آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان زرندیه

سمندعلی چوپانی

کد متوفی: 2932 یازدید: 98
-

اقدس تنها

کد متوفی: 6602 یازدید: 95
-

حاج قربان اسفندیاری

کد متوفی: 6688 یازدید: 122
-

علی دبیری

کد متوفی: 8344 یازدید: 88
-

کربلایی لیلا دبیری

کد متوفی: 8347 یازدید: 72
-

محمد- کاظم دبیری- دبیری

کد متوفی: 8352 یازدید: 80
-

حاح اصغر الطافی

کد متوفی: 8357 یازدید: 87
-

حاج اصغر الطافی

کد متوفی: 8417 یازدید: 84
-

بانو بشری مقدسی فرد

کد متوفی: 11751 یازدید: 96
-

سید علی محمد طباطبایی جعفری

کد متوفی: 11930 یازدید: 97
-

عباس محسنی

کد متوفی: 14512 یازدید: 122
-

احمد مرادی

کد متوفی: 17178 یازدید: 103
-

حاج محمد تقی(جمشید) پاکنیت

کد متوفی: 20329 یازدید: 97
-

محمد مهرعلی

کد متوفی: 21537 یازدید: 117
-

قربان اسفندیاری

کد متوفی: 21885 یازدید: 108
-

اصغر نیکوکار

کد متوفی: 21891 یازدید: 114
-

طاهره قاسمی

کد متوفی: 21893 یازدید: 181
-

فاطمه شمس

کد متوفی: 21894 یازدید: 136
-

سکینه خاتون صفرمحمدلو

کد متوفی: 23048 یازدید: 209
-

هاجرخاتون قدیم ملالو

کد متوفی: 26093 یازدید: 102
-

ابوالفضل ایرانی

کد متوفی: 26450 یازدید: 104
-

سکینه خاتون یزدی

کد متوفی: 26696 یازدید: 105
-

محمد امیریان

کد متوفی: 26715 یازدید: 92
-

آذر فتحی

کد متوفی: 26741 یازدید: 95
-

قدرت الله قهرمانی

کد متوفی: 26795 یازدید: 99
-

قدرت الله قهرمانی

کد متوفی: 26806 یازدید: 77
-

وجیهه مینا خانی فر

کد متوفی: 26809 یازدید: 184
-

صفدر عباسی

کد متوفی: 27347 یازدید: 82
-

خانم سلطان زرندی

کد متوفی: 27451 یازدید: 77
-

حاج حمزه علی ضابطی

کد متوفی: 29046 یازدید: 80
-

صبیه صادقی

کد متوفی: 34361 یازدید: 80
-

حمزعلی راسفیجانی

کد متوفی: 34513 یازدید: 89
-

غلامعلی ( کاظم ) هانی

کد متوفی: 34569 یازدید: 85
-

عزیز الله بیات احمدی

کد متوفی: 35944 یازدید: 92
-

حاج ولی دبیری

کد متوفی: 40243 یازدید: 82
-

حاج ولی دبیری

کد متوفی: 40250 یازدید: 101
-

صدیقه دلیریان

کد متوفی: 40258 یازدید: 83
-

حاج ولی دبیری

کد متوفی: 40266 یازدید: 88
-

بیوک محزون

کد متوفی: 40270 یازدید: 78
-

شیخ محمود دلیریان

کد متوفی: 40275 یازدید: 95
-

قمرتاج وکیلی

کد متوفی: 42496 یازدید: 78
-

محمد تقی شاکر

کد متوفی: 43585 یازدید: 105
-

زین العابدین صفائی تنها

کد متوفی: 46158 یازدید: 85
-

صفیه بهرامی

کد متوفی: 53406 یازدید: 83
-

سید حمید میربابایی

کد متوفی: 56186 یازدید: 89
-

مهدی سلیمانی

کد متوفی: 67553 یازدید: 72
-

سکینه میرزاخانلو

کد متوفی: 79089 یازدید: 78
-

فاطمه بهور

کد متوفی: 79557 یازدید: 67
-

سیده زهرا میرهاشمی

کد متوفی: 800873 یازدید: 86
-

ستاره نجارلو

کد متوفی: 6009516 یازدید: 87
-

حاج رمضان نجارلو

کد متوفی: 6009595 یازدید: 87
-

مشهدی شعبان قاسمی

کد متوفی: 6009632 یازدید: 94
-

رقیه ساعدی نیستانکی

کد متوفی: 6022692 یازدید: 112
-

علی علیشاهی

کد متوفی: 6024583 یازدید: 87
-

حاجیه خانم فضه نجارلو

کد متوفی: 6027333 یازدید: 96
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033793 یازدید: 82
-

علی اصغر وکیلی

کد متوفی: 6035462 یازدید: 92
-

سرکار خانم منصوره بلبلی

کد متوفی: 6035494 یازدید: 85
-

منصوره بلبل

کد متوفی: 6042903 یازدید: 158
-

علی صفر سیاره

کد متوفی: 6051601 یازدید: 74
-

علی صفر سیاره

کد متوفی: 6051619 یازدید: 66
-

بهروز توکلیان

کد متوفی: 6054368 یازدید: 88
-

سیدحسن طالبی

کد متوفی: 6059709 یازدید: 75
1942/03/21 - 2013/01/30

شیرین گل امین پروین

کد متوفی: 6061750 یازدید: 76
-

حاجیه خانم شیرین گل امین پروین

کد متوفی: 6061766 یازدید: 73
-

هاجر جعفری نژاد

کد متوفی: 6062705 یازدید: 75
1316/07/13 - 1392/11/10

سیده فاطمه فاطمی

کد متوفی: 6070861 یازدید: 85
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

نورالله روشن ضمیر

کد متوفی: 6072811 یازدید: 89
1323 - 1357/01/13

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6079447 یازدید: 62
1319/9/1 - 1397/5/23

Fdfghh Sdhh

کد متوفی: 6083558 یازدید: 66
1300/4/25 - 1399/4/25

خانم نسا رودكي

کد متوفی: 6083615 یازدید: 159
1321/1/15 - 1399/12/11

یونس یزدی

کد متوفی: 6093463 یازدید: 73
- 1400/01/08

یونس یزدی

کد متوفی: 6093468 یازدید: 229
- 1400/01/08

روح اله ابوالقاسمی

کد متوفی: 6099028 یازدید: 125
-

ابوالقاسم ابوالقاسمی

کد متوفی: 6099046 یازدید: 98
-

صغری بیابانی

کد متوفی: 6101359 یازدید: 71
-

کربلایی صغری بیابانی

کد متوفی: 6101369 یازدید: 61
-

کربلایی صغری بیابانی

کد متوفی: 6101372 یازدید: 54
-

کربلایی صغری بیابانی

کد متوفی: 6101376 یازدید: 60
-

محمد ممنون

کد متوفی: 6112526 یازدید: 42
1310.1.1 - 1366.1.29

حسن رضایی

کد متوفی: 6113301 یازدید: 57
-

حسن رضایی

کد متوفی: 6113303 یازدید: 57
-

حسن رضایی

کد متوفی: 6113304 یازدید: 153
-

فاطمه نقیبی

کد متوفی: 6115773 یازدید: 1148
1342/11/10 - 1400/2/22

مريم اسود

کد متوفی: 6116302 یازدید: 63
-

عزیز خانم فهیمی

کد متوفی: 6116798 یازدید: 720
1320/4/10 - 1400/2/25

حسین دلاور

کد متوفی: 6118065 یازدید: 124
1389/03/01 - 1400/02/15

حاج اسد فراهانی

کد متوفی: 6121210 یازدید: 85
1310/03/05 - 1400/02/01

کربلایی سید سجاد میراحمدی

کد متوفی: 6130270 یازدید: 182
- 1400/04/17

زهرا فرامرزی

کد متوفی: 6130587 یازدید: 40
-

روح انگیز بیات سرمدی

کد متوفی: 6135951 یازدید: 46
1339/03/05 - 1400/05/10

علی ختمی

کد متوفی: 6143681 یازدید: 216
1317/09/11 - 1400/05/29

محرمعلی زمانی

کد متوفی: 6146892 یازدید: 125
1318/11/12 - 1400/06/10

حاج محمد باقر صالح

کد متوفی: 6147869 یازدید: 53
-

کریم قراخانلو

کد متوفی: 6148783 یازدید: 107
- 1396/11/16

حاجیه خانم صغری محمدیان

کد متوفی: 6149289 یازدید: 35
-

اکبر درویش

کد متوفی: 6150162 یازدید: 29
1323/01/26 - 1400/06/03

حاج اکبر درویش

کد متوفی: 6150287 یازدید: 93
1323/01/26 - 1400/06/03

حاج اکبر درویش

کد متوفی: 6150367 یازدید: 258
1323/01/16 - 1400/06/03

علی تنهائی

کد متوفی: 6150857 یازدید: 188
- 1400/06/23

علی نادری

کد متوفی: 6151956 یازدید: 31
1314/06/12 - 1396/07/15

هستی خسروی

کد متوفی: 6157631 یازدید: 942
1400 -
Loading...

لطفا شکیبا باشید