آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نوشهر

سعید درویش

کد متوفی: 8612 یازدید: 552
-

علی سالکی

کد متوفی: 11757 یازدید: 354
-

نامعلی خزایی

کد متوفی: 15655 یازدید: 356
-

سیف اله خزایی پول

کد متوفی: 15738 یازدید: 276
-

کاظم کاظمی

کد متوفی: 17931 یازدید: 355
-

اشرف سادات حسینی

کد متوفی: 18386 یازدید: 278
-

حاج ابراهیم الکایی بحجتی

کد متوفی: 22365 یازدید: 229
-

ننه ماهرو کیا کجوری

کد متوفی: 22368 یازدید: 201
-

سیده لیلا حسینی

کد متوفی: 22371 یازدید: 281
-

غلام حسین رضائی انگیلی

کد متوفی: 25144 یازدید: 346
-

على سالكى

کد متوفی: 28819 یازدید: 264
-

اسکندر اسکندری (امجد واشکنی)

کد متوفی: 31906 یازدید: 264
-

نعمت پاشا

کد متوفی: 40480 یازدید: 274
-

حاج حسین پروین

کد متوفی: 41370 یازدید: 206
-

مهربان جهاندار

کد متوفی: 41512 یازدید: 215
-

غلامرضا وزیرمقدم

کد متوفی: 42688 یازدید: 159
-

فضه متاجی

کد متوفی: 43359 یازدید: 172
-

ولی اله زاهدی تبار

کد متوفی: 44915 یازدید: 183
-

حاج محمدباقر ملایی

کد متوفی: 45478 یازدید: 213
-

مرحومه مغفوره خدیجه رویانیان

کد متوفی: 46281 یازدید: 256
-

خدیجه رویانیان

کد متوفی: 46320 یازدید: 218
-

محمد شرج شریفی

کد متوفی: 48589 یازدید: 1988
1377/01/14 - 1399/03/07

محمد آرام

کد متوفی: 50214 یازدید: 205
۱۳۲۹/۱۰/۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳

دکتر عزت الله گل علیزاده

کد متوفی: 50378 یازدید: 206
-

طاهره بالى لاشكى

کد متوفی: 58554 یازدید: 215
-

حاج نورعلی ترک پیچلو

کد متوفی: 71003 یازدید: 220
-

کربلایی محمد ترک پیچلو

کد متوفی: 71280 یازدید: 191
-

سیروس خجیر انگاس

کد متوفی: 71978 یازدید: 180
-

زهرا نوروزی فیروز

کد متوفی: 73370 یازدید: 253
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 75382 یازدید: 155
-

ربیع فرجی

کد متوفی: 76671 یازدید: 188
-

حسن حران اف

کد متوفی: 77566 یازدید: 245
-

حسن مهدي زاده

کد متوفی: 77684 یازدید: 180
-

عظیمه عسگری راد

کد متوفی: 78879 یازدید: 268
-

شاپور حاجی پور

کد متوفی: 800476 یازدید: 198
-

زینب پیرا

کد متوفی: 800833 یازدید: 178
-

کربلایی استاد محمد غفوری

کد متوفی: 6000035 یازدید: 190
-

حسن مهدی زاده

کد متوفی: 6000036 یازدید: 188
-

حاج ابراهیم یزدانی

کد متوفی: 6000099 یازدید: 193
-

حبیب الله بالی

کد متوفی: 6000233 یازدید: 213
-

حاج حبیب الله بالی

کد متوفی: 6000239 یازدید: 205
-

قره العین فرشادی

کد متوفی: 6006247 یازدید: 166
-

عبدالله بحرینی

کد متوفی: 6011614 یازدید: 204
-

بهنام اتابکی

کد متوفی: 6013336 یازدید: 183
-

اسماعیل لزرجانی

کد متوفی: 6013363 یازدید: 194
-

صفت اله شریفی گیل کلایی

کد متوفی: 6015504 یازدید: 180
-

امیر محمد عبدالهی لاشکی

کد متوفی: 6017905 یازدید: 231
-

کربلای غلامحسین حداد

کد متوفی: 6018876 یازدید: 264
-

علیرضا عزیزی

کد متوفی: 6019935 یازدید: 580
-

مختار کرددلسمی

کد متوفی: 6021414 یازدید: 1276
-

رحیمه شفیعی

کد متوفی: 6022662 یازدید: 184
-

حسین فقیه نوری

کد متوفی: 6023072 یازدید: 237
-

حسین فقیه نوری

کد متوفی: 6023084 یازدید: 278
-

شیرین جعفری

کد متوفی: 6027131 یازدید: 160
-

فیروزه بیگلری

کد متوفی: 6027492 یازدید: 174
-

ایران پیش سرایان

کد متوفی: 6027610 یازدید: 214
-

اکبر فریفته

کد متوفی: 6033359 یازدید: 214
-

دکتر اکبر فریفته نوبیجاری

کد متوفی: 6035335 یازدید: 273
-

سیف الله خزایی

کد متوفی: 6036177 یازدید: 162
-

رضا خزایی

کد متوفی: 6036193 یازدید: 161
-

دکتر علیرضا حقیقی

کد متوفی: 6038502 یازدید: 265
-

حاج اسماعیل سامانی

کد متوفی: 6040104 یازدید: 442
-

ولی وله افیری

کد متوفی: 6044005 یازدید: 191
-

محمد علی باقرپور

کد متوفی: 6046599 یازدید: 175
-

منوچهر رسولی

کد متوفی: 6051163 یازدید: 145
-

منوچهر رسولی

کد متوفی: 6051177 یازدید: 137
-

کربلایی مختار کردیان

کد متوفی: 6051314 یازدید: 170
-

رجبعلی لزرجانی

کد متوفی: 6061247 یازدید: 170
-

رجبعلی لزرجانی

کد متوفی: 6061249 یازدید: 176
-

رجبعلی لزرجانی

کد متوفی: 6061251 یازدید: 165
-

حاج تیمور کرمی

کد متوفی: 6062980 یازدید: 209
1931/7/22 - 2021/1/17

حاجیه خانم فاطمه حبیب الله نیاورانی

کد متوفی: 6063172 یازدید: 218
- ۱۳۸۸/۴/۱۸

فاطمه حبیب اللّه نیاورانی

کد متوفی: 6063235 یازدید: 181
- 1388/4/18

سکینه شعبانی

کد متوفی: 6064315 یازدید: 2063
- 11/11/1399

مرحومه طاهره آقاجانی

کد متوفی: 6065577 یازدید: 198
6/25/1330 - 12/9/1398

طاهره آقاجانی

کد متوفی: 6065579 یازدید: 285
-

سیده زبیده حسینی (عزدانلو)

کد متوفی: 6067519 یازدید: 183
- 1401/05/07

حجت الاسلام والمسلمین افراسیاب محمدی فیروز

کد متوفی: 6071852 یازدید: 234
1345/01/15 - 1399/11/24

ربابه نفرراده

کد متوفی: 6074060 یازدید: 194
-

سید امیر جمال حسینی

کد متوفی: 6076113 یازدید: 187
-

حاجیه خانم فاطمه صلاحی

کد متوفی: 6076525 یازدید: 188
-

حاجیه خانم فاطمه صلاحی

کد متوفی: 6076528 یازدید: 179
-

حاجیه خانم فاطمه صلاحی

کد متوفی: 6076529 یازدید: 200
-

حاجیه خانم فاطمه صلاحی

کد متوفی: 6076537 یازدید: 220
-

حاج امير حسن پور

کد متوفی: 6077603 یازدید: 187
- 09/12/1399

حاج امير حسن پور

کد متوفی: 6077665 یازدید: 510
- 09/12/1399

شهر بانو (راحله) پور شيخاني

کد متوفی: 6077913 یازدید: 164
-

سید امیر جمال حسینی

کد متوفی: 6078388 یازدید: 217
-

زینب علیخانی

کد متوفی: 6079542 یازدید: 185
-

حاج خانم باجی شاهقلی پور

کد متوفی: 6080006 یازدید: 211
- 1392/02/06

حاجیه خانم شهربانو(راحله) پورشیخانی

کد متوفی: 6080397 یازدید: 279
1330/05/01 - 1395/04/23

فاطمه سلاحی

کد متوفی: 6082488 یازدید: 205
-

کربلایی صدرالله حاجی نجفی

کد متوفی: 6082826 یازدید: 142
- 15/ 11/ 99

صدرالله حاجی نجفی

کد متوفی: 6082887 یازدید: 125
- 15/ 11/ 1

حاج علی اصغر ترچانی

کد متوفی: 6083310 یازدید: 771
- ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۶

مرحومه آمنه رضایی

کد متوفی: 6094015 یازدید: 3392
-

سید خالقی

کد متوفی: 6095158 یازدید: 172
-

زهرا سحرخیز

کد متوفی: 6095728 یازدید: 156
- 1396/1/18

زهرا سحرخیز

کد متوفی: 6095732 یازدید: 644
- 1396/1/18

مهدی درزی کجوری

کد متوفی: 6095988 یازدید: 553
-

رحمان محسنی

کد متوفی: 6098113 یازدید: 319
-

محمد بسطامی

کد متوفی: 6099247 یازدید: 327
- 1400/01/25

حاج افتخارالدین کاظمی نجفی

کد متوفی: 6101556 یازدید: 283
- 1400/01/28

کد متوفی: 6101565 یازدید: 180
-

کد متوفی: 6101578 یازدید: 193
-

جلیل احمدی

کد متوفی: 6109716 یازدید: 429
- 1399/8/25

مسعود کرمانی

کد متوفی: 6113074 یازدید: 140
-

زهرا جمشیدی

کد متوفی: 6116898 یازدید: 329
- 23/2/1400

سعید/زهرا جمشیدی

کد متوفی: 6116938 یازدید: 1994
- 1400/2/23

طلعت صدری

کد متوفی: 6116987 یازدید: 688
1332/02/14 - 1399/03/08

نرگس صابری

کد متوفی: 6117801 یازدید: 784
1345/1/5 - 1398/9/17

بهمن حاجی نجفی

کد متوفی: 6120301 یازدید: 680
1364/11/22 - 1400/03/02

بهرام احمدی

کد متوفی: 6128052 یازدید: 813
- 1400/03/20

سید جمال (امیر) حسینی

کد متوفی: 6128224 یازدید: 137
1371 - 1399/10/10

سیده مریم حسینی فیروزکلایی

کد متوفی: 6128749 یازدید: 293
1313/01/01 - 1400/04/15

حاجیه خانم کلثوم خزایی

کد متوفی: 6128994 یازدید: 386
-

هادی رضائی کینجی

کد متوفی: 6131444 یازدید: 280
1339/02/12 - 1400/03/17

زینب(فرح) رضایی

کد متوفی: 6131972 یازدید: 240
1343/10/06 - 1400/04/16

پریوش خزایی پول

کد متوفی: 6132879 یازدید: 218
-

متین خجسته دریادوست

کد متوفی: 6134363 یازدید: 212
1365/12/04 - 1400/04/24

شهروز ترک کجوری

کد متوفی: 6134691 یازدید: 879
- 1400/05/02

خانم فاطمه قره داقی

کد متوفی: 6136339 یازدید: 316
-

جعفر خجير

کد متوفی: 6137452 یازدید: 174
1314/03/04 - 1399/05/17

آریا خزایی

کد متوفی: 6138523 یازدید: 3754
-

داراب مشایخ

کد متوفی: 6138532 یازدید: 226
- 1400/05/18

محمدعلی یعقوبی

کد متوفی: 6141765 یازدید: 133
1330/06/10 - 1400/05/07

فاطمه غلامی

کد متوفی: 6142396 یازدید: 255
1321/02/10 - 1400/01/21

سیاوش رهنما

کد متوفی: 6147203 یازدید: 722
1342/06/30 - 1400/06/11

ابوالفضل خزایی

کد متوفی: 6147588 یازدید: 145
1384/12/20 - 1394/04/02

فریدون پورحسن

کد متوفی: 6148842 یازدید: 276
- 1400/06/06

سید حسین رجمتی

کد متوفی: 6150455 یازدید: 99
1312/01/01 - 1400/06/18

فرخنده خزایی نژاد

کد متوفی: 6159441 یازدید: 414
1323/08/06 - 1400/08/06

دانیال اعوانی

کد متوفی: 6159466 یازدید: 159
-

سرکارخانم فاطمه خزایی کوهپر

کد متوفی: 6160302 یازدید: 180
1355/05/20 - 1400/08/12

وحید گروسیان

کد متوفی: 6162406 یازدید: 584
1369/12/12 - 1400/08/15

نامعلی نصیری

کد متوفی: 6163963 یازدید: 81
- 1400/09/02

زهرا نقی پور

کد متوفی: 6166219 یازدید: 282
- 1400/09/16

نذری پاشا

کد متوفی: 6166556 یازدید: 56
1337/07/03 - 1396/09/20

نذری پاشا

کد متوفی: 6166782 یازدید: 174
1337/07/03 - 1396/09/20

Nazri Pasha

کد متوفی: 6166801 یازدید: 56
1337/07/03 - 1396/09/20

نذری پاشا

کد متوفی: 6168462 یازدید: 360
1337/07/03 - 1396/09/20

مناالسادات علوی طبری

کد متوفی: 6168859 یازدید: 174
1361/12/14 - 1387/09/30

محمد تقی مرادی

کد متوفی: 6169092 یازدید: 200
-

محمد تقی مرادی

کد متوفی: 6169110 یازدید: 51
-

طاهره بالي چلندر

کد متوفی: 6169499 یازدید: 69
-

منور سلطانی

کد متوفی: 6169557 یازدید: 55
1340/11/30 - 1400/06/05

منور سلطانی

کد متوفی: 6169778 یازدید: 65
1340/11/30 - 1400/06/05

بهرام کاویان پور

کد متوفی: 6171108 یازدید: 120
- 1390/08/16

. .

کد متوفی: 6173436 یازدید: 51
1399/07/27 - 1400/08/06

زهرا کیا کجوری

کد متوفی: 6174414 یازدید: 1251
1325/08/01 - 1400/10/02

قربانعلی عبدالحسینی

کد متوفی: 6181268 یازدید: 29
-

قربانعلی عبدالحسینی

کد متوفی: 6181348 یازدید: 62
-

حاج عباس زنده دل

کد متوفی: 6183361 یازدید: 67
-

مهندس محمد رضا خزايي پول

کد متوفی: 6184678 یازدید: 75
-

اسماعیل مشایخ پول

کد متوفی: 6185768 یازدید: 145
1360/06/30 - 1399/12/23

ابراهيم (عباس) برناي اگاه

کد متوفی: 6187932 یازدید: 94
1325/07/05 - 1384/07/15

موسی نام آور

کد متوفی: 6187975 یازدید: 122
1318/01/01 - 1381/11/13

مظفر مشایخ حسینی

کد متوفی: 6192560 یازدید: 53
1333/03/03 - 1392/01/30

زبیده الهیان فیروز

کد متوفی: 6196597 یازدید: 36
-

زبیده الهیان فیروز

کد متوفی: 6196598 یازدید: 40
-

زبیده الهیان فیروز

کد متوفی: 6196605 یازدید: 136
1312/11/21 - 1400/12/14

زبیده الهیان فیروز

کد متوفی: 6197046 یازدید: 40
1312/11/30 - 1400/12/14

محترم اكبرى چشان

کد متوفی: 6202482 یازدید: 178
1321/12/27 - 1400/03/26

حسین خزائی علی آباد

کد متوفی: 6202778 یازدید: 94
1300/04/04 - 1368/03/24

محسن پیکان حیرتی

کد متوفی: 6206754 یازدید: 56
-

محسن پیکان حیرتی

کد متوفی: 6206756 یازدید: 286
1368/01/28 - 1401/04/19

احمد ملکی

کد متوفی: 6207101 یازدید: 234
- 1401/04/23

احمد ملکی

کد متوفی: 6207606 یازدید: 336
1343/01/02 - 1401/04/23

احمد ملکی

کد متوفی: 6207958 یازدید: 75
- 1401/04/23

اسدالله نصیری

کد متوفی: 6208671 یازدید: 51
-

رجبعلي كيالاشكي

کد متوفی: 6208687 یازدید: 97
1305/08/08 - 1391/05/05

مجید نیکزادپور

کد متوفی: 6211401 یازدید: 35
1356/06/25 - 1399/05/19

حاج محمد پاشا چلندر

کد متوفی: 6214058 یازدید: 63
-

دری شیخ

کد متوفی: 6214262 یازدید: 42
- 1401

سید قربان مجیدی

کد متوفی: 6214717 یازدید: 60
-

یوسف جعفری

کد متوفی: 6215500 یازدید: 26
-

حاج محمد پاشا چلندر

کد متوفی: 6217549 یازدید: 50
-

آبجی جهاندار لاشکی

کد متوفی: 6218528 یازدید: 37
- 1397/04/03

حامد افشاریان

کد متوفی: 6219458 یازدید: 443
-

علیرضا نعمتی

کد متوفی: 6219549 یازدید: 209
1383/03/10 - 1401/08/30

قربانعلی عامریان

کد متوفی: 6220858 یازدید: 19
-

رضا شمسی

کد متوفی: 6223681 یازدید: 52
1343/11/22 - 1401/04/19

قربان مشایخ شمعجارانی

کد متوفی: 6225039 یازدید: 54
1302 - 1388

کربلائی عالیه امیری

کد متوفی: 6230034 یازدید: 23
- 1402/02/15

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 6235171 یازدید: 131
-

علی محمد بای الکای

کد متوفی: 6238191 یازدید: 9
-

علی محمد بای الکای

کد متوفی: 6238192 یازدید: 120
1327/09/20 - 1402/06/22

یوسف خواجه حسینی

کد متوفی: 6243023 یازدید: 52
1327/03/05 - 1402/09/26

حمید مرادی پور

کد متوفی: 6243484 یازدید: 119
- 1402/10/08
Loading...

لطفا شکیبا باشید