آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شازند

حاجیه زهرا نعیمی

کد متوفی: 1321 یازدید: 212
-

علی رضا کارخانه

کد متوفی: 5030 یازدید: 216
-

حاج ميرزا حسن عليخاني

کد متوفی: 12662 یازدید: 214
-

کربلایی بهرام محمدی

کد متوفی: 18638 یازدید: 182
-

علی پناه محمدی

کد متوفی: 20376 یازدید: 204
-

کریم محمدی

کد متوفی: 22138 یازدید: 240
-

شهید کریم محمدی

کد متوفی: 22205 یازدید: 211
-

حاج افراسیاب محمودی

کد متوفی: 24757 یازدید: 218
-

حاجیه خانم مولود محمودی

کد متوفی: 24785 یازدید: 297
-

حاجیه خانم سیده صغری نبوی

کد متوفی: 25470 یازدید: 215
-

حاجیه خانم عالم رجبی

کد متوفی: 25660 یازدید: 219
-

حاج کلام اللّه جعفری

کد متوفی: 26583 یازدید: 222
-

حاج حسین چاهکی

کد متوفی: 26632 یازدید: 228
-

پناه بر خدا شمسی خانی

کد متوفی: 26899 یازدید: 248
-

حاج حسن بیات

کد متوفی: 31168 یازدید: 234
-

سید علیرضا هاشمی

کد متوفی: 32095 یازدید: 211
-

محمد نجفی

کد متوفی: 32740 یازدید: 272
-

ملک مشیدی

کد متوفی: 33120 یازدید: 207
-

ملک مشیدی

کد متوفی: 33122 یازدید: 159
-

مسیب ( نظام) احمدی

کد متوفی: 33768 یازدید: 169
-

عزت بانو مشیدی

کد متوفی: 33771 یازدید: 151
-

سعید احمدی

کد متوفی: 33773 یازدید: 183
-

اعظم قربانی

کد متوفی: 33948 یازدید: 282
-

آیت الله عبدی

کد متوفی: 34041 یازدید: 223
-

صديقه كزازي پري

کد متوفی: 35801 یازدید: 351
-

علی بیات

کد متوفی: 36678 یازدید: 165
-

جواد بیات

کد متوفی: 36679 یازدید: 231
-

صدیقه غفوری

کد متوفی: 36681 یازدید: 207
-

عالیه میرزایی

کد متوفی: 36873 یازدید: 167
-

مرتضی نجفی

کد متوفی: 37403 یازدید: 165
-

عباسعلی سلیمانی

کد متوفی: 39147 یازدید: 228
-

عباسعلی سلیمانی

کد متوفی: 39148 یازدید: 159
-

علی رضا صحرایی

کد متوفی: 39186 یازدید: 185
-

نیم تاج شریفی

کد متوفی: 39287 یازدید: 207
-

احمد صابر

کد متوفی: 41254 یازدید: 660
-

هدیه خاتون عابدی

کد متوفی: 43835 یازدید: 191
-

اقدس آریایی پور

کد متوفی: 44047 یازدید: 197
-

اقدس آریایی پور

کد متوفی: 44048 یازدید: 206
-

کبری رفیعی

کد متوفی: 44058 یازدید: 206
-

دولتعلی ملکی

کد متوفی: 44432 یازدید: 196
-

حاجیه خانم معصومه مرادی

کد متوفی: 44470 یازدید: 196
-

صدیقه خلیلی محمدحسین صمیمی

کد متوفی: 44760 یازدید: 162
-

زیور دلشاد .

کد متوفی: 44996 یازدید: 174
-

سرهنگ حسن رضایی

کد متوفی: 45145 یازدید: 279
-

منصور شمسی

کد متوفی: 45676 یازدید: 191
-

ثریا شمسی

کد متوفی: 45685 یازدید: 225
-

خانم تاج نوری

کد متوفی: 46888 یازدید: 194
-

خانم تاج نوری

کد متوفی: 46891 یازدید: 160
-

خانم تاج نوری

کد متوفی: 46894 یازدید: 174
-

فاطمه احمدی

کد متوفی: 47124 یازدید: 252
-

حاج علی اکبر تیموری تفرشی

کد متوفی: 49026 یازدید: 228
-

غلامعلی نجیمی

کد متوفی: 50503 یازدید: 161
-

دلبر یوسفی

کد متوفی: 52846 یازدید: 165
-

عباسعلی براتی

کد متوفی: 53271 یازدید: 168
-

شیخ علی اصغر خورشیدی

کد متوفی: 56768 یازدید: 182
-

رضا حمیدی☆ صغری خودمانی ☆☆☆☆☆

کد متوفی: 64797 یازدید: 231
-

عذرا هاشمی

کد متوفی: 65647 یازدید: 113
-

حاج علی اکبر تیموری

کد متوفی: 68966 یازدید: 251
-

مشهدی شمس اله حسنی

کد متوفی: 68988 یازدید: 145
-

مرحوم امير حمزه صابري

کد متوفی: 72408 یازدید: 223
-

مشهدی خانم صدیقه غلامی

کد متوفی: 75716 یازدید: 122
-

حاج خیرالله میرزاخانی

کد متوفی: 78221 یازدید: 305
-

حاج آیت اله گنجی

کد متوفی: 6003695 یازدید: 188
-

فاطمه سلطان عباسی

کد متوفی: 6005319 یازدید: 145
-

حاج اسدالله شریفی

کد متوفی: 6006116 یازدید: 192
-

سرور روشنی

کد متوفی: 6006140 یازدید: 166
-

سرور روشنی

کد متوفی: 6006149 یازدید: 176
-

سرور روشنی

کد متوفی: 6006159 یازدید: 160
-

مرحوم منیر روشنی

کد متوفی: 6006165 یازدید: 158
-

مرحوم منیر روشنی

کد متوفی: 6006178 یازدید: 238
-

مرحوم سرور روشنی

کد متوفی: 6006181 یازدید: 160
-

مرحومه سیده صدیقه حسینی کیشانی

کد متوفی: 6006384 یازدید: 151
-

مرحومه سرور روشنی

کد متوفی: 6006388 یازدید: 143
-

مرحومه منیر روشنی

کد متوفی: 6006393 یازدید: 143
-

مرحومه اقدس قربانی

کد متوفی: 6006397 یازدید: 178
-

مرحوم مجتبی ترابی

کد متوفی: 6006424 یازدید: 181
-

مرحومه زینب :آرزو روشنی

کد متوفی: 6006477 یازدید: 164
-

مرحوم بهروز روشنی

کد متوفی: 6006482 یازدید: 166
-

حدیقه خانی

کد متوفی: 6006533 یازدید: 125
-

مرحوم مهدی داوودآبادی

کد متوفی: 6006541 یازدید: 159
-

آیت اله گنجی

کد متوفی: 6007489 یازدید: 184
-

كربلايي ابراهيم مظفري

کد متوفی: 6011387 یازدید: 407
-

محمد کمندلویی

کد متوفی: 6013170 یازدید: 194
-

حاج ایت گنجی

کد متوفی: 6017555 یازدید: 208
-

حاج آیت گنجی

کد متوفی: 6017648 یازدید: 421
-

)خان) علی طلایی

کد متوفی: 6019259 یازدید: 220
-

(خان) علی طلایی

کد متوفی: 6019273 یازدید: 212
-

حاج غلامعلی ترابی

کد متوفی: 6019296 یازدید: 199
-

حاج جهانگیر علی بخشی

کد متوفی: 6023740 یازدید: 255
-

حاج خیرالله رضائی

کد متوفی: 6025388 یازدید: 190
-

حاج علی جعفرشیخی و صغریٰ طالبی

کد متوفی: 6026426 یازدید: 209
-

نرگس کارخانه

کد متوفی: 6029113 یازدید: 194
-

حسن کمندلو

کد متوفی: 6030987 یازدید: 225
1381/04/16 - 1399/06/06

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032262 یازدید: 210
-

پرگل محمدی

کد متوفی: 6038742 یازدید: 153
-

دلارا رضایی

کد متوفی: 6039641 یازدید: 158
-

حیدر خاندان

کد متوفی: 6041124 یازدید: 173
-

سعید کرمی

کد متوفی: 6041157 یازدید: 149
-

حیدر خاندان

کد متوفی: 6041261 یازدید: 212
-

حاج قدرت اله رفیعی

کد متوفی: 6043667 یازدید: 174
-

آتنا رفیعی

کد متوفی: 6044541 یازدید: 188
-

طوبی ترکی هرچگانی

کد متوفی: 6045909 یازدید: 167
-

اکبر عظیمی

کد متوفی: 6048223 یازدید: 233
-

علیرضا میرزایی

کد متوفی: 6049993 یازدید: 152
-

حاج قاسمعلی طلایی

کد متوفی: 6059358 یازدید: 209
- 1399/11/03

حاج قاسمعلی طلایی

کد متوفی: 6059359 یازدید: 161
-

خدیجه عبدی

کد متوفی: 6062907 یازدید: 140
-

حمزه مهوش گودرزی

کد متوفی: 6063112 یازدید: 156
-

الحاج رضوان الشهید

کد متوفی: 6063977 یازدید: 147
-

صفیه (خانم) وافی

کد متوفی: 6065609 یازدید: 170
- 1399/11/14

نرگس مظفری

کد متوفی: 6069342 یازدید: 119
- 1399/11/22

رحمن محمودی

کد متوفی: 6069995 یازدید: 123
- ۲۶/۱۱/۱۳۸۰

حاج علی اکبری

کد متوفی: 6071539 یازدید: 161
- 1399/11/28

عالم وافی

کد متوفی: 6071756 یازدید: 114
-

تاج بی بی محمدی

کد متوفی: 6073343 یازدید: 177
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ - ۹۹/۱۲/۰۱۱۳

تاج بی بی محمدی

کد متوفی: 6073502 یازدید: 186
- 01/12/1399

طاهره پرویزی

کد متوفی: 6073570 یازدید: 133
- 1399/12/01

طاهره پرویزی

کد متوفی: 6073590 یازدید: 135
- 1399/12/01

طاهره پرویزی

کد متوفی: 6073617 یازدید: 133
- 1399/12/01

محمد نیازی

کد متوفی: 6073856 یازدید: 141
01041316 - 05111399

سارا (اصله) بختی

کد متوفی: 6074069 یازدید: 150
- 1399/12/02

حاج قربان قاسمی

کد متوفی: 6075677 یازدید: 295
-

راضیه بختیاری

کد متوفی: 6077410 یازدید: 176
1329 - 1399/12/03

حاجیه خانم سلطنت حیدری

کد متوفی: 6077453 یازدید: 162
- ۱۳۹۹/۱۲/۹

احمد مرادی

کد متوفی: 6080124 یازدید: 208
1321/05/02 - 1399/12/16

فرهاد کریمی

کد متوفی: 6081060 یازدید: 171
1340/07/01 - 1398/12/18

امیرحسین علیقورچی

کد متوفی: 6082750 یازدید: 295
- 1399/12/22

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082843 یازدید: 123
1322/01/15 - 1399/12/19

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082849 یازدید: 134
1322/01/15 - 1399/12/19

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082852 یازدید: 146
۱۳۲۲/۱/۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082853 یازدید: 136
1322/01/15 - 1399/12/19

مهدی عابدی

کد متوفی: 6082858 یازدید: 718
1322/1/15 - 1399/12/19

زهرا (صغری) ذالبیگی

کد متوفی: 6083063 یازدید: 210
1332 - 2/9/1399

قاسم نظری

کد متوفی: 6090768 یازدید: 344
1354/06/02 - 1399/08/13

صادق کارخانه

کد متوفی: 6092627 یازدید: 469
- 1400/01/07

رضا بیات

کد متوفی: 6094308 یازدید: 335
1316/01/01 - 1400/01/10

علی کارخانه

کد متوفی: 6096534 یازدید: 258
-

حاجیه خانم اقدس مرادی

کد متوفی: 6100869 یازدید: 146
-

اقدس مرادی

کد متوفی: 6100886 یازدید: 344
-

حاج یداله مختاری

کد متوفی: 6102299 یازدید: 3003
- 1400/01/28

علی حیدر ابراهیمی

کد متوفی: 6102388 یازدید: 333
- 1400/1/30

طلا ورقایی

کد متوفی: 6108138 یازدید: 420
1332 - 1399

کبری بیگی

کد متوفی: 6108642 یازدید: 564
1334/03/07 - 1400/02/09

مرضیه عبدلی

کد متوفی: 6108650 یازدید: 153
1365/9/5 - 1400/1/14

سید ابراهیم موسوی

کد متوفی: 6110039 یازدید: 514
۱۳۳۸/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

مسعود فهیم پور

کد متوفی: 6112467 یازدید: 289
1365/6/31 - 1397/7/2

کربلایی سارا کارخانه

کد متوفی: 6112705 یازدید: 271
- 1400/02/16

عزیز علی کرمی

کد متوفی: 6114529 یازدید: 319
4/8/1325 - 20/2/1400

صدیقه یزدانی

کد متوفی: 6116102 یازدید: 223
- 1400/02/23

جانباز شهید رضا زمانی

کد متوفی: 6117509 یازدید: 492
-

میرزا عباس عزیزی

کد متوفی: 6118653 یازدید: 185
- 1400/02/28

کربلایی میثم یعقوب پور

کد متوفی: 6120232 یازدید: 199
1365/06/30 - 1399/04/20

بهاره خلیلی

کد متوفی: 6120372 یازدید: 134
-

سودابه حسین زاده

کد متوفی: 6121189 یازدید: 168
-

مریم عزیزی

کد متوفی: 6123727 یازدید: 230
1347/01/08 - 1400/03/18

مریم عزیزی

کد متوفی: 6123732 یازدید: 134
-

محمد صالح جدیدی

کد متوفی: 6125605 یازدید: 1100
1377/11/02 - 1400/03/28

نسرین تیمو

کد متوفی: 6126399 یازدید: 109
-

قمر نظری

کد متوفی: 6126817 یازدید: 99
- 1400/04/05

احمد ترابی

کد متوفی: 6127501 یازدید: 186
- 1400/04/08

حاجیه خانم رفعت یوسفی

کد متوفی: 6128699 یازدید: 326
1335/08/18 - 1395/03/08

کربلایی ملوک احمدی

کد متوفی: 6128945 یازدید: 106
1313/04/03 - 1400/04/01

ایرج کارخانه

کد متوفی: 6135041 یازدید: 134
- 1400

ایرج کارخانه

کد متوفی: 6135101 یازدید: 174
-

سیدفاطمه موسوی

کد متوفی: 6141429 یازدید: 150
1330/01/14 - 1400/02/12

هاجر رحیمی

کد متوفی: 6145128 یازدید: 85
- 1400/06/03

ربابه (شوکت) عبدی

کد متوفی: 6147160 یازدید: 152
1330/02/24 - 1400/04/19

حاج حسین ترابی

کد متوفی: 6150080 یازدید: 339
1320 - 1400/06/19

هادی دربندی

کد متوفی: 6152893 یازدید: 191
-

ولی اله شکری

کد متوفی: 6155736 یازدید: 371
-

حاج اسماعیل مشیدی

کد متوفی: 6156694 یازدید: 187
- 1400/07/15

صغری اژدرلو

کد متوفی: 6157211 یازدید: 80
-

کربلایی نجف محمودی

کد متوفی: 6160671 یازدید: 88
-

مهدی غفوری

کد متوفی: 6164679 یازدید: 63
1358/06/10 - 1400/08/27

کربلایی بتول احمدی

کد متوفی: 6166822 یازدید: 127
1327/04/01 - 1397/10/01

مهین مرادی

کد متوفی: 6168042 یازدید: 199
1319 - 1400/09/23

فتح الله عیدی

کد متوفی: 6170279 یازدید: 53
1324/04/15 - 1395/10/20

فرخ تاج حیدری

کد متوفی: 6173274 یازدید: 73
- 1391/11/17

ملیحه میرزایی

کد متوفی: 6174803 یازدید: 123
-

ملک حسین بهرامی

کد متوفی: 6177331 یازدید: 85
1339/02/10 - 1392/10/03

حاج محمدحیدری شهیدمرتضی حیدری

کد متوفی: 6178208 یازدید: 340
- 1387/12/20

سکینه رستمی

کد متوفی: 6178210 یازدید: 49
-

کربلایی سکینه رستمی

کد متوفی: 6178220 یازدید: 58
-

طاهره عالیخانی

کد متوفی: 6178733 یازدید: 62
1346/03/03 - 1396/11/15

نجمه نوری

کد متوفی: 6181353 یازدید: 120
-

شهید غلامرضا رفیعی

کد متوفی: 6185061 یازدید: 156
1336/09/09 - 1398/02/17

شهید غلامرضا رفیعی

کد متوفی: 6185063 یازدید: 40
1336/05/08 - 1398/02/17

فیروزه قاسمی

کد متوفی: 6186291 یازدید: 140
-

مریم قهرمانی

کد متوفی: 6188782 یازدید: 85
1328/05/04 - 1401/01/02

عبالمجید کریمی

کد متوفی: 6188783 یازدید: 34
1326/08/04 - 1401/01/02

مرحومه مریم قهرمانی

کد متوفی: 6188826 یازدید: 75
1328/05/01 - 1401/01/02

مرحوم عبد المجید کریمی

کد متوفی: 6188838 یازدید: 1386
1326/08/04 - 1401/01/02

حاجیه خانم مریم قهرمانی

کد متوفی: 6188857 یازدید: 494
1328/05/02 - 1401/01/02

زبیده سعیدی

کد متوفی: 6191489 یازدید: 155
- 1353/02/15

حبیبه نعیمی

کد متوفی: 6193278 یازدید: 64
- 1401/01/28

محمد طاهری

کد متوفی: 6196212 یازدید: 63
- 1369/10/09

کوکب باقری

کد متوفی: 6202351 یازدید: 55
1320/05/01 - 1400/02/03

مشهدی صدیقه غلامی

کد متوفی: 6207890 یازدید: 28
-

حاج ابراهیم قاسمی

کد متوفی: 6208539 یازدید: 74
1324/01/02 - 1401/05/01

کربلایی علی ابراهیمی فر

کد متوفی: 6209273 یازدید: 59
-

علی احمدی

کد متوفی: 6210500 یازدید: 51
1314/09/02 - 1398/02/05

علی‌‌.وصغری‌ احمدی‌ونجاری

کد متوفی: 6210502 یازدید: 46
1314/09/02 - 1398/02/05

علی احمدی.

کد متوفی: 6210505 یازدید: 223
1314/09/02 - 1398/02/05

نایب حسین کاملی

کد متوفی: 6210832 یازدید: 104
1330/05/06 - 1364/06/07

سمانه عباسی

کد متوفی: 6211185 یازدید: 145
- 1401/04/16

تاج دولت جدیدی

کد متوفی: 6214228 یازدید: 153
1317/05/01 - 1401/06/02

مشهدی اسدالله صمدی

کد متوفی: 6214497 یازدید: 33
-

حاجیه خانم فاطمه خدمت طلب

کد متوفی: 6215259 یازدید: 49
1327/01/01 - 1395/08/09

ستاره جمالی

کد متوفی: 6218747 یازدید: 36
1326/05/10 - 1401/08/15

ستاره جمالی

کد متوفی: 6218776 یازدید: 45
-

ستاره جمالی

کد متوفی: 6218777 یازدید: 18
-

ستاره جمالی

کد متوفی: 6218778 یازدید: 22
-

ستاره جمالی

کد متوفی: 6218779 یازدید: 21
-

ستاره جمالی

کد متوفی: 6218780 یازدید: 20
-

قربانعلی عینی

کد متوفی: 6220116 یازدید: 92
1348 - 1401/04/07

مهین عباسی

کد متوفی: 6220425 یازدید: 28
- 1390/03/15

فتح الله کلهری

کد متوفی: 6225813 یازدید: 35
1334/02/06 - 1400/06/29

بانوسحر حدادی

کد متوفی: 6226142 یازدید: 21
1379/03/01 - 1401/10/25

حاج رحم خدا بخشی

کد متوفی: 6232142 یازدید: 28
1303/01/01 - 1390/11/11

صبا عابدی

کد متوفی: 6233223 یازدید: 46
1381/11/16 - 1402/04/03

‌ ‌

کد متوفی: 6236237 یازدید: 226
1377/04/07 - 1401/06/30

عزیزالله اسدی

کد متوفی: 6236524 یازدید: 13
- 1402/05/23

محمدحسن غلام نژاد

کد متوفی: 6237551 یازدید: 16
-

عالم محمدی

کد متوفی: 6240374 یازدید: 48
-

حاجیه خانم فاطمه ترکی

کد متوفی: 6240925 یازدید: 312
1318/03/01 - 1402/08/19

حاج ولی الله میرزائی

کد متوفی: 6241677 یازدید: 25
1328/12/28 - 1402/09/10
Loading...

لطفا شکیبا باشید