آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کلاردشت

صفر آقا لطیفی

کد متوفی: 23597 یازدید: 317
-

حمدا... لطیفی

کد متوفی: 23607 یازدید: 326
-

رسول لطیفی

کد متوفی: 24440 یازدید: 308
-

ملوک پورصالحی

کد متوفی: 25384 یازدید: 441
- 1391/01/19

فریدون پیروزنیا

کد متوفی: 30215 یازدید: 306
-

کربلایی صدرالدین فقیه عبدالهی

کد متوفی: 44903 یازدید: 287
-

مرحوم رمضانعلی بیگلرمقدم

کد متوفی: 57167 یازدید: 296
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 63747 یازدید: 300
-

کربلایی .خانوم.ایران ویسی

کد متوفی: 67141 یازدید: 264
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67188 یازدید: 258
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67203 یازدید: 250
-

ایران ویسے

کد متوفی: 67213 یازدید: 291
-

حاج محمدعلی حیدری

کد متوفی: 73632 یازدید: 277
-

لیلا بیگلریان

کد متوفی: 78207 یازدید: 450
-

نرجس خاتون اقبالی

کد متوفی: 6007473 یازدید: 272
-

نرجس خاتون اقبالی

کد متوفی: 6007477 یازدید: 270
-

نظامعلی رسولی

کد متوفی: 6009249 یازدید: 237
-

خدابخش ردایی

کد متوفی: 6009306 یازدید: 233
-

خدابخش ردایی

کد متوفی: 6009371 یازدید: 244
-

حاج کرمعلی ازوجی

کد متوفی: 6012666 یازدید: 290
-

داریوش کاکاسلطانی

کد متوفی: 6013583 یازدید: 244
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 6019578 یازدید: 249
-

زرنگیس دلفان آذری

کد متوفی: 6020125 یازدید: 267
-

فرهاد رسولی

کد متوفی: 6020671 یازدید: 270
-

حمید رضا صداقت

کد متوفی: 6027531 یازدید: 235
-

حمید رضا صداقت

کد متوفی: 6027602 یازدید: 272
-

مهدی کاکاسلطانی

کد متوفی: 6029096 یازدید: 284
-

کربلایی ملوک خانوم میردارسلطانی

کد متوفی: 6033841 یازدید: 273
-

خضرالله جعفری نسب

کد متوفی: 6034474 یازدید: 256
-

خضرالله جعفری نسب

کد متوفی: 6034486 یازدید: 251
-

صاحب سینکا کریمی

کد متوفی: 6037452 یازدید: 278
-

لهراسب حاتمی

کد متوفی: 6040387 یازدید: 286
-

حجت الله کاکاسلطانی

کد متوفی: 6040829 یازدید: 244
-

الله یار/جانجان کاکاسلطانی

کد متوفی: 6040847 یازدید: 262
-

فرهاد رسولی

کد متوفی: 6043584 یازدید: 266
-

محمدعلی عبادی

کد متوفی: 6045114 یازدید: 224
-

مرتضی میارعباس کیانی

کد متوفی: 6048962 یازدید: 309
-

جواد جلائی

کد متوفی: 6051244 یازدید: 248
-

مازیار پولادی

کد متوفی: 6058279 یازدید: 291
1357630 - 1394414

مازیارجان پولادی

کد متوفی: 6058297 یازدید: 270
۱۳۵۷۶۳۰ - ۱۳۹۴۴۱۴

رستم پولادی

کد متوفی: 6062891 یازدید: 195
-

رستم پولادی

کد متوفی: 6062903 یازدید: 246
-

عالیه وجدی پور

کد متوفی: 6076833 یازدید: 242
1329/8/9 - 1387/12/9

قاسم پولادی

کد متوفی: 6080229 یازدید: 201
۱۳۶۸ - ۱۳۹۹

حاجیه کبری پورکاویان

کد متوفی: 6091883 یازدید: 884
- 1400/04/25

نرحس سلطان کریمی

کد متوفی: 6093797 یازدید: 252
۱۹۵۳/۰۲/۲۳ - ۲۰۰۲/۰۲/۰۶

نرجس سلطان کریمی

کد متوفی: 6093801 یازدید: 211
۱۹۵۳/۰۷/۰۱ - ۲۰۰۲/۰۲/۰۶

سید خالقی

کد متوفی: 6094734 یازدید: 273
-

علی پولادی

کد متوفی: 6096283 یازدید: 220
1371.1.28 - 1396.10.23

علی پولادی

کد متوفی: 6096293 یازدید: 286
1371.1.28 - 1396.10.23

داریوش و آنتیک کاکاسلطانی

کد متوفی: 6101455 یازدید: 584
-

شیرمست کاکاسلطانی

کد متوفی: 6126617 یازدید: 173
- 1400/04/02

شیرمست کاکاسلطانی

کد متوفی: 6126624 یازدید: 320
- 1400/04/02

اباالفضل (امین) گرمانی نژاد

کد متوفی: 6134719 یازدید: 178
1382/06/27 - 1400

مهیار میار نعیمی

کد متوفی: 6147691 یازدید: 474
- 1394/06/21

حاج مختار سیاه پشت

کد متوفی: 6147941 یازدید: 300
- 1399/08/28

سید گل جمال مشعشعی

کد متوفی: 6157634 یازدید: 246
1310/05/20 - 1400/07/13

علی اوسط زندی

کد متوفی: 6160023 یازدید: 245
1326/06/26 - 1398/08/13

علی منصوری

کد متوفی: 6186354 یازدید: 101
1327/07/17 - 1390/02/07

سلیمه لطیفی

کد متوفی: 6196688 یازدید: 109
1329/02/02 - 1400/08/29

فخرالدوله پوروریج

کد متوفی: 6201412 یازدید: 68
-

گل پنبه صید

کد متوفی: 6238722 یازدید: 130
- 1402/07/11

مجید (مسیح) فقیه عبدالهی

کد متوفی: 6246971 یازدید: 10
-

نرجس سلطان کریمی

کد متوفی: 6247260 یازدید: 66
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید