آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کلاردشت

صفر آقا لطیفی

کد متوفی: 23597 یازدید: 262
-

حمدا... لطیفی

کد متوفی: 23607 یازدید: 269
-

رسول لطیفی

کد متوفی: 24440 یازدید: 252
-

ملوک پورصالحی

کد متوفی: 25384 یازدید: 343
- 1391/01/19

فریدون پیروزنیا

کد متوفی: 30215 یازدید: 259
-

کربلایی صدرالدین فقیه عبدالهی

کد متوفی: 44903 یازدید: 237
-

مرحوم رمضانعلی بیگلرمقدم

کد متوفی: 57167 یازدید: 240
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 63747 یازدید: 242
-

کربلایی .خانوم.ایران ویسی

کد متوفی: 67141 یازدید: 199
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67188 یازدید: 213
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67203 یازدید: 205
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67213 یازدید: 246
-

حاج محمدعلی حیدری

کد متوفی: 73632 یازدید: 235
-

لیلا بیگلریان

کد متوفی: 78207 یازدید: 400
-

نرجس خاتون اقبالی

کد متوفی: 6007473 یازدید: 210
-

نرجس خاتون اقبالی

کد متوفی: 6007477 یازدید: 216
-

نظامعلی رسولی

کد متوفی: 6009249 یازدید: 198
-

خدابخش ردایی

کد متوفی: 6009306 یازدید: 194
-

خدابخش ردایی

کد متوفی: 6009371 یازدید: 202
-

حاج کرمعلی ازوجی

کد متوفی: 6012666 یازدید: 226
-

داریوش کاکاسلطانی

کد متوفی: 6013583 یازدید: 207
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 6019578 یازدید: 209
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 6020125 یازدید: 225
-

فرهاد رسولی

کد متوفی: 6020671 یازدید: 217
-

حمید رضا صداقت

کد متوفی: 6027531 یازدید: 190
-

حمید رضا صداقت

کد متوفی: 6027602 یازدید: 226
-

مهدی کاکاسلطانی

کد متوفی: 6029096 یازدید: 227
-

کربلایی ملوک خانوم میردارسلطانی

کد متوفی: 6033841 یازدید: 212
-

خضرالله جعفری نسب

کد متوفی: 6034474 یازدید: 209
-

خضرالله جعفری نسب

کد متوفی: 6034486 یازدید: 204
-

صاحب سینکا کریمی

کد متوفی: 6037452 یازدید: 215
-

لهراسب حاتمی

کد متوفی: 6040387 یازدید: 234
-

حجت الله کاکاسلطانی

کد متوفی: 6040829 یازدید: 200
-

الله یار/جانجان کاکاسلطانی

کد متوفی: 6040847 یازدید: 217
-

فرهاد رسولی

کد متوفی: 6043584 یازدید: 223
-

محمدعلی عبادی

کد متوفی: 6045114 یازدید: 187
-

مرتضی میارعباس کیانی

کد متوفی: 6048962 یازدید: 256
-

جواد جلائی

کد متوفی: 6051244 یازدید: 205
-

مازیار پولادی

کد متوفی: 6058279 یازدید: 238
1357630 - 1394414

مازیارجان پولادی

کد متوفی: 6058297 یازدید: 221
۱۳۵۷۶۳۰ - ۱۳۹۴۴۱۴

رستم پولادی

کد متوفی: 6062891 یازدید: 162
-

رستم پولادی

کد متوفی: 6062903 یازدید: 200
-

عالیه وجدی پور

کد متوفی: 6076833 یازدید: 194
1329/8/9 - 1387/12/9

قاسم پولادی

کد متوفی: 6080229 یازدید: 166
۱۳۶۸ - ۱۳۹۹

حاجیه کبری پورکاویان

کد متوفی: 6091883 یازدید: 805
- 1400/04/25

نرحس سلطان کریمی

کد متوفی: 6093797 یازدید: 197
۱۹۵۳/۰۲/۲۳ - ۲۰۰۲/۰۲/۰۶

نرجس سلطان کریمی

کد متوفی: 6093801 یازدید: 170
۱۹۵۳/۰۷/۰۱ - ۲۰۰۲/۰۲/۰۶

سید خالقی

کد متوفی: 6094734 یازدید: 224
-

علی پولادی

کد متوفی: 6096283 یازدید: 174
1371.1.28 - 1396.10.23

علی پولادی

کد متوفی: 6096293 یازدید: 233
1371.1.28 - 1396.10.23

داریوش و آنتیک کاکاسلطانی

کد متوفی: 6101455 یازدید: 543
-

شیرمست کاکاسلطانی

کد متوفی: 6126617 یازدید: 140
- 1400/04/02

شیرمست کاکاسلطانی

کد متوفی: 6126624 یازدید: 284
- 1400/04/02

اباالفضل (امین) گرمانی نژاد

کد متوفی: 6134719 یازدید: 139
1382/06/27 - 1400

مهیار میار نعیمی

کد متوفی: 6147691 یازدید: 394
- 1394/06/21

حاج مختار سیاه پشت

کد متوفی: 6147941 یازدید: 252
- 1399/08/28

سید گل جمال مشعشعی

کد متوفی: 6157634 یازدید: 205
1310/05/20 - 1400/07/13

علی اوسط زندی

کد متوفی: 6160023 یازدید: 196
1326/06/26 - 1398/08/13

علی منصوری

کد متوفی: 6186354 یازدید: 65
1327/07/17 - 1390/02/07

سلیمه لطیفی

کد متوفی: 6196688 یازدید: 66
1329/02/02 - 1400/08/29

فخرالدوله پوروریج

کد متوفی: 6201412 یازدید: 35
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید