آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کلاردشت

صفر آقا لطیفی

کد متوفی: 23597 یازدید: 286
-

حمدا... لطیفی

کد متوفی: 23607 یازدید: 299
-

رسول لطیفی

کد متوفی: 24440 یازدید: 283
-

ملوک پورصالحی

کد متوفی: 25384 یازدید: 393
- 1391/01/19

فریدون پیروزنیا

کد متوفی: 30215 یازدید: 282
-

کربلایی صدرالدین فقیه عبدالهی

کد متوفی: 44903 یازدید: 255
-

مرحوم رمضانعلی بیگلرمقدم

کد متوفی: 57167 یازدید: 268
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 63747 یازدید: 275
-

کربلایی .خانوم.ایران ویسی

کد متوفی: 67141 یازدید: 232
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67188 یازدید: 234
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67203 یازدید: 230
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67213 یازدید: 264
-

حاج محمدعلی حیدری

کد متوفی: 73632 یازدید: 258
-

لیلا بیگلریان

کد متوفی: 78207 یازدید: 428
-

نرجس خاتون اقبالی

کد متوفی: 6007473 یازدید: 243
-

نرجس خاتون اقبالی

کد متوفی: 6007477 یازدید: 247
-

نظامعلی رسولی

کد متوفی: 6009249 یازدید: 214
-

خدابخش ردایی

کد متوفی: 6009306 یازدید: 208
-

خدابخش ردایی

کد متوفی: 6009371 یازدید: 217
-

حاج کرمعلی ازوجی

کد متوفی: 6012666 یازدید: 260
-

داریوش کاکاسلطانی

کد متوفی: 6013583 یازدید: 223
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 6019578 یازدید: 229
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 6020125 یازدید: 245
-

فرهاد رسولی

کد متوفی: 6020671 یازدید: 242
-

حمید رضا صداقت

کد متوفی: 6027531 یازدید: 213
-

حمید رضا صداقت

کد متوفی: 6027602 یازدید: 245
-

مهدی کاکاسلطانی

کد متوفی: 6029096 یازدید: 253
-

کربلایی ملوک خانوم میردارسلطانی

کد متوفی: 6033841 یازدید: 244
-

خضرالله جعفری نسب

کد متوفی: 6034474 یازدید: 228
-

خضرالله جعفری نسب

کد متوفی: 6034486 یازدید: 225
-

صاحب سینکا کریمی

کد متوفی: 6037452 یازدید: 251
-

لهراسب حاتمی

کد متوفی: 6040387 یازدید: 263
-

حجت الله کاکاسلطانی

کد متوفی: 6040829 یازدید: 220
-

الله یار/جانجان کاکاسلطانی

کد متوفی: 6040847 یازدید: 233
-

فرهاد رسولی

کد متوفی: 6043584 یازدید: 243
-

محمدعلی عبادی

کد متوفی: 6045114 یازدید: 206
-

مرتضی میارعباس کیانی

کد متوفی: 6048962 یازدید: 286
-

جواد جلائی

کد متوفی: 6051244 یازدید: 225
-

مازیار پولادی

کد متوفی: 6058279 یازدید: 263
1357630 - 1394414

مازیارجان پولادی

کد متوفی: 6058297 یازدید: 241
۱۳۵۷۶۳۰ - ۱۳۹۴۴۱۴

رستم پولادی

کد متوفی: 6062891 یازدید: 179
-

رستم پولادی

کد متوفی: 6062903 یازدید: 219
-

عالیه وجدی پور

کد متوفی: 6076833 یازدید: 220
1329/8/9 - 1387/12/9

قاسم پولادی

کد متوفی: 6080229 یازدید: 182
۱۳۶۸ - ۱۳۹۹

حاجیه کبری پورکاویان

کد متوفی: 6091883 یازدید: 844
- 1400/04/25

نرحس سلطان کریمی

کد متوفی: 6093797 یازدید: 233
۱۹۵۳/۰۲/۲۳ - ۲۰۰۲/۰۲/۰۶

نرجس سلطان کریمی

کد متوفی: 6093801 یازدید: 195
۱۹۵۳/۰۷/۰۱ - ۲۰۰۲/۰۲/۰۶

سید خالقی

کد متوفی: 6094734 یازدید: 249
-

علی پولادی

کد متوفی: 6096283 یازدید: 201
1371.1.28 - 1396.10.23

علی پولادی

کد متوفی: 6096293 یازدید: 266
1371.1.28 - 1396.10.23

داریوش و آنتیک کاکاسلطانی

کد متوفی: 6101455 یازدید: 561
-

شیرمست کاکاسلطانی

کد متوفی: 6126617 یازدید: 155
- 1400/04/02

شیرمست کاکاسلطانی

کد متوفی: 6126624 یازدید: 297
- 1400/04/02

اباالفضل (امین) گرمانی نژاد

کد متوفی: 6134719 یازدید: 156
1382/06/27 - 1400

مهیار میار نعیمی

کد متوفی: 6147691 یازدید: 430
- 1394/06/21

حاج مختار سیاه پشت

کد متوفی: 6147941 یازدید: 282
- 1399/08/28

سید گل جمال مشعشعی

کد متوفی: 6157634 یازدید: 227
1310/05/20 - 1400/07/13

علی اوسط زندی

کد متوفی: 6160023 یازدید: 228
1326/06/26 - 1398/08/13

علی منصوری

کد متوفی: 6186354 یازدید: 85
1327/07/17 - 1390/02/07

سلیمه لطیفی

کد متوفی: 6196688 یازدید: 92
1329/02/02 - 1400/08/29

فخرالدوله پوروریج

کد متوفی: 6201412 یازدید: 53
-

گل پنبه صید

کد متوفی: 6238722 یازدید: 112
- 1402/07/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید