آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اراک

محمدعلی کهن راز

کد متوفی: 884 یازدید: 334
-

ولی ا... عالی

کد متوفی: 908 یازدید: 188
-

ماهرخ سبحانی

کد متوفی: 1353 یازدید: 285
-

اعظم عسگرزاده فراهانی

کد متوفی: 1362 یازدید: 361
-

غلامرضا گودرزی

کد متوفی: 1420 یازدید: 269
-

غلامرضا گودرزی

کد متوفی: 1425 یازدید: 231
-

علی گودرزی

کد متوفی: 1575 یازدید: 232
-

صغری اجتهادی

کد متوفی: 2063 یازدید: 287
-

سید اطهر سجادی

کد متوفی: 3078 یازدید: 405
-

رضا حسین عبدی

کد متوفی: 3162 یازدید: 282
-

بتول عظیمی کیا

کد متوفی: 3163 یازدید: 270
-

سید وحید میراشرفی

کد متوفی: 3180 یازدید: 269
-

محمد افشار

کد متوفی: 3347 یازدید: 238
-

سید احمد پهن کلایی

کد متوفی: 3349 یازدید: 203
-

نقی اکبری

کد متوفی: 3350 یازدید: 561
-

سید خلیل پهن کلایی

کد متوفی: 3351 یازدید: 211
-

ملک تاج حبیبی

کد متوفی: 3352 یازدید: 245
-

کربلایی مجتبی فراهانی

کد متوفی: 3508 یازدید: 242
-

کربلایی مجتبی فراهانی

کد متوفی: 3510 یازدید: 265
-

حاج جعفر علی جودکی

کد متوفی: 4013 یازدید: 323
-

مجید بورقان فراهانی

کد متوفی: 5643 یازدید: 234
-

مجید بورقان فراهانی

کد متوفی: 5650 یازدید: 268
-

مجید بورقان فراهانی

کد متوفی: 5654 یازدید: 203
-

یحیی اسعد ( بزرگ خاندان )

کد متوفی: 5668 یازدید: 192
-

امین عبدی

کد متوفی: 6169 یازدید: 235
-

محمد ابراهیم سلاخیان

کد متوفی: 6175 یازدید: 217
-

محمد ابراهیم سلاخیان

کد متوفی: 6179 یازدید: 246
-

قدرت اله جهانگیری

کد متوفی: 6181 یازدید: 256
-

احمدآقا راهزانی

کد متوفی: 6190 یازدید: 221
-

کبری مختاری

کد متوفی: 6208 یازدید: 222
-

بانو نجمیه خاتون اهنگرانی

کد متوفی: 6593 یازدید: 208
-

محمد حسن ومولوک جونوشی ومرادی

کد متوفی: 6597 یازدید: 188
-

نجمیه خاتون اهنگرانی فراهانی

کد متوفی: 6622 یازدید: 193
-

محمدحسن اهنگرانی

کد متوفی: 6639 یازدید: 416
-

محمدحسن اهنگرانی

کد متوفی: 6645 یازدید: 203
-

محمدحسن اهنگرانی

کد متوفی: 6648 یازدید: 210
-

حاج رمضانعلی صابری

کد متوفی: 6744 یازدید: 175
-

عبدالکریم سپهروند

کد متوفی: 6781 یازدید: 186
-

فاطمه زندیه

کد متوفی: 7023 یازدید: 206
-

رضا نظری

کد متوفی: 7557 یازدید: 898
-

محمود جمالی نسب

کد متوفی: 7668 یازدید: 490
-

اکرم خورشیدی نسب

کد متوفی: 7673 یازدید: 355
-

علی جان رحیمی

کد متوفی: 7982 یازدید: 171
-

قدرت الله توانا

کد متوفی: 8020 یازدید: 317
-

حسین خلیلی

کد متوفی: 8037 یازدید: 206
-

حاج محمد اسماعیل فرخی

کد متوفی: 8489 یازدید: 219
-

حجت السلام حاج محمداسماعیل فرخی

کد متوفی: 8712 یازدید: 216
-

ميرزا عزيزاله كاشانى

کد متوفی: 9008 یازدید: 152
-

حبیب الله اعتصامی

کد متوفی: 9186 یازدید: 222
-

قدسی خانم خدیو

کد متوفی: 9187 یازدید: 410
-

محمود بنی اسدی

کد متوفی: 9188 یازدید: 368
-

یحیی خدیو

کد متوفی: 9189 یازدید: 155
-

راضیه غفاری

کد متوفی: 9190 یازدید: 164
-

حاج سید علی اکبر میراشرفی

کد متوفی: 9604 یازدید: 293
-

ابوالقاسم محرابی

کد متوفی: 9672 یازدید: 281
-

حاج مرتضی نظری

کد متوفی: 9688 یازدید: 360
-

سید محمد میر علی یاری

کد متوفی: 9715 یازدید: 247
-

سیداحمد میر علی یاری

کد متوفی: 9730 یازدید: 187
-

سلمان طاعتی

کد متوفی: 9745 یازدید: 239
-

علیرضا طاعتی

کد متوفی: 9754 یازدید: 183
-

(پدری)محرابی (مادری)رمضانی

کد متوفی: 9765 یازدید: 329
-

محمود محرابی

کد متوفی: 9787 یازدید: 227
-

مریم صفری

کد متوفی: 9895 یازدید: 371
-

محمدرضا یونس فرد

کد متوفی: 10056 یازدید: 234
-

دلسوز وفداکار

کد متوفی: 11128 یازدید: 225
-

سیده کبری (زهرا) موسوی پور

کد متوفی: 11157 یازدید: 594
-

عصمت اداوی

کد متوفی: 11559 یازدید: 181
-

علیرضا ترابی

کد متوفی: 12431 یازدید: 625
-

سمانه شمس

کد متوفی: 12512 یازدید: 481
-

سمانه شمسی

کد متوفی: 12526 یازدید: 198
-

زهرا سعیدی

کد متوفی: 13041 یازدید: 255
-

جعفر ایزدی

کد متوفی: 14715 یازدید: 297
-

اسحاق مرادی

کد متوفی: 14740 یازدید: 230
-

رقیه خاتون محمدی

کد متوفی: 14986 یازدید: 178
-

حمزه شاه محمدی

کد متوفی: 15018 یازدید: 202
-

خانم آزاده جمشیدی

کد متوفی: 15039 یازدید: 299
-

امیر آباقری

کد متوفی: 15632 یازدید: 224
-

حسن آقا کاظمی

کد متوفی: 15642 یازدید: 197
-

علی قاسمی

کد متوفی: 15989 یازدید: 161
-

ولی الله طبری فشکی

کد متوفی: 16939 یازدید: 196
-

فخر السادات ( مهین ) اجلالی

کد متوفی: 17148 یازدید: 388
-

سیده بیگم الماسی

کد متوفی: 17579 یازدید: 169
-

شعبانعلی خاکسار دهنوی

کد متوفی: 17580 یازدید: 173
-

سلطانحسین نادبی زاده

کد متوفی: 17583 یازدید: 247
-

طوبی شیشه بر

کد متوفی: 17584 یازدید: 253
-

عذرا جلالوندی

کد متوفی: 18742 یازدید: 230
-

علی زمانی

کد متوفی: 18756 یازدید: 199
-

زرینه خاتون محمدی

کد متوفی: 18763 یازدید: 239
-

ولی الله جعفری

کد متوفی: 18914 یازدید: 216
-

علی عبدی

کد متوفی: 18985 یازدید: 219
-

محمدصادق کمال آبادی

کد متوفی: 18990 یازدید: 336
-

حاجیه خانم شوکت شعبانی

کد متوفی: 19018 یازدید: 218
-

ابوالفضل کمال آبادی

کد متوفی: 19019 یازدید: 353
-

حاج حسین اسدی

کد متوفی: 19028 یازدید: 198
-

حاج حسین اسدی

کد متوفی: 19040 یازدید: 215
-

اسدالله محمدی

کد متوفی: 19044 یازدید: 257
-

حدیقه رحیم زاده

کد متوفی: 19476 یازدید: 228
-

شهاب دهقانی

کد متوفی: 19526 یازدید: 200
-

حاج محمدصابر طاهری

کد متوفی: 19628 یازدید: 235
-

حاج علیرضا طاهری

کد متوفی: 19654 یازدید: 515
-

حاج محمدصادق عباسی قهیه

کد متوفی: 19668 یازدید: 260
-

رحمت الله کمال آبادی

کد متوفی: 19873 یازدید: 304
-

سید حبیب عابدی

کد متوفی: 19923 یازدید: 227
-

عصمت ایبک آبادی

کد متوفی: 20685 یازدید: 191
-

قربانعلی تیموری

کد متوفی: 21245 یازدید: 240
-

محمدعلی شکوری

کد متوفی: 21614 یازدید: 325
-

ابوالفضل و رضا صوفی

کد متوفی: 21664 یازدید: 712
۱۳۷۱/۰۹/۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

محمد احسان جلائی

کد متوفی: 21671 یازدید: 271
-

عبداله حکمت (کوت آبادی)

کد متوفی: 21675 یازدید: 215
-

فرشاد پیرایش فرجی

کد متوفی: 21722 یازدید: 432
-

حاج سید یوسف میراشرفی

کد متوفی: 22379 یازدید: 311
-

محمدحسین نوروزی

کد متوفی: 22549 یازدید: 259
-

محمدعلی آزادمهر

کد متوفی: 22565 یازدید: 230
-

حاج میرزا ربیعی

کد متوفی: 23241 یازدید: 205
-

مصطفي موسائي

کد متوفی: 23266 یازدید: 185
-

حاج علی رسولی

کد متوفی: 23316 یازدید: 162
-

محمد علي عموكريمي

کد متوفی: 23387 یازدید: 189
-

غلامحسین ایبک آبادی

کد متوفی: 23415 یازدید: 215
-

فاطمه قربانی

کد متوفی: 23426 یازدید: 281
-

غلام حسین ایبک آبادی

کد متوفی: 23436 یازدید: 224
-

ابراهیم میرزازاده

کد متوفی: 23437 یازدید: 285
-

وحید حیدری

کد متوفی: 23642 یازدید: 708
-

شهاب حیدری

کد متوفی: 23677 یازدید: 202
-

محمدجواد آصفری

کد متوفی: 23719 یازدید: 244
-

مهدی مسعودی

کد متوفی: 23848 یازدید: 228
-

ربابه مخلصی

کد متوفی: 23853 یازدید: 242
-

حسین علیمی

کد متوفی: 24021 یازدید: 244
-

حسن صفی خانی

کد متوفی: 24027 یازدید: 241
-

عزت اله مرادی

کد متوفی: 24032 یازدید: 232
-

شعبان طاهری

کد متوفی: 24041 یازدید: 264
-

سعید میرزاخانی

کد متوفی: 24054 یازدید: 192
-

منیره سادات نیکچه فراهانی

کد متوفی: 24126 یازدید: 196
-

مصطفی صباغی

کد متوفی: 24133 یازدید: 240
-

غلام زهره بند

کد متوفی: 24161 یازدید: 219
-

علیرضا زهره نیا

کد متوفی: 24173 یازدید: 208
-

قدم خیر زهره بند

کد متوفی: 24176 یازدید: 192
-

علي جودكي

کد متوفی: 24394 یازدید: 208
-

خوشقدم آقازیارتی فراهانی

کد متوفی: 24835 یازدید: 328
-

کبری رحمتی مشیدی

کد متوفی: 24881 یازدید: 168
-

رقیه ابراهیمی

کد متوفی: 24896 یازدید: 244
-

منيژه محرابى

کد متوفی: 24987 یازدید: 231
-

بهاره شاه آبادی

کد متوفی: 25066 یازدید: 243
-

سمیه حیدری

کد متوفی: 25099 یازدید: 221
-

حاج عبدالعظیم احمدی

کد متوفی: 25156 یازدید: 195
-

حاج خانم شاه آبادي

کد متوفی: 25183 یازدید: 418
-

بابک آذلش

کد متوفی: 25202 یازدید: 239
-

فاطمه یعقوبی فر

کد متوفی: 25264 یازدید: 269
-

رقیه عزیزآبادی

کد متوفی: 25290 یازدید: 191
-

مشهدی صدرالله کمال آبادی

کد متوفی: 25295 یازدید: 193
-

مشهدی صدرالله کمال آبادی

کد متوفی: 25301 یازدید: 232
-

رقیه عزیز آبادی

کد متوفی: 25303 یازدید: 212
-

فاطمه یعقوبی فر

کد متوفی: 25333 یازدید: 211
-

علی کوثری

کد متوفی: 25512 یازدید: 239
-

علی کوثری

کد متوفی: 25514 یازدید: 215
-

فاطمه بهاور

کد متوفی: 25547 یازدید: 351
-

سید داود ارسته

کد متوفی: 25744 یازدید: 227
-

احمدرضا گودرزی

کد متوفی: 25836 یازدید: 608
-

احمدرضا گودرزی

کد متوفی: 25841 یازدید: 360
-

بي بي شيرمحمدي

کد متوفی: 26073 یازدید: 266
-

علی اصغر رحیمی

کد متوفی: 26517 یازدید: 548
-

سیدیحیی میرمحمدی

کد متوفی: 26691 یازدید: 174
-

فاطمه صیدی

کد متوفی: 26802 یازدید: 362
-

مرتضی معصومی پویا

کد متوفی: 26817 یازدید: 499
-

سیده سکینه سجادی

کد متوفی: 26821 یازدید: 186
-

محمدعلی قنداقی(یزدانپناه)

کد متوفی: 26835 یازدید: 208
-

شهاب حیدری

کد متوفی: 26988 یازدید: 180
-

حاج سیدعبدالله سجادی

کد متوفی: 27381 یازدید: 169
-

محمد جانمحمدی

کد متوفی: 27404 یازدید: 275
-

رحیم عزیزآبادی

کد متوفی: 27443 یازدید: 179
-

صادق قربانی

کد متوفی: 27620 یازدید: 169
-

علی قدیری

کد متوفی: 28246 یازدید: 204
-

عباس حیدری

کد متوفی: 28424 یازدید: 153
-

منوچهر شریفی

کد متوفی: 28429 یازدید: 298
-

حاج ولی‌اله قناتی

کد متوفی: 28442 یازدید: 192
-

سکینه و امیدعلی داودابادی

کد متوفی: 28679 یازدید: 212
-

سیدولی احمدی

کد متوفی: 28825 یازدید: 187
-

حاج علی سلیمانی

کد متوفی: 28870 یازدید: 293
-

حسین کرهرودی

کد متوفی: 29418 یازدید: 217
-

سید عباس رضا سجادی

کد متوفی: 29504 یازدید: 195
-

حاج حسین رفیعی

کد متوفی: 29571 یازدید: 203
-

غلامعلی خانی فراهانی

کد متوفی: 29596 یازدید: 250
-

حسین رفیعی

کد متوفی: 29604 یازدید: 202
-

حاج اسماعیل کریمی

کد متوفی: 29769 یازدید: 194
-

معصومه رفیعی

کد متوفی: 29777 یازدید: 182
-

معصومه کهریزی

کد متوفی: 29790 یازدید: 260
-

معصومه رفیعی

کد متوفی: 29824 یازدید: 198
-

معصومه رفیعی

کد متوفی: 29840 یازدید: 169
-

محمدصادق خسروی

کد متوفی: 29905 یازدید: 215
-

علامرصا جعفری

کد متوفی: 29907 یازدید: 162
-

محمد عزیزی

کد متوفی: 29955 یازدید: 189
-

سید عباس رضا سجادی

کد متوفی: 30484 یازدید: 175
-

کبری ساریخانی

کد متوفی: 30767 یازدید: 217
-

زهرا احمدی

کد متوفی: 31310 یازدید: 239
-

حاج شکراله عظمیی

کد متوفی: 31606 یازدید: 197
-

صدیقه اسکندری

کد متوفی: 31648 یازدید: 178
-

فاطمه مهدوی هزاوه

کد متوفی: 31663 یازدید: 290
-

کبری نوازنی

کد متوفی: 31678 یازدید: 198
-

محمد حسین رحیمی

کد متوفی: 31685 یازدید: 188
-

محمد (محمود) رحیمی

کد متوفی: 31694 یازدید: 182
-

شمس اله عزیزآبادی

کد متوفی: 31712 یازدید: 192
-

هادی عظیمی

کد متوفی: 31760 یازدید: 193
-

فیروز قاسمی

کد متوفی: 31767 یازدید: 197
-

رقیه صفرآبادی

کد متوفی: 31793 یازدید: 195
-

کربلایی امیر حسین عظیمی

کد متوفی: 31795 یازدید: 213
-

قدرت اله دریابیگی

کد متوفی: 31799 یازدید: 869
-

ملک تاج عظیمی

کد متوفی: 31819 یازدید: 202
-

کبری غلامی

کد متوفی: 31823 یازدید: 185
-

مرحومه هما حاج صفری

کد متوفی: 31826 یازدید: 208
-

حمیده سلطانی

کد متوفی: 31860 یازدید: 217
-

حمیده سلطانی

کد متوفی: 31865 یازدید: 194
-

مشهدی هادی عظیمی

کد متوفی: 31943 یازدید: 172
-

قربانعلی مهدوی

کد متوفی: 32048 یازدید: 191
-

شهناز لطیفی

کد متوفی: 32099 یازدید: 194
-

حاج سليمان ناهيدى داودابادى

کد متوفی: 32237 یازدید: 204
-

عزت الله علیخانی

کد متوفی: 32670 یازدید: 234
-

سمیه علیخانی

کد متوفی: 32719 یازدید: 804
-

نجیمه نوروزی

کد متوفی: 32765 یازدید: 221
-

صدیقه باقری

کد متوفی: 32779 یازدید: 172
-

حاج هاشم آقا میرزا بابایی

کد متوفی: 32915 یازدید: 254
-

بلقیس مهدوی هزاوه

کد متوفی: 32917 یازدید: 345
-

حبیب خدام

کد متوفی: 32975 یازدید: 178
-

کبری کنگرانی

کد متوفی: 33110 یازدید: 165
-

کربلایی کبری محمدی

کد متوفی: 33680 یازدید: 152
-

زهرا طالبی

کد متوفی: 34225 یازدید: 665
-

حسین ربیعی

کد متوفی: 34227 یازدید: 152
-

سید عباس رضا سجادی

کد متوفی: 34357 یازدید: 180
-

حسن مشایخی

کد متوفی: 34483 یازدید: 398
-

فاطمه احمدی

کد متوفی: 34782 یازدید: 151
-

اسد الله عرب

کد متوفی: 34889 یازدید: 190
-

فروغ سادات جلالی پروین

کد متوفی: 35493 یازدید: 138
-

عزت اله طهماسبی

کد متوفی: 35494 یازدید: 181
-

فروغ سادات جلالی پروین

کد متوفی: 35496 یازدید: 151
-

پنجعلی احمدی

کد متوفی: 35497 یازدید: 168
-

حاج ابراهیم سلطانی

کد متوفی: 35518 یازدید: 237
-

سید ابراهیم حسینی

کد متوفی: 35796 یازدید: 186
-

سید احسان حسینی

کد متوفی: 35812 یازدید: 205
-

علی محمد امیدی

کد متوفی: 35957 یازدید: 165
-

حاج غلامحسین علیزاده

کد متوفی: 35989 یازدید: 178
-

علی تاج آبادی فراهانی

کد متوفی: 36063 یازدید: 523
-

حاجیه خانم فاطمه غلامی

کد متوفی: 36170 یازدید: 182
-

مجتبی تبرته فراهانی

کد متوفی: 36219 یازدید: 263
-

ارسلان بیات

کد متوفی: 36312 یازدید: 618
-

سیدحسین و همسر محترم سیدیان

کد متوفی: 36320 یازدید: 188
-

احمد اکبری

کد متوفی: 36380 یازدید: 190
-

حاج عبدالعلی لطفی

کد متوفی: 36460 یازدید: 225
-

محمدآقا احمدی

کد متوفی: 36462 یازدید: 160
-

فاطمه احمدی

کد متوفی: 36463 یازدید: 183
-

اسماعیل ترابی

کد متوفی: 36550 یازدید: 179
-

حاج عباسعلی توحیدنژاد

کد متوفی: 37093 یازدید: 197
-

حاج عباسعلی توحید نژاد

کد متوفی: 37095 یازدید: 187
-

حاج مرتضی قادری

کد متوفی: 37590 یازدید: 340
-

بهنوش رباطمیلی

کد متوفی: 38158 یازدید: 418
-

بهنوش رباطمیلی

کد متوفی: 38167 یازدید: 424
-

حاج حسین ساروقی نیا

کد متوفی: 38180 یازدید: 199
-

حاج شعبان لطیفی

کد متوفی: 38293 یازدید: 245
-

یوسف .

کد متوفی: 38757 یازدید: 202
-

حاج علی قناتی

کد متوفی: 39257 یازدید: 169
-

کبری لیاقتی

کد متوفی: 39347 یازدید: 172
-

مصطفی صباغی کرهرودی

کد متوفی: 39354 یازدید: 175
-

مصطفی صباغی

کد متوفی: 39357 یازدید: 144
-

حاج علی اصغر بیاتانی

کد متوفی: 39431 یازدید: 226
-

حاج علی اصغر بیاتانی

کد متوفی: 39434 یازدید: 1837
-

عطاالله علایی کرهرودی

کد متوفی: 39452 یازدید: 193
-

علی اکبر غفاری

کد متوفی: 39554 یازدید: 199
-

محمد جواد تاجیانی

کد متوفی: 39643 یازدید: 176
-

غلامعلی امانی

کد متوفی: 39665 یازدید: 691
- 1399/06/05

وحید مصلحی منش

کد متوفی: 39678 یازدید: 179
-

مصلحی منش وحید

کد متوفی: 39679 یازدید: 188
-

کربلائی میلاد قلعه ء

کد متوفی: 39693 یازدید: 592
-

حاج داود آقاباقری

کد متوفی: 39737 یازدید: 628
-

مهدیه تقوائی راد .

کد متوفی: 39739 یازدید: 145
-

هاجر غفاری

کد متوفی: 39791 یازدید: 269
-

محمد بزرگ

کد متوفی: 39968 یازدید: 127
-

محمد بزرگ

کد متوفی: 39972 یازدید: 142
-

محمد بزرگ

کد متوفی: 39973 یازدید: 120
-

ابوالقاسم رودیان

کد متوفی: 39987 یازدید: 210
-

بلقیس کارچانی

کد متوفی: 39989 یازدید: 151
-

رضا ذوالفقاری

کد متوفی: 39991 یازدید: 197
-

فاطمه حیدری

کد متوفی: 39998 یازدید: 138
-

کبری لیاقتی

کد متوفی: 40040 یازدید: 161
-

حمید عسگری

کد متوفی: 40098 یازدید: 159
-

مرتضی انصاری

کد متوفی: 40348 یازدید: 150
-

مرتضی انصاری

کد متوفی: 40370 یازدید: 199
-

کبری زهره وند

کد متوفی: 40374 یازدید: 187
-

عفت مشهدی

کد متوفی: 40634 یازدید: 170
-

عفت مشهدی

کد متوفی: 40669 یازدید: 185
-

عفت مشهدی

کد متوفی: 40671 یازدید: 178
-

زلیخا شیرین ابادی

کد متوفی: 40675 یازدید: 174
-

هوشنگ قبادی

کد متوفی: 40802 یازدید: 292
-

حاج عبدالحسین یوسفی

کد متوفی: 40821 یازدید: 200
-

پوران حدادی

کد متوفی: 41259 یازدید: 292
-

رضا رضایی

کد متوفی: 41261 یازدید: 248
-

محمد روستا

کد متوفی: 41786 یازدید: 224
-

حاج علی مسعودی کرهرودی

کد متوفی: 41909 یازدید: 192
-

حاج علی مسعودی کرهرودی

کد متوفی: 41913 یازدید: 253
-

حاج علی مسعودی

کد متوفی: 41972 یازدید: 181
-

حاج علی مسعودی کرهرودی

کد متوفی: 41979 یازدید: 207
-

فخری یداللهی

کد متوفی: 41981 یازدید: 158
-

فخری یداللهی

کد متوفی: 41988 یازدید: 138
-

حاج ولی الله کیشانی فراهانی

کد متوفی: 42001 یازدید: 253
-

سید ابراهیم میر علی اکبری

کد متوفی: 42179 یازدید: 154
-

محمد معصومی

کد متوفی: 42274 یازدید: 155
-

جعفر دهقانی

کد متوفی: 42552 یازدید: 140
-

امیر ملکی پور

کد متوفی: 42585 یازدید: 427
-

علی شاه منصوری

کد متوفی: 42764 یازدید: 517
-

کربلایی محمد علی آبادی

کد متوفی: 42850 یازدید: 142
-

غلامحسین ومینا مجنونی

کد متوفی: 43033 یازدید: 860
-

فاطمه دولت آبادی

کد متوفی: 43232 یازدید: 182
-

محترم سادات سعادتمند

کد متوفی: 43381 یازدید: 174
-

حاج خانم سکینه اسدی

کد متوفی: 43582 یازدید: 319
-

کبری محمدی

کد متوفی: 43867 یازدید: 155
-

احمد مرادی

کد متوفی: 43883 یازدید: 191
-

احمد مرادی

کد متوفی: 43889 یازدید: 211
-

راحله علی محمدی

کد متوفی: 43927 یازدید: 192
-

حاج بهمن میرعابدینی

کد متوفی: 43960 یازدید: 144
-

علی اصغر شریفی راد

کد متوفی: 43961 یازدید: 279
-

یدالله میرزایی

کد متوفی: 43969 یازدید: 168
-

الهام آزاد

کد متوفی: 44013 یازدید: 195
-

رجبعلی ابراهیمی

کد متوفی: 44130 یازدید: 165
-

شهرام كائيدي

کد متوفی: 44494 یازدید: 249
-

حاج قدرت الله قدرتی

کد متوفی: 44873 یازدید: 234
-

زهرا سادات (پوران) موسوی

کد متوفی: 45069 یازدید: 188
-

سیده محترم مهدئی

کد متوفی: 45749 یازدید: 165
-

حاج علی حسینی

کد متوفی: 46089 یازدید: 166
-

حاجیه خانم نسرین بورقانی فراهانی

کد متوفی: 46224 یازدید: 285
-

محمود پارسایی

کد متوفی: 46353 یازدید: 174
-

قربانعلی امینی

کد متوفی: 46792 یازدید: 163
-

حاج اسماعیل شیرازی

کد متوفی: 46818 یازدید: 581
-

کبری برزابادی فراهانی

کد متوفی: 46846 یازدید: 151
-

احمد عسگری

کد متوفی: 46895 یازدید: 207
-

ماهی طلا یونسی

کد متوفی: 46953 یازدید: 156
-

عزت اله طلایی

کد متوفی: 47036 یازدید: 146
-

ماهی طلا یونسی

کد متوفی: 47133 یازدید: 140
-

ماهی طلا یونسی

کد متوفی: 47138 یازدید: 146
-

منصور رمضانی

کد متوفی: 47142 یازدید: 140
-

علی اصغر آجرلو

کد متوفی: 47143 یازدید: 148
-

علی اصغر اجرلو

کد متوفی: 47148 یازدید: 154
-

مشهدی حسن نور محمدی

کد متوفی: 47206 یازدید: 136
-

طاهره سادات بافت

کد متوفی: 47367 یازدید: 153
-

حاج هوشنگ نجاتی

کد متوفی: 47532 یازدید: 163
-

حاج غلامرضا نظری

کد متوفی: 47565 یازدید: 1216
-

شادروان حیدر موسائی فراهانی

کد متوفی: 47670 یازدید: 287
-

حاج علی حبیبی کرهرودی

کد متوفی: 47708 یازدید: 177
-

حاج علی حبیبی کرهرودی

کد متوفی: 47760 یازدید: 176
-

علی حیدری

کد متوفی: 47772 یازدید: 152
-

حدیقه شیری

کد متوفی: 47773 یازدید: 287
-

معصومه حلت آبادی

کد متوفی: 47992 یازدید: 155
-

مرضیه مبارک ابادی

کد متوفی: 47994 یازدید: 159
-

مرضیه مبارک ابادی

کد متوفی: 47997 یازدید: 162
-

حسین میرزایی مهرابادی

کد متوفی: 48099 یازدید: 181
-

ابوالفضل ابوالحسنی

کد متوفی: 48420 یازدید: 223
-

مسیح الله یوسفی

کد متوفی: 48727 یازدید: 206
-

زهرا اللله دادی

کد متوفی: 48749 یازدید: 169
-

غلامحسین فراهانی

کد متوفی: 48910 یازدید: 147
-

سیده بتول السادات محمودی

کد متوفی: 48976 یازدید: 196
-

کربلایی محمد حسن صمدیان

کد متوفی: 48996 یازدید: 172
-

حمید هراتی

کد متوفی: 49003 یازدید: 180
-

خلیل عسگری

کد متوفی: 49060 یازدید: 174
-

مرضیه صمدی

کد متوفی: 49079 یازدید: 179
-

محمدابراهیم ملک حسینی

کد متوفی: 49090 یازدید: 165
-

داوود لطیفی

کد متوفی: 49126 یازدید: 175
-

سید محسن میرمحمدی

کد متوفی: 49162 یازدید: 218
-

حسین رمضانی

کد متوفی: 49200 یازدید: 185
-

علیرضا صوفی(ضامنجانی)

کد متوفی: 49217 یازدید: 176
-

اصغر صوفی(ضامنجانی)

کد متوفی: 49226 یازدید: 159
-

اصغر صوفی(ضامنجانی)

کد متوفی: 49231 یازدید: 201
-

ذبیح الله لطیفی ضامنجانی

کد متوفی: 49266 یازدید: 183
-

هوشنگ نادری

کد متوفی: 49422 یازدید: 162
-

حسین رمضانی

کد متوفی: 49435 یازدید: 158
-

معصومه چنور

کد متوفی: 49489 یازدید: 234
-

سید الیاس حسینی

کد متوفی: 49577 یازدید: 173
-

سید احمد قریشی

کد متوفی: 49645 یازدید: 159
-

درگذشتگان خانواده پارسا

کد متوفی: 49722 یازدید: 1232
-

سیدحسین سجادی

کد متوفی: 49749 یازدید: 172
-

حاج ابراهیم افشاری

کد متوفی: 49760 یازدید: 161
-

معین پارسائی فرد

کد متوفی: 49791 یازدید: 166
- 1399/03/12

حسن طاهری

کد متوفی: 49843 یازدید: 140
-

سید احمد قریشی

کد متوفی: 49867 یازدید: 164
-

سید احمد قریشی

کد متوفی: 49871 یازدید: 193
-

حاج نقدعلی سلم آبادی

کد متوفی: 49958 یازدید: 168
-

مرحومه معصومه ملکی

کد متوفی: 50058 یازدید: 237
-

مرحومه معصومه ملکی

کد متوفی: 50061 یازدید: 133
-

کربلایی ناصر عظیمی کرهرودی

کد متوفی: 50085 یازدید: 171
-

هما جلالوندی

کد متوفی: 50228 یازدید: 170
-

اعظم امینی مصلح آبادی

کد متوفی: 50331 یازدید: 654
-

ت ت

کد متوفی: 50345 یازدید: 157
-

حاج محمدشفیع بیگلری

کد متوفی: 50606 یازدید: 215
-

مصطفی رحبی

کد متوفی: 50665 یازدید: 169
-

حاج سیف الله بهزاد نژاد

کد متوفی: 50751 یازدید: 213
-

حاج سیف الله بهزاد نژاد

کد متوفی: 50762 یازدید: 204
-

فیروز ملاحسنی مجدآبادی

کد متوفی: 50798 یازدید: 167
-

زینب شاکری

کد متوفی: 50817 یازدید: 200
-

شکوه عزیزآبادی

کد متوفی: 50948 یازدید: 235
-

مهدی بهرامی

کد متوفی: 51144 یازدید: 127
-

مهدی بهرامی

کد متوفی: 51172 یازدید: 163
-

مجتبی زینلی

کد متوفی: 51279 یازدید: 340
-

فاطمه عرفانی مقدم

کد متوفی: 51692 یازدید: 213
-

علی صفر فرجی

کد متوفی: 51729 یازدید: 178
-

حاج علی دولت آبادی

کد متوفی: 51733 یازدید: 192
-

محمدرضا به آذین

کد متوفی: 51759 یازدید: 230
-

مجید افشاری

کد متوفی: 51764 یازدید: 147
-

احمد دارابی

کد متوفی: 51784 یازدید: 218
-

مجید افشاری

کد متوفی: 51808 یازدید: 132
-

حاج علی دولت ابادی

کد متوفی: 51811 یازدید: 159
-

محمدعلی فریدونی

کد متوفی: 52129 یازدید: 179
-

علی کوهی

کد متوفی: 52408 یازدید: 149
-

مهری و حسن نوری ورضایی

کد متوفی: 52447 یازدید: 144
-

عباس قدیری

کد متوفی: 52539 یازدید: 141
-

مجید طهماسبی

کد متوفی: 53491 یازدید: 151
-

مجید طهماسبی

کد متوفی: 53500 یازدید: 147
-

کبری کرکوندی

کد متوفی: 54225 یازدید: 146
-

مرحومه مغفوره کبری کرکوندی

کد متوفی: 54239 یازدید: 154
-

رحیمه اکبری

کد متوفی: 54513 یازدید: 221
-

شمس الله زمردی خصال

کد متوفی: 54803 یازدید: 143
-

فخری جانمحمدی

کد متوفی: 55297 یازدید: 145
-

صدیقه صفری

کد متوفی: 55415 یازدید: 142
-

مسطوره طاهري

کد متوفی: 56475 یازدید: 161
-

صبریه علیزاده

کد متوفی: 56612 یازدید: 171
-

ناصر شکیبایی

کد متوفی: 56649 یازدید: 227
-

صبریه علیزاده

کد متوفی: 56656 یازدید: 179
-

قرآن و صلوات

کد متوفی: 56678 یازدید: 154
-

ربابه اخوت

کد متوفی: 57237 یازدید: 124
-

محمد کریمی

کد متوفی: 57260 یازدید: 153
-

محمود آدینه

کد متوفی: 57263 یازدید: 144
-

اکبر ونکی فراهانی

کد متوفی: 57555 یازدید: 986
-

حاج علی محمد شریفی

کد متوفی: 57651 یازدید: 224
-

طیب جمالو

کد متوفی: 57678 یازدید: 132
-

محمد شهوئي

کد متوفی: 57772 یازدید: 154
-

قدرت الله قدرت الله رمضی فراهانی

کد متوفی: 57964 یازدید: 155
-

شوکت بیریایی

کد متوفی: 58039 یازدید: 180
-

ریحان الله سلیمی

کد متوفی: 58108 یازدید: 148
-

ریحان الله سلیمی

کد متوفی: 58112 یازدید: 248
-

تاجی ماه ملکی

کد متوفی: 58455 یازدید: 313
-

خاتون حمیدی

کد متوفی: 58563 یازدید: 152
-

خاتون حمیدی

کد متوفی: 58593 یازدید: 212
-

جعفر عبادی

کد متوفی: 58623 یازدید: 150
-

رضا قلی اقایی نژاد

کد متوفی: 58627 یازدید: 192
-

ابوطالب بهرامی

کد متوفی: 58714 یازدید: 191
-

قربانعلی اکبرآبادی

کد متوفی: 58770 یازدید: 148
-

قربانعلی اکبرآبادی

کد متوفی: 58800 یازدید: 266
-

قربانعلی اکبرآبادی

کد متوفی: 58812 یازدید: 132
-

محمد بیات

کد متوفی: 58868 یازدید: 146
-

حاج جهانگیر حاج بابایی

کد متوفی: 59129 یازدید: 163
-

خانم اشرف نظام آبادی

کد متوفی: 59682 یازدید: 182
-

سیده نگار شیخ الاسلامی

کد متوفی: 59704 یازدید: 152
-

حاج یدالله پورتقی

کد متوفی: 62140 یازدید: 130
-

خادم الحسین حاج نبی الله گودرزی

کد متوفی: 62263 یازدید: 134
-

زینب بهمنی

کد متوفی: 62412 یازدید: 131
-

ذبیح الله پورتقی

کد متوفی: 62445 یازدید: 155
-

زینب بهمئی

کد متوفی: 62450 یازدید: 107
-

زینب بهمئی

کد متوفی: 62458 یازدید: 615
-

غلامعلی ابراهیمی

کد متوفی: 62463 یازدید: 118
-

اختر نبی زاده عراقی

کد متوفی: 62510 یازدید: 148
-

حاج محمد حسن شهوه

کد متوفی: 62513 یازدید: 138
-

محمد مشایخی

کد متوفی: 62522 یازدید: 129
-

حسین مشایخی

کد متوفی: 62538 یازدید: 134
-

حاج محمد حسن شهوه

کد متوفی: 62585 یازدید: 180
-

حاج محمد حسن شهوه

کد متوفی: 62603 یازدید: 118
-

حاج محمد حسن شهوه

کد متوفی: 62634 یازدید: 123
-

زهرا شهوه

کد متوفی: 62772 یازدید: 136
-

عباس قدیری

کد متوفی: 62888 یازدید: 144
-

عباس قدیری

کد متوفی: 62930 یازدید: 133
-

ابوالفضل سبزی

کد متوفی: 62952 یازدید: 199
-

عباس قدیری

کد متوفی: 62965 یازدید: 113
-

عباس قدیری

کد متوفی: 63069 یازدید: 152
-

ذبیح الله پورتقی

کد متوفی: 64489 یازدید: 146
-

حاج علی اصغر شرفی

کد متوفی: 64598 یازدید: 134
-

عذری قهریه

کد متوفی: 64633 یازدید: 132
-

ابوالفضل سبزی

کد متوفی: 64804 یازدید: 177
-

شهيد سپهبد قاسم سليماني

کد متوفی: 65129 یازدید: 118
-

اکرم شجاع فر ( ضرابی )

کد متوفی: 65197 یازدید: 181
1329/11/06 - 1398/11/22

رقیه امین

کد متوفی: 65262 یازدید: 142
-

مرحومه بتول قبادی

کد متوفی: 65469 یازدید: 121
-

مرحوم اعظم شانقی

کد متوفی: 65491 یازدید: 139
-

منیر شرفی

کد متوفی: 65504 یازدید: 123
-

طیبه نظری

کد متوفی: 65998 یازدید: 149
-

علی محمدی اردهالی

کد متوفی: 66061 یازدید: 195
-

حاج احمد محمدی

کد متوفی: 66529 یازدید: 1032
-

اقوام و بستگان

کد متوفی: 66571 یازدید: 117
-

فاطمه ظفرمند

کد متوفی: 66636 یازدید: 125
-

فاطمه ظفرمند

کد متوفی: 66666 یازدید: 241
-

جواد شفیعی

کد متوفی: 66845 یازدید: 158
-

رحمت الله رجبی

کد متوفی: 67173 یازدید: 146
-

ذبیح اله و ساراخاتون صالحی

کد متوفی: 67191 یازدید: 131
-

سید صفر حیدری

کد متوفی: 67202 یازدید: 122
-

ولی الله فرجی

کد متوفی: 67351 یازدید: 186
-