آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دلیجان

خانم ازاده بیگدلو

کد متوفی: 3468 یازدید: 336
-

محمدرضا حمیدی

کد متوفی: 9385 یازدید: 392
-

زوارشاه عبداللهی

کد متوفی: 9401 یازدید: 221
-

زوارشاه عبداللهی

کد متوفی: 9403 یازدید: 237
-

محمدرضا ظهیری

کد متوفی: 9406 یازدید: 321
-

رحیمه صفری

کد متوفی: 9814 یازدید: 250
-

سیدقاسم جلالی

کد متوفی: 9820 یازدید: 1231
-

مهدی حسنی

کد متوفی: 10334 یازدید: 379
-

محسن عسگری

کد متوفی: 11460 یازدید: 226
-

حاج غلامحسین رعیت و همسر محترمه

کد متوفی: 13042 یازدید: 452
-

حاج آقا علی جلالی

کد متوفی: 13062 یازدید: 319
-

رضا مخدومی

کد متوفی: 13623 یازدید: 285
-

صدیقه(فاطمه) عظیمی

کد متوفی: 14534 یازدید: 312
-

حاج محمد نبی زاده

کد متوفی: 14716 یازدید: 269
-

محمد جواد حسنی

کد متوفی: 16813 یازدید: 348
-

شادروان جناب آقای مهدی مهجوری

کد متوفی: 21543 یازدید: 898
-

مجتبی فیروزیان

کد متوفی: 23323 یازدید: 302
-

رجبعلی سلمانی

کد متوفی: 23476 یازدید: 341
-

غلام حسین رزاقی

کد متوفی: 23509 یازدید: 242
-

غلام حسین رزاقی

کد متوفی: 23525 یازدید: 224
-

حاج علی نظری

کد متوفی: 25296 یازدید: 323
-

حاج کربلایی علی اکبر ضیایی

کد متوفی: 25360 یازدید: 342
-

علی اکبر ضیایی

کد متوفی: 25779 یازدید: 271
-

علی اکبر ضیایی

کد متوفی: 25782 یازدید: 264
-

محمد حسن شاه

کد متوفی: 25931 یازدید: 242
-

غلامعباس ابراهیمی

کد متوفی: 30087 یازدید: 247
-

محمد قنبری

کد متوفی: 30146 یازدید: 271
-

سیدرضا رضوی مقدم و شوکت سلمانی

کد متوفی: 30150 یازدید: 325
-

زهرا دلاوری

کد متوفی: 30312 یازدید: 309
-

قدرت الله صالحی

کد متوفی: 31237 یازدید: 278
-

محمدرضا باحور

کد متوفی: 32521 یازدید: 281
-

ریحانه شانقی

کد متوفی: 32650 یازدید: 452
-

ریحانه شانقی

کد متوفی: 32714 یازدید: 240
-

حاج محمدرضا باحور

کد متوفی: 32738 یازدید: 236
-

امرالله صادقی

کد متوفی: 35301 یازدید: 264
-

علی عسگری

کد متوفی: 38962 یازدید: 235
-

حاج رضا حجازی

کد متوفی: 41763 یازدید: 248
-

یارمحمد ابراهیمی

کد متوفی: 45262 یازدید: 326
-

سید علی اقا میر جعفری

کد متوفی: 45834 یازدید: 280
-

حاجیه خانم سکینه اشرفی

کد متوفی: 46977 یازدید: 253
-

شیخ محمد عباسی

کد متوفی: 47480 یازدید: 230
-

سید شمس قهاری

کد متوفی: 47885 یازدید: 269
-

خانم قنبری

کد متوفی: 47893 یازدید: 241
-

جلال احمدی

کد متوفی: 47965 یازدید: 256
-

حسن رجبی

کد متوفی: 48176 یازدید: 267
-

علیرضا احمدی

کد متوفی: 49168 یازدید: 424
-

مسعود خراسانی

کد متوفی: 49893 یازدید: 189
-

مسعود خراسانی

کد متوفی: 49921 یازدید: 206
-

سید مصطفی قاسمی

کد متوفی: 50950 یازدید: 502
-

فاطمه بی بی ابراهیمی

کد متوفی: 52903 یازدید: 965
-

غلامعباس ابراهیمی

کد متوفی: 53314 یازدید: 219
-

مریم کریمی

کد متوفی: 53319 یازدید: 196
۱۳۳۰/۰۷/۰۱ - ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

غلام محمد ابراهیمی

کد متوفی: 53333 یازدید: 200
-

علیرضا احمدی

کد متوفی: 56085 یازدید: 222
-

علی جعفری نراقی

کد متوفی: 56848 یازدید: 188
-

معصومعلی خراسانی

کد متوفی: 65527 یازدید: 1010
-

حاج غلامعلی جعفری

کد متوفی: 68963 یازدید: 328
-

حمیدرضا خراسانی

کد متوفی: 70355 یازدید: 213
-

حاج محمد علی حیدری

کد متوفی: 70772 یازدید: 216
-

حسین قاسمی نراقی

کد متوفی: 70812 یازدید: 228
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 71412 یازدید: 252
-

رضا عزیزی

کد متوفی: 71724 یازدید: 170
-

حاج حسین فخری زاده

کد متوفی: 71862 یازدید: 257
-

امید ایوبی

کد متوفی: 76256 یازدید: 889
-

سید حسین رفیعی

کد متوفی: 6002769 یازدید: 209
-

امید ایوبی

کد متوفی: 6003056 یازدید: 235
-

حاج محمود کریمی

کد متوفی: 6005886 یازدید: 318
-

روح الله شفیعی

کد متوفی: 6007258 یازدید: 193
-

حسین سلطانی

کد متوفی: 6007276 یازدید: 275
-

غلامرضا سلطانی

کد متوفی: 6007352 یازدید: 178
-

روح الله جعفرپور

کد متوفی: 6007891 یازدید: 649
-

حاج سلطان علی قاسمی

کد متوفی: 6008228 یازدید: 268
-

روح الله جعفرپور

کد متوفی: 6008379 یازدید: 198
-

سوگند اسحاقي

کد متوفی: 6009627 یازدید: 224
-

رضا اصغری

کد متوفی: 6013299 یازدید: 215
-

حاج علی اکبر قهاری

کد متوفی: 6016216 یازدید: 265
-

ابراهیم نظری

کد متوفی: 6016620 یازدید: 240
-

حاج ابولقاسم مهر عای

کد متوفی: 6016968 یازدید: 236
-

سوگند اسحاقی مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6021803 یازدید: 199
-

سوگند اسحاقی و مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6021813 یازدید: 191
-

سوگند اسحاقی و مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6021818 یازدید: 200
-

مهرداد حاجی باقری و علی عظیمی

کد متوفی: 6022141 یازدید: 224
-

محمد خراسانی

کد متوفی: 6023245 یازدید: 231
-

ماه بانو سهرابی

کد متوفی: 6024041 یازدید: 238
-

شادروان مرحومه بانو بهجت بیگی

کد متوفی: 6024146 یازدید: 229
-

حاج غلامرضا میرزاییان

کد متوفی: 6025909 یازدید: 225
-

سکینه کاظمی

کد متوفی: 6026971 یازدید: 201
-

حاج احمد خسروی

کد متوفی: 6030060 یازدید: 239
-

پدر شهید اسدالله خسروی

کد متوفی: 6030071 یازدید: 253
-

مصطفی یوسفی

کد متوفی: 6030981 یازدید: 221
-

فاطمه سلطان بیکی

کد متوفی: 6033333 یازدید: 195
-

بیگم عظیمی

کد متوفی: 6037147 یازدید: 225
-

کوکب محمودی

کد متوفی: 6038671 یازدید: 214
-

سید حسین هاشمی

کد متوفی: 6041466 یازدید: 243
-

کربلایی کوکب محمودی

کد متوفی: 6043808 یازدید: 200
-

حاج حبیب الله فدایی

کد متوفی: 6045315 یازدید: 229
-

حبیب الله فدایی

کد متوفی: 6045422 یازدید: 249
-

حاج حبیب الله فدایی

کد متوفی: 6045473 یازدید: 215
-

حاج علی قاسمی

کد متوفی: 6045716 یازدید: 234
-

مریم بهادری

کد متوفی: 6046519 یازدید: 343
-

ابراهیم جعفری

کد متوفی: 6046740 یازدید: 222
-

معصومه صادقی

کد متوفی: 6047146 یازدید: 184
-

معصومه صادقی

کد متوفی: 6050346 یازدید: 140
-

مریم کریمی

کد متوفی: 6061831 یازدید: 198
1/1/1306 - 27/5/1396

جمیع گذشتگان سینقانی

کد متوفی: 6061877 یازدید: 212
۱۰۰۰۰۰۰/۰۰ - ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

حاج سلطانعلی پنبه زن

کد متوفی: 6064175 یازدید: 210
۱۳۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سید عباس جلالی

کد متوفی: 6064576 یازدید: 845
1328 - 1399

شهربانو سادات ابراهیمی

کد متوفی: 6070169 یازدید: 168
۱۳۲۴/۹/۴ - ۱۳۹۸/۲/۳۰

استادخلیل افضلیان

کد متوفی: 6072522 یازدید: 199
۱۳۱۶/۰۵/۲۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۴

محمد جواد عباسعلی

کد متوفی: 6074201 یازدید: 169
-

محمود کریمی

کد متوفی: 6077640 یازدید: 206
-

مرحومه قمرالملوک مرادی نراقی

کد متوفی: 6081344 یازدید: 156
- 1399/12/17

مرحومه قمرالملوک مرادی نراقی

کد متوفی: 6081346 یازدید: 182
- 1399/12/17

کربلایی جواد مهجوری

کد متوفی: 6082516 یازدید: 525
-

جواد مهجوری

کد متوفی: 6082783 یازدید: 783
1360 - 1399

محمدعلی قنبری

کد متوفی: 6090215 یازدید: 723
-

حاج اسماعیل مرزبان

کد متوفی: 6093971 یازدید: 280
1313 - 1400

عزیز جعفری

کد متوفی: 6098345 یازدید: 194
- ۲۵/۱/۱۳۹۹

علی اکبر رضایی

کد متوفی: 6100197 یازدید: 393
-

حاج حمید رضا جعفری

کد متوفی: 6108046 یازدید: 907
1335/01/01 - 1399/04/07

حاج حمیدرضا جعفری

کد متوفی: 6108910 یازدید: 191
1/1/1335 - 7/4/1399

سیدهادی نصرالله نیاننژاد

کد متوفی: 6115771 یازدید: 316
1333.04.20 - 1394.07.08

ابولقاسم اصغری

کد متوفی: 6117180 یازدید: 163
-

اکرم رستمی

کد متوفی: 6117621 یازدید: 218
-

اکرم رستمی

کد متوفی: 6117632 یازدید: 739
-

شوکت اسماعیل بیگی

کد متوفی: 6117835 یازدید: 239
1318 - 1400/02/22

اکبر جعفرزاده

کد متوفی: 6122129 یازدید: 313
-

عبدالله رضایی

کد متوفی: 6123519 یازدید: 205
-

حاجیه خانم جمیله مومنی

کد متوفی: 6124399 یازدید: 364
1326/01/05 - 1398/03/25

مریم علیخانی

کد متوفی: 6124757 یازدید: 359
- 1400/03/25

مریم علیخانی

کد متوفی: 6125654 یازدید: 396
-

حاج ماشاءالله ابراهيمي

کد متوفی: 6130938 یازدید: 222
1318/03/05 - 1391/12/14

حاج ابراهیم محمدی

کد متوفی: 6132301 یازدید: 294
-

محمد علی رمضانی احمد آبادی

کد متوفی: 6135743 یازدید: 156
1311/10/06 - 1400/04/29

حمید طالبی

کد متوفی: 6136392 یازدید: 178
1344/01/01 - 1383/05/14

سروناز قنبری

کد متوفی: 6136423 یازدید: 148
- 1399/05/18

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6137222 یازدید: 227
1328/07/18 - 1400/05/15

غلامعلي شريفی

کد متوفی: 6138907 یازدید: 146
- 1363/06/01

عباس احمدی

کد متوفی: 6140472 یازدید: 139
- 1400/05/24

حاج عباسعلی محمدی

کد متوفی: 6148172 یازدید: 221
1321/10/02 - 1400/03/20

نورعلی سهرابی

کد متوفی: 6148771 یازدید: 161
1319/01/13 - 1396/12/12

صدیقه احمدی

کد متوفی: 6150089 یازدید: 115
- 1400/06/19

گلرخ سادات شفیعی

کد متوفی: 6160915 یازدید: 564
1325/10/01 - 1400/08/15

صاحب جان ملکی

کد متوفی: 6161344 یازدید: 107
1307/07/04 - 1400/07/24

اکبر طهماسبی

کد متوفی: 6168039 یازدید: 152
1326/03/06 - 1400/09/21

عریضه حسنی

کد متوفی: 6170109 یازدید: 125
1335/02/08 - 1399/05/18

سید مجید تدینی

کد متوفی: 6171016 یازدید: 256
1356/01/01 - 1394/10/13

زهرا سادات تدینی

کد متوفی: 6171018 یازدید: 164
1363/11/13 - 1394/10/13

بانو کوکب فدایی

کد متوفی: 6173195 یازدید: 92
- 1400/10/14

حسین شرفی

کد متوفی: 6173360 یازدید: 75
1314/04/01 - 1400/05/31

حسین حافظی

کد متوفی: 6173538 یازدید: 324
1371/04/20 - 1396/05/06

احمد حسینی

کد متوفی: 6175491 یازدید: 438
1332/01/01 - 1400/10/13

زهراسادات تدینی

کد متوفی: 6177378 یازدید: 66
-

رضا قجری

کد متوفی: 6179095 یازدید: 156
1313/08/01 - 1399/11/21

علیرضا (اکبر) کاظمی

کد متوفی: 6180640 یازدید: 303
1326/02/06 - 1400/06/16

فتحعلی کمره ئی

کد متوفی: 6180837 یازدید: 444
1306/07/01 - 1400/11/22

فتحعلی کمره ئی

کد متوفی: 6180845 یازدید: 66
1306/01/01 - 1400/11/22

دلاور دلاوری

کد متوفی: 6182217 یازدید: 125
-

دلاور دلاوری

کد متوفی: 6182220 یازدید: 60
1319/02/03 - 1381/12/26

کربلایی حسین فتحی سقزچی

کد متوفی: 6184312 یازدید: 91
1320/12/17 - 1392/12/17

کربلایی حسین فتحی سقزچی

کد متوفی: 6184314 یازدید: 98
- 1392/12/17

اسماعیل و علی اکبر و حاج حبیب عبدلی

کد متوفی: 6184936 یازدید: 334
-

علی (ایمان) ابراهیمی

کد متوفی: 6185771 یازدید: 100
-

فاطمه(سلطان) افغانی

کد متوفی: 6188165 یازدید: 316
1322/05/08 - 1400/12/25

عباس محمدعلی

کد متوفی: 6191279 یازدید: 69
-

مظاهر لطفی

کد متوفی: 6192431 یازدید: 117
1341/01/01 - 1361/08/11

خانم سکینه السادات نجفی

کد متوفی: 6192713 یازدید: 267
1303/10/01 - 1389/04/12

سید تقی ودودی

کد متوفی: 6192757 یازدید: 300
1304/03/02 - 1386/02/06

حاجیه خانم فاطمه شعبانی

کد متوفی: 6193569 یازدید: 311
1307 - 1400/11/08

نادر رحیمی

کد متوفی: 6197878 یازدید: 320
-

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6200758 یازدید: 38
- 1401/03/07

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6200759 یازدید: 57
- 1401/03/07

رضا دارابی

کد متوفی: 6203093 یازدید: 165
-

مرحوم حاج اسماعیل اسماعیلی

کد متوفی: 6205814 یازدید: 65
-

مرحوم حاجی اسماعیلی اسماعیلی

کد متوفی: 6205922 یازدید: 87
-

حاجی اسماعیل اسماعیلی ورکانی

کد متوفی: 6205926 یازدید: 65
-

مرحوم حاجی اسماعیل اسماعیلی

کد متوفی: 6205928 یازدید: 68
-

محمدجواد حسینی

کد متوفی: 6210929 یازدید: 360
1377/07/19 - 1401/05/14

حاجیه بتول خانم ابراهیمی

کد متوفی: 6213932 یازدید: 197
1312/07/04 - 1401/05/19

سید علی جلالی

کد متوفی: 6215493 یازدید: 78
- 1396/02/18

روح الله حیدری

کد متوفی: 6217796 یازدید: 91
1364/08/05 - 1401/03/25

هادی فتاحی

کد متوفی: 6218533 یازدید: 58
-

هادی فتاحی

کد متوفی: 6218534 یازدید: 304
-

الهه قاسمی

کد متوفی: 6221952 یازدید: 63
1384/06/19 -

روح اله حیدری

کد متوفی: 6224487 یازدید: 172
1359/10/30 - 1401/02/24

روستای سینقان (شهرستان دلیجان)

کد متوفی: 6228160 یازدید: 797
-

جمیع درگذشتگان خدارحم

کد متوفی: 6228176 یازدید: 66
1402/01/01 - 1402/01/01

ابوالقاسم اصغری

کد متوفی: 6228182 یازدید: 44
1335 - 1376

حسن و حسین شاه محمدی

کد متوفی: 6228242 یازدید: 40
-

یوسفعلی سلیمانی

کد متوفی: 6229862 یازدید: 65
1324/07/07 - 1387/10/11

قربانعلی مرادی

کد متوفی: 6230731 یازدید: 31
1402/02/05 -

صدیف صادقی

کد متوفی: 6232936 یازدید: 72
1325/02/04 - 1402/03/19

حاج صدیف صادقی

کد متوفی: 6233381 یازدید: 332
-

حاج صدیف صادقی

کد متوفی: 6233480 یازدید: 51
-

حاج صدیف صادقی

کد متوفی: 6233481 یازدید: 48
-

فرخ رمضانی همسر حاج یوسف قجری

کد متوفی: 6234401 یازدید: 238
1316/10/24 - 1400/06/30

خانم لیلا هادی

کد متوفی: 6235289 یازدید: 196
- 1402

کوکب خراسانی

کد متوفی: 6236705 یازدید: 85
1303/01/01 - 1402/05/31

حسین و رضا وهابی

کد متوفی: 6237453 یازدید: 26
-

حجت الاسلام و المسلمین علی محمد مهدیزاده نراقی

کد متوفی: 6241866 یازدید: 318
1331/01/01 - 1402/09/12

علیرضا علی آقائی ودخترش فاطمه علی آقائی

کد متوفی: 6245702 یازدید: 1612
1332/01/02 - 1402/11/23

اکبر اسماعیلی نراقی

کد متوفی: 6245729 یازدید: 33
1306/07/19 - 1402/10/13

علی کمره ای

کد متوفی: 6245798 یازدید: 12
-

محمد جواد حسنی

کد متوفی: 6247950 یازدید: 9
-

مهدی نوروزی

کد متوفی: 6252821 یازدید: 47
1363/10/06 - 1397/04/27
Loading...

لطفا شکیبا باشید