6017769 یازدید: 400
1327/08/20 - 1399/09/16

سردار مهدی قره محمدی

کد متوفی: 6017880 یازدید: 65
-

حاج خسرو فتحی

کد متوفی: 6020386 یازدید: 54
-

زینب اردشیری لاجیمی

کد متوفی: 6021072 یازدید: 144
-

حاج احمد مرادی عباس ابادی

کد متوفی: 6021549 یازدید: 76
-

نصیر کتال

کد متوفی: 6022631 یازدید: 61
-

نرجس خانعلی زاده

کد متوفی: 6022753 یازدید: 59
-

سیده فاطمه وصالی

کد متوفی: 6024121 یازدید: 42
-

همت حاجیان

کد متوفی: 6024228 یازدید: 65
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6024453 یازدید: 62
-

کربلایی خانم صغرا مساح پور

کد متوفی: 6026387 یازدید: 53
-

عباس رنجبر

کد متوفی: 6026416 یازدید: 62
-

سپهبدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030734 یازدید: 51
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030741 یازدید: 59
-

پروین محسنی

کد متوفی: 6038760 یازدید: 98
-

برزو تیموری

کد متوفی: 6038772 یازدید: 68
-

فاطمه حمزه خانی

کد متوفی: 6038777 یازدید: 70
- 1378/10/12

صفدر سیفی

کد متوفی: 6040031 یازدید: 122
1315/03/09 - 1399/02/21

شهربانو علی نیا

کد متوفی: 6040164 یازدید: 59
-

آیت اللّه سیدعلی قاضی طباطبایی

کد متوفی: 6040516 یازدید: 61
-

سیّدمجتبی معافی مدنی(بابا بزرگ)

کد متوفی: 6040523 یازدید: 53
-

زهرا ناظریان(مادرجون)

کد متوفی: 6040533 یازدید: 56
-

شادروان ضربعلی محمدی

کد متوفی: 6040905 یازدید: 115
-

علی اسماعیلی ایوکی

کد متوفی: 6040993 یازدید: 50
-

علی اسماعیلی ایوکی

کد متوفی: 6040994 یازدید: 48
-

فاطمه شادمانی

کد متوفی: 6041068 یازدید: 64
-

فاطمه شادمانی

کد متوفی: 6041075 یازدید: 57
-

باب الله فلاح

کد متوفی: 6041213 یازدید: 79
-

حاج خالقوردی زمانی

کد متوفی: 6043773 یازدید: 50
-

حاج حیدر ولی پور

کد متوفی: 6044180 یازدید: 65
-

عاطفه پاشائی

کد متوفی: 6044896 یازدید: 64
-

عاطفه پاشائی

کد متوفی: 6044954 یازدید: 57
-

عاطفه پاشائی

کد متوفی: 6045172 یازدید: 64
-

عاطفه پاشائی

کد متوفی: 6045199 یازدید: 243
-

محمد اسماعیل قهاری

کد متوفی: 6045869 یازدید: 273
-

صفیه رنجبر

کد متوفی: 6045881 یازدید: 264
-

فاطمه احساني

کد متوفی: 6046315 یازدید: 50
-

رعنا درزی

کد متوفی: 6047492 یازدید: 50
-

مرزبان سلیمی قادیکلایی

کد متوفی: 6047745 یازدید: 67
-

محمد بلباسی

کد متوفی: 6047762 یازدید: 104
1358/01/01 - 1395/02/17

محمد بلباسی

کد متوفی: 6047770 یازدید: 58
-

حامد قربان نتاج

کد متوفی: 6048904 یازدید: 38
-

فاطمه سلطان الیاسی

کد متوفی: 6049363 یازدید: 126
-

طاهره حداد

کد متوفی: 6051724 یازدید: 38
-

رجب حداد مشهدی رجب حداد

کد متوفی: 6051782 یازدید: 38
-

حاج عیسی میرزایی

کد متوفی: 6051911 یازدید: 38
-

شهادت حضرت زهرا بنت رسول الله

کد متوفی: 6052801 یازدید: 74
-

یونس حبیبی

کد متوفی: 6053314 یازدید: 46
-

حاج صادق معتمدی

کد متوفی: 6053401 یازدید: 41
-

حاج صادق معتمدی

کد متوفی: 6053402 یازدید: 65
-

حاج صادق معتمدی

کد متوفی: 6053408 یازدید: 47
-

صادق معتمدی

کد متوفی: 6053440 یازدید: 51
-

موسی محسنی

کد متوفی: 6053955 یازدید: 47
-

موسی محسنی

کد متوفی: 6053959 یازدید: 35
-

موسی محسنی

کد متوفی: 6053960 یازدید: 42
-

سید نبی طالبیان

کد متوفی: 6053976 یازدید: 71
-

صادق زاهدی

کد متوفی: 6054030 یازدید: 54
-

حاج احمد علی اسفندیاری کناری

کد متوفی: 6054299 یازدید: 86
-

عذرا عبدوس

کد متوفی: 6054316 یازدید: 51
-

عذرا عبدوس

کد متوفی: 6054347 یازدید: 51
-

عذرا عبدوس

کد متوفی: 6054559 یازدید: 49
-

کد متوفی: 6054562 یازدید: 70
-

احمد احمد نعل چین

کد متوفی: 6054586 یازدید: 65
-

حسین نظری

کد متوفی: 6054613 یازدید: 47
-

کد متوفی: 6055085 یازدید: 55
-

سید مرتضی ره گشای

کد متوفی: 6056043 یازدید: 51
-

سید مرتضی ره گشای

کد متوفی: 6056046 یازدید: 59
-

سید مرتضی ره گشای

کد متوفی: 6056047 یازدید: 68
-

حاج شعبان فلاح افراتختی

کد متوفی: 6057028 یازدید: 57
-

کربلایی نور علی غلامی گرزین

کد متوفی: 6059010 یازدید: 58
- 1/11/1399

مصطفی هوشیاری

کد متوفی: 6059015 یازدید: 56
- 1399/11/2

مصطفی هوشیاری

کد متوفی: 6059020 یازدید: 44
- 1399/11/1

احمد فلاح پور

کد متوفی: 6059373 یازدید: 69
1345 - 1365

احمد فلاح

کد متوفی: 6059376 یازدید: 58
۱۳۴۵ - ۱۳۷۷

مصطفی هوشیاری

کد متوفی: 6059394 یازدید: 46
1355/12/20 - 1399/11/03

کربلایی نور علی غلامی گرزینی

کد متوفی: 6059554 یازدید: 42
- 1399/11/2

نورعلی غلامی گرزینی و مصطفی هوشیاری

کد متوفی: 6059558 یازدید: 38
- 1399/11/2

محمد مهدي اعتماد

کد متوفی: 6060159 یازدید: 54
-

عباس گرایلی

کد متوفی: 6060401 یازدید: 52
/07/091350 - 1365/11/12

کربلایی سیف الله علینژاد

کد متوفی: 6060520 یازدید: 50
۱۳۴۴ - ۱۳۹۹

مرحوم کربلایی سیف الله علینژاد

کد متوفی: 6060522 یازدید: 50
۱۳۴۴ - ۱۳۹۹

صدیقه تقی نیا همسر عبدالصمد نقوی

کد متوفی: 6060621 یازدید: 158
1315/10/02 - 1399/11/04

کریم صمدی فر

کد متوفی: 6060684 یازدید: 60
1325 - 1365

حجت الاسلام سیدجواد محسنی

کد متوفی: 6060726 یازدید: 51
1345 - 1365

سردارشهید موسی عموئی

کد متوفی: 6062895 یازدید: 57
1338/01/01 - 1375/11/11

کورش توکلی حقیقی

کد متوفی: 6063061 یازدید: 44
1330/02/06 - 1392/04/11

گلدسته بابایی

کد متوفی: 6063789 یازدید: 53
-

شعبان صابری

کد متوفی: 6063819 یازدید: 63
1310 - 1394/11/24

سرکار خانوم صغری آزادبخش

کد متوفی: 6065303 یازدید: 132
1304 - 1399

حاجیه خانم خدیجه جباری

کد متوفی: 6065490 یازدید: 51
09/11/1316 - 15/11/1399

خلیجه تندی

کد متوفی: 6065496 یازدید: 56
-

حاجیه خانم خدیجه جباری

کد متوفی: 6065497 یازدید: 50
-

فاطمه قزوینی

کد متوفی: 6065502 یازدید: 38
-

مرحوم سیدعلی حسینی خطیر

کد متوفی: 6066188 یازدید: 186
1364/06/02 - 1399

غلام عباس مقدری

کد متوفی: 6066868 یازدید: 50
1311.3.4 - 1397.11.22

غلام عباس مقدری

کد متوفی: 6066871 یازدید: 33
1311.3.4 - 1397.11.22

سیده زهرا احمدی

کد متوفی: 6068218 یازدید: 44
-

فرشاد عظیمی

کد متوفی: 6069833 یازدید: 51
201063 - 25/11/83

فرشاد عظیمی

کد متوفی: 6069844 یازدید: 40
1363/10/20 - 13831125

عاطفه پاشائی

کد متوفی: 6070022 یازدید: 62
-

کربلایی علیرضا بلبلی قرا

کد متوفی: 6072844 یازدید: 44
20/02/1333 - 08/02/1399

مرحوم حاج عباس اصغری

کد متوفی: 6073223 یازدید: 54
-

یداله تبریزی

کد متوفی: 6073733 یازدید: 43
1309 - 1399

یداله تبریزی

کد متوفی: 6073746 یازدید: 38
1309 - 1399

اعظم شریعتی

کد متوفی: 6074089 یازدید: 53
-

اعظم شریعتی

کد متوفی: 6074092 یازدید: 53
-

اشکان حسینی

کد متوفی: 6074120 یازدید: 73
-

اشکان حسینی

کد متوفی: 6074127 یازدید: 53
-

اشکان حسینی

کد متوفی: 6074571 یازدید: 220
-

علی جان حضرتی رودباری

کد متوفی: 6077577 یازدید: 42
1327/08/06 - 1388/09/26

پروانه قبادی قادیکلایی

کد متوفی: 6077703 یازدید: 45
-

مصطفی اولادی

کد متوفی: 6077803 یازدید: 71
1336 - 1365

علي آقا قليان ساروكلايي

کد متوفی: 6078254 یازدید: 151
- 1399/8/25

اصغر صفری

کد متوفی: 6078554 یازدید: 209
1316.07.07 - 1392.04.02

حاجیه سکینه فرهادی سنگدهی

کد متوفی: 6079325 یازدید: 170
بهار1317 - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

هانیه اکبرزاده

کد متوفی: 6079534 یازدید: 59
1381/05/03 - 1398/08/01

مسعود صادقی

کد متوفی: 6079858 یازدید: 65
1348 - 1367

ماه نسا یار علیان

کد متوفی: 6080182 یازدید: 148
1311/01/10 - 1399/05/17

آتنا قربانزاده

کد متوفی: 6081047 یازدید: 164
1369/12/11 - 1399/08/17

حاج اصغر صفری

کد متوفی: 6090320 یازدید: 65
/ -

کربلایی فرشته ملک خیلی

کد متوفی: 6091305 یازدید: 279
-

محمدکاظم اولادزاد عباس آبادی

کد متوفی: 6092273 یازدید: 210
-

حاج جعفر رستگار

کد متوفی: 6092617 یازدید: 320
1322/03/10 - 1399/01/08

کد متوفی: 6092763 یازدید: 63
-

عزت اله يونسي المشیری

کد متوفی: 6092775 یازدید: 98
-

نصرت لله رنجبر بورخیلی

کد متوفی: 6093145 یازدید: 64
۱۳۲۵/۸/۲ - ۱۳۹۲/۱۲۱۷

علی نیک زادباروق

کد متوفی: 6093303 یازدید: 78
1318/01/01 - 1396/01/10

کد متوفی: 6093312 یازدید: 68
-

کد متوفی: 6093314 یازدید: 72
-

کد متوفی: 6093319 یازدید: 101
-

علی نیک زاد باروق

کد متوفی: 6093322 یازدید: 63
1318/01/01 - 1396/01/10

علي نيك زاد باروق

کد متوفی: 6093334 یازدید: 70
1318/01/01 - 1396/01/10

امامعلی رضایی پاشا

کد متوفی: 6094163 یازدید: 117
1326/06/12 - 1399/02/22

محبوبه اختر

کد متوفی: 6094784 یازدید: 98
1352/10/10 - 1399/05/16

کد متوفی: 6095320 یازدید: 76
-

علی و ماهرخ قلی پور و فرهادی

کد متوفی: 6097116 یازدید: 59
-

باب اله اسدی وسطی کلایی

کد متوفی: 6098988 یازدید: 242
1325/01/09 - 1393/06/16

حاج سید مختار بابایی

کد متوفی: 6100580 یازدید: 63
- ۱۳۸۸/۱۲/۶

نادر دست نشان

کد متوفی: 6100878 یازدید: 243
1339/03/03 - 1400/01/27

مرحومه رقیه موجری

کد متوفی: 6101030 یازدید: 1792
- 1400/1/28

سید نورالدین و سیدآقا زارعی

کد متوفی: 6101245 یازدید: 386
1309/01/01 - 1374/09/09

اسحق گت آقایی

کد متوفی: 6101447 یازدید: 69
۱۳۲۳/۱۱/۰۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

کد متوفی: 6101679 یازدید: 64
-

بهرام بریجانی کروا

کد متوفی: 6101686 یازدید: 99
1332/01/18 - 1400/01/12

ابراهیم (بهرام) بریجانی کروائی

کد متوفی: 6101693 یازدید: 310
1332/01/18 - 1400/01/12

کد متوفی: 6102402 یازدید: 53
-

سید مهدی مظفری

کد متوفی: 6102412 یازدید: 39
1327 - 1365

کد متوفی: 6102418 یازدید: 76
-

اکرم اسکندری پور

کد متوفی: 6102980 یازدید: 55
-

اکرم اسکندری پور

کد متوفی: 6103028 یازدید: 143
-

ستایش رضا زاده

کد متوفی: 6103196 یازدید: 294
۱۳۸۹ - ۱۴۰۰

کد متوفی: 6104457 یازدید: 52
-

حاجیه پروانه خانی

کد متوفی: 6105440 یازدید: 629
-

کربلایی حاج قاسمعلی علی زاده

کد متوفی: 6106280 یازدید: 47
1328/01/05 - 1398/04/04

کد متوفی: 6108413 یازدید: 63
-

کد متوفی: 6108423 یازدید: 48
-

کد متوفی: 6108447 یازدید: 56
-

حاج رحیم خداشناس

کد متوفی: 6112091 یازدید: 274
۱۳۱۹ - ۱۴۰۰/۲/۱

عظیم احمدزاده

کد متوفی: 6113225 یازدید: 103
1957/07/06 - 2021/06/12

مرضیه شاکری

کد متوفی: 6113815 یازدید: 51
-

حاج سامعلی حیدری

کد متوفی: 6115151 یازدید: 31
۱۳۳۷ - ۱۳۹۹

حاج سامعلی حیدری

کد متوفی: 6115170 یازدید: 85
۱۳۳۷ - ۱۳۹۹

اصفر علیپور

کد متوفی: 6115462 یازدید: 83
-

مهرعلی ماکویی

کد متوفی: 6116796 یازدید: 23
-

حاج حسن خوشي شلماني1321

کد متوفی: 6117285 یازدید: 629
1321/03/05 - 1400/02/26

حسین رستمی

کد متوفی: 6118011 یازدید: 183
- 1400/02/28

حاج جهانبخش مرادی نسب

کد متوفی: 6119424 یازدید: 26
1333/04/14 - 1400/01/24

عالیه شیرمحمدی

کد متوفی: 6119750 یازدید: 48
1341/10/05 - 1393/09/24

سیدحسین حسینی

کد متوفی: 6119836 یازدید: 71
-

بهرام لطفیان

کد متوفی: 6119842 یازدید: 58
-

رحمان یوسفی

کد متوفی: 6119895 یازدید: 181
1310/03/12 - 1400/03/02

بماندی طالبی

کد متوفی: 6120013 یازدید: 104
1324/03/03 - 1391/06/16

مائده جعفری خورشیدی

کد متوفی: 6124436 یازدید: 18
- 1400/03/21

مائده جعفری خورشیدی

کد متوفی: 6124441 یازدید: 2305
- 1400/03/21

محمود بابانسب عمران

کد متوفی: 6124445 یازدید: 47
- 1400/03/02

مائده جعفری خورشیدی

کد متوفی: 6124607 یازدید: 23
-

حاج کربلائی قاسمعلی علیزاده عباس ابادی

کد متوفی: 6125857 یازدید: 207
1328/01/18 - 1398/03/04

طاها رضا زاده

کد متوفی: 6126820 یازدید: 36
1384/12/18 - 1400/04/05

حاج رمضان هدایتی

کد متوفی: 6126939 یازدید: 270
- 1400/04/05

علیرضا جعفری تالارپشتی

کد متوفی: 6127750 یازدید: 130
1333 - 1361/04/11

جمشید علینیا

کد متوفی: 6127854 یازدید: 24
1342/01/28 - 1400/03/31

مشهدی جمشید علینیا

کد متوفی: 6127868 یازدید: 487
1337/08/08 - 1400/03/31

فاطمه سلطان پوررضاقلی

کد متوفی: 6128340 یازدید: 167
- 1400/04/10

مرحوم فتحعلی عظیمی

کد متوفی: 6128611 یازدید: 129
1349/02/30 - 1400/04/12

ام لیلا زارعی

کد متوفی: 6129587 یازدید: 32
-

پروین آموزگار

کد متوفی: 6130329 یازدید: 25
-

حاج محمدرضا(حسن) روحانی فرهمند

کد متوفی: 6133098 یازدید: 71
-

عباس حدادیان

کد متوفی: 6133241 یازدید: 50
- 1400/04/31

محمد کوچکسرایی

کد متوفی: 6133308 یازدید: 68
- 1400/04/29

زمان پناهی

کد متوفی: 6133331 یازدید: 20
-

شیوا صمدی فر

کد متوفی: 6133724 یازدید: 115
-

روح الله جعفری

کد متوفی: 6133899 یازدید: 22
-

فاطمه همتی

کد متوفی: 6136061 یازدید: 21
- 1400/05/12

حاج پرویز حق پناه

کد متوفی: 6136468 یازدید: 534
- 1400/05/13

قاسم(احمد) علینژاد

کد متوفی: 6136633 یازدید: 49
1328/12/10 - 1391/07/03

حاج صادق نصیری سوادکوهی

کد متوفی: 6137022 یازدید: 157
- 1400/05/14

حاج محمد میرزائی

کد متوفی: 6137024 یازدید: 76
-

سید عبدلله ساداتی

کد متوفی: 6137083 یازدید: 64
1320 - 1400/05/15

محمد صمدی

کد متوفی: 6137396 یازدید: 427
1341/12/20 - 1400/05/14

سید نصرالله عمادی

کد متوفی: 6140797 یازدید: 19
- 1400/05/19

اولیا قبادی

کد متوفی: 6140919 یازدید: 71
1335/10/15 - 1400/05/24

آقاجان اسماعیلی

کد متوفی: 6141069 یازدید: 44
1302/08/08 - 1400/05/25

خادم الحسین حسینعلی برزگر

کد متوفی: 6142820 یازدید: 15
- 1400/05/30

عباسعلی حمیدی اهنگر کلایی

کد متوفی: 6143018 یازدید: 212
- 1400/05/31

فیروزه قلی نژاد

کد متوفی: 6143169 یازدید: 139
-

مجید محمدزاده

کد متوفی: 6143770 یازدید: 366
1372 - 1400/05/28

حاجیه خانم زهرا شعبانی

کد متوفی: 6143792 یازدید: 70
- 1399/09/19

سیاوش سهائی

کد متوفی: 6144171 یازدید: 60
- 1400/05/14

ام البنین زنگیان

کد متوفی: 6144365 یازدید: 390
- 1400/05/14

حاجیه خانم معصومه عسگری

کد متوفی: 6144380 یازدید: 143
- 1400/05/28

فاضل اصغری

کد متوفی: 6144606 یازدید: 13
1342/06/06 - 1394/08/27

خلیل زاده بنا

کد متوفی: 6145242 یازدید: 289
- 1400/05/21

شهسوار کوپائی حاجی

کد متوفی: 6149636 یازدید: 13
1346/11/20 - 1366/05/15

سیده خديجه حسینی

کد متوفی: 6151107 یازدید: 10
1334/05/01 - 1398/07/25

احمدعلی اسپهبدی

کد متوفی: 6153261 یازدید: 89
1335/01/01 - 1400/06/25

محمدرضا فروزان

کد متوفی: 6153295 یازدید: 77
-

داود سلیمانی

کد متوفی: 6155459 یازدید: 41
-

زینب مهدوی

کد متوفی: 6156008 یازدید: 228
1354/01/01 - 1400/06/30

حسین شعبان زاده

کد متوفی: 6157111 یازدید: 280
-

همت پازکی

کد متوفی: 6158363 یازدید: 8
1373/09/08 -

منصور امین شریفی

کد متوفی: 6159150 یازدید: 5
1309/04/01 - 1400/08/05

فاطمه زارع

کد متوفی: 6160516 یازدید: 119
1314/07/02 - 1400/08/11

بهناز محمدخانی

کد متوفی: 6161560 یازدید: 198
- 1400/08/09

بهزاد سهایی

کد متوفی: 6161998 یازدید: 98
- 1394/07/29

مرحوم سینا صادقی

کد متوفی: 6162005 یازدید: 34
- 1398/10/07

حاجیه کربلایی ثریا پور حسین

کد متوفی: 6162729 یازدید: 37
1321/01/10 - 1395/08/10

کیارش کیانی

کد متوفی: 6163210 یازدید: 49
1370/11/28 - 1399/10/03

حاجیه شهربانو کاظمی سنگدهی

کد متوفی: 6163646 یازدید: 1
-

حاجیه شهربانو کاظمی سنگدهی

کد متوفی: 6164076 یازدید: 4
1325/03/02 - 1392/09/07

حاجیه شهربانو کاظمی سنگدهی

کد متوفی: 6164079 یازدید: 111
1325/03/02 - 1392/09/07

مرحومه آبادیخواه

کد متوفی: 6165105 یازدید: 3
-

صدیقه رجبی

کد متوفی: 6165819 یازدید: 205
1318/09/10 - 1400/09/12
Loading...

لطفا شکیبا باشید