آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دلیجان

خانم ازاده بیگدلو

کد متوفی: 3468 یازدید: 123
-

محمدرضا حمیدی

کد متوفی: 9385 یازدید: 151
-

زوارشاه عبداللهی

کد متوفی: 9401 یازدید: 92
-

زوارشاه عبداللهی

کد متوفی: 9403 یازدید: 113
-

محمدرضا ظهیری

کد متوفی: 9406 یازدید: 100
-

رحیمه صفری

کد متوفی: 9814 یازدید: 89
-

سیدقاسم جلالی

کد متوفی: 9820 یازدید: 880
-

مهدی حسنی

کد متوفی: 10334 یازدید: 97
-

محسن عسگری

کد متوفی: 11460 یازدید: 81
-

حاج غلامحسین رعیت و همسر محترمه

کد متوفی: 13042 یازدید: 132
-

حاج آقا علی جلالی

کد متوفی: 13062 یازدید: 97
-

رضا مخدومی

کد متوفی: 13623 یازدید: 111
-

صدیقه(فاطمه) عظیمی

کد متوفی: 14534 یازدید: 95
-

حاج محمد نبی زاده

کد متوفی: 14716 یازدید: 86
-

محمد جواد حسنی

کد متوفی: 16813 یازدید: 98
-

شادروان جناب آقای مهدی مهجوری

کد متوفی: 21543 یازدید: 211
-

مجتبی فیروزیان

کد متوفی: 23323 یازدید: 101
-

رجبعلی سلمانی

کد متوفی: 23476 یازدید: 92
-

غلام حسین رزاقی

کد متوفی: 23509 یازدید: 71
-

غلام حسین رزاقی

کد متوفی: 23525 یازدید: 74
-

حاج علی نظری

کد متوفی: 25296 یازدید: 103
-

حاج کربلایی علی اکبر ضیایی

کد متوفی: 25360 یازدید: 137
-

علی اکبر ضیایی

کد متوفی: 25779 یازدید: 80
-

علی اکبر ضیایی

کد متوفی: 25782 یازدید: 79
-

محمد حسن شاه

کد متوفی: 25931 یازدید: 88
-

غلامعباس ابراهیمی

کد متوفی: 30087 یازدید: 90
-

محمد قنبری

کد متوفی: 30146 یازدید: 65
-

سیدرضا رضوی مقدم و شوکت سلمانی

کد متوفی: 30150 یازدید: 96
-

زهرا دلاوری

کد متوفی: 30312 یازدید: 79
-

قدرت الله صالحی

کد متوفی: 31237 یازدید: 102
-

محمدرضا باحور

کد متوفی: 32521 یازدید: 81
-

ریحانه شانقی

کد متوفی: 32650 یازدید: 191
-

ریحانه شانقی

کد متوفی: 32714 یازدید: 83
-

حاج محمدرضا باحور

کد متوفی: 32738 یازدید: 89
-

امرالله صادقی

کد متوفی: 35301 یازدید: 85
-

علی عسگری

کد متوفی: 38962 یازدید: 68
-

حاج رضا حجازی

کد متوفی: 41763 یازدید: 85
-

یارمحمد ابراهیمی

کد متوفی: 45262 یازدید: 168
-

سید علی اقا میر جعفری

کد متوفی: 45834 یازدید: 128
-

حاجیه خانم سکینه اشرفی

کد متوفی: 46977 یازدید: 94
-

شیخ محمد عباسی

کد متوفی: 47480 یازدید: 68
-

سید شمس قهاری

کد متوفی: 47885 یازدید: 118
-

خانم قنبری

کد متوفی: 47893 یازدید: 96
-

جلال احمدی

کد متوفی: 47965 یازدید: 92
-

حسن رجبی

کد متوفی: 48176 یازدید: 99
-

علیرضا احمدی

کد متوفی: 49168 یازدید: 289
-

مسعود خراسانی

کد متوفی: 49893 یازدید: 67
-

مسعود خراسانی

کد متوفی: 49921 یازدید: 65
-

سید مصطفی قاسمی

کد متوفی: 50950 یازدید: 117
-

فاطمه بی بی ابراهیمی

کد متوفی: 52903 یازدید: 468
-

غلامعباس ابراهیمی

کد متوفی: 53314 یازدید: 76
-

مریم کریمی

کد متوفی: 53319 یازدید: 66
۱۳۳۰/۰۷/۰۱ - ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

غلام محمد ابراهیمی

کد متوفی: 53333 یازدید: 82
-

علیرضا احمدی

کد متوفی: 56085 یازدید: 82
-

علی جعفری نراقی

کد متوفی: 56848 یازدید: 65
-

معصومعلی خراسانی

کد متوفی: 65527 یازدید: 501
-

حاج غلامعلی جعفری

کد متوفی: 68963 یازدید: 122
-

حمیدرضا خراسانی

کد متوفی: 70355 یازدید: 75
-

حاج محمد علی حیدری

کد متوفی: 70772 یازدید: 68
-

حسین قاسمی نراقی

کد متوفی: 70812 یازدید: 89
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 71412 یازدید: 107
-

رضا عزیزی

کد متوفی: 71724 یازدید: 68
-

حاج حسین فخری زاده

کد متوفی: 71862 یازدید: 87
-

امید ایوبی

کد متوفی: 76256 یازدید: 453
-

سید حسین رفیعی

کد متوفی: 6002769 یازدید: 82
-

امید ایوبی

کد متوفی: 6003056 یازدید: 94
-

حاج محمود کریمی

کد متوفی: 6005886 یازدید: 74
-

روح الله شفیعی

کد متوفی: 6007258 یازدید: 77
-

حسین سلطانی

کد متوفی: 6007276 یازدید: 92
-

غلامرضا سلطانی

کد متوفی: 6007352 یازدید: 76
-

روح الله جعفرپور

کد متوفی: 6007891 یازدید: 415
-

حاج سلطان علی قاسمی

کد متوفی: 6008228 یازدید: 96
-

روح الله جعفرپور

کد متوفی: 6008379 یازدید: 80
-

سوگند اسحاقي

کد متوفی: 6009627 یازدید: 89
-

رضا اصغری

کد متوفی: 6013299 یازدید: 96
-

حاج علی اکبر قهاری

کد متوفی: 6016216 یازدید: 84
-

ابراهیم نظری

کد متوفی: 6016620 یازدید: 96
-

حاج ابولقاسم مهر عای

کد متوفی: 6016968 یازدید: 89
-

سوگند اسحاقی مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6021803 یازدید: 85
-

سوگند اسحاقی و مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6021813 یازدید: 83
-

سوگند اسحاقی و مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6021818 یازدید: 79
-

مهرداد حاجی باقری و علی عظیمی

کد متوفی: 6022141 یازدید: 89
-

محمد خراسانی

کد متوفی: 6023245 یازدید: 92
-

ماه بانو سهرابی

کد متوفی: 6024041 یازدید: 74
-

شادروان مرحومه بانو بهجت بیگی

کد متوفی: 6024146 یازدید: 97
-

حاج غلامرضا میرزاییان

کد متوفی: 6025909 یازدید: 88
-

سکینه کاظمی

کد متوفی: 6026971 یازدید: 91
-

حاج احمد خسروی

کد متوفی: 6030060 یازدید: 85
-

پدر شهید اسدالله خسروی

کد متوفی: 6030071 یازدید: 121
-

مصطفی یوسفی

کد متوفی: 6030981 یازدید: 92
-

فاطمه سلطان بیکی

کد متوفی: 6033333 یازدید: 85
-

بیگم عظیمی

کد متوفی: 6037147 یازدید: 76
-

کوکب محمودی

کد متوفی: 6038671 یازدید: 72
-

سید حسین هاشمی

کد متوفی: 6041466 یازدید: 84
-

کربلایی کوکب محمودی

کد متوفی: 6043808 یازدید: 73
-

حاج حبیب الله فدایی

کد متوفی: 6045315 یازدید: 85
-

حبیب الله فدایی

کد متوفی: 6045422 یازدید: 88
-

حاج حبیب الله فدایی

کد متوفی: 6045473 یازدید: 74
-

حاج علی قاسمی

کد متوفی: 6045716 یازدید: 80
-

مریم بهادری

کد متوفی: 6046519 یازدید: 179
-

ابراهیم جعفری

کد متوفی: 6046740 یازدید: 84
-

معصومه صادقی

کد متوفی: 6047146 یازدید: 62
-

معصومه صادقی

کد متوفی: 6050346 یازدید: 56
-

مریم کریمی

کد متوفی: 6061831 یازدید: 68
1/1/1306 - 27/5/1396

جمیع گذشتگان سینقانی

کد متوفی: 6061877 یازدید: 81
۱۰۰۰۰۰۰/۰۰ - ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

حاج سلطانعلی پنبه زن

کد متوفی: 6064175 یازدید: 74
۱۳۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سید عباس جلالی

کد متوفی: 6064576 یازدید: 702
1328 - 1399

شهربانو سادات ابراهیمی

کد متوفی: 6070169 یازدید: 66
۱۳۲۴/۹/۴ - ۱۳۹۸/۲/۳۰

استادخلیل افضلیان

کد متوفی: 6072522 یازدید: 81
۱۳۱۶/۰۵/۲۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۴

محمد جواد عباسعلی

کد متوفی: 6074201 یازدید: 72
-

محمود کریمی

کد متوفی: 6077640 یازدید: 84
-

مرحومه قمرالملوک مرادی نراقی

کد متوفی: 6081344 یازدید: 56
- 1399/12/17

مرحومه قمرالملوک مرادی نراقی

کد متوفی: 6081346 یازدید: 57
- 1399/12/17

کربلایی جواد مهجوری

کد متوفی: 6082516 یازدید: 405
-

جواد مهجوری

کد متوفی: 6082783 یازدید: 626
1360 - 1399

محمدعلی قنبری

کد متوفی: 6090215 یازدید: 608
-

حاج اسماعیل مرزبان

کد متوفی: 6093971 یازدید: 143
1313 - 1400

عزیز جعفری

کد متوفی: 6098345 یازدید: 81
- ۲۵/۱/۱۳۹۹

علی اکبر رضایی

کد متوفی: 6100197 یازدید: 290
-

حاج حمید رضا جعفری

کد متوفی: 6108046 یازدید: 754
1335/01/01 - 1399/04/07

حاج حمیدرضا جعفری

کد متوفی: 6108910 یازدید: 78
1/1/1335 - 7/4/1399

سیدهادی نصرالله نیاننژاد

کد متوفی: 6115771 یازدید: 230
1333.04.20 - 1394.07.08

ابولقاسم اصغری

کد متوفی: 6117180 یازدید: 64
-

اکرم رستمی

کد متوفی: 6117621 یازدید: 56
-

اکرم رستمی

کد متوفی: 6117632 یازدید: 596
-

شوکت اسماعیل بیگی

کد متوفی: 6117835 یازدید: 109
1318 - 1400/02/22

اکبر جعفرزاده

کد متوفی: 6122129 یازدید: 190
-

عبدالله رضایی

کد متوفی: 6123519 یازدید: 130
-

حاجیه خانم جمیله مومنی

کد متوفی: 6124399 یازدید: 153
1326/01/05 - 1398/03/25

مریم علیخانی

کد متوفی: 6124757 یازدید: 261
- 1400/03/25

مریم علیخانی

کد متوفی: 6125654 یازدید: 70
-

حاج ماشاءالله ابراهيمي

کد متوفی: 6130938 یازدید: 78
1318/03/05 - 1391/12/14

حاج ابراهیم محمدی

کد متوفی: 6132301 یازدید: 162
-

محمد علی رمضانی احمد آبادی

کد متوفی: 6135743 یازدید: 35
1311/10/06 - 1400/04/29

حمید طالبی

کد متوفی: 6136392 یازدید: 71
1344/01/01 - 1383/05/14

سروناز قنبری

کد متوفی: 6136423 یازدید: 39
- 1399/05/18

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6137222 یازدید: 114
1328/07/18 - 1400/05/15

غلامعلي شريفی

کد متوفی: 6138907 یازدید: 30
- 1363/06/01

عباس احمدی

کد متوفی: 6140472 یازدید: 47
- 1400/05/24

حاج عباسعلی محمدی

کد متوفی: 6148172 یازدید: 86
1321/10/02 - 1400/03/20

نورعلی سهرابی

کد متوفی: 6148771 یازدید: 60
1319/01/13 - 1396/12/12

صدیقه احمدی

کد متوفی: 6150089 یازدید: 19
- 1400/06/19

گلرخ سادات شفیعی

کد متوفی: 6160915 یازدید: 301
1325/10/01 - 1400/08/15

صاحب جان ملکی

کد متوفی: 6161344 یازدید: 2
1307/07/04 - 1400/07/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید