آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خنداب

حاج محمد حمیدی پور

کد متوفی: 902 یازدید: 171
-

فاتحه به منصور خدابنده لو

کد متوفی: 8931 یازدید: 2104
-

مصطفی خدابنده لو

کد متوفی: 22812 یازدید: 149
-

کربلایی منصور خدابنده لو

کد متوفی: 22828 یازدید: 133
-

مشهدی هاجر رجبی

کد متوفی: 36461 یازدید: 144
-

علی اکبر محمدی

کد متوفی: 51090 یازدید: 129
-

عالی اکبر محمدی

کد متوفی: 51094 یازدید: 123
-

طاهره ظفریان واحدی

کد متوفی: 52743 یازدید: 141
-

رقیه سلطانی

کد متوفی: 53892 یازدید: 138
-

صغری رحمتی

کد متوفی: 79001 یازدید: 113
-

علی آقا رضایی

کد متوفی: 79127 یازدید: 180
-

عذرا رضایی

کد متوفی: 6000525 یازدید: 171
-

حيدر يساولي

کد متوفی: 6004617 یازدید: 133
-

ذبیع الله مظفر

کد متوفی: 6006362 یازدید: 124
-

کبری طالبی

کد متوفی: 6007001 یازدید: 132
-

حاتم رضایی

کد متوفی: 6007334 یازدید: 116
-

حاج جعفر رضایی

کد متوفی: 6010881 یازدید: 135
-

علی جعفر غفاری

کد متوفی: 6020832 یازدید: 125
-

مریم محمدی

کد متوفی: 6025875 یازدید: 293
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027034 یازدید: 113
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028045 یازدید: 134
-

داوود عطائی

کد متوفی: 6032116 یازدید: 205
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033887 یازدید: 134
-

کربلایی علیرضا فلاحی

کد متوفی: 6034228 یازدید: 122
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034239 یازدید: 126
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038344 یازدید: 123
-

مرحومه آزاده کریمی

کد متوفی: 6040196 یازدید: 143
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050372 یازدید: 107
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050380 یازدید: 105
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050386 یازدید: 99
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050411 یازدید: 120
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6050424 یازدید: 102
-

کبری حقی

کد متوفی: 6052653 یازدید: 122
-

خداداد چگینی

کد متوفی: 6058625 یازدید: 112
10/7/1317 - 5/9/1398

هاجر فتحی

کد متوفی: 6060068 یازدید: 114
-

هاجر فتحی

کد متوفی: 6060070 یازدید: 129
-

احمد مصطفوی

کد متوفی: 6067003 یازدید: 91
-

شهید صدرالله محمدی

کد متوفی: 6068961 یازدید: 120
۳۱/۵/۱۳ - ۶۵/۱۱/۱۶

شهیدان

کد متوفی: 6071319 یازدید: 113
-

همه‌ی شهدا

کد متوفی: 6071323 یازدید: 102
۱۲/۳/۱۳۴۰ - ۱/۵/۱۳۵۴

گمنام

کد متوفی: 6071336 یازدید: 117
-

گمنام

کد متوفی: 6071337 یازدید: 154
-

گمنام

کد متوفی: 6071354 یازدید: 104
-

شهدا گمنام

کد متوفی: 6071601 یازدید: 116
-

شهدا گمنام

کد متوفی: 6071607 یازدید: 166
-

لیلا کارگر

کد متوفی: 6073064 یازدید: 144
۱۴/۸/۱۳۷۰ - ۰۰/۰/۱۴۰۰

کربلائی منصور حسنی

کد متوفی: 6093293 یازدید: 332
- 1400/01/09

قمر صادقی

کد متوفی: 6105125 یازدید: 253
1328/04/18 - 1392/03/17

محترم جعفری

کد متوفی: 6108585 یازدید: 311
- 1400/02/06

ربابه نصری

کد متوفی: 6109541 یازدید: 262
1341/02/07 - 1400/01/30

محبوبه قاسمی تبار

کد متوفی: 6110796 یازدید: 351
-

همه عزیزان از دست رفته

کد متوفی: 6123704 یازدید: 340
-

فریدون جمشیدی

کد متوفی: 6127978 یازدید: 83
1356/06/03 - 1381/06/17

زهرا ولیی

کد متوفی: 6133040 یازدید: 301
1340/01/13 - 1400/04/12

مجید باقری

کد متوفی: 6159021 یازدید: 51
- 1400/08/02

محترم خندابی

کد متوفی: 6163036 یازدید: 612
- 1400/08/02

فاطمه(شهناز) صالحی

کد متوفی: 6163197 یازدید: 29
1346/09/12 - 1396/04/03

محمد رضا کولیوند

کد متوفی: 6163254 یازدید: 23
1314/03/22 - 1398/12/06

محترم خندابی

کد متوفی: 6168218 یازدید: 10
- 1400/08/02

علی یاور ناطقی

کد متوفی: 6183596 یازدید: 97
1314/05/05 - 1396/12/09

اکبر رضائی

کد متوفی: 6184542 یازدید: 114
1338/01/01 - 1375/11/15

براتعلی غلامی

کد متوفی: 6184797 یازدید: 11
1320/03/10 - 1400/12/02

علی اوسط ناطقی

کد متوفی: 6185451 یازدید: 10
- 1396/04/05

علی اوسط ناطقی

کد متوفی: 6185453 یازدید: 58
- 1386/04/05

علی محمد شهبازی

کد متوفی: 6185807 یازدید: 9
- 1398/12/15

محمد علی شهبازی

کد متوفی: 6185808 یازدید: 13
- 1398/12/15

علی محمد شهبازی

کد متوفی: 6185809 یازدید: 103
- 1398/12/15

شهید علی یادگاری

کد متوفی: 6188320 یازدید: 25
-

حاج علی کریمی

کد متوفی: 6188640 یازدید: 8
-

علی یادگاری

کد متوفی: 6188661 یازدید: 128
-

صغری رحمتی

کد متوفی: 6191992 یازدید: 84
- 1400/12/12

رقیه شیدائی

کد متوفی: 6192014 یازدید: 89
- 1401/01/08

رقیه رضایی

کد متوفی: 6194629 یازدید: 16
1312/05/13 - 1390/11/11

مرحومه حاجیه خانم دختر بس نظری

کد متوفی: 6196374 یازدید: 120
1327/07/15 - 1401/01/25

محمد چگینی

کد متوفی: 6197348 یازدید: 67
-

حاجیه خانم بتول قاسمی

کد متوفی: 6199238 یازدید: 6
- 1401/02/28

حاجیه خانم بتول قاسمی

کد متوفی: 6199271 یازدید: 69
- 1401/02/28

مهدی رضایی

کد متوفی: 6200160 یازدید: 179
1370/05/20 - 1399/11/25

عطاالله فضلی

کد متوفی: 6204237 یازدید: 20
-

خانم تاج عباسی

کد متوفی: 6204240 یازدید: 6
-

خانم تاج عباسی

کد متوفی: 6204244 یازدید: 17
-

حاج خداداد فضلی

کد متوفی: 6204248 یازدید: 16
-

میثم لکزایی

کد متوفی: 6205475 یازدید: 30
-

ایمان عزیزی

کد متوفی: 6208626 یازدید: 246
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید