آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خنداب

حاج محمد حمیدی پور

کد متوفی: 902 یازدید: 304
-

فاتحه به منصور خدابنده لو

کد متوفی: 8931 یازدید: 2303
-

مصطفی خدابنده لو

کد متوفی: 22812 یازدید: 259
-

کربلایی منصور خدابنده لو

کد متوفی: 22828 یازدید: 232
-

مشهدی هاجر رجبی

کد متوفی: 36461 یازدید: 320
-

علی اکبر محمدی

کد متوفی: 51090 یازدید: 240
-

عالی اکبر محمدی

کد متوفی: 51094 یازدید: 212
-

طاهره ظفریان واحدی

کد متوفی: 52743 یازدید: 256
-

رقیه سلطانی

کد متوفی: 53892 یازدید: 258
-

صغری رحمتی

کد متوفی: 79001 یازدید: 221
-

علی آقا رضایی

کد متوفی: 79127 یازدید: 266
-

عذرا رضایی

کد متوفی: 6000525 یازدید: 296
-

حيدر يساولي

کد متوفی: 6004617 یازدید: 228
-

ذبیع الله مظفر

کد متوفی: 6006362 یازدید: 214
-

کبری طالبی

کد متوفی: 6007001 یازدید: 243
-

حاتم رضایی

کد متوفی: 6007334 یازدید: 221
-

حاج جعفر رضایی

کد متوفی: 6010881 یازدید: 301
-

علی جعفر غفاری

کد متوفی: 6020832 یازدید: 224
-

مریم محمدی

کد متوفی: 6025875 یازدید: 394
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027034 یازدید: 206
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028045 یازدید: 226
-

داوود عطائی

کد متوفی: 6032116 یازدید: 360
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033887 یازدید: 250
-

کربلایی علیرضا فلاحی

کد متوفی: 6034228 یازدید: 205
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034239 یازدید: 288
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038344 یازدید: 214
-

مرحومه آزاده کریمی

کد متوفی: 6040196 یازدید: 283
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050372 یازدید: 190
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050380 یازدید: 197
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050386 یازدید: 204
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050411 یازدید: 216
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050424 یازدید: 192
-

کبری حقی

کد متوفی: 6052653 یازدید: 213
-

خداداد چگینی

کد متوفی: 6058625 یازدید: 197
10/7/1317 - 5/9/1398

هاجر فتحی

کد متوفی: 6060068 یازدید: 196
-

هاجر فتحی

کد متوفی: 6060070 یازدید: 223
-

احمد مصطفوی

کد متوفی: 6067003 یازدید: 174
-

شهید صدرالله محمدی

کد متوفی: 6068961 یازدید: 219
۳۱/۵/۱۳ - ۶۵/۱۱/۱۶

شهیدان

کد متوفی: 6071319 یازدید: 189
-

همه‌ی شهدا

کد متوفی: 6071323 یازدید: 196
۱۲/۳/۱۳۴۰ - ۱/۵/۱۳۵۴

گمنام

کد متوفی: 6071336 یازدید: 203
-

گمنام

کد متوفی: 6071337 یازدید: 384
-

گمنام

کد متوفی: 6071354 یازدید: 203
-

شهدا گمنام

کد متوفی: 6071601 یازدید: 197
-

شهدا گمنام

کد متوفی: 6071607 یازدید: 247
-

لیلا کارگر

کد متوفی: 6073064 یازدید: 256
۱۴/۸/۱۳۷۰ - ۰۰/۰/۱۴۰۰

کربلائی منصور حسنی

کد متوفی: 6093293 یازدید: 401
- 1400/01/09

قمر صادقی

کد متوفی: 6105125 یازدید: 330
1328/04/18 - 1392/03/17

محترم جعفری

کد متوفی: 6108585 یازدید: 421
- 1400/02/06

ربابه نصری

کد متوفی: 6109541 یازدید: 380
1341/02/07 - 1400/01/30

محبوبه قاسمی تبار

کد متوفی: 6110796 یازدید: 454
-

همه عزیزان از دست رفته

کد متوفی: 6123704 یازدید: 408
-

فریدون جمشیدی

کد متوفی: 6127978 یازدید: 219
1356/06/03 - 1381/06/17

زهرا ولیی

کد متوفی: 6133040 یازدید: 426
1340/01/13 - 1400/04/12

مجید باقری

کد متوفی: 6159021 یازدید: 148
- 1400/08/02

محترم خندابی

کد متوفی: 6163036 یازدید: 669
- 1400/08/02

فاطمه(شهناز) صالحی

کد متوفی: 6163197 یازدید: 85
1346/09/12 - 1396/04/03

محمد رضا کولیوند

کد متوفی: 6163254 یازدید: 78
1314/03/22 - 1398/12/06

محترم خندابی

کد متوفی: 6168218 یازدید: 60
- 1400/08/02

علی یاور ناطقی

کد متوفی: 6183596 یازدید: 145
1314/05/05 - 1396/12/09

اکبر رضائی

کد متوفی: 6184542 یازدید: 156
1338/01/01 - 1375/11/15

براتعلی غلامی

کد متوفی: 6184797 یازدید: 52
1320/03/10 - 1400/12/02

علی اوسط ناطقی

کد متوفی: 6185451 یازدید: 84
- 1396/04/05

علی اوسط ناطقی

کد متوفی: 6185453 یازدید: 142
- 1386/04/05

علی محمد شهبازی

کد متوفی: 6185807 یازدید: 54
- 1398/12/15

محمد علی شهبازی

کد متوفی: 6185808 یازدید: 52
- 1398/12/15

علی محمد شهبازی

کد متوفی: 6185809 یازدید: 148
- 1398/12/15

شهید علی یادگاری

کد متوفی: 6188320 یازدید: 92
-

حاج علی کریمی

کد متوفی: 6188640 یازدید: 44
-

علی یادگاری

کد متوفی: 6188661 یازدید: 273
-

صغری رحمتی

کد متوفی: 6191992 یازدید: 129
- 1400/12/12

رقیه شیدائی

کد متوفی: 6192014 یازدید: 127
- 1401/01/08

رقیه رضایی

کد متوفی: 6194629 یازدید: 45
1312/05/13 - 1390/11/11

مرحومه حاجیه خانم دختر بس نظری

کد متوفی: 6196374 یازدید: 167
1327/07/15 - 1401/01/25

محمد چگینی

کد متوفی: 6197348 یازدید: 120
-

حاجیه خانم بتول قاسمی

کد متوفی: 6199238 یازدید: 47
- 1401/02/28

حاجیه خانم بتول قاسمی

کد متوفی: 6199271 یازدید: 138
- 1401/02/28

مهدی رضایی

کد متوفی: 6200160 یازدید: 222
1370/05/20 - 1399/11/25

عطاالله فضلی

کد متوفی: 6204237 یازدید: 59
-

خانم تاج عباسی

کد متوفی: 6204240 یازدید: 45
-

خانم تاج عباسی

کد متوفی: 6204244 یازدید: 60
-

حاج خداداد فضلی

کد متوفی: 6204248 یازدید: 52
-

میثم لکزایی

کد متوفی: 6205475 یازدید: 84
-

ایمان عزیزی

کد متوفی: 6208626 یازدید: 415
-

منصور خدابنده لو

کد متوفی: 6226845 یازدید: 23
-

حجت الاسلام حاج مجید شاملویی

کد متوفی: 6228373 یازدید: 40
-

علیمراد برقی

کد متوفی: 6230915 یازدید: 34
- 1398/01/14

حاج ولی الله مردانی

کد متوفی: 6230947 یازدید: 110
1331/06/13 - 1402/03/03

حاجیه خانم اکرم یثربی فر

کد متوفی: 6235934 یازدید: 79
-

حاج محمد محسنی خواه

کد متوفی: 6241158 یازدید: 67
- 1402/07/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید