آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خنداب

حاج محمد حمیدی پور

کد متوفی: 902 یازدید: 105
-

فاتحه به منصور خدابنده لو

کد متوفی: 8931 یازدید: 1876
-

مصطفی خدابنده لو

کد متوفی: 22812 یازدید: 100
-

کربلایی منصور خدابنده لو

کد متوفی: 22828 یازدید: 92
-

مشهدی هاجر رجبی

کد متوفی: 36461 یازدید: 95
-

علی اکبر محمدی

کد متوفی: 51090 یازدید: 93
-

عالی اکبر محمدی

کد متوفی: 51094 یازدید: 88
-

طاهره ظفریان واحدی

کد متوفی: 52743 یازدید: 103
-

رقیه سلطانی

کد متوفی: 53892 یازدید: 97
-

صغری رحمتی

کد متوفی: 79001 یازدید: 80
-

علی آقا رضایی

کد متوفی: 79127 یازدید: 146
-

عذرا رضایی

کد متوفی: 6000525 یازدید: 125
-

حيدر يساولي

کد متوفی: 6004617 یازدید: 100
-

ذبیع الله مظفر

کد متوفی: 6006362 یازدید: 93
-

کبری طالبی

کد متوفی: 6007001 یازدید: 94
-

حاتم رضایی

کد متوفی: 6007334 یازدید: 87
-

حاج جعفر رضایی

کد متوفی: 6010881 یازدید: 101
-

علی جعفر غفاری

کد متوفی: 6020832 یازدید: 98
-

مریم محمدی

کد متوفی: 6025875 یازدید: 264
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027034 یازدید: 85
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028045 یازدید: 97
-

داوود عطائی

کد متوفی: 6032116 یازدید: 91
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033887 یازدید: 100
-

کربلایی علیرضا فلاحی

کد متوفی: 6034228 یازدید: 83
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034239 یازدید: 93
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038344 یازدید: 91
-

مرحومه آزاده کریمی

کد متوفی: 6040196 یازدید: 100
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050372 یازدید: 76
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050380 یازدید: 75
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050386 یازدید: 73
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050411 یازدید: 87
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050424 یازدید: 75
-

کبری حقی

کد متوفی: 6052653 یازدید: 81
-

خداداد چگینی

کد متوفی: 6058625 یازدید: 84
10/7/1317 - 5/9/1398

هاجر فتحی

کد متوفی: 6060068 یازدید: 84
-

هاجر فتحی

کد متوفی: 6060070 یازدید: 98
-

احمد مصطفوی

کد متوفی: 6067003 یازدید: 65
-

شهید صدرالله محمدی

کد متوفی: 6068961 یازدید: 83
۳۱/۵/۱۳ - ۶۵/۱۱/۱۶

شهیدان

کد متوفی: 6071319 یازدید: 80
-

همه‌ی شهدا

کد متوفی: 6071323 یازدید: 73
۱۲/۳/۱۳۴۰ - ۱/۵/۱۳۵۴

گمنام

کد متوفی: 6071336 یازدید: 76
-

گمنام

کد متوفی: 6071337 یازدید: 83
-

گمنام

کد متوفی: 6071354 یازدید: 68
-

شهدا گمنام

کد متوفی: 6071601 یازدید: 79
-

شهدا گمنام

کد متوفی: 6071607 یازدید: 116
-

لیلا کارگر

کد متوفی: 6073064 یازدید: 96
۱۴/۸/۱۳۷۰ - ۰۰/۰/۱۴۰۰

کربلائی منصور حسنی

کد متوفی: 6093293 یازدید: 304
- 1400/01/09

قمر صادقی

کد متوفی: 6105125 یازدید: 194
1328/04/18 - 1392/03/17

محترم جعفری

کد متوفی: 6108585 یازدید: 275
- 1400/02/06

ربابه نصری

کد متوفی: 6109541 یازدید: 222
1341/02/07 - 1400/01/30

محبوبه قاسمی تبار

کد متوفی: 6110796 یازدید: 322
-

همه عزیزان از دست رفته

کد متوفی: 6123704 یازدید: 317
-

فریدون جمشیدی

کد متوفی: 6127978 یازدید: 51
1356/06/03 - 1381/06/17

زهرا ولیی

کد متوفی: 6133040 یازدید: 264
1340/01/13 - 1400/04/12

مجید باقری

کد متوفی: 6159021 یازدید: 17
- 1400/08/02

محترم خندابی

کد متوفی: 6163036 یازدید: 453
- 1400/08/02

فاطمه(شهناز) صالحی

کد متوفی: 6163197 یازدید: 1
1346/09/12 - 1396/04/03

محمد رضا کولیوند

کد متوفی: 6163254 یازدید: 2
1314/03/22 - 1398/12/06
Loading...

لطفا شکیبا باشید