آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نوشهر

سعید درویش

کد متوفی: 8612 یازدید: 318
-

علی سالکی

کد متوفی: 11757 یازدید: 214
-

نامعلی خزایی

کد متوفی: 15655 یازدید: 286
-

سیف اله خزایی پول

کد متوفی: 15738 یازدید: 178
-

کاظم کاظمی

کد متوفی: 17931 یازدید: 179
-

اشرف سادات حسینی

کد متوفی: 18386 یازدید: 175
-

حاج ابراهیم الکایی بحجتی

کد متوفی: 22365 یازدید: 134
-

ننه ماهرو کیا کجوری

کد متوفی: 22368 یازدید: 130
-

سیده لیلا حسینی

کد متوفی: 22371 یازدید: 171
-

غلام حسین رضائی انگیلی

کد متوفی: 25144 یازدید: 208
-

على سالكى

کد متوفی: 28819 یازدید: 176
-

اسکندر اسکندری (امجد واشکنی)

کد متوفی: 31906 یازدید: 166
-

نعمت پاشا

کد متوفی: 40480 یازدید: 184
-

حاج حسین پروین

کد متوفی: 41370 یازدید: 135
-

مهربان جهاندار

کد متوفی: 41512 یازدید: 145
-

غلامرضا وزیرمقدم

کد متوفی: 42688 یازدید: 113
-

فضه متاجی

کد متوفی: 43359 یازدید: 117
-

ولی اله زاهدی تبار

کد متوفی: 44915 یازدید: 122
-

حاج محمدباقر ملایی

کد متوفی: 45478 یازدید: 128
-

مرحومه مغفوره خدیجه رویانیان

کد متوفی: 46281 یازدید: 179
-

خدیجه رویانیان

کد متوفی: 46320 یازدید: 141
-

محمد شرج شریفی

کد متوفی: 48589 یازدید: 1745
-

محمد آرام

کد متوفی: 50214 یازدید: 149
۱۳۲۹/۱۰/۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳

دکتر عزت الله گل علیزاده

کد متوفی: 50378 یازدید: 137
-

طاهره بالى لاشكى

کد متوفی: 58554 یازدید: 153
-

حاج نورعلی ترک پیچلو

کد متوفی: 71003 یازدید: 134
-

کربلایی محمد ترک پیچلو

کد متوفی: 71280 یازدید: 139
-

سیروس خجیر انگاس

کد متوفی: 71978 یازدید: 124
-

زهرا نوروزی فیروز

کد متوفی: 73370 یازدید: 136
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 75382 یازدید: 112
-

ربیع فرجی

کد متوفی: 76671 یازدید: 128
-

حسن حران اف

کد متوفی: 77566 یازدید: 189
-

حسن مهدي زاده

کد متوفی: 77684 یازدید: 113
-

عظیمه عسگری راد

کد متوفی: 78879 یازدید: 206
-

شاپور حاجی پور

کد متوفی: 800476 یازدید: 123
-

زینب پیرا

کد متوفی: 800833 یازدید: 122
-

کربلایی استاد محمد غفوری

کد متوفی: 6000035 یازدید: 122
-

حسن مهدی زاده

کد متوفی: 6000036 یازدید: 118
-

حاج ابراهیم یزدانی

کد متوفی: 6000099 یازدید: 122
-

حبیب الله بالی

کد متوفی: 6000233 یازدید: 121
-

حاج حبیب الله بالی

کد متوفی: 6000239 یازدید: 141
-

قره العین فرشادی

کد متوفی: 6006247 یازدید: 113
-

عبدالله بحرینی

کد متوفی: 6011614 یازدید: 151
-

بهنام اتابکی

کد متوفی: 6013336 یازدید: 124
-

اسماعیل لزرجانی

کد متوفی: 6013363 یازدید: 121
-

صفت اله شریفی گیل کلایی

کد متوفی: 6015504 یازدید: 126
-

امیر محمد عبدالهی لاشکی

کد متوفی: 6017905 یازدید: 164
-

کربلای غلامحسین حداد

کد متوفی: 6018876 یازدید: 196
-

علیرضا عزیزی

کد متوفی: 6019935 یازدید: 462
-

مختار کرددلسمی

کد متوفی: 6021414 یازدید: 1197
-

رحیمه شفیعی

کد متوفی: 6022662 یازدید: 137
-

حسین فقیه نوری

کد متوفی: 6023072 یازدید: 154
-

حسین فقیه نوری

کد متوفی: 6023084 یازدید: 212
-

شیرین جعفری

کد متوفی: 6027131 یازدید: 106
-

فیروزه بیگلری

کد متوفی: 6027492 یازدید: 114
-

ایران پیش سرایان

کد متوفی: 6027610 یازدید: 128
-

اکبر فریفته

کد متوفی: 6033359 یازدید: 127
-

دکتر اکبر فریفته نوبیجاری

کد متوفی: 6035335 یازدید: 165
-

سیف الله خزایی

کد متوفی: 6036177 یازدید: 108
-

رضا خزایی

کد متوفی: 6036193 یازدید: 113
-

دکتر علیرضا حقیقی

کد متوفی: 6038502 یازدید: 180
-

ولی وله افیری

کد متوفی: 6044005 یازدید: 128
-

محمد علی باقرپور

کد متوفی: 6046599 یازدید: 108
-

منوچهر رسولی

کد متوفی: 6051163 یازدید: 95
-

منوچهر رسولی

کد متوفی: 6051177 یازدید: 91
-

کربلایی مختار کردیان

کد متوفی: 6051314 یازدید: 108
-

❇حمزه علی❇ ❇عبدالهی لامشکن❇

کد متوفی: 6058585 یازدید: 109
-

رجبعلی لزرجانی

کد متوفی: 6061247 یازدید: 113
-

رجبعلی لزرجانی

کد متوفی: 6061249 یازدید: 134
-

رجبعلی لزرجانی

کد متوفی: 6061251 یازدید: 128
-

حاج تیمور کرمی

کد متوفی: 6062980 یازدید: 123
1931/7/22 - 2021/1/17

حاجیه خانم فاطمه حبیب الله نیاورانی

کد متوفی: 6063172 یازدید: 144
- ۱۳۸۸/۴/۱۸

فاطمه حبیب اللّه نیاورانی

کد متوفی: 6063235 یازدید: 115
- 1388/4/18

سکینه شعبانی

کد متوفی: 6064315 یازدید: 1994
- 11/11/1399

مرحومه طاهره آقاجانی

کد متوفی: 6065577 یازدید: 136
6/25/1330 - 12/9/1398

طاهره آقاجانی

کد متوفی: 6065579 یازدید: 213
-

سیده زبیده حسینی (عزدانلو)

کد متوفی: 6067519 یازدید: 104
- 1401/05/07

حجت الاسلام والمسلمین افراسیاب محمدی فیروز

کد متوفی: 6071852 یازدید: 161
1345/01/15 - 1399/11/24

ربابه نفرراده

کد متوفی: 6074060 یازدید: 130
-

سید امیر جمال حسینی

کد متوفی: 6076113 یازدید: 117
-

حاجیه خانم فاطمه صلاحی

کد متوفی: 6076525 یازدید: 124
-

حاجیه خانم فاطمه صلاحی

کد متوفی: 6076528 یازدید: 119
-

حاجیه خانم فاطمه صلاحی

کد متوفی: 6076529 یازدید: 126
-

حاجیه خانم فاطمه صلاحی

کد متوفی: 6076537 یازدید: 156
-

حاج امير حسن پور

کد متوفی: 6077603 یازدید: 132
- 09/12/1399

حاج امير حسن پور

کد متوفی: 6077665 یازدید: 431
- 09/12/1399

شهر بانو (راحله) پور شيخاني

کد متوفی: 6077913 یازدید: 110
-

سید امیر جمال حسینی

کد متوفی: 6078388 یازدید: 166
-

زینب علیخانی

کد متوفی: 6079542 یازدید: 109
-

حاج خانم باجی شاهقلی پور

کد متوفی: 6080006 یازدید: 136
- 1392/02/06

حاجیه خانم شهربانو(راحله) پورشیخانی

کد متوفی: 6080397 یازدید: 185
1330/05/01 - 1395/04/23

فاطمه سلاحی

کد متوفی: 6082488 یازدید: 159
-

کربلایی صدرالله حاجی نجفی

کد متوفی: 6082826 یازدید: 106
- 15/ 11/ 99

صدرالله حاجی نجفی

کد متوفی: 6082887 یازدید: 87
- 15/ 11/ 1

حاج علی اصغر ترچانی

کد متوفی: 6083310 یازدید: 323
- ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۶

مرحومه آمنه رضایی

کد متوفی: 6094015 یازدید: 2784
-

سید خالقی

کد متوفی: 6095158 یازدید: 112
-

زهرا سحرخیز

کد متوفی: 6095728 یازدید: 113
- 1396/1/18

زهرا سحرخیز

کد متوفی: 6095732 یازدید: 551
- 1396/1/18

مهدی درزی کجوری

کد متوفی: 6095988 یازدید: 511
-

رحمان محسنی

کد متوفی: 6098113 یازدید: 271
-

محمد بسطامی

کد متوفی: 6099247 یازدید: 224
- 1400/01/25

حاج افتخارالدین کاظمی نجفی

کد متوفی: 6101556 یازدید: 223
- 1400/01/28

کد متوفی: 6101565 یازدید: 133
-

کد متوفی: 6101578 یازدید: 143
-

جلیل احمدی

کد متوفی: 6109716 یازدید: 360
- 1399/8/25

مسعود کرمانی

کد متوفی: 6113074 یازدید: 91
-

زهرا جمشیدی

کد متوفی: 6116898 یازدید: 160
- 23/2/1400

سعید/زهرا جمشیدی

کد متوفی: 6116938 یازدید: 1926
- 1400/2/23

طلعت صدری

کد متوفی: 6116987 یازدید: 654
1332/02/14 - 1399/03/08

نرگس صابری

کد متوفی: 6117801 یازدید: 743
1345/1/5 - 1398/9/17

بهمن حاجی نجفی

کد متوفی: 6120301 یازدید: 605
1364/11/22 - 1400/03/02

بهرام احمدی

کد متوفی: 6128052 یازدید: 732
- 1400/03/20

سید جمال (امیر) حسینی

کد متوفی: 6128224 یازدید: 66
1371 - 1399/10/10

سیده مریم حسینی فیروزکلایی

کد متوفی: 6128749 یازدید: 226
1313/01/01 - 1400/04/15

حاجیه خانم کلثوم خزایی

کد متوفی: 6128994 یازدید: 297
-

هادی رضائی کینجی

کد متوفی: 6131444 یازدید: 242
1339/02/12 - 1400/03/17

زینب(فرح) رضایی

کد متوفی: 6131972 یازدید: 135
1343/10/06 - 1400/04/16

پریوش خزایی پول

کد متوفی: 6132879 یازدید: 177
-

متین خجسته دریادوست

کد متوفی: 6134363 یازدید: 168
1365/12/04 - 1400/04/24

شهروز ترک کجوری

کد متوفی: 6134691 یازدید: 823
- 1400/05/02

خانم فاطمه قره داقی

کد متوفی: 6136339 یازدید: 236
-

جعفر خجير

کد متوفی: 6137452 یازدید: 90
1314/03/04 - 1399/05/17

آریا خزایی

کد متوفی: 6138523 یازدید: 2291
-

داراب مشایخ

کد متوفی: 6138532 یازدید: 163
- 1400/05/18

محمدعلی یعقوبی

کد متوفی: 6141765 یازدید: 69
1330/06/10 - 1400/05/07

فاطمه غلامی

کد متوفی: 6142396 یازدید: 125
1321/02/10 - 1400/01/21

سیاوش رهنما

کد متوفی: 6147203 یازدید: 646
1342/06/30 - 1400/06/11

ابوالفضل خزایی

کد متوفی: 6147588 یازدید: 68
1384/12/20 - 1394/04/02

فریدون پورحسن

کد متوفی: 6148842 یازدید: 207
- 1400/06/06

سید حسین رجمتی

کد متوفی: 6150455 یازدید: 47
1312/01/01 - 1400/06/18

فرخنده خزایی نژاد

کد متوفی: 6159441 یازدید: 362
1323/08/06 - 1400/08/06

دانیال اعوانی

کد متوفی: 6159466 یازدید: 93
-

سرکارخانم فاطمه خزایی کوهپر

کد متوفی: 6160302 یازدید: 108
1355/05/20 - 1400/08/12

وحید گروسیان

کد متوفی: 6162406 یازدید: 334
1369/12/12 - 1400/08/15

نامعلی نصیری

کد متوفی: 6163963 یازدید: 34
- 1400/09/02

زهرا نقی پور

کد متوفی: 6166219 یازدید: 161
- 1400/09/16

نذری پاشا

کد متوفی: 6166556 یازدید: 19
1337/07/03 - 1396/09/20

نذری پاشا

کد متوفی: 6166782 یازدید: 138
1337/07/03 - 1396/09/20

Nazri Pasha

کد متوفی: 6166801 یازدید: 22
1337/07/03 - 1396/09/20

نذری پاشا

کد متوفی: 6168462 یازدید: 136
1337/07/03 - 1396/09/20

مناالسادات علوی طبری

کد متوفی: 6168859 یازدید: 136
1361/12/14 - 1387/09/30

محمد تقی مرادی

کد متوفی: 6169092 یازدید: 160
-

محمد تقی مرادی

کد متوفی: 6169110 یازدید: 22
-

طاهره بالي چلندر

کد متوفی: 6169499 یازدید: 17
-

منور سلطانی

کد متوفی: 6169557 یازدید: 18
1340/11/30 - 1400/06/05

منور سلطانی

کد متوفی: 6169778 یازدید: 25
1340/11/30 - 1400/06/05

بهرام کاویان پور

کد متوفی: 6171108 یازدید: 81
- 1390/08/16

. .

کد متوفی: 6173436 یازدید: 22
1399/07/27 - 1400/08/06

زهرا کیا کجوری

کد متوفی: 6174414 یازدید: 1052
1325/08/01 - 1400/10/02

قربانعلی عبدالحسینی

کد متوفی: 6181268 یازدید: 8
-

قربانعلی عبدالحسینی

کد متوفی: 6181348 یازدید: 31
-

حاج عباس زنده دل

کد متوفی: 6183361 یازدید: 9
-

مهندس محمد رضا خزايي پول

کد متوفی: 6184678 یازدید: 38
-

اسماعیل مشایخ پول

کد متوفی: 6185768 یازدید: 72
1360/06/30 - 1399/12/23

ابراهيم (عباس) برناي اگاه

کد متوفی: 6187932 یازدید: 61
1325/07/05 - 1384/07/15

موسی نام آور

کد متوفی: 6187975 یازدید: 90
1318/01/01 - 1381/11/13

مظفر مشایخ حسینی

کد متوفی: 6192560 یازدید: 9
1333/03/03 - 1392/01/30

زبیده الهیان فیروز

کد متوفی: 6196597 یازدید: 8
-

زبیده الهیان فیروز

کد متوفی: 6196598 یازدید: 8
-

زبیده الهیان فیروز

کد متوفی: 6196605 یازدید: 93
1312/11/21 - 1400/12/14

زبیده الهیان فیروز

کد متوفی: 6197046 یازدید: 9
1312/11/30 - 1400/12/14

محترم اكبرى چشان

کد متوفی: 6202482 یازدید: 108
1321/12/27 - 1400/03/26

حسین خزائی علی آباد

کد متوفی: 6202778 یازدید: 61
1300/04/04 - 1368/03/24

محسن پیکان حیرتی

کد متوفی: 6206754 یازدید: 15
-

محسن پیکان حیرتی

کد متوفی: 6206756 یازدید: 204
1368/01/28 - 1401/04/19

احمد ملکی

کد متوفی: 6207101 یازدید: 155
- 1401/04/23

احمد ملکی

کد متوفی: 6207606 یازدید: 290
1343/01/02 - 1401/04/23

احمد ملکی

کد متوفی: 6207958 یازدید: 11
- 1401/04/23

اسدالله نصیری

کد متوفی: 6208671 یازدید: 14
-

رجبعلي كيالاشكي

کد متوفی: 6208687 یازدید: 72
1305/08/08 - 1391/05/05

مجید نیکزادپور

کد متوفی: 6211401 یازدید: 10
1356/06/25 - 1399/05/19

حاج محمد پاشا چلندر

کد متوفی: 6214058 یازدید: 2
-

دری شیخ

کد متوفی: 6214262 یازدید: 23
- 1401

سید قربان مجیدی

کد متوفی: 6214717 یازدید: 19
-

یوسف جعفری

کد متوفی: 6215500 یازدید: 3
-

حاج محمد پاشا چلندر

کد متوفی: 6217549 یازدید: 6
1315/11/10 - 1401/05/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید