آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تفرش

معصومه قاسمی

کد متوفی: 1935 یازدید: 97
-

عزت الله قاسمی

کد متوفی: 1936 یازدید: 83
-

زلیخا ج جانقلی

کد متوفی: 9376 یازدید: 103
-

حاج اسدالله شفیعی

کد متوفی: 9550 یازدید: 104
-

حاجیه خانم فاطمه صابری

کد متوفی: 12294 یازدید: 88
-

محمود قاسمی پور

کد متوفی: 13543 یازدید: 85
-

امیرخان ممتاز

کد متوفی: 16013 یازدید: 123
-

محمد قرگوزلو

کد متوفی: 20959 یازدید: 92
-

حاج اصغر یزدی

کد متوفی: 21517 یازدید: 97
-

رضا حق وردی

کد متوفی: 29280 یازدید: 83
-

حاج محمد شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30369 یازدید: 142
-

علی خان شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30384 یازدید: 75
-

علی خان شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30393 یازدید: 71
-

حاجیه خانم صغری شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30405 یازدید: 146
-

صغری شهرابی فراهانی

کد متوفی: 30412 یازدید: 78
-

کربلایی مصطفی بیاتی

کد متوفی: 37660 یازدید: 65
-

زهرا حسینقلی

کد متوفی: 43184 یازدید: 73
-

حسين حيدري

کد متوفی: 43325 یازدید: 68
-

فراهانی فرحی

کد متوفی: 47020 یازدید: 66
-

حمید رضا نظام

کد متوفی: 49578 یازدید: 94
-

عزت الله علامه جمشید

کد متوفی: 49693 یازدید: 64
-

حمید مویدی

کد متوفی: 51051 یازدید: 86
-

زهرا صابری

کد متوفی: 58745 یازدید: 67
-

حسین عسگری

کد متوفی: 59114 یازدید: 72
-

کربلایی مصطفی بیاتی

کد متوفی: 60464 یازدید: 64
-

قربانعلی حیدری

کد متوفی: 60521 یازدید: 69
-

عذرا صیادی

کد متوفی: 65997 یازدید: 56
-

دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 67542 یازدید: 69
-

اقدس مشیری

کد متوفی: 68601 یازدید: 67
-

محمد حاجی حسنی

کد متوفی: 69366 یازدید: 61
-

محمد حاجی حسنی

کد متوفی: 69383 یازدید: 73
-

محمد حاجی حسنی

کد متوفی: 69438 یازدید: 119
-

فریبرز کاظمی

کد متوفی: 74937 یازدید: 72
-

فاطمه ابوالحسنی

کد متوفی: 75984 یازدید: 73
-

ابولفظل کهکی

کد متوفی: 77454 یازدید: 72
-

فتح الله حسینی فراهانی

کد متوفی: 6003893 یازدید: 74
-

ملیحه عسکری

کد متوفی: 6005988 یازدید: 62
-

ملیحه عسکری

کد متوفی: 6006113 یازدید: 73
-

حسین اسعدی

کد متوفی: 6006123 یازدید: 79
-

ملیحه عسکری

کد متوفی: 6006126 یازدید: 65
-

زهرا یخچالی

کد متوفی: 6006139 یازدید: 86
-

حاج عباسعلی اسماعیلی

کد متوفی: 6006195 یازدید: 78
-

رضا رمضانی

کد متوفی: 6006671 یازدید: 88
-

رضا رمضانی

کد متوفی: 6006756 یازدید: 84
-

رضا رمضانی

کد متوفی: 6006767 یازدید: 83
-

ام البنین عسکری

کد متوفی: 6006774 یازدید: 86
-

رضا رمضانی

کد متوفی: 6006778 یازدید: 99
-

غلامعلی زینلی

کد متوفی: 6007262 یازدید: 75
-

بهرام نازمهر

کد متوفی: 6007555 یازدید: 136
-

حمید هاشمی

کد متوفی: 6007733 یازدید: 81
-

محمد علی بابایی

کد متوفی: 6009300 یازدید: 87
-

محمد علی بابابی

کد متوفی: 6009329 یازدید: 92
-

مهدی بابایی

کد متوفی: 6009335 یازدید: 86
-

علی اصغر اسفندیاری

کد متوفی: 6009366 یازدید: 72
-

محمد علی بابایی

کد متوفی: 6009506 یازدید: 80
-

مهدی زنجیره ای

کد متوفی: 6010065 یازدید: 88
-

محمد علیلو

کد متوفی: 6010655 یازدید: 78
-

سفیداب محمد میرزایی

کد متوفی: 6011150 یازدید: 88
-

معصومه باباعلی

کد متوفی: 6012349 یازدید: 131
-

حاجیه خانم حیدری

کد متوفی: 6012644 یازدید: 79
-

سیدکاظم(سیدبابا) میرهادی

کد متوفی: 6017430 یازدید: 99
-

حاج قنبر و مشهدی علی اکبر کاویانی

کد متوفی: 6019649 یازدید: 90
-

محمد رضا امیرخانی

کد متوفی: 6020511 یازدید: 81
-

محمد رضا امیرخانی

کد متوفی: 6020532 یازدید: 75
-

شهربانو عسگرى

کد متوفی: 6028374 یازدید: 124
-

اصغر کریمی

کد متوفی: 6028712 یازدید: 112
-

بتول بیاتی

کد متوفی: 6028818 یازدید: 85
-

حسین شعبانی

کد متوفی: 6035854 یازدید: 83
-

ولي الله محبي

کد متوفی: 6036663 یازدید: 74
-

مصطفی عسگری

کد متوفی: 6041670 یازدید: 86
-

مریم قاسمی

کد متوفی: 6044149 یازدید: 65
-

زهرا محمودیان

کد متوفی: 6044238 یازدید: 71
-

عباس افضلی

کد متوفی: 6046125 یازدید: 65
-

ربابه محبعلی

کد متوفی: 6046680 یازدید: 70
-

مشهدی عزیزالله ابره دری

کد متوفی: 6047859 یازدید: 107
-

قیه خانم یاری

کد متوفی: 6054620 یازدید: 76
-

قیه خانم علی یاری

کد متوفی: 6054771 یازدید: 76
-

محمد حسین طالبی یزدی

کد متوفی: 6067500 یازدید: 71
۱۳۵۳ - 1390/۰۶/۲۱

علی اکبر محمدی

کد متوفی: 6068332 یازدید: 62
-

غلا محسین ملا صادقی

کد متوفی: 6070734 یازدید: 94
تیر ماه 13 - 5 ارویبهشت

مرتضی خلچانی تفرشی

کد متوفی: 6073789 یازدید: 68
-

حاج حسن حیدری

کد متوفی: 6074055 یازدید: 81
-

مهری نصیری

کد متوفی: 6074453 یازدید: 68
- ۱۳۹۹۰۱۲۰۴

رضارضائی و قدسیه شاهوردی

کد متوفی: 6077582 یازدید: 81
-

رضا رضائی و قدسیه شاهوردی

کد متوفی: 6077671 یازدید: 101
-

سید بنیامین رحمتی

کد متوفی: 6083093 یازدید: 68
1384/12/19 - 1399/12/18

سید مرتضی میر حسینیان

کد متوفی: 6083719 یازدید: 64
- 25/12/99

فاطمه سادات مجتبائی

کد متوفی: 6092017 یازدید: 237
1326/5/9 - 1399/10/4

منظر حسینی

کد متوفی: 6100025 یازدید: 55
۱۲۹۷ - ۱۳۷۸

صغری مولایی

کد متوفی: 6101024 یازدید: 940
-

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6102905 یازدید: 984
-

حاج مصطفی شرفی

کد متوفی: 6107865 یازدید: 781
-

حاج عباس سرآبادانی

کد متوفی: 6111980 یازدید: 100
1313/3/3 - 1399/9/6

عباس سرآبادانی

کد متوفی: 6112006 یازدید: 300
1313/3/3 - 1399/9/6

طوبی عسگری

کد متوفی: 6113503 یازدید: 582
- 1400/02/17

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6114406 یازدید: 50
- 31/1/1400

خانم حیدری

کد متوفی: 6114795 یازدید: 58
-

حاجیه خانم حیدری

کد متوفی: 6114853 یازدید: 60
۱۳۰۸/۷/۸ - ۱۳۹۸/۲۳/۱

نصرت حاجی محمدی

کد متوفی: 6117657 یازدید: 59
۱۳۱۲/۵/۱۴ - ۱۴۰۰/۱/۱۴

طیبه شاه حسینی

کد متوفی: 6121772 یازدید: 97
- 1400/03/09

حاجیه خانوم حیدری

کد متوفی: 6124207 یازدید: 46
1308/07/08 - 1398/01/23

حاج حسین اسماعیلی

کد متوفی: 6124595 یازدید: 202
-

حاج حسین اسماعیلی

کد متوفی: 6124629 یازدید: 94
-

عذرا توانايي پور

کد متوفی: 6129246 یازدید: 100
- 1400/04/14

ابوالفضل مداح

کد متوفی: 6136196 یازدید: 175
1325/05/01 - 1400/05/10

سینا عسگری

کد متوفی: 6137825 یازدید: 318
-

حاج محمد اسدی

کد متوفی: 6138806 یازدید: 37
1302/07/01 - 1400/04/15

حاج احمد نیک طلب

کد متوفی: 6139743 یازدید: 281
- 1400/05/21

محمد محبی

کد متوفی: 6140529 یازدید: 121
1355/05/08 - 1400/05/23

کربلایی علی کوثر شهرابی

کد متوفی: 6143788 یازدید: 220
1319/05/04 - 1400/04/25

پدر بزرگوار حاج آقا قربانی

کد متوفی: 6143961 یازدید: 80
- 1400/06/03

صاحب احمدی

کد متوفی: 6145434 یازدید: 27
-

عباس کاظمی

کد متوفی: 6151084 یازدید: 232
1312 - 1400/06/23

حسین درودیان

کد متوفی: 6155232 یازدید: 233
1332/03/09 - 1399/07/24

فاطمه شاه حسینی

کد متوفی: 6157876 یازدید: 84
1311/08/10 - 1400/07/21

صغری صادقی

کد متوفی: 6158012 یازدید: 8
1334/03/16 - 1400/07/25

بلقیس درودیان

کد متوفی: 6158854 یازدید: 66
-

غلامرضا گنجعلی

کد متوفی: 6163404 یازدید: 3
-

حاج غلامرضا گنجعلی

کد متوفی: 6163410 یازدید: 82
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید