آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نکا

مهدی محسنی آستانی

کد متوفی: 7331 یازدید: 131
-

محمد محسنی آستانی

کد متوفی: 7348 یازدید: 204
-

حاجیه لیلا زارع دورابی

کد متوفی: 7675 یازدید: 134
-

لیلا زارع دورابی

کد متوفی: 7911 یازدید: 129
-

نسیبه عالیشاهی

کد متوفی: 10524 یازدید: 177
-

محمد طاهر ولی پور

کد متوفی: 17212 یازدید: 145
-

رمضان جباری

کد متوفی: 17525 یازدید: 142
-

حاج ابراهیم صفریان

کد متوفی: 28949 یازدید: 111
-

سید شکرالله اصغری

کد متوفی: 34485 یازدید: 119
-

یاسر سلطانی

کد متوفی: 39074 یازدید: 123
-

صفیه اصغری

کد متوفی: 46907 یازدید: 125
-

سید قاسم محمودی

کد متوفی: 46993 یازدید: 129
-

حاج رجبعلی علیزاده

کد متوفی: 51556 یازدید: 112
-

حاج رجبعلی علیزاده

کد متوفی: 51567 یازدید: 106
-

حاج حسینعلی ابو

کد متوفی: 52570 یازدید: 114
-

صاحب محشون

کد متوفی: 56082 یازدید: 128
-

کربلایی ابراهیم خدادادی

کد متوفی: 71063 یازدید: 102
-

حاج حسن اسحاقی آستانی

کد متوفی: 71648 یازدید: 127
-

حسین کارگر

کد متوفی: 72214 یازدید: 107
-

محمد تیموری

کد متوفی: 72477 یازدید: 133
-

سیدة مریم میری

کد متوفی: 74692 یازدید: 115
-

بیوک باغبانی

کد متوفی: 78424 یازدید: 108
-

فاطمه جعفری

کد متوفی: 78436 یازدید: 125
-

عباس عرب نوذری

کد متوفی: 6005212 یازدید: 116
-

ابراهیم مرادی

کد متوفی: 6011267 یازدید: 106
-

حاج غلام ، علیرضا و حسن خاکزاد

کد متوفی: 6022072 یازدید: 132
-

حاج محمد عزیزی

کد متوفی: 6022347 یازدید: 125
-

حاج محمد عزیزی

کد متوفی: 6022827 یازدید: 108
-

سکینه نظام محله

کد متوفی: 6024817 یازدید: 113
-

علی یزدانی گلوردی

کد متوفی: 6034945 یازدید: 108
-

محمد حسین برمایی رستاقی

کد متوفی: 6041286 یازدید: 123
-

حاج سید قاسم جلال زاده

کد متوفی: 6044004 یازدید: 106
-

حاجیه سیده زهرا پرهین

کد متوفی: 6044446 یازدید: 113
-

سیده هاجر رحیمی

کد متوفی: 6046224 یازدید: 109
-

ابولمحمد فرجی

کد متوفی: 6047890 یازدید: 98
-

میرابولمحمد فرجی

کد متوفی: 6047892 یازدید: 118
-

مشهدی حوریه رضایی

کد متوفی: 6057649 یازدید: 125
-

کربلایی زینب خاتون لایینی

کد متوفی: 6062335 یازدید: 140
۱۳۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

حاج سید جعفر جعفری

کد متوفی: 6067076 یازدید: 112
-

محترم علی نژاد

کد متوفی: 6069149 یازدید: 98
- 1399/11/21

روستای آکرد

کد متوفی: 6070493 یازدید: 103
-

روستای آکرد

کد متوفی: 6070498 یازدید: 134
-

ایران محبت

کد متوفی: 6072962 یازدید: 103
- 1399/10/22

شهربانو شریعتی

کد متوفی: 6073114 یازدید: 123
-

عیسی یوسفی

کد متوفی: 6075104 یازدید: 106
1330/6/19 - 1383/4/4

عیسی یوسفی

کد متوفی: 6075118 یازدید: 86
۱۳۳۰/۶/۱۹ - ۱۳۸۳/۴/۴

عیسی یوسفی سیاوشی

کد متوفی: 6075121 یازدید: 116
۱۳۳۰/۶/۱۹ - ۱۳۸۳/۴/۴

سید مهدی شفیع نژاد

کد متوفی: 6075182 یازدید: 118
۱۳۲۶/۴/۴ - ۱۳۹۹/۸/۲۷

حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مرتضی سیدی

کد متوفی: 6075270 یازدید: 138
1318/09/02 - 1396/07/30

بانو دهقان طزره

کد متوفی: 6076038 یازدید: 115
- 07/12/1397

بانو دهقان طزره

کد متوفی: 6076059 یازدید: 113
- 07121397

بانو دهقان طزره

کد متوفی: 6076065 یازدید: 105
- 07121397

محبوبه بیکس

کد متوفی: 6092770 یازدید: 167
-

کد متوفی: 6096649 یازدید: 124
-

یعقوبعلی محمدی

کد متوفی: 6099931 یازدید: 1136
-

محترم علی نژاد

کد متوفی: 6102292 یازدید: 86
-

احمد صادقی گلوردی .

کد متوفی: 6104180 یازدید: 100
1335/10/04 - 1399/02/05

فضه چوپانی

کد متوفی: 6104751 یازدید: 78
-

فضه چوپانی

کد متوفی: 6104756 یازدید: 140
- ۱۴۰۰/۲/۳

رضا نیری گل خیلی

کد متوفی: 6123696 یازدید: 75
- 1368/03/13

زهرا طوسی نیا

کد متوفی: 6125268 یازدید: 106
1314/10/10 - 1392/03/27

حاجیه خانم فاطمه شیخ

کد متوفی: 6125952 یازدید: 53
- 1393/04/02

حاج شعبان قنبری محلی

کد متوفی: 6136955 یازدید: 452
1343/04/10 - 1400/05/12

حاج شعبان قنبری

کد متوفی: 6137251 یازدید: 69
-

کربلایی سید رضا (گتی) فاضلی آبلویی

کد متوفی: 6138183 یازدید: 603
1330/09/05 - 1400/05/16

حاج مصطفی وحاجیه مهری رستمی

کد متوفی: 6138857 یازدید: 167
-

حسین علی نامی

کد متوفی: 6139239 یازدید: 214
-

لیلا غلام نژاد

کد متوفی: 6142679 یازدید: 78
1357 - 1400

حاج غلامرضا عرب نظرگاه

کد متوفی: 6155576 یازدید: 71
-

سیده صدیقه جلالزاده

کد متوفی: 6168360 یازدید: 234
- 1400/09/21

محمد جمشیدی گرجی

کد متوفی: 6173664 یازدید: 92
- 1392/09/25

رقیه خورشیدی

کد متوفی: 6173709 یازدید: 858
1366/05/30 - 1400/09/16

شادروان بهرام خورشیدی

کد متوفی: 6173711 یازدید: 421
- 1379/09/26

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 6174724 یازدید: 24
- 1379

قربان فلاح نژاد

کد متوفی: 6180229 یازدید: 41
1338/01/01 - 1400/11/13

مهندس مهدی طاهری

کد متوفی: 6185343 یازدید: 262
1352/11/01 - 1399/12/10

مزار صیاد

کد متوفی: 6187102 یازدید: 12
1333/01/01 - 1400/12/10

مزار صیاد

کد متوفی: 6187104 یازدید: 43
1337/01/01 - 1400/12/10

مرضیه قنبری

کد متوفی: 6188667 یازدید: 2
-

فاطمه ديندار

کد متوفی: 6193835 یازدید: 2
-

فاطمه دیندار

کد متوفی: 6193841 یازدید: 1650
1354/06/01 - 1401/01/29

حجت الله علی جانی

کد متوفی: 6194058 یازدید: 57
1358 - 1394/04/21

حجت اله علیجانی

کد متوفی: 6194160 یازدید: 0
-

سید ابراهیم شفیعی

کد متوفی: 6194427 یازدید: 100
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید