آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان زرندیه

سمندعلی چوپانی

کد متوفی: 2932 یازدید: 191
-

اقدس تنها

کد متوفی: 6602 یازدید: 167
-

حاج قربان اسفندیاری

کد متوفی: 6688 یازدید: 203
-

علی دبیری

کد متوفی: 8344 یازدید: 142
-

کربلایی لیلا دبیری

کد متوفی: 8347 یازدید: 127
-

محمد- کاظم دبیری- دبیری

کد متوفی: 8352 یازدید: 138
-

حاح اصغر الطافی

کد متوفی: 8357 یازدید: 161
-

حاج اصغر الطافی

کد متوفی: 8417 یازدید: 153
-

بانو بشری مقدسی فرد

کد متوفی: 11751 یازدید: 162
-

سید علی محمد طباطبایی جعفری

کد متوفی: 11930 یازدید: 164
-

عباس محسنی

کد متوفی: 14512 یازدید: 193
-

احمد مرادی

کد متوفی: 17178 یازدید: 194
-

حاج محمد تقی(جمشید) پاکنیت

کد متوفی: 20329 یازدید: 186
-

محمد مهرعلی

کد متوفی: 21537 یازدید: 217
-

قربان اسفندیاری

کد متوفی: 21885 یازدید: 180
-

اصغر نیکوکار

کد متوفی: 21891 یازدید: 206
-

طاهره قاسمی

کد متوفی: 21893 یازدید: 264
-

فاطمه شمس

کد متوفی: 21894 یازدید: 210
-

سکینه خاتون صفرمحمدلو

کد متوفی: 23048 یازدید: 356
-

هاجرخاتون قدیم ملالو

کد متوفی: 26093 یازدید: 209
-

قدرت الله قهرمانی

کد متوفی: 26795 یازدید: 189
-

صفدر عباسی

کد متوفی: 27347 یازدید: 144
-

خانم سلطان زرندی

کد متوفی: 27451 یازدید: 169
-

حاج حمزه علی ضابطی

کد متوفی: 29046 یازدید: 152
-

صبیه صادقی

کد متوفی: 34361 یازدید: 146
-

حمزعلی راسفیجانی

کد متوفی: 34513 یازدید: 163
-

غلامعلی ( کاظم ) هانی

کد متوفی: 34569 یازدید: 145
-

حاج ولی دبیری

کد متوفی: 40243 یازدید: 147
-

حاج ولی دبیری

کد متوفی: 40250 یازدید: 163
-

صدیقه دلیریان

کد متوفی: 40258 یازدید: 149
-

حاج ولی دبیری

کد متوفی: 40266 یازدید: 168
-

بیوک محزون

کد متوفی: 40270 یازدید: 150
-

شیخ محمود دلیریان

کد متوفی: 40275 یازدید: 181
-

قمرتاج وکیلی

کد متوفی: 42496 یازدید: 145
-

محمد تقی شاکر

کد متوفی: 43585 یازدید: 161
-

زین العابدین صفائی تنها

کد متوفی: 46158 یازدید: 152
-

صفیه بهرامی

کد متوفی: 53406 یازدید: 133
-

سید حمید میربابایی

کد متوفی: 56186 یازدید: 148
-

مهدی سلیمانی

کد متوفی: 67553 یازدید: 118
-

سکینه میرزاخانلو

کد متوفی: 79089 یازدید: 124
-

فاطمه بهور

کد متوفی: 79557 یازدید: 119
-

سیده زهرا میرهاشمی

کد متوفی: 800873 یازدید: 133
-

ستاره نجارلو

کد متوفی: 6009516 یازدید: 144
-

حاج رمضان نجارلو

کد متوفی: 6009595 یازدید: 147
-

مشهدی شعبان قاسمی

کد متوفی: 6009632 یازدید: 136
-

رقیه ساعدی نیستانکی

کد متوفی: 6022692 یازدید: 207
-

علی علیشاهی

کد متوفی: 6024583 یازدید: 143
-

حاجیه خانم فضه نجارلو

کد متوفی: 6027333 یازدید: 156
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033793 یازدید: 149
-

علی اصغر وکیلی

کد متوفی: 6035462 یازدید: 133
-

سرکار خانم منصوره بلبلی

کد متوفی: 6035494 یازدید: 146
-

منصوره بلبل

کد متوفی: 6042903 یازدید: 212
-

علی صفر سیاره

کد متوفی: 6051601 یازدید: 117
-

علی صفر سیاره

کد متوفی: 6051619 یازدید: 108
-

بهروز توکلیان

کد متوفی: 6054368 یازدید: 148
-

سیدحسن طالبی

کد متوفی: 6059709 یازدید: 132
1942/03/21 - 2013/01/30

شیرین گل امین پروین

کد متوفی: 6061750 یازدید: 116
-

حاجیه خانم شیرین گل امین پروین

کد متوفی: 6061766 یازدید: 125
-

هاجر جعفری نژاد

کد متوفی: 6062705 یازدید: 119
1316/07/13 - 1392/11/10

سیده فاطمه فاطمی

کد متوفی: 6070861 یازدید: 125
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

نورالله روشن ضمیر

کد متوفی: 6072811 یازدید: 127
1323 - 1357/01/13

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6079447 یازدید: 105
1319/9/1 - 1397/5/23

Fdfghh Sdhh

کد متوفی: 6083558 یازدید: 133
1300/4/25 - 1399/4/25

خانم نسا رودكي

کد متوفی: 6083615 یازدید: 219
1321/1/15 - 1399/12/11

یونس یزدی

کد متوفی: 6093468 یازدید: 350
- 1400/01/08

روح اله ابوالقاسمی

کد متوفی: 6099028 یازدید: 177
-

ابوالقاسم ابوالقاسمی

کد متوفی: 6099046 یازدید: 159
-

صغری بیابانی

کد متوفی: 6101359 یازدید: 117
-

کربلایی صغری بیابانی

کد متوفی: 6101369 یازدید: 94
-

کربلایی صغری بیابانی

کد متوفی: 6101372 یازدید: 101
-

کربلایی صغری بیابانی

کد متوفی: 6101376 یازدید: 94
-

محمد ممنون

کد متوفی: 6112526 یازدید: 82
1310.1.1 - 1366.1.29

فاطمه نقیبی

کد متوفی: 6115773 یازدید: 1183
1342/11/10 - 1400/2/22

مريم اسود

کد متوفی: 6116302 یازدید: 100
-

عزیز خانم فهیمی

کد متوفی: 6116798 یازدید: 767
1320/4/10 - 1400/2/25

حسین دلاور

کد متوفی: 6118065 یازدید: 173
1389/03/01 - 1400/02/15

حاج اسد فراهانی

کد متوفی: 6121210 یازدید: 130
1310/03/05 - 1400/02/01

کربلایی سید سجاد میراحمدی

کد متوفی: 6130270 یازدید: 239
- 1400/04/17

زهرا فرامرزی

کد متوفی: 6130587 یازدید: 82
-

روح انگیز بیات سرمدی

کد متوفی: 6135951 یازدید: 95
1339/03/05 - 1400/05/10

علی ختمی

کد متوفی: 6143681 یازدید: 251
1317/09/11 - 1400/05/29

محرمعلی زمانی

کد متوفی: 6146892 یازدید: 159
1318/11/12 - 1400/06/10

حاج محمد باقر صالح

کد متوفی: 6147869 یازدید: 103
-

کریم قراخانلو

کد متوفی: 6148783 یازدید: 144
- 1396/11/16

حاجیه خانم صغری محمدیان

کد متوفی: 6149289 یازدید: 84
-

اکبر درویش

کد متوفی: 6150162 یازدید: 79
1323/01/26 - 1400/06/03

حاج اکبر درویش

کد متوفی: 6150287 یازدید: 165
1323/01/26 - 1400/06/03

حاج اکبر درویش

کد متوفی: 6150367 یازدید: 313
1323/01/16 - 1400/06/03

علی تنهائی

کد متوفی: 6150857 یازدید: 226
- 1400/06/23

علی نادری

کد متوفی: 6151956 یازدید: 63
1314/06/12 - 1396/07/15

هستی خسروی

کد متوفی: 6157631 یازدید: 985
1400 -

حاج ابوالقاسم سیامکی

کد متوفی: 6167928 یازدید: 21
-

آقاخان خلج معصومی

کد متوفی: 6175655 یازدید: 17
-

گلناز نظیف

کد متوفی: 6176055 یازدید: 67
1323/01/01 - 1400/03/15

معصومه تیموریان

کد متوفی: 6177886 یازدید: 275
1340/12/02 - 1400/08/25

محمد فلاحی

کد متوفی: 6178045 یازدید: 335
1326/03/05 - 1400/02/02

رسول صدرالدینی

کد متوفی: 6178218 یازدید: 236
1369/07/19 - 1400/09/03

اسدالله فلاحی

کد متوفی: 6178433 یازدید: 27
1335/05/01 - 1388/11/24

عبدالله فلاحی

کد متوفی: 6178437 یازدید: 28
1335/07/01 - 1391/12/22

حاج عباسعلی تنها

کد متوفی: 6184367 یازدید: 387
1342/06/01 - 1400/11/30

لیلی سهیلی

کد متوفی: 6189666 یازدید: 12
- 1401/01/09

اعظم علیجانی

کد متوفی: 6190190 یازدید: 192
1360/10/10 - 1401/01/09

محمد امیریان

کد متوفی: 6195640 یازدید: 19
-

حاج میرزعلی کیان پور

کد متوفی: 6202791 یازدید: 296
1325/05/02 - 1401/03/21

آذر مفخم

کد متوفی: 6202832 یازدید: 13
1364/05/07 - 1400/02/30

حاج میرزاعلی کیانپور

کد متوفی: 6203041 یازدید: 9
-

حاج خیراله قدیم ملالو

کد متوفی: 6212186 یازدید: 8
1324/01/09 - 1401/04/25

حاج محمد اسمعیل انوری

کد متوفی: 6213231 یازدید: 5
1302/03/06 - 1400/12/05

فاطمه شریفی

کد متوفی: 6218982 یازدید: 1
- 1401/08/22

رستمعلی مومنی

کد متوفی: 6219148 یازدید: 2
1341/05/06 - 1400/10/10
Loading...

لطفا شکیبا باشید