آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کلاردشت

صفر آقا لطیفی

کد متوفی: 23597 یازدید: 138
-

حمدا... لطیفی

کد متوفی: 23607 یازدید: 136
-

رسول لطیفی

کد متوفی: 24440 یازدید: 132
-

ملوک پورصالحی

کد متوفی: 25384 یازدید: 186
- 1391/01/19

فریدون پیروزنیا

کد متوفی: 30215 یازدید: 157
-

کربلایی صدرالدین فقیه عبدالهی

کد متوفی: 44903 یازدید: 155
-

مرحوم رمضانعلی بیگلرمقدم

کد متوفی: 57167 یازدید: 148
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 63747 یازدید: 132
-

کربلایی .خانوم.ایران ویسی

کد متوفی: 67141 یازدید: 110
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67188 یازدید: 131
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67203 یازدید: 126
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67213 یازدید: 140
-

حاج محمدعلی حیدری

کد متوفی: 73632 یازدید: 142
-

لیلا بیگلریان

کد متوفی: 78207 یازدید: 314
-

نرجس خاتون اقبالی

کد متوفی: 6007473 یازدید: 121
-

نرجس خاتون اقبالی

کد متوفی: 6007477 یازدید: 117
-

نظامعلی رسولی

کد متوفی: 6009249 یازدید: 129
-

خدابخش ردایی

کد متوفی: 6009306 یازدید: 110
-

خدابخش ردایی

کد متوفی: 6009371 یازدید: 118
-

حاج کرمعلی ازوجی

کد متوفی: 6012666 یازدید: 127
-

داریوش کاکاسلطانی

کد متوفی: 6013583 یازدید: 129
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 6019578 یازدید: 125
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 6020125 یازدید: 128
-

فرهاد رسولی

کد متوفی: 6020671 یازدید: 117
-

حمید رضا صداقت

کد متوفی: 6027531 یازدید: 111
-

حمید رضا صداقت

کد متوفی: 6027602 یازدید: 135
-

مهدی کاکاسلطانی

کد متوفی: 6029096 یازدید: 132
-

کربلایی ملوک خانوم میردارسلطانی

کد متوفی: 6033841 یازدید: 116
-

خضرالله جعفری نسب

کد متوفی: 6034474 یازدید: 115
-

خضرالله جعفری نسب

کد متوفی: 6034486 یازدید: 122
-

صاحب سینکا کریمی

کد متوفی: 6037452 یازدید: 114
-

لهراسب حاتمی

کد متوفی: 6040387 یازدید: 145
-

حجت الله کاکاسلطانی

کد متوفی: 6040829 یازدید: 121
-

الله یار/جانجان کاکاسلطانی

کد متوفی: 6040847 یازدید: 121
-

فرهاد رسولی

کد متوفی: 6043584 یازدید: 137
-

محمدعلی عبادی

کد متوفی: 6045114 یازدید: 115
-

مرتضی میارعباس کیانی

کد متوفی: 6048962 یازدید: 157
-

جواد جلائی

کد متوفی: 6051244 یازدید: 113
-

مازیار پولادی

کد متوفی: 6058279 یازدید: 122
1357630 - 1394414

مازیارجان پولادی

کد متوفی: 6058297 یازدید: 130
۱۳۵۷۶۳۰ - ۱۳۹۴۴۱۴

رستم پولادی

کد متوفی: 6062891 یازدید: 88
-

رستم پولادی

کد متوفی: 6062903 یازدید: 104
-

عالیه وجدی پور

کد متوفی: 6076833 یازدید: 117
1329/8/9 - 1387/12/9

قاسم پولادی

کد متوفی: 6080229 یازدید: 96
۱۳۶۸ - ۱۳۹۹

حاجیه کبری پورکاویان

کد متوفی: 6091883 یازدید: 666
- 1400/04/25

نرحس سلطان کریمی

کد متوفی: 6093797 یازدید: 114
۱۹۵۳/۰۲/۲۳ - ۲۰۰۲/۰۲/۰۶

نرجس سلطان کریمی

کد متوفی: 6093801 یازدید: 116
۱۹۵۳/۰۷/۰۱ - ۲۰۰۲/۰۲/۰۶

سید خالقی

کد متوفی: 6094734 یازدید: 124
-

علی پولادی

کد متوفی: 6096283 یازدید: 105
1371.1.28 - 1396.10.23

علی پولادی

کد متوفی: 6096293 یازدید: 127
1371.1.28 - 1396.10.23

داریوش و آنتیک کاکاسلطانی

کد متوفی: 6101455 یازدید: 479
-

شیرمست کاکاسلطانی

کد متوفی: 6126617 یازدید: 75
- 1400/04/02

شیرمست کاکاسلطانی

کد متوفی: 6126624 یازدید: 138
- 1400/04/02

اباالفضل (امین) گرمانی نژاد

کد متوفی: 6134719 یازدید: 74
1382/06/27 - 1400

مهیار میار نعیمی

کد متوفی: 6147691 یازدید: 196
- 1394/06/21

حاج مختار سیاه پشت

کد متوفی: 6147941 یازدید: 153
- 1399/08/28

سید گل جمال مشعشعی

کد متوفی: 6157634 یازدید: 116
1310/05/20 - 1400/07/13

علی اوسط زندی

کد متوفی: 6160023 یازدید: 132
1326/06/26 - 1398/08/13

علی منصوری

کد متوفی: 6186354 یازدید: 32
1327/07/17 - 1390/02/07

سلیمه لطیفی

کد متوفی: 6196688 یازدید: 16
1329/02/02 - 1400/08/29
Loading...

لطفا شکیبا باشید