آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ساوه

اقدس سعیدی

کد متوفی: 434 یازدید: 533
-

علي اصغر مقدم

کد متوفی: 459 یازدید: 206
-

شمسعلی فرخ

کد متوفی: 1616 یازدید: 229
-

تمامزر خارزمشاهی

کد متوفی: 1617 یازدید: 224
-

حاج مهدی خوشخو

کد متوفی: 3156 یازدید: 774
1322/06/03 - 1383/06/01

حاجیه خانم عزت نجات

کد متوفی: 5337 یازدید: 205
-

سعید تدینی

کد متوفی: 8783 یازدید: 174
-

حاج حسن مهندسی

کد متوفی: 9014 یازدید: 182
-

یداله دنیوی

کد متوفی: 10532 یازدید: 194
-

حلیمه ساوه یی

کد متوفی: 10553 یازدید: 171
-

فاطمه دنیوی

کد متوفی: 10859 یازدید: 194
-

نبی اله اسلامی

کد متوفی: 10862 یازدید: 175
-

سلطان بگم صفدری

کد متوفی: 10880 یازدید: 194
-

محمد ابراهیم احمدی

کد متوفی: 10883 یازدید: 192
-

جهان پسندیده

کد متوفی: 10912 یازدید: 194
-

یعقوبعلی هنرمند

کد متوفی: 10917 یازدید: 187
-

داوود عبدالله‌زاده

کد متوفی: 11329 یازدید: 197
-

اعظم تجویدی

کد متوفی: 11733 یازدید: 224
-

حسین وحید

کد متوفی: 11752 یازدید: 190
-

حاج عباس عبدی

کد متوفی: 11796 یازدید: 299
-

فاطمه یزدی

کد متوفی: 11859 یازدید: 301
-

علی صفا

کد متوفی: 12697 یازدید: 174
-

علی صفا

کد متوفی: 12701 یازدید: 206
-

غلام رضا رضایی

کد متوفی: 13470 یازدید: 203
-

وحید پیرمرادی

کد متوفی: 13529 یازدید: 275
-

عباس امینی

کد متوفی: 14038 یازدید: 239
-

سمانه هنرمند

کد متوفی: 14927 یازدید: 285
-

حاجیه خانم سیده فاطمه رضوی

کد متوفی: 16185 یازدید: 205
-

مرحوم شادروان حاج سید حسن حسینی

کد متوفی: 19009 یازدید: 205
-

سید اسداله امینی

کد متوفی: 24191 یازدید: 212
-

بتول رضاپور

کد متوفی: 24201 یازدید: 221
-

فاطمه سادات امینی

کد متوفی: 24212 یازدید: 228
-

علی مویدی

کد متوفی: 24297 یازدید: 195
-

حاج علی اصغر اروجی

کد متوفی: 24801 یازدید: 306
-

ابراهیم مولایی

کد متوفی: 24872 یازدید: 453
-

بهروز جوکار

کد متوفی: 24972 یازدید: 303
-

علی اصغر تنها

کد متوفی: 26751 یازدید: 206
-

مجتبی دبیریان

کد متوفی: 28362 یازدید: 282
-

امیرحسین کرمی

کد متوفی: 32708 یازدید: 1135
-

حاج همت علی اسدی

کد متوفی: 32726 یازدید: 240
-

مرتضی سخی

کد متوفی: 33417 یازدید: 369
-

مصطفی سخی

کد متوفی: 33455 یازدید: 161
-

مرحوم محمد طاهراحمدی

کد متوفی: 34682 یازدید: 200
-

مصطفی سخی

کد متوفی: 34750 یازدید: 164
-

حاج محمد طاهراحمدی

کد متوفی: 34764 یازدید: 167
-

قربانعلی امینی پور

کد متوفی: 34850 یازدید: 208
-

مصطفی سخی

کد متوفی: 34866 یازدید: 155
-

حاج محمد طاهراحمدی

کد متوفی: 35300 یازدید: 173
-

حاج مولا باقری

کد متوفی: 35332 یازدید: 193
-

اکبر مجیدی

کد متوفی: 35402 یازدید: 176
-

عیسی مجیدی

کد متوفی: 37157 یازدید: 171
-

ابوالفضل خادمی

کد متوفی: 37163 یازدید: 334
-

حاج عباس فلاح خوشکار

کد متوفی: 37177 یازدید: 175
-

حاج عباس فلاح خوشکار

کد متوفی: 37182 یازدید: 201
-

حاج حسین آشکار

کد متوفی: 37199 یازدید: 179
-

صدیقه آشنا

کد متوفی: 37765 یازدید: 429
-

مصطفی امینی پور

کد متوفی: 38562 یازدید: 148
-

مصطفی امینی پور

کد متوفی: 38572 یازدید: 402
-

سید جواد آقامیری

کد متوفی: 39885 یازدید: 290
-

خانم نارگل پسندیده

کد متوفی: 39906 یازدید: 164
-

آقای اهل علی ایزدپور

کد متوفی: 39908 یازدید: 223
-

آقای غلامرضا حمیدیان

کد متوفی: 39912 یازدید: 218
-

رقیه شاهواروقی

کد متوفی: 40137 یازدید: 232
-

حاج آقا بیگ طاهر احمدی .

کد متوفی: 40579 یازدید: 311
-

مجتبی امینی پور

کد متوفی: 41117 یازدید: 151
-

حاج حسین زنجانی

کد متوفی: 41169 یازدید: 147
-

حاج حسین زنجانی

کد متوفی: 41187 یازدید: 153
-

حاج حسین زنجانی

کد متوفی: 41198 یازدید: 147
-

مرحومه افسانه امیری فرد

کد متوفی: 41239 یازدید: 141
-

افسانه امیری فرد

کد متوفی: 41299 یازدید: 202
-

افسانه امیری فرد

کد متوفی: 41353 یازدید: 551
-

امینی پور

کد متوفی: 42109 یازدید: 203
-

فاطمه رشیدی

کد متوفی: 45751 یازدید: 168
-

روستای اراقلعه

کد متوفی: 46138 یازدید: 272
-

کلثوم اسماعیلی

کد متوفی: 46506 یازدید: 143
-

حسین سلوکی

کد متوفی: 50406 یازدید: 170
-

ننه آقای عزیزم

کد متوفی: 50480 یازدید: 174
-

حاج اکبر فرشاد

کد متوفی: 50497 یازدید: 303
-

مرحومه ژیلا صدیق بالائی

کد متوفی: 50515 یازدید: 223
-

اقدس تشکری

کد متوفی: 50590 یازدید: 224
-

خلیل اله و مسعود احمدی

کد متوفی: 50622 یازدید: 267
1334/11/1 - 1396/12/15

حاج عباس رسولی نوری

کد متوفی: 50946 یازدید: 184
-

غلامرضا رمضانی پور

کد متوفی: 51423 یازدید: 224
-

بتول رمضانی پور

کد متوفی: 51456 یازدید: 178
-

مهین آشکار

کد متوفی: 51572 یازدید: 185
-

حاج ابراهیم سقایی

کد متوفی: 51593 یازدید: 185
-

بانو خورشید مراتی

کد متوفی: 52553 یازدید: 166
-

مرحوم روح الله اسپرهم

کد متوفی: 52611 یازدید: 172
-

حمیدرضا عالم زاده

کد متوفی: 53230 یازدید: 139
-

حاج حسن نرجسی

کد متوفی: 53240 یازدید: 164
-

عباس رمضانى پور

کد متوفی: 53248 یازدید: 140
-

حسین کاروان

کد متوفی: 53325 یازدید: 159
-

کربلایی حاج آقامعلی امیدی

کد متوفی: 54083 یازدید: 143
-

رضا شاهی

کد متوفی: 54109 یازدید: 202
-

محمدعلی کریمی

کد متوفی: 54173 یازدید: 158
-

بیرامعلی رحیمی

کد متوفی: 55158 یازدید: 162
-

سحرناز قربانی

کد متوفی: 55248 یازدید: 203
-

علی اصغر بلاغتی

کد متوفی: 55349 یازدید: 142
-

زهرا کردمسلک

کد متوفی: 55359 یازدید: 141
-

حاج محمد خشخاشی

کد متوفی: 55408 یازدید: 243
-

مشهدی حسین معینی

کد متوفی: 55493 یازدید: 154
-

صدیقه ایوبی

کد متوفی: 55505 یازدید: 222
-

عماد اعزاز

کد متوفی: 55541 یازدید: 149
-

عماد اعزاز

کد متوفی: 55546 یازدید: 146
-

محمد محمد مرادی

کد متوفی: 55676 یازدید: 146
-

سید احمد سید چراغعلی

کد متوفی: 55739 یازدید: 174
-

زهرا قمری

کد متوفی: 55827 یازدید: 149
-

فاطمه بهور

کد متوفی: 56086 یازدید: 186
-

ابوالفضل نظام قدیری

کد متوفی: 56271 یازدید: 179
-

عباس رمضانى پور

کد متوفی: 56307 یازدید: 138
-

تقی گلشن

کد متوفی: 56693 یازدید: 157
-

سکینه خاطری

کد متوفی: 57696 یازدید: 148
-

شهربانو قربانی

کد متوفی: 58051 یازدید: 257
-

حاج علی ایمانی

کد متوفی: 58144 یازدید: 172
-

حسن همایون

کد متوفی: 59108 یازدید: 138
-

میرزا آقا ذاکرحسینی

کد متوفی: 59244 یازدید: 154
-

تهمینه نوروزی

کد متوفی: 59515 یازدید: 195
-

محسن طاهری

کد متوفی: 60055 یازدید: 176
-

صغری مظفری

کد متوفی: 60340 یازدید: 157
-

صغری مظفری

کد متوفی: 60352 یازدید: 148
-

گل بانو آقساقلو

کد متوفی: 60373 یازدید: 171
-

عباس رمضانى پور

کد متوفی: 62016 یازدید: 133
-

صدیقه ارجمندپور

کد متوفی: 62054 یازدید: 205
-

عباس رمضانى پور

کد متوفی: 62103 یازدید: 149
-

محمود ناظمی

کد متوفی: 62196 یازدید: 227
-

علیرضا فرمانی

کد متوفی: 65076 یازدید: 122
-

علیرضا فرمانی

کد متوفی: 65106 یازدید: 126
-

علیرضا فرمانی

کد متوفی: 65120 یازدید: 151
-

محمد خالقی

کد متوفی: 65825 یازدید: 136
-

منیره ثنایی جو

کد متوفی: 65839 یازدید: 131
-

حسینعلی عرب اسدی (فرزند عباسعلی

کد متوفی: 65897 یازدید: 140
-

بی بی مشهدی عزیزی فرزند نصراله

کد متوفی: 65961 یازدید: 146
- 1399/09/02

مرتضی کرباسی (فرزند محمد)

کد متوفی: 66127 یازدید: 136
-

اکرم عرب اسدی (فرزند حسینعلی )

کد متوفی: 66153 یازدید: 133
-

محبعلی عبادی

کد متوفی: 68146 یازدید: 144
-

فتحعلی عبادی

کد متوفی: 68167 یازدید: 120
-

زینب خاتون غلامی

کد متوفی: 68347 یازدید: 168
-

غلامرضا رشیدی

کد متوفی: 68694 یازدید: 140
-

هاشم صفری

کد متوفی: 68712 یازدید: 182
-

حسین فضلعلی

کد متوفی: 68725 یازدید: 141
-

صغری ستاری

کد متوفی: 68795 یازدید: 148
-

علی اصغر آقاجانی

کد متوفی: 69938 یازدید: 136
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70022 یازدید: 131
-

محمد جواد نیک نژاد

کد متوفی: 70054 یازدید: 156
-

مسلم رجب حسني

کد متوفی: 70483 یازدید: 141
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 71413 یازدید: 143
-

عاطفه دنيوي

کد متوفی: 71914 یازدید: 179
-

حسن محجوب

کد متوفی: 73229 یازدید: 126
-

حسن محجوب

کد متوفی: 73386 یازدید: 117
-

صفیه درمانلو

کد متوفی: 73521 یازدید: 122
-

صفیه درمانلو

کد متوفی: 73833 یازدید: 119
-

حاج حسین قانعی

کد متوفی: 75090 یازدید: 223
-

فاطمه مهدوی

کد متوفی: 75665 یازدید: 155
-

حاج محمد تقی نظرفخاری

کد متوفی: 76370 یازدید: 144
-

مرحومه زینب جعفری

کد متوفی: 76456 یازدید: 142
-

مشهدی علی آقا قیاسی

کد متوفی: 78079 یازدید: 130
-

غزاله دانای طوسی

کد متوفی: 78468 یازدید: 131
-

غزاله دانای طوسی

کد متوفی: 78469 یازدید: 110
-

غزاله دانا طوسی

کد متوفی: 79461 یازدید: 104
-

طیبه روان ریز

کد متوفی: 6000203 یازدید: 180
-

حاج علی ابراهیمی

کد متوفی: 6002598 یازدید: 240
-

حاجیه خانم مرضیه شعبانی

کد متوفی: 6002611 یازدید: 144
-

علی اکبر حیدریان

کد متوفی: 6002890 یازدید: 152
-

عذرا قریشی

کد متوفی: 6002941 یازدید: 156
-

داود سلطانی

کد متوفی: 6004267 یازدید: 175
-

داود و علی اکبر صدیف

کد متوفی: 6004278 یازدید: 152
-

نرجس حیدریان

کد متوفی: 6005285 یازدید: 168
-

نرجس حیدریان

کد متوفی: 6005289 یازدید: 148
-

مرضیه پیشکاری

کد متوفی: 6005304 یازدید: 173
-

مرتضی بابایی

کد متوفی: 6006000 یازدید: 150
-

پرستو نوبرانی

کد متوفی: 6006120 یازدید: 157
-

صادق علییاری

کد متوفی: 6006138 یازدید: 148
-

امید غلامی

کد متوفی: 6006240 یازدید: 257
-

محمد رضا معصومی

کد متوفی: 6006508 یازدید: 118
-

محمد اسماعیل بنده شوخ

کد متوفی: 6007041 یازدید: 168
-

ام لیلا فرحناک

کد متوفی: 6008293 یازدید: 192
-

محمد رضایی

کد متوفی: 6009001 یازدید: 161
-

درویشعلی آذری

کد متوفی: 6009227 یازدید: 156
-

محمود مددی

کد متوفی: 6011476 یازدید: 144
-

کلثوم محسنی فر

کد متوفی: 6011873 یازدید: 151
-

ارسلان نیکروان

کد متوفی: 6012908 یازدید: 203
-

حاج محمدعلی امینون

کد متوفی: 6013986 یازدید: 937
-

حسن بیژن

کد متوفی: 6015530 یازدید: 156
-

زهرا ثلاث

کد متوفی: 6015642 یازدید: 139
-

حاج علی شهیدی

کد متوفی: 6016141 یازدید: 159
- ۱۳۷۷/۸/۱۳

فاطمه آبیار

کد متوفی: 6016407 یازدید: 131
-

عاطفه فرج

کد متوفی: 6017113 یازدید: 151
-

فاطمه تقدسی

کد متوفی: 6017376 یازدید: 213
-

عشقعلی منصوری

کد متوفی: 6017722 یازدید: 160
-

مختار مردانی

کد متوفی: 6018431 یازدید: 134
-

علی اردل

کد متوفی: 6018762 یازدید: 154
-

علی اردل

کد متوفی: 6018774 یازدید: 189
-

بانو فاطمه عبدالکریمی

کد متوفی: 6018924 یازدید: 197
-

سید هادی پرپوچی

کد متوفی: 6019965 یازدید: 174
-

علی مرادی

کد متوفی: 6020157 یازدید: 155
-

مرحوم علی مرادی

کد متوفی: 6020172 یازدید: 154
-

حاج عبدالکریم مشعوفی

کد متوفی: 6020349 یازدید: 331
-

حاج محمد رضا اسماعیل زاده

کد متوفی: 6020596 یازدید: 158
-

حاج محمد رضا اسماعيل زاده

کد متوفی: 6020849 یازدید: 185
-

سجاد اوتادی

کد متوفی: 6022880 یازدید: 247
-

حاج رمضانعلی ایمانلو

کد متوفی: 6022900 یازدید: 163
-

حسین صانعی

کد متوفی: 6023035 یازدید: 192
-

مرحومه طاهره مشمول حاجی آباد

کد متوفی: 6023080 یازدید: 158
-

صفیه کریمی

کد متوفی: 6023127 یازدید: 240
-

محمد حسن لطیف

کد متوفی: 6023383 یازدید: 197
-

سجاد اوتادی

کد متوفی: 6023936 یازدید: 166
-

ابولقاسم عربلو

کد متوفی: 6023946 یازدید: 198
-

حليمه عربلو

کد متوفی: 6024338 یازدید: 154
-

کد متوفی: 6024373 یازدید: 196
-

سعید پور ضیائی

کد متوفی: 6024687 یازدید: 167
-

ابوالقاسم عربلو

کد متوفی: 6024762 یازدید: 197
-

ابوالقاسم عربلو

کد متوفی: 6024765 یازدید: 171
-

ابوالقاسم عربلو

کد متوفی: 6024777 یازدید: 1576
- 1399/09/28

علی حسینی(جعفری)

کد متوفی: 6026346 یازدید: 150
-

علی حسینی(جعفری)

کد متوفی: 6026362 یازدید: 165
-

شهاب الدین محمدی

کد متوفی: 6027238 یازدید: 318
-

مهندس امیر حسین صانعی

کد متوفی: 6027473 یازدید: 218
-

محمدعلی اکبری

کد متوفی: 6028804 یازدید: 157
-

احسان محمدیانی

کد متوفی: 6028974 یازدید: 281
-

صنمبر علی اسعدی

کد متوفی: 6029759 یازدید: 311
۱۳۲۹۰۳۰۵ - ۱۳۹۹۰۱۰۵

عباس بیاتی

کد متوفی: 6029889 یازدید: 144
-

بتول مقدر

کد متوفی: 6029968 یازدید: 126
-

حاج علی اکبر میرسلیمی

کد متوفی: 6029976 یازدید: 172
-

حاج محمد اسماعیل زمانی

کد متوفی: 6029982 یازدید: 161
-

حاج محمدعلی عروجی

کد متوفی: 6031172 یازدید: 135
-

حاج پناه الله مجازی

کد متوفی: 6033506 یازدید: 218
1315/07/15 - 1399/09/06

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034071 یازدید: 163
-

فضه فضه صفر محمد لو

کد متوفی: 6034843 یازدید: 164
-

حاجیه خانم طوبی غفاری

کد متوفی: 6035108 یازدید: 175
-

سلیمه ایماندار

کد متوفی: 6037653 یازدید: 157
-

سلیمه ایماندار

کد متوفی: 6038343 یازدید: 316
-

عین الحیات (جهان خانم) ساده

کد متوفی: 6039766 یازدید: 160
-

احمد قاسمی

کد متوفی: 6040225 یازدید: 211
-

احمد قاسمی

کد متوفی: 6040230 یازدید: 225
-

ابوالقاسم عربلو

کد متوفی: 6040827 یازدید: 194
-

زهرا اميني

کد متوفی: 6042644 یازدید: 328
-

قمر مجیدی

کد متوفی: 6043958 یازدید: 153
-

خانم شمسی اسدی

کد متوفی: 6046593 یازدید: 163
-

علی رضا آقا اکبری

کد متوفی: 6047570 یازدید: 170
-

عذرا وحدت

کد متوفی: 6048722 یازدید: 168
-

اصغر سعادتمندی

کد متوفی: 6048724 یازدید: 198
-

حسن اسلامي

کد متوفی: 6049137 یازدید: 168
-

حسن اسلامي

کد متوفی: 6049156 یازدید: 173
-

مجید شرافت

کد متوفی: 6049956 یازدید: 173
-

کبــری نـورالـدینــی

کد متوفی: 6050170 یازدید: 138
-

منیژه مرادی

کد متوفی: 6050494 یازدید: 144
-

ام ابیها سیدة النساءالعالمین

کد متوفی: 6052939 یازدید: 186
-

رحیم هوشمند

کد متوفی: 6053233 یازدید: 150
-

سرکارخانم عمه نساء اردی خانی

کد متوفی: 6054832 یازدید: 158
1335/4/12 - 1399/10/26

مشهدی اسکندر امیرحسنی

کد متوفی: 6055358 یازدید: 149
-

مریم سهرابی

کد متوفی: 6055877 یازدید: 151
1366/05/00 - 1399/10/27

حاج ابوالفضل رفیعی

کد متوفی: 6056018 یازدید: 297
1317.09.11 - 1399.04.05

کربلایی ابوالفضل و کربلایی محمدرضا دوره گرد

کد متوفی: 6056203 یازدید: 247
1321/10/27 - 1392/10/27

خانم زهرا كرد مسلك

کد متوفی: 6057719 یازدید: 125
-

مجید کفاشزاده

کد متوفی: 6060432 یازدید: 207
1348/03/25 - 1364/11/27

حاج محمد خراط

کد متوفی: 6061983 یازدید: 145
-

حاج محمد مطهری

کد متوفی: 6064629 یازدید: 319
-

محمد کاظم معینی ساوجی

کد متوفی: 6065585 یازدید: 217
1324/06/24 - 1382/11/17

علی یار

کد متوفی: 6066754 یازدید: 194
1323/10/05 - 1360/09/25

امیر اله یاوری

کد متوفی: 6066931 یازدید: 246
1344/8/15 - 1361/11/20

امیر اله یاوری

کد متوفی: 6066936 یازدید: 209
1344/8/15 - 1361/11/20

سعید رسالت پناه (بک جانی)

کد متوفی: 6067035 یازدید: 126
1365/5/16 - 1399/11/17

سعید رسالت پناه (بک جانی)

کد متوفی: 6067036 یازدید: 169
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

والدینم تقوی وذاکر

کد متوفی: 6067161 یازدید: 119
-

بهرام انصاری

کد متوفی: 6067912 یازدید: 179
- 18/11/99

سعید رسالت‌پناه

کد متوفی: 6069760 یازدید: 110
01/01/1368 - 17/11/1399

قربان رنجبر

کد متوفی: 6070249 یازدید: 158
1349/11/01 - 1398/01/29

رضا بابانظری

کد متوفی: 6070565 یازدید: 172
-

عزت الله خان امیرحسینی

کد متوفی: 6070617 یازدید: 155
1310 - 1399

عزت‌الله خان امیرحسینی

کد متوفی: 6070619 یازدید: 197
1310 - 1399

رضا بابانظری

کد متوفی: 6071252 یازدید: 253
1351/03/10 - 1365/12/08

مرحومه زینب قدیمی

کد متوفی: 6071500 یازدید: 139
1325/01/20 - 1399/11/22

خلیل مرادی

کد متوفی: 6071826 یازدید: 141
12101322 - 29111398

فضه کاشی

کد متوفی: 6073634 یازدید: 193
1330/4/14 - 1390/12/07

فاطمه مشهدی

کد متوفی: 6073686 یازدید: 208
1331/01/26 - 1399/12/02

علی تیموری

کد متوفی: 6074012 یازدید: 136
-

علی تیموری

کد متوفی: 6074014 یازدید: 131
-

جعفر نعیمی

کد متوفی: 6074289 یازدید: 175
-

عباس افسانه

کد متوفی: 6074520 یازدید: 151
1375/01/16 - 1399/12/02

زینب رستگار

کد متوفی: 6074632 یازدید: 152
-

حاج اسداله فرجی

کد متوفی: 6075103 یازدید: 181
-

سیده سکینه مصنوعی

کد متوفی: 6075214 یازدید: 131
1328/5/19 - 99/12/5

سیده سکینه نوری

کد متوفی: 6075233 یازدید: 128
1328/5/19 - 99/12/5

حاج اسداله فرجی

کد متوفی: 6075313 یازدید: 313
-

حسین اله یاوری

کد متوفی: 6075557 یازدید: 114
-

فرامرز عسگری

کد متوفی: 6076626 یازدید: 168
1/1/1355 - 30/12/99

حاج ابوالفضل حسینی

کد متوفی: 6076842 یازدید: 149
1321/12/28 - 1397/2/29

کاظم هانی

کد متوفی: 6078033 یازدید: 275
- 1397/12/22

فرخنده سلیمانی

کد متوفی: 6078355 یازدید: 166
- 1398/12/13

رضا فخری

کد متوفی: 6078358 یازدید: 164
- 1394/4/24

رضا رستمی

کد متوفی: 6078577 یازدید: 116
- 2/مارس /20

رضا رستمی

کد متوفی: 6078594 یازدید: 156
- 2/مارس/202

اکرم السادات رعد

کد متوفی: 6079382 یازدید: 153
1325/12/22 - 1397/12/17

اکرم السادات رعد

کد متوفی: 6079488 یازدید: 116
1325/12/22 - 1397/12/17

اکرم السادات رعد

کد متوفی: 6080013 یازدید: 431
1325/12/22 - 1397/12/17

زهره صمیمی

کد متوفی: 6080628 یازدید: 136
- 1399/11/27

علی تیموری

کد متوفی: 6080645 یازدید: 135
- ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

اثمر دادگر

کد متوفی: 6080649 یازدید: 178
-

‌ ‌

کد متوفی: 6081604 یازدید: 302
‌ - ‌

بهرام هادی بیگی

کد متوفی: 6082320 یازدید: 170
1341/10/3 - 1394/1/27

ابراهیم مینائی

کد متوفی: 6082444 یازدید: 293
- ۱۲/۲۳

ام البنین شمس

کد متوفی: 6083542 یازدید: 181
- ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

رقیه امینی

کد متوفی: 6083635 یازدید: 235
- 1399/3/20

پناه علی علیجانی

کد متوفی: 6083676 یازدید: 132
1021338 - 1061399

عیسی تقوی

کد متوفی: 6083681 یازدید: 148
-

ام البنین شمس

کد متوفی: 6090305 یازدید: 481
- ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

حسن اشعاب

کد متوفی: 6090771 یازدید: 124
/5/27 - 1399/6/31

آقای بهرام هادی بیگی

کد متوفی: 6090779 یازدید: 152
1341/10/3 - 1395/1/27

آقای حسن اشعاب

کد متوفی: 6090787 یازدید: 219
1353/5/27 - 1399/6/31

زهرا توکلیان

کد متوفی: 6091946 یازدید: 1405
-

حاجیه خانم زهرا امین جوکار

کد متوفی: 6092876 یازدید: 201
-

حاجیه خانم زهرا امین جوکار

کد متوفی: 6092883 یازدید: 845
-

محرم سعیدیان

کد متوفی: 6093729 یازدید: 124
1334/06/01 - 1400/01/01

کربلایی مانی اخلاقی

کد متوفی: 6095122 یازدید: 1115
1383/05/14 - 1399/12/30

مرتضی سلیمی

کد متوفی: 6095303 یازدید: 134
-

حجت الاسلام سید محمدعلی ناصرالحسینی

کد متوفی: 6095689 یازدید: 133
. - 17/1/1400

سید محمد علی ناصر الحسینی

کد متوفی: 6095811 یازدید: 181
. - 1400/1/17

حاج نعمت ا... خراج

کد متوفی: 6096616 یازدید: 117
-

قاسم حسینی

کد متوفی: 6097195 یازدید: 149
-

هما شریفلو

کد متوفی: 6097244 یازدید: 292
-

رضا بابانظری

کد متوفی: 6097266 یازدید: 179
-

فرخنده حسینی

کد متوفی: 6097270 یازدید: 169
-

حاج اهلعلی بنداد

کد متوفی: 6097279 یازدید: 188
۱۳۱۴/۱۱/۹ - ۹۷/۱۰/۲۷

اهلعلی بنداد

کد متوفی: 6097280 یازدید: 141
-

حاج حسن آقا عابدی

کد متوفی: 6099003 یازدید: 431
- 1380/1/25

کلیه درگذشتگان این مجموعه

کد متوفی: 6099264 یازدید: 137
-

اصغر حسنی پور

کد متوفی: 6101767 یازدید: 212
1329/7/16 - 1399/12/21

حاجیه خانم ربابه معینی

کد متوفی: 6101937 یازدید: 167
1318 - 1394/5/5

انسیه (مهین) شهیدی

کد متوفی: 6102008 یازدید: 218
1332 - 1395/11/5

محمد رنگی

کد متوفی: 6102252 یازدید: 337
-

حاج حسین ربانی

کد متوفی: 6102764 یازدید: 194
-

علی اصغر رحیمی خواه

کد متوفی: 6102999 یازدید: 158
۱۳۲۴/۰۳/۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

مهدی مرادلی

کد متوفی: 6103549 یازدید: 232
- ۲/۲/۱۳۹۸

کد متوفی: 6103564 یازدید: 249
-

کد متوفی: 6103572 یازدید: 182
-

رحمان فضلی

کد متوفی: 6105079 یازدید: 304
-

اکبر جلیلی

کد متوفی: 6105362 یازدید: 832
1343/01/01 - 1386/06/13

محمد رضا بنائی

کد متوفی: 6105748 یازدید: 1657
05/05/1354 - 05/02/1400

کد متوفی: 6106245 یازدید: 126
-

مهدی زیادی

کد متوفی: 6106734 یازدید: 474
- 1400.02.07

اقدس صابر

کد متوفی: 6106855 یازدید: 222
- 1400/2/6

ابولفضل ذاکری

کد متوفی: 6107145 یازدید: 181
9/2/1340 - 1/6/1399

حسن حیدری

کد متوفی: 6107151 یازدید: 169
1330 - 1400/01/01

حسن حیدری

کد متوفی: 6107157 یازدید: 129
1330 - 1400/01/01

حسن حیدری

کد متوفی: 6107162 یازدید: 658
1330 - 1400/01/01

کوچک خانم مداح

کد متوفی: 6107576 یازدید: 167
- 1400/2/5

کوچک خانم مداح

کد متوفی: 6107588 یازدید: 153
- 1400/2/5

کد متوفی: 6107607 یازدید: 135
-

کوچک خانم مداح

کد متوفی: 6107611 یازدید: 166
- 1400/2/5

کد متوفی: 6107625 یازدید: 161
-

کد متوفی: 6107627 یازدید: 140
-

کوچک خانم مداح

کد متوفی: 6107629 یازدید: 451
- 1400/2/5

محمود مهربان حکیمی

کد متوفی: 6108316 یازدید: 114
25.2.1338 - 17.4.1386

بانو سکینه مظهر

کد متوفی: 6108553 یازدید: 193
1308/12/17 - 1400/02/02

حسن حمزه

کد متوفی: 6113668 یازدید: 115
-

مینو مبینی

کد متوفی: 6114772 یازدید: 116
۱۳۲۳ - ۱۴۰۰

مینو مبینی

کد متوفی: 6114776 یازدید: 154
۱۳۳۲ - ۱۴۰۰

حسنا مددی

کد متوفی: 6115171 یازدید: 603
21/10/1393 - 19/2/1400

ابراهیم زال

کد متوفی: 6115549 یازدید: 183
1313/4/9 - 1399/11/30

حمیده خمسه

کد متوفی: 6115733 یازدید: 115
- ۲۳/۲/۱۴۰۰

حمیده خمسه

کد متوفی: 6115735 یازدید: 414
-

مرحومه حمیده خمسه

کد متوفی: 6115792 یازدید: 204
-

حاج حسن فکری

کد متوفی: 6116189 یازدید: 254
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

زهرا کیانی

کد متوفی: 6116637 یازدید: 802
1322/06/10 - 1399/05/29

هاجر علی مددی

کد متوفی: 6116700 یازدید: 179
9/3/1320 - 25/2/1400

کربلایی محمد ممدوح

کد متوفی: 6116709 یازدید: 220
-

حاج رمضانعلی سلامتی

کد متوفی: 6117787 یازدید: 85
1335/2/12 -

حاج رمضانعلی سلامتی

کد متوفی: 6117791 یازدید: 108
1335/2/12 - 1399/2/28

پدری مهربان و دلسوز

کد متوفی: 6120476 یازدید: 340
- 1389/03/08

حاج محمد تقی عباسی

کد متوفی: 6121946 یازدید: 187
-

اقدس بهمنی

کد متوفی: 6122638 یازدید: 913
1338/04/01 - 1400/03/10

حاج عزت الله امین شکروی

کد متوفی: 6123072 یازدید: 139
1284 - 1368/01/04

صغری صفاپور

کد متوفی: 6123654 یازدید: 84
-

مرحوم حاج سید محمد سبط احمدی

کد متوفی: 6124738 یازدید: 237
-

حاج محمد شریف

کد متوفی: 6125080 یازدید: 658
1333/06/01 - 1394/03/28

مشهدی مسلم رسولی

کد متوفی: 6125170 یازدید: 121
- 1385

خدیجه غریبی

کد متوفی: 6125227 یازدید: 102
- 1400/03/26

حاج سید محمد سبط احمدی

کد متوفی: 6125262 یازدید: 445
-

آقای احسان اله حسنی

کد متوفی: 6125573 یازدید: 257
-

خانم رحیمه ذوالقدر

کد متوفی: 6125574 یازدید: 151
-

آقای مجتبی فیروزی صفا

کد متوفی: 6126171 یازدید: 297
-

مسعود محمدی نوبران

کد متوفی: 6126608 یازدید: 85
-

عباس حسنی

کد متوفی: 6127955 یازدید: 167
1338/08/19 - 1400/03/09

مریم شاهمرادی

کد متوفی: 6128180 یازدید: 412
- 1400/04/10

مریم توحیدلو

کد متوفی: 6128812 یازدید: 251
1316/02/07 - 1400/04/13

حمید نوابی

کد متوفی: 6129258 یازدید: 250
1329/10/14 - 1385/11/25

مرتضی صابری

کد متوفی: 6130756 یازدید: 133
1325/06/06 - 1400/04/23

سحر فرهاد _فرزند احمد

کد متوفی: 6131416 یازدید: 431
1356/03/15 - 1400/04/23

حاج نوراله کسایی

کد متوفی: 6133335 یازدید: 207
-

رقیه حسین خانی

کد متوفی: 6133787 یازدید: 119
1345/03/01 - 1400/04/26

محمد صادق موذن فرد

کد متوفی: 6134074 یازدید: 550
1377/11/04 - 1399/05/14

ناهید لقائی

کد متوفی: 6135936 یازدید: 104
1363/06/30 - 1399/09/30

علی اصغر بنیادی

کد متوفی: 6137184 یازدید: 105
1362/02/22 - 1398/10/06

فاطمه اسد رمضانی

کد متوفی: 6137286 یازدید: 391
-

محمد مهری

کد متوفی: 6137666 یازدید: 144
- 1396/10/03

شاهرخ شاهبداقی

کد متوفی: 6137840 یازدید: 144
- 1400/05/17

محبوبه عامری

کد متوفی: 6138317 یازدید: 186
-

غلامرضا امیرناصری

کد متوفی: 6138648 یازدید: 207
1321/02/13 - 1398/05/23

محمد رضا(حمید) طالبی

کد متوفی: 6138939 یازدید: 512
1338/10/15 - 1400/05/10

والده مکرمه استاد مجرد

کد متوفی: 6140755 یازدید: 91
-

محمد اسماعیل شوقی

کد متوفی: 6141050 یازدید: 120
1345 - 1400

علی طاهری

کد متوفی: 6141724 یازدید: 86
1322 - 1377/04/19

معصومه عربعلی

کد متوفی: 6143397 یازدید: 171
- 1400/05/17

حاجیه خانم عفت روحی

کد متوفی: 6145047 یازدید: 720
-

زینب جلالی

کد متوفی: 6145766 یازدید: 180
1326/10/23 - 1394/06/07

عباس قنبری

کد متوفی: 6145825 یازدید: 313
1312/04/11 - 1400/06/07

محمد عرفان اله وردیلی

کد متوفی: 6146870 یازدید: 168
- 1400/06/08

نرگس دشتکار

کد متوفی: 6146981 یازدید: 98
-

رشید اسدی

کد متوفی: 6148124 یازدید: 85
1359/07/03 - 1389/07/03

رضا معماریان

کد متوفی: 6149712 یازدید: 611
1358/06/30 - 1400/06/10

زهرا خاتون مرجان

کد متوفی: 6150820 یازدید: 98
1308/07/08 - 1400/06/19

حاج علی جلالی

کد متوفی: 6151057 یازدید: 198
1322/11/10 - 1400/06/18

امه سلمه غیور

کد متوفی: 6152551 یازدید: 103
1323/12/01 - 1400/05/21

عفت مجتهدی

کد متوفی: 6152914 یازدید: 222
- 1398/07/01

محمد عابد

کد متوفی: 6153276 یازدید: 104
1328/06/07 - 1400/06/24

سید محمود مژدهی

کد متوفی: 6153378 یازدید: 781
1332/02/05 - 1400/06/25

فاطمه عربعلی

کد متوفی: 6153543 یازدید: 331
1334/03/01 - 1400/06/31

اباصلت زرچینی

کد متوفی: 6154552 یازدید: 130
- 1400/07/03

حسن حسن زاده آملی رحمه الله

کد متوفی: 6155417 یازدید: 95
1317 - 1400/07/03

مریم سادات علوی

کد متوفی: 6155452 یازدید: 1337
1316 - 1400/07/11

محمد رضا معصومی

کد متوفی: 6156545 یازدید: 252
1352/09/24 - 1399/07/23

اسدالله اسماعیلی

کد متوفی: 6156705 یازدید: 186
-

اسماعیل رهبریان

کد متوفی: 6157866 یازدید: 392
1325 - 1400/07/26

ابراهیم آقایی

کد متوفی: 6160718 یازدید: 78
- 1400/08/15

عباس معصومیان

کد متوفی: 6161286 یازدید: 176
- 1397/08/21

ایوب فاتح

کد متوفی: 6163426 یازدید: 58
-

ایوب فاتح

کد متوفی: 6163430 یازدید: 64
-

حسین سلمانی

کد متوفی: 6164180 یازدید: 78
-

مریم تشکری

کد متوفی: 6165737 یازدید: 674
- 1400/09/09

فریده حلیمه دیوانی

کد متوفی: 6165904 یازدید: 296
-

کبری قراگوزلو

کد متوفی: 6167119 یازدید: 99
1343/08/03 -

اکرم رضایی

کد متوفی: 6169035 یازدید: 50
-

امراله غفاری

کد متوفی: 6169728 یازدید: 98
-

کربلایی رضا قادری

کد متوفی: 6170273 یازدید: 706
1328/05/26 - 1400/10/05

آسیه عباسی

کد متوفی: 6170492 یازدید: 74
1349/04/03 - 1399/04/23

صابر کرمی

کد متوفی: 6171416 یازدید: 78
-

عباس جوادی

کد متوفی: 6171686 یازدید: 180
- 1402/03/27

حضرت فاطمه ۰

کد متوفی: 6172885 یازدید: 48
-

محمدباقر ضرغامی

کد متوفی: 6175217 یازدید: 116
1313/06/07 - 1400/02/25

علی اصغر رضوانی

کد متوفی: 6175561 یازدید: 56
-

رضا پرنیان

کد متوفی: 6176242 یازدید: 153
1303/06/12 - 1387/07/24

مه لقا مجیدنعمتی

کد متوفی: 6176260 یازدید: 149
1310/04/01 - 1391/06/31

حاجیه خانم بتول سکوتی

کد متوفی: 6176474 یازدید: 275
-

سید جواد و احمد حسینی و ایمانی

کد متوفی: 6177414 یازدید: 52
-

حاج مصطفی حبیبی

کد متوفی: 6177583 یازدید: 127
-

سکینه اوتادی

کد متوفی: 6177704 یازدید: 224
1320/07/07 - 1400/10/07

حاج ابوالفضل کرد

کد متوفی: 6178046 یازدید: 142
1316/11/10 - 1400/11/07

حاج ابوالفضل کرد

کد متوفی: 6178049 یازدید: 520
1316/11/10 - 1400/11/07

رضا امیدی

کد متوفی: 6178647 یازدید: 43
-

عباس روستایی

کد متوفی: 6178839 یازدید: 54
1341/07/05 - 1399/11/14

یوسف اوتادی

کد متوفی: 6179100 یازدید: 64
1341/08/06 - 1381/12/21

آقامعلی زارع صبا

کد متوفی: 6179111 یازدید: 116
1327/01/07 - 1391/12/11

زینب خاتون قدیمی

کد متوفی: 6179408 یازدید: 231
1325/01/20 - 1399/11/22

... ...

کد متوفی: 6179837 یازدید: 354
-

قربانعلی محمدی

کد متوفی: 6179913 یازدید: 71
- 1400/11/20

ابراهیم هادی

کد متوفی: 6180742 یازدید: 40
-

ابراهیم هادی

کد متوفی: 6180749 یازدید: 91
1336/02/01 - 1361/11/22

حاجی آقا رمضانی

کد متوفی: 6182104 یازدید: 135
1308/11/09 - 1399/07/20

حسین حاتمی

کد متوفی: 6183097 یازدید: 36
-

روح‌الله پناهی بیدار

کد متوفی: 6183827 یازدید: 83
1370/04/03 - 1399/12/03

کربلایی حسین شیخلر

کد متوفی: 6187072 یازدید: 44
1326/05/01 - 1400/11/13

کربلایی حسین شیخلر

کد متوفی: 6187073 یازدید: 288
1326/05/01 - 1400/11/13

حاج احمد آزادیخواه سلیمی

کد متوفی: 6187093 یازدید: 247
1352/08/23 - 1400/11/27

حاجیه خانم راضیه نوری

کد متوفی: 6187196 یازدید: 98
1343/05/23 - 1400/06/17

زهرا توکلیان

کد متوفی: 6188496 یازدید: 703
- 1400/01/05

خانعلی صنعت

کد متوفی: 6189117 یازدید: 543
1314/01/10 - 1400/12/26

حمزه هنرمند

کد متوفی: 6190040 یازدید: 72
1324/04/20 - 1390/11/27

عذرا معصومیان

کد متوفی: 6190769 یازدید: 72
- 1401/01/11

همکاران بیمارستان

کد متوفی: 6192274 یازدید: 37
-

محمد خشخاشی

کد متوفی: 6192926 یازدید: 50
-

امیر ذبیحی

کد متوفی: 6193187 یازدید: 41
-

حاجیه خانم ایران خاکیان

کد متوفی: 6195157 یازدید: 50
-

حاجیه خانم ایران خاکیان

کد متوفی: 6195158 یازدید: 39
-

حاجیه خانم ایران خاکیان

کد متوفی: 6195161 یازدید: 167
- 1401/02/03

حاج محمد قلی جعفری

کد متوفی: 6195532 یازدید: 88
-

حاج محمد جعفری

کد متوفی: 6195646 یازدید: 44
1323 - 1398

محمد مهدی حشمتی

کد متوفی: 6195744 یازدید: 64
- 1401/02/03

ابراهیم محمودی

کد متوفی: 6199401 یازدید: 38
1301/06/05 - 1392/10/22

علی اکبر بلوطی

کد متوفی: 6201084 یازدید: 131
1339/03/09 - 1401/02/11

جعفر کمالی

کد متوفی: 6201209 یازدید: 54
- 1401/03/11

علی فرهادی

کد متوفی: 6201657 یازدید: 44
-

علی فرهادی

کد متوفی: 6201658 یازدید: 34
-

سیما شیخ الاسلامی

کد متوفی: 6201905 یازدید: 74
1371/03/26 - 1401/02/01

عبادالله سعادت

کد متوفی: 6202039 یازدید: 48
-