آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نور

کربلایی عفت حق پرست کجوری

کد متوفی: 4183 یازدید: 207
-

بهنام عسکری

کد متوفی: 7326 یازدید: 145
-

نیره کاویان پور

کد متوفی: 7711 یازدید: 129
-

یدالله کاویان پور

کد متوفی: 7759 یازدید: 141
-

محمد پورسلیم لفمجانی

کد متوفی: 7912 یازدید: 140
-

علی پورسلیم لفمجانی

کد متوفی: 7913 یازدید: 136
-

علی اکبر پورسلیم لفمجانی

کد متوفی: 7914 یازدید: 135
-

تاج الدین یوسفی

کد متوفی: 11041 یازدید: 177
-

حاج محمد امیرسرداری گودرزی

کد متوفی: 11877 یازدید: 152
-

غلامحسین گیلانی

کد متوفی: 14473 یازدید: 140
-

غضنفر گیلانی

کد متوفی: 14474 یازدید: 134
-

ناز بانو امیرسرداری گودرزی

کد متوفی: 15769 یازدید: 233
-

سید عباس(اقا بزرگ) حسینی

کد متوفی: 17387 یازدید: 200
-

سیده شهربانو حسینی

کد متوفی: 17389 یازدید: 197
-

سید عیسی حسینی

کد متوفی: 17391 یازدید: 200
-

سید محمد حسینی

کد متوفی: 17392 یازدید: 179
-

سید احمد حسینی

کد متوفی: 17393 یازدید: 190
-

عزیزم منیژه امیری

کد متوفی: 18504 یازدید: 203
-

مهربان راضیه امیری

کد متوفی: 18696 یازدید: 183
-

حاج مهدی سلطان رمضانی

کد متوفی: 20306 یازدید: 184
-

محمد آقا طالبی

کد متوفی: 20311 یازدید: 203
-

خاتون احسانی

کد متوفی: 20313 یازدید: 264
-

علی محمد ترک

کد متوفی: 21120 یازدید: 149
-

حسین ترک

کد متوفی: 21191 یازدید: 158
-

هیبت الله صادقی

کد متوفی: 22522 یازدید: 199
-

صغرا کاردار

کد متوفی: 25025 یازدید: 159
-

سیدکمال هاشمی

کد متوفی: 25148 یازدید: 157
-

رقیه مهدوی

کد متوفی: 30362 یازدید: 150
-

غلامرضا جهانشاهی

کد متوفی: 37692 یازدید: 133
-

گلسرخ کوزه گر

کد متوفی: 37708 یازدید: 117
-

سیده بانو حسینی

کد متوفی: 39244 یازدید: 141
-

نجات علي رضايي

کد متوفی: 43022 یازدید: 310
1327/04/05 - 1376/08/05

عین اللّه طیبی

کد متوفی: 44162 یازدید: 110
-

طیبه نصیری

کد متوفی: 46292 یازدید: 116
-

راهب رئیس پور

کد متوفی: 47769 یازدید: 132
-

مرحوم راهب رئیس پور

کد متوفی: 47794 یازدید: 162
-

صفیه درویش

کد متوفی: 50206 یازدید: 131
-

رحمت صابری کاریزی

کد متوفی: 50451 یازدید: 126
-

لاله اسلامی

کد متوفی: 52348 یازدید: 140
-

سید حبیب اله ( آقا بزرگ ) حسینی

کد متوفی: 54094 یازدید: 165
-

فیروزه فرامرزی

کد متوفی: 56779 یازدید: 440
-

مشهدی بلقیس فردوسی

کد متوفی: 57980 یازدید: 162
-

حاج رجب نعمتى

کد متوفی: 66876 یازدید: 128
-

حاج مهدی شاه حسینی

کد متوفی: 68174 یازدید: 142
-

حاجیه خانم زینب عالی

کد متوفی: 68231 یازدید: 138
-

حاجیه خانم زینب عالی

کد متوفی: 68246 یازدید: 122
-

علیا خانم دیوسالار

کد متوفی: 68947 یازدید: 103
-

حاج شیخ اسماعیل راشدی

کد متوفی: 68960 یازدید: 139
-

حاج محمدعلی راشدی

کد متوفی: 69054 یازدید: 177
-

احمد رحمانيون

کد متوفی: 73757 یازدید: 105
-

سیدمحمد حسینی نژاد

کد متوفی: 75769 یازدید: 107
-

نازی مرزی

کد متوفی: 76252 یازدید: 95
-

کریم دیلمانی نژاد

کد متوفی: 79501 یازدید: 83
-

معصومه خاکپور

کد متوفی: 79558 یازدید: 91
-

معصومه خاکپور

کد متوفی: 79588 یازدید: 91
-

علی سلیمی

کد متوفی: 6000070 یازدید: 123
-

سید حوا حسینی

کد متوفی: 6003475 یازدید: 137
-

ابراهیم نصیری

کد متوفی: 6003563 یازدید: 128
-

مشهدی شعبانعلی پولادی

کد متوفی: 6005004 یازدید: 120
-

عصمت اصغری

کد متوفی: 6005008 یازدید: 133
-

آذردخت امیری گنگر

کد متوفی: 6015258 یازدید: 132
-

خسرو خسروی

کد متوفی: 6018508 یازدید: 130
-

راحله (آسیه) محسنی

کد متوفی: 6020490 یازدید: 190
-

علاء حسن نجمه

کد متوفی: 6028100 یازدید: 178
-

رعنا رستمی

کد متوفی: 6030759 یازدید: 559
-

ابراهیم شکری

کد متوفی: 6031712 یازدید: 342
1309/11/10 - 1400/05/07

گلدسته سالاریان

کد متوفی: 6035412 یازدید: 115
-

فريدون خان آريا

کد متوفی: 6035723 یازدید: 251
1316/10/05 - 1399/10/11

مشهدی صمد تورانی

کد متوفی: 6036957 یازدید: 123
-

شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037480 یازدید: 114
-

سیده حوریه سجادی

کد متوفی: 6037931 یازدید: 149
-

سیده حوریه سجادی

کد متوفی: 6038564 یازدید: 118
-

بهنام یوسفی

کد متوفی: 6038570 یازدید: 131
-

نورالسادات سجادی

کد متوفی: 6039056 یازدید: 94
-

نور السادات سجادی

کد متوفی: 6039138 یازدید: 427
-

فاطمه علا

کد متوفی: 6039154 یازدید: 130
-

سید احمد حسینی

کد متوفی: 6041201 یازدید: 3026
-

حاج عزت الله مقصودی

کد متوفی: 6041524 یازدید: 425
-

بفاالدین حسینی

کد متوفی: 6041545 یازدید: 132
-

بهاالدین حسینی

کد متوفی: 6041549 یازدید: 126
-

سید بفاالدین حسینی

کد متوفی: 6041554 یازدید: 148
-

ام البنین قاسمی

کد متوفی: 6041576 یازدید: 135
-

ام البنین قاسمی

کد متوفی: 6041582 یازدید: 154
-

بلقیس محمودی

کد متوفی: 6042539 یازدید: 124
-

شهربانو توسلی

کد متوفی: 6044439 یازدید: 127
-

کربلایی تاج الدین یوسفی

کد متوفی: 6044856 یازدید: 407
-

کربلایی رقیه یوسفی صالحی

کد متوفی: 6044860 یازدید: 570
-

حسین و مصطفی احمدی

کد متوفی: 6051848 یازدید: 148
-

حاج عیسی نیکزاد

کد متوفی: 6056091 یازدید: 127
-

فرشته مبشر

کد متوفی: 6057350 یازدید: 151
-

خدیجه قاسمی

کد متوفی: 6063735 یازدید: 443
1336/04/08 - 1398/11/17

محمدقلی دیوسالار

کد متوفی: 6065802 یازدید: 135
۱۳۲۳ - ۱۳۹۴

صدیقه کلبونی

کد متوفی: 6065890 یازدید: 110
-

نجمه سادات سجادی

کد متوفی: 6068718 یازدید: 145
-

سید عباس حسینی

کد متوفی: 6069187 یازدید: 2387
- 1399/11/13

مشهدی محمد قاسمی

کد متوفی: 6069689 یازدید: 99
-

مشهدی محمد قاسمی

کد متوفی: 6070155 یازدید: 122
-

کربلایی حسین حسنی

کد متوفی: 6070903 یازدید: 150
۱۳۳۳/۲/۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

منیژه خواجوی صالحانی

کد متوفی: 6071107 یازدید: 142
- 1399/10/30

کلثوم توکلی

کد متوفی: 6072668 یازدید: 126
-

بهادر سلطانی فیروز

کد متوفی: 6074070 یازدید: 134
-

حاج علی اصغر اسلامی

کد متوفی: 6075248 یازدید: 209
1322/12/19 - 1399/11/4

مرحوم جنّت مکان سید علی اکبر سجادی نوری

کد متوفی: 6075641 یازدید: 522
۱۳۱۱ - ۱۳۹۶

حاج عزیزاله نائیجی

کد متوفی: 6092228 یازدید: 229
-

احمد سلحشور

کد متوفی: 6092477 یازدید: 154
-

براهیم رستمی

کد متوفی: 6092483 یازدید: 132
-

اباصلت روحی

کد متوفی: 6103125 یازدید: 107
-

اباصلت روحی

کد متوفی: 6103127 یازدید: 323
-

حاج اصلان حق پرست

کد متوفی: 6103442 یازدید: 165
- 1400/1/24

فریدون عسکری

کد متوفی: 6103726 یازدید: 400
1319 - 1373

فاطمه پرستار

کد متوفی: 6105100 یازدید: 429
1308/7/9 - 1400/1/18

پروانه اسدی

کد متوفی: 6110648 یازدید: 246
- 1399/0216

رقیه سادات عقیلی یگانه

کد متوفی: 6118887 یازدید: 365
1340/01/01 - 1400/01/26

طاهره درویش

کد متوفی: 6119672 یازدید: 155
-

کبری سالار

کد متوفی: 6120514 یازدید: 197
-

شادروان علی قربانی

کد متوفی: 6122754 یازدید: 82
1334/02/09 - 1399/12/17

حاجیه خانم درزی

کد متوفی: 6124564 یازدید: 308
-

صدیقه خادمی

کد متوفی: 6126871 یازدید: 55
- 1400/04/04

عبدالرضا( شعبان) جعفری

کد متوفی: 6127798 یازدید: 65
-

نورالسادات سجادی

کد متوفی: 6129144 یازدید: 244
1345/07/02 - 1398/09/24

حسین درویش

کد متوفی: 6130848 یازدید: 1090
1321/07/10 - 1400/04/19

موسی جعفری

کد متوفی: 6131470 یازدید: 84
1366/02/07 - 1388/04/26

علی خاکباز

کد متوفی: 6132442 یازدید: 117
- 1400/04/28

ابراهیم شکری

کد متوفی: 6135926 یازدید: 96
1309/11/10 - 1400/05/07

کلثوم فرهادی

کد متوفی: 6138405 یازدید: 451
1330/09/15 - 1399/06/02

حاجیه خانم آسیه مرادی

کد متوفی: 6139021 یازدید: 85
1328/06/11 - 1400/04/18

جعفر محمودی

کد متوفی: 6140788 یازدید: 285
-

علی اکبر اسفندیاری

کد متوفی: 6145547 یازدید: 403
1325 - 1400/06/05

معصوم نورانی

کد متوفی: 6153922 یازدید: 108
1332/07/10 - 1398/12/14

فریده نائیج

کد متوفی: 6157728 یازدید: 379
1359/06/01 - 1400/07/24

زهرا نصرتی

کد متوفی: 6161629 یازدید: 60
-

سلیمان نیک پور

کد متوفی: 6165014 یازدید: 29
-

کربلایی علی اصغر بالی

کد متوفی: 6165346 یازدید: 50
1339/11/05 - 1394/09/03

آتنا خاکپور

کد متوفی: 6167764 یازدید: 29
1381/02/02 - 1400/05/20

نور السادات سجادی

کد متوفی: 6169483 یازدید: 58
-

رحمت الله توکلی

کد متوفی: 6169741 یازدید: 18
-

بهرام کاویان پور

کد متوفی: 6171097 یازدید: 18
- 1390/08/16

حاجی جواد منصوری

کد متوفی: 6173925 یازدید: 24
1325/06/20 - 1400/10/18

حاجی جواد منصوری

کد متوفی: 6173928 یازدید: 21
1325/06/20 - 1400/10/18

حاج جواد منصوری

کد متوفی: 6173993 یازدید: 156
1325/06/20 - 1400/10/18

بیت اله وعین اله وافشین جان سالار

کد متوفی: 6182053 یازدید: 190
- 1391/03/15

زهره داوودی

کد متوفی: 6184402 یازدید: 47
- 1400/11/30

احمد تجاسم

کد متوفی: 6187082 یازدید: 513
1336/09/15 - 1400/12/21

حاج عزت اله جلاب

کد متوفی: 6187154 یازدید: 952
1335/02/03 - 1400/12/02

حاج اباذر اسدی

کد متوفی: 6187618 یازدید: 27
1311/12/10 - 1400/12/14

سید زمان حسینی

کد متوفی: 6189467 یازدید: 12
-

سید زمان حسینی

کد متوفی: 6189469 یازدید: 1153
1343 - 1401/01/09

مرتضی فلاح

کد متوفی: 6190243 یازدید: 235
1317/02/05 - 1401/01/12

انسیه تناور

کد متوفی: 6191153 یازدید: 15
- 1396/01/18

شعبان(خدابخش) قربان نژاد

کد متوفی: 6191579 یازدید: 84
1344/07/01 - 1397/03/12

مرضیه اشتری

کد متوفی: 6191651 یازدید: 57
1340/02/03 - 1398/12/02

رقیه سادات عقیلی یگانه

کد متوفی: 6193036 یازدید: 13
1339/01/01 - 1400/01/26

فاطمه بوستانی

کد متوفی: 6195903 یازدید: 10
1338/01/03 - 1400/10/05

وجیه الله دیوسالار

کد متوفی: 6196109 یازدید: 312
1335/08/07 - 1401/02/03

وجیه الله دیوسالار

کد متوفی: 6196115 یازدید: 13
1335/08/07 - 1401/02/03

وجیه الله دیوسالار

کد متوفی: 6196116 یازدید: 12
1335/08/07 - 1401/02/03

کربلاییه جان جان کوزه گر کالجی

کد متوفی: 6197170 یازدید: 15
1307/03/17 - 1401/02/09

زرافشان رحمتی

کد متوفی: 6200578 یازدید: 177
1322/08/10 - 1401/02/29

هما ترخان

کد متوفی: 6200579 یازدید: 63
-

غلامحسین محسنی

کد متوفی: 6200654 یازدید: 79
-

محمدطاهر اسفندیاری ... فرزند علی اکبر

کد متوفی: 6203350 یازدید: 366
- 1401/03/26

حاج شعبانعلی بور

کد متوفی: 6204662 یازدید: 1558
- 1401/04/04

حاج احمد اسماعیلی

کد متوفی: 6204735 یازدید: 220
1318/01/03 - 1399/04/07

مالک سیاه پشت خاچکی

کد متوفی: 6209491 یازدید: 72
1320/04/24 - 1400/06/03

افسانه عزتی

کد متوفی: 6210780 یازدید: 328
- 1401/04/31

آتنا خاكپور

کد متوفی: 6211264 یازدید: 179
1381/02/02 - 1400/05/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید