آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ساوه

اقدس سعیدی

کد متوفی: 434 یازدید: 234
-

علي اصغر مقدم

کد متوفی: 459 یازدید: 63
-

شمسعلی فرخ

کد متوفی: 1616 یازدید: 83
-

تمامزر خارزمشاهی

کد متوفی: 1617 یازدید: 87
-

حاج مهدی خوشخو

کد متوفی: 3156 یازدید: 498
1322/06/03 - 1383/06/01

حاجیه خانم عزت نجات

کد متوفی: 5337 یازدید: 67
-

سعید تدینی

کد متوفی: 8783 یازدید: 69
-

حاج حسن مهندسی

کد متوفی: 9014 یازدید: 72
-

یداله دنیوی

کد متوفی: 10532 یازدید: 64
-

حلیمه ساوه یی

کد متوفی: 10553 یازدید: 54
-

فاطمه دنیوی

کد متوفی: 10859 یازدید: 71
-

نبی اله اسلامی

کد متوفی: 10862 یازدید: 65
-

سلطان بگم صفدری

کد متوفی: 10880 یازدید: 78
-

محمد ابراهیم احمدی

کد متوفی: 10883 یازدید: 66
-

جهان پسندیده

کد متوفی: 10912 یازدید: 66
-

یعقوبعلی هنرمند

کد متوفی: 10917 یازدید: 64
-

داوود عبدالله‌زاده

کد متوفی: 11329 یازدید: 64
-

اعظم تجویدی

کد متوفی: 11733 یازدید: 82
-

حسین وحید

کد متوفی: 11752 یازدید: 71
-

حاج عباس عبدی

کد متوفی: 11796 یازدید: 122
-

فاطمه یزدی

کد متوفی: 11859 یازدید: 107
-

علی صفا

کد متوفی: 12697 یازدید: 62
-

علی صفا

کد متوفی: 12701 یازدید: 78
-

غلام رضا رضایی

کد متوفی: 13470 یازدید: 70
-

وحید پیرمرادی

کد متوفی: 13529 یازدید: 123
-

عباس امینی

کد متوفی: 14038 یازدید: 112
-

سمانه هنرمند

کد متوفی: 14927 یازدید: 86
-

حاجیه خانم سیده فاطمه رضوی

کد متوفی: 16185 یازدید: 63
-

مرحوم شادروان حاج سید حسن حسینی

کد متوفی: 19009 یازدید: 66
-

سید اسداله امینی

کد متوفی: 24191 یازدید: 72
-

بتول رضاپور

کد متوفی: 24201 یازدید: 67
-

فاطمه سادات امینی

کد متوفی: 24212 یازدید: 69
-

علی مویدی

کد متوفی: 24297 یازدید: 75
-

حاج علی اصغر اروجی

کد متوفی: 24801 یازدید: 132
-

ابراهیم مولایی

کد متوفی: 24872 یازدید: 81
-

بهروز جوکار

کد متوفی: 24972 یازدید: 117
-

علی اصغر تنها

کد متوفی: 26751 یازدید: 68
-

مجتبی دبیریان

کد متوفی: 28362 یازدید: 89
-

امیرحسین کرمی

کد متوفی: 32708 یازدید: 526
-

حاج همت علی اسدی

کد متوفی: 32726 یازدید: 106
-

مرتضی سخی

کد متوفی: 33417 یازدید: 163
-

مصطفی سخی

کد متوفی: 33455 یازدید: 55
-

مرحوم محمد طاهراحمدی

کد متوفی: 34682 یازدید: 79
-

مصطفی سخی

کد متوفی: 34750 یازدید: 56
-

حاج محمد طاهراحمدی

کد متوفی: 34764 یازدید: 64
-

قربانعلی امینی پور

کد متوفی: 34850 یازدید: 59
-

مصطفی سخی

کد متوفی: 34866 یازدید: 54
-

حاج محمد طاهراحمدی

کد متوفی: 35300 یازدید: 59
-

حاج مولا باقری

کد متوفی: 35332 یازدید: 61
-

اکبر مجیدی

کد متوفی: 35402 یازدید: 55
-

عیسی مجیدی

کد متوفی: 37157 یازدید: 66
-

ابوالفضل خادمی

کد متوفی: 37163 یازدید: 73
-

حاج عباس فلاح خوشکار

کد متوفی: 37177 یازدید: 63
-

حاج عباس فلاح خوشکار

کد متوفی: 37182 یازدید: 74
-

حاج حسین آشکار

کد متوفی: 37199 یازدید: 63
-

صدیقه آشنا

کد متوفی: 37765 یازدید: 278
-

مصطفی امینی پور

کد متوفی: 38562 یازدید: 50
-

مصطفی امینی پور

کد متوفی: 38572 یازدید: 205
-

سید جواد آقامیری

کد متوفی: 39885 یازدید: 117
-

خانم نارگل پسندیده

کد متوفی: 39906 یازدید: 40
-

آقای اهل علی ایزدپور

کد متوفی: 39908 یازدید: 80
-

آقای غلامرضا حمیدیان

کد متوفی: 39912 یازدید: 54
-

رقیه شاهواروقی

کد متوفی: 40137 یازدید: 108
-

حاج آقا بیگ طاهر احمدی .

کد متوفی: 40579 یازدید: 125
-

مجتبی امینی پور

کد متوفی: 41117 یازدید: 42
-

حاج حسین زنجانی

کد متوفی: 41169 یازدید: 56
-

حاج حسین زنجانی

کد متوفی: 41187 یازدید: 58
-

حاج حسین زنجانی

کد متوفی: 41198 یازدید: 54
-

مرحومه افسانه امیری فرد

کد متوفی: 41239 یازدید: 46
-

افسانه امیری فرد

کد متوفی: 41299 یازدید: 83
-

افسانه امیری فرد

کد متوفی: 41353 یازدید: 345
-

امینی پور

کد متوفی: 42109 یازدید: 72
-

فاطمه رشیدی

کد متوفی: 45751 یازدید: 46
-

روستای اراقلعه

کد متوفی: 46138 یازدید: 76
-

کلثوم اسماعیلی

کد متوفی: 46506 یازدید: 38
-

حسین سلوکی

کد متوفی: 50406 یازدید: 55
-

ننه آقای عزیزم

کد متوفی: 50480 یازدید: 52
-

حاج اکبر فرشاد

کد متوفی: 50497 یازدید: 118
-

مرحومه ژیلا صدیق بالائی

کد متوفی: 50515 یازدید: 84
-

اقدس تشکری

کد متوفی: 50590 یازدید: 56
-

خلیل اله و مسعود احمدی

کد متوفی: 50622 یازدید: 143
1334/11/1 - 1396/12/15

حاج عباس رسولی نوری

کد متوفی: 50946 یازدید: 55
-

غلامرضا رمضانی پور

کد متوفی: 51423 یازدید: 53
-

بتول رمضانی پور

کد متوفی: 51456 یازدید: 60
-

مهین آشکار

کد متوفی: 51572 یازدید: 52
-

حاج ابراهیم سقایی

کد متوفی: 51593 یازدید: 56
-

بانو خورشید مراتی

کد متوفی: 52553 یازدید: 60
-

مرحوم روح الله اسپرهم

کد متوفی: 52611 یازدید: 56
-

حمیدرضا عالم زاده

کد متوفی: 53230 یازدید: 46
-

حاج حسن نرجسی

کد متوفی: 53240 یازدید: 52
-

عباس رمضانى پور

کد متوفی: 53248 یازدید: 49
-

حسین کاروان

کد متوفی: 53325 یازدید: 52
-

کربلایی حاج آقامعلی امیدی

کد متوفی: 54083 یازدید: 51
-

رضا شاهی

کد متوفی: 54109 یازدید: 87
-

محمدعلی کریمی

کد متوفی: 54173 یازدید: 52
-

بیرامعلی رحیمی

کد متوفی: 55158 یازدید: 58
-

سحرناز قربانی

کد متوفی: 55248 یازدید: 81
-

علی اصغر بلاغتی

کد متوفی: 55349 یازدید: 50
-

زهرا کردمسلک

کد متوفی: 55359 یازدید: 49
-

حاج محمد خشخاشی

کد متوفی: 55408 یازدید: 69
-

مشهدی حسین معینی

کد متوفی: 55493 یازدید: 58
-

صدیقه ایوبی

کد متوفی: 55505 یازدید: 126
-

عماد اعزاز

کد متوفی: 55541 یازدید: 54
-

عماد اعزاز

کد متوفی: 55546 یازدید: 53
-

محمد محمد مرادی

کد متوفی: 55676 یازدید: 50
-

سید احمد سید چراغعلی

کد متوفی: 55739 یازدید: 76
-

زهرا قمری

کد متوفی: 55827 یازدید: 56
-

فاطمه بهور

کد متوفی: 56086 یازدید: 74
-

ابوالفضل نظام قدیری

کد متوفی: 56271 یازدید: 55
-

عباس رمضانى پور

کد متوفی: 56307 یازدید: 45
-

تقی گلشن

کد متوفی: 56693 یازدید: 55
-

سکینه خاطری

کد متوفی: 57696 یازدید: 60
-

شهربانو قربانی

کد متوفی: 58051 یازدید: 130
-

حاج علی ایمانی

کد متوفی: 58144 یازدید: 60
-

حسن همایون

کد متوفی: 59108 یازدید: 45
-

میرزا آقا ذاکرحسینی

کد متوفی: 59244 یازدید: 50
-

تهمینه نوروزی

کد متوفی: 59515 یازدید: 84
-

محسن طاهری

کد متوفی: 60055 یازدید: 74
-

صغری مظفری

کد متوفی: 60340 یازدید: 47
-

صغری مظفری

کد متوفی: 60352 یازدید: 60
-

گل بانو آقساقلو

کد متوفی: 60373 یازدید: 51
-

عباس رمضانى پور

کد متوفی: 62016 یازدید: 45
-

صدیقه ارجمندپور

کد متوفی: 62054 یازدید: 125
-

عباس رمضانى پور

کد متوفی: 62103 یازدید: 42
-

محمود ناظمی

کد متوفی: 62196 یازدید: 120
-

علیرضا فرمانی

کد متوفی: 65076 یازدید: 41
-

علیرضا فرمانی

کد متوفی: 65106 یازدید: 44
-

علیرضا فرمانی

کد متوفی: 65120 یازدید: 58
-

محمد خالقی

کد متوفی: 65825 یازدید: 45
-

منیره ثنایی جو

کد متوفی: 65839 یازدید: 44
-

حسینعلی عرب اسدی (فرزند عباسعلی

کد متوفی: 65897 یازدید: 45
-

بی بی مشهدی عزیزی فرزند نصراله

کد متوفی: 65961 یازدید: 57
- 1399/09/02

مرتضی کرباسی (فرزند محمد)

کد متوفی: 66127 یازدید: 43
-

اکرم عرب اسدی (فرزند حسینعلی )

کد متوفی: 66153 یازدید: 43
-

محبعلی عبادی

کد متوفی: 68146 یازدید: 50
-

فتحعلی عبادی

کد متوفی: 68167 یازدید: 38
-

زینب خاتون غلامی

کد متوفی: 68347 یازدید: 48
-

غلامرضا رشیدی

کد متوفی: 68694 یازدید: 43
-

هاشم صفری

کد متوفی: 68712 یازدید: 92
-

حسین فضلعلی

کد متوفی: 68725 یازدید: 43
-

صغری ستاری

کد متوفی: 68795 یازدید: 50
-

علی اصغر آقاجانی

کد متوفی: 69938 یازدید: 46
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70022 یازدید: 44
-

محمد جواد نیک نژاد

کد متوفی: 70054 یازدید: 54
-

مسلم رجب حسني

کد متوفی: 70483 یازدید: 53
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 71413 یازدید: 41
-

عاطفه دنيوي

کد متوفی: 71914 یازدید: 47
-

حسن محجوب

کد متوفی: 73229 یازدید: 41
-

حسن محجوب

کد متوفی: 73386 یازدید: 42
-

صفیه درمانلو

کد متوفی: 73521 یازدید: 43
-

صفیه درمانلو

کد متوفی: 73833 یازدید: 36
-

حاج حسین قانعی

کد متوفی: 75090 یازدید: 112
-

فاطمه مهدوی

کد متوفی: 75665 یازدید: 56
-

حاج محمد تقی نظرفخاری

کد متوفی: 76370 یازدید: 47
-

مرحومه زینب جعفری

کد متوفی: 76456 یازدید: 63
-

مشهدی علی آقا قیاسی

کد متوفی: 78079 یازدید: 37
-

غزاله دانای طوسی

کد متوفی: 78468 یازدید: 52
-

غزاله دانای طوسی

کد متوفی: 78469 یازدید: 42
-

غزاله دانا طوسی

کد متوفی: 79461 یازدید: 39
-

طیبه روان ریز

کد متوفی: 6000203 یازدید: 58
-

حاج علی ابراهیمی

کد متوفی: 6002598 یازدید: 90
-

حاجیه خانم مرضیه شعبانی

کد متوفی: 6002611 یازدید: 60
-

علی اکبر حیدریان

کد متوفی: 6002890 یازدید: 59
-

عذرا قریشی

کد متوفی: 6002941 یازدید: 49
-

داود سلطانی

کد متوفی: 6004267 یازدید: 75
-

داود و علی اکبر صدیف

کد متوفی: 6004278 یازدید: 48
-

نرجس حیدریان

کد متوفی: 6005285 یازدید: 74
-

نرجس حیدریان

کد متوفی: 6005289 یازدید: 60
-

مرضیه پیشکاری

کد متوفی: 6005304 یازدید: 61
-

مرتضی بابایی

کد متوفی: 6006000 یازدید: 60
-

پرستو نوبرانی

کد متوفی: 6006120 یازدید: 47
-

صادق علییاری

کد متوفی: 6006138 یازدید: 46
-

امید غلامی

کد متوفی: 6006240 یازدید: 157
-

محمد رضا معصومی

کد متوفی: 6006508 یازدید: 41
-

محمد اسماعیل بنده شوخ

کد متوفی: 6007041 یازدید: 77
-

ام لیلا فرحناک

کد متوفی: 6008293 یازدید: 77
-

محمد رضایی

کد متوفی: 6009001 یازدید: 50
-

درویشعلی آذری

کد متوفی: 6009227 یازدید: 49
-

محمود مددی

کد متوفی: 6011476 یازدید: 50
-

کلثوم محسنی فر

کد متوفی: 6011873 یازدید: 50
-

ارسلان نیکروان

کد متوفی: 6012908 یازدید: 55
-

حاج محمدعلی امینون

کد متوفی: 6013986 یازدید: 617
-

حسن بیژن

کد متوفی: 6015530 یازدید: 56
-

زهرا ثلاث

کد متوفی: 6015642 یازدید: 54
-

حاج علی شهیدی

کد متوفی: 6016141 یازدید: 66
- ۱۳۷۷/۸/۱۳

فاطمه آبیار

کد متوفی: 6016407 یازدید: 46
-

عاطفه فرج

کد متوفی: 6017113 یازدید: 68
-

فاطمه تقدسی

کد متوفی: 6017376 یازدید: 65
-

عشقعلی منصوری

کد متوفی: 6017722 یازدید: 55
-

مختار مردانی

کد متوفی: 6018431 یازدید: 40
-

علی اردل

کد متوفی: 6018762 یازدید: 45
-

علی اردل

کد متوفی: 6018774 یازدید: 51
-

بانو فاطمه عبدالکریمی

کد متوفی: 6018924 یازدید: 73
-

سید هادی پرپوچی

کد متوفی: 6019965 یازدید: 54
-

علی مرادی

کد متوفی: 6020157 یازدید: 47
-

مرحوم علی مرادی

کد متوفی: 6020172 یازدید: 56
-

حاج عبدالکریم مشعوفی

کد متوفی: 6020349 یازدید: 151
-

حاج محمد رضا اسماعیل زاده

کد متوفی: 6020596 یازدید: 60
-

حاج محمد رضا اسماعيل زاده

کد متوفی: 6020849 یازدید: 68
-

سجاد اوتادی

کد متوفی: 6022880 یازدید: 106
-

حاج رمضانعلی ایمانلو

کد متوفی: 6022900 یازدید: 70
-

حسین صانعی

کد متوفی: 6023035 یازدید: 92
-

مرحومه طاهره مشمول حاجی آباد

کد متوفی: 6023080 یازدید: 53
-

صفیه کریمی

کد متوفی: 6023127 یازدید: 91
-

محمد حسن لطیف

کد متوفی: 6023383 یازدید: 97
-

سجاد اوتادی

کد متوفی: 6023936 یازدید: 63
-

ابولقاسم عربلو

کد متوفی: 6023946 یازدید: 80
-

حليمه عربلو

کد متوفی: 6024338 یازدید: 58
-

کد متوفی: 6024373 یازدید: 68
-

سعید پور ضیائی

کد متوفی: 6024687 یازدید: 65
-

ابوالقاسم عربلو

کد متوفی: 6024762 یازدید: 69
-

ابوالقاسم عربلو

کد متوفی: 6024765 یازدید: 57
-

ابوالقاسم عربلو

کد متوفی: 6024777 یازدید: 465
- 1399/09/28

علی حسینی(جعفری)

کد متوفی: 6026346 یازدید: 68
-

علی حسینی(جعفری)

کد متوفی: 6026362 یازدید: 62
-

شهاب الدین محمدی

کد متوفی: 6027238 یازدید: 191
-

مهندس امیر حسین صانعی

کد متوفی: 6027473 یازدید: 66
-

محمدعلی اکبری

کد متوفی: 6028804 یازدید: 53
-

احسان محمدیانی

کد متوفی: 6028974 یازدید: 146
-

صنمبر علی اسعدی

کد متوفی: 6029759 یازدید: 122
۱۳۲۹۰۳۰۵ - ۱۳۹۹۰۱۰۵

عباس بیاتی

کد متوفی: 6029889 یازدید: 63
-

بتول مقدر

کد متوفی: 6029968 یازدید: 52
-

حاج علی اکبر میرسلیمی

کد متوفی: 6029976 یازدید: 65
-

حاج محمد اسماعیل زمانی

کد متوفی: 6029982 یازدید: 58
-

حاج محمدعلی عروجی

کد متوفی: 6031172 یازدید: 53
-

حاج پناه الله مجازی

کد متوفی: 6033506 یازدید: 109
1315/07/15 - 1399/09/06

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034071 یازدید: 59
-

فضه فضه صفر محمد لو

کد متوفی: 6034843 یازدید: 66
-

حاجیه خانم طوبی غفاری

کد متوفی: 6035108 یازدید: 61
-

سلیمه ایماندار

کد متوفی: 6037653 یازدید: 50
-

سلیمه ایماندار

کد متوفی: 6038343 یازدید: 195
-

عین الحیات (جهان خانم) ساده

کد متوفی: 6039766 یازدید: 42
-

احمد قاسمی

کد متوفی: 6040225 یازدید: 56
-

احمد قاسمی

کد متوفی: 6040230 یازدید: 87
-

ابوالقاسم عربلو

کد متوفی: 6040827 یازدید: 65
-

زهرا اميني

کد متوفی: 6042644 یازدید: 169
-

قمر مجیدی

کد متوفی: 6043958 یازدید: 45
-

خانم شمسی اسدی

کد متوفی: 6046593 یازدید: 52
-

علی رضا آقا اکبری

کد متوفی: 6047570 یازدید: 70
-

عذرا وحدت

کد متوفی: 6048722 یازدید: 52
-

اصغر سعادتمندی

کد متوفی: 6048724 یازدید: 60
-

حسن اسلامي

کد متوفی: 6049137 یازدید: 66
-

حسن اسلامي

کد متوفی: 6049156 یازدید: 54
-

مجید شرافت

کد متوفی: 6049956 یازدید: 68
-

کبــری نـورالـدینــی

کد متوفی: 6050170 یازدید: 36
-

منیژه مرادی

کد متوفی: 6050494 یازدید: 59
-

ام ابیها سیدة النساءالعالمین

کد متوفی: 6052939 یازدید: 60
-

رحیم هوشمند

کد متوفی: 6053233 یازدید: 55
-

سرکارخانم عمه نساء اردی خانی

کد متوفی: 6054832 یازدید: 55
1335/4/12 - 1399/10/26

مشهدی اسکندر امیرحسنی

کد متوفی: 6055358 یازدید: 72
-

مریم سهرابی

کد متوفی: 6055877 یازدید: 55
1366/05/00 - 1399/10/27

حاج ابوالفضل رفیعی

کد متوفی: 6056018 یازدید: 130
1317.09.11 - 1399.04.05

کربلایی ابوالفضل و کربلایی محمدرضا دوره گرد

کد متوفی: 6056203 یازدید: 131
1321/10/27 - 1392/10/27

خانم زهرا كرد مسلك

کد متوفی: 6057719 یازدید: 49
-

مجید کفاشزاده

کد متوفی: 6060432 یازدید: 107
1348/03/25 - 1364/11/27

حاج محمد خراط

کد متوفی: 6061983 یازدید: 53
-

حاج محمد مطهری

کد متوفی: 6064629 یازدید: 94
-

محمد کاظم معینی ساوجی

کد متوفی: 6065585 یازدید: 84
1324/06/24 - 1382/11/17

علی یار

کد متوفی: 6066754 یازدید: 75
1323/10/05 - 1360/09/25

امیر اله یاوری

کد متوفی: 6066931 یازدید: 69
1344/8/15 - 1361/11/20

امیر اله یاوری

کد متوفی: 6066936 یازدید: 88
1344/8/15 - 1361/11/20

سعید رسالت پناه (بک جانی)

کد متوفی: 6067035 یازدید: 47
1365/5/16 - 1399/11/17

سعید رسالت پناه (بک جانی)

کد متوفی: 6067036 یازدید: 73
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

والدینم تقوی وذاکر

کد متوفی: 6067161 یازدید: 48
-

بهرام انصاری

کد متوفی: 6067912 یازدید: 90
- 18/11/99

سعید رسالت‌پناه

کد متوفی: 6069760 یازدید: 39
01/01/1368 - 17/11/1399

قربان رنجبر

کد متوفی: 6070249 یازدید: 77
1349/11/01 - 1398/01/29

رضا بابانظری

کد متوفی: 6070565 یازدید: 78
-

عزت الله خان امیرحسینی

کد متوفی: 6070617 یازدید: 49
1310 - 1399

عزت‌الله خان امیرحسینی

کد متوفی: 6070619 یازدید: 104
1310 - 1399

رضا بابانظری

کد متوفی: 6071252 یازدید: 121
1351/03/10 - 1365/12/08

مرحومه زینب قدیمی

کد متوفی: 6071500 یازدید: 56
1325/01/20 - 1399/11/22

خلیل مرادی

کد متوفی: 6071826 یازدید: 54
12101322 - 29111398

فضه کاشی

کد متوفی: 6073634 یازدید: 65
1330/4/14 - 1390/12/07

فاطمه مشهدی

کد متوفی: 6073686 یازدید: 106
1331/01/26 - 1399/12/02

علی تیموری

کد متوفی: 6074012 یازدید: 50
-

علی تیموری

کد متوفی: 6074014 یازدید: 51
-

جعفر نعیمی

کد متوفی: 6074289 یازدید: 58
-

عباس افسانه

کد متوفی: 6074520 یازدید: 52
1375/01/16 - 1399/12/02

زینب رستگار

کد متوفی: 6074632 یازدید: 65
-

حاج اسداله فرجی

کد متوفی: 6075103 یازدید: 100
-

سیده سکینه مصنوعی

کد متوفی: 6075214 یازدید: 50
1328/5/19 - 99/12/5

سیده سکینه نوری

کد متوفی: 6075233 یازدید: 52
1328/5/19 - 99/12/5

حاج اسداله فرجی

کد متوفی: 6075313 یازدید: 149
-

حسین اله یاوری

کد متوفی: 6075557 یازدید: 48
-

فرامرز عسگری

کد متوفی: 6076626 یازدید: 60
1/1/1355 - 30/12/99

حاج ابوالفضل حسینی

کد متوفی: 6076842 یازدید: 55
1321/12/28 - 1397/2/29

کاظم هانی

کد متوفی: 6078033 یازدید: 180
- 1397/12/22

فرخنده سلیمانی

کد متوفی: 6078355 یازدید: 45
- 1398/12/13

رضا فخری

کد متوفی: 6078358 یازدید: 73
- 1394/4/24

رضا رستمی

کد متوفی: 6078577 یازدید: 30
- 2/مارس /20

رضا رستمی

کد متوفی: 6078594 یازدید: 62
- 2/مارس/202

اکرم السادات رعد

کد متوفی: 6079382 یازدید: 42
1325/12/22 - 1397/12/17

اکرم السادات رعد

کد متوفی: 6079488 یازدید: 31
1325/12/22 - 1397/12/17

اکرم السادات رعد

کد متوفی: 6080013 یازدید: 327
1325/12/22 - 1397/12/17

زهره صمیمی

کد متوفی: 6080628 یازدید: 47
- 1399/11/27

علی تیموری

کد متوفی: 6080645 یازدید: 37
- ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

اثمر دادگر

کد متوفی: 6080649 یازدید: 60
-

‌ ‌

کد متوفی: 6081604 یازدید: 151
‌ - ‌

بهرام هادی بیگی

کد متوفی: 6082320 یازدید: 83
1341/10/3 - 1394/1/27

ابراهیم مینائی

کد متوفی: 6082444 یازدید: 192
- ۱۲/۲۳

ام البنین شمس

کد متوفی: 6083542 یازدید: 67
- ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

رقیه امینی

کد متوفی: 6083635 یازدید: 144
- 1399/3/20

پناه علی علیجانی

کد متوفی: 6083676 یازدید: 50
1021338 - 1061399

عیسی تقوی

کد متوفی: 6083681 یازدید: 52
-

ام البنین شمس

کد متوفی: 6090305 یازدید: 372
- ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

حسن اشعاب

کد متوفی: 6090771 یازدید: 46
/5/27 - 1399/6/31

آقای بهرام هادی بیگی

کد متوفی: 6090779 یازدید: 58
1341/10/3 - 1395/1/27

آقای حسن اشعاب

کد متوفی: 6090787 یازدید: 114
1353/5/27 - 1399/6/31

زهرا توکلیان

کد متوفی: 6091946 یازدید: 1303
-

حاجیه خانم زهرا امین جوکار

کد متوفی: 6092876 یازدید: 62
-

حاجیه خانم زهرا امین جوکار

کد متوفی: 6092883 یازدید: 639
-

محرم سعیدیان

کد متوفی: 6093729 یازدید: 49
1334/06/01 - 1400/01/01

کربلایی مانی اخلاقی

کد متوفی: 6095122 یازدید: 915
1383/05/14 - 1399/12/30

مرتضی سلیمی

کد متوفی: 6095303 یازدید: 52
-

حجت الاسلام سید محمدعلی ناصرالحسینی

کد متوفی: 6095689 یازدید: 40
. - 17/1/1400

سید محمد علی ناصر الحسینی

کد متوفی: 6095811 یازدید: 86
. - 1400/1/17

حاج نعمت ا... خراج

کد متوفی: 6096616 یازدید: 36
-

قاسم حسینی

کد متوفی: 6097195 یازدید: 70
-

هما شریفلو

کد متوفی: 6097244 یازدید: 230
-

رضا بابانظری

کد متوفی: 6097266 یازدید: 67
-

فرخنده حسینی

کد متوفی: 6097270 یازدید: 69
-

حاج اهلعلی بنداد

کد متوفی: 6097279 یازدید: 92
۱۳۱۴/۱۱/۹ - ۹۷/۱۰/۲۷

اهلعلی بنداد

کد متوفی: 6097280 یازدید: 67
-

حاج حسن آقا عابدی

کد متوفی: 6099003 یازدید: 252
- 1380/1/25

کلیه درگذشتگان این مجموعه

کد متوفی: 6099264 یازدید: 55
-

اصغر حسنی پور

کد متوفی: 6101767 یازدید: 110
1329/7/16 - 1399/12/21

حاجیه خانم ربابه معینی

کد متوفی: 6101937 یازدید: 65
1318 - 1394/5/5

انسیه (مهین) شهیدی

کد متوفی: 6102008 یازدید: 60
1332 - 1395/11/5

محمد رنگی

کد متوفی: 6102252 یازدید: 229
-

حاج حسین ربانی

کد متوفی: 6102764 یازدید: 66
-

علی اصغر رحیمی خواه

کد متوفی: 6102999 یازدید: 49
۱۳۲۴/۰۳/۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

مهدی مرادلی

کد متوفی: 6103549 یازدید: 150
- ۲/۲/۱۳۹۸

کد متوفی: 6103564 یازدید: 153
-

کد متوفی: 6103572 یازدید: 70
-

رحمان فضلی

کد متوفی: 6105079 یازدید: 213
-

کد متوفی: 6105354 یازدید: 88
-

کد متوفی: 6105360 یازدید: 101
-

اکبر جلیلی

کد متوفی: 6105362 یازدید: 300
1343/01/01 - 1386/06/13

کد متوفی: 6105370 یازدید: 86
-

محمد رضا بنائی

کد متوفی: 6105748 یازدید: 1010
05/05/1354 - 05/02/1400

کد متوفی: 6106245 یازدید: 47
-

مهدی زیادی

کد متوفی: 6106734 یازدید: 402
- 1400.02.07

اقدس صابر

کد متوفی: 6106855 یازدید: 87
- 1400/2/6

ابولفضل ذاکری

کد متوفی: 6107145 یازدید: 82
9/2/1340 - 1/6/1399

حسن حیدری

کد متوفی: 6107151 یازدید: 59
1330 - 1400/01/01

حسن حیدری

کد متوفی: 6107157 یازدید: 47
1330 - 1400/01/01

حسن حیدری

کد متوفی: 6107162 یازدید: 509
1330 - 1400/01/01

کوچک خانم مداح

کد متوفی: 6107576 یازدید: 58
- 1400/2/5

کوچک خانم مداح

کد متوفی: 6107588 یازدید: 75
- 1400/2/5

کد متوفی: 6107607 یازدید: 52
-

کوچک خانم مداح

کد متوفی: 6107611 یازدید: 96
- 1400/2/5

کد متوفی: 6107625 یازدید: 77
-

کد متوفی: 6107627 یازدید: 46
-

کوچک خانم مداح

کد متوفی: 6107629 یازدید: 378
- 1400/2/5

محمود مهربان حکیمی

کد متوفی: 6108316 یازدید: 40
25.2.1338 - 17.4.1386

بانو سکینه مظهر

کد متوفی: 6108553 یازدید: 109
1308/12/17 - 1400/02/02

حسن حمزه

کد متوفی: 6113668 یازدید: 34
-

مینو مبینی

کد متوفی: 6114772 یازدید: 41
۱۳۲۳ - ۱۴۰۰

مینو مبینی

کد متوفی: 6114776 یازدید: 88
۱۳۳۲ - ۱۴۰۰

حسنا مددی

کد متوفی: 6115171 یازدید: 512
21/10/1393 - 19/2/1400

ابراهیم زال

کد متوفی: 6115549 یازدید: 82
1313/4/9 - 1399/11/30

حمیده خمسه

کد متوفی: 6115733 یازدید: 46
- ۲۳/۲/۱۴۰۰

حمیده خمسه

کد متوفی: 6115735 یازدید: 347
-

مرحومه حمیده خمسه

کد متوفی: 6115792 یازدید: 135
-

حاج حسن فکری

کد متوفی: 6116189 یازدید: 51
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

زهرا کیانی

کد متوفی: 6116637 یازدید: 373
1322/10/06 - 1399/05/29

هاجر علی مددی

کد متوفی: 6116700 یازدید: 102
9/3/1320 - 25/2/1400

کربلایی محمد ممدوح

کد متوفی: 6116709 یازدید: 150
-

حاج رمضانعلی سلامتی

کد متوفی: 6117787 یازدید: 26
1335/2/12 -

حاج رمضانعلی سلامتی

کد متوفی: 6117791 یازدید: 34
1335/2/12 - 1399/2/28

پدری مهربان و دلسوز

کد متوفی: 6120476 یازدید: 238
- 1389/03/08

حاج محمد تقی عباسی

کد متوفی: 6121946 یازدید: 102
-

اقدس بهمنی

کد متوفی: 6122638 یازدید: 606
1338/04/01 - 1400/03/10

حاج عزت الله امین شکروی

کد متوفی: 6123072 یازدید: 43
1284 - 1368/01/04

صغری صفاپور

کد متوفی: 6123654 یازدید: 18
-

مرحوم حاج سید محمد سبط احمدی

کد متوفی: 6124738 یازدید: 60
-

حاج محمد شریف

کد متوفی: 6125080 یازدید: 376
1333/06/01 - 1394/03/28

مشهدی مسلم رسولی

کد متوفی: 6125170 یازدید: 37
- 1385

خدیجه غریبی

کد متوفی: 6125227 یازدید: 19
- 1400/03/26

حاج سید محمد سبط احمدی

کد متوفی: 6125262 یازدید: 321
-

آقای احسان اله حسنی

کد متوفی: 6125573 یازدید: 82
-

خانم رحیمه ذوالقدر

کد متوفی: 6125574 یازدید: 63
-

آقای مجتبی فیروزی صفا

کد متوفی: 6126171 یازدید: 153
-

مسعود محمدی نوبران

کد متوفی: 6126608 یازدید: 30
-

عباس حسنی

کد متوفی: 6127955 یازدید: 101
1338/08/19 - 1400/03/09

مریم شاهمرادی

کد متوفی: 6128180 یازدید: 226
- 1400/04/10

مریم توحیدلو

کد متوفی: 6128812 یازدید: 101
1316/02/07 - 1400/04/13

حمید نوابی

کد متوفی: 6129258 یازدید: 96
1329/10/14 - 1385/11/25

مرتضی صابری

کد متوفی: 6130756 یازدید: 26
1325/06/06 - 1400/04/23

سحر فرهاد _فرزند احمد

کد متوفی: 6131416 یازدید: 294
1356/03/15 - 1400/04/23

حاج نوراله کسایی

کد متوفی: 6133335 یازدید: 76
-

رقیه حسین خانی

کد متوفی: 6133787 یازدید: 21
1345/03/01 - 1400/04/26

محمد صادق موذن فرد

کد متوفی: 6134074 یازدید: 442
1377/11/04 - 1399/05/14

ناهید لقائی

کد متوفی: 6135936 یازدید: 30
1363/06/30 - 1399/09/30

علی اصغر بنیادی

کد متوفی: 6137184 یازدید: 22
1362/02/22 - 1398/10/06

فاطمه اسد رمضانی

کد متوفی: 6137286 یازدید: 275
-

محمد مهری

کد متوفی: 6137666 یازدید: 48
- 1396/10/03

شاهرخ شاهبداقی

کد متوفی: 6137840 یازدید: 27
- 1400/05/17

محبوبه عامری

کد متوفی: 6138317 یازدید: 112
-

غلامرضا امیرناصری

کد متوفی: 6138648 یازدید: 109
1321/02/13 - 1398/05/23

محمد رضا(حمید) طالبی

کد متوفی: 6138939 یازدید: 428
1338/10/15 - 1400/05/10

والده مکرمه استاد مجرد

کد متوفی: 6140755 یازدید: 28
-

محمد اسماعیل شوقی

کد متوفی: 6141050 یازدید: 49
1345 - 1400

علی طاهری

کد متوفی: 6141724 یازدید: 16
1322 - 1377/04/19

معصومه عربعلی

کد متوفی: 6143397 یازدید: 57
- 1400/05/17

حاجیه خانم عفت روحی

کد متوفی: 6145047 یازدید: 594
-

محمد ذاکری

کد متوفی: 6145338 یازدید: 45
- 1400/06/03

زینب جلالی

کد متوفی: 6145766 یازدید: 89
1326/10/23 - 1394/06/07

عباس قنبری

کد متوفی: 6145825 یازدید: 187
1312/04/11 - 1400/06/07

محمد عرفان اله وردیلی

کد متوفی: 6146870 یازدید: 30
- 1400/06/08

نرگس دشتکار

کد متوفی: 6146981 یازدید: 15
-

رشید اسدی

کد متوفی: 6148124 یازدید: 11
1359/07/03 - 1389/07/03

رضا معماریان

کد متوفی: 6149712 یازدید: 457
1358/06/30 - 1400/06/10

زهرا خاتون مرجان

کد متوفی: 6150820 یازدید: 15
1308/07/08 - 1400/06/19

حاج علی جلالی

کد متوفی: 6151057 یازدید: 81
1322/11/10 - 1400/06/18

امه سلمه غیور

کد متوفی: 6152551 یازدید: 20
1323/12/01 - 1400/05/21

عفت مجتهدی

کد متوفی: 6152914 یازدید: 155
- 1398/07/01

محمد عابد

کد متوفی: 6153276 یازدید: 18
1328/06/07 - 1400/06/24

سید محمود مژدهی

کد متوفی: 6153378 یازدید: 654
1332/02/05 - 1400/06/25

فاطمه عربعلی

کد متوفی: 6153543 یازدید: 252
1334/03/01 - 1400/06/31

اباصلت زرچینی

کد متوفی: 6154552 یازدید: 26
- 1400/07/03

حسن حسن زاده آملی رحمه الله

کد متوفی: 6155417 یازدید: 17
1317 - 1400/07/03

مریم سادات علوی

کد متوفی: 6155452 یازدید: 1215
1316 - 1400/07/11

محمد رضا معصومی

کد متوفی: 6156545 یازدید: 140
1352/09/24 - 1399/07/23

اسدالله اسماعیلی

کد متوفی: 6156705 یازدید: 36
-

اسماعیل رهبریان

کد متوفی: 6157866 یازدید: 267
1325 - 1400/07/26

ابراهیم آقایی

کد متوفی: 6160718 یازدید: 5
- 1400/08/15

عباس معصومیان

کد متوفی: 6161286 یازدید: 90
- 1397/08/21

ایوب فاتح

کد متوفی: 6163426 یازدید: 1
-

ایوب فاتح

کد متوفی: 6163430 یازدید: 1
-

منصوره میرزاجانی

کد متوفی: 6164058 یازدید: 319
1316/03/25 - 1400/08/28

حسین سلمانی

کد متوفی: 6164180 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید