آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شازند

حاجیه زهرا نعیمی

کد متوفی: 1321 یازدید: 84
-

علی رضا کارخانه

کد متوفی: 5030 یازدید: 77
-

حاج ميرزا حسن عليخاني

کد متوفی: 12662 یازدید: 83
-

کربلایی بهرام محمدی

کد متوفی: 18638 یازدید: 62
-

علی پناه محمدی

کد متوفی: 20376 یازدید: 74
-

کریم محمدی

کد متوفی: 22138 یازدید: 94
-

شهید کریم محمدی

کد متوفی: 22205 یازدید: 81
-

حاج افراسیاب محمودی

کد متوفی: 24757 یازدید: 76
-

حاجیه خانم مولود محمودی

کد متوفی: 24785 یازدید: 150
-

حاجیه خانم سیده صغری نبوی

کد متوفی: 25470 یازدید: 94
-

حاجیه خانم عالم رجبی

کد متوفی: 25660 یازدید: 81
-

حاج کلام اللّه جعفری

کد متوفی: 26583 یازدید: 74
-

حاج حسین چاهکی

کد متوفی: 26632 یازدید: 82
-

پناه بر خدا شمسی خانی

کد متوفی: 26899 یازدید: 118
-

حاج حسن بیات

کد متوفی: 31168 یازدید: 74
-

سید علیرضا هاشمی

کد متوفی: 32095 یازدید: 72
-

محمد نجفی

کد متوفی: 32740 یازدید: 137
-

ملک مشیدی

کد متوفی: 33120 یازدید: 80
-

ملک مشیدی

کد متوفی: 33122 یازدید: 60
-

مسیب ( نظام) احمدی

کد متوفی: 33768 یازدید: 57
-

عزت بانو مشیدی

کد متوفی: 33771 یازدید: 54
-

سعید احمدی

کد متوفی: 33773 یازدید: 58
-

اعظم قربانی

کد متوفی: 33948 یازدید: 126
-

آیت الله عبدی

کد متوفی: 34041 یازدید: 73
-

صديقه كزازي پري

کد متوفی: 35801 یازدید: 197
-

علی بیات

کد متوفی: 36678 یازدید: 72
-

جواد بیات

کد متوفی: 36679 یازدید: 98
-

صدیقه غفوری

کد متوفی: 36681 یازدید: 95
-

عالیه میرزایی

کد متوفی: 36873 یازدید: 64
-

مرتضی نجفی

کد متوفی: 37403 یازدید: 64
-

عباسعلی سلیمانی

کد متوفی: 39147 یازدید: 63
-

عباسعلی سلیمانی

کد متوفی: 39148 یازدید: 67
-

علی رضا صحرایی

کد متوفی: 39186 یازدید: 66
-

نیم تاج شریفی

کد متوفی: 39287 یازدید: 98
-

احمد صابر

کد متوفی: 41254 یازدید: 390
-

هدیه خاتون عابدی

کد متوفی: 43835 یازدید: 72
-

اقدس آریایی پور

کد متوفی: 44047 یازدید: 79
-

اقدس آریایی پور

کد متوفی: 44048 یازدید: 67
-

کبری رفیعی

کد متوفی: 44058 یازدید: 71
-

دولتعلی ملکی

کد متوفی: 44432 یازدید: 92
-

حاجیه خانم معصومه مرادی

کد متوفی: 44470 یازدید: 79
-

صدیقه خلیلی محمدحسین صمیمی

کد متوفی: 44760 یازدید: 65
-

زیور دلشاد .

کد متوفی: 44996 یازدید: 58
-

سرهنگ حسن رضایی

کد متوفی: 45145 یازدید: 77
-

منصور شمسی

کد متوفی: 45676 یازدید: 63
-

ثریا شمسی

کد متوفی: 45685 یازدید: 80
-

خانم تاج نوری

کد متوفی: 46888 یازدید: 83
-

خانم تاج نوری

کد متوفی: 46891 یازدید: 55
-

خانم تاج نوری

کد متوفی: 46894 یازدید: 71
-

فاطمه احمدی

کد متوفی: 47124 یازدید: 153
-

حاج علی اکبر تیموری تفرشی

کد متوفی: 49026 یازدید: 94
-

غلامعلی نجیمی

کد متوفی: 50503 یازدید: 61
-

دلبر یوسفی

کد متوفی: 52846 یازدید: 67
-

عباسعلی براتی

کد متوفی: 53271 یازدید: 75
-

شیخ علی اصغر خورشیدی

کد متوفی: 56768 یازدید: 84
-

رضا حمیدی☆ صغری خودمانی ☆☆☆☆☆

کد متوفی: 64797 یازدید: 131
-

عذرا هاشمی

کد متوفی: 65647 یازدید: 47
-

حاج علی اکبر تیموری

کد متوفی: 68966 یازدید: 155
-

مشهدی شمس اله حسنی

کد متوفی: 68988 یازدید: 51
-

مرحوم امير حمزه صابري

کد متوفی: 72408 یازدید: 74
-

مشهدی خانم صدیقه غلامی

کد متوفی: 75716 یازدید: 49
-

حاج خیرالله میرزاخانی

کد متوفی: 78221 یازدید: 153
-

حاج آیت اله گنجی

کد متوفی: 6003695 یازدید: 82
-

فاطمه سلطان عباسی

کد متوفی: 6005319 یازدید: 61
-

حاج اسدالله شریفی

کد متوفی: 6006116 یازدید: 81
-

سرور روشنی

کد متوفی: 6006140 یازدید: 69
-

سرور روشنی

کد متوفی: 6006149 یازدید: 70
-

سرور روشنی

کد متوفی: 6006159 یازدید: 69
-

مرحوم منیر روشنی

کد متوفی: 6006165 یازدید: 79
-

مرحوم منیر روشنی

کد متوفی: 6006178 یازدید: 134
-

مرحوم سرور روشنی

کد متوفی: 6006181 یازدید: 68
-

مرحومه سیده صدیقه حسینی کیشانی

کد متوفی: 6006384 یازدید: 76
-

مرحومه سرور روشنی

کد متوفی: 6006388 یازدید: 62
-

مرحومه منیر روشنی

کد متوفی: 6006393 یازدید: 73
-

مرحومه اقدس قربانی

کد متوفی: 6006397 یازدید: 78
-

مرحوم مجتبی ترابی

کد متوفی: 6006424 یازدید: 77
-

مرحومه زینب :آرزو روشنی

کد متوفی: 6006477 یازدید: 66
-

مرحوم بهروز روشنی

کد متوفی: 6006482 یازدید: 70
-

حدیقه خانی

کد متوفی: 6006533 یازدید: 63
-

مرحوم مهدی داوودآبادی

کد متوفی: 6006541 یازدید: 67
-

آیت اله گنجی

کد متوفی: 6007489 یازدید: 78
-

كربلايي ابراهيم مظفري

کد متوفی: 6011387 یازدید: 114
-

محمد کمندلویی

کد متوفی: 6013170 یازدید: 83
-

حاج ایت گنجی

کد متوفی: 6017555 یازدید: 91
-

حاج آیت گنجی

کد متوفی: 6017648 یازدید: 244
-

)خان) علی طلایی

کد متوفی: 6019259 یازدید: 78
-

(خان) علی طلایی

کد متوفی: 6019273 یازدید: 75
-

حاج غلامعلی ترابی

کد متوفی: 6019296 یازدید: 84
-

حاج جهانگیر علی بخشی

کد متوفی: 6023740 یازدید: 134
-

حاج خیرالله رضائی

کد متوفی: 6025388 یازدید: 81
-

حاج علی جعفرشیخی و صغریٰ طالبی

کد متوفی: 6026426 یازدید: 101
-

نرگس کارخانه

کد متوفی: 6029113 یازدید: 72
-

حسن کمندلو

کد متوفی: 6030987 یازدید: 90
1381/04/16 - 1399/06/06

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032262 یازدید: 88
-

پرگل محمدی

کد متوفی: 6038742 یازدید: 79
-

دلارا رضایی

کد متوفی: 6039641 یازدید: 66
-

حیدر خاندان

کد متوفی: 6041124 یازدید: 85
-

سعید کرمی

کد متوفی: 6041157 یازدید: 65
-

حیدر خاندان

کد متوفی: 6041261 یازدید: 106
-

حاج قدرت اله رفیعی

کد متوفی: 6043667 یازدید: 69
-

آتنا رفیعی

کد متوفی: 6044541 یازدید: 75
-

طوبی ترکی هرچگانی

کد متوفی: 6045909 یازدید: 75
-

اکبر عظیمی

کد متوفی: 6048223 یازدید: 90
-

علیرضا میرزایی

کد متوفی: 6049993 یازدید: 78
-

حشمت الله زمانی

کد متوفی: 6053293 یازدید: 60
-

حجت الله زمانی

کد متوفی: 6053307 یازدید: 62
-

حاج قاسمعلی طلایی

کد متوفی: 6059358 یازدید: 88
- 1399/11/03

حاج قاسمعلی طلایی

کد متوفی: 6059359 یازدید: 67
-

خدیجه عبدی

کد متوفی: 6062907 یازدید: 55
-

حمزه مهوش گودرزی

کد متوفی: 6063112 یازدید: 72
-

الحاج رضوان الشهید

کد متوفی: 6063977 یازدید: 62
-

صفیه (خانم) وافی

کد متوفی: 6065609 یازدید: 73
- 1399/11/14

نرگس مظفری

کد متوفی: 6069342 یازدید: 48
- 1399/11/22

رحمن محمودی

کد متوفی: 6069995 یازدید: 60
- ۲۶/۱۱/۱۳۸۰

حاج علی اکبری

کد متوفی: 6071539 یازدید: 60
- 1399/11/28

عالم وافی

کد متوفی: 6071756 یازدید: 57
-

تاج بی بی محمدی

کد متوفی: 6073343 یازدید: 71
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ - ۹۹/۱۲/۰۱۱۳

تاج بی بی محمدی

کد متوفی: 6073502 یازدید: 75
- 01/12/1399

طاهره پرویزی

کد متوفی: 6073570 یازدید: 62
- 1399/12/01

طاهره پرویزی

کد متوفی: 6073590 یازدید: 60
- 1399/12/01

طاهره پرویزی

کد متوفی: 6073617 یازدید: 62
- 1399/12/01

محمد نیازی

کد متوفی: 6073856 یازدید: 62
01041316 - 05111399

سارا (اصله) بختی

کد متوفی: 6074069 یازدید: 71
- 1399/12/02

حاج قربان قاسمی

کد متوفی: 6075677 یازدید: 87
-

راضیه بختیاری

کد متوفی: 6077410 یازدید: 77
1329 - 1399/12/03

حاجیه خانم سلطنت حیدری

کد متوفی: 6077453 یازدید: 60
- ۱۳۹۹/۱۲/۹

احمد مرادی

کد متوفی: 6080124 یازدید: 99
1321/05/02 - 1399/12/16

فرهاد کریمی

کد متوفی: 6081060 یازدید: 78
1340/07/01 - 1398/12/18

امیرحسین علیقورچی

کد متوفی: 6082750 یازدید: 184
- 1399/12/22

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082843 یازدید: 57
1322/01/15 - 1399/12/19

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082849 یازدید: 56
1322/01/15 - 1399/12/19

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082852 یازدید: 59
۱۳۲۲/۱/۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082853 یازدید: 58
1322/01/15 - 1399/12/19

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082858 یازدید: 633
1322/1/15 - 1399/12/19

زهرا (صغری) ذالبیگی

کد متوفی: 6083063 یازدید: 126
1332 - 2/9/1399

قاسم نظری

کد متوفی: 6090768 یازدید: 253
1354/06/02 - 1399/08/13

صادق کارخانه

کد متوفی: 6092627 یازدید: 404
- 1400/01/07

رضا بیات

کد متوفی: 6094308 یازدید: 229
1316/01/01 - 1400/01/10

علی کارخانه

کد متوفی: 6096534 یازدید: 89
-

حاجیه خانم اقدس مرادی

کد متوفی: 6100869 یازدید: 75
-

اقدس مرادی

کد متوفی: 6100886 یازدید: 206
-

حاج یداله مختاری

کد متوفی: 6102299 یازدید: 2170
- 1400/01/28

علی حیدر ابراهیمی

کد متوفی: 6102388 یازدید: 155
- 1400/1/30

طلا ورقایی

کد متوفی: 6108138 یازدید: 355
1332 - 1399

کبری بیگی

کد متوفی: 6108642 یازدید: 465
1334/03/07 - 1400/02/09

مرضیه عبدلی

کد متوفی: 6108650 یازدید: 49
1365/9/5 - 1400/1/14

سید ابراهیم موسوی

کد متوفی: 6110039 یازدید: 364
۱۳۳۸/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

مسعود فهیم پور

کد متوفی: 6112467 یازدید: 76
1365/6/31 - 1397/7/2

کربلایی سارا کارخانه

کد متوفی: 6112705 یازدید: 195
- 1400/02/16

عزیز علی کرمی

کد متوفی: 6114529 یازدید: 156
4/8/1325 - 20/2/1400

صدیقه یزدانی

کد متوفی: 6116102 یازدید: 103
- 1400/02/23

جانباز شهید رضا زمانی

کد متوفی: 6117509 یازدید: 333
-

میرزا عباس عزیزی

کد متوفی: 6118653 یازدید: 104
- 1400/02/28

کربلایی میثم یعقوب پور

کد متوفی: 6120232 یازدید: 37
1365/06/30 - 1399/04/20

بهاره خلیلی

کد متوفی: 6120372 یازدید: 46
-

سودابه حسین زاده

کد متوفی: 6121189 یازدید: 82
-

مریم عزیزی

کد متوفی: 6123727 یازدید: 102
1347/01/08 - 1400/03/18

مریم عزیزی

کد متوفی: 6123732 یازدید: 33
-

محمد صالح جدیدی

کد متوفی: 6125605 یازدید: 896
1377/11/02 - 1400/03/28

نسرین تیمو

کد متوفی: 6126399 یازدید: 30
-

قمر نظری

کد متوفی: 6126817 یازدید: 38
- 1400/04/05

احمد ترابی

کد متوفی: 6127501 یازدید: 83
- 1400/04/08

حاجیه خانم رفعت یوسفی

کد متوفی: 6128699 یازدید: 208
1335/08/18 - 1395/03/08

کربلایی ملوک احمدی

کد متوفی: 6128945 یازدید: 21
1313/04/03 - 1400/04/01

ایرج کارخانه

کد متوفی: 6135041 یازدید: 35
- 1400

ایرج کارخانه

کد متوفی: 6135101 یازدید: 77
-

سیدفاطمه موسوی

کد متوفی: 6141429 یازدید: 64
1330/01/14 - 1400/02/12

هاجر رحیمی

کد متوفی: 6145128 یازدید: 21
- 1400/06/03

ربابه (شوکت) عبدی

کد متوفی: 6147160 یازدید: 17
1330/02/24 - 1400/04/19

حاج حسین ترابی

کد متوفی: 6150080 یازدید: 178
1320 - 1400/06/19

هادی دربندی

کد متوفی: 6152893 یازدید: 90
-

ولی اله شکری

کد متوفی: 6155736 یازدید: 223
-

حاج اسماعیل مشیدی

کد متوفی: 6156694 یازدید: 79
- 1400/07/15

صغری اژدرلو

کد متوفی: 6157211 یازدید: 9
-

کربلایی نجف محمودی

کد متوفی: 6160671 یازدید: 7
-

مهدی غفوری

کد متوفی: 6164679 یازدید: 0
1358/06/10 - 1400/08/27
Loading...

لطفا شکیبا باشید