آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تفرش

معصومه قاسمی

کد متوفی: 1935 یازدید: 157
-

عزت الله قاسمی

کد متوفی: 1936 یازدید: 153
-

زلیخا ج جانقلی

کد متوفی: 9376 یازدید: 190
-

حاج اسدالله شفیعی

کد متوفی: 9550 یازدید: 183
-

حاجیه خانم فاطمه صابری

کد متوفی: 12294 یازدید: 182
-

محمود قاسمی پور

کد متوفی: 13543 یازدید: 144
-

امیرخان ممتاز

کد متوفی: 16013 یازدید: 197
-

محمد قرگوزلو

کد متوفی: 20959 یازدید: 175
-

حاج اصغر یزدی

کد متوفی: 21517 یازدید: 218
-

رضا حق وردی

کد متوفی: 29280 یازدید: 160
-

حاج محمد شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30369 یازدید: 288
-

علی خان شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30384 یازدید: 158
-

علی خان شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30393 یازدید: 155
-

حاجیه خانم صغری شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30405 یازدید: 267
-

صغری شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30412 یازدید: 137
-

کربلایی مصطفی بیاتی

کد متوفی: 37660 یازدید: 141
-

زهرا حسینقلی

کد متوفی: 43184 یازدید: 160
-

حسين حيدري

کد متوفی: 43325 یازدید: 152
-

خدیجه شهرابی فراهانی

کد متوفی: 47020 یازدید: 167
- 1400/10/16

حمید رضا نظام

کد متوفی: 49578 یازدید: 233
-

عزت الله علامه جمشید

کد متوفی: 49693 یازدید: 123
-

حمید مویدی

کد متوفی: 51051 یازدید: 171
-

زهرا صابری

کد متوفی: 58745 یازدید: 143
-

حسین عسگری

کد متوفی: 59114 یازدید: 143
-

کربلایی مصطفی بیاتی

کد متوفی: 60464 یازدید: 125
-

قربانعلی حیدری

کد متوفی: 60521 یازدید: 125
-

عذرا صیادی

کد متوفی: 65997 یازدید: 118
-

دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 67542 یازدید: 133
-

اقدس مشیری

کد متوفی: 68601 یازدید: 137
-

محمد حاجی حسنی

کد متوفی: 69366 یازدید: 111
-

محمد حاجی حسنی

کد متوفی: 69383 یازدید: 116
-

محمد حاجی حسنی

کد متوفی: 69438 یازدید: 430
-

فریبرز کاظمی

کد متوفی: 74937 یازدید: 121
-

فاطمه ابوالحسنی

کد متوفی: 75984 یازدید: 136
-

فتح الله حسینی فراهانی

کد متوفی: 6003893 یازدید: 132
-

ملیحه عسکری

کد متوفی: 6005988 یازدید: 108
-

ملیحه عسکری

کد متوفی: 6006113 یازدید: 126
-

حسین اسعدی

کد متوفی: 6006123 یازدید: 148
-

ملیحه عسکری

کد متوفی: 6006126 یازدید: 111
-

زهرا یخچالی

کد متوفی: 6006139 یازدید: 151
-

حاج عباسعلی اسماعیلی

کد متوفی: 6006195 یازدید: 142
-

رضا رمضانی

کد متوفی: 6006671 یازدید: 152
-

رضا رمضانی

کد متوفی: 6006756 یازدید: 145
-

رضا رمضانی

کد متوفی: 6006767 یازدید: 151
-

ام البنین عسکری

کد متوفی: 6006774 یازدید: 179
-

رضا رمضانی

کد متوفی: 6006778 یازدید: 173
-

غلامعلی زینلی

کد متوفی: 6007262 یازدید: 122
-

بهرام نازمهر

کد متوفی: 6007555 یازدید: 204
-

حمید هاشمی

کد متوفی: 6007733 یازدید: 144
-

محمد علی بابایی

کد متوفی: 6009300 یازدید: 132
-

محمد علی بابابی

کد متوفی: 6009329 یازدید: 139
-

مهدی بابایی

کد متوفی: 6009335 یازدید: 129
-

علی اصغر اسفندیاری

کد متوفی: 6009366 یازدید: 118
-

محمد علی بابایی

کد متوفی: 6009506 یازدید: 110
-

مهدی زنجیره ای

کد متوفی: 6010065 یازدید: 128
-

محمد علیلو

کد متوفی: 6010655 یازدید: 131
-

سفیداب محمد میرزایی

کد متوفی: 6011150 یازدید: 175
-

معصومه باباعلی

کد متوفی: 6012349 یازدید: 181
-

حاجیه خانم حیدری

کد متوفی: 6012644 یازدید: 145
-

سیدکاظم(سیدبابا) میرهادی

کد متوفی: 6017430 یازدید: 161
-

حاج قنبر و مشهدی علی اکبر کاویانی

کد متوفی: 6019649 یازدید: 177
-

محمد رضا امیرخانی

کد متوفی: 6020511 یازدید: 131
-

محمد رضا امیرخانی

کد متوفی: 6020532 یازدید: 123
-

شهربانو عسگرى

کد متوفی: 6028374 یازدید: 304
-

اصغر کریمی

کد متوفی: 6028712 یازدید: 187
-

بتول بیاتی

کد متوفی: 6028818 یازدید: 159
-

ولي الله محبي

کد متوفی: 6036663 یازدید: 127
-

مصطفی عسگری

کد متوفی: 6041670 یازدید: 144
-

مریم قاسمی

کد متوفی: 6044149 یازدید: 114
-

زهرا محمودیان

کد متوفی: 6044238 یازدید: 137
-

عباس افضلی

کد متوفی: 6046125 یازدید: 122
-

ربابه محبعلی

کد متوفی: 6046680 یازدید: 139
-

مشهدی عزیزالله ابره دری

کد متوفی: 6047859 یازدید: 210
-

قیه خانم یاری

کد متوفی: 6054620 یازدید: 115
-

قیه خانم علی یاری

کد متوفی: 6054771 یازدید: 123
-

محمد حسین طالبی یزدی

کد متوفی: 6067500 یازدید: 118
۱۳۵۳ - 1390/۰۶/۲۱

علی اکبر محمدی

کد متوفی: 6068332 یازدید: 103
-

غلا محسین ملا صادقی

کد متوفی: 6070734 یازدید: 133
تیر ماه 13 - 5 ارویبهشت

مرتضی خلچانی تفرشی

کد متوفی: 6073789 یازدید: 129
-

حاج حسن حیدری

کد متوفی: 6074055 یازدید: 165
-

مهری نصیری

کد متوفی: 6074453 یازدید: 108
- ۱۳۹۹۰۱۲۰۴

رضارضائی و قدسیه شاهوردی

کد متوفی: 6077582 یازدید: 153
-

رضا رضائی و قدسیه شاهوردی

کد متوفی: 6077671 یازدید: 164
-

سید بنیامین رحمتی

کد متوفی: 6083093 یازدید: 124
1384/12/19 - 1399/12/18

سید مرتضی میر حسینیان

کد متوفی: 6083719 یازدید: 108
- 25/12/99

فاطمه سادات مجتبائی

کد متوفی: 6092017 یازدید: 297
1326/5/9 - 1399/10/4

منظر حسینی

کد متوفی: 6100025 یازدید: 107
۱۲۹۷ - ۱۳۷۸

صغری مولایی

کد متوفی: 6101024 یازدید: 1007
-

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6102905 یازدید: 1033
-

حاج مصطفی شرفی

کد متوفی: 6107865 یازدید: 897
-

حاج عباس سرآبادانی

کد متوفی: 6111980 یازدید: 189
1313/3/3 - 1399/9/6

عباس سرآبادانی

کد متوفی: 6112006 یازدید: 348
1313/3/3 - 1399/9/6

طوبی عسگری

کد متوفی: 6113503 یازدید: 632
- 1400/02/17

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6114406 یازدید: 86
- 31/1/1400

خانم حیدری

کد متوفی: 6114795 یازدید: 118
-

حاجیه خانم حیدری

کد متوفی: 6114853 یازدید: 130
۱۳۰۸/۷/۸ - ۱۳۹۸/۲۳/۱

نصرت حاجی محمدی

کد متوفی: 6117657 یازدید: 99
۱۳۱۲/۵/۱۴ - ۱۴۰۰/۱/۱۴

طیبه شاه حسینی

کد متوفی: 6121772 یازدید: 148
- 1400/03/09

حاجیه خانوم حیدری

کد متوفی: 6124207 یازدید: 105
1308/07/08 - 1398/01/23

حاج حسین اسماعیلی

کد متوفی: 6124595 یازدید: 249
-

حاج حسین اسماعیلی

کد متوفی: 6124629 یازدید: 188
-

عذرا توانايي پور

کد متوفی: 6129246 یازدید: 135
- 1400/04/14

ابوالفضل مداح

کد متوفی: 6136196 یازدید: 362
1325/05/01 - 1400/05/10

سینا عسگری

کد متوفی: 6137825 یازدید: 360
-

حاج محمد اسدی

کد متوفی: 6138806 یازدید: 89
1302/07/01 - 1400/04/15

حاج احمد نیک طلب

کد متوفی: 6139743 یازدید: 335
- 1400/05/21

محمد محبی

کد متوفی: 6140529 یازدید: 160
1355/05/08 - 1400/05/23

کربلایی علی کوثر شهرابی

کد متوفی: 6143788 یازدید: 256
1319/05/04 - 1400/04/25

پدر بزرگوار حاج آقا قربانی

کد متوفی: 6143961 یازدید: 113
- 1400/06/03

صاحب احمدی

کد متوفی: 6145434 یازدید: 63
-

عباس کاظمی

کد متوفی: 6151084 یازدید: 271
1312 - 1400/06/23

حسین درودیان

کد متوفی: 6155232 یازدید: 318
1332/03/09 - 1399/07/24

فاطمه شاه حسینی

کد متوفی: 6157876 یازدید: 126
1311/08/10 - 1400/07/21

صغری صادقی

کد متوفی: 6158012 یازدید: 49
1334/03/16 - 1400/07/25

بلقیس درودیان

کد متوفی: 6158854 یازدید: 139
-

غلامرضا گنجعلی

کد متوفی: 6163404 یازدید: 37
-

حاج غلامرضا گنجعلی

کد متوفی: 6163410 یازدید: 159
-

معصومه باباعلی

کد متوفی: 6168986 یازدید: 19
- 1396/10/02

معصومه باباعلی

کد متوفی: 6168989 یازدید: 122
- 1396/10/02

داوود حمزه ای

کد متوفی: 6171677 یازدید: 133
- 1400/10/11

عبدالله محبعلی

کد متوفی: 6172344 یازدید: 75
- 1400/10/12

سیده صدیقه میرکریمی

کد متوفی: 6173007 یازدید: 23
- 1392/08/01

کربلایی امین حبیبی

کد متوفی: 6173424 یازدید: 946
1363/10/26 - 1400/09/25

حاج حسن و محمد رضا و عبدالله علیپور

کد متوفی: 6174596 یازدید: 154
-

حاج غلامرضا رضاپور

کد متوفی: 6174634 یازدید: 252
1315/08/18 - 1398/11/03

عبدالحسین کیوانی فر

کد متوفی: 6174654 یازدید: 38
1307/01/01 - 1397/11/19

حاج عباس اسدی یگانه

کد متوفی: 6178732 یازدید: 47
1324/10/18 - 1391/05/22

احمد محبی

کد متوفی: 6180206 یازدید: 34
1320/07/29 - 1359/11/21

حاج علی اکبر حیدری

کد متوفی: 6200594 یازدید: 126
- 1385/03/08

حاج حسن حیدری

کد متوفی: 6200660 یازدید: 127
- 1400/03/23

احمد رمضانی

کد متوفی: 6204334 یازدید: 164
-

حاج احمد رمضانی

کد متوفی: 6204418 یازدید: 39
-

ثریا خلجی و گل خاتون جعفری

کد متوفی: 6211329 یازدید: 7
-

معصومه حقدوست

کد متوفی: 6213727 یازدید: 5
-

شهربانو مشهدی تفرشی

کد متوفی: 6216112 یازدید: 202
1320/08/20 - 1397/06/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید