آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نکا

مهدی محسنی آستانی

کد متوفی: 7331 یازدید: 298
-

محمد محسنی آستانی

کد متوفی: 7348 یازدید: 570
-

حاجیه لیلا زارع دورابی

کد متوفی: 7675 یازدید: 298
-

لیلا زارع دورابی

کد متوفی: 7911 یازدید: 292
-

نسیبه عالیشاهی

کد متوفی: 10524 یازدید: 285
-

محمد طاهر ولی پور

کد متوفی: 17212 یازدید: 367
-

رمضان جباری

کد متوفی: 17525 یازدید: 306
-

حاج ابراهیم صفریان

کد متوفی: 28949 یازدید: 298
-

سید شکرالله اصغری

کد متوفی: 34485 یازدید: 264
-

یاسر سلطانی

کد متوفی: 39074 یازدید: 360
-

صفیه اصغری

کد متوفی: 46907 یازدید: 230
-

سید قاسم محمودی

کد متوفی: 46993 یازدید: 247
-

حاج رجبعلی علیزاده

کد متوفی: 51556 یازدید: 234
-

حاج رجبعلی علیزاده

کد متوفی: 51567 یازدید: 208
-

حاج حسینعلی ابو

کد متوفی: 52570 یازدید: 246
-

صاحب محشون

کد متوفی: 56082 یازدید: 271
-

کربلایی ابراهیم خدادادی

کد متوفی: 71063 یازدید: 330
-

حاج حسن اسحاقی آستانی

کد متوفی: 71648 یازدید: 250
-

حسین کارگر

کد متوفی: 72214 یازدید: 215
-

محمد تیموری

کد متوفی: 72477 یازدید: 218
-

سیدة مریم میری

کد متوفی: 74692 یازدید: 248
-

بیوک باغبانی

کد متوفی: 78424 یازدید: 247
-

فاطمه جعفری

کد متوفی: 78436 یازدید: 222
-

عباس عرب نوذری

کد متوفی: 6005212 یازدید: 247
-

ابراهیم مرادی

کد متوفی: 6011267 یازدید: 258
-

حاج غلام ، علیرضا و حسن خاکزاد

کد متوفی: 6022072 یازدید: 286
-

حاج محمد عزیزی

کد متوفی: 6022347 یازدید: 252
-

حاج محمد عزیزی

کد متوفی: 6022827 یازدید: 260
-

سکینه نظام محله

کد متوفی: 6024817 یازدید: 237
-

علی یزدانی گلوردی

کد متوفی: 6034945 یازدید: 254
-

محمد حسین برمایی رستاقی

کد متوفی: 6041286 یازدید: 219
-

حاج سید قاسم جلال زاده

کد متوفی: 6044004 یازدید: 327
-

حاجیه سیده زهرا پرهین

کد متوفی: 6044446 یازدید: 226
-

سیده هاجر رحیمی

کد متوفی: 6046224 یازدید: 230
-

ابولمحمد فرجی

کد متوفی: 6047890 یازدید: 202
-

میرابولمحمد فرجی

کد متوفی: 6047892 یازدید: 220
-

مشهدی حوریه رضایی

کد متوفی: 6057649 یازدید: 238
-

کربلایی زینب خاتون لایینی

کد متوفی: 6062335 یازدید: 245
۱۳۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

حاج سید جعفر جعفری

کد متوفی: 6067076 یازدید: 232
-

محترم علی نژاد

کد متوفی: 6069149 یازدید: 207
- 1399/11/21

روستای آکرد

کد متوفی: 6070493 یازدید: 212
-

روستای آکرد

کد متوفی: 6070498 یازدید: 260
-

ایران محبت

کد متوفی: 6072962 یازدید: 200
- 1399/10/22

شهربانو شریعتی

کد متوفی: 6073114 یازدید: 261
-

عیسی یوسفی

کد متوفی: 6075104 یازدید: 224
1330/6/19 - 1383/4/4

عیسی یوسفی

کد متوفی: 6075118 یازدید: 182
۱۳۳۰/۶/۱۹ - ۱۳۸۳/۴/۴

عیسی یوسفی سیاوشی

کد متوفی: 6075121 یازدید: 227
۱۳۳۰/۶/۱۹ - ۱۳۸۳/۴/۴

سید مهدی شفیع نژاد

کد متوفی: 6075182 یازدید: 217
۱۳۲۶/۴/۴ - ۱۳۹۹/۸/۲۷

حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مرتضی سیدی

کد متوفی: 6075270 یازدید: 251
1318/09/02 - 1396/07/30

بانو دهقان طزره

کد متوفی: 6076038 یازدید: 250
- 07/12/1397

بانو دهقان طزره

کد متوفی: 6076059 یازدید: 239
- 07121397

بانو دهقان طزره

کد متوفی: 6076065 یازدید: 237
- 07121397

محبوبه بیکس

کد متوفی: 6092770 یازدید: 286
-

کد متوفی: 6096649 یازدید: 239
-

یعقوبعلی محمدی

کد متوفی: 6099931 یازدید: 1275
-

محترم علی نژاد

کد متوفی: 6102292 یازدید: 177
-

احمد صادقی گلوردی .

کد متوفی: 6104180 یازدید: 335
1335/10/04 - 1399/02/05

فضه چوپانی

کد متوفی: 6104751 یازدید: 156
-

فضه چوپانی

کد متوفی: 6104756 یازدید: 226
- ۱۴۰۰/۲/۳

رضا نیری گل خیلی

کد متوفی: 6123696 یازدید: 167
- 1368/03/13

زهرا طوسی نیا

کد متوفی: 6125268 یازدید: 198
1314/10/10 - 1392/03/27

حاجیه خانم فاطمه شیخ

کد متوفی: 6125952 یازدید: 156
- 1393/04/02

حاج شعبان قنبری محلی

کد متوفی: 6136955 یازدید: 567
1343/04/10 - 1400/05/12

حاج شعبان قنبری

کد متوفی: 6137251 یازدید: 157
-

کربلایی سید رضا (گتی) فاضلی آبلویی

کد متوفی: 6138183 یازدید: 741
1330/09/05 - 1400/05/16

حاج مصطفی وحاجیه مهری رستمی

کد متوفی: 6138857 یازدید: 285
-

حسین علی نامی

کد متوفی: 6139239 یازدید: 352
-

لیلا غلام نژاد

کد متوفی: 6142679 یازدید: 175
1357 - 1400

حاج غلامرضا عرب نظرگاه

کد متوفی: 6155576 یازدید: 325
-

سیده صدیقه جلالزاده

کد متوفی: 6168360 یازدید: 357
- 1400/09/21

محمد جمشیدی گرجی

کد متوفی: 6173664 یازدید: 196
- 1392/09/25

رقیه خورشیدی

کد متوفی: 6173709 یازدید: 1278
1366/05/30 - 1400/09/16

شادروان بهرام خورشیدی

کد متوفی: 6173711 یازدید: 673
- 1379/09/26

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 6174724 یازدید: 86
- 1379

قربان فلاح نژاد

کد متوفی: 6180229 یازدید: 123
1338/01/01 - 1400/11/13

مهندس مهدی طاهری

کد متوفی: 6185343 یازدید: 378
1352/11/01 - 1399/12/10

مزار صیاد

کد متوفی: 6187102 یازدید: 82
1333/01/01 - 1400/12/10

مزار صیاد

کد متوفی: 6187104 یازدید: 97
1337/01/01 - 1400/12/10

مرضیه قنبری

کد متوفی: 6188667 یازدید: 89
-

فاطمه ديندار

کد متوفی: 6193835 یازدید: 114
-

فاطمه دیندار

کد متوفی: 6193841 یازدید: 1912
1354/06/01 - 1401/01/29

حجت الله علی جانی

کد متوفی: 6194058 یازدید: 138
1358 - 1394/04/21

حجت اله علیجانی

کد متوفی: 6194160 یازدید: 82
-

سید ابراهیم شفیعی

کد متوفی: 6194427 یازدید: 196
-

عبدالعلی معافی

کد متوفی: 6199700 یازدید: 66
1345/05/01 - 1399/03/02

مهری رستمی

کد متوفی: 6204414 یازدید: 125
-

جابر و سید متضی چنکوک،ابراهیمنژاد

کد متوفی: 6204860 یازدید: 274
-

ایوب حسین زاده

کد متوفی: 6204939 یازدید: 166
-

خانواده آن مرحوم خانواده آن مرحوم

کد متوفی: 6211222 یازدید: 84
1349/01/14 - 1401/05/13

کربلایی رجبعلی عبادی خورشیدی

کد متوفی: 6212818 یازدید: 469
1349/01/14 - 1401/05/13

کربلایی رجبعلی عبادی خورشیدی

کد متوفی: 6212821 یازدید: 79
1349/01/14 - 1401/05/13

علی اصغر دیندار کلائی

کد متوفی: 6215196 یازدید: 257
1357/06/20 - 1386/02/13

حاج گلعمو رمضانی

کد متوفی: 6216616 یازدید: 230
1327/11/02 - 1397/05/19

سید جمال الدین باقری

کد متوفی: 6218243 یازدید: 68
- 1401/07/18

ابوالفضل رمضانی

کد متوفی: 6221411 یازدید: 51
1387/04/07 - 1401/10/11

ولامده- چمازده

کد متوفی: 6222338 یازدید: 100
-

مریم یحیی نژاد

کد متوفی: 6222344 یازدید: 30
-

لیلا مجیدی ولامدهی

کد متوفی: 6223555 یازدید: 154
-

ام کلثوم اسدی

کد متوفی: 6227365 یازدید: 151
- 1402/01/13

مرحوم خسرو خوش باطن

کد متوفی: 6227366 یازدید: 280
- 1402/01/13

حاج سید حسین سیدی میانگله

کد متوفی: 6231047 یازدید: 64
1335/03/10 - 1402/03/06

مجتبی امامی زرندینی

کد متوفی: 6234710 یازدید: 719
1365/06/30 - 1402/04/26

رحیم عالیشاهی

کد متوفی: 6234715 یازدید: 41
1359/10/01 - 1391/09/07

حاج احمد رضا قاسمی پجتی

کد متوفی: 6234726 یازدید: 36
1320/01/01 - 1401/04/28

وحید قلی پور

کد متوفی: 6234727 یازدید: 259
1360/11/02 - 1401/06/03

حاج نبی الله رحمتی خورشیدی

کد متوفی: 6234769 یازدید: 34
1322/01/01 - 1384/02/01

حاجیه خانم مرضیه نادری خورشیدی

کد متوفی: 6234770 یازدید: 29
1322/04/07 - 1399/09/30

حاج امیر ابراهیمی

کد متوفی: 6234782 یازدید: 27
1332/01/01 - 1395/08/07

میلاد آبپیکر

کد متوفی: 6234788 یازدید: 33
1369/05/28 - 1401/10/29

حاجیه خانم زبیده نادری خورشیدی

کد متوفی: 6234800 یازدید: 27
- 1402/03/17

حاجیه خانم منور نادری

کد متوفی: 6234883 یازدید: 42
1336/03/13 - 1399/03/31

صادق رضایی گلوردی

کد متوفی: 6234903 یازدید: 23
-

خانم کربلایی لیلا براق

کد متوفی: 6234904 یازدید: 22
-

محمدقلی اکبری

کد متوفی: 6234913 یازدید: 30
1344/07/02 - 1385/01/16

حاجیه خانم ربابه اکبرزاده

کد متوفی: 6234914 یازدید: 33
1344/09/01 - 1397/10/13

طاهره اکبری

کد متوفی: 6234930 یازدید: 24
- 1401/12/07

طاهره اکبری

کد متوفی: 6234931 یازدید: 27
- 1401/12/07

میرزآقا غلامزاده مقدم نارنجباغی

کد متوفی: 6234938 یازدید: 22
-

کربلایی طاهره اکبری

کد متوفی: 6234939 یازدید: 50
- 1401/07/02

اسماعیل ناصحی

کد متوفی: 6234940 یازدید: 32
1363/03/01 - 1385/11/08

امیر حسین ریسیان زاده

کد متوفی: 6234945 یازدید: 55
1380/05/08 - 1400/02/13

مرتضی فتح آبادی

کد متوفی: 6235098 یازدید: 29
1368/06/05 - 1398/08/03

حاج علی لطفی

کد متوفی: 6235111 یازدید: 51
-

حاجیه خانم طاهره صادقی

کد متوفی: 6235169 یازدید: 29
- 1402/05/07

محمدرضا علیرضایی

کد متوفی: 6235225 یازدید: 37
1344/03/05 - 1400/12/06

کربلایی حسن خاکپا کفشگرکلایی

کد متوفی: 6235231 یازدید: 27
1322/04/10 - 1386/12/20

امید خاکپا کفشگرکلایی

کد متوفی: 6235233 یازدید: 51
1373/05/25 - 1396/08/12

محمد اسماعیل بالویی

کد متوفی: 6235297 یازدید: 42
1353/06/01 - 1400/09/11

علی جعفری زرندینی

کد متوفی: 6235457 یازدید: 28
1369/05/02 - 1399/10/22

حامد قلی پور

کد متوفی: 6235458 یازدید: 66
1368/08/23 - 1389/04/15

حاج علیرضا اصغری

کد متوفی: 6235523 یازدید: 28
1325/07/10 - 1384/12/04

مرتضی محمد پور زرندینی

کد متوفی: 6235524 یازدید: 40
1369/09/24 - 1400/05/31

حاج یدالله جوانی

کد متوفی: 6235579 یازدید: 27
1349/12/20 - 1397/12/11

کربلایی زهرا باقری

کد متوفی: 6235583 یازدید: 65
1342/02/01 - 1400/06/25

کربلایی میثم اسماعیلی

کد متوفی: 6235584 یازدید: 31
1365/06/25 - 1394/02/10

کربلایی مرصاد ندیم

کد متوفی: 6235745 یازدید: 94
1384/05/06 - 1400/04/01

امیرحسین خلیلیان

کد متوفی: 6235748 یازدید: 20
-

حمدالله کردتبار

کد متوفی: 6235817 یازدید: 36
1310/01/20 - 1385/10/05

محمد علیپور ترکی

کد متوفی: 6235825 یازدید: 49
1340/10/20 - 1397/05/17

علی رضا نیا

کد متوفی: 6235828 یازدید: 36
1338/02/04 - 1399/05/19

محمد اصغری

کد متوفی: 6235924 یازدید: 284
1373/11/08 - 1402/02/02

وحید زنگنه

کد متوفی: 6236017 یازدید: 38
1372/08/03 - 1402/03/12

رضا مقصودی گلچالسری

کد متوفی: 6236791 یازدید: 51
1373/09/10 - 1397/03/13

رضا مقصودی گلچالسری

کد متوفی: 6236902 یازدید: 16
-

رضا مقصودی

کد متوفی: 6236903 یازدید: 18
-

سیده زلیخا باقری

کد متوفی: 6238004 یازدید: 38
1353/02/01 - 1392/09/09

حضرت آیت الله سید موسی صالحی

کد متوفی: 6238588 یازدید: 34
-

سیده خانم اقدس احمد پور

کد متوفی: 6239625 یازدید: 38
1357/06/01 - 1397/08/03

حاجیه خانم نوری گنجی

کد متوفی: 6239972 یازدید: 32
- 1402/08/11

علیجان گلزاری

کد متوفی: 6240641 یازدید: 119
1325/08/10 - 1402/08/21

شیر علی ولی زاده

کد متوفی: 6241629 یازدید: 48
1334 - 1398/10/22

حاج حبیب الله لطف آبادی

کد متوفی: 6241878 یازدید: 32
1344/06/03 - 1402/06/07

علی چنگیزی

کد متوفی: 6244023 یازدید: 48
- 1402/09/11

شهید شعبانعلی راستگوچلمردی

کد متوفی: 6245848 یازدید: 8
1341/02/05 - 1362/04/06

حاج رسول رسولی

کد متوفی: 6246487 یازدید: 11
1330 - 1401/10/14

حاجیه انسیه احمدی

کد متوفی: 6246542 یازدید: 12
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید